načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Slovo z Jeruzaléma - kolektiv autorů

Slovo z Jeruzaléma

Elektronická kniha: Slovo z Jeruzaléma
Autor:

Slovo z Jeruzaléma je čtvrtletně vycházející časopis Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), křesťanské organizace podporující židovský národ a stát ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  125
+
-
4,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z.s.
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 44
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-4209-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Slovo z Jeruzaléma je čtvrtletně vycházející časopis Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), křesťanské organizace podporující židovský národ a stát Izrael a pracující ve prospěch smíření mezi Židy, Araby a ostatními obyvateli Izraelské země.  Časopis představuje celou šíři celosvětové práce ICEJ. Obsahuje zasvěcené komentáře a analýzy k aktuálnímu dění na Blízkém východě, reportáže a zprávy o projektech v ČR i v zahraničí, unikátní jinde nepublikované články z historie, informace z kultury a nejrůznější zajímavosti.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉM////BŘEZEN 2017

Z JERUZALÉMA

SLOVO

KŘESŤANSKÝ HLAS PRO ŽIDY A IZRAEL

JERUZALÉM JE

HLAVNÍ MĚSTO IZRAELE

DANIEL MERON

NOVÝ VELVYSLANEC V ČR

ANTISEMITÉ

V PROSTĚJOVĚ?


2 SLOVO Z JERUZALÉMA 1 / 2017

E D I T O R I A L

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je globální křesťanská

organizace reprezentující jednotlivé sbory, křesťanské denominace a miliony

křesťanů, kteří mají zájem o Izrael, projevují lásku židovskému lidu a usilují

o překonání křesťanského antijudaismu a budování porozumění mezi křesťany

a židy.

Obnovu Izraele v moderní době považujeme za projev věrnosti Boha stvořitele,

který dodržuje svou smlouvu a plní zaslíbení daná židovskému národu.

Práce ICEJ je založena na verši z proroka Izaiáše „Potěšujte, potěšujte můj lid.“

(Iz 40:1) Naše hlavní cíle jsou:

- podporovat Izrael praktickými projevy solidarity a přátelství

- učit křesťany na celém světě o Božích záměrech pro Izrael a propojovat

církve s Izraelem

- být aktivním prostředníkem smíření mezi Židy, Araby a křesťany.

ICEJ má sídlo v Jeruzalémě, stálé pobočky ve více než 70 zemích a zastoupení

ve 140 zemích světa. Česká pobočka byla založena v roce 1994 jako první

v postkomunistických zemích.

ICEJ je nedenominační, nevládní nezisková organizace, která je financována

z darů svých příznivců. Zveme vás, abyste se stali podporujícími členy ICEJ

a připojili se tak k naší celosvětové službě. Další podrobnosti naleznete na www.

icej.cz

Časopis české a slovenské pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Jeruzalém (ICEJ). Vychází čtyřikrát ročně. Ročník 23. ISSN: 1211-2917, MK ČR E

7407. Adresa redakce: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8, tel. 725 854 354, e-mail:

icej@ecn.cz, www.icej.cz

Šéfredaktor: Mojmír Kallus

Redakce: Marcela Folbrechtová, Silvie Pilařová, Lumír Ptáček

Jazykové korektury: Kateřina Klesnilová

Do tohoto čísla dále přispěli: Johannes Gerloff, Lukáš Lhoťan, Kamil Maljarčík,

Zdeněk Víšek a Viktor Čížek

Internetová verze: Martin Pospíšil

Logo: Jaroslav Šváb

Design a zlom: Ora, SZJ

Tisk: MLOK s. r. o., Brno

© ICEJ, 2017. Materiály zde zveřejněné lze dále volně šířit k nevýdělečným účelům

s podmínkou uvedení zdroje. Neoznačené obrázky a fotografie pocházejí z archivu

ICEJ ČR. Za obsah podepsaných článků odpovídají autoři. Názory a komentáře

nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko redakce nebo ICEJ. Využíváme původních

článků Institutu Williama Wilberforce a Jerusalem Center for Public Affairs. Redakční

uzávěrka tohoto čísla: 8. 3. 2017

TITULNÍ FOTO:

Hlavní město Izraele

Jeruzalém

Z JERUZALÉMA

SLOVO

Milí čtenáři,

letošní rok je z hlediska moderní historie Izraele plnýdůležitých jubileí. V roce 1897, před 120 lety, se konal v Basileji první

sionistický kongres, na němž byla formulována idea židovského

státu. Před 100 lety byla vydána Balfourova deklarace, která jezákladem jeho legitimity podle mezinárodního práva. Před 90 lety

podnikl TGM jako první hlava státu návštěvu Svaté země, aby se

na vlastní oči přesvědčil o postupu sionistického osidlování. Před

70 lety rozhodla OSN o rozdělení tehdejšího mandátu na dvastáty, arabský a židovský. Na základě této rezoluce pak Stát Izrael 14.

5. 1948 skutečně vznikl. A před 50 lety získal Izrael ve vnucené

obranné válce kontrolu nad celým Jeruzalémem, včetně Chrámové

hory, nejsvětějšího místa judaismu.

Jeruzalém je součástí „genetického kódu“ ICEJ, neboť našeorganizace byla založena právě jako výraz rozpoznání biblickédůležitosti tohoto města a jeho spjatosti s židovským lidem. Proto bude

letos hlavním tématem podzimní oslavy Svátku stánků vJeruzalémě, každoročně největší akce ICEJ, jíž se účastní tisíce křesťanů

z celého světa.

V České republice jsme se po loňském skandálu se školními

atlasy rozhodli, že nastal čas, aby se naši volení zástupci kotázce Jeruzaléma jako hlavního města Izraele jednoznačně vyjádřili.

Společně s Centrem Sion a mnoha dalšími partnery vyhlašujeme

občanskou podpisovou iniciativu, kterou najdete v tomto čísle.Jejím cílem je ukázat poslancům, že v naší zemi je vůle a podpora pro

kroky, které nazvou věci pravými jmény. Jsme přesvědčeni, že jako

svobodná země, nositel odkazu TGM a Husova hesla o pravdě i jako

blízký spojenec Izraele bychom měli jít příkladem a konstatovat

samozřejmost: Jeruzalém je a vždy bude hlavním městem Izraele.

Jak málo stačí pro vyprovokování jinak skrytého antisemitismu,

ukazuje i kauza prostějovského hřbitova, která nešťastnou shodou

neuvážených kroků graduje do zbytečného konfliktu. V nastalé

rozjitřené atmosféře pak mají odvahu ozývat se i opravdovíantisemité. Pokusili jsme se pro vás zjistit podstatu celého problému.

Přeji Vám inspirativní čtení a těším se, že se uvidíme 23. dubna

na Pochodu dobré vůle v Praze.

Mojmír Kallus


SLOVO Z JERUZALÉMA 31 / 2017

O B S A H

4 Jeruzalém, hlavní město Izraele

6 Prostějovská kauza

12 Pravda a lež

11 Bibi v ICEJ

36 Vysočina

34 Rozhovor 30 Dolina rozhodnutí


4 SLOVO Z JERUZALÉMA 1 / 2017

JERUZALÉM JE HLAVNÍ MĚSTO IZRAELE

NASTAL ČAS POJMENOVAT VĚCI PRAVÝMI JMÉNY

Česká pobočka ICEJ spolu s Centrem Sion zahajuje veřejnou podpisovou akci na podporu výzvy poslancům

Parlamentu ČR, aby přijali usnesení, jímž potvrdí, že považujeme Jeruzalém za hlavní město Izraele. Smyslem naší

občanské iniciativy je ukázat poslancům, že tento názor sdílí řada jejich voličů.

George Orwell, dobrý znalec propagandy a totality, výstižně napsal již před desítkami let, že může nastat doba,

kdy první povinností inteligentních lidí bude opakovat samozřejmosti. Ohledně Jeruzaléma to platí v plné míře.

Tlak protižidovské propagandy způsobil, že se za samozřejmost považuje naopak anomálie, kdy Izrael je jedinou zemí

světa, jejíž hlavní město není ve světě formálně uznáváno.

Věříme, že nastal čas, aby se to změnilo. Pojďte nám v tom pomoci.

Mojmír Kallus

Vážení představitelé Parlamentu České republiky,

oslovujeme Vás jako občané, které zastupujete, a chtěli bychom

Vám tímto vyjádřit naše přání a podporu záměru, aby Parlament

České republiky projednal a schválil usnesení ve smyslu:

„Parlament České republiky prohlašuje, že považujeJeruzalém za hlavní město Státu Izrael.“

Rádi bychom, aby Parlament ČR tímto usnesením mj. vyjádřil, že

respektuje právo každé země určit si své hlavní město, a v tomto

smyslu uznal rozhodnutí, které již v době svého vzniku učinil Stát

Izrael.

Usnesením nijak nepředjímáme konečné uspořádání po

dokončení tzv. mírového procesu na Blízkém východě, neboť

i v případě, kdy by měl být Jeruzalém rozdělen mezi dva státy,stále platí, že hlavním městem Státu Izrael je Jeruzalém.

Usnesení by mělo předejít podobným kauzám, jako byla ta se

školním atlasem a stanoviskem Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy ČR v září 2016, která ukázala na zmatečný stav, kdy

v České republice v praxi respektujeme, že Izrael za své hlavní

město považuje Jeruzalém, kde sídlí jeho prezident, vláda,parlament, nejvyšší soud i další ústřední orgány, ovšem toto stanovisko

dosud nebylo stvrzeno formálním usnesením.

Rádi bychom, kdyby Parlament ČR mohl tuto situaci svým

usnesením napravit, a vyjadřujeme mu v tom naši občanskou

podporu.

V této věci si dovolujeme Parlament ČR, tedy obě jehokomory, Senát i Poslaneckou sněmovnu, jako občané formálně oslovit

a vyjádřit naši žádost a přání, aby projednal a schválil usnesení ve

výše uvedeném smyslu. K tomuto otevřenému dopisu se mohou

připojit další signatáři.

Chceme vyjádřit, že jej píšeme s úctou a respektem kParlamentu ČR jako orgánu, jež nás, občany, reprezentuje, i k jeho

jednotlivým členům, s nimiž chceme o našem návrhu různorodě

komunikovat napříč politickým spektrem. Předem děkujeme za

vzájemnou spolupráci v této věci.

V Hradci Králové dne 26. září 2016

Za signatáře

Denis Doksanský RNDr. Mojmír Kallus

ředitel Centra Sion předseda české pobočky ICEJ VÝZVA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Ý Z V A P A R L A M E N T U Č R

SLOVO Z JERUZALÉMA 51 / 2017

S

tát Izrael vznikl na základě rezoluce

OSN č. 181 z listopadu 1947, podle

něhož měly v oblasti vzniknout dva

státy - židovský a arabský - a Jeruzalém se

měl stát územím pod mezinárodní správou.

Izraelci plán OSN přijali, Arabové jej odmítli

a namísto vyhlášení svého státu Stát Izrael

ihned po jeho vyhlášení v květnu roku 1948

napadli armádami pěti arabských zemí.

Izrael se nečekaně ubránil a začal svou

existenci v hranicích vzešlých z této tzv.Války za nezávislost. Část území, které měl mít

dle usnesení OSN, okupovalo sousedníJordánsko, jež zabralo také cca polovinuJeruzaléma, včetně celého Starého města,zahrnujícího např. známou Zeď nářků. Z území

okupovaných Jordánci museli Židé odejít,

včetně židovské čtvrti Starého města,kterou Jordánci značně pobořili.

Část Jeruzaléma, kterou před Jordánci

Izrael uhájil a kde tak Židé mohli i nadále

zůstat, se stala součástí izraelského území.

Jelikož již od počátku židovskéhopřistěhovalectví byl Jeruzalém hlavním správním centrem této oblasti a bylo tomu tak

i v rámci Britského mandátu, proto, zcela

přirozeně, začal sloužit jako hlavní město

nově vzniklého Státu Izrael. Ten jej za své

hlavní město od počátku vyhlásil, zdezasedal první izraelský parlament (s výjimkou

prvních několika měsíců v důsledkuválečného konfliktu) a od roku 1949 zde sídlí

natrvalo.

S ohledem na silné historické anáboženské vazby židovského národa k tomuto

městu, které trvají již tři tisíce let, jepřirozené, že Jeruzalém se stal hlavním městem

Státu Izrael, a z větší části tuto skutečnost

světové společenství víceméně respektovalo a nezpochybňovalo, nacházela se zde

i velvyslanectví některých zemí.

V roce 1967 byl Izrael opět napaden

arabskými zeměmi, zahrnujícími iJordánsko, ubránil se a následně jordánská vojska

vytlačil z jimi držených částí Jeruzaléma,

včetně Starého města. Od té doby až dosud

je Jeruzalém zcela pod izraelskou správou.

Kontroverzní situace nastala v létě roku

1980, kdy Izrael vyhlásil zákonemJeruzalém za své nedělitelné hlavní město, což

OSN neuznala a v reakci na to vyzvalačlenské státy, aby svá velvyslanectví přesunuly

z Jeruzaléma do Tel Avivu.

Od této doby se otázka Jeruzaléma stala

mezinárodně sledovanou. Přesto všakJeruzalém nadále slouží jako hlavní město Státu

Izrael. Stále zde sídlí prezident, vláda,parlament, nejvyšší soud i další ústředníorgány, a proto sem zcela přirozeně jezdí jednat

všechny státní návštěvy a vládní delegace

z celého světa, které tak de facto Jeruzalém

za hlavní město uznávají.

V rámci snahy o řešení mírovéhoprocesu na Blízkém východě je častovyjadřována myšlenka tzv. dvou státního řešení,

kdy na současných územích Palestinské

autonomie by měl vzniknout novýPalestinský stát. V rámci těchto plánů sediskutuje o možnosti, že by Jeruzalém mohl být

rozdělen na izraelský západní Jeruzalém

a východní palestinskou část, s tím, že by

obě země měly svá hlavní města ve svých

částech Jeruzaléma.

I v případě, že by ktakovému řešení nakonec skutečně

došlo, to nic nemění naskutečnosti, že hlavním městem Státu

Izrael je Jeruzalém. Tento fakt

bude trvat i po případnémrozdělení Jeruzaléma na dvě části,

které nebrání tomu, abyJeruzalém plnil roli hlavníhoměsta Izraele i nadále, tak jak si to

zvolil již při svém vzniku roku

1948. Je však třeba objektivně

dodat, že otázka rozděleníměsta není samozřejmým vývojem

a nemusí v této věci dojít ke

shodě obou stran. Nelze jej tak rozhodně

předjímat. Zároveň však není možné ani

v očekávání budoucího vývoje nerespektovat rozhodnutí demokratického státu o

svém hlavním městě, stejně jako fakt, že od

jeho vzniku až dodnes v praktickém ipolitickém životě jako hlavní město slouží.

Případným usnesením se tak Parlament

ČR nepřiklání ani na stranu těch, kteřípovažují Jeruzalém za nedělitelné hlavní město

Izraele a jeho rozdělení je pro ně, i sohledem na reálný denní život města,nepřijatelné, tak ani těch, kteří rozdělení Jeruzaléma

na dvě části považují za nutný akt.

Usnesením Parlament ČR nepředjímá

výsledky vyjednávání mezi Izraelci aPalestinci ani budoucí vymezení jejich území,

tedy včetně otázky Jeruzaléma.

Vyjadřuje jím pouze to, že respektuje

rozhodnutí demokratického státu o svém

vlastním hlavním městě a uznáváskutečnost, že Jeruzalém jako hlavní město Státu

Izrael od jeho vzniku slouží, a to jak jeho

občanům, tak zároveň jako metropole, již

navštěvují státníci celého světa.

Jak jsme již vyjádřili v otevřeném dopise,

k němuž je možné se připojit svýmpodpisem, nedávná záležitost se školním atlasem

a stanoviskem Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR ukázala na zmatečný

stav, kdy v České republice v praxirespektujeme, že Izrael za své hlavní město považuje

Jeruzalém, kde sídlí jeho prezident, vláda,

parlament, nejvyšší soud i další ústředníorgány a kde se odehrávají veškerá mezivládní

jednání, ovšem toto stanovisko dosudnebylo stvrzeno formálním usnesením. Tato

situace přináší zbytečná napětí anedorozumění, ta se školními atlasy pak měla nádech

mezinárodní ostudy.

Vzhledem k dlouholetým úzkým vazbám

a spolupráci mezi oběma zeměmi, kdy je ČR

mnohdy považována za nejbližšíhopartnera v rámci EU, by bylo vhodné, aby ČR svůj

postoj v otázce hlavního města svéhopartnera stvrdila formálním usnesením.

Jako občané, kterým záleží na tom, aby

s touto jedinou demokratickou zemíblízkovýchodního regionu měla Českárepublika korektní a nejlépe i přátelské vztahy,

chceme svou výzvou napomoci tomu, aby

k formálnímu stvrzení faktu, že Jeruzalém

považujeme za hlavní město Izraele, došlo.

Nežádáme nic více než respektovánískutečnosti a svobodného rozhodnutídemokratického státu. Tento postoj zastáváme

nezávisle na obecných politických postojích

a tuto otázku bychom rádi komunikovalinaříč politickým spektrem.

Samozřejmě v tomto průvodním dopise,

přes jeho délku, jsme celou problematiku

shrnuli jen velmi stručně. V případě zájmu

o podrobnější informace jsme Vám rádi

k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Za představitele občanské iniciativy žádající

Parlament o usnesení ve věci Jeruzaléma

jako hlavního města Státu Izrael:

Denis Doksanský, ředitel Centra Sion

a prezident festivalu Dny pro Izrael,

RNDr. Mojmír Kallus, předseda české pobočky

Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Jeruzalém (ICEJ)

Průvodní dopis k výzvě Parlamentu


6 SLOVO Z JERUZALÉMA 1 / 2017

C

elý proces, který nakonec získal podobuvážného problému dokonce s mezinárodním ohlasem,

začal v roce 2012. Zahraniční židovskáorganizace – nadace – projevila zájem realizovat projektrehabilitace starého židovského hřbitova, a to do listopadu 2016,

k 200letému výročí úmrtí rabína Cvi Horowitze, významné

osobnosti prostějovské židovské obce.

Starý židovský hřbitov v Prostějově přestal sloužit kpohřbívání v roce 1908 a ve třicátých letech vedlo městojednání s židovskou obcí o jeho zrušení a výkupu pozemku, na

jehož místě měla být postavena veřejná budova a zbudován

park. Součástí mělo být jednání s pozůstalými o případném

přemístění náhrobků na nový židovský hřbitov. Jednání

se však protahovalo až do protektorátu, kdy městská rada

(v „nových poměrech“) v roce 1939 rozhodla o vyvlastnění.

Pozemek definitivně přešel do majetku města 17. září 1943

– více než rok poté, co byla většina prostějovských Židůdeortována do Terezína. Někdy v té době byly náhrobky –

více než 1900 kusů – vytrhány a odvezeny neznámo kam.

Vyskytly se názory, že tuto obrovskou masu kamenů použili

jako stavebninu, prý při stavbě silnice Prostějov – Ohrozim,

nebo dokonce při budování obytných domů. Od té doby je

na místě park a na sousedním pozemku byla postavena

škola, k níž přiléhá parkoviště zřízené na části původního

hřbitova. Roku 2001 byl zbudován památník v podobě dvou

desek, který svým nápisem připomíná, že se v těchtomístech v letech 1801–1908 nalézal židovský hřbitov.

Zmíněná židovská nadace podala na Ministerstvokultury návrh na prohlášení starého židovského hřbitova vProstějově za nemovitou kulturní památku, čemuž vyjádřila

podporu Federace židovských obcí. Vedení města bylozřejmě zpočátku k záměru vstřícné. V průběhu jednání všakdošlo k obratu, což zaskočilo nadaci, která postoj radnice ostře

kritizovala. Nakonec rabín Kestenbaum vystoupil semotivním vystoupením o antisemitismu, v prostoru naStudentské ulici rabíni umístili cedulky s nápisem, že jde o hřbitov,

o záležitosti referovala v září 2016 také Česká televize.

Takovýto tlak zvenčí vyvolal negativní reakce mnoha

místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že lidé neznalipozadí celé akce, vnímali to jako neférový útok na město, na

jejich bydliště a školu, kam chodí jejich děti. Někdy v té

době vznikla petice za zachování současného stavu, kterou

podepsalo přes 3000 lidí. Pozvánka na setkání, kde byla

petice prezentována, byla ovšem velmi emotivní a použila

(pravděpodobně pro zvýšení efektu) jako ilustraci variantu

ohrazení hřbitova, kterou město od počátku odmítalo.Navíc máme doklady, že organizátoři odmítli dát prostordruhé straně, která chtěla celý záměr v souvislostech vysvětlit.

Lidé tak reagovali na od počátku účelově selektovanéinformace.

Petice dále zvýšila napětí a v diskusích pod články se

začaly objevovat zřetelně antisemitské komentáře typu„židům postavit akorát koncentrák“. Vyskytly se také sprosté

anonymní dopisy. Radnice podle názoru místních měnípostoje podle toho, kdo na ni právě vyvíjí tlak, čímžnepřispívá k uklidnění situace. Podle posledních zpráv obě strany

souhlasily s tím, že přijmou mediátora, jímž je bývalý český

premiér Vladimír Špidla. Kýženým výsledkem by měla být

jasná dohoda o podobě projektu a podmínkách města,které musí být splněny.

KAUZA STARÉHO

PROSTĚJOVSKÉHO

HŘBITOVA

Co se to děje v Prostějově? Tuto otázku si možná v posledních měsících položila

i řada našich čtenářů v souvislosti s kauzou starého židovského hřbitova a stížnostmi

na antisemitské projevy.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist