načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60 - Hans-Rüdiger Etzold

  > > > > Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10  
Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60
-11%
sleva

Kniha: Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60
Autor:

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  499 Kč 444
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Rok vydání: 201401
Počet stran: 324
Rozměr: 285,0x208,0x22,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 7. vyd.
Název originálu: So wird’s gemacht. Bd. 120. Skoda Octavia ab 8/1996
Spolupracovali: překlad Jiří Vokálek
Hmotnost: 0,901kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7232-454-5
EAN: 9788072324545
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?".

Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hans-Rüdiger Etzold - další tituly autora:
Fiat Uno od 9/82 do 7/95 -- Údržba a opravy automobilů č. 3 Fiat Uno od 9/82 do 7/95
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 621 Kč
Audi 100/Audi A6 od 11/90 do 7/97 -- Údržba a opravy automobilů č. 76 Audi 100/Audi A6 od 11/90 do 7/97
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 621 Kč
Renault Laguna od 1994 do 2000 -- Údržba a opravy automobilů č. 66 Renault Laguna od 1994 do 2000
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 666 Kč
Seat Toledo od 9/91 -- Údržba a opravy automobilů č. 34 Seat Toledo od 9/91
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 621 Kč
Škoda Fabia II. od 4/07 -- Údržba a opravy automobilů č.114 Škoda Fabia II. od 4/07
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 355 Kč
VW POLO 11/01-5/09 , SEAT IBIZA  4/02-4/08 -- Údržba a opravy automobilů č. 116 VW POLO 11/01-5/09 , SEAT IBIZA 4/02-4/08
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 666 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60" mají také často zájem o tyto tituly:
Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál Škoda Octavia od 8/96
neuveden
Cena: 533 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Obsah Škoda O ctavia ............................................11 Označení vozidla a m o to ru............................................12 Přehled m otorů a jejich technické ú d a je . . . 13 Údržba vozidla........................................... 14 Intervaly ú d r ž b y..............................................................14 Vynulování ukazatele ú d r ž b y.......................................15 Vým ěna o l e j e..................................................................15 Běžná ú d r ž b a................................................................ 15 Dále provedem e následující ú k o n y :............................16 Údržbářské p rá c e...................................................17 M o to r a výfuková s o u s ta v a.........................................17 Kontrola úniku o l e je.................................................... 17 Kontrola stavu m otorového oleje ..............................17 Výměna m otorového oleje / olejového f i l t r u 18 O ptická kontrola výfu ko vé s o u s ta v y.........................20 Kontrola stavu ch ladicí kapaliny / doplnění ch ladicí k a p a lin y...........................................20 K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................21 K ontrola koncentrace n em rznoucí c h la d ic í sm ě si. 21 Palivový filtr - o d v o d n ě n í..............................................22 Palivový filtr - v ý m ě n a..................................................22 D rážkovaný klínový řem en - k o n t r o la.......................23 Vložka vzduchového filtru - v ý m ě n a.........................24 Kontrola opotřebení rozvodového ře m e n u..................25 Zapalovací svíčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž /k o n tro la 26 Předepsané zapalovací svíčky pro vozidla Škoda O c ta v ia...........................................28 Převodovka / hnací hřídele k o l.........................29 Kontrola manžet hnacích hřídelů k o l.........................29 O p tic k á kontrola těsnosti p ře v o d o v k y.......................29 K ontrola stavu oleje v m anuální p řevodovce / doplnění o le je..................................................................29 K ontrola stavu oleje v diferenciálu autom atické p ře v o d o v k y......................................................................30 Kontrola stavu oleje v au to m a tické převodovce . . 31 Vým ěna oleje a olejového filtru m ezinápravové s p o jk y..................................................32 Přední náprava / říze n í.........................................34 Kontrola prachovek kulových č e p ů...........................34 Kontrola stavu oleje pro p o silovač říz e n í..................34 Brzdy / p n e u m a tik y /rá fk y................................35 Kontrola stavu brzdové k a p a lin y................................35 Kontrola tlo u š ťk y brzdových o b lo ž e n í.......................35 O ptická kontrola brzdových v e d e n í...........................36 Výměna brzdové k a p a lin y...........................................37 Kontrola vzorku p n e u m a tik.........................................38 Kontrola tlaku v pn e u m a tiká ch....................................39 Kontrola ventilu p n e u m a tik y.........................................39 Sada na opravu pneum atik - v ý m ě n a.......................40 Karoserie / vnitřní vybavení ................................41 O p tic k á ko n tro la b e zp e čn o stn ích p á s ů.....................41 K ontrola a irb a g ů..............................................................41 Z á m k y na klíč - kontrola a m a z á n í..............................41 P rachový / pylový filtr - vým ěna filtra č n í vlo žky . . 42 Č ištění žlábku po d čelním s k le m................................42 S třešní o kn o - č iště n í a m azání vo d icích ko lejnic . 43 M azání om ezovačů d v e ř í..............................................43 Tažné zařízení - k o n t r o la..............................................43 Elektrická in s ta la c e..............................................44 K ontrola e le k tric k ý c h s p o tř e b ič ů................................44 B aterie - k o n tr o la ............................................................44 Úhel nastavení ram ének stíračů - kontrola / s e ř í z e n í.......................................................45 P ojistky na baterii: kontrola d o ta ž e n í.........................45 Péče o vozidlo........................................... 46 M y tí vo z id la.......................................................................46 Péče o lak .......................................................................46 N á střik s p o d k u vozidla / konzervace d u t i n..............47 Péče o p o ls tro v á n í.........................................................47 O prava poškození la k u..................................................48 N ářad í...........................................................................49 Nouzové startování m o toru................................50 Vlečení v o z id la........................................................51 Elektrická in s ta la c e................................52 M ěřicí p ř í s tr o je................................................................52 Technika m ě ře n í..............................................................53 D od a te čn á m o n tá ž ele ktrické h o p řís lu š e n s tv í.. . . 54 H ledání závad v e le ktrické instalaci .........................55 K ontrola p rů c h o d n o s ti s p ín a č e..................................56 Relé - k o n tr o la................................................................56 Sm ěrová světla - k o n t r o la............................................57 R ozpojení ka b e lových k o n e k to rů................................57 M otor stíračů - k o n tr o la................................................57 Vyhřívání zadního o kn a - k o n tr o la..............................58 B rzdová světla - k o n tr o la..............................................58 Klakson - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................58 Vým ěna baterií dálkového ovládání v klíči zapalování..............................................................59 Baterie / žárovka v klíči zapalování s osvětlením - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................60 Im m o b iliz é r.......................................................................61 Vým ěna p o jis te k..............................................................62 O sazení p o jis te k............................................................. 63 B aterie - d e m o n tá ž a m o n t á ž....................................63 K ontrola b a t e r ie............................................................. 66 N abíjení baterie................................................................68 S kladování b a t e r ie.........................................................69 S am ovolné vybíjení b a t e r ie.........................................69 Tabulka poruch b a te rie.......................................70 A lternátor ....................................................................71 K ontrola fu n k c e a lte r n á to r u.........................................71 A lte rn á to r - d e m o n tá ž a m o n t á ž................................71 S běrné uhlíky alternátoru / re g u lá to r napětí - vým ěna / k o n tr o la.......................................................72 Tabulka poruch a ltern áto ru................................74 S ta rté r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................75 M a g n e tický spínač startéru - kontrola / d e m o n tá ž a m o n t á ž................................76 Tabulka poruch s ta r té r u.....................................77 S těrače a ostřikovače............................................78 Stírací g u m y - v ý m ě n a..................................................78 T rysky ostřiko va čů - s e říz e n í.......................................78 T rysky ostřiko va čů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................79 R am énka stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................80 M o to r předních stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . . 81 N ádržka a č e rp a d lo o střikovačů - dem ontáž a m o n tá ž...........................................................................82 Z adní stírač / m o to r zadního stírače - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................................83 Tabulka poruch stíracích gum...........................84 O s v ě tle n í....................................................................85 Tabulka ž á r o v e k.............................................................85 Ž á ro vky vnějšího osvětlení - v ý m ě n a.......................85 Ž á ro vky vn itřn íh o osvětlení - v ý m ě n a.......................89 O světlení zavazadlového p ro s to ru..............................89 S vě tlo m e t / koncové s v ě t l o.........................................90 S větlom et - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................91 Přední sm ěrové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 91 K oncové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................92 Třetí brzdové světlo - d e m o n tá ž a m o n t á ž.............92 Servom otor regulace sklonu světlom etu - d e m o n tá ž a m o n tá ž .....................................................92 S vě tlo m e ty - s e říz e n í....................................................93 Přístrojová d e s k a...................................................94 Přístrojová deska - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................94 Volantový přepínač - d e m o n tá ž a m o n tá ž................95 S pínače u v n itř vo zid la - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 97 Z ásuvka v zavazadlovém p ro sto ru - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................99 R ádio..................................................................................99 Z adání kódu rá d ia..........................................................100 R e p ro d u k to ry - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................101 A nténa - d e m o n tá ž a m o n t á ž...................................102 Topení / klim atizace..............................103 Žárovka pro osvětlení ovlá d acíh o panelu topení - v ý m ě n a.......................................................................104 Větrací try s k y - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................105 O vládací panel to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . 105 O vládací tá h la to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 106 V entilátor to p e n í / větrání - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 107 Předřadné o d p o ry ventilátoru to p e n í/vě trá n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž ..................................................108 Tabulka poruch to p e n í.......................................108 Přední n á p ra v a...................................... 109 N osník m o to ru / sta b ilizá tor / příčné ram eno n á p r a v y..............................................110 T lu m ič pérování a těleso ložiska kola - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................111 Uložení tlu m ič e pérování / te le s k o p ic k ý tlu m ič / vinutá p ru ž in a................................................................113 T lum ič pérování - rozebrání a s e s ta v e n í.................113 Hnací hřídel kola - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................114 Hnací hřídel kola - ro z e b r á n í.....................................116 Kloubové hnací hřídele k o l..........................................118 H nací hřídel kola s hvězdicovým k lo u b e m..............119 Zadní n áp rava.........................................120 Z adní náprava / vinutá pružina / te le s k o p ic k ý tlu m ič / ložisko k o la..............................121 T e le sko p ický tlu m ič / vinutá pružina - dem ontáž a m o n tá ž..................................................122 T eleskopický t l u m i č.................................................. 123 Ložisko kola - dem ontáž a m o n tá ž ..........................123 T eleskopický tlu m ič - k o n tro la................................ 124 T eleskopický tlu m ič - lik v id a c e............................. 124 Z adní náprava / pohon zadní n á p ra v y.....................126 Ráfky a p n eu m atiky.............................127 H uštění p n e u m a tik.................................................... 128 Sněhové ře tě z y.............................................................128 Vým ěna k o l....................................................................128 O značení pn e u m a tik a ráfků / výro b n í d atum p n e u m a t ik.........................................130 V yvážení k o l..................................................................130 Péče o p n e u m a tiky ....................................................131 A b norm ální o p o tře b e n í p n e u m a t ik...................... 131 Zvedání v o zid la.....................................................132 Ř íze n í.........................................................133 B ezpečnostní p o k y n y к a irb a g u................................133 Pokyny p ro provoz vozidla s a ir b a g e m..................134 V olant - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................135 Řídicí ty č / hlava řídicí ty č e - dem ontáž a m ontáž 136 Č e rp a d lo p o silo va če řízení.........................................138 Brzdy...........................................................139 S ystém ABS, EBD, E D S.............................................139 T echnická d a ta brzdové s o u s ta v y............................141 Přední kotoučová b rz d a..............................................141 Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 142 Přední kotoučová b rz d a..............................................144 Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 145 Z adní kotoučová b rz d a............................................. 148 Zadní brzdové d e s tič k y - d e m o n tá ž a m ontáž . . 149 K ontrola tlo u š ťk y brzdových k o to u č ů.....................151 B rzdový třm en / b rzd o vý kotouč P a l i v o v á s o u s t a v a ........................................... 2 0 7 - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................................. . .151 Ú sporný styl jíz d y ..................................................... 207 Bubnová zadní b r z d a.............................................. 153 B ezpečnostní zá sa d y a zá sa d y č is to ty pro práci B rzdový buben / brzdové čelisti s palivovou s o u s ta v o u ........................................... 207 - dem ontáž a m o n tá ž.............................................. 154 Palivová n á d rž /p a liv o v é č e rp a d lo /p a liv o v ý filtr . 208 Páka ruční b rz d y...................................................... 157 Palivové č e rp a d lo /p a liv o m ě r Ruční brzda - s e říz e n í........................................... . 157 - d e m o n tá ž a m o n tá ž .............................................. 209 Táhla ru čn í b rzd y - d e m o n tá ž a m o n t á ž ............. 158 P alivový filtr - d e m o n tá ž a m o n t á ž .................... 210 Posilovač brzd - kontrola fu n k c e......................... . 159 Táhlo p ly n u ................................................................ 211 Spínač b rzd o vých světel - dem ontáž a m ontáž. 160 Táhlo plynu - s e říz e n í .............................................. 211 Zacházení s brzdovou k a p a lin o u......................... . 160 Těleso vzd uchového filtru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 212 O dvzdušnění brzdové sou sta vy ......................... . 160 D álkové ovládání palivového č e rp a d la - p řip o je n í 212 Brzdové h a d ičky - d e m o n tá ž a m o n tá ž............. . 162 Palivové č e rp a d lo - k o n t r o la ................................ 212 B rzdový váleček v kole - dem ontáž a m o n tá ž .. 162 Relé palivového č e rp a d la - k o n t r o la .................. 214 Tabulka poruch brzd........................................ .1 6 3 V s t ř i k o v a c í z a ř í z e n í / z a p a l o v á n í / M o t o r........................................................................ 1 6 5 ž h a v e n í ...................................................................... 2 1 6 S p o d n í obložení m otorového prostoru Vstřikovací zařízení zážehových m otorů .. 2 1 7 - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................................. . 166 V střikovací s y s té m .................................................................................. 218 R ozvodový m e c h a n is m u s.................................... 167 S ací p o tru b í / ro zdělovači palivové p o tru b í / N astavení pístu válce č. 1 do horní ú v r a t i......... . 168 vstřikovací v e n tily ..................................................... 219 R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n tá ž / n a p n u tí...................................................................... . 168 Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových m o to r ů......................................... .220 P olo a u to m a tická napínací kladka rozvodového řem enu - k o n tro la.................................................... . 172 Z ap a lo vá n í ........................................................................................................ .221 Hlava v á lc ů............................................................... . 173 Zapalovací s v íč k y ...................................................................................... 221 Hlava válců - d e m o n tá ž a m ontáž / R o z d ě lo v a č........................................................................................................ 222 tě sn ě n í hlavy vá lců - vým ěna................................................... . .174 Přímé z a p a lo v á n í ...................................................................................... 223 R ozvodový m e c h a n is m u s........................................................... . 180 Vstřikovací zařízení vznětových m otorů . .224 R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n t á ž............... . 181 P rincip vznětového m o t o r u........................................................ 224 Hlava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................... . 184 V střikovací s y s té m.................................................................................. 225 Kom presní tla k - ko n tro la...................................... . 186 S ou čá sti vstřikovacího sy s té m u........................... 225 D rážkovaný klínový řem en - dem ontáž a m o n tá ž 187Žhavicí systém - k o n tro la................................................................ 226 Tabulka p o ru ch m o t o r u.................................................................. . 190 Ž h a vicí s v íčky - k o n t r o la................................................................ 227 Mazání motoru.................................................................................... 191 Žhavicí s v íčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž .............................. 227 P ředepsané m o torové o le je....................................................... . 192 Palivový filtr/p ře d e h řív á n í p a liv a ......................................... 227 D ynam ická ko n tro la tlaku o l e je............................................. . 192 Tabulka poruch vstřikovacích zařízení C irkulace oleje v m o to ru.................................................................. . 192 vznětových m o to rů ........................................................................... 228 Tlak o le je /s p ín a č tla ku oleje - kontrola ................... . 193 Výfuková s o u s ta v a.............................. 229 Olejová v a n a /o le jo v é č e r p a d lo........................... . 194 Zacházení s vozidly s k a ta ly z á to re m.................. 229 Olejová vana - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................. . 194 Funkce k a ta ly z á to ru............................................................................... 229 Tabulka poruch m azání m o to ru............................. .196 T u rb o d m ych a d lo ......................................................................................... 230 Chlazení m o to ru........................................................................... 197 U sp o řá d á n i výfu ko vé s o u s ta v y ............................................. 231 O běh ch ladicí k a p a lin y....................................................................... . 197 Výuková sou sta va - d e m o n tá ž a m o n tá ž ................... 233 N em rznoucí c h la d icí s m ě s........................................................... . 198 Vyrovnání výfu ko vé so u s ta v y v z á v ě s e c h ............... 234 Vým ěna ch ladicí k a p a lin y............................................................... . 198 Kontrola tě sn o sti výfu ko vé s o u s ta v y .............................. 235 Termostat - dem ontáž a m o n tá ž /k o n tro la................... . 199 S třední tlu m ič / k o n c o v ý tlu m ič v ý fu k u - vým ěna 235 Č erpadlo ch ladicí kapaliny - dem ontáž a m o n tá ž 200 L a m b d a so n d a - d e m o n tá ž a m o n tá ž ........................... 236 C hladič a ven tilá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž............... . 202 Spojka ....................................................................................................................... 237 T e rm o s ta t/č e rp a d lo c h la d ic í k a p a lin y........................... . 204 S p o jk a ....................................................................................................................... 237 K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................... . 205 H ydraulické ovládání s p o jk y ........................................................ 238 Tabulka poruch chladicího systém u................. .206 S pojka - d e m o n tá ž a m o n tá ž / k o n tr o la ................... 239 O vládání s p o jk y - o d v z d u š n e n í ..............................242 Tabulka poruch spojky......................................243 Převodovka / ř a z e n í.............................244 Řazení - seřízení...........................................................250 Táhlo řazení - s e říz e n í..............................................253 Vybavení interiéru................................ 254 V nitřní zpětné z rc á tk o - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. . . 254 Středová konzola palu bn í desky - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................255 Z adní díl stře d o vé konzoly - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256 O bložení prostoru p ro nohy řidiče - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256 S podní obložení palu bn í d e s k y u řidiče - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257 Příruční skříňka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................257 Konzola ovládacího panelu topení - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257 M adlo nade dveřm i - d e m o n tá ž a m o n tá ž 257 H orní obložení sloupku předních dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258 S podní obložení sloupku předních dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258 Konzola p o lič k y za zadní sedačkou - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259 Vodítko zadního be zp e čn o stn íh o pásu - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259 O bložení zadního blatníku - d e m o n tá ž a m ontáž 260 O bložení zavazadlového p ro sto ru - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................260 O bložení prahu d ve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 263 B o č n í a ir b a g y................................................................263 Přední se d a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................... 264 Z adní se d a čka - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................... 265 S íť v zavazadlovém prostoru - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................266 K aroserie..................................................267 B ezpečnostní o p a tře n í při pracích na k a ro s e rii. . 267 S páry mezi díly k a ro s e rie...........................................268 Přední nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................. 270 Z adní nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................271 P řední blatník - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................272 V nitřní výp lň blatníku - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 273 K a p o ta m o to ru - d e m o n tá ž a m ontáž / s e říz e n í.. .274 Táhlo zám ku k a p o ty m o to ru / zám ek k a p o ty m otoru - d e m o n t á ž a m o n tá ž /s e říz e n í................................275 B oční lišty - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................275 V ýklo p n á z á ď................................................................276 T lum iče v ý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . 276 Z á m e k vý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . 277 D veře - d e m o n tá ž a m o n tá ž / seřízení.....................278 V nitřní obložení dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 279 O kno předních dveří - dem ontáž a m ontáž .... 282 S tahovací m echanism us okna - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................282 S e rvo m o to r stahovacího m echanism u okna - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................283 Klika dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................284 Z ám ek dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................285 Ž lá b e k p o d čelním oknem - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................286 C entrální za m yká n í......................................................286 S e rvo m o to r zam ykání vý k lo p n é zádě - dem ontáž a m o n tá ž..................................................286 S třešní o k n o..................................................................287 S klo střešního okna - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........287 M echanism us střešního okna - kontrola fu n k c e /s e říz e n í.........................................287 S k lo střešního okna - s e říz e n í..................................288 Těsnění střešního o kn a - k o n tro la /s e říz e n i...........289 S e rvo m o to r střešního okna - d e m o n tá ž a m ontáž / seřízení................................289 O dtokové h a d ičky v karoserii - čištění....................291 Vnější z p ě tn é z rc á tk o /s k lo zrcátka - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................. 292 V lečné zařízení - dem ontáž a m o n tá ž....................293 Schémata zapojen í...............................294 Práce se sch é m a ty z a p o je n í....................................294 Přehled sch é m a t z a p o je n í........................................295 O sazení relé a p o jis te k...............................................296 Návod к použití schém at za p o je n í...........................297 V ysvětlení zn a če k na schém atech zapojení...........298 J e d n o t l iv á s c h é m a t a.............................. 299-324


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist