načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Soudní znalectví - Albert Bradáč

Soudní znalectví
-6%
sleva

Kniha: Soudní znalectví
Autor:

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 24. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CERM
Rok vydání: 20.10.2010
Počet stran: 242
Rozměr: 210x297
Úprava: 242 stran : ilustrace , ukázky formulářů
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7204-704-8
EAN: 9788072047048
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 24. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je určen posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kurzů soudního znalectví, pořádaných Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. V textu je shrnut dosavadní stav poznání v oboru soudního znalectví, zejména technických a ekonomických oborů. Autoři při jeho zpracování vycházeli z dlouholetých zkušeností ústavu při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních posudků.

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. ÚVOD
1.1 SOUDNÍ ZNALECTVÍ
1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ
1.3 VÝCHOVA TECHNICKÝCH ZNALCŮ
1.4 ZNALECKÁ ČINNOST VE VZTAHU KE STÁTNÍM ORGÁNŮM
2. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI
2.1 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ZNALECKOU ČINNOST
2.2 POJEM ZNALECKÉ ČINNOSTI
2.3 JMENOVÁNÍ ZNALCŮ
2.4 ZNALECKÉ OBORY
2.5 ZNALECKÝ DENÍK
2.6 ODVOLÁNÍ ZNALCE
2.7 ZNALCI NEZAPSANÍ DO SEZNAMU
2.8 VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
2.9 ZNALECKÁ ČINNOST ÚSTAVŮ
2.10 ODPOVĚDNOST ZNALCE ZA PODANÝ ZNALECKÝ POSUDEK...
2.10.1 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE
2.10.2 K ODPOVĚDNOSTI ZNALCE ZA ŠKODU
2.11 K MLČENLIVOSTI ZNALCE
3. PRVOTNÍ ZNALECKÉ ÚKONY
3.1 USTANOVENÍ ZNALCE K PODÁNÍ POSUDKU
3.1.1 Ustanovení znalce k podání posudku v trestním řízení
3.1.2 Ustanovení znalce k podání posudku v občanském soudním řízení....
3.1.3 Ustanovení znalce k podání posudku ve správním řízení
3.1.4 Dohoda mezi znalcem a organizací
3.1.5 Dohoda mezi znalcem a občanem
3.2 ZKOUMÁNÍ MOŽNÉ PODJATOSTI ZNALCE
3.3 ZKOUMÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZNALCE Z HLEDISKA OBORU A NÁROČNOSTI ...
3.4 LHŮTA K PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
3.5 VYHOTOVENÍ ZNALECKÉHO PŘEHLEDU SPISU
3.6 ÚPLNOST PODKLADŮ K PODÁNÍ POSUDKU
3.7 TECHNICKÁ PŘIJATELNOST PODKLADŮ
4. PODÍL ZNALCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
4.1 POJEM DŮKAZU A OBECNÉ ZÁSADY JEHO ZAJIŠTĚNÍ
4.2 MĚŘENÍ
4.3 PROTOKOL
4.4 FOTOGRAFIE A FOTOGRAMMETRIE
4.5 FILMOVÁ DOKUMENTACE A VIDEOZÁZNAM
4.6 ODBĚRY VZORKŮ
4.7 OHLEDÁNÍ
4.7.1 Ohledání a místní šetření ve vztahu k předpisům
4.7.2 Ohledání v trestním řízení
4.7.3 Vyšetřovací a znalecký experiment
4.7.4 Ohledání v ostatních druzích řízení.
5. SYSTÉMOVÉ POJETÍ KOMPLEXNÍHO ZNALECKÉHO POSUDKU
5.1 FILOSOFICKÉ ASPEKTY ZNALECKÉHO ZKOUMÁNÍ
5.2 VYUŽITÍ LOGIKY PŘI ZNALECKÉM ZKOUMÁNÍ
5.3 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP
5.4 LOGICKÉ MATICE V SOUDNÍM ZNALECTVÍ
5.4.1 Matice hypotéz

5.4.2 Matice odrazu
6. VÝPOČTY VE ZNALECKÉM POSUDKU
6.1 POČET PRAVDĚPODOBNOSTI A TEORIE CHYB
6.2 PRAVDĚPODOBNOST PŘI ZNALECKÉM POSUZOVÁNÍ
6.3 UVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU
6.4 POUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ
7. VYBRANÉ METODY ZNALECKÉ ANALÝZY
7.1 SOUDNĚ ZNALECKÁ KOMPARACE
7.2 ANALÝZA DĚJŮ V ČASE A PROSTORU
7.2.1 Jednotný čas
7.2.2 Analýza prostorová intervalová
7.2.3 Analýza diagramem dráha - čas (STD)
7.2.4 Sdružený diagram
7.2.5 Síťová analýza a harmonogram
7.3 METODA ZPĚTNÉHO ODVÍJENÍ DĚJE
7.4 ANALÝZA KORESPONDENCE POŠKOZENÍ
7.5 METODA ZUŽOVÁNÍ MEZÍ
8. SKLADBA ZNALECKÉHO POSUDKU
8.1 NÁLEŽITOSTI ZNALECKÉHO POSUDKU
8.2 NÁLEZ
8.3 POSUDEK
8.4 ZNALECKÝ POSUDEK V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
8.5 ZNALECKÝ POSUDEK V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
9. APLIKACE PŘEDPISŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU
9.1 ZÁVAZNOST PŘEDPISŮ
9.1.1 Zákony a vyhlášky
9.1.2 Technické normy
9.2 ODKAZY NA PŘEDPISY VE ZNALECKÉM POSUDKU
10. TÝMOVÁ PRÁCE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
10.1 PŘIBÍRÁNÍ KONZULTANTA
10.2 POSUDEK VÍCE ZNALCŮ
10.3 POSUDKY PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
11. ÚKONY PO PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
11.1 VÝSLECH ZNALCE
11.2 STANOVISKO K NÁMITKÁM STRAN
11.3 DOPLNĚK ZNALECKÉHO POSUDKU
11.4 REVIZNÍ ZNALECKÝ POSUDEK
12. VADY ZNALECKÉHO POSUDKU
12.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
12.2 METODICKÉ VADY
12.3 POSTUP PŘI VADÁCH ZNALECKÉHO POSUDKU
13. ODMĚNY A NÁHRADA NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI
13.1 OBECNÁ USTANOVENÍ O ODMĚNÁCH A NÁHRADÁCH NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI ..
13.2 ODMĚNY
13.2.1 Předpisy upravující odměňování a náhradu nákladů znalců
13.2.2 Odměny a náhrady nákladů v řízení před státními orgány
13.2.3 Odměňování znalecké činnosti vykonávané mimo řízení před státními orgány
13.3 NÁHRADY NÁKLADŮ
13.3.1 Členění nákladů znalecké činnosti
13.3.2 Přímé náklady
13.3.3 Ostatní přímé náklady

13.3.4 Nepřímé (režijní) náklady
13.3.5 Zisk
13.3.6 Daň z přidané hodnoty (DPH)
13.4 PAUŠÁLNÍ ODMĚNY A NÁHRADY
13.5 VYMÁHÁNÍ ZNALEČNÉHO
1 3.5.1 Lhůty promlčení znalečného
13.5.2 Podklady pro vymáhání znalečného
13.5.3 Soudní vymáhání znalečného
14. ŘÍZENÍ A KONTROLA ZNALECKÉ ČINNOSTI...
15. PRAXE ZNALECKÉ ČINNOSTI
15.1 JMENOVACÍ ŘÍZENÍ
15.2 VYBAVENÍ PRO ZNALECKOU ČINNOST
15.3 EVIDENCE
15.4 TŘICET RAD NA ZÁVĚR OBECNÉ METODIKY
16. OBECNÉ ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
16.1 CENOVÉ PRÁVO v ČR
16.1.1 Zákon o cenách
16.1.2 Zákon o oceňování majetku
16.2 OBECNĚ K OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
16.3 PŘEDMĚT OCENĚNÍ
16.4 NÁZVOSLOVÍ ZNALECKÉHO OCEŇOVÁNÍ
16.4.1 Cena pořizovací
16.4.2 Cena reprodukční
16.4.3 Věcná hodnota
16.4.4 Výnosová hodnota
16.4.5 Obecná cena
16.4.6 Cena zjištěná
16.4.7 Koeficient prodejnosti
16.4.8 Výchozí cena
16.4.9 Stopcena
16.4.10 Jednotková cena, základní cena
16.4.11 Etalon časové ceny
16.4.12 Díl, konstrukční prvek, konstrukce a vybavení
16.4.13 Skupina
16.4.14 Cenový podíl konstrukce, dílu, skupiny
16.4.15 Údržba
16.4.16 Oprava
16.4.17 Generální oprava
16.4.18 Rozhodný den
16.4.19 Stáří
16.4.20 Životnost
16.4.21 Základní (tabulková) životnost
16.4.22 Zbytková životnost (doba dalšího trvání)
16.4.23 Amortizace, opotřebení.
16.4.24 Základní amortizace
16.4.25 Technická hodnota
16.5 ZÁKLADNÍ METODY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
16.5.1 Úvodem
16.5.2 Zjištění věcné hodnoty (časové ceny)
16.5.3 Rentní oceňování
16.5.4 Výnosová metoda
16.5.5 Metody zjištění obecné (obvyklé, tržní) ceny...
16.5.6 Oceňování podle jmenovité hodnoty
16.5.7 Oceňování podle kurzové hodnoty
16.5.8 Oceňováni podle účetní hodnoty
16.6 MEZINÁRODNÍ OCEŇOVACÍ STANDARDY

16.6.1
16.6.2
16.6.3
Úvodem
IVSC - International Valuation Standards Committee
TEGo V A - The European Group of Valuers Associations.
17. ZNALECKÉ STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY
17.1 NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
17.2 NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU
17.3 POSTUP ZNALECKÉHO VÝPOČTU VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY
18. LITERATURA
19. PŘÍLOHY
19.1 ZÁKON č. 36/1967 SB., O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH
19.2 VYHLÁŠKA Č. 37/1967 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH
19.3 VYHLÁŠKA Č. 23/2002 SB., KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE ODMĚNY ZA ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ
19.4 ORIENTAČNÍ HESLOVNÍK K SEZNAMU ZNALCŮ
19.5 VZOR NÁVRHU NA PROVEDENÍ VYŠETŘOVACÍHO POKUSU
19.6 VZOR LIBRETA VYŠETŘOVACÍHO POKUSU
19.7 VZOR POZVÁNKY NA MÍSTNÍ ŠETŘENÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ)
19.8 LIST ZNALECKÉHO DENÍKU
19.9 TISKOPIS PŘIBRÁNÍ ZNALCE V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
19.10 POUČENÍ ZNALCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
19.11 SOUDNÍ A JINÉ POPLATKY VE VZTAHU KE ZNALECKÉ ČINNOSTI
19.12 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O CENĚ MOTOROVÉHO VOZIDLA
19.13 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O VÝŠI MAJETKOVÉ ÚJMY, VZNIKLÉ POŠKOZENÍM
MOTOROVÉHO VOZIDLA
19.14 USTANOVENÍ O SMLOUVÁCH
19.14.1 Ustanovení o smlouvách v Občanském zákoníku
19.14.2 Ustanovení o smlouvách v Obchodním zákoníku
19.15 ZÁKON č 182/2006 SB. O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON) - VYBRANÁ
USTANOVENÍ


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist