načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Sitcom: vývoj a realizace - Václav Slunčík

Sitcom: vývoj a realizace

Elektronická kniha: Sitcom: vývoj a realizace
Autor:

Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  55
+
-
1,8
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: NAMU
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 76
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-733-1192-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako aspekty jeho realizace. V rámci příloh kniha nabízí příklady harmonogramu výroby, vzorového rozpočtu jedné série, či hodnocení pilotní epizody sitcomu Přátelé pro stanici NBC.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Václav Slunčík - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SITCOM:

VÝVOJ A REALIZACE

Václav Slunčík

FAMu


© Václav Slunčík, 2010

© Akademie múzických umění v praze, 2010

ISBN 978-80-7331-192-6 Za pomoc a konzultace děkuji Radku Bajgarovi, Silvě Málové, Aleně poledňákové, Míše Slunčíkové,

Jakubovi Vomáčkovi

a Michalu Wondrejsovi.


Obsah

1. Úvod ................................................................................................... 5

2. Co je to sitcom ................................................................................... 7

2.1 Definice žánru .............................................................................7

2.2 Z historie .....................................................................................8

2.3 Odlišnosti oproti jiným televizním seriálům ...............................9

2.4 České projekty ...........................................................................10

3. Český trh ..........................................................................................13

3.1 Sitcom v českém prostředí .........................................................13

3.2 Možnosti exploatace a požadavky televizních stanic ................13

3.3 připravenost českých autorů .....................................................16

4. Vývoj ................................................................................................. 17

4.1 Obecně k vývoji .......................................................................... 17

4.2 Koncepce ...................................................................................18

4.3 Cílová skupina ...........................................................................21

4.4 Vývojový tým .............................................................................22

4.5 pilotní scénář, pilotní díl.............................................................23

4.6 Herecké obsazení .......................................................................26

4.7 právní problematika vývoje .......................................................28

4.8 Zafinancování projektu ..............................................................29

4.8.1 Předprodej práv .................................................................29

4.8.2 Granty a podpůrné programy .............................................30

4.8.3 Product placement ............................................................30

4.8.4 Sponzoring .........................................................................31

4.8.5 Koprodukce ........................................................................31

4.8.6 Vlastní vklad producenta ...................................................31

4.8.7 Mecenášství ......................................................................31


5. Realizace ..........................................................................................32

5.1 Obecně k realizaci ......................................................................32

5.2 Výrobní štáb ...............................................................................33

5.2.1 Autorský tým ......................................................................34

5.2.2 Realizační tým ..................................................................34

5.2.3 Technický tým ...................................................................35

5.3 Styl a způsob natáčení ...............................................................36

5.4 Harmonogram výroby ...............................................................38

5.5 Výrobní požadavky s ohledem na styl vyprávění .......................40

5.5.1 Výprava a styl vyprávění ....................................................40

5.5.2 Snímání, záběrování a střih ..............................................42

5.5.3 Zvuk, zvuková a hudební složka ........................................44

5.5.4 Záznam ............................................................................45

5.6 Financování výroby, rozpočet ....................................................47

6. Závěr .................................................................................................49

použitá literatura ....................................................................................50

Přílohy

příklad formálních požadavků na scénář ...............................................52

Ukázka formátu scénáře .........................................................................53

Hodnocení pilotní epizody sitcomu Přátelé pro stanici NBC .................54

Typický harmonogram výroby jedné epizody .........................................58

Vzorový rozpočet ....................................................................................64


1. Úvod

„Televizní průmysl je továrna na peníze. Na tom není nic špatného. Kaž­

dé odvětví, které chce prosperovat, musí v první řadě vydělávat peníze.

A jedinou možností, jak televizní stanice mohou získat peníze, je čerpá­

ní z rozpočtů na reklamu jiných odvětví. Televizní stanice prodávají sliby

a čas; sliby, že určitý počet diváků reklamy uvidí, a čas, ve kterém je tito

diváci budou sledovat. Stanice se snaží přilákat k obrazovkám co nejví­

ce lidí v určitý čas a potom prodat zadavatelům reklamy právo tento čas

využít. Ale co přiláká miliony diváků k obrazovkám v ten správný čas?

Samy reklamy určitě ne. Správnou odpovědí je zábava.“

Richard F. Taflinger

Sitcom je v angloamerickém televizním světě jedním z nejčastějšíchdra

matických žánrů. Již není pouze odrazovým můstkem pro začínajícíher

ce a režiséry, ale stal se svébytným a respektovaným formátem. Kvalitní

sitcomy sbírají ocenění, sklízí uznání kritiků a především přitahují týden

co týden miliony diváků.

Aby byl producent schopen vyrobit úspěšný a potažmo kvalitní sitcom,

musí znát pravidla žánru. V opačném případě nebude moci projekt

supervizovat a jeho funkce se omezí jen na zafinancování projektu,při

čemž nedokáže mít vliv na jeho vývoj.

Sitcom je specifický žánr, který vyžaduje rozdílný přístupopro

ti jiným dramatickým formátům. Sitcom rozhodně není o improviza

ci, ale o důkladné producentské, scenáristické a režijní přípravě. Sitcom

vyžaduje seriózní development s ohledem na trh a cílovou skupinu.přes

tože se jedná o komediální žánr, musí k němu autoři přistupovat se vší

zodpovědností.

Cílem tohoto textu je shrnout pravidla žánru a produkční postupy

a na jejich základě nastínit řešení, jak úspěšný sitcom vyrobit. Obecně lze

říci, že není problém sitcom produkčně zrealizovat, ale producentsky ho

připravit a dohlížet na jeho realizaci. Zde vidím největší problém, proč se

u nás objevuje tak málo původních sitcomů, které navíc nesnesousrovná

ní s těmi zahraničními.


Změnu do českého prostředí vnesl v roce 2007 první opravdovýčes

ký sitcom Comeback, který lze bez nadsázky prohlásit za úspěšný.Splňu

je formální znaky žánru, kvalita epizod má stoupající tendenci a v rámci

časového nasazení má nadprůměrnou sledovanost. Úspěch Comebacku

podnítil vysílatele, ať již komerční nebo veřejnoprávní, k vývoji dalších

sitcomů. O rok později na svět a stejně tak na televizní průmysl dolehla

finanční krize, která donutila producenty hledat levnější způsob výroby.

právě sitcom může být jedním z řešení: jeho výroba, jak ukážounásledu

jící kapitoly, může být v porovnání s ostatními dramatickými pořadylev

nější, a to nikoliv z důvodu nižší kvality, ale kvůli odlišnému formálnímu

přístupu a způsobu výroby. Krása sitcomu spočívá v jehojednoduchos

ti a vtipu. pokud je založen na kvalitní koncepci, mohou autoři rozehrát

levně a vtipně jakoukoliv situaci. Z okrajového žánru se tak brzo může

stát důležitý prvek programového schématu.

při psaní této práce autor čerpal ze zahraniční literatury, z vlastní

ho pozorování a v neposlední řadě také z vlastních zkušeností přivývo

ji a výrobě svého sitcomu Koleje v rámci magisterského studia na FAMU.

6 1. Úvod


2. Co je to sitcom

2.1 Definice žánru

Situační komedie – zkráceně sitcom – je formát televizního seriálu,kte

rý se poprvé objevil v USA a Británii v polovině 20. století. představuje

určitou skupinu postav, které jsou konfrontovány s určitou situací, a tu

jsou nuceny řešit. Jak prostředí, tak situace jsou divákům blízké. postavy

jsou značně typizované a každá z nich má jasný charakter. Většina postav

v sitcomu je divákům sympatická. Diváci se s nimi mohou ztotožnit

a stejně tak i s jejich problémy. Gagy vychází z nejběžnějších situací; co je

však činí vtipnými, je to, jak se je jednotlivé postavy snaží řešit.Dekora

ce jsou upozaděné a tvoří výchozí rámec pro vyprávění, jehož základním

prvkem je dialog.

Sitcom má jasná pravidla, kterými se řídí všichni, kdo se na jehovýro

bě podílí: od scenáristů přes herce a realizační tým až po producenta.

Scénáře mají ustálenou strukturu, specifický je způsob režijního vedení

a hereckého ztvárnění.

Třemi základními pilíři úspěšného sitcomu jsou jasně definovanákon

cepce, vynikající scénáře a vynikající herecké obsazení.

Sitcom je obvykle půlhodinový formát. V závislosti na zemi, kde

se vysílá, se jeho délka pohybuje od 22 do 28 minut, a to s ohledem

na množství vložených reklam.

Tradiční sitcomy jsou natáčeny vícekamerovou technologií ve studiu

před živým publikem, proto používají lineární styl vyprávění a odehrávají

se v několika málo dekoracích (obvykle 3–4). Nejčastějšími motivy bývá

domácnost a pracoviště. Toto pravidlo již dnes není tolik striktní a řada

sitcomů je natáčena v reálech na jednu kameru, přičemž tvůrciapli

kují filmové postupy. Např. seriály Párování nebo Jak jsem poznal vaši

matku běžně používají nelineární způsob vyprávění (flashbacky, dělené

obrazy), natáčení v exteriérech nebo několikanásobně vrstvené dějové

linky. Na okraji sitcomového žánru najdeme i seriály Sex ve městě a Ally

McBeal.

7 2. Co je to sitCom


Jedním z nejcharakterističtějších znaků sitcomu je jeho stálost

a žánrová předvídatelnost. Divák přesně ví, co od každé epizody může

očekávat, a zná dokonale její představitele. Základní premisa sitcomu se

proto nikdy nemění.

Sitcom se dělí do několika typů: actcom, dotcom, character comedy,

britcom, dramedy... Dělení se odvíjí od charakteru akce a humoru,kte

ré jsou v sitcomu obsaženy, a také od tématu, kterým se sitcom zabývá.

Tato kategorizace má vliv především pro tvorbu scénářů a pro orientaci

na cílovou skupinu; přesto se jí v této práci nebudeme zabývat a nadále

budeme hovořit o sitcomu obecně.

Téměř monopol na výrobu úspěšných sitcomů má Británie a USA.

Je to dáno jednak tradicí, jednak možností takové projekty dobře

zafinancovat.

2.2 Z historie

Sitcom má velkou tradici v zemích svého původu. Vznikl v Británii a USA

nejprve jako rozhlasový pořad a v 50. letech přesídlil do televize. Vůbec

prvním televizním sitcomem byl pořad I Love Lucy, který začala vysílat

stanice CBS v roce 1950. pořad zaznamenal obrovský divácký úspěch

a byl okamžitě následován dalšími. prvním tématem byla rodina.Ameri

ka se ještě vzpamatovávala z 2. světové války, střední vrstva teprvevzni

kala, a diváci v sitcomech našli svět takový, o jakém snili.

Spolu s přeměnou společnosti se měnily i témata sitcomu a stylvyprá

vění. Ustoupily charakterové stereotypy, zrychlilo se tempo vyprávění

a stále více se prosazovaly filmové postupy.

U prvních sitcomů se do zvukové stopy dodatečně přimíchával smích,

aby se vytvořil dojem autentičnosti živého vysílání, na které byloobe

censtvo zvyklé z rozhlasu. později začaly být sitcomy natáčeny předži

vým publikem a do zvukového mixu bylo použito skutečného smíchu.

To souvisí především s tím, že sitcom má blíže k divadelní konverzační

komedii než k televizní inscenaci. přidaný smích má i vedlejšípsycholo

gický efekt, díky němuž v sitcomech přetrval: divák se nerad směje sám.

Bohužel se smích často zneužívá jako berlička pro slabý vtip ve scéná

ři (viz kupř. pozdější série Přátel). Samotné použití smíchu se liší stát

od státu a je dáno kulturní tradicí. Např. seriál MASH byl v USA vysílán

8 2. Co je to sitCom


s přimíchaným smíchem, při prodeji do Británie byl však smích shledán

nevhodným a byl ze zvukové stopy odstraněn.

Nové sitcomy opouští tradiční pravidla a stále více přejímají filmové

postupy nebo postupy z jiných žánrů (např. dokumentární styl natáčení

v seriálu Kancl). Částečně to souvisí se změnou vnímání televizníhodivá

ka a jeho životního stylu. V USA je trendem rychlejší a sofistikovanější

tempo vyprávění, kdy jedna epizoda nemá pouze 3, ale již klidně 7dějo

vých linek, z nichž každá je vyprávěna ve zkratce. To reflektuje jednak

životní rytmus společnosti, jednak klipové zpracování audiovizuálních

děl. průkopníkem v tomto ohledu je seriál Třída.

2.3 Odlišnosti oproti jiným televizním seriálům

Sitcom je postaven v první řadě na dobrém scénáři a kvalitních hercích.

Ostatní složky jsou upozaděny. Oproti ostatním seriálům se liší v menší

náročnosti na motivy prostředí a počet herců. Děj sitcomu je spíšemini

malistický, velký důraz je kladen na situační komiku a dialogy. Z toho

plyne i jiný přístup k jeho výrobě.

Stylem vyprávění se sitcom blíží více divadlu než filmu. Natáčenípro

bíhá chronologicky po jednotlivých scénách a mnohdy hraje roliinterak

ce herců a přítomného publika. Diváci často bouřlivě vítají postavy nebo

odměňují herce potleskem. Herec pak musí počkat, dokud se lidé neutiší,

a teprve potom může pokračovat. Může to vypadat nepřirozeně, ale je to

důležité jednak pro srozumitelnost (v potlesku by každé další slovozanik

lo) a jednak po rytmus vyprávění.

právě reakce publika – pro jiné žánry hrané tvorby naprostozcizují

cí prvek – jsou jedním z nejmarkantnějších odlišností sitcomu od jiných

dramatických pořadů.

pro producenty je podstatným rozdílem odlišný způsob výroby a tím

i celkové výrobní náklady. Sitcom není standardním dějovým seriálem.

Může se odehrávat ve třech motivech se šesti herci, některé sitcomy si

dokonce vystačí s jedním motivem a třemi herci (např. některéepizo

dy Black Books a Párování). Navíc s koncem každé epizody se vše vrátí

do původního stavu; ani postavy, ani základní premisa se nezmění.

Z hlediska výroby je sitcom spotřebním zbožím. Samotnénatáče

ní je otázkou jednoho, max. dvou dnů. postprodukce už je pouze rutinní

9 2. Co je to sitCom


záležitostí. Všechen důraz je kladen na vývoj scénářů. proto je u sitcomu

zvlášť důležitá role producenta a scenáristy.

U sitcomu odpadají náklady spojené s mnoha hereckýmihonorá

ři, výpravou a třeba i speciální kamerovou technikou. V porovnání sběž

nými dramatickými seriály, jako je u nás např. Pojišťovna štěstí nebo

Zdivočelá země, jsou proto výrobní náklady sitcomu nízké. při dobrém

programovém nasazení přitom mohou dosahovat velmi dobrésledova

nosti. pro televizní stanice tedy může sitcom znamenat vysoké příjmy

z reklamy při relativně nízkých výrobních nákladech.

V Čechách proti sobě stojí dvě tendence. Jednou je hlad diváků

po domácích seriálech s českými herci. Druhou tendencí je snahateleviz

ních stanic snižovat rozpočty a zefektňovat výrobu. právě sitcom se může

stát přijatelným kompromisem.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že v zahraničí se sitcom

považuje za nejtěžší dramatický žánr. Obvykle na něm pracují autoři

a producenti s dlouholetou praxí. Napsat totiž vtipné dialogy, kteréne

ustále gradují a posouvají situaci novým směrem, vyžaduje obrovskézku

šenosti. pro české producenty to znamená velké investice do vzdělávání

autorů a herců.

2.4 České projekty

Zahraniční sitcomy se u nás začaly objevovat s nástupem TV Nova.

Z pohledu Novy šlo o levné zaplnění vysílacího času, z pohledu diváka

o příjemnou změnu. Zahraniční sitcomy na českých obrazovkách nikdy

nedosahovaly závratných čísel, ale v odpoledním nebo podvečerním

nasazení splnily svůj účel.

Mnohé americké sitcomy se u nás staly populární, a tak bylo otázkou

času, kdy se o něco podobného pokusí i čeští tvůrci. Bohužel, jejichpoku

sy o český sitcom v drtivé většině skončily nezdarem.

Vůbec prvním a dlouhou dobu nejlepším sitcomem byl seriál Taková

normální rodinka, který uvedla Československá televize v roce 1971. Ten

původně ani neměl ambice stát se sitcomem, ale řada jeho atributůsplňu

je základní znaky žánru. Více na téma nechtěných sitcomů z dobynorma

lizace píše časopis Týden:

10 2. Co je to sitCom


„Sitcomové prvky obsahují některé seriály ještě z dob Československé

televize, čistou situační komedii zde ale nenajdeme. Nejvíce se tomu­

to žánru přiblížil seriál z počátku 70. let Taková normální rodinka.

V mnoha ohledech žánru sitcomů vyhovuje: jeho hrdinové, česká rodina,

řeší běžné situace, postavy jsou velmi dobře propracované. Od sitcomu

amerického typu jej odlišuje délka stopáže jednotlivých dílů (45 minut)

a menší počet epizod. U diváků měla Taková normální rodinka velký

ohlas, o čemž svědčí i velký počet repríz. Znaky sitcomů najdeme také

u seriá lů Tři chlapi v chalupě, Slovácko sa nesúdí, Píseň pro Rudolfa III.

či Chalupáři.“

Jana Neumannová, Týden 27/2001

prvním opravdovým pokusem o sitcom byl seriál Nováci. TV Nova si byla

vědoma popularity žánru i nízkých výrobních nákladů a pojala projekt

i jako odpověď na tradiční seriály České televize. Bohužel autořinemě

li dostatečné znalosti žánru a diváci seriál nepřijali. Článek v časopise

Týden cituje Ondřeje Neffa, jednoho z autorů seriálu:

„Já a moji kamarádi jsme to nedovedli napsat, herci to neuměli zahrát

a režiséři to nedokázali režírovat.“

Jana Neumannová, Týden 27/2001

TV Nova pak ještě přišla s pokračováním Nováci II, ale ani to senavzdo

ry změně základní premisy a kompletnímu přeobsazení herců neujalo.

V roce 1996 zabodovala TV Nova s novým sitcomem Hospoda. Jednak

projekt konečně splňoval základní principy sitcomu a jeho premisa byla

konečně všeobecně srozumitelná, ale především se režie ujaldivadel

ní režisér Jaroslav Dudek. TV Nova pak ještě přišla se seriálem Policajti

z předměstí. Ten sice ve scénáři obsahoval některé prvky situačníkome

die, ale ve výsledku se jednalo o autorsky, finančně i výrobněpodhodno

cený projekt.

Česká televize po dlouhém váhání přišla se seriálem Duch český.Ten

to projekt se ukázal být špatný snad po všech stránkách – od námětu přes

herecké ztvárnění až po realizaci – a proto si ani nevysloužil větší zájem.

problém českých sitcomů je především v autorském přístupu.Zatím

co v USA na scénáři pracují celé týmy scenáristů, u nás se po vzoruJaro

slava Dietla ustálilo, že na scénáři pracuje jeden až dva autoři. Navíc tu

11 2. Co je to sitCom


chybí pokora přistoupit na americký způsob vývoje a výroby a přetrvává

představa, že český umělec to dokáže lépe.

prvním opravdovým českým sitcomem je Comeback. Vzešel po

důkladné tvůrčí přípravě a v porovnání se všemi dosavadními pokusy

o sitcom je Comeback žánrově nejčistší.

Zajímavé je, že v sousedním Slovensku je sitcom stabilnísoučás

tí programu. V době, kdy se TV Nova připravovala na svůj Comeback,

běžely v tamních televizích tři domácí sitcomy (Sousedé, Panelák, Obra­

zy z manželského života). Jejich kvalita se sice nedala vůbec poměřovat

s americkými seriály, přesto dosahovaly dobré sledovanosti.

Zatímco v 90. letech byla výroba domácích sitcomů ojedinělá

a do roku 2007 pro tuzemské televize skoro tabu, rok 2008 přineslradi

kální změnu. TV Nova si na Comebacku vyzkoušela sitcom se všímvšu

dy a začala pracovat na dalších projektech. Česká televize v Brně vyvíjí

vlastní sitcom z prostředí krajské politiky. A TV Barrandov uvedla sitcom

jako jeden z hlavních pilířů svého programového schématu (bohužel se

zatím realita v podobě seriálů Profesionálové a Cyranův ostrovnesetká

vá s očekáváním).

12 2. Co je to sitCom


3. Český trh

3.1 Sitcom v českém prostředí

V Čechách je žánr sitcomu oblíben především mezi mladými diváky

do 35 let, nikdy se ale nestal formátem pro masového diváka. Např.ani

movaný sitcom Simpsonovi, několikanásobně oceněný cenou Emmy,kri

tiky i diváky nadšeně přijímaný, vysílá stanice FOX v neděli od 20:00

a dosahuje nadprůměrného diváckého podílu. Naproti tomu u nás ho

Česká televize nasazuje na svůj druhý program v 19:30 s diváckýmpodí

lem 1,4 % (oproti TV Nova 45 %, ČT1 25 %, prima 10 %).

Ani ten nejlepší zahraniční sitcom nemá šanci na úspěch, pokud proti

němu konkurence nasadí původní český seriál. pořád platí, že divák dává

přednost českým hercům a domácímu prostředí. proto se u nászahra

niční sitcomy standardně objevují v odpoledních hodinách, ty náročnější

potom na ČT2 ve večerních či nočních hodinách.

Že má domácí sitcom šanci na úspěch, dokázala TV Nova hneddva

krát, a to tituly Hospoda a Comeback.

3.2 Možnosti exploatace a požadavky televizních stanic

Dlouhou dobu byly možnosti exploatace českého sitcomu dostiomeze

né. Do roku 2008, než začaly vysílat nebo se připravovat k vysílání nové

digitální televize, neměly stávající stanice důvod pouštět se do nové

ho a do jisté míry riskantního formátu, neboť těch několik málo pokusů

skončilo většinou nezdarem.

S nástupem digitální televize se zvyšuje poptávka po novémpůvod

ním obsahu a jednotlivé stanice se snaží vůči sobě vymezit. Již se nemohou

spolehnout na to, že divák bude pasivně přijímat nabízený program. V boji

o diváka se musí stanice vyprofilovat. A právě konkurence na televizním

trhu nahrává novým formátům, což je v případě českého prostředí i sitcom.

V zahraničí se délka epizody odvíjí od množství reklam a pohybuje

se mezi 22 (např. Přátelé na NBC) a 28 minutami (např. Ajťáci na BBC).

Na českých televizích se půlhodinové formáty ustálily na stopáži 26 minut.


při vývoji nového sitcomu budou vysílatelé přihlížet k tomu, zda

projekt svým obsahem zapadá do jejich image. Jak diváci, tak inzerenti

od stanic očekávají určité druhy pořadů a nevhodně zvolené téma by se

mohlo stanici vymstít.

TV Nova

Jako první se zodpovědně pustila do klasického sitcomu a včas si

na Comebacku vyzkoušela, co jeho výroba obnáší a jak na něj nalákatdivá

ky. Nova i nadále zůstane lídrem na trhu, který bude cílit na masového

diváka. proto bude trvat na obecně srozumitelném humoru a naobsaze

ní známých herců. Nova bude rozhodně chtít mít kontrolu naddramatur

gií a nad obsazením. Za to ale dokáže nabídnout tvůrcům finanční zázemí

a dokáže z projektu udělat událost a dobře ho „prodat“ divákům.

Česká televize

Současný vztah České televize k sitcomům je spíše zdrženlivý. Snahou

ČT je obsáhnout co nejširší spektrum programů a žánrů a být televizí

pro všechny skupiny. Sitcom vnímá jako jeden z mnoha žánrů.Zahra

niční sitcomy, které nakupuje (Simpsonovi, My Family, Black Books aj.),

vysílá ČT pro rozšíření své programové nabídky, nikoliv kvůli vysoké

sledovanosti.

Česká televize pravděpodobně nevnímá původní český sitcom jako

plnohodnotný žánr a jeho výrobě, případně akvizici, se brání. Což ješko

da, vezmeme-li v úvahu, že taková BBC ve svých sitcomech často řeší

etnické problémy nebo společenská tabu (témata hodná veřejnoprávní

televize), a to s vtipem a grácií.

TV Prima

prima je dlouhodobě tím „třetím vzadu“ (za Novou a ČT1), navíc má

na její místo zálusk nově vzniklá TV Barrandov. prima udělá vše proto,

aby dohnala Novu, a jistě nezaváhá sáhnout po českém sitcomu. Naroz

díl od Novy ale zatím nemá kapacity na vývoj vlastního projektu a musí

se spolehnout na nezávislé producenty.

TV Barrandov

Ještě před začátkem vysílání, v průběhu roku 2008, vyhlásila tendr

na vývoj nových sitcomů. Barrandov se chtěl profilovat jako moderní

14 3. Český trh


stanice a přinést do Čech nové formáty, tedy i sitcom. Navíc chtělBar

randov dát prostor mladým tvůrcům, kteří mají zkušenosti ze zahraničí.

potenciál pro uvedení původních sitcomů byl zde více než velký,ambici

ózní záměry však narazily na finanční možnosti začínající stanice.

HBO

V USA produkuje HBO své vlastní sitcomy a komedie (Odpočívej v poko­

ji, Sex ve městě), které se vyznačují vysokou kvalitou. České HBO si tak

rozsáhlou produkci nemůže z finančních důvodů dovolit. Zatím sepus

tilo do jediné vlastní produkce, skečové show Na stojáka. Nasazeníjed

noho původního seriálu, např. právě sitcomu, by však jistě zvýšilo její

prestiž. podmínkou by pravděpodobně bylo nasazení i v dalšíchterito

riích a s tím související schopnost obstát po obsahové a technickéstrán

ce ve více regionech.

Óčko

Óčko zatím působí jako čistě hudební televize. Je ale jen otázkou času,

kdy se pod tíhou konkurence stane podle vzoru MTV televizí pro mladé

a začne vysílat i jiné než hudební pořady, např. sitcomy. Takový sitcom

však bude muset být, stejně jako celé Óčko, velice levný.

Další možností exploatace českého sitcomu je jeho uvedení vzahrani

čí. Nejpřirozenější možností se zdá být Slovensko, které nám jejazy

kově i historicky blízké. Zajímavé však je, že u nás úspěšný Comeback

na Slovensku propadl a byl po několika epizodách z vysílání stažen.

Na vině může být fakt, že signál TV Nova je na velké části Slovenska

dostupný, a slovenští diváci tedy viděli seriál v premiérovém uvedení

na TV Nova a pozdějšímu zařazení v programu TV Markízanevěnova

li pozornost.

Obecným problémem komedií je jejich svázanost s místníspolečen

skou a kulturní zvyklostí. pro export komedie je nutné, aby byl humor

srozumitelný i za hranicemi. Všimněme si, jakým tématům sevěnu

jí americké sitcomy: rodina, přátelé, vztahy na pracovišti, láska. Jsou to

univerzální témata, kterým rozumí diváci po celém světě, a proto jsou

tyto seriály tak dobře prodejné (více se základní premise a jejísrozumitel

nosti věnuje část 4. Vývoj).

15 3. Český trh


Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist