načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Správny poriadok a správny súdny poriadok – Judikatúra – Jozef Milučký

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
-7%
sleva

Kniha: Správny poriadok a správny súdny poriadok
Autor: Jozef Milučký
Podtitul: Judikatúra

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX - Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  1 080 Kč 1 004
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
33,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Eurokódex
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 672
Rozměr: 170x240
Úprava: viii, 671 stran
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 20.12.2017
ISBN: 978-80-8155-069-0
EAN: 9788081550690
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre iné rozhodovacie procesy.

Táto výnimočná publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúknuť ju, čo napomôže i stabilizácii právneho systému.

Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Naopak, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň pomôckou pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, ale i nečinnostnej žaloby, ako i samotnej kasačnej sťažnosti a pod.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jozef Milučký - další tituly autora:
Všeobecné správne konanie Všeobecné správne konanie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

JUDIKATÚRA

k Správnemu poriadku

a

Správnemu súdnemu poriadku

JUDr. Jozef Milučký

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.


Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku

www.eurokodex.sk

Judikatúru zostavil autorský tím JUDr. Jozef Milučký

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., marec 2017. 672 s. ISBN 978-80-8155-069-0 Vzor citácie: Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku /

Milučký, J. – Vallová, J. – Potásch, P., Bratislava : EUROKÓDEX s.r.o.,

2017, 672 s., „Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa priznávať každému,

čo mu právom patrí“

Ulpianus Domitius


Slovo na úvod

Vážení a milí čitatelia, v súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množstvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia doslova pravou rukou zamestnancov pôsobiacich v oblasti verejnej správy, akademickej obce, ale i mnohých advokátov špecializujúcich sa na problematiku správneho práva, ako i oblasť správneho súdnictva. Taktiež veríme, že túto publikáciu vhodným spôsobom využijú i študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike, ale i mimovládne neziskové organizácie.

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre iné rozhodovacie procesy.

Je potrebné tiež úprimne povedať, že zákon o správnom konaní je jednoznačne zákonom, ktorý používa prakticky celá verejná správa v rámci Slovenskej republiky, pretože i v prípadoch, keď osobitné zákony o jeho aplikácii „mlčia“, je potrebné a nevyhnutné ho subsidiárne aplikovať cez jeho ust. § 1 ods. 1.

Autorský kolektív si dovoľuje skromne poznamenať, že táto publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúknuť ju, čo napomôže i stabilizácii právneho systému.

Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Naopak, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň pomôckou pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, ale i nečinnostnej žaloby, ako i samotnej kasačnej sťažnosti a pod.

Veríme, že predkladaná publikácia si z hľadiska svojho obsahu nájde svojich spokojných adresátov.

Za autorský kolektív

JUDr. Jozef Milučký

III


Obsah 1. Nedostatočné zistenie skutkového stavu veci správnym orgánom ................... 1

2. Vyrozumenie podávateľa podnetu v mimoodvolacom konaní ......................... 3

3. Povinnosť zisťovať, či účastník v správnom konaní splnomocnil advokáta ...... 5 4. Nulita správneho aktu a jeho zrušenie správnym súdom ex offo ..................... 7

5. Prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného ...................................... 9

6. Právne dôsledky ďalšieho nadbytočného doručenia rozhodnutia .................... 10

7. Nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia a nemožnosť prihliadnuť na

vyjadrenie žalovaného k žalobe ...................................................................... 11

8. Nové skutočnosti uvedené žalobcom až v žalobe ............................................ 14

9. Nepreskúmateľnosť sankčného rozhodnutia a prekročenie právomoci

odvolacieho orgánu ........................................................................................ 16

10. Nedostatočné zistenie skutkového stavu orgánom dozoru

nad bezpečnosťou práce ................................................................................. 20

11. Rozhodnutie správneho orgánu podľa neúčinného právneho predpisu ........... 22

12. Povinnosť správneho orgánu zisťovať, či a v akom rozsahu sa žalobca

dopustil protiprávneho konania ...................................................................... 24

13. Skutkový stav v čase vyhlásenia rozhodnutia správneho orgánu

rozhodujúceho v poslednom stupni ................................................................ 27

14. Odstránenie rozporov medzi výpoveďami obvineného z priestupku

a jednotlivých svedkov ................................................................................... 30

15. V konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny i vtedy, ak vec

postúpil trestný súd ........................................................................................ 32

16. Právo súdu preveriť správnosť a úplnosť skutkových okolností, z ktorých

vychádzal znalec ............................................................................................ 34

17. Dokazovanie pred správnym orgánom ............................................................ 37

18. Podmienka právne účinného vzdania sa odvolania.......................................... 39

19. V rámci odvolacieho konania nemožno rozhodovať o veci ako „o novej“ veci.. 42

20. Rozhodnutie o nepovolení obnovy konania právnym nástupcom správneho

orgánu prvého stupňa ..................................................................................... 44

21. Súdnemu prieskumu podliehajú i správne akty v poslednom stupni, ktorými

bolo konanie zastavené................................................................................... 47

22. Doručovanie písomnosti do vlastných rúk, ak sa adresát písomnosti v mieste

doručenia nezdržiaval..................................................................................... 51

23. Výrok rozhodnutia správneho orgánu – jadro celého rozhodnutia ................... 53

24. Predpoklady zachovania lehoty na podanie odvolania, ak sa odvolanie

odovzdalo na poštovú prepravu ...................................................................... 56

25. Viazanosť účastníkov konania výrokom rozhodnutia správneho orgánu ......... 58

26. Správny orgán nemôže v rozhodnutí dôvodiť iba doslovne

paragrafovaným znením ................................................................................. 61

IV Judikatúra k Správnemu poriadku


27. Správna úvaha a nevyhnutnosť zadováženia si dostatočných podkladov

pre rozhodnutie .............................................................................................. 64

28. Povinnosť postúpenia žiadosti na vydanie rozhodnutia príslušnému

správnemu orgánu.......................................................................................... 66

29. Vedomé neplnenie si procesných povinností, ktoré zákon ukladá

v súvislosti s výkonom kontroly ...................................................................... 68

30. Námietka, že kontrolný orgán nezistil pri prvej kontrole žiadnu závadu,

je právne bezvýznamná .................................................................................. 72

31. Dôvody nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu majú tvoriť obsah žaloby ..... 74

32. Nesprávne uvedený rok prijatia zákona nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia.... 77 33. Absencia procesnej úpravy v osobitnom zákone a odkaz na zákon

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .................................................................. 79

34. Zmena rozhodnutia, keď odvolací orgán opravil text výroku prvostupňového

rozhodnutia.................................................................................................... 82

35. Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia

a jej prípustnosť.............................................................................................. 86

36. Rozhodnutie o uložení pokuty a jeho náležitosti ............................................. 91

37. Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel... 93 38. Účel zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia v infozákone ........................ 96

39. Inštitút náhradného doručovania .................................................................... 98

40. Preskúmavanie rozhodnutí v mimoodvolacom konaní .................................... 100

41. Rozhodnutie o trovách správneho konania ..................................................... 102

42. Rozhodnutie sa nezrušuje preto, aby sa zopakoval proces a odstránili

formálne vady................................................................................................. 104

43. Odvolací orgán nie je viazaný skutkovým stavom zisteným v prvostupňovom

konaní ............................................................................................................ 108

44. Rozhodnutie o zastavení správneho konania................................................... 110

45. Správny orgán uložil rozhodnutím okrem pokuty aj povinnosť zaplatiť

úroky z omeškania ......................................................................................... 112

46. Presné znenie výroku rozhodnutia o odstránení tvrdosti zákona ..................... 115

47. Nesprávne poučenie účastníka o jeho práve podať opravný prostriedok

a právne následky ........................................................................................... 117

48. Rozsah preskúmavacej činnosti súdu závisí od predmetu

preskúmavacieho konania .............................................................................. 119

49. Neexistencia pochybnosti o podstate a obsahu správneho rozhodnutia a jeho

následná oprava.............................................................................................. 121

50. Výška uloženej sankcie je vecou voľnej úvahy správneho orgánu.................... 124

51. Zánik rozhodnutia ako predmetu súdneho prieskumu počas súdneho konania .... 126 52. Správa katastra a dohoda o vysporiadaní BSM uzavretá po uplynutí trojročnej

lehoty ............................................................................................................. 128

53. Dovolanie sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti

v katastrálnom konaní .................................................................................... 132

a Správnemu súdnemu poriadku V

Obsah


54. Stret dvoch základných práv a slobôd ............................................................. 135

55. Ak žalobca v konaní o žalobe nie je zastúpený advokátom, správny súd má

poučovaciu povinnosť..................................................................................... 142

56. Pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon

samosprávnej pôsobnosti obce ....................................................................... 145

57. Pri rozhodovaní podľa § 5 OZ ide o realizáciu právomoci rozhodovať

vo veciach občianskoprávnych........................................................................ 152

58. Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je

normatívny právny akt.................................................................................... 155

59. Objasnenie a sankcionovanie priestupku ........................................................ 159

60. V rozhodnutí musí byť náležite vecne opísaný skutok..................................... 164

61. Lekársky posudok je len jedným z podkladov pre rozhodnutie ....................... 168

62. Kolaudačné rozhodnutie a aktívna legitimácia na jeho napadnutie žalobou..... 170 63. Doručenie rozhodnutia opomenutému účastníkovi je možné len

v prekluzívnej trojročnej lehote ...................................................................... 176

64. Námietka obvineného z priestupku, ktorú neuplatnil v prvostupňovom

a ani v odvolacom konaní ............................................................................... 178

65. Rozhodnutie o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a skúmanie

platnosti zmluvy ............................................................................................. 182

66. Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní a hodnotenie

úvah znalca .................................................................................................... 188

67. Iba formálne zopakovanie konania nepredstavuje reálnu možnosť dosiahnuť

priaznivejšie rozhodnutie ............................................................................... 196

68. Pochybnosti o príčinách dopravnej nehody..................................................... 203

69. Povinnosť správneho orgánu vyzvať účastníka konania na odstránenie vád

podania .......................................................................................................... 209

70. Moderačné oprávnenie súdu – postih za správny delikt ................................... 215

71. Poškodený sa môže domáhať prieskumu sankčného aktu len v tej časti,

ktorá sa týka náhrady škody ........................................................................... 223

72. Žiadosť cudzinca o udelenie azylu (Dublinské nariadenie).............................. 225

73. Náhrada trov konania, zodpovednosť za zavinenie – zrušenie rozhodnutia

v mimoodvolacom konaní............................................................................... 234

74. Správne trestanie – nevyhnutnosť dodržiavať zásady správneho trestania ....... 237

75. Oznámenie ministerstva obrany o určení percenta rastu priemerného

služobného platu prof. vojakov ....................................................................... 240

76. Hodnotenie záverov lekárskeho posudku........................................................ 244

77. Úprava bodového ohodnotenia, lekárska posudková činnosť posudkových

lekárov Sociálnej poisťovne ............................................................................ 247

78. Žaloba len proti rozhodnutiu správneho orgánu I. stupňa – správny súd tu

nemôže konanie zastaviť ................................................................................ 252

79. Písomné oznámenie o vybavení sťažnosti nie je rozhodnutím ......................... 254

80. Postavenie obce v konaní o správnom delikte ................................................. 255

VI Judikatúra k Správnemu poriadku

Obsah Diskrečná právomoc správneho orgánu a legitímne očakávania účastníkov ..... 259 82. Zásada priority zápisov v katastrálnom konaní................................................ 270

83. Dokazovanie súdu – nemôže ísť o podstatné doplnenie dokazovania .............. 275

84. Rozhodnutie o návrhu fyzickej osoby na zaregistrovanie kandidátnej listiny

pre voľby do NR SR ........................................................................................ 284

85. Konanie o dodatočnom povolení stavby – dôkazné bremeno je na vlastníkovi

stavby............................................................................................................. 286

86. Námietky občianskoprávnej povahy v územnom konaní................................. 291

87. Námietky v stavebnom konaní – povinnosť vyrovnať sa s námietkami účastníkov ... 294 88. Koncentračná zásada v stavebnom konaní ...................................................... 301

89. Doručenie verejnou vyhláškou podľa správneho poriadku .............................. 312

90. Účinky odkladu vykonateľnosti správneho rozhodnutia.................................. 319

91. Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia aj po úspešnej nečinnostnej

žalobe – verejný záujem.................................................................................. 323

92. Nesprávne označenie žalovaného v konaní o preskúmanie zákonnosti

rozhodnutia.................................................................................................... 326

93. Zákon č. 73/1998 Z. z. zužuje dôvody, pre ktoré možno podať návrh na

obnovu konania.............................................................................................. 331

94. Inšpekcia (dawn raid) vykonávaná protimonopolným úradom je postupom,

ktorý podlieha prieskumu ............................................................................... 341

95. Dôkaz znaleckým posudkom – zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní

obmedzene..................................................................................................... 345

96. Doručenie oznámenia o začatí správneho konania za správny delikt ............... 362

97. Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt ako

myšlienkový proces ........................................................................................ 365

98. Rozhodnutie poradnej odvolacej (rozkladovej) komisie a otázky súdneho

prieskumu ...................................................................................................... 369

99. Nepodpísanie zápisnice o objasňovaní priestupku a jeho právne následky

vo vzťahu k spáchanému skutku ..................................................................... 376

100. Spoľahlivo zistený priestupok a danosť podmienok na uskutočnenie

blokového konania ......................................................................................... 380

101. Právne vzťahy, ktoré vznikli v čase platnosti a účinnosti zmeneného

alebo zrušeného predpisu ............................................................................... 386

102. Oneskorené podanie rozkladu ........................................................................ 412

103. Stanovisko vydané podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike nie je

nezákonným (iným) zásahom ........................................................................ 417

104. Služobný zákrok colného orgánu vykonaný v súlade so zákonnom................. 424

105. Žiadosti osôb poškodených násilnými trestnými činmi ................................... 431

106. Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nie je možné povýšiť nad

záujem verejný ............................................................................................... 434

107. Súd nemá právomoc nariadiť, aby ministerstvo, prípadne vláda vzali späť

návrh zákona.................................................................................................. 445

a Správnemu súdnemu poriadku VII

Obsah


108. Žiadosť o poskytnutie informácií je podaná až dňom, keď bola oznámená

povinnej osobe ............................................................................................... 450

109. Bydlisko vo viacerých členských štátoch ......................................................... 453

110. Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ............................. 456

111. Lehota na podanie žaloby – plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby .... 461

112. Európsky zbrojný pas a podmienky pre jeho vydanie...................................... 463

113. Zásada materiálnej pravdy a rozloženie dôkazného bremena v konaní

o udelenie azylu ............................................................................................. 469

114. Nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny................................................ 482

115. Očkovanie maloletých detí – podmienky zásahu do súkromnej integrity občana... 491 116. Sankcionovanie generálnou klauzulou v súťažnom práve................................ 497

117. Správne konanie, odstraňovanie nedostatkov podania .................................... 509

118. Znalecký posudok – formálny obsah znaleckého posudku .............................. 515

119. Nedodanie záznamu vysielania v požadovanej kvalite .................................... 529

120. Aplikačná prednosť Aarhuského dohovoru – právo na prístup k informáciám

o životnom prostredí ...................................................................................... 532

121. Dopravný priestupok – predbežná otázka – zadržanie vodičského preukazu ... 545

122. Oboznámenie účastníka konania s dôkazmi vykonanými odvolacím správnym

orgánom ......................................................................................................... 548

123. Verejné obstarávanie – priame rokovacie konanie ........................................... 553

124. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie..... 561 125. Osoby, ktoré utekajú pred trestným stíhaním či potrestaním za trestný čin ..... 565 126. Doručovanie zásielok do poštového priečinku fyzickej osobe (nepodnikateľovi) .. 570 127. Zásada zákazu reformatio in peius v správnom trestaní v oblasti súťažného práva ... 575 128. Predmet sprístupnenia požadovanej informácie – obsah listiny – protokol

o výsledku kontroly ........................................................................................ 601

129. Správca konkurznej podstaty a ex offo neplatný prevod vlastníckeho práva .... 608

130. Účastníctvo v konaní o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady

za reštituovaný byt ......................................................................................... 612

131. Nesúhlasné stanovisko riaditeľa ústavu k žiadosti odsúdeného o vykonanie

návštevy ......................................................................................................... 617

132. Subsidiarita správneho poriadku v aplikačnej praxi......................................... 621

133. Predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu a jeho spôsobilosť na zápis .. 629 134. Pravdepodobnosť udelenia azylu, resp. doplnkovej ochrany ........................... 639

135. Ochrana hospodárskej súťaže – súťažné právne normy a regulačné právne normy .. 642

136. Zákon o potravinách nevyžaduje súhlas súdu na vstup kontrolného orgánu do

prevádzky....................................................................................................... 659

VIII Judikatúra k Správnemu poriadku

Obsah

Súd rozhodnutie správneho orgánu zruší, ak rozhodnutie nevychádza zo spo

ľahlivo zisteného stavu veci (§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb.). Správny orgán je

za účelom takého zistenia povinný si zaobstarať potrebné podklady pre rozhod

nutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho

úradnej činnosti (§ 34 ods. 6 zákona č. 7171967 Zb.) sú len jedným z podkladov

v konaní a ak sa nimi rozhodnutie odôvodňuje, treba ich v odôvodnení rozhod

nutia uviesť.

(Rozsudok Krajského súdu v Košiciach

zo dňa 29. marca 1993, sp. zn. 4 S 77/93)

Starosta obce K. zamietol žiadosť občianky M. S. o udelenie súhlasu na zriadenie reštauračného zariadenia v obci K. s odôvodnením „vzhľadom na sťažnosti občanov na znečisťovanie okolia a porušovanie verejného poriadku“.

Toto rozhodnutie napadla M. S. opravným prostriedkom s odôvodnením, že obecný úrad rozhodol bez zisťovania skutkového stavu, či sa skutočne občania sťažovali na umiestnenie reštauračného zariadenia v obci a či jeho umiestnenie v konkrétnej lokalite je porušovaním verejného poriadku. Zdôraznila tiež, že obecný úrad jej nedal možnosť v konaní sa námietkam brániť a poskytnúť dôkazy v jej prospech. Poukázala pritom na porušenie ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb., podľa ktorého rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spoľahlivého zistenia stavu veci.

Okresný úrad v P. opravný prostriedok odvolateľky podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zamietol a potvrdil rozhodnutie starostu. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že rozhodnutie starostu v K. bolo vydané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a štátnej správe, pretože podľa týchto zákonov je právom obce spravovať svoje vnútorné veci a vydávať záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. V danom prípade bolo preto len internou záležitosťou obvodného úradu, akú smernicu v uvedenom smere vydá. Odvolací orgán poukázal ďalej na to, že obecnému úradu nemuseli byť známe konkrétne skutočnosti, ktoré by musel obecný úrad zisťovať pre podklad vlastného rozhodnutia, postačovali mu všeobecne známe skutočnosti z úradnej činnosti s odkazom na ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Občianka M. S. podala na príslušný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu v P, ktorým zamietol jej odvolanie a potvrdil rozhodnutie starostu v K. Opätovne poukázala na to, že obecný úrad, ako aj okresný úrad ako správne orgány nezistili dostatočne skutkový stav, neumožnili jej v konaní uplatniť svoje práva, a tak sa obe rozhodnutia stali nezákonnými.

Krajský súd v Košiciach ako súd vecne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutia v správnom konaní konajúc podľa piatej časti O. s. p., zrušil rozhodnutie Okresného úradu v P. a rozhodnutie starostu v obci K. a vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3. písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 295/1992 Zb. obec má právo vydávať záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) podkladom pre rozhodnutia sú aj skutočnosti všeobecne známe alebo a Správnemu súdnemu poriadku 1

1.


známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Jedným z účelov zákona o obecnom zriadení bolo poskytnúť väčšie právomoci obciam, okrem iného aj možnosť vydávať záväzné stanovisko k začatiu podnikateľských činností. Pre vydanie rozhodnutí ako jedna z možností postačovalo aj konštatovanie všeobecne známej skutočnosti alebo skutočnosti známej správnemu orgánu z jeho rozhodovacej činnosti.

Od začiatku konanie vo veci bolo konaním správnym; bolo preto povinnosťou správnych orgánov v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie a v ňom vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu (§ 46 správneho poriadku), pretože správny orgán má v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol (§ 47 ods. 3 správneho poriadku).

Podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu môžu byť – ako už bolo uvedené – aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti a rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určí správny orgán. Tieto skutočnosti však musí správny orgán vo svojom rozhodnutí konkretizovať. Ak tak neurobí, je jeho rozhodnutie nepreskúmateľné.

Okrem toho správny orgán musí dať účastníkovi správneho konania príležitosť na všetky úkony, ktoré mu umožňuje správny poriadok, teda aj možnosť byť účastným ústneho pojednávania (§ 21), oboznámiť sa so zápisnicou z konania (§ 22), nahliadnuť do spisov (§ 23), navrhovať dôkazy (§ 34). V danom prípade žalobkyni tieto úkony boli postupom správnych orgánov odopreté, čím jej bola odňatá možnosť obhajovať účinne v konaní svoje záujmy. Neposkytnutie týchto práv žalobkyni znamenalo nedostatočné zistenie skutočného stavu, čo v konečnom dôsledku viedlo tiež k nesprávnemu rozhodnutiu správnych orgánov.

Správne orgány porušili teda ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb., krajský súd preto podľa ustanovenia § 250j O. s. p. zrušil ich rozhodnutia, vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie a zaviazal ho na náhradu trov konania žalobkyni.

V ďalšom konaní bude treba zisťovať, či povolením zriadenia reštauračného zariadenia v danej lokalite budú dané predpoklady pre porušovanie verejného poriadku a či skutočne občania – konkrétne označení – sa sťažovali na znečisťovanie okolia reštauračného zariadenia a či k nemu skutočne došlo. Žiadateľka pritom musí mať právo byť osobne účastná správneho konania a uplatniť svoje práva v rozsahu danom jej zákonom. 2 Judikatúra k Správnemu poriadku 1.

Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre

zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zák. č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha

preskúmaniu súdom v správnom súdnictve.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR

zo dňa 17. októbra 1994, sp. zn. 3 Sž 97/94)

Žalobou podanou na Najvyšší súd SR 6. septembra 1994 sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia z 25. júla 1994 pod č. 3625/94, ktorým žalovaný zaujal stanovisko k jej návrhu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Colnice z 5. apríla 1994 pod č. Tr 01-0258/93 v mimoodvolacom konaní a oznámil dôvody, pre ktoré jej návrhu na jeho zmenu alebo zrušenie nevyhovel.

Žalovaný sa k podanej žalobe nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúc podľa piatej časti O. s. p., konanie vo veci zastavil a nepriznal účastníkom náhradu trov konania.

Z odôvodnenia:

Žalobkyňa prechovávala tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, a to motorové vozidlo tov. značky FIAT TIPO v celkovej hodnote 140 000 Sk, ktorý odkúpila od talianskeho štátneho príslušníka. Tým sa dopustila colného priestupku, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 8 000 Sk a motorové vozidlo bolo zadržané v zmysle zákona č. 618/1992 Zb. v znení zákona č. 165/1993 Z. z.

Žalobkyňa v správnom konaní využila opravné prostriedky voči žalovanému až po rozhodnutie Ústrednej colnej správy. Týmto rozhodnutím z 15. marca 1994 zrušila rozhodnutie nižších orgánov a vrátila im vec na ďalšie konanie. Colnica v B. dňa 5. apríla 1994 v konaní pod č. Tr. 01-0258/93 uznala opätovne žalobkyňu vinnou z priestupku podľa § 249 písm. g) colného zákona a uložila jej pokutu vo výške 5 000 Sk pri konštatovaní nezmeneného skutkového stavu. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným.

Žalobkyňa 2. mája 1994 na MF SR podala návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že jej práva sú orgánmi colnice porušované a nepovažuje za rozumné postupovať v zmysle poučení o možnosti podať opravné prostriedky v rámci správneho konania. Tento podnet bol postúpený MF SR na Ústrednú colnú správu v zmysle § 65 zákona č. 71/1967 Zb. Ústredná colná správa v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. preskúmala v mimoodvolacom konaní právoplatné rozhodnutia colných orgánov a nezistila dôvod pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutí, ktorých nápravy sa domáhala žalobkyňa.

Žalobkyňa sa potom žalobou podanou na Najvyšší súd Slovenskej republiky domáhala zrušenia aj tohto „Oznámenia“ Ústrednej colnej správy Slovenskej republiky č. 3625/94 z 25. júla 1994 s odôvodnením, že aj keď išlo o konanie mimoodvolacie, považuje „Oznámenie“ colnej správy za rozhodnutie, a preto je ho možné v súdnom konaní preskúmať podľa piatej časti O. s. p.

Podnet na preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní pred správnym orgánom nie je návrhom na začatie správneho konania. Ak pri jeho posudzovaní dospeje správny orgán k záveru, že nie je dôvod na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, vyrozumie podávateľa podnetu v súlade s vládnou vyhláškou St 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich. Vybaví teda podnet neformálnym oznámením. Zo a Správnemu súdnemu poriadku 3

2.


strany žalovaného ku žalobkyni sa tak stalo „Oznámením“ z 25. júla 1994 pod číslom

3625/94. Toto nespĺňa ani vecné, ani formálne náležitosti rozhodnutia správneho orgánu

o práve alebo povinnosti fyzickej osoby – žalobkyne.

Podľa ustanovenia § 103 O. s. p. kedykoľvek za konania súd prihliada na to, či sú splne

né podmienky, za ktorých môže vo veci konať. V súdenom prípade boli také podmienky,

ktoré neumožňovali vo veci konať, preto súd konanie podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastavil.

4 Judikatúra k Správnemu poriadku

2.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist