načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Slovenský roľník - Peter Slavkovský

Slovenský roľník
-7%
sleva

Kniha: Slovenský roľník
Autor:

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  186 Kč 173
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.08.2013
Počet stran: 168
Rozměr: 164x233
Úprava: 167 stran : ilustrace
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-224-1307-7
EAN: 9788022413077
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autor v tejto publikácii opisuje:
Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola aj mierou kultúrnej vyspelosti v humanizácii prírodného prostredia. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i spoločenstva, hodnotové orientácie - to všetko bolo na Slovensku v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. Závislosť roľníka a jeho rodiny od poľnohospodárskej produkcie prestúpila aj ich duchovný život a prejavila sa v bohatom agrárnom kulte našich predkov. ((pramene k štúdiu spôsobu života))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Peter Slavkovský - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú V O D ■ 7

1. H IS T O R IC K É PR E D P O K L A D Y VÝVINU A G R Á R N E J KULTÚRY ■ 11

2 . A G R Á R N A K U L T Ú R A ...........................................................................................................................■ 2 3

Získavanie a p ríp rav a p ô d y.....................................................................................................................■ 2 3

Pestovanie p l o d í n.......................................................................................................................................■ 31

Ž atv a o b i li a.....................................................................................................................................................■ 3 3

M láten ie o bilia ■ 3 8

U sk lad n en ie p o ľ n o h o sp o d á rsk y c h p lo d ín ■ 4 3

Z e le n in á r s tv o................................................................................................................................................■ 4 5

O v o c in á rs tv o.................................................................................................................................................■ 4 7

V in o h ra d n íc tv o ■ 4 8

D o p rav a a d o p ra v n é p ro stried k y ■ 5 4

3. H IS T O R IC K É P R E D P O K L A D Y C H O V U H O S P O D Á R S K Y C H

Z V IE R A T.........................................................................................................................................................■ 59

4 . T R A D IČ N Á O R G A N IZ Á C IA C H O V U H O S P O D Á R S K Y C H ZVIERAT

Z ískavanie k r m o v í n ■ 65

C h o v h o v ä d zieh o d o b y t k a.....................................................................................................................■ 6 8

S a la š n íc tv o.....................................................................................................................................................■ 72

M liečne h o sp o d á re n ie ■ 74

5 . D U C H O V N É SÚ V ISLO STI T R A D IČ N E J A G R Á R N E J KULTÚRY ■ 6 5

Z i m a..................................................................................................................................................................■ 7 8

J a r........................................................................................................................................................................■ 81

L e t o....................................................................................................................................................................■ 8 3

Jeseň ■ 85

6 . S O C IÁ L N E SÚ V ISLO STI T R A D IČ N E J A G R Á R N E J K U LTÚ RY...................................■ 8 8

P ô d a - k rité riu m so c iáln eh o s ta tu s u ro d in y i j e d n o tliv c a....................................................■ 9 0

R oľnícka ro d in a - z á k la d n á v ý ro b n o -k o n z u m n á j e d n o t k a................................................■ 93

L okálne sp o lo čen stv o ■ 101

7. S O C IÁ L N E , K U LTÚ RN E A PO LITIC K É SÚ V ISLO STI ŽIVOTA

VIDIECKYCH S P O L O Č E N S T IE V NA SLO V EN SK U V D R U H EJ PO LO V IC I

2 0 . S T O R O Č I A ..........................................................................................................................................■ 110


K olektivizácia p o ľ n o h o s p o d á r s tv a ■ 111

D ekolektivizácia p o ľ n o h o s p o d á r s tv a.............................................................................................■ 113

8. ETNICITA A CIVILIZAČNÉ TRENDY V MATERIÁLNEJ KULTÚRE.......................■ 117

9. AGRÁRNA KULTÚRA SLOVENSKA AKO PREDM ET ETNOGRAFICKÉHO

VÝSKUMU ■ 122

P očiatky v ed eck éh o z á u jm u o p o ľ n o h o s p o d á rs tv o - o d fy zio k ratizm u

k r o m a n t i z m u...............................................................................................................................................i 123

O d r o m a n tiz m u k h isto ric k é m u m acerializm u. A g rá rn a k u ltú r a - súčasť

k u ltú r n e h o d e d ič s tv a...............................................................................................................................■ 1 3 4

K olektivizácia p o ľ n o h o s p o d á rs tv a - d is k o n tin u ita vo vývine ag rárn ej k u ltú ry

i v m e tó d a c h jej sk ú m a n ia . E tn o lo g ick á a m u ze o lo g ic k á reflexia p rvého

o b d o b ia k o le k tiv iz á c ie............................................................................................................................■ 142

LITERATÚRA.......................................................................................................................................................■ 155

F O TO G R A F IE......................................................................................................................................................I 163

SLOVAK PEASANT (source to study the way o f life). R esum é ■ 164
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist