načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Správní řád. Komentář - Jemelka; Pondělíčková; Bohadlo

Správní řád. Komentář
-6%
sleva

Kniha: Správní řád. Komentář
Autor: ; ;

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 1 recenze

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 852
Rozměr: 260x150
Úprava: xxviii, 923 stran
Vydání: 5. vydání
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074006074
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komentované znění správního řádu.

Popis nakladatele

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje tento komentář na poslední novely správního řádu, resp. na změny v dalších zákonech, na které se v textu komentáře odkazuje. Zohledňovány jsou v něm nejen nové zkušenosti s praktickým vedením správních řízení, ale například též nejnovější soudní judikatura, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, ale v řadě případů i soudů krajských. Ta vnesla nové světlo na řadu ustanovení správního řádu, ať jde o problematiku podjatosti, doručování, podkladů pro vydání rozhodnutí, opravných prostředků, zvláštních typů řízení, opatření obecné povahy apod. Současně komentář zohledňuje i další poznatky právní vědy a poukazuje na některé nově vydané publikace. Komentář je určen nejen úředním osobám, které provádí úkony podle správního řádu, ale rovněž všem, s kým je nebo může být vedeno správní řízení (popř. prováděn jiný úkon podle správního řádu) či studentům škol, které se věnují veřejné správě. Jsme přesvědčeni, že tento komentář může být přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a pomůže všem, kdo správní řád aplikují i těm, vůči nimž je aplikován. (komentář)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k tituluSprávní řád - doporučuji Petr Molnár 2017-01-07 hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%
Rád bych Vám doporučil tento komentář, jelikož pojímá problematiku správního řádu komplexně a je vhodný pomocník pro advokáty, jelikož je využitelný v každodenní praxi.

Ing. Mgr. Petr Molnár
Advokátní kancelář Hradec Králové
http://www.akhk.cz
reagovat
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

O autorech..................................................................................................... V

Předmluvy................................................................................................... VII

Seznam použitých zkratek...................................................................... XXI

Správní řád. Komentář

Část první. Úvodní ustanovení.................................................................... 1

Hlava první. Předmět úpravy (§ 1)............................................................ 1

§ 1 [Rozsah působnosti]................................................................................. 1

Hlava druhá. Základní zásady činnosti správních orgánů (§ 2 až 8).... 21

§ 2 [Zásada legality, zákaz zneužití pravomoci, ochrana dobré víry,

soulad s veřejným zájmem]...........................................................................21

§ 3 [Zásada materiální pravdy].................................................................... 33

§ 4 [Zásada součinnosti s dotčenými osobami].......................................... 37

§ 5 [Smírné řešení rozporů]......................................................................... 43

§ 6 [Zásada rychlosti a hospodárnosti]........................................................ 44

§ 7 [Zásada rovnosti]................................................................................... 49

§ 8 [Součinnost mezi správními orgány].................................................... 51

Část druhá. Obecná ustanovení o správním řízení

Hlava první. Správní řízení (§ 9).............................................................. 55

§ 9 [Definice správního řízení].................................................................... 55

Hlava druhá. Správní orgány (§ 10 až 26).............................................. 61

Díl první. Příslušnost správních orgánů (§ 10 až 13)............................. 61

§ 10 Věcná příslušnost................................................................................. 61

§ 11 Místní příslušnost................................................................................. 62

§ 12 Postoupení pro nepříslušnost............................................................... 66

§ 13 [Předpoklady, postup dožádaného, odmítnutí].................................... 69

Díl druhý. Vyloučení z projednávání a rozhodování věci (§ 14)........... 73

§ 14 [Podjatost úřední osoby, znalce a tlumočníka]................................... 73

Díl třetí. Vedení řízení a úkony správních orgánů (§ 15 až 18)............. 86

§ 15 Vedení řízení........................................................................................ 86

§ 16 Jednací jazyk........................................................................................ 90

§ 17 Spis..................................................................................................... 100

§18 Protokol.............................................................................................. 104

Díl čtvrtý. Doručování (§ 19 až 26)........................................................ 108

§ 19 Společné ustanovení o doručování..................................................... 108

§ 20 Doručování fyzickým osobám........................................................... 125

XIII


Obsah

§ 21 Doručování právnickým osobám...................................................... 132

§ 22 Doručování do ciziny........................................................................ 136

§ 23 Uložení..................................................................................................

§ 24 Překážky při doručování................................................................... 142

§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou....................................................... 150

§ 26 Úřední deska...................................................................................... 156

Hlava třetí. Účastníci řízení a zastoupení (§ 27 až 38)......................... 161

Díl první. Účastnící řízení (§ 27 až 35).................................................. 161

§ 27 [Vymezení účastníků řízení]............................................................. 161

§ 28 [Pochybnosti o postavení účastníka]................................................. 166

§ 29 Procesní způsobilost........................................................................... 169

§ 30 Úkony právnické osoby..................................................................... 173

§31 Zástupce................................... 176

§ 32 Zastoupení na základě zákona o opatrovnictví................................. 177

§ 33 Zastoupení na základě plné moci...................................................... 190

§ 34 [Obsah a rozsah zastoupení].............................................................. 193

§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce........................................ 196

Díl druhý. Úkony účastníků (§ 36 až 38)............................................... 199

§ 36 [Některá práva a povinnosti účastníka]............................................. 199

§ 37 Podání................................................................................................ 205

§ 38 Nahlížení do spisu.............................................................................. 213

Hlava čtvrtá. Lhůty a počítání času (§ 39 až 41).................................. 220

§ 39 Určení lhůty к provedení úkonu....................................................... 220

§ 40 Počítání času...................................................................................... 221

§ 41 Navrácení v předešlý stav................................................................. 224

Hlava pátá. Postup před zahájením řízení (§ 42 až 43)....................... 231

§ 42 Přijímání podnětů к zahájení řízení.................................................. 231

§ 43 Odložení věci..................................................................................... 235

Hlava šestá. Průběh řízení v prvním stupni (§ 44 až 79)..................... 239

Díl první. Zahájení řízení (§ 44 až 48)................................................... 239

§ 44 Zahájení řízení o žádosti.................................................................... 239

§ 45 Žádost................................................................................................. 243

§ 46 Zahájení řízení z moci úřední............................................................ 248

§ 47 [Vyrozumění účastníků řízení]........................................................... 256

§ 48 Překážky řízení................................................................................... 258

Díl druhý. Ústní jednání (§ 49).............................................................. 262

§ 49 [Nařízení a způsob vedení ústního jednání]...................................... 262

Díl třetí. Podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50 až 57)....................... 268

§ 50 [Opatřování a hodnocení podkladů].................................................. 268

§ 51 [Provedení důkazů]............................................................................ 279

XIV


Obsah

§ 52 [Označení důkazů]............................................................................. 285

§ 53 Důkaz listinou.................................................................................... 288

§ 54 Důkaz ohledáním............................................................................... 295

§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí............................................................... 298

§ 56 Důkaz znaleckým posudkem............................................................. 307

§ 57 [Řešení předběžných otázek]............................................................. 310

Díl čtvrtý. Zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58 až 63)..................... 316

§58 Úvodní ustanovení............................................................................ 316

§ 59 Předvolání.......................................................................................... 317

§ 60 Předvedení.......................................................................................... 320

§ 61 Předběžné opatření............................................................................. 323

§ 62 Pořádková pokuta............................................................................... 327

§ 63 Vykázání z místa konání úkonu......................................................... 334

Díl pátý. Přerušení řízení a zastavení řízení (§ 64 až 66) .................... 335

§ 64 [Důvody pro přerušení řízení]............................................................ 335

§ 65 [Úkony v přerušeném řízení]............................................................ 343

§ 66 [Důvody pro zastavení řízení]............................................................ 346

Díl šestý. Rozhodnutí (§ 67 až 76)........................................................... 355

§ 67 Obsah a forma rozhodnutí................................................................. 355

§ 68 [Výroková část, odůvodnění, poučení]............................................. 368

§ 69 [Další náležitosti rozhodnutí]............................................................ 385

§ 70 [Oprava zřejmých nesprávností]........................................................ 393

§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí............................................................ 395

§ 72 Oznamování rozhodnutí..................................................................... 404

§ 73 [Závaznost pravomocného rozhodnutí]............................................ 408

§ 74 [Vykonatelnost a předběžná vykonatelnost rozhodnutí]................... 412

§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti....................................... 416

§76 Usnesení............................................................................................ 419

Díl sedmý. Nicotnost rozhodnutí (§ 77 až 78)....................................... 425

§ 77 [Důvody nicotnosti].......................................................................... 425

§ 78 [Prohlášení nicotnosti]...................................................................... 433

Díl osmý. Náklady řízení (§79)............................................................... 438

§ 79 [Nesení a hrazení nákladů řízení]..................................................... 438

Hlava sedmá. Ochrana před nečinností (§ 80)..................................... 450

§ 80 [Opatření proti nečinnosti]................................................................. 450

Hlava osmá. Odvolací řízení (§ 81 až 93).............................................. 460

§ 81 [Právo podat odvolání]....................................................................... 460

§ 82 [Náležitosti odvolání]......................................................................... 464

§ 83 [Délka odvolací lhůty]....................................................................... 477

§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí...................................... 481

§ 85 [Odkladný účinek a jeho vyloučení správním orgánem].................. 485

§ 86 [Podání odvolání]............................................................................... 489

XV


Obsah

§ 87 [Autoremedura]................................................................................. 492

§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu................................... 493

§ 89 [Rozsah přezkoumání rozhodnutí].................................................... 495

§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu........................................ 502

§ 91 [Právní moc rozhodnutí o odvolání]................................................. 513

§ 92 [Opožděné nebo nepřípustné odvolání]............................................ 515

§ 93 [Podpůrné použití dalších ustanovení].............................................. 520

Hlava devátá. Přezkumné řízení (§ 94 až 99)....................................... 522

§ 94 [Přípustnost přezkumného řízení]..................................................... 522

§ 95 [Vedení přezkumného řízení]............................................................ 53O

§ 96 [Zahájení přezkumného řízení]......................................................... 534

§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení..................................................... 54O

§ 98 Zkrácené přezkumné řízení............................................................... 544

§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení......................................... 546

Hlava desátá. Obnova řízení a nové rozhodnutí (§ 100 až 102).......... 550

§ 100 Obnova řízení.................................................................................. 55O

§ 101 Nové rozhodnutí.............................................................................. 553

§ 102 Společné ustanovení....................................................................... 557

Hlava jedenáctá. Exekuce (§ 103 až 129).............................................. 574

Díl první. Úvodní ustanovení (§ 103 až 105)......................................... 574

§ 103 [Použití hlavy XI, exekuční správní orgán].................................... 574

§ 104 [Exekuční titul]............................................................................... 575

§ 105 [Uplatnění exekučního titulu]......................................................... 577

Díl druhý. Exekuce na peněžitá plnění (§ 106)..................................... 580

§ 106 [Exekuční správní orgán]................................................................ 580

Díl třetí. Exekuce na nepeněžitá plnění (§ 107 až 129)........................ 583

Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 107 až 118)................................... 583

§ 107 Příslušnost....................................................................................... 533

§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost........................................... 584

§ 109 Exekuční výzva............................................................................... 537

§110 Nařízení exekuce............................................................................. 539

§111 Exekuční příkaz............................................................................... 59O

§ 112 Způsoby provedení exekuce............................................................ 592

§113 Odložení a přerušení exekuce......................................................... 594

§ 114 [Součinnost při exekuci]................................................................. 596

§ 115 Zastavení exekuce........................................................................... 593

§ 116 Exekuční náklady............................................................................ 600

§ 117 Námitky........................................................................................... 603

§118 Společná ustanovení.......................................................................... 605

Oddíl druhý. Exekuce provedením náhradního výkonu (§ 119)......... 606

§119 Pověření jiné osoby prací nebo výkonem....................................... 606

XVI


Obsah

Oddíl třetí. Exekuce přímým vynucením (§ 120 až 128)..................... 609

§ 120 [Přímé vynucení povinnosti]........................................................... 609

§121 [Vyrozumění o vyklizení]............................................................... 610

§ 122 [Nepřípustnost vyklizení]................................................................ 612

§ 123 [Provedení exekuce vyklizením]..................................................... 613

§ 124 [Movité věci nepřevzaté při vyklizení]........................................... 614

§ 125 [Postup při odebrání]....................................................................... 617

§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností.................... 620

§ 127 [Exekuce předvedením].................................................................. 626

§ 128 [Přizvání nestranných osob]............................................................ 627

Oddíl čtvrtý. Exekuce ukládáním donucovacích pokut (§ 129).......... 628

§ 129 [Donucovací pokuty]...................................................................... 628

Část třetí. Zvláštní ustanovení o správním řízení

Hlava první. Zvláštní ustanovení o správních orgánech

(§130 až 135)........................................................................................... 631

§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné

právnické osoby.............................................................................. 631

§131 [Atrakce, delegace, postoupení]...................................................... 634

§ 132 [Perpetuatio fori]............................................................................. 642

§ 133 [Kompetenční konflikt]................................................................... 643

§ 134 [Jednání a rozhodování kolegiálního orgánu]................................. 648

§ 135 [Součinnost policie ČR].................................................................. 652

Hlava druhá. Dotčené orgány (§ 136)................................................... 654

§ 136 Postavení dotčených orgánů............................................................ 654

Hlava třetí. Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením

řízení (§ 137 až 139)................................................................................ 659

§ 137 Vysvětlení........................................................................................ 659

§138 Zajištění důkazu.............................................................................. 664

§139 Předběžná informace....................................................................... 667

Hlava čtvrtá. Zvláštní ustanovení o některých řízeních

(§140 až 146)........................................................................................... 671

§ 140 Společné řízení................................................................................ 671

§141 Sporné řízení................................................................................... 678

§ 142 Řízení o určení právního vztahu..................................................... 685

§ 143 Řízení na místě................................................................................ 689

§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků................................................. 693

§ 145 Řízení s předstihem žádosti............................................................ 697

§ 146 Řízení o výběru žádosti................................................................... 699

XVII


Obsah

Hlava pátá. Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu

řízení (§ 147)........................................................................................... 703

§ 147 Záruka za splnění povinnosti........................................................ 7O3

Hlava šestá. Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích

(§148 až 151)......................................................................................... 708

§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci............................. 708

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem............................. 7Ю

§150 Příkaz................................................................. 72j

§ 151 Vydání dokladu.................................................................... 726

Hlava sedmá. Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí

(§152 až 153).......................................................................................... 730

§ 152 Rozklad............................................................... 73q

§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním

soudnictví....................................................................... 74Q

Část čtvrtá. Vyjádření, osvědčení a sdělení

§ 154 [Použití jiných ustanovení]........................................................... 743

§ 155 [Provedení úkonu podle části čtvrté]............................................. 754

§ 156 [Přezkoumání úkonů]............................................................. 75g

§ 157 [Konverze]............................................................... 76 j

§ 158 [Podpůrné použití části čtvrté]........................................................ 762

Část pátá. Veřejnoprávní smlouvy

§ 159 [Znaky veřejnoprávních smluv]..................................................... 755

§ 160 [Koordinační smlouvy]....................................................... 779

§161 [Subordinační smlouvy]......................................................... 779

§ 162 [Smlouvy mezi účastníky]............................................................. 735

§ 163 [Návrh smlouvy]............................................................ 786

§ 164 [Uzavření smlouvy].......................................................... 7g9

§ 165 [Přezkoumání souladu s právními předpisy]................................... 792

§ 166 [Změna obsahu, výpověď]....................................................... 79g

§ 167 [Zrušení smlouvy]............................................................. g00

§ 168 [Třetí osoby]....................................................................... g03

§ 169 [Spory ze smluv]................................................................... g05

§ 170 [Použití jiných částí zákona nebo občanského zákoníku]............... 810

Část šestá. Opatření obecné povahy

§171 [Uplatnění opatření obecné povahy].............................................. 8I3

§ 172 [Návrh opatření obecné povahy]................................................... 329

§ 173 [Oznámení opatření obecné povahy]........................................ 339

§ 174 [Přezkoumání opatření obecné povahy]......................................... 845

XVIII


Obsah

Část sedmá. Společná a závěrečná ustanovení

Hlava první. Společná ustanovení (§ 175 až 178)

§175 Stížnosti......................................................

§ 176 [Zmocnění к prováděcí vyhlášce].................

§ 177 [K působnosti správního řádu].......................

§ 178 [Nadřízený správní orgán]............................

851

851

863

865

868

Hlava druhá. Přechodná a závěrečná ustanovení (8 179 až 183)

§ 179 [Přechodné ustanovení].........................................

§ 180 [Neúplné dosavadní právní předpisy] ..............................

§ 181 [Použití formy usnesení]...................................

§ 182 [Nicotnost a veřejnoprávní smlouvy]...........................

§ 183 [Zrušovací ustanovení]..................................

Část osmá. Účinnost

§ 184 [Účinnost]..............................

873

873

875

882

883

885

887

Vyhláška č. 520/2005 Sb. - komentář...........

§ 1 [Ušlý výdělek]...............................................

§ 2 [Cestovní výdaje]..........................................

§ 3 [Jízdné]...........................................................

§ 4 [Stravné].........................................................

§ 5 [Výdaje za ubytování]..................................

§ 6 [Stanovení paušální částky nákladů řízení]

§ 7 [Účinnost].......................................

889

889

892

893

894

894

895

900

Seznam souvisejících právních předpisů

Seznam literatury.............................

Věcný rejstřík............................

901

909

915

XIX
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist