načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: SPSS – Praktická analýza dat - Ondřej Brom; Jan Řehák

SPSS – Praktická analýza dat

Elektronická kniha: SPSS – Praktická analýza dat
Autor: ;

Význam statistiky roste ruku v ruce s objemem dat a touze po poznání. Odhaluje neznámé vazby, trendy a příčiny jevů. Se statistikou se v dnešní informační době setkáváme v každé ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  229
+
-
7,6
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 336
Rozměr: 23 cm
Úprava: tran : ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-251-4609-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Průvodce speciálním programovým systémem IBM SPSS Statistics pro statistické zpracování dat zahrnuje techniky a postupy pro práci s úpravami datových souborů, metody statistické analýzy, editační úpravy výstupů ap.

Popis nakladatele

Význam statistiky roste ruku v ruce s objemem dat a touze po poznání. Odhaluje neznámé vazby, trendy a příčiny jevů. Se statistikou se v dnešní informační době setkáváme v každé profesi a znalost alespoň základních metod statistiky se stala nezbytností pro kvalifikované rozhodování, validní vědecké poznání, ale i pro korektní zveřejňování analytických výsledků. Pro základní i pokročilé statistické procedury je nutné mít uživatelsky příjemný, spolehlivý a v praxi rozšířený software. Takovým nástrojem je IBM SPSS Statistics.
 
Publikace slouží jako detailní průvodce tímto programem. Autoři s lektorskou praxí statistiky a s mnoholetými zkušenostmi praktického využití IBM SPSS Statistics v různých sférách, Vás provedou nejen základními pravidly používání programu, ale i pokročilejšími metodami. Popisy funkcí jsou doplněny o praktické příklady, tipy a triky jak program zvládnout a efektivně se propracovat k co nejpřesnějším výsledkům. Publikace je vhodná pro začátečníky, ale i pro profesionální analytiky. Hodí se jako pomocník pro vypracování seminární či závěrečné práce studenty i pro náročné datové analýzy profesionálů v nejrůznějších oborech.
 
Publikace pomůže čtenáři jak při seznámení se s programem, tak při samotné práci jako referenční příručka k:
* celkové orientaci komplexního přístupu k datům
* efektivnímu ovládání programu
* důslednému využití všech možností programu
* přípravě dat pro analýzu
* použití popisné statistiky,  základních testů hypotéz i komplexní ch statistických metod
* úpravě tabulkových a grafických výstupů procedur
* automatizované práci s programem

O autorech:
 
Doc. RNDr. Jan Řehák je významnou osobností na poli moderní statistiky v České republice. Zasloužil se o popularizaci profesionálního statistického softwaru IBM SPSS a stal se spoluzakladatelem prestižní Jacob International Society for Collaborative Studies a dalších vědeckých společností a výborů. Je autorem originálních metod analýzy dat, jako jsou například LINDA a D-model. Odborné znalosti a zkušenosti z praxe aktivně předává v rámci kurzů Centra výuky ACREA CR a také v bohaté publikační činnosti.
 
Ing. Ondřej Brom se specializuje na řešení významných projektů pro velké společnosti v oblasti data miningu, sběru dat a jeho automatizace. V nemalé míře se podílí na odborné a konzultantské činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řešení ve společnosti ACREA CR.

Předmětná hesla
Analýza dat
SPSS (software)
statistický software
Statistická analýza
Zařazeno v kategoriích
Ondřej Brom; Jan Řehák - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jan Řehák, Ondřej Brom

SPSS – Praktická analýza dat

Computer Press

Brno

2015


SPSS – Praktická analýza dat

Jan Řehák, Ondřej Brom

Obálka: Martin Sodomka

Odpovědný redaktor: Roman Bureš

Technický redaktor: Jiří Matoušek

Objednávky knih:

http://knihy.cpress.cz

www.albatrosmedia.cz

eshop@albatrosmedia.cz

bezplatná linka 800 555 513

ISBN 978-80-251-4609-5

Vydalo nakladatelství Computer Press v Brně roku 2015 ve společnosti Albatros Media a. s.

se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 23 277.

© Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována

a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného

souhlasu vydavatele.

1. vydání


Obsah

Pracovní soubory ke stažení 11

Předmluva 13

Úvod 15

O programu 19

ČÁST I

PŘÍPRAVA DAT

Před analýzou dat 30

KAPITOLA 1

Soubory 31

Manuální zápis dat do souboru 31

Převzetí datového souboru do programu 35

Vybavení souboru – Variable View 36

Datasety 40

Transpozice 41

Restrukturace 43

Spojování souborů 52

Agregace případů 56

KAPITOLA 2

Případy 61

Manuální úpravy 61

Uspořádání případů 62

Výběr případů – práce s podmnožinou záznamů 63

Štěpení souboru pro přímou práci 67

Vážení 68


Obsah

KAPITOLA 3

Proměnné 71

Transform 71

Změna existující a tvorba nové proměnné výpočtem 73

Rekódování 75

Počet výskytů 78

Pořadí 80

Třídní intervaly 82

Automatické rekódování 85

Konstrukce dummy proměnných 86

z-skóry 88

ČÁST II

STATISTICKÉ TABELACE A ANALÝZY

Od jednoduchého přehledu k vícerozměrné analýze 90

KAPITOLA 4

Statistické tabelace a přehledy 91

Analyze – ... 91

Codebook – rychlý přehled vlastností jednotlivých proměnných 92

Case Summaries – výpisy a sumarizace dat 95

Frequencies – tabulky četností pro kategorizované proměnné 97

Descriptives – základní popisné statistiky 99

Means – tabulky statistik ve skupinách 101

Explore – popis rozložení pomocí kvantilů 105

Ratio – výpočet a testování poměrových statistik 110

Multiple Response 113

KAPITOLA 5

Testování komparačních hypotéz 119

Analyze – ... 119

Crosstabs – kontingenční tabulky: komparace četnostních distribucí

a asociace nominálních a ordinálních proměnných 120


Obsah

One-Sample T test – testování průměru s vnějším kritériem 127

Independent-Samples T test – porovnání průměrů dvou souborů 128

Paired-Samples T test – porovnání průměrů u dvou proměnných

jednoho souboru 131

One-Way ANOVA – komparace průměrů více souborů 133

Neparametrické testy – analýza založená na pořadí 139

A) Nonparametric Tests: One Sample 140

B) Nonparametric Tests: Independent Samples 148

C) Nonparametric Tests: Related Samples 153

Nonparametric Tests: Legacy Dialogs 156

A) Procedura Legacy Dialogs – Chi-square – test dobré shody chí-kvadrát 158

B) Procedura Legacy Dialogs – Binomial 158

C) Procedura Legacy Dialogs – Runs 159

D) Procedura Legacy Dialogs – 1-Sample K-S 160

E) Procedura Legacy Dialogs – 2 Independent Samples 161

F) Procedura Legacy Dialogs – K Independent Samples 162

G) Procedura Legacy Dialogs – 2 Related Samples 162

H) Procedura Legacy Dialogs – K Related Samples 164

KAPITOLA 6

Vícerozměrná statistická analýza 165

Analyze – ... 165

Korelační analýza – procedura Bivariate 166

Lineární regresní analýza – procedura Linear 168

Vyhlazení dat křivkou – procedura Curve Estimation 173

Optimální redukce vícerozměrné informace a hledání vnitřních příčin

variability datového vektoru – procedura Factor 179

Seskupování objektů podle podobností jejich profi lů – procedura

Hierarchical Cluster 183

Seskupování objektů podle podobností jejich profi lů – procedura

K-means Cluster 187

Vlivy vnějších faktorů na variabilitu číselné proměnné – procedura

Univariate 193


Obsah

ČÁST III

VÝSTUPY A JEJICH ÚPRAVY

Editace výstupu a efektivní předání výsledků uživatelům analýzy 202

KAPITOLA 7

Výstupní okno – Viewer 203

Struktura výstupního okna 203

Objekty výstupního okna 205

Otevření a používání výstupního okna a směrování objektů

do výstupních oken 206

Úpravy a organizace výstupního okna 206

Hromadná úprava objektů výstupního okna 208

Podmíněné formátování (Conditional Styling) 210

Kopírování objektů okna do externích aplikací 212

Export celého výstupu nebo jednotlivých objektů 213

Nastavení výstupního okna 214

Výstupní okno v aplikaci Smartreader 214

KAPITOLA 8

Pivotní tabulky 217

Struktura pivotní tabulky 218

Oblasti pivotní tabulky 218

Editace pivotní tabulky 219

Označení polí pro editaci 220

Změna struktury pivotní tabulky – pivotace 220

Změna pozice řádků a sloupců 221

Odstranění sloupců a řádků nebo jejich skrytí 222

Vytváření nových sloupců a řádků 222

Seskupování řádků nebo sloupců 223

Seřazení řádků 223

Změna šířky sloupců 224

Úprava obsahu a vzhledu jednotlivých polí 224


Obsah

Úprava vlastností tabulky 225

Šablona tabulek 226

Doplnění nadpisu tabulky, komentáře a poznámky pod čarou 227

Vytvoření grafu z tabulky 228

Výchozí nastavení tabulek 229

KAPITOLA 9

Grafi cká vizualizace dat 231

Grafy v IBM SPSS Statistics 232

Typy a zadávání prezentačních grafů 233

Obecné volby při tvorbě grafů 233

Sloupcový graf (Bar) 235

3-D sloupcový graf (3-D Bar) 238

Spojnicový graf (Line) 239

Plošný graf (Area) 240

Kruhový (koláčový) graf (Pie) 240

Graf rozpětí (High-Low) 240

Graf rozptýlení – krabicový graf (Boxplot) 242

Graf rozptýlení – intervalový graf (Error Bar) 243

Populační pyramida (Population Pyramid) 243

Bodový graf a bodový graf hustoty (Scatter/Dot) 244

Histogram (Histogram) 245

Sekvenční graf 245

PP a QQ grafy 246

Paretův graf 246

Grafy kontroly kvality – regulační diagramy (control charts) 247

Editace grafu z prezentační grafi ky 247

Editační okno grafu – Chart editor 248

Doplnění objektů do grafu 249

Editace grafu nebo jeho objektů z nabídky 250

Výběr objektů grafu pro editaci 250

Editace objektů grafu v editačním okně a jejich odstranění 251

Editace objektů v okně vlastností 252


Obsah

Zvláštní módy editačního okna 255

Šablony grafů 255

Volby nastavení grafů pro práci 256

Chart Builder 257

Graphboard Template Chooser 257

APENDIX A

Syntaktický jazyk 261

Struktura syntaxe 262

Jazyk syntaxe 263

Proměnné 265

Klíčová slova mimo dialogová okna 265

Nápověda k syntaxi – struktura příkazu v nápovědě 268

Editor syntaxe 270

Syntaxe ve výstupovém okně a žurnál 272

Efektivní práce se syntaxí 277

APENDIX B

Funkce kalkulačky pro transformace proměnných

(Compute Variables, Select Cases) 279

Dialogové okno kalkulačky 279

Pravidla zápisu vzorců v kalkulačce procedury Transform –

Compute Variables 281

Transformační postupy v syntaktickém jazyce 282

Přehled funkcí a konstant systému 286

Arithmetic functions – aritmetické funkce 286

CDF & Noncentral CDF – kumulativní distribuční funkce 287

Conversion – konverze formátů 288

Current data and time – aktuální datum a čas 288

Date Arithmetic – operace s daty 289

Date Creation – tvorba proměnných data 289


Obsah

Date Extraction – extrakce data 289

Inverse DF – inverzní distribuční funkce 290

Miscellaneous – různé funkce 290

Missing Values – funkce chybějících hodnot 290

PDF & Noncentral PDF – hustoty pravděpodobností

a pravděpodobnostní funkce 291

Random Numbers – generování náhodných čísel 291

Search – vyhledávací funkce 291

Signifi kance – výpočet dosažené statistické významnosti 292

Statistical – statistické funkce pro data v řádku (vybrané proměnné) 292

Scoring – skórovací formule 293

String – funkce textových proměnných 293

Time Duration Creation – tvorba proměnných délky časového intervalu 295

Time Duration Extraction – extrakce proměnných délky časového

intervalu 295

APENDIX C

Přehled modulů IBM SPSS Statistics 297

Obsah a role modulů systému 297

Analytické doplňky 298

Sdílení výstupů 298

APENDIX D

Přehled procedur

IBM SPSS Statistics Base 299

Procedury záložky Data v IBM SPSS Statistics Base 299

Procedury záložky Transform v IBM SPSS Statistics Base 301

Procedury záložky Analyze v IBM SPSS Statistics Base 301

APENDIX E

Přehled procedur v jazyce Python zařazených do IBM

SPSS Statistics 305


10

Obsah

APENDIX F

Přehled procedur v jazyce R zařazených do IBM SPSS Statistics 309

Literatura externí 313

Manuály IBM SPSS 313

Acrea CR Výukové materiály 314 Rejstřík 315 Obrazová příloha 327

I – Tlačítka pro práci se systémem část 327

II – Úprava vzhledu pivotních tabulek pomocí šablon 329

III – Sloupcový graf – dvojí uspořádání téže základní informace 330

IV – Třírozměrný sloupcový graf 331

V– Kruhový (koláčový) graf s 3D efektem 331

VI – Hi-Lo graf ve dvou uspořádáních kategorií: a) ofi ciální seznam krajů,

b) pořadí krajů podle klesajícího procenta u ČSSD 332

VII – Dvě varianty souřadnicového grafu: a) graf s proloženým trendem

a pojmenovanými odlehlými hodnotami, b) graf s boxploty

marginálních statistických řad 333

VIII – Maticový souřadnicový graf s histogramy jednotlivých vstupů 334

IX – Komparace oblastí v krabicovém grafu pro skupinku tří stran 335

X – Kartodiagram 335

XI – Hvězdicový graf 336


Pracovní soubory ke stažení

Soubory použité v knize jsou k dispozici ke stažení na stránkách knihy na adrese http://knihy.

cpress.cz/K2213 pod odkazem Soubory ke stažení nebo alternativně na stránkách autorů na

adrese www.acrea.cz/kniha.

V archivu naleznete soubory:

 EHS v ČR.sav – část souboru evropského výzkumu hodnot

 Kraje 2013 - volby profi ly.sav – krajské volební zisky parlamentních stran ve volbách do PS

Parlamentu ČR 2013  Kraje 2013 - volby.sav – krajské volební zisky parlamentních stran ve volbách do PSParlamentu ČR 2013  Měřeni_hmotnosti.sav - soubor s účastníky dietologické stude  Obvody Prahy 2012 - charakteristiky.sav – vybrané demografi cké charakteristikysprávních obvodů Prahy z roku 2012  Okresy 2009 2012.sav – vybrané demografi cké údaje z let 2009 a 2012 v okresech a volební

zisky parlamentních stran ve volbách do PS Parlamentu ČR 2013  Okresy 2010 - volby.sav – okresní zisky parlamentních stran ve volbách do PS Parlamentu

ČR 2010  Okresy 2013 - volby.sav – okresní zisky parlamentních stran ve volbách do PS Parlamentu

ČR 2013  Okresy 2013.sav – vybrané demografi cké údaje z let 2009 a 2012 v okresech a okresnívolební zisky parlamentních stran ve volbách do PS Parlamentu ČR 2010 a 2013  Okresy mimo Prahu 2012 - charakteristiky.sav – vybrané demografi cké charakteristiky

mimopražských okresů z roku 2012  Podnik.sav – soubor s údaji o zaměstnancích fi ktivního podniku  Sales.sav – soubor z výzkumu spokojenosti s obchodním řetězcem  Transakce.sav – transakční soubor s položkami nákupu v obchodním řetězciPředmluva

Knihy pojednávající o SPSS jsou ve velké většině laděny jako učebnice statistiky, u nichž je výklad

statistických metod svázán s aplikacemi soft waru. Poskytují výhodu spojení statistické znalosti

s ovládáním spolehlivého prostředku pro analýzu dat, a tudíž plní dva účely současně.Nevýho

dou přístupu je však to, že soustředění se na statistické procedury programu nutně zanedbává

(ve výuce i v praktické činnosti) jiné potřebné role, které takový prostředek musí mít. Jsou to

především dvě fáze analytické práce: příprava dat a manipulace s výstupy.

Při své dlouholeté pedagogické i konzultační činnosti jsem při práci s programem (téměřčtyři

cet let) zjišťoval, jak málo si jsou uživatelé i učitelé vědomi jeho bohatých praktických možností

při přípravě dat i při úpravě výstupů. Přitom je to jedna z nejpodstatnějších vlastnostíprogra

mu: postupy, které ulehčují a zrychlují (někdy nudnou a nezáživnou a časově náročnou) práci

v těchto nutných aktivitách datového zpracování. Proto jsme se rozhodli pro přístup, který dá

vystoupit bohatství systému pro všechny aktivity analytika. Rozhodli jsme se pro důraz na to,

co se jinde hledá obtížně: komplexní přípravu datového souboru v počáteční etapě i v průběhu

a po ukončení analýzy a na funkce, které jsou potřebné v průběhu interakce „uživatel – data –

analýza – výstupy“.

Pokusili jsme se připravit knížku, která by sloužila pro studenty ve výuce a pedagogickou práci

učitelů (kurzy soft waru, praktika ze statistiky, příprava závěrečných prací), jako příručnípře

hled pro konkrétní práci analytika či vědeckého pracovníka i jako vstup do programu pro nové

uživatele. Našimi cíli bylo poskytnout knižní formu podpory uživatelů: a) rychlé seznámení se

s jednotlivými procedurami a s možností proklikat se všemi jejich možnostmi, b)příruční/re

ferenční přehled pro průběžnou práci, c) pohled na to, co je velkou předností programu, ale je

málo využíváno, d) manuál v českém jazyce.

Velký rozsah systému vedl ovšem k nutné redukci popisovaných procedur. Nejvíce je redukována

část statistické procedury, avšak všechny základní a běžné procedury a metody jsou zahrnuty.

Vynechali jsme ty metody, které svojí složitostí potřebují již určitou analytickou a  výpočetní

zkušenost, a proto pro jejich uživatele nebude obtížné tyto procedury (ovládané zcelaanalogic

ky jako ty jednodušší) aplikovat. Nemohli jsme také z důvodů prostorových limitů uvést různé,

i když nesmírně užitečné obslužné funkce a všechny postupy zajišťující návaznosti a přechody

vně programu.

Obsah knihy je založen na verzi 23 systému. Vše, co jsme zahrnuli, však má trvalejší platnost,

v následných vyšších verzích může jít o obohacení a rozšíření jednotlivých procedur, současné

bohaté funkce však budou zachovány.

Systém IBM SPSS Statistics je nejrozšířenějším a nejpoužívanějším statistickým prostředkem

nejen u nás, ale i ve světě. Důvod je v principu jeho vývoje: byl rozvíjen po celou dobu od roku

1968 nejen podle novinek statistické teorie, ale především pro potřeby uživatelů a podle jejich

požadavků. Za dobu své existence každý rok přichází s vyšší rozšířenou verzí a dosáhl opravdu

velmi širokého rozsahu. Velmi rozsáhlé portfolio možností a jednoduchá uživatelská forma vede


14

Předmluva

k tomu, že a) nikdo nezná systém do všech detailů, b) každý si najde to, co potřebujea c) stan

dardní postupy jsou k dispozici velmi snadno a bezproblémově.

Sama statistická věda se rychle rozvíjí a nabízí stále nové metody, praktické aplikace se rozvíjejí

a neustále vznikají nové, kvalifi kace uživatelů pro analytickou práci se zvyšuje a rozšiřuje.Pro

cesy datových analýz se stávají nutnou podmínkou úspěchu v soudobém informačním světě.

Věřím, že touto publikací přispějeme k ulehčení práce pro nové uživatele. Věřím , žepřispěje

me k pracovnímu komfortu uživatelů i k úplnějšímu využívání všech předností systému a tím

i k úspěšným výsledkům.

Praha, červenec 2015

Jan Řehák


15

Úvod

Co potřebuje analytik v praxi?

U univerzálního statistického programu předpokládáme tři zásadní splněné podmínky:

a) statistická stránka: je statisticky korektní, numericky a algoritmicky přesný, poskytujesprávné a prověřené metody a obsahuje systém metod pro základní otázky analýzy dat v různých

oborech aplikací,

b) uživatelská stránka: je uživatelsky příjemný a je koncipován tak, aby usnadňoval praktický

proces analýzy v plné šíři interakce uživatele s daty,

c) vnější kontext vývoje: neustále se dynamicky rozvíjí podle potřeb doby.

K  tomu přistupuje ještě cena za  výkon a  obsah podle potřeb uživatele (tedy nikoliv cena jako

taková). IBM SPSS Statistics splňuje tyto podmínky už od svého vzniku v roce 1968 a to také

bylo vždy důvodem jeho vysoké oblíbenosti.

A. Statistická korektnost je podmínkou naprosto nutnou. Výběr metod není jednoduchý,u sofi stikovaných postupů záleží nejen na teoretických vlastnostech odvozených matematickou

statistikou, ale také na volbě algoritmů a numerických postupů. A je z čeho vybírat – za svoji

existenci statistická věda vyvinula tisíce metod a postupů, koefi cientů, způsobů prezentace.

Ne všechny používáme, některé se neukázaly vhodné, některé nebyly přijaty do hlavního

proudu a byly zapomenuty (mnohdy neprávem), některé jen paralelně řešily to, co už bylo

dobře zavedeno jinak.

U některých úloh existuje řada přístupů a algoritmizací a situace výběru není snadná.Některé procedury v SPSS byly proto designovány a programovány na specializovanýchprominentních akademických pracovištích.

Velmi také záleží na  specifi ckých zvyklostech i  potřebách jednotlivých oborů. Program

SPSS byl vždy vyvíjen v konzistenci s přáními uživatelské komunity. A navíc podprůběžnou systematickou kontrolou uživatelů (jednotlivců i univerzitních kateder), takže každá

chyba byla rychle nalezena. Portfolio nabízených postupů vychází tedy nejen z  představ

teoretiků, ale bylo vždy určováno do velké míry požadavky praxe.

B. Co znamená pojem „uživatelsky příjemný“? Především, a  tak to bylo v  průběhu let vždy

chápáno, je to snadné ovládání. Už při vzniku nabídl tento program uživatelskyorientovaný, mnemotechnicky založený syntaktický jazyk zadávání (syntaxe), který se osvědčil. Byl

jedním z aspektů, který předznamenal úspěch programu u širokého okruhu uživatelů – je

proto k dispozici a je rozšiřován dodnes.

Později, s nástupem Windows, bylo rychle zavedeno přehledné a jednoduché zadávánípomocí oken. Uživatel si proto může vybrat: řízení programu okny nebo syntaxí. To je zcela

věcí vkusu a osobní preference.


16

Úvod

C. Uživatelská příjemnost („user friendly“ program) ale znamená i další momenty, které jsou

pro analytika podstatné. Pohodlí analýzy znamená, že máme v jednom analytickém běhu

k dispozici vše, co je potřeba. Vše je po ruce a kdykoliv to můžeme použít: zaváděnínových proměnných a překódování či transformaci původních, výběry podsouborů a návraty

k původnímu souboru či přechod k jiným podsouborům, opakované výpočtyna podsouborech, rychlá změna parametrů procedury, spojování souborů, agregace, rychlé přechody

mezi soubory, zavádění a rušení vah apod.

Důležité jsou také jednoduché návaznosti procedur, přecházení s výsledky jednéprocedury do druhé a využití výsledků pro další analýzu, (velmi podstatné) rychlé opravy omylů

při zadání či při vývoji modelů a upřesňování postupu; a také změny ve výstupech a jejich

úpravy. Souběžné otevření několika datových souborů a přímé přecházení mezi nimi jen

dalším aspektem, který skýtá analytické pohodlí.

Uživatelská příjemnost je tedy forma nabídky, která zrychluje, zjednodušuje postupa pomáhá analytikovi bez potíží a zdržování dojít k výsledku. Nenutí koncentrovat se na techniku

zadávání, ale uvolňuje myšlenkovou kapacitu na úlohu, řešení, volbu metod, soustředění

na další kroky. Patří sem však též jednoduché napojení na vnější zdroje dat a rychlápublikace výsledků mimo systém. Dalším aspektem uživatelské příjemnosti systému je otevřenost systému ve všech směrech:

 přebírání (a předávání) různých formátů dat – přímé i cestou ODBC,

 rozšiřování nabídkových menu o  okna vlastních výpočetních procedur či výstupových

modifi kací a doplňků – makra systému, skripty napsané v jazyku Python, procedury v R,

 napojování s přechody do a z jiných uzavřených programů – např. Amos.

Rozsáhlá uživatelská pomoc Help popisuje užití jednotlivých voleb v procedurách, algoritmy,

výukový text.

Práce s programem IBM SPSS Statistics se v mnohém podobá běžné praxi, na kterou jsme zvyklí

ze standardních programů pro OS Windows. Ovládá se pomocí menu, oken a ikon. Program

je ovšem uzpůsoben speciálnímu úkolu, pro nějž byl vytvořen. Nabídková okna obsahujístatistické postupy a jsou optimálně uzpůsobena analytické práci. Doprovodný syntaktický jazyk je

jednoduchý a uživatelsky příjemný.

D. Vývoj informačních technologií a  rozvoj matematiky a  matematické statistiky znamená

i tlak na naše statistické programy. Doba mění, rozvíjí a přináší nové požadavky a potřeby,

ale také výsledky:

 Rozvoj nových statistických metodologií přináší nové postupy, které zpřesňují modelyreálného světa. Teorie statistiky není sprintem, je to pozvolný, ale stálý proud nových vědeckých

poznatků, vývoj nových i revize a prohlubování běžných tradičních postupů. Do nativních

procedur IBM SPSS Statistics jsou zařazovány metody prověřené, otevřenost systému však

otevírá možnost připojit jakékoliv procedury z literatury i z vlastního vývoje.

 Stále silnější a rychlejší hardware a s ním spojený soft ware operačních systémů nutípřizpůsobovat se i soft waru aplikačnímu, otevírá ale cesty těm postupům, které byly ještě nedávno

neúnosně zdlouhavé – hodiny se postupně zázrakem změnily v minuty, minuty v sekundy.

 Rychle se měnící požadavky aplikačních úloh, potřeby tvůrců i uživatelů informacev jednadvacátém století vedou k potřebě soft warových opatření: vytvořené mohutné masivystát>


17

Úvod

ních i podnikových dat, Big Data, rychlý sběr ad hoc dat, průběžné záznamy dat z procesů.

Zrychlená možnost analytických závěrů vede přirozeně k formulaci zcela novýchanalytických otázek a úloh, k automatizaci analýz, široké aplikaci dávkových i on line rozhodovacích

procesů, k rozvoji oboru Predictive Analytics, a s tím vším rostoucí vzdělanost současných

i  potenciálních uživatelů. Nejzásadnějším požadavkem doby je však rychlost zpracování

a automatizace – informace zastarává rychle, rozhodování musí probíhat v reálném čase,

náklady na čas zpracování je nutno minimalizovat. Vývoj soft waru IBM SPSS Statistics se zaměřuje na to, aby technické aspekty analytické práce co nejméně narušovaly proces statistické aplikace samotné a abychom se mohli věnovatsubstantivní stránce, výsledkům, korektnímu nasazování technik, vhodnosti výstupů – tedy aby mohly při vytváření závěrů „méně pracovat prsty a myš a více mozek“. Stále složitější modely a algoritmy, umožněné hardwarem, vedou k velkému rozsahu systému, a tudíž i k zvýšené náročnosti na rozvoji údržbu a náklady. Proto k výhodám patří také„samostatná modularita“, která znamená, že uživatel si pořídí jen tu část komplexu speciálníchmodulů, která odpovídá jeho osobním aplikačním potřebám. Modulární systém pracuje jako jeden nedílný celek v té sestavě, kterou si uživatel vybere. Navíc ale každý modul (kromě modulů, které mají obslužný charakter jiných statistickýchprocedur) může fungovat sám, a to s plným vybavením datových úprav (které byly dříve jenv modulu Base) a s plně funkčním výstupovým oknem Viewer. Kromě toho je k dispozici Developer, který obsahuje všechny vstupní, modifi kační a výstupové funkce, ale neobsahuje žádnéstatistické procedury a slouží těm, kteří potřebují pouze připravovat datové soubory a prezentovat vhodně výsledky. Uživatelé procedur v  jazycích Python nebo R či C++ tu mají manipulační datový základ a výstupní editor, do kterého mohou vkládat své vlastní procedury a vytvořit si své vlastní systémy. V této knize popisujeme modul Statistics Base. Věnujeme ale obzvláštní pozornost procedurám přípravy dat (Část 1) a výstupům (Část 3), proto je přehled užitečný i pro samostatné užívání jiných modulů a pro aplikace Developeru. Část 3 je také určena pro ty, kdo nezpracovávajídata, ale přebírají výsledky analýz volným samostatným (a  bezplatným) výstupovým modulem Smartreader a chtějí výsledky dále editovat. Při výběru procedur pro tuto knihu (celý obsah systému není možné rozumně vměstnatdo rozumného objemu) jsme vycházeli ze tří předpokladů:

a) Kniha má být příručkou pro praktiky a studenty, kteří nemají specializované IT nebomatematické vzdělání, ale provádějí konkrétní analýzy dat – proto volíme detailní postupy.

b) Podle našich konzultačních a  pedagogických zkušeností si uživatelé plně neuvědomují

možnosti datových úprav a editace výstupů – proto části 1 a 3 popisujeme co nejúplněji.

c) U statistických procedur se zaměřujeme na běžné a základní metody, které jsou v analýze

nejčastěji používány – u složitějších metod je třeba vyšší statistická znalost a jistá zkušenost

nebo absolvování tematického kurzu, avšak poté je zadávání zcela mechanické a obdobné

nebo jednoduše návodné. Z  témat analýzy jsme byli nuceni vynechat postupy časověrostorových analýz a  predikcí, analýzu spolehlivosti měření, mnohorozměrné škálování, dvoukrokové seskupování, ordinální regresi, proceduru lineárních modelů a  některé další. K  těmto tématům odkazujeme čtenáře na manuál programu.


18

Úvod

Knihu jsme psali pro širokou uživatelskou komunitu systému, který funguje a je oblíben jižčty

řicet sedm let a zajišťuje tradici, kvalitu a rozvoj. Využili jsme své i fi remní dlouholeté zkušenosti

z výuky a analytické práce s programem. Děkujeme svým kolegům ze společnosti ACREA CR –

podpořili naši snahu trpělivostí s naší částečnou absencí v běžných odborných činnostech a jejich

bohaté lektorské, konzultační, analytické znalosti jsme využili v zásadních i dílčích rozhodnutích.


O programu

Programový systém IBM SPSS Statistics je speciální programový systém pro statistickézpracování dat, který zahrnuje techniky a postupy pro práci s úpravami datových souborů, metody

statistické analýzy, editační úpravy výstupů a mnoho způsobů, jak zrychlit, zjednodušita zefektivnit cestu od vstupu dat k závěrečné zprávě či k prezentaci výsledků a k publikaci. Od roku

1968, kdy byla k dispozici jeho prvotní, velmi jednoduchá verze, až do dneška vždy patřilk nejrozšířenějším a nejoblíbenějším. Důvodem k tomu bylo od počátku jeho příjemné uživatelské

rozhraní, v té době zcela inovativní. A po celou dobu existence vykazoval systém vždyjednoduché ovládání a uživatelské prostředí.

Program se nejdříve orientoval na sociální vědy, ale už ve verzích na mainframe počítače rychle

opustil tuto doménu a stal se univerzálním statistickým systémem pro analýzu dat, používaným

ve všech oborech. Pro svoji jednoduchost je oblíben nejen analytiky bez profesionálníhostatistického vzdělání, ale i pro výuku studentů. Je běžnou výbavou výzkumných fi rem.K přednostem programu patří to, že skýtá různé způsoby ovládání, a proto si každý uživatel může vybrat

ten způsob, který mu vyhovuje.

Modularita systému

Program IBM SPSS Statistics je modulární systém, jehož základní část Base je jádrem aplikací

a obsahuje běžné standardní postupy analýzy dat. Na něj navazují další moduly, které majíspeciální charakter – buď analytický, nebo obslužný. Vznikaly historicky, tak jak se vyvíjely potřeby

analytické práce a požadavky uživatelů. Návazné moduly jsou zaváděny odděleně proto, že jeneotřebují všichni uživatelé a jejich metody a postupy vyžadují speciální znalost a nasazení v praxi.

Většina modulů může ale fungovat samostatně, je vybavena všemi obslužnými procedurami

základu Base a to jak v práci s úpravami dat, tak ve výstupní části Viewer. Např. analytik, který

potřebuje pouze analýzu a predikci v časových řadách, si může zakoupit jen IBM SPSSStatistics Forecasting, ten, kdo má za úkol jen připravovat data pro další analytiky, si může vystačit

s modulem IBM SPSS Data Preparation.

Tabulka 1 Moduly systému IBM SPSS Statistics

Název modulu Role v systému

Statistics Base příprava dat, základní tabelace, statistické metody, grafy

Custom Tables vytváření komplexních tabulek na obrazovce

Data Preparation techniky pro přípravu a kontrolu kvality dat

Exact Tests přesné statistické testy pro neparametrické techniky a tabulky četností

Regression regresní postupy (mimo lineárního modelu)

Advanced Statistics pokročilé statistické metody

Categories metody analýzy korespondencí


20

O programu

Název modulu Role v systému

Forecasting analýza a predikce časových řad

Complex Samples plánování a zpracování pravděpodobnostních výběrů

Conjoint Measurement plánování a analýza metodou sdružených měření

Decision Trees metody rozhodovacích a asociačních stromů

Neural Networks neuronové sítě

Direct Marketing segmentace, RFM analýza, skórování, plánování kampaní, profi lování

Missing Values analýza a imputace chybějících údajů

Bootstraping metoda odhadu parametrů nezávislá na normálním rozložení Každý z modulů obsahuje nativní procedury systému, v menu jsou ale také vloženy vnějšíprocedury programované v jazycích Python nebo R, které nabízejí doplňkové a speciální metody zpracování dat. K  systému se při instalaci automaticky připojí program Amos (metodologie SEM – modelování strukturních rovnic). Větší část této knihy (Část 1, Část 3, Apendixy) je informativní nejen pro uživatele Base, ale i pro uživatele samostatných modulů. Tyto části jsou společné všem modulům. Navíc ovládání procedur v jednotlivých modulech je založeno na stejném principu, a tak postupy statistických procedur popsané v této knize mohou sloužit jako vzory pro většinu procedur všech modulů. Jádro systému, IBM Statistics Developer, je samostatným modulem, obsahujícím všechnyobslužné procedury v Base. Neobsahuje však statistické procedury, ale jen postupy úprava maniulace souborů a výstupní editor se všemi jeho funkcemi. Je otevřený k napojení jinýchprogramů, běžně se používá např. jako vhodný základ pro práci s R, neboť jsou tu rychle k dispozici úpravy dat i výstupů, ke kterým lze připojit statistické procedury vytvořené v R. Poskytuje tedy pro vývoj vlastního systému to, co je v běžném programování nejpracnější a trvá nejdelšídobu. Obdobně výhodná spolupráce je k dispozici oblíbeným programovacím jazykem Python. Editor výstupů, Smartreader, je k dispozici bezplatně a může být instalován kdekoliv mimovlastní systém. Výstupy z programu tak mohou být přenášeny uživatelům výsledků, kteří je mohou nejen číst, ale i editovat v plném rozsahu, aniž by měli nainstalován systém. Jen několik modulů je funkčních jen v napojení na jiné procedury: Exact Tests, Bootstrap, část modulu Missing Values. Program IBM SPSS Statistics je ve velké většině případů používán pouze lokálně, všechnyvýočty probíhají na počítači, kde je program nainstalován. Při zpracování velkého objemu dat je výhodnější použít architekturu klient-server. V rámci této architektury pak všechny výpočty probíhají na straně serveru. Uživatel se připojuje k serveru přes svoji lokální instalaci programu. Po připojení k IBM SPSS Statistics Serveru má uživatel k dispozici moduly podle licence svého lokálního programu a prostředí programu je stejné jako u lokální instalace. IBM SPSS Statistics Server se instaluje na  serverový operační systém a  hardware, který má typicky vyšší výpočetní výkon, rychlejší přístup k datům a další vlastnosti zajišťující vyššíbezečnost dat a důkladnější zálohování. Používání serveru má hlavně následují výhody:

 vyšší výpočetní kapacita hardwaru a paralelní výpočty serverové verze,

 fyzická blízkost zdrojů dat v databázích a výpočetního jádra, minimalizace provozu sítě,


21

O programu

 algoritmy optimalizované pro načítání dat z databází, částečné zpravování dat přímov databázi (pushback),  rozšíření algoritmů o naivní bayesovské klasifi kátory a nástroj výběru vhodných vstupních

proměnných do modelů,  využití zabezpečení serverového operačního systému,  dávkové zpracování dat v plánovaných úlohách.

Otevřenost systému

Velkou uživatelskou předností systému je jeho otevřenost, a to v mnoha směrech:

a) Přímo přebírá soubory nejen svého nativního typu .sav, ale i .xls, .xlsx, .dbf a mnoho dalších

a také v různých formátech soubory ukládá.

b) Přebírá data ze všech databází, ke kterým je k dispozici napojení ODBC. Velmi důležitou

funkcí, otevírající nové zásadní aplikace, je spolupráce s programem Cognos.

c) Skripty a makra systému vytvářejí samostatné procedury nebo zpracují výstupní tabulky

do uživatelem specifi kované formy pomocí jazyku Python.

d) Můžeme k němu napojovat vlastní programy a procedury přímo jako součást systémuv jazyku R, Python či jiných programovacích jazycích.

e) Napojuje se přímo i na jiné, speciální samostatné programy, např. na IBM SPSS Amos, a to

nejen pro souběh či na doplnění probíhajících analýz, ale také jako obslužná funkcedatových úprav a přípravy souborů pro aplikace těchto speciálních programů.

f ) Ve spojení s .NET vytváří uzavřené samostatné aplikace.

Uživatelská příjemnost (’user friendly program‘)

Uživatelský komfort je velkou předností programu. Projevuje se mnoha aspekty:

 Řízení pomocí menu, nabídkových oken a  klávesových zkratek je návodné a  přehledné,

uživatel je veden nabídkami k volbě zadání. Jde nejen o uživatelské pohodlí, ale i o rychlost,

fl exibilitu a možnosti rychle opravit chybná či nepřesná zadání.  Uživatel se může rozhodnout, zda chce pracovat s nabídkovými okny nebo s jednoduchým

syntaktickým jazykem, který má mnemotechnickou formu a je snadno zapamatovatelný

zapisuje se do  samostatného editoru s  podrobnou podporou. Připravené instrukce lze

uložit, opakovaně použít, snadno měnit a doplňovat jejich parametry a ve Windowsautomaticky spouštět na aktualizovaných datech. Instrukce syntaktického jazyka lze generovat

i z nabídkových oken.  Jednoduché ovládání a jednoduché a přímé přechody mezi jednotlivými kroky a etapami

procesu zpracování.  Přebírá data z Excelu, .dBase, textových formátů a mnoha jiných formátů; pomocí bezplatně

stažitelných ovladačů ODBC také z běžných databází.


22

O programu

 Během statistické analýzy lze otevírat (ze všech dostupných formátů), kopírovat a také jako

výsledky procedur programu odvozovat tolik datových souborů, kolik je třeba, a střídavě

mezi nimi přecházet, pracovat s nimi, napojovat je a redukovat je podle potřeby.

 Obsahuje techniky organizace dat potřebné k analýze dat a k úpravám datových struktur

vhodných pro analýzu – navíc se k těmto úpravám lze vracet kdykoliv v průběhu analýzy.

 Flexibilní práce s pracovními i prezentačními tabulkami a grafy, práce s několika výstupními

okny, do nichž lze střídavě ukládat výsledky podle potřeb, a tím je již v průběhu analýzy třídit.

 Dokumentace celého procesu v  žurnálu a  ve  výstupním okně (volitelný přímý záznam

v textovém okně a v dokumentačním okně procedury). Uživatelská příjemnost má ve svém důsledku velmi podstatný důsledek, protože díky níuživatel snadno upravuje data, rychle kontroluje průběžné výsledky i ověřuje předpoklady a provádí modifi kace a korekce nastavení. Podmiňuje tak rychlou a efektivní cestu k závěrům a šetří čas i zbytečné mezikroky. Nevyžaduje žádné programátorské znalosti ani nutnost pamatovat siformální postupy a přísná pravidla zadávání. Z uvedených vlastností je také zřejmé, že systém je vhodný pro nejrůznější typy analýza zpracovatelských procesů. Z obsahu analytických procedur bude také vidět, že s ním může pracovat jak uživatel bez statistických znalostí, který vytváří reporty, tak statisticky poučený analytik, který využívá základní výstupy metod pro datové závěry, i profesionální matematický statistikvyžadující detailní obsluhu a nuance metod, schopný využít jemností modelů pro sofi stikované závěry. Otevřeme program Po otevření programu (např. kliknutím na ikonu IBM SPSS Statistics na ploše počítače nebo na soubor .sav) se objeví datová tabulka. Ta je prázdná nebo zaplněná (podle způsobuotevření). V prvním případě se otevře vstupní nabídkové okno. Využijeme jej pro otevření žádaného souboru – buď jednoho z posledně použitých, nebo jej vyhledáme ve složkách počítače (Open another fi le). Vstupní nabídku lze zrušit volbou v  levém dolním rohu anebo znovu vyžádat a opět otevřít v menu File – Welcome Dialog... Program otevřel dvě okna v záložkách Data View a Variable View.


23

O programu

Obrázek 1 Vstupní nabídkové okno – poslední pracovní použité uložené soubory, otevření nových

datasetů, tutoriály a informace o programu

Data View je tabulka, která je prázdná nebo zobrazuje data aktivního souboru. Zobrazuje data

v původních kódech a číslech nebo zobrazí názvy kódů podle určeného předpisu (číselníku).

Lze ji editovat podle potřeby či požadavku analytika (viz kapitola 2).

Va r i a b l e Vi e w je tabulka, která určuje vlastnosti proměnných. Tyto vlastnosti lze kdykolivupra

vovat či zrušit nebo zavést (viz kapitola 3).

Ovládání programu

Ovládání programu, jak bylo uvedeno výše, je jednoduché, obdobné tomu, čemu jsme zvyklí

i z jiných programů každodenní práce. Je řízeno nabídkovým menu, nabídkovými okny, ikonami,

a klávesovými zkratkami. Souběžně s nabídkovým systémem je k dispozici také mnemotechnický

uživatelský zadávací jazyk, syntaxe. Uživatel se rozhoduje sám, zda bude používat jedno či druhé

či oba způsoby v kombinaci.

Nabídkový systém je založen na přehledných nabídkových záložkách, které třídí funkce programu

dle jejich role a na postupných zadávacích nebo nabídkových oknech, jejichž struktura odpovídá


24

O programu

danému úkolu, jeho složitosti a jeho parametrům. Práce s nabídkovými okny odpovídáprůběžnému rychlému procesu analýzy dat, modifi kacím dat podle vývoje úlohy, bezprostřednímreakcím na výsledky a opravám nevhodného či chybného zadání. Otevírá také možnost operativních

průběžných změn v datovém souboru v procesu analýzy. Vlastní procedury, skripty a připojené

programy mohou být reprezentovány ikonami, které si uživatel vytvoří. Kromě standardních

tradičních oken jsou v  posledních verzích zařazována také speciální okna pro specializované

procedury či moduly a pro automatizované postupy.

Syntaxe má výhodu v přípravě dávkového výpočtu, možnosti uložit zadání a snadno měnit jeho

parametry, zkrácení postupu při zadávání opakovaných úkolů, a  vytvoření podkladu pro automatické jednorázové či opakované spouštění programu ve Windows. Syntaxe obsahuje širší

možnosti než okna, neboť mnoho analytických a manipulačních kroků a voleb používámezřídka a jejich zařazení do oken by komplikovalo přehlednost oken, a tím běžnou standardní práci.

Příkazy syntaxe zapisujeme do zvláštního okna, které proces ulehčuje řadou podpůrnýchfunkcí. Uložený syntaktický proud příkazů používá označení s koncovkou .sps. Příkazy, které jsou

ekvivalentní konkrétní volbě v nabídkových oknech, lze automaticky generovat tlačítkem Paste

(a poté případně uložit nebo modifi kovat). Syntaktický uživatelský jazyk de facto do praxeovládání analytických programů zavedli jako první autoři SPSS už v  šedesátých letech minulého

století. V  té době, kdy neexistovaly možnosti dialogového zadávání, tato inovace znamenala

průlom do použití statistiky, protože uživatelé přestali být závislí na složitém zadávacím postupu

jednotlivých programovacích jazyků a mohli si své výpočetní běhy připravovat sami.

Jednoduchá a výstižná mnemotechnika a struktura příkazů byla důvodem velké a rychlépopularity systému SPSS mezi uživateli, vytvořila základ pojmu „uživatelská příjemnost“ a otevřela

přímou cestu ke statistice pro vědce, výzkumníky, manažery, a to i s naprosto zásadnímvýznamem pro výuku, studenty i učitele. Princip syntaktického jazyka se nemění po celou dobu vývoje

systému SPSS, jazyk je pouze doplňován pro nové procedury.

Pomocí syntaxe lze zadat řadu aktivit, které by pro své nefrekventované používání nebo prosložitost zadání komplikovaly jednoduché postupy oken. V této knize se soustřeďujeme na práci se

zadávacími okny nabídky. Omezení místa a objemnost látky nedovoluje zabývat se podrobněji

syntaktickým jazykem SPSS, jehož základnímu popisu věnujeme Apendix A. Podrobný popis

jednotlivých příkazů se otevře v  záložce základních oken systému Help – Command Syntax

Reference.

Kroky v postupu práce: data, analýza, výstupy

Každý modul se skládá z  procedur poskytujících určité specifi cké aktivity. Role jednotlivých

modulů i jejich procedur v zapojení do procesu datového zpracování se od sebe liší. Tyto role

se podřizují třem obecným funkcím programu:

 přípravě dat na analýzu (viz Část 1)

 analytickému zpracování dat (viz Část 2)

 práci s výstupními tabulkami a grafy (viz Část 3) Kromě toho máme v programu k dispozici řadu funkcí, které usnadňují postup a urychlujíprůběžnou práci.


25

O programu

Příprava dat a operace s nimi před analýzou a při ní se týká souboru jako celku, případů (řádků

datové matice) a proměnných (sloupců datové matice). IBM SPSS Statistics poskytuje velmi

bohaté portfolio technik pro tuto etapu. Většina z nich je zahrnuta v modulu Base, specifi cké

postupy jsou ale uloženy v modulech Data Preparation a Missing Values. Ta k é m o d u l Complex

Samples má částečně přípravný charakter.

Primárním cílem systému je ovšem poskytnout statistickou podporu zpracování informací

a získání výsledků pro následné využití v praxi. Proto zde nalezneme všechny běžně používané

statistické metody pro analýzu dat a její závěry, a to jak na základní, tak i na pokročilé úrovni.

Vzhledem k otevřenosti systému (výhodné využití jazyka R, možnost napojení vnějšíchnezávislých programů, práce s Pythonem a .NET) tak může být použit pro rutinní praxi i pro velmi

speciální a sofi stikované analýzy za použití metod, které v systému přímo zahrnuty nejsou, ale

návazně vystupují v procesu. Typickým případem je modelování kauzálních vztahů přechodem

do programu IBM SPSS Amos.

Vizualizace výsledků a tabulkové výstupy jak pro pracovní průběžné cíle, tak pro prezentacivýsledků jsou fl exibilní a využívají předvolené šablony nebo vlastní vytvořené šablony.

Menu nabídkové lišty

Menu nabídkové lišty a ikony se liší podle typu souboru sav (data, výstupy, syntaxe). Záložky

třídí procedury podle typu funkcionality v pracovním procesu.

V datovém editoru má hlavní lišta záložky pro všechny etapy práce:

Tabulka 2 Záložky programu v oknech Data View a Variable View

Název záložky Data View

File převzetí a ukládání souborů, tisk

Edit editace oken

View úpravy okna

Data úpravy dat, kontrola kvality

Transform konstrukce nových a úpravy původních proměnných

Analyze procedury zpracování dat

Direct Marketing procedury aplikačního modulu

Graphs grafi cké prostředky systému

Utilities zavádění maker, procedur a skriptů, podpůrné funkce

Add-ons informace o modulech a dalších programech rodiny IBM SPSS

Window použití oken

Help popisy funkcí, tutoriál, algoritmy, syntaxe, případové studie, práce s R a Pythonem Jednotlivé záložky, především Analyze, jsou naplněny podle rozsahu instalace modulů. Záložka Direct Marketing odpovídá celá jednomu modulu. Vytváří-li uživatel své vlastní procedury či makra, mohou jím být zavedeny další specifi cké záložky. Procedury jednotlivých záložek jsou


26

O programu

vypsány v Apendixech D (nativní procedury systému), E (procedury založené na jazyce Python)

a F (procedury v jazyce R)

Ikony

Sada ikon se v obou vstupních oknech, ve výstupním okně a syntaktickém editoru liší.Průnikem jsou běžné akce týkající se univerzálních kroků v procesu, jako jsou: ukládání, tisk, otevření

souboru, rušení akce a návrat ke zrušenému, vyhledávání, přechody v rámci souboru, vkládání

případů a proměnných, pouštění skriptů. V jednotlivých oknech pak jsou přidány ikony akcí

specifi ckých pro toto okno. Název ikony (její funkce) se objeví, najedeme-li na ni myší.Jednotlivé ikony jsou aktivované jen tehdy, mají-li smysl.

V Data View a ve Va r i a b l e Vi e w je to navíc například vážení, rozdělení souboru a výběrypodsouborů. Pro označenou proměnnou (v každém z obou oken) ikona Run descriptive statistics

spočte základní míry. V Data View je navíc důležitá provozní ikona Value Labels, kteráv datové matici přepíná kódy na názvy a naopak (funkce toggle), takže pomáhá k rychlé orientaci

v řádku či sloupci.

Ve výstupním okně (Viewer) jsou záložky stejné, ikony se váží k editaci výstupu, resp. k analýze

výstupních dat pomocí skriptů. Jsou to akce otevírání objektů, skrývání a znovuotevření objektů,

funkce zavádění autoskriptů. V tomto okně ale můžeme mít zavedeny ikony pro vyvolánískriptů, máme-li takové připraveny. Vlastní ikony mají editační okna grafů a okna pivotních tabulek.

V editoru syntaxe jsou umístěny ikony pro editaci příkazů a přímé vyvolání pomoci prooznačený příkaz.

Velmi užitečnou interakční ikonou ve všech oknech je Dialog Recall (Recall recently useddialogs), ve které je seznam posledních použitých procedur a po jejímž potvrzení se potvrzením

vybrané procedury dostaneme přímo k poslednímu zadání pro daný dataset. Tato ikona velmi

zrychluje analýzu a podporuje „rozhovor“ analytika s daty jednak v procesu upřesňování úlohy,

jednak při chybných zadáních.

Skripty, makra, procedury uživatelů

Standardní výstupy z jednotlivých analýz mohou být automaticky nebo volitelně obměněnypomocí skriptů – (mini)programů v jazyce Python, které buď výstupní tabulky modifi kují, editují

a přeorganizují, nebo na základě získaných výsledků dopočítají nové statistiky, aplikují na nich

další metody, které ve  standardním výstupu nejsou, a  vytvářejí nové, odvozené tabulky. Tyto

skripty připravuje nebo přebírá uživatel.

Skripty jsou velmi užitečné doplňky základních výstupů. Doplňují analýzu, zpřehledňují výstupy

podle vkusu uživatele, a to buď:

 na manuální vyžádání vyhledáním ve složce Utilities – Run Script ... , nebo

 automaticky při výstupu – autoscript.


27

O programu

Tyto programy lze vybavit nabídkovými okny podle přání a variant zpracování. Na lištuvýstu

pového okna Viewer můžeme umístit vlastní připravenou ikonu pro přímé vyvolání skriptu

na označený výstup.

Skripty se typicky vytvářejí na podbarvení tabulky nebo zvýraznění hodnot, na zjednodušení

tabulky, dopočítání testů významnosti, které nejsou zahrnuty v proceduře, sumarizace výsledků

z několika tabulek. Skripty si vytvářejí uživatelé sami, některé skripty přicházejí se systémem

a existuje mnoho veřejně dostupných zdrojů s možností stáhnout si je a používat (jednímz vol

ných zdrojů jsou webové stránky autorů, www.acrea.cz, kde lze nalézt řadu praktických skriptů

pro analytickou práci uživatelů). Autoskripty zavádíme pro jednotlivé procedury a typy výstupů

proto, abychom dostali přímo takový tvar výstupů, jaký nám vyhovuje lépe, než jak jej předvolili

autoři systému. Úpravu pak nemusíme provádět jednotlivě.

Systém IBM SPSS Statistics má také svůj vlastní maticový jazyk, ve kterém můžeme zadávat

různé algoritmy a vytvářet tak speciální procedury pro analýzu dat bez použití vnějšíchprogra

movacích prostředků.

Procedury vnějšího původu (programované v R, v Pythonu nebo uzavřené programy) můžeme

připojit do menu a pracovat s nimi stejně jako s nativními procedurami.

Vývoj systému

Systém přichází každý rok s novou rozšířenou verzí, jsou připojovány nové procedury, někdy

celý nový modul, rozšiřují se jak postupy analytické, tak postupy úpravy dat i editace.Ve ver

zi 23 sytému byla například do modulu Base připojena zásadní novinka – proceduračasově

-prostorových analýz a predikcí (z důvodů místa není v této knize popisována). Kromě těchto

viditelných aspektů jsou to ale i ty, které zvnějšku nevidíme, pocítíme je až při analytické práci

samotné – zvyšování rychlosti, přesnosti a spolehlivosti zaváděním nových algoritmů a čipřizpů

sobení se k vývoji operačních systémů a reakce na prudce se zvyšující objemy datových zdrojů.

Systém reaguje na vývoj hardwarových i soft warových technologií, na rozmanitost i rozsahyin

formačních kontextů a na nutnost získávat precizní podklady rychle a komplexně. Je fl exibilní

k požadavkům analytiků a otevírá se stále více zapojování vnějších programových prostředků.

Schopností vstřebávat snadno vnější příspěvky (R, Python) ovšem podstatně zrychlujei rozšiřo

vání portfolia své statistické nabídky a také zvyšuje potenci participace uživatelů v procesu vývoje.ČÁST I

PŘÍPRAVA DAT

V této části:

 KAPITOLA 1 – Soubory

 KAPITOLA 2 – Případy

 KAPITOLA 3 – Proměnné


30

ČÁST I Příprava dat

Před analýzou dat

Příprava datového souboru je nejpracnější etapou analytické práce. Data zapisujeme nebopřebíráme, čistíme, prověřujeme jejich kvalitu, upravujeme pro analýzu, vytváříme nové proměnné

a podnikáme kroky zajišťující jednoduchou, rychlou a efektivní práci v dalších etapách procesu.

Funkce, které program poskytuje, zjednodušují nejen přípravné práce, ale také jakékoliv nutné

či vhodné změny v průběhu analýzy.

Datové zdroje předpokládají přípravné, modifi kační a  kontrolní činnosti, které se dělí na  tři

skupiny – každou z nich popisuje jedna kapitola:

 Kap. 1 Soubory – úprava souboru jako celku, vlastnosti celé datové matice

 Kap. 2 Případy – jednotlivé případy – práce s případy, řádky datové matice

 Kap. 3 Proměnné – příprava proměnných, sloupců datové matice Výsledky těchto změn platí tak dlouho, dokud nejsou zrušeny či přeměněny jinými změnami. Lze je samozřejmě i uložit do používaného souboru nebo do souboru nového. Modul IBM SPSS Statistics Base podporuje přípravné fáze velkým počtem procedur (dalšíspeciální procedury pro tuto etapu jsou obsahem modulu IBM SPSS Statistics Data Preparation). Základní úkoly přípravných i průběžných zásahů do datového souboru jsou:

a) vybavit soubor stálou informací pro snadnou aplikaci, orientaci a  korektní používání

proměnných;

b) identifi kovat případy nebo skupiny případů, které do souboru pro daný účel nepatří (chyby

při záznamu, nesourodé případy, duplikáty), a opravit je nebo vyloučit;

c) zbavit soubor chyb a identifi kovat vynechávané hodnoty;

d) změnit původní a/nebo vytvořit nové proměnné transformací;

e) vytvářet účelové podsoubory;

f ) spojovat a agregovat soubory.

V této části uvádíme speciální procedury pro tento účel, které jsou obsahem modulu Base. S daty,

s jejich úpravami a doplňováním pracujeme v průběhu celého analytického procesu. Vybavení

souboru můžeme kdykoliv změnit. Kvalitu dat ověřujeme nejen procedurami této části, aletaké ve statistických procedurách (Část 2) i pomocí pracovních grafů (Část 3). Procedury Části 2

jsou součástí každého modulu a dají se v jeho rámci využívat i bez přítomnosti modulu Base.


31

KAPITOLA 1

Soubory

Soubory pro statistickou práci jsou vždy připraveny

ve tvaru datové matice – obdélníkové tabulky, jejíž řádky

zpravidla odpovídají případům a sloupce proměnným.

Datovou matici tvoříme či přebíráme buď přímoz programu IBM SPSS Statistics, nebo z jiných forem zápisu,

jako jsou relační databáze, textové soubory či tabulkové

procesory. Při analýze se předpokládá, že pracovnísoubory jsou již připravené ve tvaru datové matice.

Práce se soubory zahrnuje:

a) vytvoření nebo převzetí pracovních souborů/

datasetů

b) vybavení souborů pro analýzu i pro vhodné výstupy

c) transpozice souborů, tj. záměna řádků a sloupců v jejich analytické roli

d) restrukturace souborů na vhodný analytický tvar (částečná transpozice)

e) spojování souborů

f ) agregování souborů

g) rozdělení souboru na části pro paralelní výpočty

Operace se soubory jsou podstatnou částí analytick       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist