načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Sociologie pro ekonomy a manažery -- 2., přepracované a rozšířené vydání – Ivan Nový; Alois Surynek; kolektiv

Sociologie pro ekonomy a manažery -- 2., přepracované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Sociologie pro ekonomy a manažery
Autor: Ivan Nový; Alois Surynek; kolektiv
Podnázev: 2., přepracované a rozšířené vydání

První část knihy seznamuje s předmětem sociologie, základními sociologickými pojmy, metodologickými problémy zmíněného oboru - především sociologickým výzkumem. Obecně sociologickou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  271
+
-
9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 287
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., přeprac. a rozš. vyd.
Skupina třídění: Sociologie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2006
ISBN: 80-247-1705-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

První část knihy seznamuje s předmětem sociologie, základními sociologickými pojmy, metodologickými problémy zmíněného oboru - především sociologickým výzkumem. Obecně sociologickou část uzavírají kapitoly o sociální diferenciaci. Poté následuje část věnovaná již problematice aplikované sociologie práce a organizace. Text je koncipován přehledně, důležité definice jsou zvýrazněny. Kniha je určena především vysokoškolským studentům - manažerům, ekonomům, pracovníkům v oblasti marketingu a personalistiky. Tomu odpovídají i vybrané informace - stručné, prakticky zaměřené. Souhrnný výklad základů sociologie, zaměřený na praktické využití tohoto oboru v ekonomice a marketingu.

Popis nakladatele

Nové, přepracované a rozšířené vydání úspěšné publikace přináší nejnovější poznatky o tom, jak účinně využít sociologické přístupy ve firmách a jiných organizacích, v řízení a vedení lidí a pracovních skupin. Autoři v čele s vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze se oproti předchozímu vydání výrazněji zaměřují na fungování organizace, vztah organizace a vnějšího okolí a na chování jedince v organizaci. Podrobně se věnují sociologickému pojetí organizace a práce, chování, komunikaci a motivaci pracovníka v pracovní skupině, zabývají se vztahem a komunikací firmy a veřejnosti, metodám studia sociální reality a empirickému výzkumu. Srozumitelný a přehledný výklad doplňují příklady z firemní praxe. Kniha je určena vysokoškolským studentům, manažerům, personalistům, marketingovým specialistům a lektorům.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Ivan Nový; Alois Surynek; kolektiv - další tituly autora:
Interkulturní komunikace: Češi a Němci Interkulturní komunikace: Češi a Němci
 (e-book)
(NE)spokojený zákazník - náš cíl?! -- Jak získat zákazníka špičkovými službami (NE)spokojený zákazník - náš cíl?!
Sociologie pro ekonomy a manažery -- 2., přepracované a rozšířené vydání Sociologie pro ekonomy a manažery
 
K elektronické knize "Sociologie pro ekonomy a manažery -- 2., přepracované a rozšířené vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Organizační kultura a její změna Organizační kultura a její změna
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

PhDr. Alois Surynek

a kolektiv

Sociologie pro ekonomy a manaery

2., přepracované a rozířené vydání

Autorský kolektiv:

PhDr. Eva Kaparová (kapitola2a5)

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. (kapitola3a4)

PhDr. Alois Surynek (kapitola 1, 6.4 a 7)

Ing. Hana indelářová (kapitola 6, kromě 6.4)

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 2698. publikaci

Odpovědná redaktorka Eva Modrá

Sazba Milan Vokál

Počet stran 288

První vydání, Praha 2006

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2006

Cover Photo Š profimedia.cz/CORBIS, 2006

ISBN 80-247-1705-0


Obsah

O autorech ....................................................9

Předmluva ....................................................11

1. Úvod do sociologie (A. Surynek ) ................................13

1.1 Předmět sociologie ......................................14

1.2 Nástin dějin sociologie ....................................20

1.3 Roviny sociologického studia a sociologie organizace .............29

Sociologie organizace ......................................31

1.4 Nástin dějin sociologie práce, organizace a řízení ................35

1.5 Vyuití a funkce sociologie .................................43

2. Základní pojmy obecné sociologie(E. Kaparová) ...................47

2.1 Sociální vztahy .........................................48

Sociální interakce ........................................50

Sociální komunikace ......................................53

Sociální vztahy ..........................................56

2.2 Sociální instituce ........................................60

2.3 Sociální chování ........................................68

2.4 Sociální entity ..........................................73

2.5 Kultura ...............................................77

2.6 Sociální struktura společnosti ..............................87

Sociální diferenciace ......................................87

Stratifikace společnosti .....................................94

Sociální struktura České republiky ............................96

2.7 Sociální dynamika ......................................100

3. Sociologické pojetí organizace (I. Nový) .........................103

3.1 Definice organizace .....................................104

3.2 Teoretická východiska ...................................109

3.3 Struktura organizace ....................................111

Formální struktura organizace ..............................116

Neformální struktura organizace ............................118

3.4 Demografická, profesní a kvalifikační struktura ................120


3.5 Organizační kultura ....................................121

3.6 Organizační chování ....................................125

3.7 Změna v organizaci .....................................127

Mobilita .............................................128

4. Pracovní skupina (I. Nový) ...................................135

4.1 Obecná charakteristika pracovní skupiny .....................136

Pracovní skupina .......................................137

Pracovní týmy .........................................140

4.2 Chování pracovníka v pracovní skupině/týmu .................141

4.3 Nové formy pracovních skupin ............................150

Autonomní pracovní skupiny ...............................150

Virtuální týmy .........................................151

4.4 Pracovní a sociální adaptace ...............................152

Adaptace na práci .......................................154

Řízení adaptace ........................................157

Optimální adaptace .....................................159

4.5 Konflikty v pracovní skupině ..............................160

Intrapersonální konflikty ..................................160

Interpersonální konflikty ..................................162

Řeení konfliktu ........................................166

5. Organizace a vnějí prostředí (E. Kaparová) ......................169

5.1 Vnějí prostředí organizace ...............................170

5.2 Vnějí vztahy organizace .................................174

5.3 Identifikace veřejnosti ...................................177

Veřejné mínění .........................................178

Image ...............................................180

Organizační identita ....................................182

Vnitřní veřejnost ........................................183

5.4 Komunikace s veřejností .................................186

Principy práce s veřejností .................................191

Techniky práce s veřejností .................................193

5.5 Organizace a trní prostředí ...............................195

5.6 Spotřební chování ......................................199

6. Práce jako sociologická kategorie (H. indelářová ) .................203

6.1 Práce jako sociální proces .................................204

6.2 Pracovní činnost a její obecné charakteristiky ..................208

6.3 Význam lidské práce ....................................210

6.4 ivotní způsob, ivotní styl, volný čas (A. Surynek ) ..............212

6.5 Profese, charakteristika a dynamika .........................221

Profese povolání zaměstnání .............................221

6.6 Zaměstnanost a nezaměstnanost ...........................229

6.7 Změny ve světě práce ....................................234

7. Metodologické přístupy ke studiu sociální reality (A. Surynek ) ........239

7.1 Přístupy k analýze sociálních jevů ...........................240

7.2 Zkoumané stránky sociálních jevů ..........................245

7.3 Provádění sociologického empirického výzkumu ...............252

Realizace empirického sociologického výzkumu ................257

7.4 Techniky získávání empirických dat .........................265

Techniky dotazovací .....................................266

Techniky pozorování .....................................271

Dokumentární prameny ..................................272

Sociální experiment ......................................274

Speciální techniky .......................................275

Seznam literatury .............................................277

Rejstřík .....................................................282O autorech

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Je profesorem Vysoké koly ekonomické pro obor podni

ková ekonomika a management. Od roku 1992 je vedou

cím katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě

podnikohospodářské Vysoké koly ekonomické v Praze.

V odborné práci se zaměřuje na problematiku sociologic

kých a sociálně-psychologických aspektů podnikového ří

zení s důrazem na oblast vedení lidí, podnikové kultury

a interkulturního managementu. V mezinárodní pedago

gické a vědecko-výzkumné spolupráci se orientuje na ně

mecky mluvící teritoria. Spolupracuje s řadou zahraničních

výzkumných a vzdělávacích zařízení, např. s univerzitami

v Regensburgu, Dráďanech, Braunschweigu a Vídni. Velmi významná je také jeho

poradenská činnost pro známé a velké mezinárodní i české firmy.

PhDr. Alois Surynek

Vystudoval FF Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociolo

gie. V současné době přednáí kurzy sociologie a sociolo

gické metodologie na Vysoké kole ekonomické v Praze. Je

členem katedry psychologie a sociologie řízení Podnikohos

podářské fakulty této koly. Předtím řadu let pracoval

v Ústavu pro výzkum věřejného mínění při Federálním sta

tistickém úřadu. Soustavně se zapojuje do sociologických

empirických výzkumů. Je členem Masarykovy sociologické

společnosti a IACCM International Association of Cross

Cultural Competence and Management.

V odborné činnosti se zaměřuje na sociologii práce

a sociologii organizace. Obecnou sociologií se zabývá v rovině základních sociolo

gických pojmů, které jsou nutné pro studium a výklad sociologie práce a organizace.

Detailněji se zabývá problémy organizační kultury a tím, jak se prosazuje v chování

pracovníků. Předevím způsoby, jak formuje jejich odpovědnost, samostatnost

v pracovním jednání, ochotu aktivně a inovativně jednat. Druhou oblastí jeho od

O AUTORECH 9

O autorech


borného zaměření je sociologický empirický výzkum, a to zejména v rovině meto

dologie a praktické realizace.

PhDr. Eva Kaparová

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy

v Praze, obor sociologie. V současnosti je členkou katedry

psychologie a sociologie řízení Podnikohospodářské fa

kulty Vysoké koly ekonomické v Praze.

Zaměřuje se na obecnou sociologii, metody a techniky

sociologického výzkumu, public relations, personální

a multikulturní management, práce ve virtuálním pro

středí a vyuívání IT v organizačním vzdělávání. Řadu let

se podílí na rozvoji e-learningu a vývoji interaktivních

e-learningových kursů. Je členkou České asociace distanč

ního universitního vzdělávání (ČADUV), European Dis

tance Education Network (EDEN), International Sociological Associtation (ISA),

RC 51of Sociocybernetics atd. Spolupracovala a spolupracuje na realizaci národ

ních i mezinárodních projektů v oblasti sociální práce, personálního a multikultur

ního managementu, e-learningu apod. Je autorkou a spoluautorkou některých

učebních textů katedry psychologie a sociologie řízení a řady odborných článků.

Ing. Hana indelářová

Vystudovala Fakultu podnikohospodářskou Vysoké koly

ekonomické v Praze se specializací psychologie a sociolo

gie řízení. V rámci doktorského studia absolvovala roční

studijní pobyt na Technické univerzitě v Dráďanech.

V současnosti působí jako asistentka na katedře psycholo

gie a sociologie řízení Vysoké koly ekonomické v Praze,

kde se pedagogicky zabývá zejména motivací pracovního

jednání, novými trendy flexibility práce a tréninkem sociál

ních a manaerských dovedností. Participuje na českých

i mezinárodních výzkumných projektech (Univerzita Re

gensburg, Dráďany a dalí). Je členkou řeitelského týmu

výzkumného záměru Ekonomika a management organizace nová teorie ekono

miky. Jako lektorka a konzultantka spolupracuje s dalími vysokými kolami, vzdě

lávacími institucemi i firmami.

10 SOCIOLOGIE PRO EKONOMY A MANAERY


Předmluva Učebnice sociologie, kterou právě dríte v ruce, je určena předevím budoucím ekonomům a manaerům, kteří se připravují na své profesní uplatnění. Jsou v ní proto vysvětlena zejména ta sociologická témata, která se úzce váí ke světu ekonomiky, hospodářských organizací a managementu.

Představuje takový úvod do sociologie, který čtenáři otevře dveře k poznání, jak můe být sociologie uitečná v oblasti managementu, marketingu a personalistiky. Není vak pouze zjednoduující příručkou, ale učebnicí vycházející ze základních poznatků sociologické teorie. Zároveň vak předpokládá, e k celkovému pochopení úlohy člověka a pracovní skupiny v tomto světě je vhodné nastudovat i něco z literatuy psychologické. Proto současně vychází i druhé, přepracované a rozířené vydání učebnice Psychologie pro ekonomy a manaery, se kterou vytváří komplexní pohled na tuto problematiku.

Pokud čtenáře tato oblast skutečně zaujme, autorský kolektiv vydal i dalí publikace z oblasti psychologie a sociologie řízení, které témata následujících stran dále prohlubují.

Přejeme čtenářům příjemné čtení a zajímavé sociologické úvahy. Září 2006 Autoři

PŘEDMLUVA 11

Předmluva

Úvod do sociologie

Cílem této kapitoly je: l Definovat předmět sociologie a vymezit

jej se zřetelem na praktické potřeby

studia sociálních jevů v ekonomice. l

Představit rozvoj sociologie jako

samostatné vědní disciplíny a ukázat,

které poznatky obecné sociologie jsou

uplatnitelné při studiu hospodářských

organizací. l

Definovat sociologii organizace a dalích

odvětvových disciplín. l

Ve vývoji sociologie organizace

a sociologie práce naznačit postupné

rozvíjení tématu člověk v ekonomice.

> 1.1 Předmět sociologie

Třebae je sociologie věda, která se konstituovala u v předminulém století, která je představována řadou publikací a pěstována mnostvím vědeckých, výzkumných, vzdělávacích a jiných institucí, diskuze k předmětu sociologie je stále aktuální. Tato aktuálnost plyne jednak z proměn skutečnosti, kterou se sociologie zabývá, souvisí ovem také s podmínkami, v nich se uplatňují sociologické poznatky. Jsou to podmínky přesahující rozměr sociologie, a proto jakékoli řeení praktických problémů musí mít interdisciplinární charakter. A právě v důsledku soustavných přesahů mezi jednotlivými vědními disciplínami je obtíné vymezit přesně hranici té které vědy, co samozřejmě platí také pro sociologii.

Pokud ovem nebudou předměty jednotlivých věd přesně vymezeny, můe to

vést k situaci, kdy bude nutno roziřovat záběr kadé vědy, aby bylo moné absorbovat nové poznatky, a bude se prosazovat holistický přístup. Ten směřuje k nutnosti zachytit jev v úplném výčtu jeho daností, ve sloité struktuře vech jeho součástí. To je ovem postup, který se příčí tendencím ke specializaci a detailnímu rozpracovávání jen dílčích stránek jevu, co je v současnosti nutnou podmínkou rozvoje poznání. Vymezení předmětu sociologie je proto důleité jak pro roziřování poznatků v dílčích specifických stránkách působení člověka ve společnosti, tak i pro efektivnějí spojení s jinými vědními disciplínami. Interdisciplinární přístup na pomezí sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, lingvistiky, demografie i dalích věd je moný při zřetelném vyjádření specifického přínosu kadé disciplíny.

Předmět sociologie býval nebo je ztotoňován s mnohými skutečnostmi se

společností samotnou, se sociálními jevy, sociálními vztahy, sociálním jednáním nebo chováním, sociálními institucemi, skupinami apod. Mohou jím být jednotlivé skutečnosti i jejich souhrn. Ve výkladu bude prosazováno to pojetí předmětu, které umoní nejlépe charakterizovat úlohu a přínosy sociologie v hospodářství a v hospodářských organizacích.

Pojem sociologie pro označení vědy s vlastním předmětem zkoumání pouil po

prvé ve svém díle francouzský filozof August Comte (17981857). V knize Kurz

14 SOCIOLOGIE PRO EKONOMY A MANAERY

Úvod do sociologie

Klíčová slova

empirismus, sociální jevy, sociální fakty, formy vztahů, sociální skupina, společ

nost, organizace pozitivní filozofie, její jednotlivé díly vycházely postupně v letech 18301843, se zabýval hierarchií věd z hlediska jejich předmětu a metodologie. Na pomyslný vrchol této hierarchie pak umístil sociologii. Sociologie se podle Comta zabývá společností, která je skutečností nejsloitějí a nejproměnlivějí. (To na rozdíl od skutečností stálých a zřetelně strukturovaných, kterými se zabývá astronomie nebo fyzika. Nutno podotknout, e se jedná o představu astronomie a fyziky 1. poloviny 19. století.)

Comtovým cílem bylo poloit společenské vědě základy stejně přesné a exaktní,

jaké měly vědy přírodní. Tím hlavním základem měla být pozitivní metoda. Pozitivní věda a její přísluná metoda je zaloena výlučně na empirickém poznávání, které je opřeno o zkuenost zkoumajícího, o pozorování, registraci a popis jevů. Teoretický rozbor, vysvětlení, hodnocení a zaujetí určitého postoje k realitě je chápáno jako nevědecké, a proto ve skutečné vědě nemající místa. Jít nad popis jevů znamená dopustit se zkreslení, faleného poznání, které nemá ádnou oporu v realitě. Vědecké zákony a teorie proto nemohou být součástí vědy, pokud za ně nebudou povaována prostá shromádění a utřídění empirických faktů.

Snaha uchopit realitu sociálního světa objektivními poznávacími postupy for

mulovaná Comtem na jedné straně a nemonost akceptovat strohý pozitivismus projevující se odmítáním teorie na straně druhé ústí v dnení pojetí sociologie jako vědy empirické. Tento postup neznamená rezignaci na teoretické poznání, pouze je vyadováno zajiování informací v realitě dosaitelné lidskými smysly a zkueností a jejich následné adekvátní přenáení do roviny teoretické. Empirický popis obecných pojmů, zajitění empirických informací a adekvátní přenos informací do teorie je praktický problém empirické metody sociologie. Empirismus je často vnímán jako metodologická koncepce, která stojí proti teoretickému mylení a která je s teorií neslučitelná. Empirismus je potom spojován předevím s problematikou získávání konkrétních dat v různých technikách empirického výzkumu, které se formovaly zejména v ob

ÚVOD DO SOCIOLOGIE 15

Empirismusv sociologii znamená poznání, které vychází z okruhu jevů, je mohou být obsa

eny ve zkuenosti člověka. Pokud se obecné pojmy, které v sociologii označují základní katego

rie, majístát objektem empirického zkoumání, musí být převedeny na úroveň jevů, se kterými

má jedinec zkuenost.

Definice

+


lasti tzv. kvantitativního výzkumu. V takto vyhraněné poloze prezentovaný koncept je vak nutné odmítnout, protoe současná empirická sociologie realizovaná v řadě výzkumů je spojováním teoretické a empirické roviny.

Pro vymezení předmětu sociologie u Comta je dále důleitá okolnost, e se zabý

val problémem hierarchie věd a postavením sociologie mezi nimi. Sociologii zařadil na vrchol vech společenských věd, protoe prováděla souhrn poznatků jednotlivých věd při uplatnění pozitivní metody. Předmět sociologie byl proto definován velmi iroce a splýval s celou společností. Sociologie jako věda o společnosti tak zahrnuje v Comtově podání vekeré společenskovědní disciplíny jako historii, právo, ekonomiku, etiku, estetiku a mnohé dalí; je jim fakticky nadřízena, nebo jim poskytuje výchozí obecný rámec a metodologické pozitivní zakotvení. Sociologie měla být metavědou (vědou nad vědami), avak tato pozice nebyla nikdy skutečnou a ani v dlouhodobé perspektivě realizovatelnou. I kdy se koncept sociologie jako metavědy neprosadil, sociologie se jako nová vědní disciplína, její předmět se postupně stabilizoval, udrela.

Sociologii Comte nechápal jen jako novou vědu. Její smysl měl být vyí: měla

být také novým principem organizujícím vztahy ve společnosti na vědecké bázi. To proto, e v podmínkách nové průmyslové společnosti nelze společenské vztahy ponechat starým principům jejich utváření. Nové průmyslové společnosti jsou daleko sloitějí a mnohostrannějí, ale také více konfliktní, ne společnosti staré. Jestlie osnova vztahů a starý princip souití zaloený na náboenství ve staré společnosti selhal, je nutné hledat princip nový. A tím v době rozumu a vědy nemůe být nic jiného, ne právě věda. To není poadavek samozřejmý, protoe např. Boëthius (filozof píící po pádu Západořímské říe) a po něm dalí vidí význam vědění v osobním vyrovnání se se světem. Na rozdíl od představy A. Comta se ani tato funkce sociologie nerealizovala. Poadavek na praktické uplatnění poznatků sociologie vak zůstal a doel uplatnění v sociotechnice.

16 SOCIOLOGIE PRO EKONOMY A MANAERY

Sociotechnika je praktická disciplína, která na základě vědeckých poznatků vytváří rele

vantní systém praktických doporučení k dosaení společenských změn nebo změn v chování

jedinců nebo skupin (viz té podkapitola 1.5).

Definice


August Comte se tak nestává určující osobou při vymezení předmětu sociologie, ale vyslovuje dva poadavky, které charakterizují současnou sociologii a určují dva její významné rysy: l Prvním rysem je snaha sociologie o zakotvení jejího poznání v realitě, důsledná

vazba sociologické teorie na empirii a důraz na metodologii. I kdy se sociologie

vyděluje z filozofie, není logické odvozování z definic věcí a konstrukce teorií do

minantou sociologického studia. Naopak tím, e si zajiuje bezprostřední kon

takt se sociální realitou a roziřuje bázi empirických informací prostřednictvím

sociologického empirického výzkumu, se přibliuje experimentálním přírodním

vědám. Není tak odkázána na dlouhá historická období, v nich se změny sociální

reality zřetelněji projevují, a nemusí být v tomto smyslu vědou historickou. l Druhým rysem je zaměřenost sociologického poznání na monost prakticky

uplatnit výsledky vědeckého zkoumání. Sociologie se pohybuje v reálném sou

časném světě, zkoumá reálné procesy a reálné sociální útvary, můe na ně bez

prostředně reagovat a dávat doporučení k dosaení ádoucích změn. Jiné pojetí předmětu sociologie přináí významný francouzský sociolog a filozof Emile Durkheim (18581917). Předmětem zájmu sociologie jsou podle něj sociální jevy, respektive sociální fakty. Durkheim se tak výrazně podílel na definování sociologie jako vědní disciplíny s vlastním předmětem, odliným od předmětu jiných věd o společnosti a o člověku.

ÚVOD DO SOCIOLOGIE 17

Sociální jevy jsou jevy, které vyrůstají ze vztahů mezi lidskými jedinci a nemohou bez

těchto vztahů existovat, probíhají vak v dimenzích překračujících monosti jejich ovládnutí

jedinci. Sociální jevy nelze spojovat s činností jednoho konkrétního člověka, ale s nadindividu

álními celky. Současně vak mají sociální jevy významný vliv na chování jedinců. Lze je proto

identifikovat jako skutečnosti, které vykonávají na člověka nátlak, a on se jim přizpůsobuje.So-

ciální fakty jsou zřetelné podoby sociálních jevů, na které se můe soustřeďovat předevím

záměrná, soustavná a koordinovaná poznávací činnost.

Definice
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist