načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Slovenské právní dějiny – Ladislav Vojáček; Karel Schelle

Slovenské právní dějiny
-7%
sleva

Kniha: Slovenské právní dějiny
Autor: Ladislav Vojáček; Karel Schelle

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  475 Kč 442
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 456
Rozměr: 23 cm
Jazyk: česky
Datum vydání: 09.09.2014
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
ISBN: 978-80-7380-494-7
EAN: 9788073804947
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1948–1918 a 1918–1992) autoři nejdříve podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází. Při charakterizování jednotlivých fází vývoje stručně nastiňují politické a státoprávní poměry a pak se zaměřují na podobu státního mechanismu a práva (systém a prameny práva). Pasáž o středověkém a raně novověkém právu doplňuje poměrně obsáhlý samostatný výklad jeho institutů, v dalších částech práce autoři připomínají základní instituty ve výkladech o pramenech práva. Kniha je určena pro vysokoškolskou výuku slovenských právních dějin, jistě však poslouží i zájemcům o politické a právní dějiny na území Slovenska. Může být i zdrojem užitečných informací pro praktické právníky, kteří chtějí pochopit slovenskou právní kulturu a lépe porozumět institutům platného slovenského práva.

Předmětná hesla
Právní dějinySlovensko – 9.-20. stol.
Stát a právoSlovensko – 9.-20. stol.
Kniha je zařazena v kategoriích
Ladislav Vojáček; Karel Schelle - další tituly autora:
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989 Vývoj veřejné žaloby do roku 1989
Repetitorium českých právních dějin do roku 1945 Repetitorium českých právních dějin do roku 1945
Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech
Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska
Právne dejiny Slovenska, II. diel Právne dejiny Slovenska, II. diel
Velké dějiny zemí Koruny české - Stát -- Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada Velké dějiny zemí Koruny české - Stát -- Velké dějiny zemí Koruny české
 (e-book)
Dějiny ústavního práva - 2. vydání Dějiny ústavního práva
 (e-book)
První československý zákon. Pokus o opožděný komentář První československý zákon. Pokus o opožděný komentář
Státoprávní aspekty revoluce 1848 - 1849 v rakouských, českých a uherských zemích Státoprávní aspekty revoluce 1848
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I Obsah

Obsah

Ú v o d.................................................................................................................................................7

1 V ý v o j s t á t u a p r á v a d o r o k u 1 8 4 8..................................................................................9

1.1 V z n ik s t á tu , p e rio d iz a c e , z á k la d n í p o j m y..............................................................9

1.1.1 Přechod od rodového ke státnímu uspořádání...........................................9

1.1.2 Stát ve středověku a v prvních stoletích novověku -

základní charakteristika..................................................................................13

1.1.3 Právo ve středověku a v prvních stoletích novověku -

základní charakteristika..................................................................................15

1.2 P a tr im o n iá ln í s t á t a p r á v o (9 .- 1 2 . s t o l e t í )...........................................................18

1.2.1 Velkomoravská říše...........................................................................................18

1.2.2 Počátky uherského státu a práva.................................................................23

1.3 K rize p a tr im o n iá ln íh o a fo r m o v á n í s ta v o v s k é h o s t á tu (1 3 .-1 4 . s to le tí) ....30

1.3.1 Nástin politického a státoprávního vývoje...............................................30

1.3.2 Panovník..............................................................................................................32

1.3.3 Státní aparát.......................................................................................................34

1.3.4 Právo ....................................................................................................................41

1.4 S ta v o v s k ý s t á t a p r á v o (k o n e c 14. s to le tí-1 5 2 6 ).................................................43

1.4.1 Nástin politického a státoprávního vývoje................................................43

1.4.2 Organizace státního aparátu.........................................................................47

1.4.3 Právo ....................................................................................................................55

1.5 S tá t a p r á v o v a b s o lu tiz u jíc í m o n a r c h ii (1 5 2 6 -1 8 4 8 ).........................................66

1.5.1 Nástin politického a státoprávního vývoje................................................66

1.5.2 Státoprávní postavení Uherského království

v habsburské monarchii...................................................................................67

1.5.3 Státní mechanismus..........................................................................................75

1.5.4 Právo ....................................................................................................................89

1.6 V y b ra n é in s ti tu t y u h e r s k é h o s tře d o v ě k é h o a r a n ě n o v o v ě k é h o p r á v a 96

1.6.1 Obecná část..........................................................................................................96

1.6.2 Zvláštní část......................................................................................................106

2 V ý v o j s t á t u a p r á v a v le t e c h 1 8 4 8 - 1 9 1 8................................................................. 135

2.1 Z á k la d n í e ta p y v e v ý v o ji u h e rs k é č á s ti h a b s b u r s k é m o n a rc h ie

v l e t e c h 1 8 4 8 -1 9 1 8..................................................................................................... 135

2.1.1 Revoluce 1848-1849.........................................................................................135

2.1.2 Bachovský absolutismus (1849-1860)........................................................146

2.1.3 Období ústavního provizoria (1860-1867)...............................................147

2.2 U h e r s k ý s t á tn í m e c h a n is m u s..................................................................................157

2.2.1 Hlava státu.........................................................................................................157

2.2.2 Další společné orgány....................................................................................160


SLOVENSKÉ PRÁVNÍ DĚJINY

2.2.3 Uherský parlament.........................................................................................160

2.2.4 Uherská vláda (odpovědné ministerstvo)................................................163

2.2.5 Nejvyšší účetní a kontrolní dvůr................................................................165

2.2.6 Organizace územní správy a samosprávy...............................................165

2.2.7 Obecní samospráva.........................................................................................168

2.2.8 Soudní organizace, prokuratura, advokacie a notářství.....................170

2.3 P rá v o v le te c h 1 8 4 8 -1 9 1 8...................................................................................... 173

2.3.1 Vývoj pramenů práva v letech 1848-1918...............................................173

2.3.2 Úprava jednotlivých právních odvětví......................................................179

3 V ý v o j s t á t u a p r á v a v le t e c h 1 9 1 8 - 1 9 9 2 ..................................................................190

3.1 Č e s k o slo v e n sk á re p u b lik a (1 9 1 8 -1 9 3 8 )................................................................190

3.1.1 Vznik československého státu.....................................................................190

3.1.2 Začlenění Slovenska do Československa ................................................197

3.1.3 Ústavní vývoj první Československé republiky....................................209

3.1.4 Státní mechanismus první ČSR..................................................................215

3.1.5 Vývoj volebního práva....................................................................................243

3.1.6 Zahraniční politika.........................................................................................246

3.1.7 Právo....................................................................................................................252

3.2 D r u h á Č e sk o -S lo v e n sk á re p u b lik a (1 9 3 8 -1 9 3 9 )...............................................267

3.2.1 Mnichovská dohoda a její bezprostřední důsledky..............................267

3.2.2 Vznik autonomních vlád na Slovensku a Podkarpatské Rusi...........271

2.2.3 Ústavní zákony o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi 272 3.2.4 Další zm ěny v pomnichovském Česko-Slovensku................................274

3.2.5 Rozbití československého státu.................................................................277

3.3 P r v n í S lo v e n s k á re p u b lik a (1 9 3 9 -1 9 4 5 )..............................................................278

3.3.1 Zákon o samostatném Slovenském státu................................................278

3.3.2 Postavení Slovenské republiky....................................................................279

3.3.3 Ústava Slovenského stá tu............................................................................280

3.3.4 Státní mechanismus........................................................................................281

3.3.5 Povinnosti a práva občanů...........................................................................288

3.3.6 Právní řád..........................................................................................................288

3.4 S tá to p r á v n í p ře d p o k la d y o b n o v y č e sk o s lo v e n sk é h o s t á t u..........................292

3.4.1 Zahraniční odboj v letech 1939-1945 ....................................................... 292

3.4.2 Slovenské národní povstání.........................................................................303

3.5 Č e sk o slo v e n sk á re p u b lik a (1 9 4 5 -1 9 4 8 )................................................................313

3.5.1 Košický vládní program a Slovensko........................................................313

3.5.2 První a druhá pražská dohoda...................................................................315

3.5.3 Prozatímní národní shromáždění..............................................................316

3.5.4 Volby do ústavodárného Národního shromáždění...............................317

3.5.5 Třetí pražská dohoda....................................................................................319

3.5.6 Národní výbory...............................................................................................320


I Obsah

3.5.7 Soudnictví..........................................................................................................324

3.5.8 Právo v poválečném období........................................................................325

3.6 Č e s k o slo v e n sk á re p u b lik a (1 9 4 8 -1 9 9 2 )...............................................................330

3.6.1 Ústavní vývoj....................................................................................................330

3.6.2 Státní správa v socialistickém Československu....................................345

3.6.3 Soudnictví..........................................................................................................354

3.6.4 Veřejná žaloba..................................................................................................371

3.6.5 Bezpečnostní složky.......................................................................................378

3.6.6 Advokácie..........................................................................................................380

3.6.7 Notářství............................................................................................................383

3.6.8 Právo ..................................................................................................................385

S u m m a r y...................................................................................................................................428

L i t e r a t u r a..................................................................................................................................430

O a u t o r e c h...............................................................................................................................439

J m e n n ý r e j s t ř í k.......................................................................................................................440

M í s t n í r e j s t ř í k..........................................................................................................................443

V ě c n ý r e j s t ř í k...........................................................................................................................4 4 6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.