načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Současná ruská řečová etiketa pro Čechy – Jelena Kupcevičová; Vítězslav Vilímek

Současná ruská řečová etiketa pro Čechy
-7%
sleva

Kniha: Současná ruská řečová etiketa pro Čechy
Autor: Jelena Kupcevičová; Vítězslav Vilímek

Učebnice je určena pro studenty a učitele ruštiny a pro podnikatele obchodující s rusky mluvícími zeměmi. Formou přehledných rusko-českých tabulek seznamuje s ruskou řečovou etiketou (přivítání, loučení, pozvání, souhlas, nesouhlas, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  171 Kč 159
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 254
Rozměr: 148x207
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Ruština
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 17.07.2019
Nakladatelské údaje: Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013
ISBN: 978-80-7464-252-4
EAN: 9788074642524
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice je určena pro studenty a učitele ruštiny a pro podnikatele obchodující s rusky mluvícími zeměmi. Formou přehledných rusko-českých tabulek seznamuje s ruskou řečovou etiketou (přivítání, loučení, pozvání, souhlas, nesouhlas, vyjádření žádosti, rady, soucitu, telefonní hovory atd.) a některými národními specifiky v chování Rusů. Na konci každého tématického celku jsou zařazena praktická cvičení.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jelena Kupcevičová; Vítězslav Vilímek - další tituly autora:
Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Современный русский речевой этикет для чехов 4

СОДЕРЖАНИЕ

OBSAH

0. ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................................................11

0. PŘEDMLUVA................................................................................................11

1. ОБРАЩЕНИЕ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ................................13

1. OSLOVENÍ A UPOUTANÍ POZORNOSTI............................................13

1.1. О б р а щ е н и е к н е з н а к о м о м у ч е л о в е к у, п р и в л е ч е н и е е г о в н и м а н и я.. 13

1.1. O s l o v e n í n e z n á m é h o č l o v ě k a a u p o u t á n í je h o p o z o r n o s t i.......................13

1.2. О б р а щ е н и е к з н а к о м о м у ч е л о в е к у, п р и в л е ч е н и е е г о в н и м а н и я 18

1.2. O s l o v e n í z n á m é h o č l o v ě k a a u p o u t á n í p o z o r n o s t i........................................18

1.3. Ре а к ц и я н а о б р а щ е н и е, п р и в л е ч е н и е в н и м а н и я..............................................24

1.3. Re a k c e n a o s l o v e n í a u p o u t á n í p o z o r n o s t i..........................................................24

1.4. О б р а щ е н и е в п и с ь м е.................................................................................................................26

1.4. O s l o v e n í v d o p is e.........................................................................................................................26

1.5. Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь.................................................................................................................28

1.5. Pr a k t ic k á č á s t..............................................................................................................................28

2. ПРИВЕТСТВИЕ...........................................................................................36

2. POZDRAV, PŘIVÍTÁNÍ..............................................................................36

2 .1 . С п о с о б ы в ы р а ж е н и я п р и в е т с т в и я................................................................................36

2 .1 . Zp ů s o b y z d r a v e n í a p ř iv ít á n í............................................................................................36

2 .2 . В ы р а ж е н и я, у п о т р е б л я е м ы е в с л е д з а п р и в е т с т в и е м ...................................38

2 .2 . VÝRAZY POUŽÍVANÉ PO POZDRAVECH.................................................................................38

2 .3 . Во з м о ж н ы е о т в е т н ы е р е п л и к и........................................................................................3 9

2 .3 . Mo ž n é o d p o v ě d i.............................................................................................................................39

2 .4 . Вы р а ж е н и е р а д о с т и...................................................................................................................4 2

2 .4 . Vy já d ř e n í Ra d o s t i.....................................................................................................................42

2 .5 . Вы р а ж е н и е у д и в л е н и я............................................................................................................4 4

2 .5 . V y já d ř e n í ú d iv u............................................................................................................................4 4

2 .6 . П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь.................................................................................................................45

2 .6 . Pr a k t ic k á č á s t..............................................................................................................................45

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЗНАКОМСТВО.....................................................51

3. PŘEDSTAVENÍ, SEZNÁMENÍ..................................................................51 Современный русский речевой этикет для чехов 5 3.1. Зн а к о м с т в о б е з п о с р е д н и к а..............................................................................................51

3 .1 . N e z p r o s t ř e d k o v a n é s e z n á m e n í........................................................................................51

3.2. Зн а к о м с т в о п р и п о м о щ и п о с р е д н и к а.......................................................................53

3 .2 . Se z n á m e n í s p o m o c í p r o s t ř e d n ík a...................................................................................53

3.3. От в е т н ы е р е п л и к и н а п р е д с т а в л е н и е........................................................................5 7

3 .3 . O d p o v ě d i n a p ř e d s t a v e n í.......................................................................................................5 7

3 .4 . П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь..................................................................................................................5 9

3.4. Pr a k t ic k á č á s t...............................................................................................................................5 9

4. ПРОЩАНИЕ..................................................................................................64

4. LOUČENÍ........................................................................................................64

4 .1 . Вы р а ж е н и е п р о щ а н и я..............................................................................................................6 4

4 .1 . PROJEVY LOUČENÍ.............................................................................................................................6 4

4 .2 . По ж е л а н и я п р и п р о щ а н и и...................................................................................................6 7

4 .2 . PŘÁNÍ PŘI LOUČENÍ..........................................................................................................................6 7

4 .3 . Вы р а ж е н и я, с о п р о в о ж д а ю щ и е п р о щ а н и е.............................................................6 8

4 .3 . PROJEVY DOPROVÁZEJÍCÍ LOUČENÍ..........................................................................................68

4 .4 . Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь..................................................................................................................7 0

4 .4 . Pr a k t ic k á č á s t..............................................................................................................................7 0

5. ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПОЖЕЛАНИЕ.........................................................75

5. GRATULACE, BLAHOPŘÁNÍ...................................................................75

5 .1 . По з д р а в л е н и я..................................................................................................................................75

5 .1 . Gr a t u l a c e..........................................................................................................................................75

5 .2 . О б щ и е п о ж е л а н и я.......................................................................................................................78

5 .2 . v š e o b e c n á p ř á n í.............................................................................................................................78

5.3. От в е т ы н а п о ж е л а н и е..............................................................................................................81

5.3. O d p o v ě d i n a g r a t u l a c e...........................................................................................................81

5.4. По ж е л а н и я п р и в р у ч е н и и п о д а р к а...............................................................................82

5.4. PŘÁNÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÁRKU....................................................................................................82

5.5. От в е т ы н а п о ж е л а н и я п р и в р у ч е н и и п о д а р к а.....................................................83

5.5. O d p o v ě d i n a p ř á n í p ř i p ř e d á v á n í d á r k u.....................................................................83

6. БЛАГОДАРНОСТЬ.....................................................................................85

6. PODĚKOVÁNÍ.............................................................................................. 85

6.1. В ы р а ж е н и я б л а г о д а р н о с т и.................................................................................................85 Современный русский речевой этикет для чехов 6 6 .1 . V y já d ř e n í d ík ů..............................................................................................................................85

6 .2 . О т в е т н ы е р е п л и к и н а б л а г о д а р н о с т ь......................................................................89

6 .2 . Od p o v ě d i n a p o d ě k o v á n í......................................................................................................89

6 .3 . Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь................................................................................................................90

6 .3 . Pr a k t ic k á č á s t.............................................................................................................................90

7. КОМПЛИМЕНТ, ПОХВАЛА, ОДОБРЕНИЕ.....................................97

7. KOMPLIMENT, POCHVALA, UZNÁNÍ...............................................97

7 .1 . Ко м п л и м е н т..................................................................................................................................9 7

7 .1 . K o m p l im e n t.....................................................................................................................................97

7 .2 . О т в е т н ы е р е п л и к и н а к о м п л и м е н т ы .......................................................................102

7 .2 . O d p o v ě d i n a k o m p l im e n t y.................................................................................................102

7 .3 . По х в а л а............................................................................................................................................103

7 .3 . Po c h v a l a........................................................................................................................................103

7 .4 . Од о б р е н и е.......................................................................................................................................106

7 .4 . u z n á n í.................................................................................................................................................106

7 .5 . Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь..............................................................................................................106

7 .5 . Pr a k t ic k á č á s t...........................................................................................................................106

8. ИЗВИНЕНИЕ............................................................................................. 112

8. OMLUVA......................................................................................................112

8 .1 . В ы р а ж е н и е и з в и н е н и я.........................................................................................................112

8.1. V y já d ř e n í o m l u v y....................................................................................................................112

8.2. От в е т н ы е р е п л и к и н а п р о с ь б у о п р о щ е н и и........................................................115

8 .2 . O d p o v ě d i n a p r o s b u о p r o m in u t í..................................................................................115

8 .3 . Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь..............................................................................................................116

8.3. Pr a k t ic k á č á s t...........................................................................................................................116

9. ПРИГЛАШЕНИЕ.......................................................................................118

9. POZVÁNÍ.....................................................................................................118

9 .1 . Фо р м ы п р и г л а ш е н и я.............................................................................................................118

9 .1 . FORMY POZVÁNÍ..............................................................................................................................118

9 .2 . От в е т н ы е р е п л и к и н а п р и г л а ш е н и е........................................................................121

9 .2 . O d p o v ě d i n a p o z v á n í..............................................................................................................121

9.3 . Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь..............................................................................................................123

9 .3 . Pr a k t ic k á č á s t...........................................................................................................................123

Современный русский речевой этикет для чехов 7

10. СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ................................127

10. RADA, NÁVRH, DOPORUČENÍ..............................................................127

10.1. Вы р а ж е н и е с о в е т а, п р е д л о ж е н и я, р е к о м е н д а ц и и.........................................127

10.1. VYJÁDŘENÍ RADY, NÁVRHU A DOPORUČENÍ.......................................................................127

10.2. От в е т ы н а с о в е т, п р е д л о ж е н и е, р е к о м е н д а ц и ю ..............................................132

10.2. Od p o v ě d i n a r a d u, n á v r h a d o p o r u č e n í....................................................................132

10.3. Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь.................................................................................................................133

10.3. Pr a k t ic k á č á s t.............................................................................................................................133

11. ПРОСЬБА, ПРИКАЗ, РАЗРЕШЕНИЕ, ЗАПРЕТ, ОТВЕТ НА

ПРОСЬБУ, ПРИКАЗ..................................................................................136

11. ŽÁDOST, PŘÍKAZ, DOVOLENÍ, ZÁKAZ A ODPOVEĎ NA PROSBU

A PŘÍ KAZ.....................................................................................................136

11.1. В ы р а ж е н и е п р о с ь б ы и п р и к а з а........................................................................................136

11.1. Vy já d ř e n í ž á d o s t i a p ř ík a z u..............................................................................................136

11.2. По л о ж и т е л ь н ы й о т в е т н а п р о с ь б у...............................................................................141

11.2. Kl a d n á o d p o v ě ď n a p r o s b u ................................................................................................141

11.3. Вы р а ж е н и е о т к а з а.....................................................................................................................141

11.3. Vy já d ř e n í o d m ít n u t í.................................................................................................................141

11.4. Вы р а ж е н и е н е о п р е д е л ё н н о г о о т в е т а .......................................................................144

11.4. Vy já d ř e n í n e u r č it é o d p o v ě d i............................................................................................144

11.5. Ра з р е ш е н и е.....................................................................................................................................146

11.5. Do v o l e n í.............................................................................................................................................146

11.6. За п р е т...................................................................................................................................................147

11.6. Zá k a z.....................................................................................................................................................147

11.7. Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь..................... 148

11.7. Pr a k t ic k á č á s t.............................................................................................................................148

12. СОГЛАСИЕ, УВЕРЕННОСТЬ...............................................................154

12. SOUHLAS, JISTOTA..................................................................................154

12.1. Вы р а ж е н и е с о г л а с и я..............................................................................................................154

12.1. Vy já d ř e n í s o u h l a s u..................................................................................................................154

12.2. ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАСИЕ, УСТУПКА.........................................................................................157

12.2. ČÁSTEČNÝ SOUHLAS, PŘIPUŠTĚNÍ...........................................................................................157

12.3. у в е р е н н о с т ь....................................................................................................................................158

Современный русский речевой этикет для чехов 8

12.3. Jis t o t a.................................................................................................................................................158

12.4. Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь................................................................................................................159

12.4. Pr a k t ic k á č á s t............................................................................................................................159

13. НЕСОГЛАСИЕ, НЕУВЕРЕННОСТЬ, СОМНЕНИЕ,

НЕГОДОВАНИЕ, ВОЗМУЩЕНИЕ, УДИВЛЕНИЕ И

ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ..........................................161

13. NESOUHLAS, NEJISTOTA, POCHYBY, NEVOLE, ROZHOŘČENÍ,

ÚDIV A VYJÁDŘENÍ VLASTNÍHO NÁZORU....................................161

13.1. Вы р а ж е н и е н е с о г л а с и я........................................................................................................161

13.1. VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU............................................................................................................161

13.2. Вы р а ж е н и е н е у в е р е н н о с т и...............................................................................................163

13.2. V y já d ř e n í n e jis t o t y.................................................................................................................163

13.3. Вы р а ж е н и е с о м н е н и я............................................................................................................163

13.3. V y já d ř e n í p o c h y b.......................................................................................................................163

13.4. В ы р а ж е н и е н е г о д о в а н и я, в о з м у щ е н и я..................................................................164

13.4. V y já d ř e n í n e v o l e a r o z h o ř č e n í.....................................................................................164

13.5. Вы р а ж е н и е у д и в л е н и я..........................................................................................................166

13.5. V y já d ř e n í ú d iv u...........................................................................................................................166

13.6. В ы р а ж е н и е с в о е й т о ч к и з р е н и я....................................................................................166

13.6. V y já d ř e n í v l a s t n íh o n á z o r u............................................................................................166

13.7. Пр а к т и ч е с к а я ч а с т ь................................................................................................................168

13.7. Pr a k t ic k á č á s t ............................................................................................................................168

14. ОЦЕНКА.......................................................................................................171

14. HODNOCENÍ................................................................................................171

14.1. П о л о ж и т е л ь н а я о ц е н к а.......................................................................................................171

14.1. Po z it iv n í h o d n o c e n í.................................................................................................................171

14.2. От р и ц а т е л ь н а я о ц е н к а, п о р и ц а н и е, о с у ж д е н и е.............................................173

14.2. N e g a t iv n í h o d n o c e n í, o d s o u z e n í a o d m ít n u t í......................................................173

14.3. Н е о п р е д е л ё н н а я о ц е н к а......................................................................................................175

14.3. N e u r č it é h o d n o c e n í.................................................................................................................175

14.4. П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь................................................................................................................176

14.4. Pr a k t ic k á č á s t.............................................................................................................................176

Современный русский речевой этикет для чехов 9

15. ЖАЛОБА, УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ...........................................180

15. STÍŽNOST, ÚTĚCHA, SOUCIT...............................................................180

15.1. Ж а л о б а...............................................................................................................................................180

15.1. St íž n o s t..............................................................................................................................................180

15.2. В ы р а ж е н и е у т е ш е н и я, с о ч у в с т в и я............................................................................183

15.2. V y já d ř e n í ú t ě c h y a s o u c it u...............................................................................................183

15.3. Вы р а ж е н и я с о б о л е з н о в а н и я............................................................................................188

15.3. V y já d ř e n í s o u s t r a s t i..............................................................................................................188

15.4. От в е т ы н а с о б о л е з н о в а н и е..............................................................................................190

15.4. O d p o v ě d i n a k o n d o l e n c i.......................................................................................................190

15.5. П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь.................................................................................................................191

15.5. Pr a k t ic k á č á s t.............................................................................................................................191

16. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ..................................................................194

16. TELEFONICKÝ HOVOR.......................................................................... 194

16.1. На ч а л о т е л е ф о н н о г о р а з г о в о р а...................................................................................194

16.1. Za č á t e k t e l e f o n ic k é h o h o v o r u.....................................................................................194

16.2. От в е т н ы е р е п л и к и п р и т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е..................................................196

16.2. ODPOVĚDI PŘI TELEFONICKÉM НО VORU...............................................................................196

16.3. Ут о ч н я ю щ и е в о п р о с ы ...........................................................................................................197

16.3. UPŘESŇUJÍCÍ DOTAZY.....................................................................................................................197

16.4. У т о ч н я ю щ и е о т в е т ы ...............................................................................................................198

16.4. UPŘESŇUJÍCÍ ODPOVĚDI.................................................................................................................198

16.5. В ы р а ж е н и е п р о с ь б ы п р и г л а с и т ь к т е л е ф о н у.....................................................20 0

16.5. VYJÁDŘENÍ ŽÁDOSTI О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU..............................................................2 0 0

16.6. В ы р а ж е н и е п р о с ь б ы п о д о й т и к т е л е ф о н у............................................................201

16.6. V y já d ř e n í p r o s b y p ř u ít к t e l e f o n u.............................................................................201

16.7. От в е т ы н а п р о с ь б ы п о д о з в а т ь к т е л е ф о н у...........................................................202

16.7. ODPOVĚDI NA ŽÁDOST О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU...........................................................2 0 2

16.8. О б ъ я с н е н и е п р и ч и н ы т е л е ф о н н о г о з в о н к а ........................................................205

16.8. Vy s v ě t l e n í p ř íč in y t l e f o n á t u..........................................................................................205

16.9. Ре ч е в ы е о б о р о т ы, з а к а н ч и в а ю щ и е р а з г о в о р ы п о т е л е ф о н у...............206

16.9. ŘEČOVÉ OBRATY, KTERÝMI SE UKONČUJÍ TELEFONNÍ HOVORY..............................2 0 6

16.10. Н е к о т о р ы е н е о б х о д и м ы е р е п л и к и п р и р а з г о в о р е п о т е л е ф о н у 207

16.10.NĚKTERÉ REPLIKY DŮLEŽITÉ PŘI TELEFONICKÉM HOVORU......................................207

Современный русский речевой этикет для чехов IО

16.11. П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь...............................................................................................................210

16.11. Pr a k t ic k á č á s t............................................................................................................................210

17. ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ........................................................217

1 7 . GESTIKULACE BĚHEM DIALOGU.......................................................................217

17.1. Ру к о п о ж а т и я, о б ъ я т и я и д р у г и е в и д ы п р и к о с н о в е н и й............................217

17.1. Po d á n í r u k y, o b je t í a d a l š í d r u h y d o t e k ů............................................................217

17.2. То ж д е с т в е н н ы е ж е с т ы ..........................................................................................................219

17.2. Sh o d n á g e s t a ................................................................................................................................2 1 9

17.3. Бе з э к в и в а л е н т н ы е ж е с т ы .................................................................................................221

17.3. G e s t a b e z e k v iv a l e n t u..........................................................................................................221

17.4. О т л и ч а ю щ и е с я ж е с т ы ..........................................................................................................223

17.4. Ro z d íl n á g e s t a ............................................................................................................................223

17.5. СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ......................................................................................224

17.5. So m a t ic k é f r a z e o l o g is m y.................................................................................................224

17.6. П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь................................................................................................................247

17.6. Pr a k t ic k á č á s t............................................................................................................................247

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..................................................................................250       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.