načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60 - Hans-Rüdiger Etzold

  > > > > Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10  
Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60
-11%
sleva

Kniha: Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60
Autor:

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  499 Kč 444
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Rok vydání: 201401
Počet stran: 324
Rozměr: 29 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 7. vyd.
Název originálu: So wird’s gemacht. Bd. 120. Skoda Octavia ab 8/1996
Spolupracovali: překlad Jiří Vokálek
Hmotnost: 0,901kg
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7232-454-5
EAN: 9788072324545
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?".

Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hans-Rüdiger Etzold - další tituly autora:
VW Passat od 10/96 do 2/05 -- Údržba a opravy automobilů č. 61 VW Passat od 10/96 do 2/05
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 666 Kč
Renault Kangoo od roku 1997 -- Údržba a opravy automobilů č. 79 Renault Kangoo od roku 1997
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 621 Kč
Peugeot 309 od 1990 -- Údržba a opravy automobilů č. 27 Peugeot 309 od 1990
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 621 Kč
Opel Astra 9/91- 3/98 -- Údržba a opravy automobilů č. 22 Opel Astra 9/91- 3/98
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 666 Kč
BMW 5 Typ E 39 -- od 12/95 do 6/03 Typ E39 BMW 5 Typ E 39
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 666 Kč
VW Golf/Jetta/Touran -- Údržba a opravy automobilů č.111 VW Golf/Jetta/Touran
Etzold, Hans-Rüdiger
Cena: 659 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60" mají také často zájem o tyto tituly:
Škoda Octavia od 8/96 -- Údržba a opravy automobilů Škoda Octavia od 8/96

Cena: 533 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
Škoda O ctavia ............................................11
Označení vozidla a m o to ru............................................12
Přehled m otorů a jejich technické ú d a je . . . 13
Údržba vozidla........................................... 14
Intervaly ú d r ž b y..............................................................14
Vynulování ukazatele ú d r ž b y.......................................15
Vým ěna o l e j e..................................................................15
Běžná ú d r ž b a................................................................ 15
Dále provedem e následující ú k o n y :............................16
Údržbářské p rá c e...................................................17
M o to r a výfuková s o u s ta v a.........................................17
Kontrola úniku o l e je.................................................... 17
Kontrola stavu m otorového oleje ..............................17
Výměna m otorového oleje / olejového f i l t r u 18
O ptická kontrola výfu ko vé s o u s ta v y.........................20
Kontrola stavu ch ladicí kapaliny /
doplnění ch ladicí k a p a lin y...........................................20
K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................21
K ontrola koncentrace n em rznoucí c h la d ic í sm ě si. 21
Palivový filtr - o d v o d n ě n í..............................................22
Palivový filtr - v ý m ě n a..................................................22
D rážkovaný klínový řem en - k o n t r o la.......................23
Vložka vzduchového filtru - v ý m ě n a.........................24
Kontrola opotřebení rozvodového ře m e n u..................25
Zapalovací svíčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž /k o n tro la 26
Předepsané zapalovací svíčky
pro vozidla Škoda O c ta v ia...........................................28
Převodovka / hnací hřídele k o l.........................29
Kontrola manžet hnacích hřídelů k o l.........................29
O p tic k á kontrola těsnosti p ře v o d o v k y.......................29
K ontrola stavu oleje v m anuální p řevodovce /
doplnění o le je..................................................................29
K ontrola stavu oleje v diferenciálu autom atické
p ře v o d o v k y......................................................................30
Kontrola stavu oleje v au to m a tické převodovce . . 31
Vým ěna oleje a olejového filtru
m ezinápravové s p o jk y..................................................32
Přední náprava / říze n í.........................................34
Kontrola prachovek kulových č e p ů...........................34
Kontrola stavu oleje pro p o silovač říz e n í..................34
Brzdy / p n e u m a tik y /rá fk y................................35
Kontrola stavu brzdové k a p a lin y................................35
Kontrola tlo u š ťk y brzdových o b lo ž e n í.......................35
O ptická kontrola brzdových v e d e n í...........................36
Výměna brzdové k a p a lin y...........................................37
Kontrola vzorku p n e u m a tik.........................................38
Kontrola tlaku v pn e u m a tiká ch....................................39
Kontrola ventilu p n e u m a tik y.........................................39
Sada na opravu pneum atik - v ý m ě n a.......................40
Karoserie / vnitřní vybavení ................................41
O p tic k á ko n tro la b e zp e čn o stn ích p á s ů.....................41
K ontrola a irb a g ů..............................................................41
Z á m k y na klíč - kontrola a m a z á n í..............................41
P rachový / pylový filtr - vým ěna filtra č n í vlo žky . . 42
Č ištění žlábku po d čelním s k le m................................42
S třešní o kn o - č iště n í a m azání vo d icích ko lejnic . 43
M azání om ezovačů d v e ř í..............................................43
Tažné zařízení - k o n t r o la..............................................43
Elektrická in s ta la c e..............................................44
K ontrola e le k tric k ý c h s p o tř e b ič ů................................44
B aterie - k o n tr o la ............................................................44
Úhel nastavení ram ének stíračů
- kontrola / s e ř í z e n í.......................................................45
P ojistky na baterii: kontrola d o ta ž e n í.........................45
Péče o vozidlo........................................... 46
M y tí vo z id la.......................................................................46
Péče o lak .......................................................................46
N á střik s p o d k u vozidla / konzervace d u t i n..............47
Péče o p o ls tro v á n í.........................................................47
O prava poškození la k u..................................................48
N ářad í...........................................................................49
Nouzové startování m o toru................................50
Vlečení v o z id la........................................................51
Elektrická in s ta la c e................................52
M ěřicí p ř í s tr o je................................................................52
Technika m ě ře n í..............................................................53
D od a te čn á m o n tá ž ele ktrické h o p řís lu š e n s tv í.. . . 54
H ledání závad v e le ktrické instalaci .........................55
K ontrola p rů c h o d n o s ti s p ín a č e..................................56
Relé - k o n tr o la................................................................56
Sm ěrová světla - k o n t r o la............................................57
R ozpojení ka b e lových k o n e k to rů................................57
M otor stíračů - k o n tr o la................................................57
Vyhřívání zadního o kn a - k o n tr o la..............................58
B rzdová světla - k o n tr o la..............................................58
Klakson - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................58
Vým ěna baterií dálkového ovládání
v klíči zapalování..............................................................59
Baterie / žárovka v klíči zapalování s osvětlením
- d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................60
Im m o b iliz é r.......................................................................61
Vým ěna p o jis te k..............................................................62
O sazení p o jis te k............................................................. 63
B aterie - d e m o n tá ž a m o n t á ž....................................63
K ontrola b a t e r ie............................................................. 66
N abíjení baterie................................................................68
S kladování b a t e r ie.........................................................69
S am ovolné vybíjení b a t e r ie.........................................69
Tabulka poruch b a te rie.......................................70

A lternátor ....................................................................71
K ontrola fu n k c e a lte r n á to r u.........................................71
A lte rn á to r - d e m o n tá ž a m o n t á ž................................71
S běrné uhlíky alternátoru / re g u lá to r napětí
- vým ěna / k o n tr o la.......................................................72
Tabulka poruch a ltern áto ru................................74
S ta rté r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................75
M a g n e tický spínač startéru
- kontrola / d e m o n tá ž a m o n t á ž................................76
Tabulka poruch s ta r té r u.....................................77
S těrače a ostřikovače............................................78
Stírací g u m y - v ý m ě n a..................................................78
T rysky ostřiko va čů - s e říz e n í.......................................78
T rysky ostřiko va čů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................79
R am énka stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................80
M o to r předních stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . . 81
N ádržka a č e rp a d lo o střikovačů - dem ontáž
a m o n tá ž...........................................................................82
Z adní stírač / m o to r zadního stírače
- d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................................83
Tabulka poruch stíracích gum...........................84
O s v ě tle n í....................................................................85
Tabulka ž á r o v e k.............................................................85
Ž á ro vky vnějšího osvětlení - v ý m ě n a.......................85
Ž á ro vky vn itřn íh o osvětlení - v ý m ě n a.......................89
O světlení zavazadlového p ro s to ru..............................89
S vě tlo m e t / koncové s v ě t l o.........................................90
S větlom et - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................91
Přední sm ěrové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 91
K oncové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................92
Třetí brzdové světlo - d e m o n tá ž a m o n t á ž.............92
Servom otor regulace sklonu světlom etu
- d e m o n tá ž a m o n tá ž .....................................................92
S vě tlo m e ty - s e říz e n í....................................................93
Přístrojová d e s k a...................................................94
Přístrojová deska - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................94
Volantový přepínač - d e m o n tá ž a m o n tá ž................95
S pínače u v n itř vo zid la - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 97
Z ásuvka v zavazadlovém p ro sto ru
- d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................99
R ádio..................................................................................99
Z adání kódu rá d ia..........................................................100
R e p ro d u k to ry - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................101
A nténa - d e m o n tá ž a m o n t á ž...................................102
Topení / klim atizace..............................103
Žárovka pro osvětlení ovlá d acíh o panelu topení
- v ý m ě n a.......................................................................104
Větrací try s k y - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................105
O vládací panel to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . 105
O vládací tá h la to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 106
V entilátor to p e n í / větrání - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 107
Předřadné o d p o ry ventilátoru to p e n í/vě trá n í
- d e m o n tá ž a m o n tá ž ..................................................108
Tabulka poruch to p e n í.......................................108
Přední n á p ra v a...................................... 109
N osník m o to ru / sta b ilizá tor /
příčné ram eno n á p r a v y..............................................110
T lu m ič pérování a těleso ložiska kola
- d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................111
Uložení tlu m ič e pérování / te le s k o p ic k ý tlu m ič /
vinutá p ru ž in a................................................................113
T lum ič pérování - rozebrání a s e s ta v e n í.................113
Hnací hřídel kola - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................114
Hnací hřídel kola - ro z e b r á n í.....................................116
Kloubové hnací hřídele k o l..........................................118
H nací hřídel kola s hvězdicovým k lo u b e m..............119
Zadní n áp rava.........................................120
Z adní náprava / vinutá pružina /
te le s k o p ic k ý tlu m ič / ložisko k o la..............................121
T e le sko p ický tlu m ič / vinutá pružina
- dem ontáž a m o n tá ž..................................................122
T eleskopický t l u m i č.................................................. 123
Ložisko kola - dem ontáž a m o n tá ž ..........................123
T eleskopický tlu m ič - k o n tro la................................ 124
T eleskopický tlu m ič - lik v id a c e............................. 124
Z adní náprava / pohon zadní n á p ra v y.....................126
Ráfky a p n eu m atiky.............................127
H uštění p n e u m a tik.................................................... 128
Sněhové ře tě z y.............................................................128
Vým ěna k o l....................................................................128
O značení pn e u m a tik a ráfků /
výro b n í d atum p n e u m a t ik.........................................130
V yvážení k o l..................................................................130
Péče o p n e u m a tiky ....................................................131
A b norm ální o p o tře b e n í p n e u m a t ik...................... 131
Zvedání v o zid la.....................................................132
Ř íze n í.........................................................133
B ezpečnostní p o k y n y к a irb a g u................................133
Pokyny p ro provoz vozidla s a ir b a g e m..................134
V olant - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................135
Řídicí ty č / hlava řídicí ty č e - dem ontáž a m ontáž 136
Č e rp a d lo p o silo va če řízení.........................................138
Brzdy...........................................................139
S ystém ABS, EBD, E D S.............................................139
T echnická d a ta brzdové s o u s ta v y............................141
Přední kotoučová b rz d a..............................................141
Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 142
Přední kotoučová b rz d a..............................................144
Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 145
Z adní kotoučová b rz d a............................................. 148
Zadní brzdové d e s tič k y - d e m o n tá ž a m ontáž . . 149
K ontrola tlo u š ťk y brzdových k o to u č ů.....................151

B rzdový třm en / b rzd o vý kotouč
P a l i v o v á s o u s t a v a ........................................... 2 0 7
- d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................................. . .151
Ú sporný styl jíz d y ..................................................... 207
Bubnová zadní b r z d a.............................................. 153
B ezpečnostní zá sa d y a zá sa d y č is to ty pro práci
B rzdový buben / brzdové čelisti
s palivovou s o u s ta v o u ........................................... 207
- dem ontáž a m o n tá ž.............................................. 154
Palivová n á d rž /p a liv o v é č e rp a d lo /p a liv o v ý filtr . 208
Páka ruční b rz d y...................................................... 157
Palivové č e rp a d lo /p a liv o m ě r
Ruční brzda - s e říz e n í........................................... . 157
- d e m o n tá ž a m o n tá ž .............................................. 209
Táhla ru čn í b rzd y - d e m o n tá ž a m o n t á ž ............. 158
P alivový filtr - d e m o n tá ž a m o n t á ž .................... 210
Posilovač brzd - kontrola fu n k c e......................... . 159
Táhlo p ly n u ................................................................ 211
Spínač b rzd o vých světel - dem ontáž a m ontáž. 160
Táhlo plynu - s e říz e n í .............................................. 211
Zacházení s brzdovou k a p a lin o u......................... . 160
Těleso vzd uchového filtru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 212
O dvzdušnění brzdové sou sta vy ......................... . 160
D álkové ovládání palivového č e rp a d la - p řip o je n í 212
Brzdové h a d ičky - d e m o n tá ž a m o n tá ž............. . 162
Palivové č e rp a d lo - k o n t r o la ................................ 212
B rzdový váleček v kole - dem ontáž a m o n tá ž .. 162
Relé palivového č e rp a d la - k o n t r o la .................. 214
Tabulka poruch brzd........................................ .1 6 3
V s t ř i k o v a c í z a ř í z e n í / z a p a l o v á n í /
M o t o r........................................................................ 1 6 5
ž h a v e n í ...................................................................... 2 1 6
S p o d n í obložení m otorového prostoru
Vstřikovací zařízení zážehových m otorů .. 2 1 7
- d e m o n tá ž a m o n tá ž............................................. . 166
V střikovací s y s té m .................................................................................. 218
R ozvodový m e c h a n is m u s.................................... 167
S ací p o tru b í / ro zdělovači palivové p o tru b í /
N astavení pístu válce č. 1 do horní ú v r a t i......... . 168
vstřikovací v e n tily ..................................................... 219
R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n tá ž /
n a p n u tí...................................................................... . 168
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení
zážehových m o to r ů......................................... .220
P olo a u to m a tická napínací kladka rozvodového
řem enu - k o n tro la.................................................... . 172
Z ap a lo vá n í ........................................................................................................ .221
Hlava v á lc ů............................................................... . 173
Zapalovací s v íč k y ...................................................................................... 221
Hlava válců - d e m o n tá ž a m ontáž /
R o z d ě lo v a č........................................................................................................ 222
tě sn ě n í hlavy vá lců - vým ěna................................................... . .174
Přímé z a p a lo v á n í ...................................................................................... 223
R ozvodový m e c h a n is m u s........................................................... . 180 Vstřikovací zařízení vznětových m otorů . .224
R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n t á ž............... . 181 P rincip vznětového m o t o r u........................................................ 224
Hlava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................... . 184 V střikovací s y s té m.................................................................................. 225
Kom presní tla k - ko n tro la...................................... . 186 S ou čá sti vstřikovacího sy s té m u........................... 225
D rážkovaný klínový řem en - dem ontáž a m o n tá ž 187Žhavicí systém - k o n tro la................................................................ 226
Tabulka p o ru ch m o t o r u.................................................................. . 190 Ž h a vicí s v íčky - k o n t r o la................................................................ 227
Mazání motoru.................................................................................... 191
Žhavicí s v íčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž .............................. 227
P ředepsané m o torové o le je....................................................... . 192
Palivový filtr/p ře d e h řív á n í p a liv a ......................................... 227
D ynam ická ko n tro la tlaku o l e je............................................. . 192
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení
C irkulace oleje v m o to ru.................................................................. . 192
vznětových m o to rů ........................................................................... 228
Tlak o le je /s p ín a č tla ku oleje - kontrola ................... . 193 Výfuková s o u s ta v a.............................. 229
Olejová v a n a /o le jo v é č e r p a d lo........................... . 194 Zacházení s vozidly s k a ta ly z á to re m.................. 229
Olejová vana - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................. . 194 Funkce k a ta ly z á to ru............................................................................... 229
Tabulka poruch m azání m o to ru............................. .196
T u rb o d m ych a d lo ......................................................................................... 230
Chlazení m o to ru........................................................................... 197
U sp o řá d á n i výfu ko vé s o u s ta v y ............................................. 231
O běh ch ladicí k a p a lin y....................................................................... . 197
Výuková sou sta va - d e m o n tá ž a m o n tá ž ................... 233
N em rznoucí c h la d icí s m ě s........................................................... . 198
Vyrovnání výfu ko vé so u s ta v y v z á v ě s e c h ............... 234
Vým ěna ch ladicí k a p a lin y............................................................... . 198
Kontrola tě sn o sti výfu ko vé s o u s ta v y .............................. 235
Termostat - dem ontáž a m o n tá ž /k o n tro la................... . 199
S třední tlu m ič / k o n c o v ý tlu m ič v ý fu k u - vým ěna 235
Č erpadlo ch ladicí kapaliny - dem ontáž a m o n tá ž 200
L a m b d a so n d a - d e m o n tá ž a m o n tá ž ........................... 236
C hladič a ven tilá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž............... . 202
Spojka ....................................................................................................................... 237
T e rm o s ta t/č e rp a d lo c h la d ic í k a p a lin y........................... . 204
S p o jk a ....................................................................................................................... 237
K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................... . 205
H ydraulické ovládání s p o jk y ........................................................ 238
Tabulka poruch chladicího systém u................. .206
S pojka - d e m o n tá ž a m o n tá ž / k o n tr o la ................... 239

O vládání s p o jk y - o d v z d u š n e n í ..............................242
Tabulka poruch spojky......................................243
Převodovka / ř a z e n í.............................244
Řazení - seřízení...........................................................250
Táhlo řazení - s e říz e n í..............................................253
Vybavení interiéru................................ 254
V nitřní zpětné z rc á tk o - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. . . 254
Středová konzola palu bn í desky
- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................255
Z adní díl stře d o vé konzoly
- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256
O bložení prostoru p ro nohy řidiče
- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256
S podní obložení palu bn í d e s k y u řidiče
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257
Příruční skříňka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................257
Konzola ovládacího panelu topení
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257
M adlo nade dveřm i - d e m o n tá ž a m o n tá ž 257
H orní obložení sloupku předních dveří
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258
S podní obložení sloupku předních dveří
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258
Konzola p o lič k y za zadní sedačkou
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259
Vodítko zadního be zp e čn o stn íh o pásu
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259
O bložení zadního blatníku - d e m o n tá ž a m ontáž 260
O bložení zavazadlového p ro sto ru
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................260
O bložení prahu d ve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 263
B o č n í a ir b a g y................................................................263
Přední se d a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................... 264
Z adní se d a čka - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................... 265
S íť v zavazadlovém prostoru
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................266
K aroserie..................................................267
B ezpečnostní o p a tře n í při pracích na k a ro s e rii. . 267
S páry mezi díly k a ro s e rie...........................................268
Přední nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................. 270
Z adní nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................271
P řední blatník - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................272
V nitřní výp lň blatníku - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 273
K a p o ta m o to ru - d e m o n tá ž a m ontáž / s e říz e n í.. .274
Táhlo zám ku k a p o ty m o to ru /
zám ek k a p o ty m otoru
- d e m o n t á ž a m o n tá ž /s e říz e n í................................275
B oční lišty - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................275
V ýklo p n á z á ď................................................................276
T lum iče v ý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . 276
Z á m e k vý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . 277
D veře - d e m o n tá ž a m o n tá ž / seřízení.....................278
V nitřní obložení dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 279
O kno předních dveří - dem ontáž a m ontáž .... 282
S tahovací m echanism us okna
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................282
S e rvo m o to r stahovacího m echanism u okna
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................283
Klika dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................284
Z ám ek dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................285
Ž lá b e k p o d čelním oknem
- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................286
C entrální za m yká n í......................................................286
S e rvo m o to r zam ykání vý k lo p n é zádě
- dem ontáž a m o n tá ž..................................................286
S třešní o k n o..................................................................287
S klo střešního okna - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........287
M echanism us střešního okna
- kontrola fu n k c e /s e říz e n í.........................................287
S k lo střešního okna - s e říz e n í..................................288
Těsnění střešního o kn a - k o n tro la /s e říz e n i...........289
S e rvo m o to r střešního okna
- d e m o n tá ž a m ontáž / seřízení................................289
O dtokové h a d ičky v karoserii - čištění....................291
Vnější z p ě tn é z rc á tk o /s k lo zrcátka
- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................. 292
V lečné zařízení - dem ontáž a m o n tá ž....................293
Schémata zapojen í...............................294
Práce se sch é m a ty z a p o je n í....................................294
Přehled sch é m a t z a p o je n í........................................295
O sazení relé a p o jis te k...............................................296
Návod к použití schém at za p o je n í...........................297
V ysvětlení zn a če k na schém atech zapojení...........298
J e d n o t l iv á s c h é m a t a.............................. 299-324


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist