načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Soudní znalectví - Albert Bradáč

Soudní znalectví
-7%
sleva

Kniha: Soudní znalectví
Autor:

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 24. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 20.10.2010
Počet stran: 242
Rozměr: 210x297
Úprava: 242 stran : ilustrace , ukázky formulářů
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7204-704-8
EAN: 9788072047048
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 24. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je určen posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kurzů soudního znalectví, pořádaných Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. V textu je shrnut dosavadní stav poznání v oboru soudního znalectví, zejména technických a ekonomických oborů. Autoři při jeho zpracování vycházeli z dlouholetých zkušeností ústavu při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních posudků.

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
1. ÚVOD 1.1 SOUDNÍ ZNALECTVÍ 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ 1.3 VÝCHOVA TECHNICKÝCH ZNALCŮ 1.4 ZNALECKÁ ČINNOST VE VZTAHU KE STÁTNÍM ORGÁNŮM 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI 2.1 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ZNALECKOU ČINNOST 2.2 POJEM ZNALECKÉ ČINNOSTI 2.3 JMENOVÁNÍ ZNALCŮ 2.4 ZNALECKÉ OBORY 2.5 ZNALECKÝ DENÍK 2.6 ODVOLÁNÍ ZNALCE 2.7 ZNALCI NEZAPSANÍ DO SEZNAMU 2.8 VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI 2.9 ZNALECKÁ ČINNOST ÚSTAVŮ 2.10 ODPOVĚDNOST ZNALCE ZA PODANÝ ZNALECKÝ POSUDEK... 2.10.1 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE 2.10.2 K ODPOVĚDNOSTI ZNALCE ZA ŠKODU 2.11 K MLČENLIVOSTI ZNALCE 3. PRVOTNÍ ZNALECKÉ ÚKONY 3.1 USTANOVENÍ ZNALCE K PODÁNÍ POSUDKU 3.1.1 Ustanovení znalce k podání posudku v trestním řízení 3.1.2 Ustanovení znalce k podání posudku v občanském soudním řízení.... 3.1.3 Ustanovení znalce k podání posudku ve správním řízení 3.1.4 Dohoda mezi znalcem a organizací 3.1.5 Dohoda mezi znalcem a občanem 3.2 ZKOUMÁNÍ MOŽNÉ PODJATOSTI ZNALCE 3.3 ZKOUMÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZNALCE Z HLEDISKA OBORU A NÁROČNOSTI ... 3.4 LHŮTA K PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 3.5 VYHOTOVENÍ ZNALECKÉHO PŘEHLEDU SPISU 3.6 ÚPLNOST PODKLADŮ K PODÁNÍ POSUDKU 3.7 TECHNICKÁ PŘIJATELNOST PODKLADŮ 4. PODÍL ZNALCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU 4.1 POJEM DŮKAZU A OBECNÉ ZÁSADY JEHO ZAJIŠTĚNÍ 4.2 MĚŘENÍ 4.3 PROTOKOL 4.4 FOTOGRAFIE A FOTOGRAMMETRIE 4.5 FILMOVÁ DOKUMENTACE A VIDEOZÁZNAM 4.6 ODBĚRY VZORKŮ 4.7 OHLEDÁNÍ 4.7.1 Ohledání a místní šetření ve vztahu k předpisům 4.7.2 Ohledání v trestním řízení 4.7.3 Vyšetřovací a znalecký experiment 4.7.4 Ohledání v ostatních druzích řízení. 5. SYSTÉMOVÉ POJETÍ KOMPLEXNÍHO ZNALECKÉHO POSUDKU 5.1 FILOSOFICKÉ ASPEKTY ZNALECKÉHO ZKOUMÁNÍ 5.2 VYUŽITÍ LOGIKY PŘI ZNALECKÉM ZKOUMÁNÍ 5.3 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP 5.4 LOGICKÉ MATICE V SOUDNÍM ZNALECTVÍ 5.4.1 Matice hypotéz 5.4.2 Matice odrazu 6. VÝPOČTY VE ZNALECKÉM POSUDKU 6.1 POČET PRAVDĚPODOBNOSTI A TEORIE CHYB 6.2 PRAVDĚPODOBNOST PŘI ZNALECKÉM POSUZOVÁNÍ 6.3 UVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU 6.4 POUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ 7. VYBRANÉ METODY ZNALECKÉ ANALÝZY 7.1 SOUDNĚ ZNALECKÁ KOMPARACE 7.2 ANALÝZA DĚJŮ V ČASE A PROSTORU 7.2.1 Jednotný čas 7.2.2 Analýza prostorová intervalová 7.2.3 Analýza diagramem dráha - čas (STD) 7.2.4 Sdružený diagram 7.2.5 Síťová analýza a harmonogram 7.3 METODA ZPĚTNÉHO ODVÍJENÍ DĚJE 7.4 ANALÝZA KORESPONDENCE POŠKOZENÍ 7.5 METODA ZUŽOVÁNÍ MEZÍ 8. SKLADBA ZNALECKÉHO POSUDKU 8.1 NÁLEŽITOSTI ZNALECKÉHO POSUDKU 8.2 NÁLEZ 8.3 POSUDEK 8.4 ZNALECKÝ POSUDEK V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 8.5 ZNALECKÝ POSUDEK V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 9. APLIKACE PŘEDPISŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU 9.1 ZÁVAZNOST PŘEDPISŮ 9.1.1 Zákony a vyhlášky 9.1.2 Technické normy 9.2 ODKAZY NA PŘEDPISY VE ZNALECKÉM POSUDKU 10. TÝMOVÁ PRÁCE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 10.1 PŘIBÍRÁNÍ KONZULTANTA 10.2 POSUDEK VÍCE ZNALCŮ 10.3 POSUDKY PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 11. ÚKONY PO PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 11.1 VÝSLECH ZNALCE 11.2 STANOVISKO K NÁMITKÁM STRAN 11.3 DOPLNĚK ZNALECKÉHO POSUDKU 11.4 REVIZNÍ ZNALECKÝ POSUDEK 12. VADY ZNALECKÉHO POSUDKU 12.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI 12.2 METODICKÉ VADY 12.3 POSTUP PŘI VADÁCH ZNALECKÉHO POSUDKU 13. ODMĚNY A NÁHRADA NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI 13.1 OBECNÁ USTANOVENÍ O ODMĚNÁCH A NÁHRADÁCH NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI .. 13.2 ODMĚNY 13.2.1 Předpisy upravující odměňování a náhradu nákladů znalců 13.2.2 Odměny a náhrady nákladů v řízení před státními orgány 13.2.3 Odměňování znalecké činnosti vykonávané mimo řízení před státními orgány 13.3 NÁHRADY NÁKLADŮ 13.3.1 Členění nákladů znalecké činnosti 13.3.2 Přímé náklady 13.3.3 Ostatní přímé náklady 13.3.4 Nepřímé (režijní) náklady 13.3.5 Zisk 13.3.6 Daň z přidané hodnoty (DPH) 13.4 PAUŠÁLNÍ ODMĚNY A NÁHRADY 13.5 VYMÁHÁNÍ ZNALEČNÉHO 1 3.5.1 Lhůty promlčení znalečného 13.5.2 Podklady pro vymáhání znalečného 13.5.3 Soudní vymáhání znalečného 14. ŘÍZENÍ A KONTROLA ZNALECKÉ ČINNOSTI... 15. PRAXE ZNALECKÉ ČINNOSTI 15.1 JMENOVACÍ ŘÍZENÍ 15.2 VYBAVENÍ PRO ZNALECKOU ČINNOST 15.3 EVIDENCE 15.4 TŘICET RAD NA ZÁVĚR OBECNÉ METODIKY 16. OBECNÉ ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 16.1 CENOVÉ PRÁVO v ČR 16.1.1 Zákon o cenách 16.1.2 Zákon o oceňování majetku 16.2 OBECNĚ K OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 16.3 PŘEDMĚT OCENĚNÍ 16.4 NÁZVOSLOVÍ ZNALECKÉHO OCEŇOVÁNÍ 16.4.1 Cena pořizovací 16.4.2 Cena reprodukční 16.4.3 Věcná hodnota 16.4.4 Výnosová hodnota 16.4.5 Obecná cena 16.4.6 Cena zjištěná 16.4.7 Koeficient prodejnosti 16.4.8 Výchozí cena 16.4.9 Stopcena 16.4.10 Jednotková cena, základní cena 16.4.11 Etalon časové ceny 16.4.12 Díl, konstrukční prvek, konstrukce a vybavení 16.4.13 Skupina 16.4.14 Cenový podíl konstrukce, dílu, skupiny 16.4.15 Údržba 16.4.16 Oprava 16.4.17 Generální oprava 16.4.18 Rozhodný den 16.4.19 Stáří 16.4.20 Životnost 16.4.21 Základní (tabulková) životnost 16.4.22 Zbytková životnost (doba dalšího trvání) 16.4.23 Amortizace, opotřebení. 16.4.24 Základní amortizace 16.4.25 Technická hodnota 16.5 ZÁKLADNÍ METODY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 16.5.1 Úvodem 16.5.2 Zjištění věcné hodnoty (časové ceny) 16.5.3 Rentní oceňování 16.5.4 Výnosová metoda 16.5.5 Metody zjištění obecné (obvyklé, tržní) ceny... 16.5.6 Oceňování podle jmenovité hodnoty 16.5.7 Oceňování podle kurzové hodnoty 16.5.8 Oceňováni podle účetní hodnoty 16.6 MEZINÁRODNÍ OCEŇOVACÍ STANDARDY 16.6.1 16.6.2 16.6.3 Úvodem IVSC - International Valuation Standards Committee TEGo V A - The European Group of Valuers Associations. 17. ZNALECKÉ STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY 17.1 NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 17.2 NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU 17.3 POSTUP ZNALECKÉHO VÝPOČTU VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY 18. LITERATURA 19. PŘÍLOHY 19.1 ZÁKON č. 36/1967 SB., O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 19.2 VYHLÁŠKA Č. 37/1967 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 19.3 VYHLÁŠKA Č. 23/2002 SB., KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE ODMĚNY ZA ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 19.4 ORIENTAČNÍ HESLOVNÍK K SEZNAMU ZNALCŮ 19.5 VZOR NÁVRHU NA PROVEDENÍ VYŠETŘOVACÍHO POKUSU 19.6 VZOR LIBRETA VYŠETŘOVACÍHO POKUSU 19.7 VZOR POZVÁNKY NA MÍSTNÍ ŠETŘENÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ) 19.8 LIST ZNALECKÉHO DENÍKU 19.9 TISKOPIS PŘIBRÁNÍ ZNALCE V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 19.10 POUČENÍ ZNALCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 19.11 SOUDNÍ A JINÉ POPLATKY VE VZTAHU KE ZNALECKÉ ČINNOSTI 19.12 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O CENĚ MOTOROVÉHO VOZIDLA 19.13 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O VÝŠI MAJETKOVÉ ÚJMY, VZNIKLÉ POŠKOZENÍM MOTOROVÉHO VOZIDLA 19.14 USTANOVENÍ O SMLOUVÁCH 19.14.1 Ustanovení o smlouvách v Občanském zákoníku 19.14.2 Ustanovení o smlouvách v Obchodním zákoníku 19.15 ZÁKON č 182/2006 SB. O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON) - VYBRANÁ USTANOVENÍ


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.