načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Soudní psychiatrie a psychologie -- 4., aktualizované vydání - Pavel Pavlovský; kolektiv

Soudní psychiatrie a psychologie -- 4., aktualizované vydání

Elektronická kniha: Soudní psychiatrie a psychologie -- 4., aktualizované vydání
Autor: ;

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  331
+
-
11
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 232
Rozměr: 24 cm
Vydání: 4., aktualiz. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-4332-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka zachycuje problematiku soudní psychiatrie z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie v souvislosti s českou legislativou. Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie včetně četných změn v legislativě v posledních dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných oborech dlouhou řadu let a své zkušenosti předávají formou srozumitelnou jak pro psychiatry a psychology, tak pro právníky a policejní vyšetřovatele. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.

Popis nakladatele

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie včetně četných změn v legislativě v posledních dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných oborech dlouhou řadu let a své zkušenosti předávají formou srozumitelnou jak pro psychiatry a psychology, tak pro právníky a policejní vyšetřovatele. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Pavel Pavlovský; kolektiv - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Pavel Pavlovský a kolektiv

Pavel Pavlovský a kolektiv

SOUDNÍ PSYCHIATRIE

A PSYCHOLOGIE

SOUDNÍ PSYCHIATRIE

A PSYCHOLOGIE

4., aktualizované vydání

4., aktualizované vydání

SOUDNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOLOGIE

Pavel Pavlovský a kolektiv

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského

oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny,právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Dalšívydání úspěšné knihy kolektivu autorů v čele s doc. MUDr. Pavlem Pavlovským,

CSc., se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku soudní psychiatrie zhlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické

psychologie včetně četných změn v legislativě, k nimž došlo v posledních

dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných

oborech dlouhou řadu let a své bohaté zkušenosti se snaží předávat formou srozumitelnou jak pro kolegy psychiatry a psychology, tak pro právníky

a policejní vyšetřovatele, kteří se o danou problematiku zajímají. Seznamují

čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možnánejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňujízajímavými kazuistickými sděleními.

GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

9 788024 743325

ISBN 978-80-247-4332-5Pavel Pavlovský a kolektiv

SOUDNÍ

PSYCHIATRIE

A PSYCHOLOGIE

Grada Publishing

4., aktualizované vydání


Třetí vydání této publikace bylo odměněno Kuffnerovou cenou.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc., a kolektiv

SOUDNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOLOGIE

4., aktualizované vydání

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

www.grada.cz

jako svou 4913. publikaci

Spoluautoři:

doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

MUDr. Ladislav Procházka

PhDr. Ludmila Šrutová

Odpovědný redaktor Zdeněk Kubín

Sazba a zlom Radek Vokál

Zpracování obálky Michal Němec

Počet stran 240

Vydání 4., aktualizované, 2012

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2012

Cover Illustration © Eliška Kubínová

ISBN 978-80-247-4332-5

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-8191-4 (ve formátu PDF)

ISBN 978-80-247-8192-1 (ve formátu EPUB)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

OBSAH

PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ................................................ 9

PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ............................................... 11

PŘEDMLUVA K 3. VYDÁNÍ............................................... 12

PŘEDMLUVA K 4. VYDÁNÍ............................................... 13

1. ÚVOD .............................................................. 15

1.1 H istorické poznámky ................................................ 15

1.2 Legislativa......................................................... 16

1.3 P sychiatrický znalecký posudek......................................... 25

2. OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE ........................................ 27

2.1 P oruchy vědomí .................................................... 27

2.2 P oruchy myšlení.................................................... 29

2.3 P oruchy vnímání ................................................... 30

2.4 P oruchy emotivity .................................................. 31

2.5 P oruchy jednání .................................................... 32

2.6 P oruchy paměti .................................................... 35

2.7 P oruchy intelektu ................................................... 36

2.8 P oruchy pudů...................................................... 37

2.9 P oruchy osobnosti .................................................. 37

2.10 V yšetřovací metody v psychiatrii....................................... 38

3. SP ECIÁLNÍ PSYCHIATRIE............................................. 41

3.1 O rganické duševní poruchy (F00–F09) .................................. 41

3.1.1 S yndrom demence............................................... 42

3.1.2 S yndrom amnestický............................................. 51

3.1.3 S yndrom kvalitativní poruchy vědomí ................................ 51

3.1.4 J iné organicky podmíněné poruchy osobnosti a chování .................... 55

3.2 D uševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

(F10–F19)........................................................ 56

3.2.1 P oruchy vyvolané požíváním alkoholu (F10.x).......................... 58

3.2.2 P oruchy vyvolané požíváním opioidů (F11.x)........................... 67

3.2.3 P oruchy vyvolané požíváním kanabinoidů (F12.x)....................... 69

3.2.4 P oruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (F13.x) ................. 70

3.2.5 P oruchy vyvolané požíváním kokainu (F14.x) .......................... 70

3.2.6 P oruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) (F15.x)....... 71

3.2.7 P oruchy vyvolané požíváním halucinogenů (F16.x) ...................... 72

3.2.8 P oruchy vyvolané užíváním tabáku (F17.x)............................ 72

3.2.9 P oruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (F18.x)............... 72

3.2.10 P oruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných

psychoaktivních látek (F19.x) ........................................... 73

3.3 Schiz ofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20–F29)............... 74

3.3.1 Schiz ofrenie (F20) .............................................. 74

3.3.2 Schiz otypní porucha (F21) ........................................ 78

3.3.3 P oruchy s bludy ................................................ 78

3.4 Afektivní poruchy (F30–F39).......................................... 81

3.5 N eurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

(F40–F47)........................................................ 83

3.6 B ehaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými

faktor y (F50–F59).................................................. 86

3.7 P oruchy osobnosti a chování u dospělých (F60–F69) ........................ 89

3.7.1 S pecifické poruchy osobnosti (F60)................................... 89

3.7.2 P řetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0) ............ 93

3.7.3 N ávykové a impulzivní poruchy (F63)................................ 94

3.7.4 K ompenzační neuróza (F68.0) ..................................... 96

3.8 M entální retardace (F70–F79) ......................................... 98

3.9 Literatura ........................................................ 100

4. FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE ...................................... 105

4.1 Ú vod a historické poznámky.......................................... 105

4.2 P osuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých ........................ 107

4.2.1 V ýňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb. ........... 107

4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie u adolescentů .......................... 118

4.2.3 P oruchy chování a zneužívání návykových látek........................ 119

4.2.4 M entální retardace (MR) ........................................ 132

4.2.5 P sychotické poruchy ............................................ 132

4.3 P osuzování svěřování dětí do péče...................................... 136

4.3.1 V ybrané paragrafy.............................................. 137

4.3.2 Rozvody..................................................... 139

4.3.3 B ěžná praxe znaleckého posuzování................................. 141

4.4 H odnocení věrohodnosti ............................................ 147

4.5 T ýrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě ........................... 151

4.5.1 S exuální zneužívání dítěte ....................................... 153

4.6 P roblematika odškodňování .......................................... 156

4.7 Způsobilost k právním úkonům ....................................... 161

4.8 Z ákladní rysy delikvence mladistvých v České republice..................... 163

4.9 Literatura ........................................................ 169

5. SOUDNÍ SEXUOLOGIE .............................................. 171

5.1 Úvod ........................................................... 171

5.2 S exuální chování................................................... 173

5.2.1 N ormalita sexuálního chování..................................... 174

5.3 F orenzní posuzování sexuálního chování................................. 174

5.3.1 Diagnostické metody............................................ 176 P oruchy pohlavní identity............................................ 178

5.5 P oruchy sexuální preference .......................................... 178

5.5.1 P řehled poruch sexuální preference.................................. 179

5.6 P oruchy sexuální preference a sexuální delikvence.......................... 188

5.7 O chranné léčení sexuálních delikventů.................................. 190

5.8 P osuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění u sexuálních poruch ....... 192

5.9 Literatura ........................................................ 193

6. PSY CHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST ............................. 195

6.1 Úvod ........................................................... 195

6.2 P sychologie, psychodiagnostika, metody psychologického vyšetření ............ 196

6.2.1 Klinické metody ............................................... 197

6.2.2 M etody testové, testy ............................................ 199

6.2.3 P sychologický znalecký posudek .................................... 201

6.3 Osobnost ........................................................ 202

6.3.1 I nteligence................................................... 204

6.3.2 Temperament................................................. 206

6.3.3 Charakter ................................................... 208

6.3.4 Agresivita.................................................... 209

6.4 Motivace......................................................... 214

6.5 Věrohodnost...................................................... 222

6.6 Literatura ........................................................ 226

REJSTŘÍK.............................................................229/ 9

PŘEDMLUVA K 1. V YDÁNÍ

Tato publikace se zabývá problematikou soudní psychiatrie, tedy oboru, který

přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi

somatické medicíny a právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologiía viktimologií. Tato tematika navazuje na řadu prací, na jejímž počátku stojí dodnes vysoce

ceněná Soudní psychiatrie prof. Myslivečka z  roku 1937; s  dlouhým odstupem (1957,

1965) vychází své době značně poplatná publikace manželů Knoblochových, v roce 1976

je vydána Soudní psychiatrie od M. Dufka a  kol., cenná pozorování zachytil ve svých

pracích R. Útrata. Jako učební texty jsou publikována skripta prof. MUDr. J.  Mečíře

pro Právnickou fakultu, prof. MUDr. V. Študenta pro lékařské fakulty a prim. MUDr.

S. Brichcína a MUDr. Z. Kalvacha pro Policejní akademii ČR, sexuologickouproblematikou z  forenzního hlediska se zabývá A. Brzek. Postavení duševně nemocného ve

společnosti a v právních předpisech zpracovává vynikající dílo doc. MUDr. J. Bašteckého

Psychiatrie, právo a společnost z roku 1997, od stejného autora a kolektivu pocházejí učební

texty Základy soudní psychiatrie určené pro potřeby Institutu postgraduálního vzdělávání

ve zdravotnictví.

Naše příručka se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku soudní psychiatriez hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie. Jednotlivé oblasti zpracovávali znalci působící v těchto oblastech dlouhou řadu let a své bohaté zkušenosti se snažili sdělit formou srozumitelnou jak prokolegysychiatry a psy- chology, tak pro právníky a vyšetřovatele policie, kteří se o danou problematiku zajímají. Vzhledem k šíři určení prosímeznalcesychiatry a psychology o shovívavost, když se jim některé údaje budou jevit jako notoricky známé. Čtenáři s právnickou erudicí nechť laskavě prominou nedostatečné exkurze do oblasti práva. Při své práci jsme byli vedeni snahou podat jednotný pohled na složitou problematiku znaleckého posuzování ve světle současně platné Mezinárodní klasifikace nemocí v 10. revizi (MKN-10, resp. International Classification of Diseases – ICD-10), která je v České republice platná od roku 1994 a znamenala dost významné změny v odborné terminologii. Podle potřeby byly uvedeny i dříve platné starší názvy, neboť v průběhu života jednoho delikventa se mohly objevit znalecké posudky jak z  doby platnosti předchozí klasifikace (MKN-9), tak klasifikace současné. Do textu jsou vedle vlastních poznatků vtěleny samozřejmě zkušenosti našich učitelů a kolegů, kteří se svými názory vystupují na mezinárodních česko-slovenských soudně psychiatrických konferencích, jež se pořádají každým rokem buď v České, nebo Slovenské republice za velké pozornosti soudních znalců, právníků a vyšetřovatelůpolicie. Jejich pořádání organizuje Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti nebo Sekce soudní psychiatrie Slovenské psychiatrické společnosti. V  této souvislosti nelze opomenout zásluhy představitelů české strany doc. MUDr. K. Hynka, CSc., a MUDr. P. Krekule, CSc., ze slovenských kolegů nutno uvést především jméno prim. MUDr. S. Droby. Průběh konferencí je dokumentován v příslušných sbornících.

Do textu jednotlivých kapitol jsme vložili stručné kazuistiky, které ilustrují našemyšlenkové postupy. Rozhodně si nečiníme nárok na neomylnost svých závěrů; některé z nich / Soudní psychologie a psychiatrie se mohou jevit jako diskutabilní, vždy jsme se však snažili popsat jednotlivé symptomy, určit syndrom a dojít tak k nosologické jednotce v souladu se základy našeho oboru. Jsme přesvědčeni, že klinický psychopatologický nález tvoří jádro našeho znaleckéhoposuzování, ať už jde o hodnocení rozpoznávacích a ovládacích schopností ve věcech trestních, nebo o hodnocení způsobilosti k právním úkonům ve věcech občanskoprávních.

V souvislosti s kazuistikami chceme vyslovit poděkování všem spoluznalcům, kteří se na nich podíleli a přispěli tak svým dílem k realizaci této publikace. Náš dík patříi členům našich rodin, jež měli pro naše tvůrčí zaujetí a časové zaneprázdnění tolik potřebné pochopení.

Praha, prosinec 2000

Za kolektiv autorů

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN,

Ke Karlovu 11, Praha 2


/ 11

PŘEDMLUVA K 2. V YDÁNÍ

Během tří let, která uplynula od prvního vydání této publikace, došlo k řadě

změn v  legislativě, jež mají bezprostřední význam pro znaleckou činnost. Ve věcech

trestních je nyní v drtivé většině případů ustanovován pouze jeden znalec, v roce 2003

se změnila hodinová sazba za vypracování znaleckého posudku z dřívějších 125 Kč na

částky v rozmezí 100–350 Kč za hodinu. Začala platit nová vyhláška o odškodnění bolesti

a ztížení společenského uplatnění. Soudní znalci v oboru zdravotnictví opustili celostátní

Komoru znalců ČR a založili za současného předsednictví soudního lékaře prim. MUDr.

M. Berana Sdružení znalců ve zdravotnictví a příbuzných oborech, aby mohlioperativ

něji hájit své zájmy. Uskutečnily se také další tři česko-slovenské soudně psychiatrické

konference – v roce 2001 v Jánské dolině, v roce 2002 na Soláni a v roce 2003 na Orlíku

–, na jejichž velmi úspěšném průběhu se podíleli vedle přednášejících a  diskutujících

především jejich organizátoři prim. MUDr. S. Droba, prim. MUDr. B. Šťastný a prim.

MUDr. P. Krekule s nepočetnými týmy svých obětavých spolupracovníků. Vysoce jsou

ceněna diskusní setkání znalců na půdě IPVZ pod vedením doc. MUDr. J. Bašteckého,

CSc. Nadále tak existují četné kvalitní příležitosti pro výměnu a vyjasňování odborných

názorů a postojů, k čemuž má sloužit s přihlédnutím k posledním legislativním změnám

a zajímavým příspěvkům řady znalců i toto nově upravené vydání naší práce.

Praha, únor 2004

Za kolektiv autorů

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.


12 / Soudní psychologie a psychiatrie

PŘEDMLUVA K 3. V YDÁNÍ

Během posledních čtyř let, která uplynula od druhého vydání, došlo a dochází

k řadě legislativních změn, z nichž z hlediska znalecké praxe bude zřejmě nejvýznamnější

nový trestní zákon a nový zákon o znalcích a tlumočnících. V souvislosti s nečekaným

úmrtím doc. MUDr. Jaroslava Bašteckého, CSc., došlo k významné změně ve výchově

nových soudních znalců – dosavadní subkatedra soudní psychiatrie nyní funguje jako

oddělení soudní psychiatrie a psychologie katedry posudkového lékařství s novýmivedoucími prim. MUDr. J. Švarcem, odb. as., MUDr. L. Procházkou a  prim. MUDr.

P. Krekulem při Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). V rámci výuky

musí nastávající znalci absolvovat povinné právnické minimum. Činnost soudně znalecké

sekce České psychiatrické společnosti úspěšně pokračovala v  tradici pořádání mezinárodních česko-slovenských soudně psychiatrických konferencí (2005 ve Znojmě, 2006

v Praze, 2007 v Liptovském Jánu), které dávají příležitost pro odborně fundované diskuse

a výměny názorů, což se ukazuje jako stále důležitější vzhledem k tomu, že si v porovnání

s minulými poměry mohou znalecké posudky vyžadovat také jednotlivé strany soudních

sporů, čímž narůstají i požadavky na vypracování revizních posudků.

Tato publikace proto vychází vstříc snahám po pokud možno sjednocujících postojích k nejrůznějším aspektům závažné forenzně psychiatrické, sexuologické a psychologické problematiky.

Praha, duben 2008

Za kolektiv autorů

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.


/ 13

PŘEDMLUVA K 4. V YDÁNÍ

Poslední dva roky byly poznamenány výraznými legislativními změnami, které

se dotýkají i znalecké činnosti. V roce 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník, byl

schválen nový občanský zákoník s platností od roku 2014. Od 1. dubna 2012 platí zákon

o zdravotních službách a jejich poskytování, který nahradil zákon o péči o zdraví lidu

z roku 1966, došlo k novelizaci zákona o znalcích a tlumočnících s platností od 1. ledna

2012 a vyšel zákon č. 297/2011 Sb., kterým se novelizuje zákon o provozu napozem

ních komunikacích a jenž mimo jiné stanovuje povinné hlášení informací o zdravotní

nezpůsobilosti řidičů. Aktualizované čtvrté vydání Soudní psychiatrie a psychologie se snaží

tyto změny zachytit, i když pro překotnost doby zdaleka ne vyčerpávajícím způsobem.

Výměna odborných poznatků v rámci česko-slovenských soudně psychiatrickýchkonfe

rencí nadále úspěšně pokračovala (2008 Valtice, 2009 Cheb, 2010 Trenčianské Teplice,

2011 Zaječí), řady znalců však, bohužel, utrpěly bolestné ztráty – po úmrtí prim. Dr.

Zemka, prim. Dr. Uhlíře a  doc. Dr. Bašteckého přišla v  dubnu 2012 poslední velmi

smutná zpráva o  náhlém úmrtí charizmatického přednosty bratislavské Psychiatrické

kliniky Univerzity Komenského prof. MUDr. Vladimíra Novotného, DrSc., kterýneza

pomenutelným způsobem přispíval k vysoké odborné a společenské úrovni konferencí.

Odchody vynikajících kolegů tak volají po nástupu mladší generaceznalcůsychiatrů,

v čemž jim všichni držíme palce.

Praha, duben 2012

Za kolektiv autorů

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc./ 15

1. Ú VOD

(Pavel Pavlovský)

1.1 HISTORICK É POZNÁ MK Y

Odlišný pohled na duševně nemocné pachatele trestných činů, u nichž sepřiouští možnost zmírnění trestu, uvádí již římské právo, které rozlišuje furiosi, mente capti,

dementes. Humánnější postoj společnosti je kodifikován v Constitutio criminalis Carolina

(1532) z doby vlády císaře Karla V., která zavádí u pachatelů „zbavených rozumu“ trest

podle „rady znalců“. Hrdelní řád Josefa I. z roku 1707 exkulpuje pachatele úplně zbavené

rozumu a mírní trest pachatelů zbavených rozumu jen částečně. V Constitutio criminalis

Teresiana z roku 1768 se jako chorobné stavy vedoucí k exkulpaci nebo zmírnění trestu

uvádějí melancholie, těžké afekty, těžká opilost, náměsíčnictví, delikt provedený vespánku, hluchota a hluchoněmost, neboť „takto postižení jedinci postrádají rozumu a vůle,

a nejsou tudíž způsobilí ke zločinu“. Rakouský Všeobecný zákoník občanský z roku 1811

uvádí (cit. dle Chodury): „Zuřiví, šílení a  blbí a  nedospělí nejsou s  to zříditi platnou

smlouvu manželskou. O rozluku manželství žalovati lze: pro trvale nebo periodicky

probíhající chorobu duševní, která trvá tři léta, pro těžkou duševní degeneraci vrozenou

nebo získanou [...] pro padoucí nemoc trvající aspoň rok s nejméně šesti záchvaty v roce

nebo s přidruženou duševní chorobou... Za šíleného nebo blbého lze míti jen toho, kdo

byl za takového soudně prohlášen po zevrubném vyšetření jeho chování a po vyslechnutí

lékařů soudem k tomu povolaných...“

Do roku 1950 platila u nás pravidla rakousko-uherského trestního a civilního řádu, podle nichž existoval institut stálých místopřísežných znalců jednotlivců a  sborových znaleckých institucí. Obtížnými znaleckými posudky se zabývaly soudně lékařské komise složené ze stálých znalců. V roce 1959 přešla téměř veškerá znalecká činnost dokometence ústavů, které pověřovaly své zaměstnance vypracováním znaleckých posudků; jak poznamenává Študent, opatření mělo zabránit „soukromě podnikatelské činnosti znalců“ a  jejich údajně nadměrným příjmům. V  roce 1967 vychází zákon o  znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., který byl novelizován zákonem č. 444/2011 Sb. Po roce 1989 dochází k zásadním změnám i v oblasti legislativní, je zrušen trestný čin příživnictví a trest smrti, je obnoven trestný čin opilství.

Současný právní řád je upraven trestním zákonem (TZ – zák. č. 40/2009 Sb.),trestním řádem (TŘ – zák. č. 41/2009 Sb.), občanským zákoníkem (OZ – zák. č. 40/1964 Sb.), občanským soudním řádem (OSŘ – zák. č. 41/1964 Sb.), zákoníkem práce (zák. č.  262/2006 Sb.), zákonem o  rodině (zák. č.  94/63 Sb.) a  dalšími zákony a  předpisy v příslušných novelách. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování

+


16 / Soudní psychologie a psychiatrie

(zák. č. 372/2011 Sb.) nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. (o péči o zdraví lidu) s platností

od 1. dubna 2012.

Předmětem soudní psychiatrie je činnost soudně znalecká, preventivně léčebná,

výzkumná a  výuková. Expertiza v  oblasti trestněprávní se zabývá posuzováním roz

poznávacích a  ovládacích schopností pachatele v  době spáchání trestného činu, jeho

současným zdravotním stavem, schopností účastnit se trestního řízení, jeho společen

skou nebezpečností z  lékařského hlediska a  zvážením vhodnosti ochranných opatření.

V občanskoprávním řízení přichází posuzování způsobilosti k  právním úkonům pro

oblast majetkoprávní a pracovněprávní a oblasti vymezené zvláštními předpisy; časté jsou

znalecké úkony v oblasti rodinného a pracovního práva. Preventivně léčebná činnost

se zabývá ochranou společnosti před další trestnou činností pachatelů a jejich léčením

v rámci ochranné léčby. Činnost výzkumná je zaměřena na výzkum faktorů, kteréovliv

ňují páchání trestné činnosti, na problematiku postpenitenciární péče, na výzkumněkte

rých speciálních oblastí (např. sexuální problematiky) aj. Činnost výuková je prováděna

subkatedrou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), jež zajišťuje

příslušné kurzy v  soudní psychiatrii včetně kurzů zaměřených na dětskou psychiatrii

a psychologii, stáže a diskusní soustředění.

1.2 LEGISLATIVA

Právní úprava znalecké činnosti pochází ze zákona o znalcích a tlumočnících

č. 36/1967 ve znění pozdějších úprav a z jeho novely ve znění zákona č. 444/2011 Sb.

platného od 1. ledna 2012. K ochraně práv soudních znalců byla v roce 1990 založena

Komora znalců ČR, v níž znalci v oboru zdravotnictví byli ve výrazné menšině; vzhledem

ke značné specifičnosti svého povolání a ke zvýšení operativnosti z ní vystoupili a v roce

2002 založili Sdružení znalců ve zdravotnictví a  příbuzných oborech. Znalcem může

být pouze občan České republiky, občan členského státu Evropské unie s  potvrzením

o  přechodném nebo trvalém pobytu nebo občan jiného státu s  potvrzením trvalého

pobytu; musí být bezúhonný, způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu a mítpo

třebné znalosti a dovednosti v příslušném oboru. Znalec musí složit slib do rukou toho,

kdo jej znalcem jmenoval, a  musí být zapsán v  seznamu znalců a  tlumočníků, který

vede příslušný krajský (městský) soud. Znalec nesmí podat posudek ve věci, kde vzniká

pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se dozví o skutečnostech, pro něž je vyloučen,

oznámí to neprodleně. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se

dozví v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení. Tatopo

vinnost neplatí ve vztahu ke skutečnostem, které byly předmětem veřejně podaného

znaleckého posudku. Znalec může být i odvolán, pokud neplní z nejrůznějších důvodů

své povinnosti, případně když o odvolání sám požádá. Výkon práva vykonávat znaleckou

činnost může být pozastaven (kupř. při zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin)

nebo může zaniknout (např. za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s činností

znalce). Zákon č. 444/2011 Sb. rovněž uvádí sankce za správní přestupky (např. pokuta

až do 50 000 Kč za nevedení znaleckého deníku, pokuta do 100 000 Kč nebovyškrtnu

tí ze seznamu znalců, kupř. za nevypracování znaleckého posudku ve stanovené lhůtě,

porušení mlčenlivosti aj.). Znalecký posudek je zpravidla podáván v písemné podobě;

ten může být v hlavním líčení pouze přečten, často je však znalec (resp. všichni znalci)


Úvod / 17

k hlavnímu líčení předvolán, aby zodpověděl otázky kladené soudcem a zúčastněnými

stranami. V případě pochybností o správnosti posudku nebo v případě rozdílnosti závěrů

jednotlivých znalců soud ustanoví znalce jiné (§ 109 TŘ).

O přibrání znalce hovoří § 105 TŘ: „Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce...“

Ve věcech trestních (obdobně jako ve věcech občanskoprávních) je přibírán k vyšetření duševního stavu posuzovaného jen jeden znalec, pouze v případech složitých mohou být přibráni znalci dva („Jestliže jde o objasnění skutečnosti zvláště důležité, je třeba přibrat znalce dva.“ – § 105, odst. 4 TŘ).

V případě potřeby si zadavatel může vyžádat i ústavní znalecký posudek (§  110 TŘ), jenž mívá charakter posudku revizního. Ústavní posudek vypracovávají odborníci ústavu, kteří jsou pověřeni k  tomuto úkolu přednostou ústavu a  nemusí být zapsáni v seznamu znalců.

Vedle orgánu činného v trestním řízení může o vypracování znaleckého posudkupožádat kterákoli ze stran; i v tomto případě musí znalec zůstat naprosto nestranný; v tomto smyslu musí jeho posudek obsahovat znaleckou doložku rozšířenou o prohlášení, „že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku“ (§ 110a TŘ).

Novela z roku 2001 zavedla jako prioritní postup při potřebě posouzení odborných otázek nikoli přibrání znalce, ale vyžádání odborného vyjádření (§ 105, odst. 1 TŘ). To může vystavit znalec, ale i osoba „fyzická nebo právnická, která má potřebné odborné předpoklady“ – „ státní orgán předloží [...] odborné vyjádření vždy bez úplaty“ (§ 105, odst. 5 TŘ).

Znalecké vyšetření se zpravidla provádí formou ambulantní; v obtížných případech může soud nařídit pozorování pachatele trestného činu ve zdravotnickém zařízení po dobu nejvýše dvou měsíců, výjimečně lze toto pozorování prodloužit na tři měsíce.Posuzovaný jedinec může být takto vyšetřen i ve složitých záležitostech občanskoprávních. Ústavní pozorování není přípustné při posuzování duševního stavu svědka.

Za provedení znaleckého úkonu náleží znalcům odměna a  náhrada nákladů dle vyhlášky č. 432 platné od 1. ledna 2003. „Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč“ (§ 16). Odměna může být zvýšena až o 20 % v případě obzvláště obtížného znaleckého posudku; o 10 % může být zvýšena v případě vypracování revizního posudku; o 50 % v případě spěšného provedení úkonu. Odměna může být snížena nebo i odepřena v případě opožděného, nekvalitního nebo zvláštěnekvalitního provedení úkonu. Vzhledem k tomu, že znalci z oboru psychiatrie mají v drtivé většině nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci, není důvodů účtovat jinou výši odměny než 350 Kč za jednu hodinu. Znalečné musí být vyplaceno do jednoho měsíce od jeho přiznání (§ 111/3 TŘ). Soudní lékaři jsou za znalecké posudky spojené s prováděním pitev odměňováni paušálními částkami. Novela prováděcí vyhlášky týkající se odměny za podání znaleckého posudku v současné době ještě není známa.

Za podání vědomě nepravdivého posudku může být znalec potrestán odnětímsvobody až na dva roky nebo zákazem činnosti, respektive odnětím svobody na šest měsíců až pět let, opatří-li jinému značný prospěch či způsobí-li značnou škodu, nebo na dvě léta až osm let, opatří-li sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu či způsobí-li škodu velkého rozsahu (§ 350 TZ). / Soudní psychologie a psychiatrie

Znalecký posudek je chápán jako důkazní prostředek (§ 89/2 TŘ) a jako takový je

podrobován kritickému hodnocení; podobně jako každý jiný důkaz není pro soudzávazný, zpravidla mu je však připisována značná vážnost.

V trestních věcech znalecký posudek napomáhá při rozhodování o příčetnostipachatele, respektive zmenšené příčetnosti nebo nepříčetnosti. Toto jsou termínyprávnické, k jejichž užívání znalec není kompetentní. Předmětem znaleckého posuzování

jsou schopnosti pachatele rozpoznat protiprávnost svého jednání a  schopnosti toto

jednání ovládat.

Podle § 26 TZ není pro nepříčetnost trestně odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu

nemohl v době činu rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání.

Takto definuje duševní poruchu § 123 TZ: „Duševní poruchou se rozumí mimo

duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentálníretardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.“

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize (MKN-10) charakterizuje duševní poruchu

jako „klinicky rozpoznatelný soubor příznaků nebo chování, který je ve většině případů

spojený s pocitem tísně a narušením funkce“.

Samotné konstatování duševní poruchy ještě nezbavuje trestní odpovědnosti,v příslušné kapitole MKN-10 se uvádí kolem pěti set duševních poruch, z nichž jen některé

mají forenzní dopad. Pojem příčetnosti není identický s pojmem duševní zdraví nebo

normalita.

Zmenšenou příčetností (§ 27 TZ) se rozumí stav, ve kterém byla v důsledku duševní

poruchy podstatně snížena schopnost pachatele rozpoznat protiprávnost spáchaného

trestného činu nebo ovládat své jednání. Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud

přihlédne k tomuto stavu, pokud si ho pachatel nepřivodil, a to ani z nedbalosti, vlivem

návykové látky (§ 360 TZ). Zmenšená příčetnost nevylučuje trestní odpovědnost, avšak

odůvodňuje zvláštní přístup k pachateli. Znalec může poukázat na stav silného rozrušení

v době spáchání trestného činu, na vliv soucitu nebo nedostatek životních zkušeností, což

může soud vzít v úvahu jako polehčující okolnost (§ 41 TZ). Ve výčtu polehčujících

okolností se uvádí mimo jiné také jednání pod vlivem hrozby nebo nátlaku, pod vlivem

tíživých osobních nebo rodinných poměrů (které si pachatel sám nezpůsobil), pod vlivem

podřízenosti a závislosti nebo odvracení útoku aj.

Na znalce je někdy vznesen požadavek, aby určili pokles rozpoznávacích a ovládacích

schopností v procentech. Procházka se s tímto problémem vyrovnává konstatováním, že

„kvantifikace míry rozpoznávacích a  ovládacích schopností pachatelů trestné činnosti

není možná. V psychiatrii neexistuje metoda, která by toto umožňovala. Pokusy soudních

znalcůsychiatrů kvantifikovat míru rozpoznávacích a ovládacích schopností vycházejí

z jevů, které nejsou psychopatologické povahy. Znalci se v takových případech nesprávně

zabývají nikoli forenzně významnými projevy duševní poruchy, nýbrž mírou zaviněnípachatele (subjektivní stránkou trestného činu). Posuzovat míru zavinění pachatele znalcům

psychiatrům nepřísluší.“ Otázce kvantifikace se však nemůžeme zcela vyhnout; pojmy

nepodstatně, lehce snížené nebo podstatně snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti

v  sobě změnu kvantity zahrnují. „Každou kvalitu je možno kvantifikovat tak, jak to

umožňují metody, kterými je zkoumána, neboli v soudně znalecké praxi lze kvantifikovat

do takové míry, v níž lze jednu kvantitu klinickými charakteristikami ohraničit od jiných,

rovněž ohraničených kvantit stejné kvality“ (Kudrnáč). Podle Útraty „posudkový závěr

není exaktním výpočtem nějaké rovnice, jejímiž členy jsou určité skutečnosti, ale volnou

úvahou odborníka, kterou dané skutečnosti poměřil.“ (Cit. dle Klára.)
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist