načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Skupinové poradenství – Marta Hargašová; kolektiv

Skupinové poradenství

Elektronická kniha: Skupinové poradenství
Autor: Marta Hargašová; kolektiv

Představení sedmi psychologických programů, určených pro optimalizaci a stimulaci osobního růstu klientů v rámci skupinového poradenství. Čeští, moravští a slovenští psychologové, kteří mají zkušenosti se skupinovým poradenstvím ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  288
+
-
9,6
bo za nákup

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 261
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: ze slovenského jazyka přeložila Anna Fejglová
Skupina třídění: Druhy sociální pomoci a služeb
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2642-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Představení sedmi psychologických programů, určených pro optimalizaci a stimulaci osobního růstu klientů v rámci skupinového poradenství. Čeští, moravští a slovenští psychologové, kteří mají zkušenosti se skupinovým poradenstvím (aplikováním práce se skupinou do psychologické praxe), představují své poradenské programy. Tyto programy, zaměřené na různou psychologickou problematiku, jsou určeny lidem bez výraznějších psychických problémů. Nejedná se tedy o psychoterapii, ale podporu, optimalizaci a stimulaci osobního růstu v rámci skupinové práce. Jednotlivé ukázkové programy se zaměřují např. na seberozvoj, nácvik asertivity, zvládání studia a zkouškového stresu, kariérové poradenství či práci s obézními děvčaty. Cílem knihy je poskytnutí metodického materiálu studentům a pracovníkům v oborech dotýkajících se pedagogiky, psychologie, sociální práce, poradenství a vzdělávání.

Popis nakladatele

Skupina zkušených psychologů představuje v této publikaci, kterou právě držíte v ruce, své programy. Ty realizovala se středoškoláky, vysokoškoláky i učiteli. Za cíl si dala poskytnout metodický materiál studentům psychologie, pedagogiky, sociální práce a jiných odborů, pracovníkům pedagogicko-psychologických i vysokoškolských poraden a všem, kteří se věnují skupinovému poradenství v oblasti vzdělávání. Ale pozor! Nejde o skupinovou psychoterapii, ale o pokus o optimalizaci a stimulaci osobnostního růstu. Poradenské programy jsou určeny lidem bez výraznějších psychických problémů, kteří se chtějí zlepšit v mezilidské komunikaci, ve studiu, naučit se zvládat předzkouškový a zkouškový stres, prohloubit sebepoznání, naučit se relaxovat a využívat svůj tvůrčí potenciál. Hájit svá práva a zdravě se prosazovat, zvýšit svou fyzickou atraktivitu a připravit se na vstup do vysoce konkurenčního světa práce.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Marta Hargašová; kolektiv - další tituly autora:
 (e-book)
Předmanželské poradenství Předmanželské poradenství
Úvod do sveta práce 3. upravené vydanie Úvod do sveta práce 3. upravené vydanie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PhDr. Marta Hargaová, CSc., a kolektiv

SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Autorský kolektiv:

PhDr. Zlatica Bartíková

PhDr. Ladislav Blaek

PhDr. Eva Drotárová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Gajdoová

PhDr. Eva Nanitová

PhDr. Tomá Novák

PhDr. Roman Vodráka, CSc.

PhDr. Mária Zvariková

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3543. publikaci

Odpovědná redaktorka Helena Bendová

Ze slovenského jazyka přeloila Anna Fejglová

Sazba a zlom Radek Vokál

Počet stran 264

Vydání 1., 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo Š doc. MUDr. Pavel áček, Ph.D.

ISBN 978-80-247-2642-7

Finální tisk - 28.ledna 2009, 16:00

STRUČNÝ OBSAH

PŘEDMLUVA .....................................7

O AUTORECH ....................................10

1. MEZILIDSKÉ VZTAHY ..............................13

Edukačně-poradenský program efektivní komunikace

Marta Hargaová a Ladislav Blaek 2. CESTA K ÚSPĚNÉMU STUDIU .........................79

Program regulace předzkoukového a zkoukového stresu

Roman Vodráka 3. RELAXACE A CESTY SEBEROZVOJE ....................115

Relaxačně-aktivační program

Zlatica Bartíková a Eva Nanitová 4. RELAXACE IMAGINACE KREATIVITA .................135

Program stimulace osobnostního růstu

Eva Drotárová 5. BÝT OBÉZNÍ MĚ NEBAVÍ ............................167

Poradensko-psychoterapeutický program pro obézní děvčata

Jaroslava Gajdoová 6. VÝCVIKOVÝ PROGRAM ASERTIVITY ...................193

Tomá Novák 7. TY A TVÁ KARIÉRA ...............................223

Skupinový program kariérového poradenství

Mária Zvariková

PODROBNÝ OBSAH ...............................257

/ 5PŘEDMLUVA

Bezesporu největím vynálezem v sociálních vědách minulého století byla

malá, umělá sociální skupina jako médium, lépe řečeno jako zprostředkovatel léčby, učení, výchovy, sebepoznávaní a osobnostního růstu jejích členů. To, e přirozené skupiny jako rodina a parta přátel nebo kamarádů jsou důleitým modifikátorem vlastnostíijednáníkadéhoznásakoneckoncůinaehozdraví,byloznámoudříve, aleezajistýchpodmínekmůepůsobitblahodárněiuměláskupina,bylonovinkou, která se začala hojně vyuívat.

iroký proud psychoterapeutické literatury, čítající na stovky titulů, rozebírá předevím vnitřní stránku skupinového dění, terapeutické faktory, strategie při navozovánízměnaléčběpacientůsrůznýmidiagnózami.Skupinovéhnutíjerůznorodé,ba- revné a přináí mnoství účinných postupů. Kdy nebudeme brát v úvahu některé paraprofesionálníuivateleazneuivateletohotovynálezu,vichnizdemajísvémís- to. Práce se skupinou účinně slouí také neklinické populaci. Ale tak, jako jsou duevnízdravíanemocoddělenyjenlehceprostupnoustěnou,jsoujakopohyblivýsvá- tekimetodyterapie,poradenstvíneboinformálníchsystémůučení.Neptámese,coje vyínií,hluboképlytké,vzneenépřízemní,alejakjsoupsychologovéajiní pracovnícizoblastisociálníchvědpřipravenipomáhatsoučasnýmlidemvyrovnávat sesnovýmipoadavkyivota.Tím,elidévneklinickýchskupináchnevyadujíléč- bu,majíněkterépostupyvýraznějíúčinek,jinésenehodíajsouitakové,kterénedo- poručujeme v těchto skupinách vyuívat, protoe vyadují klinický přístup. Skupina jemocnýnástroj,alelzejilehceizneuít.Někdysemůevytvářetzávislostčlenůna skupině, jindy pocit výjimečnosti členů i vedoucích skupin. Paraprofesionálové pak smysl skupinové práce často velmi zjednoduují. K tomu se uchylují i někteří manaeřiapersonalisté,kteřímajíspíetendencilovitryby,tj.vyuívatskupino- výchaktivitkomerčně,čímsedostávajídalekomimosociálnívědy.Kroměpozitiv- ních úvah o skupinách můeme pak registrovat i následující dva extrémní postoje: ... nechci se nechat rozloit na součástky, které pak nikdo neposkládá, je to něco, co lezepodkůi......nenávidímtykrásněvytitěnéprogramy,dokonaléachladné,pro- toejetovechnopovrchníazjednoduené... Takovétozkuenostimajíovemasizejména účastníci některých sociálně-psychologických výcviků a rychlokurzů geniality.

Kdy zachováme jednoduché kritérium, jako je léčebna, kola, jiná instituce, kde majískupinovéaktivitysvémísto,pakplatí,eve,cosetýkákoly,ákůastudentů není ani léčbou, ani výcvikem, samaritánstvím, ale ani komercí, nýbr předevím augmentací rozvíjením, optimalizací, poradenstvím. Vnějí stránka, v psychoterapii podceňované programování a strukturování se v současném systému celoivotního poradenství, předpokládané Evropskou unií předevím pro kariérové poradenství (při rozvíjení klíčových kompetencí, tichých schopností nebo soft skills), stává

Předmluva / 7


nezbytností, kterou nelze obcházet. Nastává i renesance starích přístupů, postupů atechnik,jakojetransakčníanalýza,Johariokno,Hollandovatypologienebopropo- jování kognitivních přístupů s psychologií Dálného východu.

Skupina zkuených psychologů představuje v této publikaci své programy, které realizovala se středokoláky, vysokokoláky a učiteli. Prvních pět programů bylo uvedenojakovýstupzpracovánígrantovéhoúkoluMSR(19911993)vneprodejné publikaci Poradenské programy pro mláde (1995) a jsou upraveny jen minimálně, poslední dva jsou připojeny volně a celou sadu doplňují. Cílem publikace je poskytnoutmetodickýmateriálstudentůmpsychologie,pedagogiky,sociálnípráceajiných odborů,pracovníkůmpedagogicko-psychologickýchporadenivysokokolskýchpo- raden a vem, kteří se věnují skupinovému poradenství v oblasti vzdělávání. Nejde oskupinovoupsychoterapii,ikdyněkteréjejíprvkyautořivsouladusesvýmzamě- řenímvyuívají.Jdeopokusooptimalizaciastimulaciosobnostníhorůstu.Poraden- sképrogramymajísvéodbornézázemívevysokokolskémporadenstvíajsouurčeny lidembezvýraznějíchpsychickýchproblémů,kteřísechtějízlepitvmezilidskéko- munikaci,vestudiu,naučitsezvládatpředzkoukovýazkoukovýstres,kterýsene- musítýkatjenomzkouekvekole,prohloubitsebepoznání,naučitserelaxovatavy- uívat svůj tvůrčí potenciál, hájit svá práva a zdravě se prosazovat, zvýit svou fyzickou atraktivitu a připravit se na vstup do vysoce konkurenčního světa práce.

Publikaceuvádízákladníschémata,sekvenceaněkterétechnikyskupinovépráce. Ono jedinečné a obohacující, co autoři a klienti ve skupinách proili, vak zůstává utajeno mezi řádky jako něco neopakovatelného a důvěrného. Je to jako hra v achy. Pravidla jsou stejná, ale hra vdy jiná. Není v tom ádná spekulace. Kniha nenabízí návody, ale jen ukázky skupinové práce. Nepropadáme představě, e skupinová práce je vespasitelná. ít svůj jedinečný, neopakovatelný ivot nejlépe, jak se dá, toho si ceníme nejvíce.

Na zahradě v Salcburku sedí skupina přátel, hudebníků z různých částí Evropy, nadhlavamijimlétajíhelikoptéryaletadla,kterýmisesnobovézceléhosvětasjídějí naletníhudebníslavnosti,alidédolesní...Atovechnoskončí,pojedounarybydo Norska,rozdělajíoheň,připravísalátavečer...Naskalnatémbřehu,kdevítrfouká tak,esedánadmořemplachtitbezplachet,zahrajíprosebeiprovesničany...Jako vnebi.Aneníanidivu,evédskýfilmstímtonázvemměltakvelikýúspěchudiváků, atoibezmainériereklamy...Poslouchám...Netřebajezditanitakdaleko.Jensine- nechat vzít vlastní ivot, nebýt ve vleku módních vln, peněz, konzumu a hledat si své místo v rychle se měnícím světě.

Právě k tomu vedou i nae programy. Jsme různí, ale rozumíme si. Někdo klade větídůraznaracionalitu,jinýnameditaci,imaginaciaspiritualitu.Intelektuálnísvět psychologie není jednoznačný a my vnímáme člověka jako bytost bio-psycho-sociální, duevní i duchovní. Ze dvou nejúčinnějích způsobů emocionálního přelaďování,kterýmijsouhudbaasex,vprogramechpochopitelněvyuívámejenomhud- bu, převáně klasickou (nikoli esoterickou). Uplatňování dechových cvičení nijak nesouvisí s holotropními sezeními, spriritualita s náboenským nebo jiným fanatismem a biologická zpětná vazba se uívá jen okrajově. Jsme si vědomi hranic některých postupů. Za vím v této publikaci, co navenek vypadá jako strohé schéma, se 8 / Skupinové poradenství

skrývá nae poselství, jak je důleité ít v dobrých mezilidských vztazích, mít lásku

ipráci,umětrelaxovatanicnedělat,aleiněconovéhovytvářet,nepoddávatsepře-

kákám, nebát se říct vlastní názor, řídit svůj ivot podle svých moností a alespoň

chtít být krásným a ulechtilým člověkem.

M. H.

Předmluva / 9

O AUTORECH

PhDr. Marta Hargaová, CSc., psycholoka, absolventka Univerzity KomenskéhovBratislavě,kdepracovalavPsychologickémústavuFFUKavedlaPsycholo- gickou poradnu pro vysokokoláky UK. Věnovala se vědecko-výzkumné, pedagogické a poradenské činnosti. Je autorkou kniních publikací, učebnic, odborných studiíačlánkůstematikouceloivotnívývojové(biodromální)psychologie,manel- ského a vysokokolského poradenství. V individuálním i skupinovém poradenství rozvíjela inovativní přístupy k řeení partnerských, osobních a studijně-profesních problémůklientů,předevímsezabývalaobdobímadolescencearanédospělosti.Má rovně graduované pedagogické vzdělání, certifikáty z výcviků ve skupinové práci a client centered counselling and psychotherapy. V současnosti je řeitelkou grantovýchúlohEvropskéhosociálníhofondunatémakariérovéporadenstvívesféřevzdě- lávání.

PhDr. Ladislav Blaek, andragog, absolvent Univerzity Karlovy v Praze, odborník s bohatými zkuenostmi s chováním a jednáním lidí v krizových situacích. ZaloilprogramvýcvikuvkrizovémvyjednávánípropolicistyČeskérepublikyařadulet se na něm podílel. Intenzivně se věnoval zdokonalování technik krizové intervence, krizového managementu a psychologii agrese. Vedle četných zahraničních výcvikůvoblastikrizovéintervenceavyjednáváníabsolvovalkurztransakčníanalýzyposkytovaný European Association of Transactional Analysis v Holandsku, studoval a v různých oblastech aplikoval nové metody sociální psychologie. V privátním sektorusenynívěnujetréninkůmkomunikaceazvládáníchovánívlimitníchsituacích.

PhDr. Roman Vodráka, CSc., psycholog, absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě a vědecké výchovy v Psychologickém ústavu FFUK tamté. Působil na Vojenské akademii v Brně, dnes pracuje jako psychoterapeut v Centru duevního zdraví v Brně. Věnuje se pedagogické práci i vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti duevního zdraví, psychoterapie a poradenství. Absolvoval psychoterapeutickývýcvikPCA,výcvikvkineziologiiadalí.JečlenemEuropeanAssociation of Counselling, konzultantem Personal Performance Consultants v oblasti psychologického poradenství v ČR, členem sekce psychoterapie České lékařské společnosti a členem Českomoravské psychologické společnosti.

PhDr. Zlatica Bartíková, psycholoka, absolventka Univerzity Komenského vBratislavě.PracovalavPsychologickémústavuFFUKtamtéapozdějisevěnovala práci v psycho-sociálním centru v denním stacionáři pro pacienty po ukončení psychiatrické léčby. V individuální terapii, v práci se skupinou uplatňuje a rozvíjí různé netradiční postupy, jako je čínská gymnastika, tai-chi, dechová cvičení apod. Spolu 10 / Skupinové poradenství skolegynízPÚFFUK PhDr. Evou Nanitovou,kterásevěnovalaproblematiceso- ciální interakce, psychologii míru, environmentální psychologii, výzkumu a práci se skupinou,vytvořilazdánlivějednoduchýprogram,kterýpřináíznačnýpotenciálpro seberozvoj osobnosti současně ovem klade vysoké nároky na vedoucí skupin, jejich znalosti a zkuenosti.

PhDr. Eva Drotárová, Ph.D., psycholoka,kterápracujejakodocentkanakated- ře psychologie Fakulty humanitních a přírodních věd a na katedře křesanské pedagogiky a psychologie Pravoslavné bohoslovecké fakulty Preovské univerzity. Vede přednákyzpsychohygieny,pedagogickéasociálnípsychologieaseminářezapliko- vanépsychologie.Věnujeseproblematicekvalityivotaahodnotovéorientacivyso- kokoláků, syndromu vyhoření a facilitačnímu učení v podmínkách přípravy budoucích pedagogů. Roky pracovala ve vysokokolském poradenství a vedla kurzy autoregulačních technik. Zkuenosti z této oblasti uplatnila i ve své publikační činnosti.

PhDr. Jaroslava Gajdoová, psycholoka, absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě. Je ředitelkou Krajské pedagogicko-psychologické poradny v Bratislavě.Vícenedvacetosmletsevěnujepsychologickémuporadenstvípřiřeeníproblé- mů osobnostního a kariérového vývoje adolescentů. Ve své práci vyuívá dynamickou terapii, kognitivně-behaviorální terapii, ale i neurolingvistické programování, psychosyntézu a hypnoterapii. Věnuje se metodologickým a koncepčním otázkám poradenství, popularizaci psychologie a psychologických poradenských slueb.

PhDr. Tomá Novák, psycholog manelské a rodinné poradny v Brně, je absolventembývaléUniverzityJ.E.PurkyněvBrně.DoktorátzískalnaUPOlomouc.Učí externě na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Problematikou netradičního vyuití asertivityvrodiněsezabývájitakřkatřicetlet.Ztétosférypublikovalřadukniních ičasopiseckýchprací.SpolusPhDr.VěrouCapponipatřilikprvním,kteříunásrea- lizovali kurzy asertivity pro vysokokoláky. Je známým autorem desítek kniních publikací z oblasti manelského, předmanelského, rodinného a rozvodového poradenství, z nich některé je moné si přečíst v pěti jazycích.

PhDr. Mária Zvariková, psycholoka, absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě. Je odbornou asistentkou na katedře společenských věd Technické univerzityvKoicích.Svéznalostiazkuenosti,izpostgraduálníhostudianaUKvBra- tislavěaUKvPraze,uplatňovalanejdřívevmanelskémporadenství,nynísevěnuje pedagogické a poradenské činnosti. Specializuje se na problematiku vysokokolského poradenství. Usiluje o jeho etablování a praxi, v souladu s poadavkem dneka, kterým je kariérové/profesní poradenství, i s naí dlouholetou tradicí biodromální (celoivotní) koncepce poradenství, a to s důrazem na holistický model.

O autorech / 111. MEZILIDSKÉ VZTAHY

Edukačně-poradenský program efektivní komunikace

Marta Hargaová a Ladislav Blaek

1.1 ÚVOD

V programu vycházíme z Berneho transakční analýzy, co není ádná náhoda.Přestoenejdeovelkoupsychologickouteorii,jakobylapsychoanalýza,behavio- ralismus nebo teorie učení, stále víc se ukazuje i její praktický význam. Je to teorie velmiblízkáivotu,srozumitelnáaivá.Staréosvědčenéidejepředstavujíjakésijád- ro, kolem kterého oscilují nové proudy. Od svého vzniku v 50. letech 20. století se transakčníanalýzadálroziřuje,rozvíjíadiverzifikuje.Vcelémhnutíjezřejmýduch spolupráce, nikoliv zfanatizovaná jednota nebo napodobování, ale vzájemně respektovanárůznorodost.Tatoteoriejenámblízká,protoevnínacházímemoudrosttěch, kteří chápou, e ivot je příli sloitý na to, abychom ho mohli zcela pochopit a vysvětlit, a také proto, e ponechává svobodu hledání. V současnosti, kdy se vechno velmirychleměníapříkladůspoluprácejemálo,vzbuzujetentopřístupnadějiivno- vých sociálních kontextech. Je a neuvěřitelné, e Berneho sanfranciské semináře běínepřetritě,jednouvtýdnu,udesetiletí.Jsoutonejdéletrvajícíseminářeosku- pinové terapii na světě.

V roce 1964 byla zaloena Mezinárodní asociace pro transakční analýzu (ITAA),

sdruujícínárodníasociaceaindividuálníčleny.Vroce1971sezačalvydávatdosud vycházející Transactional Analysis Journal (TAJ) a o pět let později byla zaloena Evropskáasociaceprotransakčníanalýzu(EATAnynímáasi7000členůasdruu- je34členskýchasociacíz23evropskýchzemí).Obdobnáseskupeníaasociaceexis- tujínaamerickémkontinentuavzemíchpacifickéoblasti.Mezijejichhlavníaktivity patří vzdělávání a certifikace členů i dalích zájemců o kolení a výcvik v transakční analýze. Eric Berne (19101970), její zakladatel, charakterizoval skupinové aktivity spí jako učení se ne jako bloudění v temných zákoutích lidské psychiky. Proto transakčníanalýzanelákáty,kteřítouípovýjimečnýchzáitcíchahledajínovéfor- mysvéhobytí,aanivedoucískupin,kteříbývajízaměřenipředevímnapotvrzení vlastní důleitosti.

Lzejivyuít psychoterapeutickým, poradenským a edukačním způsobem.Ka-

dázuvedenýchaktivitvyadujetrochujinýpřístupapodmínkyrealizace.Pedagogo- vé mohou velmi přispět tím, e ákům objasní principy transakcí, tj. dvojsměrné komunikace v porovnání s jednosměrným, převáně direktivním paradigmatem, abudoujevesvépráciuplatňovat.Poradentípsychologové,kteřísevěnujílidem,je-

Mezilidské vztahy / 13


jich duevní zdraví je v normě, a pomáhají jim při řeení aktuálních osobnostních, studijních, profesních (kariérových), partnerských a manelských i rodičovských problémů, mohou přispět ke zlepení mezilidské komunikace na různých úrovních. Efektivní komunikace a dobré mezilidské vztahy jsou důleité jak v práci, tak v soukromém ivotě. Téměř nikdy toti nejsou tak dobré, aby nemohly být jetě lepí. A při hledání zaměstnání se komunikační dovednosti jeví v poadavcích agentur nebo v inzerátech jako klíčová kompetence či ádoucí kvalita. Psychoterapeuti vyuívají postupy transakční analýzy k navození změn v chování a léčbě naruených vztahů.Náprogramjeedukačně-poradenskýaposkytujeúčastníkůmmonostučit se naivo v interakci s ostatními členy skupiny, současně s tím si korigovat obraz sebesamaarozvíjetkomunikačnídovednosti.Rozdílmezijednotlivýmiskupinový- mi přístupy a TA se nejlépe ukáe v pojetí hraní rolí.

V programu budeme postupně, hravou formou a zdánlivě jen mimochodem získávatvhleddosvéhocítění,myleníakonáníasvýchkomunikačníchnávyků.Poku- síme se o orientaci v poselstvích, která si vzájemně vysíláme. Půjde nám o to pochopit, jaké to vechno má důsledky pro nae vztahy. Moná odhalíme i nevhodné strategie, které v komunikaci uplatňujeme, a budeme se jich chtít zbavit. Snad také objevíme něco nového, příjemného, co jsme dosud přehlíeli, změníme názor na některé věci, pochopíme, v čem jsme byli necitliví nebo proč se nás některé záleitosti více dotýkaly. Máme příleitost se něco nového naučit a zlepit se ve vzájemné komunikaci.Natétocestěobjevůnebudemesami.Budousnámiostatníčlenovéskupi- ny, člověk-profesionál, který proel úskalími ivota a neztratil optimismus, a také jedna velmi uitečná teorie.

1.2 CO JE TRANSAKČNÍ ANALÝZA

Transakční analýza (dále TA) je teorií osobnosti, komunikace a psychote

rapie.Jakoucelenáteorieosobnostiumoňujeilaikoviučinitsipředstavuotom,jak jeorganizovánalidskápsychika.Ktomuvyuívátrojčlennýmodelegostavůodpoví- dající naí biopsychosociální podstatě. Ego stavy jsou vnitřně soudrné vzorce nebo systémy chování normálních lidských bytostí, které jsou navenek pozorovatelné. Podle E. Berneho se člověk projevuje ve třech svých podstatách: n emocionální Dítě (Dí), n racionální, logický, pragmatický, řeící Dospělý (Do), n hodnotící, regulující, určující a dodrující pravidla a tradice Rodič (Ro).

V porovnání s Freudovým modelem hierarchicky uspořádané osobnosti, kde SuperegoplnífunkcidozorcenadEgemaIdvroucímkotlempudů,jevTAkadý ego stav relativně nezávislý a můe se uplatnit, být u moci v určitém čase, na určitém místě, v určité situaci. Tento model, samozřejmě s vědomím velkého zjednoduení,pomáhávysvětlit,jaklidépsychologickyfungují,včemsevzájemněliíaproč se chovají právě určitým, a nikoli jiným způsobem. 14 / Skupinové poradenství

TA vychází z pozorování, co lidé dělají, jak se navenek projevují a co si vzájemně říkají. Je tedy praktickou teorií komunikace a vhodným nástrojem rozvíjení komunikačních dovedností. Vyuívá se vude tam, kde je třeba rozumět interpersonálním vztahům a kde se očekává i jejich jisté ovlivňování nebo rozvíjení.

Nejčastěji se TA vyuívá skupinově, v práci s partnerskými a manelskými páry asdvojicemivkomplementárníchpozicích,jakojeučitelák,rodičdítě,lékařpa- cient, prodavačzákazník, atp.

Pokud analyzujeme sociální situace, můeme pomocí TA: n zjistit, jakou roli člověk v této situaci hraje, n určit, který ego stav je nejčastěji v akci a které ego stavy nejsou dostatečně rozvi

nuté, n změnit komunikační pravidla tak, aby interakce přináela vzájemné uspokojení, n ukončit neproduktivní komunikační hry, které vedou vztah do slepé uličky, n nacházet nové zdroje energie pro svou existenci.

TA prola různými vývojovými obdobími, počínaje strukturální analýzou a definováním ego stavů (19551962), přes analýzu transakcí, podle ní se celý proud nazývá, a analýzu her (19621970), ivotní pozice a scénáře (19661970) a po zaměření se na distribuci energiemezijednotlivýmiegostavy(odr.1970).Neome- zuje se vak na ádnou z uvedených oblastí, ádnou nepreferuje, ale ani nepopírá.

Kritika rané, dnes u klasické fáze TA, se týká příliného zdůrazňování rozumové stránkyvkomunikaci.Vsoučasnostijsouemocionální,kognitivníakonativnísloky povaovány za rovnocenné. Berneho jedinečná schopnost vyjadřovat mylenky TA hovorovýmjazykemapopularizacekonceptůTAvněkterýchedicíchmasovékniní produkce byly ve své době inspirací pro záplavu populárních textů nepřípustně zjednoduujících koncepty TA a na hranici jakéhosi jejího pop kultu.

RůzníprofesionálovémohouTAvyuívatsvobodněapřispětkníisvýmosobním vkladem.Někohozaujmeharmonizaceosobnostiarozvíjenízanedbanýchegosta- vů, jiného upoutá rozplétání transakcí a komunikačních her, dramatický trojúhelník nebo hledání zdrojů energie. Způsoby, jakými jednotliví profesionálové pracují, a problémy, na které soustřeďují svou pozornost, mohou být různé ale vichni se hlásí k TA a praktikují ji.

Základní principy TA jsou jednoduché. Jejich aplikace je u sice sloitějí, nezamluje ji vak ádný závoj tajemství. Samozřejmě, někteří autoři rozvíjejí své koncepty do pozoruhodných detailů a a nepřehledné spleti souvislostí, ani to vak výrazně nezavazuje k následování. TA pouívá srozumitelný jazyk a pochopitelné vizuální symboly, které umoňují přehledně zachytit to, co se v interakcíchavkomunikaci mezi lidmi děje. Symboly určitým způsobem definují situaci a nedávají monostneustáleunikatdonejasnýchspekulací.Soustřeďujínasebepozornostačlo- věk si zpravidla začne víc vímat, co, kdo a jak říká a jak se chová. Jakmile člen skupiny nějaký symbol jednou individualizuje, zavazuje se tím, aby hledal klíč k řeení své situace a převzal zodpovědnost za vlastní chování. Nikdo vak nikoho k ničemu nenutí.Lidé,kteřípraktikujíTA,vynikajíivostíducha,jasnostímysliaupřímností.

Mezilidské vztahy / 15

+


TAstavíčlověkapředfakt,ejesámzodpovědnýzato,cosestanevbudoucnosti, bez ohledu na to, co se stalo v minulosti, a umoňuje lidem: n změnit se, n získat sebekontrolu, n objevit svět svobodné volby (T. A. Harris, 1997).

DálestručněproberemeněkterécharakteristikyTAprovedoucískupin.Informaceuvedenévdyvzávěrukadélekce(setkání)jsouurčenéčlenůmskupinyjakostudijnímateriály.Programvycházízvlastníchzkuenostíatextyjsoujendoplňkem,pod- nětem k přemýlení při sebepoznávání a pozorování.

1.3 FILOZOFIE PROGRAMU FILOZOFIE TA

V souladu s filozofií TA program vychází z určitých předpokladů, o ně se

opíráme. Jsou to přesvědčení o člověku a moných změnách v jeho ivotě. Jen těko by mohl psycholog působit v roli vedoucího skupiny TA, kdyby součástí jeho osobních názorů nebyla následující přesvědčení: Kadý z nás je jiný, ale ve své lidské podstatě jsme si vichni rovni VduchuTAtoznamená,evichnilidéjsousvýmzpůsobemO.K.(přijatelní),co seprojevujevnezaujatémpostojikdruhým.Nadnikohosenemůemevyvyovat,ni- koho vnímat jako méněcenného, nedostačujícího nebo jako objekt manipulace. Platí to o vedoucích skupin i jejich členech. Kadý člověk má svou hodnotu a zaslouí si důstojnézacházení.Vnaemprogramupředpokládámepráciseskupinoustředoko- lákůnebovysokokoláků,tj.vpodstatěbezproblémovýchmladýchlidí,kteřísechtě- jí zlepit v komunikaci. Vzájemnou akceptaci zde nevidíme jako problém, proto senaepozornostsoustřeďujenaméněnápadnépsychologickéjevyvprocesukomunikace. V jiných skupinách můe být poadavek rovnocennosti zpočátku problémem. Kadý člověk je schopný myslet sám za sebe Pokud vyloučíme lidi s váným pokozením mozku, u vech ostatních sázíme na schopnost usuzovat, přemýlet, předvídat důsledky svého jednání a rozhodování. Mylení nás můe odklonit od aktivit, k nim nás vedou nae emoce. Není to vak nutnévdy,vudeazakadoucenu.Ti,kteříjsouspoutanísvýmimylenkami,před- stavami nebo povinnostmi, by se měli uvolnit a ponechat ve svém ivotě místo i pro svécity.Nadruhéstraněti,kteříseutápějívpocitechadávajíbezbřehýprůtoksvým emocím, by se mohli naučit přesměrovat svou psychickou energii do jiného řečitě. Je třeba vzít na vědomí, e v některých situacích je rozum přece jen tím nejlepím rádcem. Lidé jsou schopni svůj ivot měnit a řídit Častomámetendencisvalovatvinuzasvůjnepovedenýivotnaněkohojiného.Jistě, jsou záleitosti, nad kterými nemáme moc. Jedno vak víme za rozhodnutí a cíle, 16 / Skupinové poradenství

kterésivivotěklademe,zato,coodivotachceme,jeodpovědnýkadýznássám.

Ostatní nám mohou nai ivotní cestu ulehčovat nebo komplikovat, ale nikoliv určo

vat.Kadýznásijesdůsledkysvýchrozhodnutíasamozřejmě,nejvícezásadních

rozhodnutíučiníčlověkjivmládí.Vybírásikolu,směrsvéprofesníaktivity,přáte-

le, partnera a formuje svůj ivotní styl. Měnit profesi je jednoduí ne měnit ivotní

styl nebo způsob souití. Jeliko jsme vak permanentními nedodělky, na pokus

o vylepení není nikdy pozdě.

Lidé jsou schopní se dále rozvíjet a být nezávislí na vůli druhých

Vichni jsme O.K., i kdy někdy se tak nechováme. Jednáme toti podle strategií,

které jsme si osvojili kdysi v dětství. Tehdy to byly nejlepí způsoby, jak dosáhnout

toho,cojsmechtěli.Ktěmtostrategiímsečastouchylujemerovněvdospělosti,ato

i přes to, e jsou zjevně neproduktivní a někdy i zraňující. Jestlie jsme byli v dětství

vystaveni silnému tlaku ze strany rodičů vyvíjet se určitým směrem, měli jsme té

monostsetomutotlakubuďpodvolit,nebosevzepřít.Jakodětijsmeseasipodvoli-

lialemusímesetakchovativdospělosti?Nikdonásnemůepřinutit,abychomcíti-

li, mluvili a jednali tak, jak chtějí druzí v naem okolí. Záleí vdy na naem rozhod

nutí, zda se podvolíme, popřeme sami sebe, nebo se pokusíme navodit nějakou

změnu. Ani popření sebe samého jen proto, e nechceme druhému ublíit, nevede

k dobrým koncům. Nakonec mu moná ublííme stokrát víc, ne kdybychom pro

blém otevřeli a hledali spolu oboustranně přijatelné východisko. Obětování se ve

vztazích je v podstatě popírání monosti něco změnit a dále se rozvíjet. Lidé se mo

hou měnit, a to nejen tím, e pochopí některé své neproduktivní vzorce chování, ale

předevím tím, e se pro změnu rozhodnou.

Lidé mohou mezi sebou svobodně a otevřeně komunikovat

Lidémajíplnéprávobýtinformovániotom,cosemezinimiděje,jaksejejichchová-

níjevídruhým,cosionichdruzímyslíacocítí.Meziterapeutyjerozířenýnázor,e

lidemsenemáříkat,comajídělat,jelikosikadýmusípomocisám.Mysepřiklání-

me k názoru E. Berneho (1972), e říci jim to můeme, ten druhý se vak musí sám

zvednout a jít za svými cíli.

Tentoprogramjepostavennaneohroujícíatmosféře,otevřenékomunikaciaposky-

tování zpětné vazby. Záměrně neotvírá taková témata, která by vyadovala jiné ne

edukačně-poradenskéintervence.Samozřejmě,některýmproblémůmsevyhnoutne-

můeme, a v takovém případě se poradce dohodne s klientem na individuálních set

káních. Vedoucí skupiny a její členové jsou v rovnocenném vztahu. Zpětná vazba je

oboustranná. V programu se vyuívá spontánní komunikace a přihlíí se přitom jen

k některým pokynům jasně definovaným v duchu TA. Kvůli porozumění a ulehčení

vzájemné komunikace o komunikaci zde budeme dále věnovat pozornost objasně

ní termínů, jako je Rodič, Dospělý, Dítě, pohlazení, transakce, komunikační hra,

OK ne OK atp.

Mezilidské vztahy / 17 KOMUNIKACE

Komunikace (z lat. communico sdílím, svěřuji se, prokazuji, radím se, vy

jednávám)jeslovosněkolikavýznamy.Jetocesta,spojení,komunikačníkanál,doro- zumívacíproces,výměnainformací.Vpsychologiijdeomezilidskoukomunikaci,co znamená vysílání a přijímání verbálních a neverbálních poselství, zpráv, informací mezilidminavzájem.Nejčastějihovořímeořečovémneboznakovémdorozumívacím styku.

Komunikace mezi lidmi představuje přenos a výměnu, vzájemné odevzdávání mylenek,postojů,hodnot,významů,citůapocitůdorozumíváníaduchovníovliv- ňováníčlověkačlověkem.Jetodynamickýprocespůsobeníjednohočlověkanadru- hého.

Nadruhéstraněstojímoderníinformačně-komunikačnítechnologie.Současnáin- formační společnost přináí nevídané monosti přenosu informací. Vyvíjejí se stále rychlejíadokonalejíkomunikačnítechnologie.Veseurychluje,aletoneznamená, eizlepuje.Slovanapsanádopískumohoumítvětísílunesvítícífrázenadispleji nejmodernějíhomobilu.Technikanásnespasí,kdynebudememítcoříctneboztra- tíme schopnost potěit druhého člověka (tak jako slepice chované ve velkochovech ztratily schopnost kvokat a vyvést kuřátka). Je to k smíchu. Ale i není. Máme úasné komunikačnísystémy,častosevaknedovededomluvitmatkasdcerou,musesvou enou, učitel se ákem, člověk s člověkem.

Na rozdíl od moderních informačních a komunikačních technologií, které prostřednictvím druic spojují celý svět, a prostředků masové komunikace, které mají anonymnívysílačeapřijímače,jekomunikacevpsychologickémsmyslupojímána jako výrazně ivý vztah nebo transakce (výměna) člověka s člověkem předevím z očí do očí.

Sociální komunikace je variabilní do té míry, v jaké mají jednotlivci podobnou nebo odlinou úroveň poznání, zda hledají uspokojení vyích nebo niích potřeb a jaké jsou jejich postoje k ivotu i obsahu komunikace. 1.4.1 MODELY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE Mezi základní modely komunikace patří: n Sociální ceremoniál komunikaceprobíháočekávanýmzpůsobem,vyadujedo-

drovat určitá pravidla. V TA to jsou různé společenské a rodinné rituály, zábavy

a psychologické komunikační hry. n Model rolí do komunikace se promítá chování odpovídající sociální nebo pra

covní roli (pozici). Do této roviny mezilidské komunikace patří:

a) zásady a pravidla společenského styku,

b) pracovní komunikace v různých rolích,

c) diplomatická, konzulární komunikace a protokol. 18 / Skupinové poradenství       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.