načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Skupinová psychoterapie v praxi. Třetí, doplněné vydání – Stanislav Kratochvíl

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Skupinová psychoterapie v praxi. Třetí, doplněné vydání
-7%
sleva

Kniha: Skupinová psychoterapie v praxi. Třetí, doplněné vydání
Autor: Stanislav Kratochvíl

Autor systematicky objasňuje principy, složky, metody, techniky a účinné faktory skupinové psychoterapie. Popisuje zkušenosti s terapeutickými skupinami pacientů trpících neurotickými a psychosomatickými poruchami, manželskými problémy a ... (celý popis)
363
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2% 90%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 297
Rozměr: 155x225
Úprava: ilustrace
Vydání: 3., dopl. vyd.
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Jazyk: česky
Datum vydání: 16.10.2009
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2005
ISBN: 978-80-7262-347-1
EAN: 9788072623471
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autor systematicky objasňuje principy, složky, metody, techniky a účinné faktory skupinové psychoterapie. Popisuje zkušenosti s terapeutickými skupinami pacientů trpících neurotickými a psychosomatickými poruchami, manželskými problémy a poruchami osobnosti. Zkušenosti získal během své třicetileté činnosti v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Kniha podává návod jak provádět skupinovou psychoterapii.

Popis nakladatele

Psychoterapie je léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky. K těmto prostředkům patří také vztahy, které se vytvoří mezi členy záměrně sestavené skupiny klientů či pacientů a mezi takovou skupinou a jejím terapeutem či terapeuty. Tyto vztahy a s nimi související interakce mohou sloužit k ulehčujícímu vzájemnému vyslechnutí, povzbuzení a citové podpoře, ale také k projevení, pochopení a opravení chyb v postojích a v chování k lidem. Navíc terapeuticky fungující skupina poskytuje možnost nacvičování nového účelnějšího jednání a osvojení si chybějících sociálních dovedností. Interakce členů vytvářejí skupinovou dynamiku, k níž patří také skupinová soudržnost a skupinové napětí. Toho všeho využívá skupinová psychoterapie. Obohacuje tak individuální působení psychologickými prostředky o další rozměr a zesiluje vliv některých z jeho účinných faktorů.

V této knize podávám výklad, jak skupinové dynamice a skupinové psychoterapii porozumět, a návod, jak skupinovou psychoterapii provádět. Opírám se o poznatky z literatury, o pozorování skupinové práce jiných a zejména o vlastní pětadvacetileté zkušenosti s terapeutickými skupinami pacientů, trpících neurotickými a psychosomatickými poruchami, manželskými problémy a poruchami osobnosti. Využívám revidovaný materiál ze svých dvou starších publikací o skupinové psychoterapii neuróz (1978, 1983), přičemž se zaměřuji pouze na ty poznatky, které mají přímý význam pro klinickou a poradenskou praxi.

První část příručky jsem nazval Základy, druhou Zkušenosti. V první části systematicky objasňuji principy, složky, metody, techniky a účinné faktory skupinové psychoterapie. Ve druhé části to vše názorně zobrazuji na osudech několika skupin v terapeutické komunitě pro dospělé pacienty s převážně neurotickými poruchami.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Skupinová analýza v praxi Skupinová analýza v praxi
Pines Malcolm, Roberts Jeff
Cena: 123 Kč
Úvod do psychoterapie Úvod do psychoterapie
Vymětal Jan
Cena: 365 Kč
Speciální psychoterapie Speciální psychoterapie
Vymětal Jan, kolektiv a
Cena: 390 Kč
Ke knize "Skupinová psychoterapie v praxi. Třetí, doplněné vydání" doporučujeme také:
Manželská a párová terapie Manželská a párová terapie
Dětská klinická psychologie -- 4., přepracované a doplněné vydání Dětská klinická psychologie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

5

PŘ E D M L U V A..........................................................................................................................................................................9

PO D Ě K O V Á N I.......................................................................................................................................................................10

A. ZÁKLADY

Ú V O D ..........................................................................................................................................................................................13

1. SK U PIN OV Á D Y N A M IK A T E R A P E U T IC K É S K U P IN Y.................................................................... 15

1.1. Cíle а struktura skupiny...................................................................................................................................... 15

1.2. Norm y sk u p in y........................................................................................................................................................16

1.3. Role ve skupině........................................................................................................................................................16

1.4. K oheze.........................................................................................................................................................................18

1.5. T e n z e..............................................i............................................................................................................................19

1.6. Projekce......................................................................................................................................................................22

1.7. Tvorba podskupin...................................................................................................................................................24

1.8. Stadia vývoje uzavřené skupiny.......................................................................................................................26

1.8.1. První stadium : orientace a závislost....................................................................................................27

1.8.2. D ruhé stadium : konflikty a p ro te st.....................................................................................................27

1.8.3. Třetí stadium : vývoj koheze a ko o p erace.........................................................................................28

1.8.4. Čtvrté stadium: cílevědom á čin n o st....................................................................................................29

1.8.5. Ovlivňování stadií......................................................................................................................................29

2. O R G A N IZ A C E T E R A P E U T IC K É S K U P IN Y.............................................................................................32

2.1. Počet o so b ..................................................................................................................................................................32

2.2. Frekvence a trvání sezení; trvání terapie.......................................................................................................33

2.3. Indikace skupinové terapie a složení sk u p in y............................................................................................35

2.4. Příprava na skupinovou psychoterapii...........................................................................................................38

2.5. Prostředí pro skupinová sezen í..........................................................................................................................43

2.6. Zahájení skupiny a včleňování nových p acien tů.......................................................................................44

2.7. Zásady práce sk u p in y...........................................................................................................................................46

3. R O L E TER A PEU TA A ZPŮ SO B V ED E N I S K U P IN Y...........................................................................48

3.1. Role aktivního v ů d ce............................................................................................................................................48

3.2. Role analytika..........................................................................................................................................................49

3.3. Role kom entátora....................................................................................................................................................50

3.4. Role m oderátora a experta...................................................................................................................................51

3.5. Role autentické o so b y...........................................................................................................................................52

3.6. Jiné klasifikace.........................................................................................................................................................54

3.7. K oterapeuti................................................................................................................................................................56

3.8. Skupina bez terapeuta...........................................................................................................................................59

3.9. Ú čast zapisovatele a nečlenů sk u p in y............................................................................................................60


rt Skupinová psychoterapie v praxi

4 .i. Ukázky průběhu skupinových sezení................................................................................................................ ....................................62

4.1.1. Sezení skupiny » А « ................................................................................................................. 62

4.1.2. Sezení skupinv »В« .... ..............................63

4.1.3. Sezení skupiny » С «.....................................................................................................................................................64

4.1.4. Sezení skupiny » D «............................................................................................................................................................................................................66

4.1.5. Sezení skupiny » Е «......................................................................................................................................................................................68

г J

4.1.6. Sezení skupiny »F« ... . ....................................................70

4.2. Klasifikace průběhu skupinových sezení...............................................................................................................................................................71

4.2.1. Plánovanost program u....................................................................................................................................................................................................71

4.2.2. Slrukturovanost skupinového sezení........................................................... ....................................73

4.2.3. Způsob zahajování..................................................................................................................................73

4.2.4. Využívání speciálních te c h n ik..........................................................................................................73

4.2.5. Orientace skupinového sezení............................................................................................................74

4.2.6. Preferované psychické pro cesy...............................................................................................................................74

4.2.7. Způsob ukončení sezen í...............................................................................................................................................................................................75

4.2.8. Teoretická k o ncepce..........................................................................................................................................................................................................77

ÚVODNÍ A PO M O C N É T E C H N IK Y.................................... ..................................................................................................................................78

5.1. Úvodní rozehřátí..........................................................................................................................................................................................................................................78

5.1.1. Pohybové techniky..............................................................................................................................................................................................................78

5.1.2. Fantazijní techniky........................................................................................................................................................................................80

5.1.3. Psychoterapeutické h r y........................................................................................................................81

5.2. Pomocné techniky v průběhu sezení.... .................................82

5.2.1. Podněcování d isk u se......................................................................................... ...............................82

5.2.2. Zaměřování na pocity a v ztah y.........................................................................................................86

5.2.3. Hraní rolí (psychodram atické techniky)........................................................................................87

5.2.4. M anipulace atm osférou skupinového sezení........................................... ....................................91

O R IEN TA C E SK U PIN O V É H O S E Z E N Í.......................................................................................................93

6.1. Biografická orientace.........................................................................................................................................93

6.2. Tematická orientace....................................................................................................... ....................................94

6.3. Interakční o rien tace............................................................................................................................................98

6.3.1. Nestrukturované interakční sezení..........................................................................................................................................99

6.3.2. Dvoj úrovňové sezen í.............................................................................................................................99

6.3.3. Sezení s interakčními technikam i..................................................................................................100

6.3.4. Hodnotící schůzka tým u za účasti členů skupiny.................................................................... 105

6.4. Srovnání a jiná hlediska................................................................................................ ..........................106

SPECIÁ LN Í SKUPINOVÁ S E Z E N Í ...................................................................................................................................109

7.1. Psychodram a........................................................................................................................................................................................... ..............109

7.1.1. M onolog........................................................................................................................................................................112

7.1.2. Dvojník a alter e g o..............................................................................................................................112

7.1.3. Výměna ro lí................................................................................................................................ 114

7.1.4. Z rcadlo..... .................................. 115

7.1.5. Jiné techniky.........................................................................................................................................................................................................115

7.1.6. Sdílení p ocitů.........................................................................................................................................116

г

7.1.7. Varianty psychodramatu .... .................................116

7.2. Psychogym nastika........................................................................................................ ..................................117

7.2.1. Průpravná č á s t................................................................................................................................ 118

7.2.2. Pantomimická č ást..............................................................................................................................119

7.2.3. Závěrečná č á s t............................................................................................................................................................... ......................122

7.3. Projektivní artcierapie....................................................................................................................................................................................................................123

7.4. M uzikoterapie...........................................................................................................................................................................................................................................128

7.5. Setkání........................................................................................................................................................................................................... ......................................................132

7.6. Nácvik sociálních dovedností......................................................................................................................138

7.6.1. Nácvik vciťování............................................................................................... ...................................139


Obsah 7

7.6.2. N ácvik sebeprosazení.............................................................................................................................140

7.6.3. Nácvik řešeni p ro b lém ů........................................................................................................................142

8. D RU H Y V Ý RO K Ů V E S K U PIN O V É D IS K U S I...................................................................................... 144

8.1. Výroky pacientů.....................................................................................................................................................i 44

8.1.1. Klasifikace v ý ro k ů..................................................................................................................................144

8.1.2. Proporcionalita výroků...........................................................................................................................147

8.1.3. Ovlivnění výroků......................................................................................................................................149

8.2. Výroky terapeuta...................................................................................................................................................150

8.2.1. Podtrhování.................................................................................................................................................150

8.2.2. Vyjadřování vlastních p o c itů..............................................................................................................151

8.2.3. Shrnování a kom entář.............................................................................................................................151

8.2.4. Interpretace.................................................................................................................................................152

8.2.5. Poskytování inform ací............................................................................................................................156

8.2.6. Dávání pokynů...........................................................................................................................................157

9. Ú Č IN N É FA K TO R Y V E S K U PIN O V É P S Y C H O T E R A P II.............................................................. 158

9.1. Členství ve skupině..............................................................................................................................................158

9.2. Em oční podpora.....................................................................................................................................................159

9.3. Pom áhání jin ý m .....................................................................................................................................................159

9.4. Sebeexplorace a sebeprojevení........................................................................................................................160

9.5. O dreagování............................................................................................................................................................161

9.6. Zpětná vazba, konfrontace.................................................................................................................................162

9.7. N áh led.......................................................................................................................................................................164

9.8. Korektivní em oční zk u šen o st...........................................................................................................................166

9.9. Zkoušení a nácvik nového ch o v án í...............................................................................................................168

9.10. Získání nových inform ací a sociálních d o v edností................................................................................169

9.11. V ýznam jednotlivých fak to rů........................................................................................................................170

B . ZK U ŠEN O STI

Ú V O D.......................................................................................................................................................................................175

10. K R O M É ftíŽ S K Á T E R A P E U T IC K Á K O M U N IT A...............................................................................176

10.1. Rád a program......................................................................................................................................................177

10.2. Složení skupiny.................................................................................................................................................180

10.3. Terapeutická koncepce a vývoj kom unity................................................................................................182

11. ZK U ŠE N O STI S JE D N O T L IV Ý M I S L O Ž K A M I S Y S T É M U....................................................... 183

11.1. Pracovní čin n o st..................................................................................................................................................183

11.2. Projektivní k reslen i............................................................................................................................................185

11.3. Psychogym nastika.............................................................................................................................................189

11.4. Psychodram a........................................................................................................................................................191

11.5. Tem atické skupinové sezen í...........................................................................................................................195

11.6. Shrom áždění kom unity....................................................................................................................................199

11.7. Sezení s rodinným i příslušníky....................................................................................................................203

12. ZK U ŠE N O ST I S O R G A N IZ A C Í A V E L IK O S T Í S K U P IN...............................................................209

12.1. Velká otevřená sk u p in a....................................................................................................................................209

12.2. D vě střední otevřené skupiny........................................................................................................................212

12.3. M alé a střední uzavřené skupiny.................................................................................................................214

12.4. Shrnutí zkušeností..............................................................................................................................................217

13. ZPŮ SO B V ED E N Í A O R IE N T A C E S K U P IN............................................................................................220

13.1. Styl orientovaný na řešení aktuálních problém ů člen ů.......................................................................220

13.2. Styl orientovaný na genetický n á h le d.......................................................................................................225

13.3. Role terapeuta.....................................................................................................................................................228


Skupinová psychoterapie v praxi

14. ŽIV OTO PISY A R ESU M É P A C IE N T Ů.......................................................................................................230

14.1. Ž ivotopisy...........................................................................................................................................................230

14.2. R esum é.................................................................................................................................................................233

15. D OKUM ENTACE O SE Z E N ÍC H , SK U PIN Á C H A P A C IE N T E C H.............................................237

15.1. Zápisy o skupinových sezeních...................................................................................................................237

15.1.1. Doslovný zápis a závěrečné hodnocení.......................................................................................238

15.1.2. Zápis podle schém atu JT 1T..............................................................................................................238

15.1.3. Neform ální zápis s osobními d o jm y.............................................................................................241

15.1.4. Zápis jako dokum entace terapeutova postupu...........................................................................243

15.1.5. Zápis sezení jako součást historie skupiny.................................................................................245

15.2. Epikriza sk u p in..................................................................................................................................................249

15.3. Dokumentace o jed in cích..............................................................................................................................260

15.3.1. Souhrn přijím acího vyšetření...........................................................................................................261

15.3.2. Průběh lé č en í.........................................................................................................................................262

15.3.3. Závěrečné zhodnocení........................................................................................................................267

15.3.4. Výsledky bezprostřední a katam nestické....................................................................................270

16. K R O M ÉŘ 1ŽSK É V Ý ZK U M Y SK U PIN O V É P S Y C H O T E R A P IE...............................................275

16.1. Výzkumy efektu................................................................................................................................................275

16.2. Výzkumy p ro cesu.............................................................................................................................................278

16. 3. Z á v ě r....................................................................................................................................................................280

17. JIST O T Y A Ú SK A LÍ SK U PIN O V É P S Y C H O T E R A P IE V P S Y C H IA T R II............................281

L IT E R A T U R A...................................................................................................................................................................285

A U T O R.................................................................................................................................................................................293

R E J S T Ř ÍK ..........................................................................................................................................................................295
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.