načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: SMS Francouzština

SMS Francouzština
-14%
sleva

Kniha: SMS Francouzština

Stručná francouzská gramatika vhodná nejen pro žáky a studenty, ale pro všechny, kdo se chtějí rychle zorientovat v základech francouzštiny. Další jazykový titul z oblíbené ediční ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  29 Kč 25
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
0,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Albatros
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 96
Rozměr: 100 x 160 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: SMS Franzözisch
Vazba: brožovaná lepená s chlopněmi
Datum vydání: 1. 2. 2014
Nakladatelské údaje: Praha, Albatros, 2008
ISBN: 9788000020594
EAN: 9788000020594
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Francouzská gramatika s českým komentářem přináší přehled základních pravidel v užívání sloves, zájmen, předložek, číslovek a podstatných i přídavných jmen. Samostatná kapitola je věnována skladbě věty a souvětí. Malá publikace tak pomáhá např. správně určit, který z minulých časů použít, jak si poradit s předložkami u názvů států a měst, jak je to ve francouzské větě se záporem aj. Stručný přehled francouzské gramatiky určený především pro žáky a studenty od 12 do 16 let.

Popis nakladatele

Stručná francouzská gramatika vhodná nejen pro žáky a studenty, ale pro všechny, kdo se chtějí rychle zorientovat v základech francouzštiny. Další jazykový titul z oblíbené ediční řady SMS podává přehlednou informaci o základních jazykových jevech francouzštiny, ale pozornost je tu věnována i hovorovému jazyku, slangu, nechybí ani kapitola o stavbě francouzské věty či praktické informace o tom, jak psát data a časové údaje. (rychlá pomoc pro žáky a studenty od 12 do 16 let)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "SMS Francouzština" doporučujeme také:
 (Ostatní zboží)
Francouzština - Písničky pro děti - CD + zpěvníček Francouzština - Písničky pro děti
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázkyle livre

la let tre

l’ am i•l’ am ie(ž. )

l’ histoi re•l’ hô tel (ž.)

les voi tures(k la

voi ture)•leslivres

(k lelivre)

le [lə]

les [le]

les ex ame ns

[lez ε gzamε ̃] Čl en určitý(l ’article défi ni) Jed notné číslo V češtině ro zlišujemetř irod y, ve fr ancouzštin ě pouze dv a. Na ro zdílod če št in y jsou podstat ná jména doprovázenapř ísl uš nýmčl enem, le doprov ází podstatnájménaro dumužského, la podstatná jménaro duže nského. Pozor :Pokud stojí le nebo la př ed samohl áskou nebo němým h, nahrazuje se u le a la koncové e nebo a apostrofem: l’ . Mn ožné číslo

Čísl o jed no tné Čís lo mn ožn é

Rod mužský le/ l’ les

Rod ženský la/l’ les

Pokud je podstatné jméno (str. 12-13) v množném čísle, je potřeba také členu v množném čísle. Tvar určitého členu v množném čísle je pro rod mužský i ženský týž: les . Pozor : le a les se jinak vyslovují. pokud stojí le s před samohláskou nebo němým h, potom se koncové -s vys lovuje jako [z]. 1. Určovatelé:Členy a nesamostatná zájmena Les dé te rmina nts

SMS_Francouzs?tina:SMS_Franzoesisch_ND1 20.8.2008 3:41 Page 4


à/de + člen urč itý 1

Jevai sau cinéma. •

Je vai saux Et at s

Un is. •Jeviensdu

zo o/des toilet tes .

un livre

une lettre Jed notné číslo Ve fr ancouzštiněsepoužívají v je dnotném čí sle dva neurčité členy:un stojí pře d podstatnýmijményro dumužskéhoaune pře d podstatnýmijményro duženského.

unenf ant –des

enf ants (dítě –dě ti)

Jene veu xpa sde

vél o!•Je neveu x

pasdeCDs! Mn ožn é číslo Ve fr ancouzštiněmámev množnémčí sle neur čitýčlendes . Pozo r: po zápo ruse měníneurčitýčlen: pas + un/des pa sde Čl en neu rči tý(l ’artic le in dé fin i)

le au le du

à+ l a/l’ àla/l’ de +la/ l’ de la/ l’

les aux les des

Pokud pře d členem určitým stojí pře dl ožkaà nebo de, potom se le a les spoj í s pře dložkou a vytvoří stažený čle n.1

Čísl o jed no tné Čís lo mn ožn é

Rod mužský un de s

Rod ženský une de s

SMS_Francouzs?tina:SMS_Franzoesisch_ND1 20.8.2008 3:41 Page 5


 Ve francouzštiněse používajídělivéčleny(du, de la/l’, des). Ve francouzštiněvyja dřuje dělivý členneur čité mn ožst ví ne po čitatelných pod st atn ých jme n ozn ač ujíc ích lá tk u,např. J’achètede lafarine. Au Rest aurant Jepr endsdu co ca, et toi, de l’ea u? Jepr endsde lasal ad eet de sfrites . Poz or :Seslovíčkyaimer a préférer sevefrancouzštině používávždy členurč itý. J’a imele rock, la musiq ueclassiq ue,les films avec Jean Reno. av ecdu sucre s(s děliv ýmčlen em) san slait bez (bez děli véhočlen u) biendes ét udi ant s po měrn ěhod ně

(s děl ivým člen em ) laplupart desét ud ian ts vě tšina (sdělivý mčlenem)

V češ ti něse u lát kových ani

u žádných jiných podstat ných

jmenčl en y ne po už ív aj í,

např.

Kupuji mouku.

Vrest aura ci

 Ch těl bych kolu,aty,

vodu ?

 Dá msi sal átahranolky . Po ozna če ní množství vždynásledujede nebod’ a podstatnéjméno je bez členu. Re cet tepour un bo n Re cept na dobr ý we ek- en d: víkend: beau cou pdechan ce , ho dně štěs tí, unpeu d’énergi e, má lo en erg ie, as sezdecou rag e, do state kodv ahy, troi sjou rs desolei l třidn yslunce , et un verre devi nrouge . askle nk učerv eného vína. Ma ispas demauv ais ehumeu r!Ažá dnou špatn ou náladu!

Dě li vý čl en(l’ art icl e pa rt iti f)TOP TÉ MA

SMS_Francouzs?tina:SMS_Franzoesisch_ND1 20.8.2008 3:41 Page 6
le CD– mon CD•

la copine –ma

copine •les devoirs

– me sde voirs

Lepère aimesa

fille. •La mèr e

aime son fils.

C’est leur maison .

Toje jejich dům .

aber: Je leu r

téléph one .

Tel ef onuj ijim.

mon amie (ž )

mon histoire(ž)

ton énergie(ž)

ton horloge(ž)

son er reur(ž)

son hab itude(ž) Př iv lastň ovac í zá jm eno ne sa mos tat né (le déterminantpos ses sif) Při vl astňovací zájmena nesamostatná stojí pře d tí m po ds tatnýmjménem, jehož maj itele udávají . Tvar přivlastňovacího nesamostatného zájmena se řídí rodem a čísl empřiv la stňovaného př edmětu (p ři vl astňované osoby). Př itomna rodu osoby , které se přivlastňuje, nezáleží. To znamená, že i když se jedná o ženu (maj itelku věci), může se použít son . Poz or:Rozlišuj leur s osobním zájmenem ve 3. pádě leur (str. 29). Pokud za zá jmenyma , ta , sanásleduje podsta tn é jméno, které začíná nasamohlásku nebo na něméh, poto mse změní: ma na mo n, ta na ton , sa na son .

Rod mu žsk ý Rod žensk ý Rod mužský/ženský

Čís lo jed no tn é Čís lo jed notn é Čísl o mno žné

mo n ma me s

ton ta tes

son sa ses

(uilaelle!) (uilaell e!) (u il aelle!)

no tre no tre nos

vo tre vo tre vos

leur leu r leurs

1

SMS_Francouzs?tina:SMS_Franzoesisch_ND1 20.8.2008 3:41 Page 7
Ur čov at elé : Čle ny a nes amo stat ná

zá jme na –Les déterminants

Uka zova cí zá jm en o ne samos tat né (le déterminant démons tratif)

Quel le co uleu r?

Quel ge nre?

Quel lescou leur s?

Quel sgen res?

Quel est tonnom?

Quel le surpr ise! Záj menoquel stojí pře d podstatným jméne ma shoduje se s ním v rodě a čísle. qu elmůže být ta képodmětem ve větě tá zací . Za nímnásleduje tv arslovesa être . qu elmůže stát i ve větě zvolací.

Nou sav ons ach eté

unevi lla. Ce tte

villa est très

gran de .

Cet apr ès-midije

fai sduski.•Cet

hom meatrouvé

mes cl és. Ukazovací nesamostatné zájmeno stojí pře d po dstatnýmjménem, které bylo v konte xtujiž zmíněno, a tudíž je známé. Záj menose v rodě a čís le shoduje s tímto podstatným jménem. Poz or :Pokud podstatné jméno mužského ro du začíná na samohlásku nebo na němé h, použi je mevariantu cet . Táz ací zá jme no quel (le déterminantinterrog atif)

Čísl o jed no tné Čís lo mn ožn é

Rod mužský ce/cet ces

Rod ženský cet te ces

Čísl o jed no tné Čís lo mn ožn é

Rod mužský quel que ls

Rod ženský quel le que lle s

SMS_Francouzs?tina:SMS_Franzoesisch_ND1 20.8.2008 3:41 Page 8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist