načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu – Jiří Vychopeň

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu
-11%
sleva

Kniha: Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu
Autor: Jiří Vychopeň

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, ... (celý popis)
325
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 248
Rozměr: 232 x 156 x 17 mm
Vydání: 4. vydání
Skupina třídění: Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
Vazba: Knihy - paperback
Datum vydání: 8. 3. 2019
ISBN: 978-80-7598-328-2
EAN: 9788075983282
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu.

Na závěr publikace si čtenáři mohou ověřit své znalosti o s. r. o. v krátkém testu.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2019.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Autoři odpovědí uvedených v publikaci........................................................................... 11

Zkratky a úplné názvy předpisů používaných v publikaci..............................................12

Úvod................................................................................................................................15

1 P rá v n í ú p ra v a s p o le č n o s ti s ru č e n ím o m e z e n ý m .................. 17

1 Rozlišení firmy podnikající fyzické osoby a s. r. o............................................ 20

2 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů.................21

3 Sídlo s. r. o. v místě bydliště jednatele ............................................................22

4 Povinné uvádění údajů o s. r. o. na obchodních listinách................................ 22

5 Ručení společníků za závazky s. r. o. při nesplacení vkladu jedním

ze společníků...................................................................................................23

6 Soukromá mateřská škola jako s. r. o......................... 23

7 Doručení pozvánky na valnou hromadu společníkovi s. r. o. prostřednictvím

pošty.................................................................................................................24

8 Evidence údajů o skutečných majitelích s. r. o.................................................24

2 Z a lo ž e n í a v z n ik s p o le č n o s ti s ru č e n ím o m e z e n ý m .............26

9 Jednání za s. r. o. před jejím vznikem..............................................................28

10 Pracovní cesty jednatele mezi založením a vznikem s. r. o.............................28

3 S p o le č n o s t s ru č e n ím o m e z e n ý m ja k o ú č e tn í je d n o tk a . зо

11 Převod podnikání fyzické osoby do s. r. o. z účetního pohledu........................33

12 Zařazení s. r. o. do kategorie účetních jednotek..............................................34

13 Vedení účetnictví a dělení majetku s. r. o. podle jednotlivých středisek..........35

14 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky z účetního pohledu................................ 35

15 Pokračování v účetnictví s. r. o. po ukončení její dlouholeté nečinnosti...........36

16 Odpovědnost za vedení účetnictví s. r. o..................... 36

17 Účetní a zdaňovací období při rozdělení s. r. o. odštěpením...........................37

18 Rozsah účetní závěrky u s. r. o., která je mikro účetní jednotkou....................38

19 Sestavení rozvahy v plném rozsahu u s. r. o., která je mikro účetní

jednotkou..................................................................... 39

20 Konsolidace účetní závěrky v případě, kdy je fyzická osoba zapsaná

v obchodním rejstříku jediným společníkem ve dvou s. r. o.............................39

21 Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. za rok 2018 - termín a sankce

při nesplnění..................................................................................... 40

22 Povinné ukládání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin

obchodního rejstříku........................................................................................ 40

23 Zveřejňování účetní závěrky s. r. o., která je mikro účetní jednotkou..............41

24 Povinnost statutárního orgánu s. r. o. vypracovat zprávu o vztazích...............42

3


Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu

4 S p o le č n o s t s ru č e n ím o m e z e n ý m ja k o d a ň o v ý s u b je k t....43

25 Město jediným společníkem s. r. o.................................................................. 47

26 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky - daňový pohled................................... 49

27 Podávání přiznání к dani z příjmů právnických osob při vzniku povinného

auditu účetní závěrky s. r. o.............................................................................49

28 Dodatečné daňové přiznání к dani z příjmů právnických osob za rok 2018

a související změny v účetnictví s. r. o.............................................................50

29 Záloha na daň z příjmů splatná do 15. června 2019 u s. r. o., za které podá

daňové přiznání za rok 2018 daňový poradce............................................... 50

30 Zdaňovací období při přechodu s. r. o. na hospodářský rok...........................51

31 Zálohy na daň z příjmů u s. r. o. při přechodu na hospodářský rok................51

32 Daňový pohled na peněžní dar slovenské obci poskytnutý českou s. r. o......53

33 Zdanění příjmu daňového nerezidenta za hudební vystoupení na valné

hromadě s. r. o..................................................................................................54

34 Registrace к DPH v případě s. r. o., která má pouze příjmy z provizí

od anglické pojišťovny.....................................................................................54

35 Registrační povinnost s. r. o. vůči správci daně při založení nového

bankovního účtu.............................................................................................. 55

36 Nárok na odpočet DPH u výdajů vynaložených před vznikem s. r. o..............55

37 Registrace s. r. о. к DPH s využitím možnosti skupinové registrace..............56

38 Daňové povinnosti s. r. o. při darování kopírky základní škole........................57

39 Místo plnění u administrativních služeb poskytnutých českou s. r. o.

pro belgickou firmu .........................................................................................57

40 Postup s. r. o. z hlediska DPH při fakturaci reklamní služby rakouské firmě...58

41 S. r. o., která není plátcem DPH, pořádá v tuzemsku veletrh..........................58

42 Daňové povinnosti české s. r. o. při nákupu ojetých automobilů od občanů

v Nizozemsku s následným vývozem do třetí země........................... 59

43 S. r. o. jako identifikovaná osoba při pořízení zboží z jiného členského státu 60

44 Postup s. r. o. z hlediska DPH při zřízení provozovny na Slovensku..............61

45 Silniční daň u s. r. o. při používání vozidla najatého od fyzické osoby ......... 62

46 Silniční daň za nepoužívané auto v majetku s. r. o..........................................63

47 S. r. o. provozující městské koupaliště a stadion jako poplatník daně

z nemovitých věcí............................................................................................ 64

5 V k la d y s p o le č n ík ů d o s p o le č n o s ti s ru č e n ím o m e z e n ý m

( v y tv o ř e n í z á k la d n íh o k a p itá lu ).............................. es

48 Vložení nebo prodej nemovité věci patřící jednateli do s. r. o..........................68

49 Převod majetku z OSVČ na s. r. o....................................................................68

50 Účetní a daňové dopady vložení nemovité věci fyzickou osobou do s. r. o. ...70

51 Peněžitý vklad do s. r. o. provedený společníkem v cizí měně.......................71

52 Vklad nebo prodej zboží z majetku fyzické osoby do s. r. o............................ 72

53 Vklad rozestavěné stavby do s. r. o..................................................................72

54 Vklad zásob do s. r. o. společníkem, který je OSVČ vedoucí daňovou

evidenci............................................................................................................73

55 Uplatnění DPH při vložení nákladního automobilu do základního

kapitálu s. r. o......................................................... 74

56 Nepeněžitý vklad obchodního závodu do s. r. o...............................................75

4


Obsah

57 Vklad části obchodního závodu fyzické osoby do s. r. o., ve kterém je

fyzická osoba jediným společníkem............................ ..................................76

6 Podíl a další vztahy mezi společností s ručením

omezeným a společníky..........................................................78

58 Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jediným společníkem, který je zároveň

jednatelem........................................................................................................81

59 Fakturace práce jednatele pro s. r. o., která má stejné práce v předmětu

činnosti............................................................................................................. 82

60 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o..............................83

61 Fakturace konzultačních služeb společníka do vlastní s. r. o..........................83

62 Příkazní smlouva mezi s. r. o. a společníkem...................................................84

63 Společník, který je manželem jednatelky, zaměstnaný v s. r. o. na dohodu

o provedení práce............................................................................................ 85

64 Rekreace společníka zaplacená z bankovního účtu s. r. o.............................86

65 Členský příspěvek České komoře autorizovaných inženýrů a techniků

zaplacený za společníka a zároveň jednatele a zaměstnance v nákladech

s. r. o............................. 86

66 Školné placené s. r. o. za společníka..............................................................87

67 Používání osobních automobilů v obchodním majetku společníků

pro činnost s. r. o.............................................................................................. 88

68 Paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu společníka používaného

pro jeho vlastní podnikání i pro činnost s. r. o................................................. 88

69 Prodej osobního automobilu za 1 Kč společníkovi, který je zároveň

zaměstnancem s. r. o.......................................................................................89

70 Koupě automobilů od společníka do majetku s. r. o.........................................90

71 Pronájem automobilu společníka do s. r. o...................................................... 90

72 Neuhrazené nájemné za nebytové prostory najaté od společníka

v nákladech s. r. o.............................................................................................91

73 Nájem nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o.

z hlediska DPH ............................................................................................... 91

74 Byt ve vlastnictví s. r. o. bezúplatně užívaný společníkem к bydlení...............92

75 Nájem apartmánu v majetku s. r. o. společníkovi i jiným osobám...................92

76 Darování nemovité věci z majetku s. r. o. jedinému společníkovi....................93

77 Poskytnutí daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů společníkům

s. r. o. jako alternativa výplaty podílu z nerozděleného zisku.........................94

78 Soukromé výdaje společníka placené z účtu s. r. o.........................................94

79 Poskytnutí peněžní zápůjčky od s. r. o. jedinému společníkovi ......................95

80 Úprava základu daně z příjmů s. r. o. o úroky z půjčky poskytnuté

společníkovi bez úroku.................................................................................... 96

81 Poskytnutí peněžitého daru od s. r. o. lékaři, který je jediným společníkem

této společnosti................................................................................................ 96

7 Převod a přechod podílu ve společnosti s ručením

omezeným.........................................................................................................97

82 Ukončení účasti v s. r. o. s prodejem podílu druhému společníkovi.............. 103

83 Finanční a majetkové vypořádání při převodu podílu v s. r. o. mezi

společníky.......................................................................................................104

5


Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu

84 Stanovení ceny při převodu podílu mezi společníky s. r. o.............................104

85 Převod podílu v s. r. o. na syna současného jediného společníka ...............105

86 Převod podílu v advokátní s. r. o.....................................................................106

87 Zdanění příjmu společníka z prodeje podílu v s. r. o. pořízeného

společníkem v předchozím roce za 1 Kč .....................................................106

88 Nabývací cena podílu jako výdaj při zdanění první splátky za prodaný

podíl v s. r. o...................................................................................................107

89 Prodej podílů v s. r. o. dvěma zakládajícími společníky po uplynutí pěti let

od nabytí podílů v případě, že jeden ze společníků dva roky před

prodejem svůj podíl navýšil dalším vkladem.................................................107

90 Povinnosti společníka vůči správci daně při prodeji podílu v s. r. o.

za cenu nižší, než je nabývací cena podílu...................................................108

91 Dopad převodu podílu mezi společníky na účetnictví s. r. o.......................... 108

92 Daňové řešení ztráty z prodeje podílu a. s. v s. r. o........................................109

93 Postup z hlediska DPH při prodeji podílu mateřské společnosti v dceřiné

s. r. o. v případě, kdy mateřská společnost při založení dceřiné s. r. o.

uplatnila u nákladů souvisejících se založením odpočet DPH na vstupu....110

94 Bezúplatný převod podílu v s. r. o. z otce na syna.........................................111

8 Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením

omezeným (vypořádací podíl)...........................................................112

95 Ukončení účasti společníka v s. r. o. ze zdravotních důvodů........................ 114

96 Zůstatková cena budovy vložené společníkem do s. r. o. jako výdaj

při výplatě vypořádacího podílu společníkovi při ukončení jeho účasti

v s. r. o............................................................................................................ 116

97 Zdanění vypořádacího podílu rakouského společníka při ukončení účasti

v české s. r. o..................................................................................................116

9 Jednatelé a další orgány společnosti s ručením

omezeným................................................................................. ne

98 Smlouva o výkonu funkce jednatele..............................................................122

99 Odměna jednatele v nákladech s. r. o............................................................123

100 Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny jednateli s. r. o.........................124

101 Souběh funkce jednatele a pracovní činnosti ekonoma v s. r. o....................124

102 Souběh smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce... 125

103 Minimální výše odměny pro jednatele.............................................................126

104 Cestovní náhrady poskytované jednateli na základě evidence služebních

jízd jeho vlastním vozidlem............................................................................ 127

105 Automobil v majetku s. r. o., která nemá žádné zaměstnance a jednatel

vykonává funkci bezplatně............................................................................. 127

106 Paušální výdaj na dopravu u vlastních vozidel jednatelů.............................. 128

107 Používání soukromého vozidla jednatele při výkonu funkce ve dvou s. r. o.. 128

108 Cestovní náklady u jednatele, který nemá sjednanou odměnu za výkon

funkce a je zároveň zaměstnancem s. r. o. v pracovním poměru................129

109 Cestovní náhrady jednatele při absolvování jazykového kurzu v USA.......... 130

110 Výdaj za ubytování jednatele v nákladech s. r. o........................................... 131

111 Stravné a občerstvení jednatele na pracovní cestě v nákladech s. r. o.........131

6


Obsah

112 Pojištění odpovědnosti jednatele za škodu v nákladech s. r. o......................132

113 Příspěvek s. r. o. na životní a úrazové pojištění jednatele..............................133

114 Náklady na jazykový kurz jednatele v nákladech s. r. o.................................134

115 Jízdní kolo a členství v golfovém klubu pro jednatele v nákladech s. r. o......134

116 Zbrojní pas a zbraň pro jednatele v nákladech s. r. o.................................... 135

117 Odběr zboží z obchodního majetku s. r. o. pro osobní potřebu jednatele....135

118 Porušení „zákazu konkurence“ v případě podnikání jednatele ve stejném

oboru jako s. r. o............................................................................................ 136

119 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o.............................137

120 Fakturace zednických prací pro s. r. o. jejím jednatelem.................... .........137

121 Čerpání peněz z pokladny s. r. o. jednatelem a zároveň jediným

společníkem pro jeho osobní spotřebu......................................... 138

122 Nezúčtovávané výběry jednatele z běžného účtu s. r. o...............................139

10 Z d a ň o v á n í p říjm ů s p o le č n ík ů , je d n a te lů a č le n ů

d o z o r č í r a d y ...................................................................................................140

123 Výše sazby daně z příjmů za práci společníka s. r. o. v roce 2019..............142

124 Zdravotní pojištění z odměny jednatele, kterému byl přiznán starobní

důchod................................ 143

125 Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob a odvodů

pojistného z odměny jednatele poskytované v cizí měně ........................... 143

126 Zdanění odměny jednatele s. r. o., který není českým daňovým

rezidentem .....................................................................................................144

127 Příspěvek na životní pojištění poskytovaný jednateli podle smlouvy

o výkonu funkce................................. ........................................................... 145

128 Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný s. r. o. jednateli ve výši

2 500 Kč měsíčně ..........................................................................................146

129 Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o. zahraničnímu jednateli

pro služební i soukromé účely ...................................................................... 146

130 Pronajímání bytů v domě ve vlastnictví s. r. o. společníkům za nízké

nájemné................ 147

131 Poskytnutí přechodného ubytování zahraničnímu členu dozorčí rady

na náklady s. r. o............................................................. 148

132 Zdanění majetkového prospěchu z bezúročné zápůjčky poskytnuté

dceřinou s. r. o. mateřské s. r. o.................................................................... 150

11 Z a s tu p o v á n í s p o le č n o s ti s ru č e n ím o m e z e n ý m ......................151

133 Syn společníka odpovědným zástupcem s. r. o. pro provozování živnosti.... 153

134 Zástupce pro správu daní v případě s. r. o., která nemá ustanoveného

jednatele ........................................................................................................154

135 Zdanění odměny vyplacené prokuristovi v případě, kdy s. r. o. zastupuje

jako prokurista na základě plné moci advokát...............................................155

12 R o z d ě le n í v ý s le d k u h o s p o d a ře n í s p o le č n o s ti s ru č e n ím

o m e z e n ý m a z jiš tě n í z á k la d u d a n ě a d a n ě z p říjm ů

p r á v n ic k ý c h o s o b (u p la tň o v á n í d a ň o v é z tr á ty ) ........................ise

7


Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu

136 Rozhodnutí o rozdělení zisku s. r. o. valnou hromadou konanou v měsíci

ř!inu .....:........... ;.....................................................................................159

137 Účtováni o převedeném výsledku hospodaření a vyplaceném podílu

na zisku .......................................................................................... 15g

138 Rozhodování o použití zisku s. r. o.................................................................160

139 Zveřejňování rozdělení zisku s. r. o. v obchodním rejstříku .........................161

140 Úhrada ztráty s. r. o. za rok 2018 z nerozděleného zisku minulých let........161

141 Úhrada účetní ztráty z nerozděleného zisku.................................................162

142 Uhrazení ztráty s. r. o. vzájemnou kompenzací se zápůjčkou od společníka 162

143 Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání a její odpočet

v následujících letech................................................................................. 162

144 Uplatnění daňové ztráty po změně společníka v jednočlenné s. r. o............163

13 Podíly společníků na zisku a jejich zdanění..................... i64

145 Výplata podílů na zisku s. r. o. za minulá období jedinému společníkovi.....168

146 Vyplacení podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let v roce,

ve kterém s. r. o. vykáže účetní ztrátu..........................................................169

147 Podíly na zisku s. r. o. vyplácené společníkům, kteří jsou zároveň

jednateli s. r. o. a také jejími zaměstnanci................................................... 169

148 Výplata podílů na zisku společníkům s. r. o. z pohledu sociálního

a zdravotního pojištění.......................................................................... 170

149 Vyplaceni podílu na zisku s. r. o. společníkům i zaměstnancům...................170

150 Vyplácení podílů na zisku společníkům postupně ve splátkách....................171

151 Podíl na zisku s. r. o. v přiznání к dani z příjmů fyzických osob...................172

152 Zdanění podílu na zisku vypláceného německému společníkovi s. r. o....... 172

153 Zdanění podílu českého společníka na zisku s. r. o. se sídlem

na Slovensku.................................................................................... 173

154 Osvobození od daně z příjmu při výplatě podílu na zisku z minulých let

mateřské společnosti............................................................................... 174

155 Výplata podílu na zisku v s. r. o. mateřské společnosti, která je družstvem.. 174

156 Podíly na zisku vyplacené v cizí měně...........................................................176

157 Výplata zálohy na podíly na zisku a její vyúčtování........................................177

158 Schvalování rozdělení podílů na zisku, na které byly společníkům

v roce 2018 a 2019 vypláceny zálohy............................................................173

14 Zvyšování a snižování základního kapitálu s. r. o............179

159 Použití majetku vedeného v aktivech s. r. o. ke zvýšení základního

kapitálu společnosti z vlastních zdrojů..........................................................183

160 Sníženi základního kapitálu s. r. o. s vyplacením společníkovi...................... 184

161 Snížení základního kapitálu s vyplacením společníkům v cizí měně.............185

162 Zdanění příjmu společníka při snížení základního kapitálu s. r. o..................185

15 Vlastní kapitál s. r. o, v účetních a daňových

souvislostech............................................................................

163 Účtování o doplnění pokladny s. r. o. z vlastních peněžních prostředků

jediného společníka ...................................................................................... 189

164 Finanční příspěvek společníka na pořízení automobilu do majetku s. r. o....190

8


Obsah

165 Vklad rozestavěné stavby včetně pozemku do s. r. o. mimo základní

kapitál.............................................................................................................190

166 Příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a jeho

vrácení společníkovi........................................................................................191

167 DPH u vkladu drobného majetku do s. r. o. mimo základní kapitál..............192

168 Prodej nemovité věci, která byla do s. r. o. vložena společníkem jako

příplatek mimo základní kapitál...................................................................... 193

169 Účtování v české mateřské společnosti o změně vlastního kapitálu

slovenské dceřiné společnosti....................................................................... 193

170 Úroky z úvěrových finančních nástrojů v nákladech s. r. o...........................194

171 Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje

záporný vlastní kapitál .................................................................................. 195

16 Z á p ů jč k y a d a ry d o s . r. o . o d s p o le č n ík ů a jin ý c h o s o b 197

172 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka................................... 199

173 Výše majetkového prospěchu s. r. o. z bezúročné půjčky od společníka.....200

174 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka, který je zároveň

jednatelem.....................................................................................................200

175 Výše úroku při zápůjčce peněz do s. r. o. od společníka............................. 201

176 Zápůjčka do s. r. o. od společníka, kterému s jeho souhlasem nebude

půjčka vrácena................................................................................... 201

177 Peněžitá zápůjčka od společníka v cizí měně..................... 202

178 Zápůjčka v cizí měně poskytnutá společníkem na úhradu části kupní

ceny vozidla nakupovaného do s. r. o........................ 202

179 Zdanění úroků z peněz převedených z účtu společníka na účet s. r. o........203

180 Zápůjčka od bývalých společníků, kteří převedli své podíly v s. r. o.

na nového společníka.......................................... 203

181 Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o.............. 204

182 Účtování v s. r. o. o zápůjčce peněžních prostředků od jiné s. r. o................ 204

183 Zápůjčka od jiné s. r. o. a od vlastního zaměstnance.................................... 205

184 Úroky z úvěru od slovenské akciové společnosti v nákladech s. r. o............ 205

185 Peněžitý dar od společníka do s. r. o.............................................................206

186 Finanční dar na pořízení pozemku poskytnutý s. r. o. od jiné s. r. o..............207

187 Daňový dopad při úhradě dluhu za s. r. o. jejím novým společníkem ..........207

17 Ú č a s t s . r. o . v jin ý c h o b c h o d n íc h k o r p o r a c íc h

a d a lš íc h p r á v n ic k ý c h o s o b á c h ........................................................208

188 Zaúčtování peněžitého vkladu s. r. o. do nově vznikající a. s.........................209

189 Účtování v s. r. o. o koupi 100 % podílu v jiné s. r. o.....................................210

190 Účetní postup s. r. o. při úplatném nabytí podílu v jiné s. r. o,........................210

191 Účetní postup při koupi podílu v jiné s. r. o. za cenu podstatně převyšující

skutečnou hodnotu této s. r. o........................................................................ 211

192 S. r. o. jako akcionář v české a. s. a daňový pohled na její dividendu ..........212

193 Založení s. r. o. na Slovensku českou s. r. o. jako jediným společníkem.....212

194 Účtování v české s. r. o. o nákupu podílu ve slovenské s. r. o.

se současným nabytím její pohlědávky postoupením...................................213

195 Účtování s. r. o. o investování do cenných papírů investičních fondů ..........214

9


Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu

18 Přerušení nebo ukončení činnosti a zánik s. r. o............. 215

196 Fungování s. r. o. při přerušení podnikatelské činnosti ...............................219

197 Vstup s. r. o. do likvidace a s tím související účetní a daňové povinnosti....221

198 Dobrovolná likvidace s. r. o........................................................................... 222

199 Postup s. r. o. po vstupu do likvidace ..........................................................223

200 Převod bytu z majetku s. r. o. na společníka po ukončení likvidace

společnosti....................................................................................................225

19 Znalostní test...........................................................................226

Slovník definic pojmů některých pojmů používaných v publikaci................................... 229

Rejstřík.......................................................................................................................... 241

10       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.