načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí - kolektiv a Lubomír Kukla

  > > > Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí  

Elektronická kniha: Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí
Autor:

Aktuální pohled na problematiku, který dosud nebyl v této podobě v naší literatuře prezentován. Jde o komplexní přehledné dílo určené nejen studentům lékařských a nelékařských ...


Titul je skladem - ke stažení ihned
Vaše cena s DPH:  571
Médium: e-kniha
+
-
ks
Doporučená cena:  672 Kč
15%
naše sleva
19
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Počet stran: 432
Rozměr: 25 cm
Úprava: tran : ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-3874-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Aktuální pohled na problematiku, který dosud nebyl v této podobě v naší literatuře prezentován. Jde o komplexní přehledné dílo určené nejen studentům lékařských a nelékařských fakult, ale zejména lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům a všem dalším odborníkům, jejichž středem zájmu je dítě.

Předmětná hesla
sociální pediatrie
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Lubomír Kukla a kolektiv
v současném pojetí
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí
Lubomír Kukla a kolektiv
Sociální a preventivní
pediatrie
Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz
Publikace podává kvalifi kovaný a komplexně zpracovaný přehled základních
a souvisejících aspektů sociální pediatrie v kontextu historického vývoje a
současnosti, jakož i ucelený vhled do systému péče „o děti ve zvlášť obtížných situacích“.
Přínosné je rovněž zařazení současných sociálněpediatrických aktualit věnujících
se kontroverzním a právně nejednoznačně upraveným tématům, jako jsou
například utajené porody, náhradní mateřství či „baby-boxy“.
Autoři neponechávají problematické otázky bez odpovědí a nezůstávají pouze
v rovině obecné teorie, ale i přes rozsáhlost zpracovávané materie se snaží o
vyvození vlastních závěrů, které jsou vzhledem k jejich dlouholetým zkušenostem
v oblasti sociální pediatrie cenným vodítkem pro orientaci uživatelů na různých
pozicích, řešících předmětnou problematiku.
z recenze MUDr. Mgr Jolany Těšinové

„... všem, kterým opravdu leží na srdci blaho a zájem dítěte...“
Poděkování
in memoriam mým učitelům
prof. MUDr. Jiřímu Dunovskému, DrSc., který nás opustil v červnu loňského roku,
doc. MUDr. Marii Bouchalové, CSc., která nás opustila v březnu letošního roku.
Poděkování patří také všem spoluautorům,
především prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr. h. c.
květen 2016
KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Kukla, Lubomír
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí /
Lubomír Kukla a kolektiv. -- Praha : Grada Publishing, a.s.,
2016. -- 456 stran. -- (MEDI)
ISBN 978-80-247-3874-1 (vázáno)
616-053.2 * 616-058-053.2 * 616-084
- pediatrie
- sociální pediatrie
- preventivní lékařství
- kolektivní monografie
616-053.2 - Pediatrie [14]

GRADA Publishing
v současném pojetí
Lubomír Kukla a kolektiv
Sociální a preventivní
pediatrie

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být
reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného
souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., a kolektiv
SOCIÁLNÍ A PREVENTIVNÍ PEDIATRIE
V SOUČASNÉM POJETÍ
Vedoucí autorského kolektivu:
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Autorský kolektiv:
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., Mgr. Dominika Průchová, Ph.D., MUDr. František Schneiberg,
MUDr. et Mgr. Petr Struk, MUDr. Nora Struková, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.,
MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.
Recenze:
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová
Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.
© Grada Publishing, a.s., 2016
Cover Photo © Allphoto, 2016
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
jako svou 6236. publikaci
Odpovědný redaktor Mgr. Marek Chvátal
Sazba a zlom Helena Mešková
Fotografii 20.1 laskavě poskytla Mgr. Lucie Sedláčková.
Ostatní fotografie dodal autor.
Počet stran 456
1. vydání, Praha 2016
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Publikace byla podpořena:
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (BOV 2012_001),
Národním programem udržitelnosti MŠMT ČR (LO1214)
a Výzkumnou infrastrukturou RECETOX (LM2015051).
Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.
Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci
jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani
pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.
ISBN 978-80-271-9224-3 (ePub)
ISBN 978-80-271-9223-6 (pdf )
ISBN 978-80-247-3874-1 (print)

V
Autorský kolektiv
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
(vedoucí autorského kolektivu)
Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
(Pracoviště autora jsou řazena chronologicky.)
Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
MUDr. František Schneiberg
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. et Mgr. Petr Struk
Dětské zdravotní středisko, Poliklinika Modřany, Praha -Modřany
MUDr. Nora Struková
Dětské zdravotní středisko, Poliklinika Modřany, Praha -Modřany
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.
Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Autoři děkují Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
za finanční podporu, díky níž mohly být zahájeny práce na přípravě publikace.


VII
Obsah
Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Seznam obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX
Seznam tabulek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI
Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII
OBECNÁ ČÁST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Vývoj a pojetí sociální pediatrie v České republice (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . 3
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Od biomedicínského k psychosociálnímu chápání nemoci a zdraví (František Schneiberg,
Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Zdraví dětí a dospívajících – faktory ovlivňující zdraví (Lubomír Kukla,
Miloš Velemínský sen., Miloš Velemínský jun.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1 Genetické aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.1 Dělení genetických poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.2 Vrozené vývojové vady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.3 Péče o těhotnou ženu a rodičku včetně prenatální diagnostiky . . .24
3.1.4 Faktory ohrožující život plodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.2 Prostředí života dětí a dospívajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.1 Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.2.2 Společenské prostředí: rodina a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3 Systém zdravotní péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
3.3.1 Kvalita zdravotní péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3.3.2 Dostupnost zdravotní péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4 Životní styl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.1 Výživa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.4.2 Pohybové aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
3.4.3 Denní režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.4 Spánek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
3.4.5 Hygiena tělesná i duševní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
3.4.6 Úskalí životního stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
3.5 Další faktory ovlivňující zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5.1 Sociální odlišnosti a nerovnosti ve zdraví . . . . . . . . . . . . . . . .81
3.5.2 Sociální znevýhodnění a kulturní odlišnosti . . . . . . . . . . . . . .84
3.5.3 Nezaměstnanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.5.4 Chudoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
3.5.5 Konzumní společnost a mediální konzum . . . . . . . . . . . . . . . 91
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

VIII
4 Prevence a včasná detekce nemocí (Miloš Velemínský sen., Lubomír Kukla) . . . . . .99
4.1 Definice prevence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
4.2 Primární prevence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
4.3 Sekundární prevence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4 Terciární prevence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 Podpora zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
4.6 Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost a jejich role v péči o zdraví . . 106
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5 Základy demografie v sociální pediatrii (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.1 Vývoj a stav populace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.2 Procesy demografické reprodukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2.1 Porodnost a plodnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.2 Potratovost a úmrtnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.3 Sňatečnost a rozvodovost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.3 Současné demografické trendy ve vztahu k dětské a dorostové populaci . . 120
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6 Sociálně-pediatrická epidemiologie (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.1 Statistiky mortality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.2 Statistiky morbidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.3 Analýzy zdravotního stavu (survey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
6.4 Data pro činnost a rozhodování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7 Potřeby, práva a povinnosti dětí (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.1 Potřeby dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.2 Práva dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.2.1 Století práv dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.2.2 Základní právní normy ve vztahu k dítěti . . . . . . . . . . . . . . 134
7.2.3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí . . . . . . . . . . . . . . . . .138
7.2.4 Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. . . . . . . . . . . . . 139
7.3 Povinnosti dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 0
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
SPECIÁLNÍ ČÁST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
8 Zdravotní charakteristika populace dětského věku (Miloš Velemínský sen.,
Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
8.1 Rozdělení dětského věku a stručná charakteristika jednotlivých období . . 145
8.2 Vývoj dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8.2.1 Somatický vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8.2.2 Psychomotorický vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.2.3 Smyslový vývoj dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.2.4 Sociální vývoj dítěte – vývoj komunikace s prostředím . . . . . . . 153
8.3 Nejčastější onemocnění dětského a dorostového věku . . . . . . . . . . . . 154
8.4 Vzácná onemocnění dětského věku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
8.5 Sexuální deviace a poruchy pohlavní identity u dětí a dospívajících . . . . 167

IX
8.5.1 Sexuální deviace a jejich vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.5.2 Poruchy pohlavní identity u dětí a dospívajících . . . . . . . . . . . 168
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9 Rizikové skupiny v populaci z hlediska zdravotního stavu
a péče o zdraví (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
10 Děti vyžadující speciální péči (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen.,
František Schneiberg, Miloš Velemínský jun., Petr Struk, Nora Struková) . . . . . . 177
10.1 Ohrožené dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
10.2 Rizikové dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
10.3 Dítě se zdravotním postižením a péče o ně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
10.4 Sociálně maladaptované dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
10.5 Nemocné dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.5.1 Akutně nemocné dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.5.2 Chronicky nemocné dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.5.3 Péče o rodinu a děti závažně nemocné a umírající . . . . . . . . . .190
10.6 Nezaopatřené dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.7 Sociální aspekty v činnosti praktického lékaře pro děti a dorost . . . . . . .199
10.7.1 Obecná charakteristika primární péče o děti a dorost . . . . . . . 199
10.7.2 Hlavní partneři lékaře v primární péči . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.7.3 Zvláštnosti péče o dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
10.7.4 Druhy péče o děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
10.7.5 Aktuální problematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
10.7.6 Perspektivy primární péče o děti a dorost . . . . . . . . . . . . . . 205
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11 Děti a mladiství s psychickými poruchami a vývojovými nápadnostmi:
vybrané závažné problémy (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen.) . . . . . . . . . 207
11.1 Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci a jejich terapie . . . . . . . 207
11.1.1 Poruchy krmení v raném dětství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
11.1.2 Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci
(mentální anorexie a bulimie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.2 Pervazivní vývojové poruchy, autismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
11.3 ADHD syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
11.4 Tikové poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
11.5 Poruchy vyprazdňování: enuréza a enkopréza . . . . . . . . . . . . . . . . .225
11.6 Sebepoškozování a sebevražedné chování v dětství a adolescenci . . . . . .232
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
12 Systém péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu (Lubomír Kukla,
František Schneiberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
12.1 Náhradní rodinná péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
12.1.1 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče . . . . . . . . .244
12.1.2 Pěstounská péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
12.1.3 Adopce neboli osvojení dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
12.1.4 Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPP) . . . . . . . . . . . . .250
12.1.5 Mezinárodní adopce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

X
12.2 Poručenství a opatrovnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
12.3 Přehled statistických údajů sociálně -právní ochrany dětí
ve vztahu k NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
12.4 Institucionální (ústavní) péče o dítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
12.4.1 Charakteristika systému ústavní péče o dítě v ČR . . . . . . . . . .255
12.4.2 Zařízení v gesci MZ ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
12.4.3 Zařízení v gesci MŠMT ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
12.4.4 Zařízení v gesci MPSV ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
12.4.5 ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . . . . . 262
12.5 Přehled statistických údajů sociálně -právní ochrany dětí ve vztahu
k ústavní péči za rok 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.6 Současný stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
13 Úrazy dětí a dospívajících (Lubomír Kukla, Miloš Velemínský sen.,
Dominika Průchová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
13.1 Úrazy jako celospolečenský problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
13.2 Úrazy dětí a mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
13.3 Typy poranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
13.4 Místo úrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
13.5 Rizikové faktory a aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
13.6 Věkové zvláštnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
13.7 Péče o dítě po úrazu – role zdravotně -sociálního pracovníka . . . . . . . . 274
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
14 Romská problematika (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
14.1 Původ Romů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
14.2 Příchod Romů do ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
14.3 Charakteristiky a specifika romské populace . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
14.4 Zásadní problémy života romské populace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
14.5 Romská rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
14.6 Zdravotní problematika u Romů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
15 Cizinci a národnostní menšiny (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
15.1 Cizinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
15.1.1 Specifika cizinecké problematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
15.1.2 Přístup cizinců ke zdravotní péči – čerpání zdravotní péče . . . . 301
15.2 Národnostní menšiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
15.2.1 Specifika národnostních menšin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
16 Migrace a azylová problematika (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
16.1 Mezinárodní migrace obyvatelstva – pohyb a pobyt . . . . . . . . . . . . . 313
16.2 Migrační mobilita – tři základní síly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
16.3 Definice uprchlíka a právo na azyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
16.4 Zákon o azylu, azylová procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
16.5 Azylant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

XI
16.6 Dítě jako uprchlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
16.7 Psychosociální aspekty uprchlictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
16.8 Osoby žijící nelegálně na území ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
17 Poruchy životního stylu – závislosti a možnosti prevence (Lubomír Kukla) . . . . . . . 325
17.1 Rizikové chování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
17.2 Kouření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
17.3 Konzumace alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
17.4 Užívání nelegálních drog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
17.5 Sexuální chování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
17.6 Patologické hráčství – gambling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
17.7 Závislost na internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
17.8 Rizikové a ochranné faktory úskalí životního stylu 
– problémového chování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
18 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (Lubomír Kukla, František Schneiberg) . . . 363
18.1 Co je to syndrom CAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
18.2 Historie násilí páchaného vůči dítěti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
18.3 Charakteristika týrání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
18.4 Rizikové faktory ve vztahu k syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
18.4.1 Rizikové faktory ve vztahu k týrání a zanedbávání . . . . . . . . . 365
18.4.2 Rizikové faktory ve vztahu k sexuálnímu zneužívání . . . . . . . . 366
18.5 Jednotlivé formy syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
18.5.1 Zanedbávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
18.5.2 Týrání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
18.5.3 Sexuální zneužívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
18.6 Zvláštní (neobvyklé) formy syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
18.7 Nové formy syndromu CAN ve vztahu k informačním technologiím . . . 378
18.8 Komplexní (vývojové) trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
18.9 Diagnostika syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
18.10 Terapie syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
18.11 Prevence syndromu CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
19 Současné sociálně -pediatrické aktuality (František Schneiberg, Lubomír Kukla) . . . 385
19.1 Babyboxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
19.2 Utajený porod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
19.3 „Diskrétní“ porod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
19.4 Fiktivní otcovství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
19.5 Náhradní mateřství (pronájem dělohy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
19.6 Generace dětí z ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
19.7 Zkrášlující operace u dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
20 Mezinárodní spolupráce v péči o děti (Lubomír Kukla) . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
20.1 Světová zdravotnická organizace – World Health Organization (WHO) . .399

XII
20.1.1 Úloha WHO k ovlivnění zdraví populace v jednotlivých
členských státech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
20.1.2 Nástroje WHO k prosazení přijatých strategií a doporučení . . . .405
20.1.3 Vybrané významné projekty WHO s participací ČR . . . . . . . . 405
20.2 Nevládní organizace v péči o dítě: Dětský fond
Organizace spojených národů (UNICEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
20.3 Sociální pediatrie dle mezinárodního pojetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
20.4 Mezinárodní organizace ve veřejném zdravotnictví a sociální pediatrii . . 417
20.4.1 ISSOP (ESSOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
20.4.2 ISPCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
20.4.3 ASPHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
20.4.4 Nordic School of Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Závěrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Souhrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

XIII
Seznam zkratek
Seznam zkratek
θ
0
, θ
65
naděje za dožití při narození a ve věku 65 let
ACE Averse Childhood Experiences (studie)
ADD syndrom snížené pozornosti (Attention Deficit Disorder)
ADHD hyperkinetický syndrom, porucha pozornosti s  hyperaktivitou
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
ADPKD autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin (Autosomal
Dominant Polycystic Kidney Disease)
AIDS syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency
Syndrome)
AISS Anatomic Index of Injury Severity
ALSPAC Avon Longitudinal Study of Parenthood and Childhood (Avonská
longitudinální studie rodičovství a dětství)
AMC amniocentéza
APHEA Agency for Public Health Education Accreditation (Belgie)
ARPKD autozomálně recesivní polycystické onemocnění ledvin (Autosomal
Recessive Polycystic Kidney Disease)
AS Aspergerův syndrom
ASPHER Asociace škol veřejného zdravotnictví evropského regionu (Association
of Schools of Public Health in the European Region)
CAH kongenitální adrenální hyperplazie (Congenital Adrenal Hyperplasia)
CC kordocentéza
CEHAPE Strategie životní prostředí a zdraví dětí (Children’s Environment and
Health Action Plan for Europe, WHO)
CESD nemoc ze střádání esteru cholesterolu (Cholesteryl Ester Storage
Disease)
CF cystická fibróza
CINDI Integrovaný intervenční program prevence a  podpory zdraví
(Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention
Programme)
CNS centrální nervová soustava
CP Cizinecká policie
CPT karnitinpalmitoyltransferáza
CSc. kandidát věd
CVS odběr choriových klků (Chorionic Villus Sampling)
ČGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČNR Česká národní rada
ČR Česká republika
ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSSR Československá socialistická republika
ČSÚ Český statistický úřad
ČŠI Česká školní inspekce
DCI Sdružení zastánců dětských práv (Defence for Children International)
DFR dotazník funkčnosti rodiny

XIV
Sociální aůpreventivní pediatrie v sou asném pojetí
DG SANCO Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele
(Directorate-General for Health and Food Safety)
Dg. diagnóza
DMO dětská mozková obrna
DNA deoxyribonukleová kyselina
DNZS dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
doc. docent
DSM-IV Diagnostický a  statistický manuál mentálních poruch, 4. vydání
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4
th
Edition)
DSMS dílčí sexuálně motivační stavy
DTD vývojové trauma (Developmental Trauma Disorder)
DZP domáci zdravotní péče
E celkový energetický příjem
E % procent z celkového energetického příjmu
EAGHA European Academic Global Health Alliance
ECSA Evropská aliance pro bezpečnost dětí (European Child Safety Aliance)
EHEMU European Health Expectancy Monitoring Unit
EHIS Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey)
EHP Evropský hospodářský prostor
EHS Evropské hospodářské společenství
ELSPAC Evropská dlouhodobá studie rodičovství a  dětství (European
Longitudinal Study of Parenthood And Childhood)
EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro drogy a  drogovou závislost
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
ENWHP Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (European Network for
Workplace Health Promotion)
ERT enzymová substituční terapie (Enzyme Replacement Therapy)
ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs)
ESSOP Evropská společnost sociální pediatrie (European Society for Social
Paediatrics)
ETS tabákový kouř v  prostředí, zakouřené prostředí (Environmental
Tobacco Smoke)
EU Evropská unie
FCTC Rámcová úmluva o  kontrole tabáku WHO (WHO Framework
Convention on Tobacco Control)
FISH f luorescenční in situ hybridizace (Fluorescent In Situ Hybridisation)
FSS MU Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
GA I glutarová acidurie typ I
GCS glasgowská stupnice hloubky bezvědomí (Glasgow Coma Scale)
GD Gaucherova nemoc (Gaucher Disease)
GID poruchy pohlavní identity (Gender Identity Disorder)
GP-HESME Dobrá praxe v  řízení zdraví, prostředí a  bezpečnosti při práci
v  průmyslových a  jiných podnicích (Good Practice in Health,
Environment and Safety Management in Enterprise), dokument
GYTS Global Youth Tobacco Survey (studie)
HBSC Health Behaviour in School-Aged Children (studie)

XV
Sociální aůpreventivní pediatrie v sou asném pojetí Seznam zkratek
HDP hrubý domácí produkt
HELEN Health, Life Style and Environment (studie)
HEPCA Zdravotní politika pro děti a adolescenty (Health Policy for Children
and Adolescents)
HFA European Health for All database (WHO)
HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency
Vir us)
HLY zdravá délka života (Healthy Life Years)
HN Huntingtonova nemoc
HPA hyperfenylalaninemie
HPH Nemocnice podporující zdraví (Health Promoting Hospital), projekt
CH kongenitální hypotyreóza
CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc
ILF Institut doškolování lékařů a farmaceutů
ISFE Interactive Software Federation of Europe
ISS skóre závažnosti poranění (Injury Severity Score)
ISSOP Mezinárodní organizace ve veřejném zdravotnictví a sociální pediatrii
(International Society for Social Pediatrics and Child Health)
IUD injekční uživatel drog
IUGR intrauterinní růstová retardace plodu (Intrauterine Growth Retardation)
IVA izovalerová acidurie
KHS krajská hygienická stanice
LF lékařská fakulta
LH lutropin, luteinizační hormon
LIC Lékařské informační centrum
LSD diethylamid kyseliny lysergové
LSD lyzozomální střádavá onemocnění (Lysosomal Storage Diseases)
m. morbus (nemoc, choroba)
MA mentální anorexie
MB mentální bulimie
MDMA extáze (droga)
MeHg methylderivát rtuti
MHI index duševního zdraví (Mental Health Index)
MISS Modified Injury Severity Score
MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů,
10. revize
MM mateřské mléko
MMORPG Massively Multiplayer Online Role Playing Game (druh počítačových
her)
MPS mukopolysacharidózy
MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MS ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR
MSSZ Městská správa sociálního zabezpečení
MSUD leucinóza, nemoc javorového sirupu (Maple Syrup Urine Disease)
MŠ mateřská škola
MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MU Masarykova univerzita

XVI
Sociální aůpreventivní pediatrie v sou asném pojetí
MUD Multi User Dungeon (druh počítačových her)
MUDr. doktor medicíny
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZV ČR Ministerstvo zahraničních věci ČR
NF neurofibromatóza, Recklinghausenova choroba
NM náhradní mateřství
NMS Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
NNO nestátní nezisková organizace
NOZ nový občanský zákoník
NPC Niemannova-Pickova nemoc, typ C
NREM fáze spánku bez rychlých pohybů očí (Non-Rapid Eye Movement)
NRP náhradní rodinná péče
NSZM ČR Národní síť Zdravých měst ČR
OAMP Odbor azylové a migrační politiky (MV ČR)
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for
Economic Co-operation and Development)
OSN Organizace spojených národů (United Nations, UN)
OSPDL Odborná společnost praktických dětských lékařů
OSPOD orgány sociálně-právní ochrany dětí
OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení
OÚNZ Okresní ústav národního zdraví
PAH polycyklické aromatické a polyhalogenované uhlovodíky
PCB polychlorované bifenyly
PCP Psychiatrické centrum Praha
PKU fenylketonurie
PLDD praktický lékař pro děti a dorost
PP pěstounská péče
PPM peněžitá pomoc v mateřství
PPP pěstounská péče na přechodnou dobu
prof. profesor
PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení
PTS Pediatric Trauma System
PZ podpora zdraví
RA rodinná anamnéza
RECETOX Centrum pro výzkum toxických látek v  prostředí Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně
REM fáze spánku s rychlými pohyby očí (Rapid Eye Movement)
RHN síť Regiony pro zdraví (Region for Health Network)
RO rodičovská odpovědnost
RPG počítačové hry na hrdiny (Role-Playing Games)
RSI poškození z opakovaného namáhání (Repetitive Strain Injury)
RTG rentgen, rentgenový
ŘS CP Policie ČR – Ředitelství Služby cizinecké policie
SAR Sympozium asistované reprodukce
SASTIPEN Snižování nerovností přístupu k péči o zdraví v romských komunitách
(Reduction of Health Inequalities in the Roma Community), program

XVII
Sociální aůpreventivní pediatrie v sou asném pojetí Seznam zkratek
SC císařský řez (sectio cesarea)
SCP Služba cizinecké policie
SDR standardizovaná úmrtnost (Standardized Death Rate)
SES socioekonomický status
SFA nasycené mastné kyseliny
SISP Studie individuální spotřeby potravin
SMA sociální maladaptace
SOŠ střední odborná škola
SOU střední odborné učiliště
SPLDD Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
SR Slovenská republika
SRCH syndrom rizikového chování
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
SUZ Správa uprchlických zařízení
SZÚ Státní zdravotní ústav
ŠPZ Škola podporující zdraví (program WHO)
TBC tuberkulóza
THC delta-9-tetrahydrokanabinol
TP středně těžké postižení
TRISS Trauma Injury Severity Score
TS Trauma Score
UK Univerzita Karlova
UNICEF Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations
Children’s Fund)
UPT umělé přerušení těhotenství
USA Spojené státy americké
ÚV ústavní výchova
UZ ultrazvuk, ultrazvukový
ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VVV vrozené vývojové vady
WFPHA Světová federace asociací v oblasti veřejného zdraví (World Federation
of Public Health Associations)
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
WN Wilsonova nemoc
ZDVOP zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZG zdravotní gramotnost
ZŠ základní škola
ZTP těžké postižení
ZTP/P zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace

*


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.