načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Spektrum poruch příjmu potravy -- Interdisciplinární přístup - Hana Papežová

  > > > Spektrum poruch příjmu potravy  

Elektronická kniha: Spektrum poruch příjmu potravy -- Interdisciplinární přístup
Autor:

Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  126
+
-
Doporučená cena:  149 Kč
15%
naše sleva
4,2
bo za nákup

hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6%hodnoceni - 74.6% 90%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Počet stran: 424
Rozměr: 25 cm
Úprava: vi stran barev. obr. příl. : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-2425-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů. Cílem je seznámit odborníky s komplexní problematikou poruch potravy, s klinicky ověřenými postupy, se standardy léčby a s dalšími možnostmi a úskalími v každodenní praxi. Zaměřuje se na nově zaváděné terapeutické přístupy a technologie v léčbě i prevenci, klade důraz na využití nových technologií ke zmírnění společenského tlaku na štíhlost a na vytvoření podpůrných programů pro pacienty i pro jejich rodinné příslušníky. Jednotlivé kapitoly mapují vztah poruch příjmu potravy k příslušnému oboru (gynekologii, stomatologii, neurologii...). Publikace je určena odborné veřejnosti, psychiatrům, psychologům, obezitologům, pediatrům, gynekologům, praktickým lékařům, stomatologům, ale také pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů a v neposlední řadě i informovaným laikům z řad veřejnosti. (interdisciplinární přístup)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Hana Papežová - další tituly autora:
Sociální psychiatrie v čase změn Sociální psychiatrie v čase změn
Dragomirecká, Eva; Papežová, Hana
Cena: 53 Kč
Psychiatria -- pre všeobecných lekárov Psychiatria
Anders, Martin; Doubek, Pavel; Papežová, Hana
Cena: 714 Kč
 
Zákazníci kupující zboží "Spektrum poruch příjmu potravy -- Interdisciplinární přístup" mají také často zájem o tyto tituly:
Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy
Bradáč; Kledus; Krejčíř
Cena: 150 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (ed.)
SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Interdisciplinární přístup
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 4170. publikaci
Recenzovali:
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
ředitel Psychiatrického centra Praha
a Centra neuropsychiatrických studií v Praze
profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě UK v Praze
a na Lékařské fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích
prof. Ivan Eisler, PhD, CPsychol, AcSS
Professor of Family Psychology and Family Th erapy
Kings College, Institute of Psychiatry, London
Head of Child and Adolescent Eating Disorders Service
South London & Maudsley NHS Foundation Trust
Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Palčová
Sazba a zlom Vladimír Vašek
Ilustrace Barbora Kafková, Ladislav Hovorka
Grafi cký návrh a zpracování obálky Jan Dvořák
Počet stran 424, 8 stran přílohy
Vydání 1., 2010
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod
© Grada Publishing, a.s., 2010
Cover Photo © Ladislav Hovorka
ISBN 978-80-247-2425-6
Publikace vychází s podporou grantu Všeobecné zdravotní pojišťovny, zaměřeného na prevenci,
a Egis Pharmaceuticals PLC.
Publikace vznikla na základě:
– výzkumného záměru 216 20816 – Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění
a její klinické aplikace,
– grantu IGA MZ ČR NS10045-4/2008 Anorexia nervosa a bulimia nervosa,
hledání nových klinických subtypů a jejich vazby na polymorfi smy vybraných genů,
– Research Training Network INTACT funded by the European Commission
under the Marie Curie Program (MRTN-CT-2006-035988).

Obsah
Autoøi ........................................14
Pøedmluva.....................................17
nSouèasný pohled na etiopatogenezi onemocnìní
Historie poruch pøíjmu potravy(František Faltus) ................20
Závìr.......................................23
Literatura.....................................23
Epidemiologie poruch pøíjmu potravy(Barbara Pavlová) ............25
Terminologie, typy studií; jejich pøednosti a limity...............25
Epidemiologie poruch pøíjmu potravy v západních zemích a USA........25
Epidemiologie poruch pøíjmu potravy v ostatních zemích............30
Závìr.......................................31
Literatura.....................................32
Psychosociální rizikové faktory u poruch pøíjmu potravy(Barbara Pavlová)..36
Co jsou rizikové faktory?.............................36
Psychosociální rizikové faktory.........................37
Osobnostní faktory aneb anorexie jako absolutní dokonalost..........38
Psychopatologie a negativní emocionalita....................39
Situaèní a rodinné faktory aneb zpùsobují nároèné
a nepøíjemné události poruchy pøíjmu potravy?.................40
Kazuistika....................................41
Tìlo, váha, hladovìní aneb mùžou za to diety?..................45
Kult štíhlosti aneb tlustá znamená k nièemu...................46
Prenatální a perinatální komplikace.......................47
Èasná menarche.................................47
Klinický význam dosavadních poznatkù o rizikových faktorech
pro poruchy pøíjmu potravy...........................47
Závìr.......................................48
Literatura.....................................49
Genetické aspekty poruch pøíjmu potravy
(Debora Martásková, Hana Papežová).......................56
Studie dvojèat..................................56
Studie rodin...................................57
Role serotoninu.................................57
Závìr.......................................58
Literatura....................................59
Mozkové faktory u poruch pøíjmu potravy(Rudolf Uher, Hana Papežová) ...62
Lesk a bída etiologického výzkumu: kde hledat pøíèinu?.............62
Perinatální poškození mozku...........................62
Mozkové léze: mùže nádor zpùsobit poruchu pøíjmu potravy?..........63
Strukturální vyšetøení: atrofie mozku......................65
Obsah5

Klidové fungování: mozek na úsporný pohon ..................66
Serotoninová hypotéza a mozek u poruch pøíjmu potravy:
teorie a automedikace..............................67
Funkèní nervové koreláty symptomù: kde se rodí strach z kalorií?........68
Závìr.......................................70
Literatura.....................................70
Neurofyziologie stresu a bolesti u pacientek s poruchami pøíjmu potravy
(Anna Yamamotová).................................74
Stres.......................................74
Serotonin.....................................75
Souvislost mezi bolestí a chutí k jídlu......................78
Fyziologické aspekty bolesti...........................79
Psychologické aspekty bolesti..........................81
Závìr.......................................85
Literatura.....................................85
Kognitivní funkce u poruch pøíjmu potravy
(Svetlana Žuchová, Hana Papežová)........................89
Èeské a zahranièní studie neuropsychologie...................89
Poškození mozku a kognitivní funkce......................90
Hladiny estrogenù a specifické kognitivní poškození..............90
Vnímání bolesti a kognitivní dysfunkce.....................91
Vnímání vlastního tìla a disociace a kognitivní dysfunkce............91
Prùbìh onemocnìní a kognitivní deficit.....................92
Testy symptomù PPP..............................93
Cílenì mìøené kognitivní funkce.........................95
Doporuèené vyšetøení kognitivních funkcí...................96
Rehabilitace a psychoterapie zamìøené na kognitivní deficit..........100
Specificita kognitivního poškození.......................101
Invalidita....................................101
Závìr......................................102
Literatura....................................103
Pøíloha.....................................107
Fyziologie nutrièní deprivace zamìøená na animální modely
u mladých jedincù(Jindøich Mourek) ......................108
Závìr......................................114
Literatura....................................115
Modely poruch pøíjmu potravy(Hana Papežová) ................117
Význam stresu.................................117
Neurotransmitery................................119
Genetické zvíøecí modely...........................120
Vývojový model................................121
Závìr......................................122
Literatura....................................122
6Spektrum poruch pøíjmu potravy

n Spektrum diagnóz poruch pøíjmu potravy a komorbidity
Diagnostika poruchy pøíjmu potravy(Hana Papežová).............126
Transdiagnostický model............................131
Další diagnózy.................................131
Závìr......................................132
Literatura....................................132
Poruchy pøíjmu potravy u dìtí a dospívajících(Petra Uhlíková) ........134
Význam jídla v psychickém vývoji dìtí.....................134
Diagnostika...................................136
Léèba......................................138
Prevence....................................140
Prognóza....................................141
Závìr......................................141
Literatura....................................141
Poruchy pøíjmu potravy a ADHD(Petra Uhlíková) ...............143
Závìr......................................144
Literatura....................................144
nKlinická praxe a standardy péèe
Poruchy pøíjmu potravy v primární péèi u nás (Hana Papežová)........148
Práce s pacientem, posouzení motivace.....................148
Posouzení zdravotního stavu..........................149
Posouzení následku diet a hladovìní......................149
Vyšetøení specifické psychopatologie.....................151
Terapeutický plán a týmová práce.......................151
Další somatická vyšetøení a léèebné postupy..................152
Psychoedukace.................................152
Doporuèení a koordinace další léèby......................153
Behaviorální intervence............................154
Alternativní léèebné pøístupy..........................155
Závìr......................................156
Literatura....................................156
Pøíloha.....................................158
Léèba malnutrice u anorexia nervosa na jednotce intenzivní péèe
(Eva Kotrlíková)..................................161
Substráty používané v parenterální výživì...................162
Monitorace pacienta pøi nutrièní podpoøe....................163
Enterální výživa................................165
Porovnání enterální a parenterální výživy...................166
Závìr......................................166
Literatura....................................166
Refeeding syndrom(Jaromír Køemen) ......................167
Literatura....................................169
Kardiovaskulární komplikace(Sabina Pálová, Jiøí Charvát) ..........170
Obsah7

Bradykardie ...................................170
EKG zmìny..................................171
Kdy je nutné podrobnìjší zhodnocení?.....................172
Zátìžové vyšetøení...............................172
Posturální hypotenze..............................173
Echokardiografické zmìny...........................173
Variabilita tepové frekvence..........................174
EKG mapování.................................176
Kazuistika...................................176
Závìr......................................178
Literatura....................................178
Nutrièní poradenství(Pavel Kohout) .......................179
Malnutrice...................................179
Pøíèiny malnutrice a dalších komplikací u mentální anorexie..........181
Diagnostika...................................181
Diferenciální diagnostika............................183
Léèba......................................183
Sledování pacientù v nutrièní ambulanci....................185
Závìr......................................186
Literatura....................................186
Neuroendokrinologie poruch pøíjmu potravy a obezity(Martin Haluzík) ...187
Historie výzkumu regulace pøíjmu potravy...................188
Anatomická lokalizace centra pøíjmu potravy:
význam jednotlivých hypotalamických jader..................189
Souèasný koncept regulace pøíjmu potravy a energetické homeostázy.....191
Orexigenní a anorexigenní pùsobky ovlivòující pøíjem potravy........192
Gastrointestinální hormony regulující pøíjem potravy.............197
Hormony tukové tkánì a pøíjem potravy....................199
Neuroendokrinologické zmìny.........................200
Zmìny pùsobkù ovlivòujících pøíjem potravy u pacientù s obezitou......201
Zmìny pùsobkù ovlivòujících pøíjem potravy u pacientek
s mentální anorexií a bulimií..........................205
Závìr......................................207
Literatura....................................207
Poruchy pøíjmu potravy a ženský reprodukèní systém
(Antonín Paøízek, Hana Papežová, Petra Uhlíková)................211
Porucha menstruaèního cyklu a porucha sexuality...............211
Menarche a menstruaèní cyklus.........................212
Amenorea....................................213
Sexualita....................................214
Fertilita a prùbìh tìhotenství..........................215
Plánované rodièovství.............................216
Mateøská obezita................................217
Porod......................................218
Ženy s anamnézou poruchy pøíjmu potravy a vysoké riziko
perinatologických komplikací.........................219
Asistovaná reprodukce.............................219
8Spektrum poruch pøíjmu potravy

Kazuistiky ...................................221
Závìr......................................222
Literatura....................................222
Neurologické aspekty poruch pøíjmu potravy(Ondøej Doležal) ........223
Deficit mikronutrientù a minerálù.......................223
Deficit makronutrientù.............................224
Sekundární neurologické komplikace.....................224
Kazuistika...................................225
Závìr......................................227
Literatura....................................228
Gastrointestinální komplikace pøi poruchách pøíjmu potravy
(Aleš Novotný)...................................229
Gastroduodenální oblast............................229
Tenké a tlusté støevo..............................230
Laxativa....................................230
Játra a pankreas.................................231
Celiakie.....................................231
Potravinová hypersenzitivita, intolerance, alergie...............232
Kazuistika...................................233
Literatura....................................234
Mentální anorexie a kostní metabolizmus(Vít Zikán) ..............235
Modelace a remodelace kosti..........................235
Neuroendokrinní adaptace...........................236
Diagnostika úbytku množství a kvality kostní hmoty..............240
Možnosti léèby kostní ztráty..........................241
Závìr......................................242
Literatura....................................243
Mentální anorexie a respiraèní systém(Norbert Pauk) .............246
Mentální anorexie a porucha plicní funkce...................246
Plicní rozedma.................................247
Plicní infekce..................................248
Závìr......................................248
Literatura....................................248
Kožní projevy mentální anorexie(Jiøí Štork) ..................251
Zmìny kùže...................................251
Zmìny ochlupení................................252
Zmìny nehtù..................................253
Zmìny ústní..................................253
Závìr......................................253
Literatura....................................254
Poruchy spánku a pøíjem potravy(Karel Šonka) ................255
Syndrom noèního ujídání............................255
Porucha pøíjmu potravy vázaná na spánek...................256
Kleinùv-Levinùv syndrom...........................258
Narkolepsie..................................258
Obstrukèní spánková apnoe..........................259
Syndrom obezita-hypoventilace........................259
Obsah9

Mentální anorexie, bulimie a spánek ......................260
Závìr......................................260
Literatura....................................260
Poruchy pøíjmu potravy a orální zdraví(Jana Machová, Hana Papežová) ...262
Eroze skloviny, zvýšená demineralizace skloviny, hypersenzitivita......262
Abraze tvrdých zubních tkání.........................263
Zubní kaz....................................264
Xerostomie...................................264
Zduøení slinných žláz..............................264
Traumatizace sliznice dutiny ústní a jícnu...................264
Gingivitida...................................265
Závìr......................................265
Literatura....................................265
Diabetes a poruchy pøíjmu potravy(Ludmila Brunerová)............267
Poruchy pøíjmu potravy u diabetikù 1. typu...................268
Poruchy pøíjmu potravy u diabetikù 2. typu...................272
Patofyziologie.................................272
Diagnostika...................................272
Léèba......................................273
Prevence....................................273
Závìr......................................274
Literatura....................................274
Renální komplikace pøi poruchách pøíjmu potravy(Romana Ryšavá) .....276
Metabolické odchylky.............................276
Postižení ledvin................................277
Manipulace s biologickým materiálem.....................279
Závìr......................................279
Literatura....................................279
Psychologické koreláty jídelního chování a obezity(Erika Toman).......281
Spojení mezi obezitou a specifickými oblastmi distresu............281
Zmìny klinického obrazu následkem váhového úbytku
v dlouhodobém èasovém horizontu.......................282
Úloha stupnì obezity..............................283
Psychologické faktory v kontextu komplexního pohledu na pacienta.....283
Kazuistika...................................283
Závìr......................................284
Literatura....................................285
nPsychiatricko-psychologická péèe
Léèebné programy pro poruchy pøíjmu potravy
Klinická doporuèení, cíle, možnosti, limity a organizace léèby
(Hana Papežová, Petra Novotná).........................288
Klinická doporuèení a jejich uplatnìní v praxi.................288
Cíle léèby a jejich limity v klinické práci....................288
Výbìr vhodného terapeutického programu a psychoterapie..........290
10Spektrum poruch pøíjmu potravy

Práce s chronickým onemocnìním u pacientek
s anorexia nervosa rezistentních na léèbu ....................295
Nedobrovolné hospitalizace..........................296
Organizace léèebných programù u nás a v zahranièí
(vývoj u nás a souèasný stav)..........................297
Charakteristika potøebné péèe.........................297
Modifikace léèby u komorbidních pacientù...................304
Kazuistika...................................304
Posouzení kvality léèby.............................305
Závìr......................................306
Literatura....................................307
Prevence poruch pøíjmu potravy(Hana Papežová) ...............311
Závìr......................................314
Literatura....................................315
Základní poradenství a komunikace v obtížných situacích(Hana Papežová) . 316
Rozlišení osobního a profesního vztahu....................316
Terapeutický vztah...............................317
Komunikaèní styl................................317
Práce s emoèními reakcemi...........................318
Interpersonální styl...............................320
Používání základních poradenských technik..................321
Nejèastìjší chyby v léèbì a jak se jim vyhnout.................323
Ztráta hranic a duální vztahy..........................325
Závìr......................................325
Literatura....................................326
Motivaèní rozhovory a odvozené postupy u poruch pøíjmu potravy
(Hana Papežová, Rudolf Uher, Jan Soukup)....................327
Specifika léèby poruch pøíjmu potravy a využití pøístupù odvozených
od motivaèních rozhovorù v této cílové oblasti.................328
Využití principù motivaèních rozhovorù pøi prvním setkání
s pacientem – „úvodní gambit mezi nastraženými pastmi“...........331
Model fází vývoje motivace ke zmìnì chování.................332
Závìr......................................337
Literatura....................................338
Psychoanalytický pohled na poruchy pøíjmu potravy(Jana Kocourková) ...340
Teorie......................................340
Terapie.....................................341
Závìr......................................342
Literatura....................................342
Kognitivnì-behaviorální terapie poruch pøíjmu potravy
(František David Krch)..............................343
Teoretická východiska.............................343
Specifika PPP v KBT..............................344
Kognitivnì-behaviorální pøístup v léèbì PPP..................345
Závìr......................................349
Literatura....................................349
Pøíloha.....................................350
Obsah11

Rodinná a vícerodinná terapie a poradenství
(Hana Papežová, Jana Tomanová, Lucie Pelková) .................351
Vícerodinná terapie mentální anorexie.....................351
Principy vícerodinné terapie..........................352
Fáze terapeutického programu.........................352
Harmonogram cyklu vícerodinné terapie a organizaèní zázemí........354
Indikace a kontraindikace vícerodinné terapie.................355
Vícerodinná terapie v Èechách.........................355
Kazuistiky...................................356
Závìr......................................357
Literatura....................................357
Porucha vnímání vlastního tìla a hyperaktivita (rehabilitace,
na tìlo orientovaná terapie, fyzioterapie, ergoterapie a arteterapie)
(Hana Papežová)..................................359
Porucha vnímání vlastního tìla.........................359
Hyperaktivita u anorexia nervosa........................360
Aerobní cvièení a anaerobní posilování....................360
Terapie zamìøená na tìlo............................360
Posouzení zdravotního stavu a rizika cvièení..................361
Fyzioterapie..................................362
Pøíklady.....................................362
Bioenergetika a biosyntéza...........................363
Integrální hathajóga...............................364
Koncentrativní pohybová terapie........................364
Rozvinutí dalších sociálních dovedností....................365
Pøíklad.....................................366
Arteterapie...................................367
Závìr......................................368
Literatura....................................368
Pøílohy.....................................372
Farmakoterapie(Hana Papežová) ........................377
Anorexia nervosa................................377
Bulimia nervosa................................380
Psychogenní pøejídání.............................382
Noèní pøejídání.................................383
Chronický prùbìh................................383
Závìr......................................384
Literatura....................................384
nPrùbìh a vyústìní onemocnìní
Prùbìh a vyústìní onemocnìní poruch pøíjmu potravy
od remise k invalidizaci(Hana Papežová) ....................392
Posouzení prùbìhu a remise..........................392
Možnosti predikce prùbìhu a vyústìní onemocnìní..............393
Posouzení pracovní schopnosti.........................394
Závìr......................................397
12Spektrum poruch pøíjmu potravy

Literatura ....................................398
Pøílohy.....................................400
Poruchy pøíjmu potravy a mortalita(Libuše Stárková) .............405
Kazuistiky...................................407
Závìr......................................408
Literatura....................................408
Zkratky......................................409
Rejstøík......................................414
Barevná pøíloha
Obsah13

Autoøi
MUDr. Ludmila Brunerová
Diabetologické centrum, II. interní klinika FNKV a 3. LFUK, Praha
brunerova@seznam.cz
MUDr. Ondøej Doležal, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
ondrej.dolezal@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. František Faltus, DrSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
frantisek.faltus@centrum.cz
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Martin.Haluzik@vfn.cz
doc. MUDr. Jiøí Charvát, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
jiri.charvat@lf2.cuni.cz
doc. PhD. Jana Kocourková
Dìtská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Jana.Kocourkova@lfmotol.cuni.cz
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
II. interní klinika a Centrum výživy FTN, Praha
pavel.kohout@ftn.cz
MUDr. Eva Kotrlíková
Jednotka intenzivní metabolické péèe, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
eva.kotrlikova@vfn.cz
PhDr. František David Krch, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
krch.frantisek@vfn.cz
MUDr. Jaromír Køemen, Ph.D.
Jednotka intenzivní metabolické péèe, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
jaromir.kremen@lf1.cuni.cz
Jana Machová, DiS.
Dentaktiv, soukromá stomatologická klinika, Praha
janamachada@seznam.cz
14 Spektrum poruch pøíjmu potravy

Mgr. Debora Martásková
Centrum podpùrné péèe FTNsP, Praha
prof. MUDr. Jindøich Mourek, DrSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha a Jihoèeská univerzita Èeské Budìjovice
Mgr. Petra Novotná (Chudobová)
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ÈR, Praha
novotnap@ippp.cz
MUDr. Aleš Novotný
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
ales.novotny@vfn.cz
MUDr. Sabina Pálová
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
sabina.palova@lf2.cuni.cz
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
hpap@lf1.cuni.cz
doc. MUDr. Antonín Paøízek, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
parizek.antonin@vfn.cz
as. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce, Praha
pauknorb@yahoo.com
PhDr. Barbara Pavlova, PhD, DClinPsy
Institute of Psychiatry, King’s College London
barbara.pavlova@kcl.ac.uk
PhDr. Lucie Pelková, Ph.D.
Denní stacionáø Centra pro poruchy pøíjmu potravy, Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN
pelkoval@seznam.cz
doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
rysava.romana@vfn.cz
PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
Oddìlení léèby závislostí 1. LF UK a VFN, Praha
honzasoukup@yahoo.com
Seznam autorù 15
+

doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ordinace, Olomouc
l.starkova@seznam.cz
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Sonka.Karel@vfn.cz
prof. MUDr. Jiøí Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
jiri.stork@lf1.cuni.cz
Dr. phil. Erika Toman
KompetenzZentrum für Essstörungen und Adipositas, Zurich
erika.toman@essstoerungen-adipositas.ch
Mgr. Jana Tomanová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
tomanova@tiscali.cz
MUDr. Rudolf Uher, Ph.D., MRCPsych
Institute of Psychiatry, King’s College London
rudolf.uher@kcl.ac.uk
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
puhlikova@centrum.com
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Praha
yamamoto@lf3.cuni.cz
MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
vit.zikan@vfn.cz
MUDr. Svìtlana Žuchová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
svetlana.zuchova@gmail.com
16 Spektrum poruch pøíjmu potravy

Pøedmluva
Kniha je výsledkem mé dlouhodobé, více než dvacetileté klinické a výzkumné práce
v oblasti poruch pøíjmu potravy a práce týmu Centra pro poruchy pøíjmu potravy a spo -
lupracujících odborníkù, pøedevším lékaøù a psychologù. Cílem je seznámit tyto i další
odborníky (nutricionisty, specializované sestry, sociální pracovnice i informované
laiky a rodinné pøíslušníky) s komplexní (bio-psycho-sociální) problematikou, s klinicky
ovìøenými postupy a kontrolovanými randomizovanými studiemi, se standardy léèby
a jejich uplatnìním a s dalšími úskalími a možnostmi v každodenní praxi. Snažíme se
ukázat, že komplexní problematika vyžaduje v klinické praxi kvalitní týmovou
interdisciplinární spolupráci a v oblasti prevence diferencované programy, které scházejí
pøedevším na rizikových pracovištích.
Profesor Vondráèek považoval za nedùležitìjší v životì „poznání a emoce“. S
velmi rychle narùstajícím poznáním se v této oblasti nyní ukazuje jako nezbytné mìnit
pøedevším postoje k onemocnìní (v interdisciplinární komunikaci a promotivaèní
komunikaci s pacienty, jejich rodinami i v preventivní práci, napø. s médii). Profesionální
a etické postoje hrají významnou roli v možnosti reálného uplatnìní souèasných
poznatkù o onemocnìní, které je èasto spojeno s bagatelizací a popíráním problémù,
odmítáním pomoci, obavami ze stigmatizace, studem. Proto onemocnìní klade vysoké
nároky na profesionální postoje odborníkù, rodiny a celou spoleènost.
Literatura o biologických, psychologických, sociálních i ekonomických aspektech
vzniku a léèby poruch pøíjmu potravy v posledním desetiletí nesmírnì narùstá. Kniha
nemùže obsáhnout veškeré literární zdroje a jejich dlouhodobý vývoj. Klíèem k
výbìru informací byla snaha zaøadit odborné práce ze všech oborù medicíny, které se
setkávají se somatickými následky poruch pøíjmu potravy, a klinické využití
jednotlivých pøístupù (napø. u psychologických pøístupù a motivaèních a komunikaèních
postupù).
Zamìøili jsme se také více na vlastní výzkumu a na novì zavedené terapeutické
pøístupy a jejich ovìøení v praxi (vícerodinná terapie, denní stacionáø, motivaèní
rozhovory, kognitivní dysfunkce a možnosti rehabilitace, genetické faktory a
psychoedukace), na kterých se významnì podíleli mladí postgraduální studenti.
Kniha také popisuje nové technologie v léèbì a prevenci. Svìt internetu, chatù,
SMS nahrazuje stále èastìji pøímý a individuální kontakt, „vkrádá“ se mezi pacienta
a terapeuta, podobnì jako do rodinných vztahù. Snažíme se nové technologie využít ke
zmírnìní dopadu spoleèenského tlaku na štíhlost a k vytvoøení podpùrných programù
pro pacienty i jejich rodinné pøíslušníky.
Nìkteré kapitoly odrážejí i výzkumnou a výchovnou spolupráci s kolegy z
mezinárodních organizací (AED, ECED), výsledky mezinárodních konferencí a grantù, které
vždy mají za cíl nejen porozumìt patogenezi onemocnìní, ale i zvýšit dostupnost
kvalitní, diferencované léèby. Kniha by mìla být ohlédnutím za spoleènou prací v
minulosti a inspirací a snad povzbuzením ke klinické, výzkumné a výchovné práci do
budoucnosti.
Hana Papežová
Pøedmluva17


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist