načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Školní zralost -- Co by mělo umět dítě před vstupem do školy - Jiřina Bednářová; Vlasta Šmardová

Školní zralost -- Co by mělo umět dítě před vstupem do školy
-15%
sleva

Kniha: Školní zralost -- Co by mělo umět dítě před vstupem do školy
Autor: ;

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech: - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  249 Kč 212
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015-07-15
Počet stran: 104
Rozměr: 210 x 297 mm
Úprava: 100 stran : ilustrace (některé barevné)
Vydání: 2. vydání
Spolupracovali: ilustrace Richard Šmarda
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
ISBN: 9788026607939
EAN: 9788026607939
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech: - vizuomotorika, grafomotorika - řeč - sluchové vnímání - zrakové vnímání - vnímání prostoru - vnímání času - základní matematické představy Publikace Školní zralost autorské dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová doplňuje ucelenou řadu odborných materiálů, které v poslední době autorky publikovaly, a završuje svým pohledem otázku vývoje a diagnostiky dítěte v předškolním věku. Ústředním tématem je školní zralost / připravenost, autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věku, jsou-li v daných oblastech určité deficity. Čtenáři a uživateli budou v první řadě rodiče, neboť se dozvědí, jaká jsou kritéria školní zralosti / připravenosti, jak pracovat s dítětem před vstupem do školy, a pokud se chtějí ujistit, že jejich potomek splňuje vývojové ukazatele před nástupem do školy, naleznou zde jednoduché diagnostické úkoly. Tímto tématem se odborně zabývají školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Cílem publikace jistě není to, aby si rodiče nebo vychovatelé jednorázově provedli u dítěte komplexní diagnostiku sami. Publikace jim naopak dává prostor, aby se dlouhodobě zabývali podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do školy a aby měli základní informace o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým až šestým rokem věku. Záměrem autorek rovněž je, aby dospělí byli včas upozorněni na některé vývojové obtíže a včas vyhledali odbornou pomoc poradenských zařízení, například při posouzení, zda by mělo dítě do školy nastoupit, případně při zařazování do edukačně-stimulačních skupin či intervenčních programů. Publikace by mohla dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. I ony se zabývají otázkou, co je ještě třeba dále trénovat v posledním roce před nástupem do školy, ve kterých oblastech má dítě menší či větší problémy, opakovaně třeba i u dětí s odklady školní docházky. Inspirací může být ale také pro samotné školy – jak učitele elementaristy, tak například pracovníky školních poradenských pracovišť, zejména při řešení zápisů do 1. tříd, které jsou pojaty více odborně a diagnosticky než společensky. Ti, kteří se s publikacemi autorek již seznámili, vědí, že jejich diagnostické přístupy jsou poměrně jednoduché, jsou formou jednoduchých škál, bez důrazu na normativní přístup. Autorky diagnostiku ale nepojímají jako „nálepkování“ dětí, nýbrž posouzením individuálních zvláštností každého dítěte budují základy pro navazující práci s ním, pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Autorky opakovaně uživatelům připomínají důležitý princip, že diagnostika není jednorázovou záležitostí, že i dítě před nástupem do školy je ještě ve svých výkonech závislé na okamžitém nastavení a vyladění. Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) by mělo napomoci opakované sledování dítěte. Přeji nové publikaci hodně čtenářů a čtenářům hodně inspirací! PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (co by mělo umět dítě před vstupem do školy)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jiřina Bednářová; Vlasta Šmardová - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Školní zralost -- Co by mělo umět dítě před vstupem do školy" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

31

Sluchové vnímání a paměť

Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se

budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné; vyloučit sluchové vady. Pokud máme

pochybnosti, zda dítě dobře slyší, je třeba absolvovat audiologické vyšetření.

Při sledování sluchového vnímání jako podkladu pro čtení a psaní se zaměřujeme zejména na úroveňfonematického uvědomování, na schopnosti, jako je:

naslouchání

rozlišení fi gury a pozadí

sluchová diferenciace

sluchová analýza a syntéza

sluchová paměť

vnímání rytmu

Naslouchání

Schopnost naslouchat úzce souvisí s vývojem řeči, koncentrací pozornosti i odlišením fi gury a pozadí. Přednástuem do školy je důležité, aby dítě dokázalo pozorně vyslechnout pohádku, příběh, vyprávění. Rozvoj tétoschopnosti je významně ovlivněn rodinou, jejím přístupem. V prostředí, kde se dítě málo setkává se čtenou pohádkou,

vyprávěním, oboustranným nasloucháním, se tato schopnost rozvíjí velice pozvolna či omezeně. Školní práce je

však dovedností naslouchat významně ovlivněna. Dítě potřebuje umět naslouchat výkladu učitele, porozumět mu;

velká část informací přichází k dítěti právě sluchovou cestou.

Oslabená schopnost naslouchat se může u dítěte v předškolním i školním věku projevovat:

• nezájmem o čtené pohádky a příběhy

• nezájmem o vyprávění

• potížemi naslouchat instrukcím, pokynům

• potížemi naslouchat výkladu

• potížemi v komunikaci – neschopností vyslechnout druhého

Figura a pozadí

Jedná se o zaměření pozornosti a vyčlenění zvuků z pozadí. Některé námi vybrané zvuky z okolí vnímámepřednostně, ostatní se pro nás stávají nepodstatné, vytěsňujeme je. Například při vedení rozhovoru se soustředíme

na hlas druhé osoby a přestáváme vnímat hluk aut z ulice. Hlas druhého člověka je pro nás fi gurou, hluk aut

pozadím. Jestliže budeme očekávat příjezd člena rodiny, zaměříme svou pozornost na hluk aut a budeme se snažit

vyčlenit zvuk námi očekávaného auta; zvuky aut se stanou fi gurou, hlas pozadím. Zároveň pro nás může být zvuk

jednoho konkrétního auta fi gurou, hluk ostatních aut pozadím. Jde o schopnost soustředit se na určitý sluchový

podnět. Čím je pozadí členitější, sycené mnoha zvuky a hlukem, tím obtížnější je zaměřit pozornost napožadované sluchové vjemy. Děti, které mají tuto schopnost oslabenou, nedokáží vyčlenit požadovaný zvuk a věnovat

mu pozornost. Bývají potom označovány za nesoustředěné, neposlouchající. Nezachytí požadované informace ze

svého okolí; mohou však vnímat hodně podnětů, které jsou v danou dobu pro ně nepodstatné.


32

Oslabené vnímání fi gury a pozadí se může u dítěte v předškolním i školním věku projevovat:

• obtížemi při soustředění na mluvené slovo

• snadnou vyrušitelností jakýmikoliv dalšími zvukovými podněty

• obtížemi v zachycení instrukcí a pokynů ze strany dospělých

Sluchová diferenciace

Sluchové rozlišování je důležité pro vývoj řeči, výslovnosti; ve škole potom pro psaní a čtení. Pro správnou výslovnost musí dítě odlišit jednotlivé hlásky – sykavky, měkké a tvrdé souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, krátké

a dlouhé samohlásky. Diferenciace je stejně významná pro psaní a čtení. Pokud je hláska chybně rozlišena, je posléze

i chybně napsána nebo přečtena. Rozlišení slabik di-ti-ni, dy-ty-ny podstatně ovlivňuje uplatnění gramatických

pravidel, dosazení správného tvaru u vzorů podstatných a přídavných jmen. Rozlišování krátkých a dlouhýchsamohlásek úzce souvisí s vnímáním rytmu.

Nevyzrálá sluchová diferenciace se může u dítěte v předškolním věku projevovat:

• obtížemi ve výslovnosti, záměnami sykavek, měkkých a tvdrých slabik (di x dy, ti x ty, ni x ny)

• obtížemi poznávat známé zvuky

• obtížemi rozlišovat obdobné zvuky

Oslabená sluchová diferenciace se může u dítěte ve školním věku projevovat:

• v písemném projevu chybami v měkčení

• v písemném projevu chybami v délkách

• v písemném projevu záměnami znělých a neznělých souhlásek

• v písemném projevu záměnami sykavek

• v písemném projevu zvýšeným počtem gramatických chyb – zejména při aplikaci vzorů

podstatných a přídavných jmen

• ve čtení záměnami v měkčení

Sluchová analýza a syntéza

Pokud chceme napsat text, musíme rozlišit hranice slov, vyčlenit jednotlivá slova z vět. Poté si uvědomit jednotlivé

slabiky a posléze jednotlivé hlásky, ze kterých se slovo skládá (analýza). Při čtení potřebujeme z hlásek složitslabiku, ze slabik slova (syntéza). Jestliže dítě obtížně skládá písmena do slabik, s obtížemi slabikuje, souhláskové shluky

hláskuje, čtení je pomalé a namáhavé, obtížně pak vnímá obsah čteného. Obdobně je tomu u psaní. Přineuvědomění si jednotlivých hlásek ve slově může slovo být napsáno zkomoleně, může mít vynechaná písmena, objevuje se

i další chybovost.

Nevyzrálá sluchová analýza a syntéza se může u dítěte v předškolním věku projevovat:

• potížemi určit rýmující se dvojice slov

• potížemi roztleskat či jinak vyčlenit slabiky ve slově

• výraznějšími potížemi v navozování první hlásky ve slově

• oslabená sluchová analýza a syntéza se kromě méně obratné motoriky mluvidel může také

podílet na potížích s výslovností delších slov (vynechávky, záměny hlásek, slabik) nebo jejich

pořadí (velryba × verlyba apod.)


33

Oslabená sluchová analýza a syntéza se mohou u dítěte ve školním věku projevovat:

• potížemi ve čtení – obtížným spojováním písmen do slabik, slabik do slov; vytvářením náhradních technik čtení – předčítání, tichý sklad, čímž dítě často čte části slov dvakrát i vícekrát

za sebou, domýšlením slov, nepřesným čtením, sníženou rychlostí čtení. Tyto potíže odčerpají

hodně pozornosti a sil dítěte, takže obtížně vnímá obsah čteného. Vynaložené úsilí a zvýšená

námaha nejsou úměrné výkonu. • potížemi v psaní – obtížným rozlišením hranic slov v písmu, komolením slov, vynechávkami

slabik a písmen, záměnami písmen, inverzemi v jejich pořadí, vlivem na zvýšený početgramatických chyb.

Sluchová paměť

Ve školním prostředí je většina informací podávána verbálně. Pro učení potřebujeme zachytit, zpracovat a uchovat

informace přicházející sluchovou cestou. Dítě musí včas zachytit a zapamatovat si instrukce a pokyny ke své práci,

pamatovat si pořadí úkonů, které má vykonat; výklad učitele.

Oslabená sluchová paměť se může u dítěte v předškolním i školním věku projevovat:

• obtížemi při učení se básniček, textů zpaměti

• neschopností vyslechnout a zapamatovat si pohádku, příběh, výklad bez zrakovéhodoprovodu, následně pak obtížemi s vyprávěním tohoto příběhu, učební látky • potížemi zachytit a zapamatovat si instrukce, slyšená slova, věty • oslabení sluchové paměti se promítá do písemného projevu, například diktovaného textu

(diktáty, pětiminutovky v matematice, diktované zápisy apod.), kdy dítě bez zrakové opory

chybuje, vynechává části informací. Nejsou tak hodnoceny vědomosti, které mohou být ve

skutečnosti na dobré úrovni, ale spíše neschopnost pracovat bez vizuální opory, zapamatovat

si sluchové vjemy.

Vnímání rytmu

Dobré vnímání rytmu má vliv na mnoho každodenních i školních dovedností. Kromě hudební výchovy můžezasahovat i další oblasti – v matematice může pozitivně ovlivnit chápání číselných řad, násobků; ovlivňuje čtení i psaní.

Významný dopad má na rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.

Oslabené vnímání rytmu se může u dítěte v předškolním i školním věku projevovat:

• obtížným učením se básniček, říkanek

• obtížným zvládáním rozpočitadel, potížemi v rytmizaci

• potížemi roztleskat či jinak vyčlenit slabiky ve slově


34

Položky sledované v oblasti sluchového vnímání

Naslouchání

1. Naslouchá příběhu, pohádce

Sledujeme, zda dítě dokáže naslouchat vyprávění, čtení krátkého příběhu nebo pohádky. Pozorujeme zaujetí,

délku soustředění, je vhodné si dotazy ověřit vnímání obsahu textu. Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace) 2. Rozliší slova

Dítěti vysvětlíme, že budeme vyslovovat dvojice slov a ono nám bude říkat po každé dvojici, zda se slova liší

(jsou jiná) nebo jsou stejná. Mezi dvojicemi jsou záměrně uvedeny shodné dvojice, aby automaticky všechny

dvojice nepovažovalo za odlišné. 3. Rozliší bezvýznamové slabiky

Postupujeme obdobně jako u předchozí položky. Všímáme si, zda rozliší všechny slabiky či zda rozlišeníněkterých typů slabik je pro dítě obtížnější. Sluchová analýza a syntéza 4. Vyhledá rýmující se dvojice – příloha S 4

Před dítě rozložíme všechny rozstříhané, zamíchané obrázky z přílohy a ono vyhledává rýmující se dvojice.

Pokud je úkol obtížný, můžeme zúžit pole – dát méně dvojic, nechat je jednotlivé obrázky postupně přikládat

k sobě a posuzovat, zda se přiložená dvojice slov rýmuje či nikoli. 5. Určí počet slabik ve slově

Dítěti říkáme jedno- až čtyřslabičná slova. Sledujeme, zda si pomáhá roztleskáváním nebo si již umí slova po

slabikách přeříkat. Pokud neumí určit počet slabik, odlišujeme, zda má dítě potíže s rozslabikováním nebo

s určením počtu. 6. Určí počáteční hlásku slova

Sledujeme, zda dítě dokáže určit počáteční hlásky slov; zda určí všechny počáteční hlásky nebo jen některé. 7. Určí poslední souhlásku ve slově

Dítěte se ptáme, co slyší za hlásku na konci slova. Zadáváme kratší slova typu les, dům, myš, mrak. Nezadáváme slova, která jinak píšeme a jinak vyslovujeme (lev, holub). Rovněž zatím nezadáváme slova končící

samohláskou.

Pokud dítě umí určit první a poslední hlásku ve slově, můžeme ověřit, zda určí, jestli slovo obsahuje danou

hlásku – ptáme se, zda slovo maso obsahuje hlásku s, zda obsahuje hlásku t... Ptáme se na hlásky uprostřed,

na začátku i na konci slov. Zadáváme i hlásky, které dané slovo neobsahuje.

Můžeme ověřit, zda z hlásek složí slovo či zda slovo analyzuje na hlásky. Tyto úkoly jsou však obtížné, můžeme

je zkusit pouze u dětí, které bezpečně zvládnou určit první a poslední hlásku ve slově. Sluchová paměť 8. Zopakuje větu z více slov


35

9. Zopakuje čtyři nesouvisející slova

Používáme věty a slova, se kterými se dítě běžně setkává, nezařazujeme obtížná a málo známá slova.

Vnímání rytmu

10. Napodobí rytmus (dva až čtyři tóny, více)

Dítěti předvedeme rytmickou strukturu: vyťukáme, vytleskáme, zapískáme, zapípáme, dítě napodobuje po

dospělém.

11. Zvládá záznam krátké rytmické struktury

S dítětem začneme cvičit zápis tónů. Krátké tóny zapisujeme tečkou, dlouhé čárkou. Můžeme znázorňovat

i pomocí krátkých a dlouhých stavebnicových dílů – kostky a kvádru. Zadáváme dva až tři tóny.

Naslouchání nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně

1 Naslouchá příběhu, pohádce

Sluchové rozlišování

(sluchová diferenciace)

nezvládá zvládá s dopomocí

ukáže obrázek

zvládá samostatně

2 Rozliší slova

kos – koš hezký – hezky

ples – ples mladí – mladý

koza – kosa hodný – hodný

vozy – vosy dýky – díky

bluma – bluma parný – parní

pupen – buben sudy – sudy

váha – váhá čistí – čistý

zívá – zívá plný – plný

3 Rozliší bezvýznamové slabiky

tam – dam dyn – din

blo – plo zni – zny

tam – tam tyl – tyl

čil – žil kni – kny

don – don díl – dýl

fal – val pny – pny

hal – chal del – děl

bro – bro těk – tek


36

Sluchová analýza a syntéza nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 4 Vyhledá rýmující se dvojice 5 Určí počet slabik ve slově 6 Určí počáteční hlásku slova 7 Určí poslední souhlásku ve slově

Sluchová paměť nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 8 Zopakuje větu z více slov 9 Zopakuje čtyři nesouvisející slova

Vnímání rytmu nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně

10 Napodobí rytmus (2–4 tóny, více)

11 Zvládá záznam rytmické struktury
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist