načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60 – Hans-Rüdiger Etzold

Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60
-11%
sleva

Kniha: Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10
Autor: Hans-Rüdiger Etzold
Podtitul: Údržba a opravy automobilů č. 60

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >10ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  499 Kč 444
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 324
Rozměr: 285,0x208,0x22,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 7. vyd.
Název originálu: So wird’s gemacht. Bd. 120. Skoda Octavia ab 8/1996
Spolupracovali: překlad Jiří Vokálek
Skupina třídění: Dopravní prostředky
Hmotnost: 0,899kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201401
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2013
ISBN: 978-80-7232-454-5
EAN: 9788072324545
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?".

Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia I / TOUR a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hans-Rüdiger Etzold - další tituly autora:
Citroën ZX od 1991 do 1998 -- Údržba a opravy automobilů č. 63 Citroën ZX od 1991 do 1998
BMW 5 Typ E 39 -- od 12/95 do 6/03 Typ E39 BMW 5 Typ E 39
Škoda Fabia 11/99 - 3/07 -- Údržba a opravy automobilů č.75 Škoda Fabia 11/99 - 3/07
VW Golf/Jetta/Touran -- Údržba a opravy automobilů č.111 VW Golf/Jetta/Touran
Ducato, Boxer, Jumper od 1982 -- Údržba a opravy automobilů č. 25 Ducato, Boxer, Jumper od 1982
 
Ke knize "Škoda Octavia I/ TOUR do 8/96-10/10 -- Údržba a opravy automobilů č. 60" doporučujeme také:
Škoda Octavia II. od 6/04 - Jak na to? č. 98. Škoda Octavia II. od 6/04
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Škoda O ctavia............................................11

Označení vozidla a m o to ru............................................12

Přehled m otorů a jejich technické ú d a je . . . 13

Údržba vozidla........................................... 14

Intervaly ú d r ž b y..............................................................14

Vynulování ukazatele ú d r ž b y.......................................15

Vým ěna o l e j e..................................................................15

Běžná ú d r ž b a................................................................ 15

Dále provedem e následující ú k o n y :............................16

Údržbářské p rá c e...................................................17

M o to r a výfuková s o u s ta v a.........................................17

Kontrola úniku o l e je.................................................... 17

Kontrola stavu m otorového oleje ..............................17

Výměna m otorového oleje / olejového f i l t r u 18

O ptická kontrola výfu ko vé s o u s ta v y.........................20

Kontrola stavu ch ladicí kapaliny /

doplnění ch ladicí k a p a lin y...........................................20

K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................21

K ontrola koncentrace n em rznoucí c h la d ic í sm ě si. 21

Palivový filtr - o d v o d n ě n í..............................................22

Palivový filtr - v ý m ě n a..................................................22

D rážkovaný klínový řem en - k o n t r o la.......................23

Vložka vzduchového filtru - v ý m ě n a.........................24

Kontrola opotřebení rozvodového ře m e n u..................25

Zapalovací svíčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž /k o n tro la 26

Předepsané zapalovací svíčky

pro vozidla Škoda O c ta v ia...........................................28

Převodovka / hnací hřídele k o l.........................29

Kontrola manžet hnacích hřídelů k o l.........................29

O p tic k á kontrola těsnosti p ře v o d o v k y.......................29

K ontrola stavu oleje v m anuální p řevodovce /

doplnění o le je..................................................................29

K ontrola stavu oleje v diferenciálu autom atické

p ře v o d o v k y......................................................................30

Kontrola stavu oleje v au to m a tické převodovce . . 31

Vým ěna oleje a olejového filtru

m ezinápravové s p o jk y..................................................32

Přední náprava / říze n í.........................................34

Kontrola prachovek kulových č e p ů...........................34

Kontrola stavu oleje pro p o silovač říz e n í..................34

Brzdy / p n e u m a tik y /rá fk y................................35

Kontrola stavu brzdové k a p a lin y................................35

Kontrola tlo u š ťk y brzdových o b lo ž e n í.......................35

O ptická kontrola brzdových v e d e n í...........................36

Výměna brzdové k a p a lin y...........................................37

Kontrola vzorku p n e u m a tik.........................................38

Kontrola tlaku v pn e u m a tiká ch....................................39

Kontrola ventilu p n e u m a tik y.........................................39

Sada na opravu pneum atik - v ý m ě n a.......................40

Karoserie / vnitřní vybavení................................41

O p tic k á ko n tro la b e zp e čn o stn ích p á s ů.....................41

K ontrola a irb a g ů..............................................................41

Z á m k y na klíč - kontrola a m a z á n í..............................41

P rachový / pylový filtr - vým ěna filtra č n í vlo žky . . 42

Č ištění žlábku po d čelním s k le m................................42

S třešní o kn o - č iště n í a m azání vo d icích ko lejnic . 43

M azání om ezovačů d v e ř í..............................................43

Tažné zařízení - k o n t r o la..............................................43

Elektrická in s ta la c e..............................................44

K ontrola e le k tric k ý c h s p o tř e b ič ů................................44

B aterie - k o n tr o la ............................................................44

Úhel nastavení ram ének stíračů

- kontrola / s e ř í z e n í.......................................................45

P ojistky na baterii: kontrola d o ta ž e n í.........................45

Péče o vozidlo........................................... 46

M y tí vo z id la.......................................................................46

Péče o lak .......................................................................46

N á střik s p o d k u vozidla / konzervace d u t i n..............47

Péče o p o ls tro v á n í.........................................................47

O prava poškození la k u..................................................48

N ářad í...........................................................................49

Nouzové startování m o toru................................50

Vlečení v o z id la........................................................51

Elektrická in s ta la c e................................52

M ěřicí p ř í s tr o je................................................................52

Technika m ě ře n í..............................................................53

D od a te čn á m o n tá ž ele ktrické h o p řís lu š e n s tv í.. . . 54

H ledání závad v e le ktrické instalaci .........................55

K ontrola p rů c h o d n o s ti s p ín a č e..................................56

Relé - k o n tr o la................................................................56

Sm ěrová světla - k o n t r o la............................................57

R ozpojení ka b e lových k o n e k to rů................................57

M otor stíračů - k o n tr o la................................................57

Vyhřívání zadního o kn a - k o n tr o la..............................58

B rzdová světla - k o n tr o la..............................................58

Klakson - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................58

Vým ěna baterií dálkového ovládání

v klíči zapalování..............................................................59

Baterie / žárovka v klíči zapalování s osvětlením

- d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................60

Im m o b iliz é r.......................................................................61

Vým ěna p o jis te k..............................................................62

O sazení p o jis te k............................................................. 63

B aterie - d e m o n tá ž a m o n t á ž....................................63

K ontrola b a t e r ie............................................................. 66

N abíjení baterie................................................................68

S kladování b a t e r ie.........................................................69

S am ovolné vybíjení b a t e r ie.........................................69

Tabulka poruch b a te rie.......................................70


A lternátor....................................................................71

K ontrola fu n k c e a lte r n á to r u.........................................71

A lte rn á to r - d e m o n tá ž a m o n t á ž................................71

S běrné uhlíky alternátoru / re g u lá to r napětí

- vým ěna / k o n tr o la.......................................................72

Tabulka poruch a ltern áto ru................................74

S ta rté r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................................75

M a g n e tický spínač startéru

- kontrola / d e m o n tá ž a m o n t á ž................................76

Tabulka poruch s ta r té r u .....................................77

S těrače a ostřikovače............................................78

Stírací g u m y - v ý m ě n a..................................................78

T rysky ostřiko va čů - s e říz e n í.......................................78

T rysky ostřiko va čů - d e m o n tá ž a m o n tá ž................79

R am énka stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................80

M o to r předních stíračů - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . . 81

N ádržka a č e rp a d lo o střikovačů - dem ontáž

a m o n tá ž...........................................................................82

Z adní stírač / m o to r zadního stírače

- d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................................83

Tabulka poruch stíracích gum...........................84

O s v ě tle n í....................................................................85

Tabulka ž á r o v e k.............................................................85

Ž á ro vky vnějšího osvětlení - v ý m ě n a.......................85

Ž á ro vky vn itřn íh o osvětlení - v ý m ě n a.......................89

O světlení zavazadlového p ro s to ru..............................89

S vě tlo m e t / koncové s v ě t l o.........................................90

S větlom et - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................91

Přední sm ěrové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 91

K oncové světlo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................92

Třetí brzdové světlo - d e m o n tá ž a m o n t á ž.............92

Servom otor regulace sklonu světlom etu

- d e m o n tá ž a m o n tá ž .....................................................92

S vě tlo m e ty - s e říz e n í....................................................93

Přístrojová d e s k a...................................................94

Přístrojová deska - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................94

Volantový přepínač - d e m o n tá ž a m o n tá ž................95

S pínače u v n itř vo zid la - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 97

Z ásuvka v zavazadlovém p ro sto ru

- d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................................99

R ádio..................................................................................99

Z adání kódu rá d ia..........................................................100

R e p ro d u k to ry - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................101

A nténa - d e m o n tá ž a m o n t á ž...................................102

Topení / klim atizace..............................103

Žárovka pro osvětlení ovlá d acíh o panelu topení

- v ý m ě n a.......................................................................104

Větrací try s k y - d e m o n tá ž a m o n t á ž.......................105

O vládací panel to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . 105

O vládací tá h la to p e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 106

V entilátor to p e n í / větrání - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 107

Předřadné o d p o ry ventilátoru to p e n í/vě trá n í

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................108

Tabulka poruch to p e n í.......................................108

Přední n á p ra v a...................................... 109

N osník m o to ru / sta b ilizá tor /

příčné ram eno n á p r a v y..............................................110

T lu m ič pérování a těleso ložiska kola

- d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................................111

Uložení tlu m ič e pérování / te le s k o p ic k ý tlu m ič /

vinutá p ru ž in a................................................................113

T lum ič pérování - rozebrání a s e s ta v e n í.................113

Hnací hřídel kola - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................114

Hnací hřídel kola - ro z e b r á n í.....................................116

Kloubové hnací hřídele k o l..........................................118

H nací hřídel kola s hvězdicovým k lo u b e m..............119

Zadní n áp rava.........................................120

Z adní náprava / vinutá pružina /

te le s k o p ic k ý tlu m ič / ložisko k o la..............................121

T e le sko p ický tlu m ič / vinutá pružina

- dem ontáž a m o n tá ž..................................................122

T eleskopický t l u m i č.................................................. 123

Ložisko kola - dem ontáž a m o n tá ž ..........................123

T eleskopický tlu m ič - k o n tro la................................ 124

T eleskopický tlu m ič - lik v id a c e............................. 124

Z adní náprava / pohon zadní n á p ra v y.....................126

Ráfky a p n eu m atiky.............................127

H uštění p n e u m a tik.................................................... 128

Sněhové ře tě z y.............................................................128

Vým ěna k o l....................................................................128

O značení pn e u m a tik a ráfků /

výro b n í d atum p n e u m a t ik.........................................130

V yvážení k o l..................................................................130

Péče o p n e u m a tiky ....................................................131

A b norm ální o p o tře b e n í p n e u m a t ik...................... 131

Zvedání v o zid la.....................................................132

Ř íze n í.........................................................133

B ezpečnostní p o k y n y к a irb a g u................................133

Pokyny p ro provoz vozidla s a ir b a g e m..................134

V olant - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................................135

Řídicí ty č / hlava řídicí ty č e - dem ontáž a m ontáž 136

Č e rp a d lo p o silo va če řízení.........................................138

Brzdy...........................................................139

S ystém ABS, EBD, E D S.............................................139

T echnická d a ta brzdové s o u s ta v y............................141

Přední kotoučová b rz d a..............................................141

Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 142

Přední kotoučová b rz d a..............................................144

Přední brzdové d e s tič k y - dem ontáž a m ontáž . 145

Z adní kotoučová b rz d a............................................. 148

Zadní brzdové d e s tič k y - d e m o n tá ž a m ontáž . . 149

K ontrola tlo u š ťk y brzdových k o to u č ů.....................151


B rzdový třm en / b rzd o vý kotouč

P a l i v o v á s o u s t a v a ........................................... 2 0 7

- d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................................. . .151

Ú sporný styl jíz d y..................................................... 207

Bubnová zadní b r z d a.............................................. 153

B ezpečnostní zá sa d y a zá sa d y č is to ty pro práci

B rzdový buben / brzdové čelisti

s palivovou s o u s ta v o u........................................... 207

- dem ontáž a m o n tá ž.............................................. 154

Palivová n á d rž /p a liv o v é č e rp a d lo /p a liv o v ý filtr . 208

Páka ruční b rz d y...................................................... 157

Palivové č e rp a d lo /p a liv o m ě r

Ruční brzda - s e říz e n í........................................... . 157

- d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................................. 209

Táhla ru čn í b rzd y - d e m o n tá ž a m o n t á ž ............ . 158

P alivový filtr - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................... 210

Posilovač brzd - kontrola fu n k c e......................... . 159

Táhlo p ly n u................................................................ 211

Spínač b rzd o vých světel - dem ontáž a m ontáž . 160

Táhlo plynu - s e říz e n í.............................................. 211

Zacházení s brzdovou k a p a lin o u......................... . 160

Těleso vzd uchového filtru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 212

O dvzdušnění brzdové sou sta vy ......................... . 160

D álkové ovládání palivového č e rp a d la - p řip o je n í 212

Brzdové h a d ičky - d e m o n tá ž a m o n tá ž............. . 162

Palivové č e rp a d lo - k o n t r o la................................ 212

B rzdový váleček v kole - dem ontáž a m o n tá ž . . 162

Relé palivového č e rp a d la - k o n t r o la.................. 214

Tabulka poruch brzd........................................ .1 6 3

V s t ř i k o v a c í z a ř í z e n í / z a p a l o v á n í /

M o t o r ........................................................................ 1 6 5

ž h a v e n í...................................................................... 2 1 6

S p o d n í obložení m otorového prostoru

Vstřikovací zařízení zážehových m otorů . . 2 1 7

- d e m o n tá ž a m o n tá ž............................................. . 166

V střikovací s y s té m.................................................................................. 218

R ozvodový m e c h a n is m u s.................................... 167

S ací p o tru b í / ro zdělovači palivové p o tru b í /

N astavení pístu válce č. 1 do horní ú v r a t i......... . 168

vstřikovací v e n tily..................................................... 219

R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n tá ž /

n a p n u tí...................................................................... . 168

Tabulka poruch vstřikovacích zařízení

zážehových m o to r ů......................................... .220

P olo a u to m a tická napínací kladka rozvodového

řem enu - k o n tro la.................................................... . 172

Z ap a lo vá n í........................................................................................................ .221

Hlava v á lc ů............................................................... . 173

Zapalovací s v íč k y...................................................................................... 221

Hlava válců - d e m o n tá ž a m ontáž /

R o z d ě lo v a č........................................................................................................ 222

tě sn ě n í hlavy vá lců - vým ěna................................................... . .174

Přímé z a p a lo v á n í...................................................................................... 223

R ozvodový m e c h a n is m u s........................................................... . 180 Vstřikovací zařízení vznětových m otorů . .224

R ozvodový řem en - dem ontáž a m o n t á ž............... . 181 P rincip vznětového m o t o r u........................................................ 224

Hlava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................... . 184 V střikovací s y s té m.................................................................................. 225

Kom presní tla k - ko n tro la...................................... . 186 S ou čá sti vstřikovacího sy s té m u........................... 225

D rážkovaný klínový řem en - dem ontáž a m o n tá ž 187 Žhavicí systém - k o n tro la................................................................ 226

Tabulka p o ru ch m o t o r u.................................................................. . 190 Ž h a vicí s v íčky - k o n t r o la................................................................ 227

Mazání motoru.................................................................................... 191

Žhavicí s v íčky - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................. 227

P ředepsané m o torové o le je....................................................... . 192

Palivový filtr/p ře d e h řív á n í p a liv a......................................... 227

D ynam ická ko n tro la tlaku o l e je............................................. . 192

Tabulka poruch vstřikovacích zařízení

C irkulace oleje v m o to ru.................................................................. . 192

vznětových m o to rů........................................................................... 228

Tlak o le je /s p ín a č tla ku oleje - kontrola ................... . 193 Výfuková s o u s ta v a.............................. 229

Olejová v a n a /o le jo v é č e r p a d lo........................... . 194 Zacházení s vozidly s k a ta ly z á to re m.................. 229

Olejová vana - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................. . 194 Funkce k a ta ly z á to ru............................................................................... 229

Tabulka poruch m azání m o to ru............................. .196

T u rb o d m ych a d lo......................................................................................... 230

Chlazení m o to ru........................................................................... 197

U sp o řá d á n i výfu ko vé s o u s ta v y............................................. 231

O běh ch ladicí k a p a lin y....................................................................... . 197

Výuková sou sta va - d e m o n tá ž a m o n tá ž................... 233

N em rznoucí c h la d icí s m ě s........................................................... . 198

Vyrovnání výfu ko vé so u s ta v y v z á v ě s e c h............... 234

Vým ěna ch ladicí k a p a lin y............................................................... . 198

Kontrola tě sn o sti výfu ko vé s o u s ta v y.............................. 235

Termostat - dem ontáž a m o n tá ž /k o n tro la................... . 199

S třední tlu m ič / k o n c o v ý tlu m ič v ý fu k u - vým ěna 235

Č erpadlo ch ladicí kapaliny - dem ontáž a m o n tá ž 200

L a m b d a so n d a - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................... 236

C hladič a ven tilá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž............... . 202

Spojka....................................................................................................................... 237

T e rm o s ta t/č e rp a d lo c h la d ic í k a p a lin y........................... . 204

S p o jk a....................................................................................................................... 237

K ontrola těsnosti chladicího s y s té m u.......................... . 205

H ydraulické ovládání s p o jk y........................................................ 238

Tabulka poruch chladicího systém u................. .206

S pojka - d e m o n tá ž a m o n tá ž / k o n tr o la................... 239


O vládání s p o jk y - o d v z d u š n e n í..............................242

Tabulka poruch spojky......................................243

Převodovka / ř a z e n í.............................244

Řazení - seřízení...........................................................250

Táhlo řazení - s e říz e n í..............................................253

Vybavení interiéru................................ 254

V nitřní zpětné z rc á tk o - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. . . 254

Středová konzola palu bn í desky

- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................255

Z adní díl stře d o vé konzoly

- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256

O bložení prostoru p ro nohy řidiče

- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................256

S podní obložení palu bn í d e s k y u řidiče

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257

Příruční skříňka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................257

Konzola ovládacího panelu topení

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................257

M adlo nade dveřm i - d e m o n tá ž a m o n tá ž 257

H orní obložení sloupku předních dveří

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258

S podní obložení sloupku předních dveří

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................258

Konzola p o lič k y za zadní sedačkou

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259

Vodítko zadního be zp e čn o stn íh o pásu

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................259

O bložení zadního blatníku - d e m o n tá ž a m ontáž 260

O bložení zavazadlového p ro sto ru

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................260

O bložení prahu d ve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . . 263

B o č n í a ir b a g y................................................................263

Přední se d a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................... 264

Z adní se d a čka - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................... 265

S íť v zavazadlovém prostoru

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................266

K aroserie..................................................267

B ezpečnostní o p a tře n í při pracích na k a ro s e rii. . 267

S páry mezi díly k a ro s e rie...........................................268

Přední nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................. 270

Z adní nárazník - d e m o n tá ž a m o n t á ž.....................271

P řední blatník - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................272

V nitřní výp lň blatníku - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 273

K a p o ta m o to ru - d e m o n tá ž a m ontáž / s e říz e n í.. .274

Táhlo zám ku k a p o ty m o to ru /

zám ek k a p o ty m otoru

- d e m o n t á ž a m o n tá ž /s e říz e n í................................275

B oční lišty - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................275

V ýklo p n á z á ď ................................................................276

T lum iče v ý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . 276

Z á m e k vý k lo p n é zádě - d e m o n tá ž a m o n t á ž .. . 277

D veře - d e m o n tá ž a m o n tá ž / seřízení.....................278

V nitřní obložení dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 279

O kno předních dveří - dem ontáž a m ontáž .... 282

S tahovací m echanism us okna

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................282

S e rvo m o to r stahovacího m echanism u okna

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................283

Klika dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................284

Z ám ek dveří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................285

Ž lá b e k p o d čelním oknem

- d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................286

C entrální za m yká n í......................................................286

S e rvo m o to r zam ykání vý k lo p n é zádě

- dem ontáž a m o n tá ž..................................................286

S třešní o k n o..................................................................287

S klo střešního okna - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........287

M echanism us střešního okna

- kontrola fu n k c e /s e říz e n í.........................................287

S k lo střešního okna - s e říz e n í..................................288

Těsnění střešního o kn a - k o n tro la /s e říz e n i...........289

S e rvo m o to r střešního okna

- d e m o n tá ž a m ontáž / seřízení................................289

O dtokové h a d ičky v karoserii - čištění....................291

Vnější z p ě tn é z rc á tk o /s k lo zrcátka

- d e m o n tá ž a m o n tá ž................................................. 292

V lečné zařízení - dem ontáž a m o n tá ž....................293

Schémata zapojen í...............................294

Práce se sch é m a ty z a p o je n í....................................294

Přehled sch é m a t z a p o je n í........................................295

O sazení relé a p o jis te k...............................................296

Návod к použití schém at za p o je n í...........................297

V ysvětlení zn a če k na schém atech zapojení...........298

J e d n o t l iv á s c h é m a t a .............................. 299-324
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.