načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Simply speaking pro středně pokročilé – Alena Kuzmová

Simply speaking pro středně pokročilé

Elektronická kniha: Simply speaking pro středně pokročilé
Autor: Alena Kuzmová

Učebnice angličtiny pro samouky, která preferuje metodu přímého mluvení. Komplet s CD-MP3. Učebnice je určena pro středně pokročilé studující. Studenti od počátku hovoří nahlas ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  199
+
-
6,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 272
Rozměr: 23 cm + 1 CD (MP3)
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Angličtina
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-0993-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice angličtiny pro samouky, která preferuje metodu přímého mluvení. Komplet s CD-MP3. Učebnice je určena pro středně pokročilé studující. Studenti od počátku hovoří nahlas společně s hlasem rodilého mluvčího. Látku si osvojují prostřednictvím řady vět, které překládají z češtiny do angličtiny a naopak. Každá lekce obsahuje na počátku slovní zásobu, následuje výklad gramatických pravidel, pak je zařazen oddíl s nácvikem hlasitého překladu; lekci uzavírají řízené dialogy. CD obsahuje přes sedm hodin poslechů.

Popis nakladatele

Jedinečná učebnice a cvičebnice anglického jazyka pro samouky, která uplatňuje metodu přímého mluvení. Kombinuje vyčerpávající výklad gramatiky s širokým více spektrem cvičebních vět, které nahrazují gramatická cvičení. Studenti procvičují pouze poslechem a mluvením nahlas spolu s mluvčími na CD. Dalším bonusem jsou kontrolní testy a podněty ke konverzaci s klíčem, které umožní průběžně sledovat studijní výsledky a dosáhnout plynulého ústního projevu. Pomocí řízených dialogů si procvičíte gramatické formy probrané v učebnici i slovní zásobu, která souvisí s tématy letní rekreace, bloudění ve velkoměstě, tragická příhoda na maturitním plese, rozlučkový večírek, trávení Vánoc a zimní dovolená, manželská rozepře, urovnání sporu a rodinné finance.

CD obsahuje přes 2,5 hodin poslechů. Cvičné věty v angličtině jsou namluvené britským i americkým mluvčím.

(učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Alena Kuzmová - další tituly autora:
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Get Talking! -- intenzivní kurz anglické konverzace Get Talking!
Simply Speaking -- učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení Simply Speaking
 (e-book)
Kytice - The bouquet Kytice
 (Kniha + CD audio, MP3 )
Simply speaking pro středně pokročilé -- učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení Simply speaking pro středně pokročilé
Diamantová sekera B1/B2 -- The Diamond Axe Diamantová sekera B1/B2
 (e-book)
Diamantová sekera B1/B2 Diamantová sekera B1/B2
 
K elektronické knize "Simply speaking pro středně pokročilé" doporučujeme také:
 (e-book)
Moderní německá konverzace -- pro každý den Moderní německá konverzace
 (e-book)
Velký Gatsby Velký Gatsby
 (e-book)
Simply Speaking Simply Speaking
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Simply Speaking

pro středně pokročilé

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.edika.cz

www.albatrosmedia.cz

Alena Kuzmová

Simply Speaking pro středně pokročilé – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


3

OBSAH

ÚVODEM

LESSON 1

Slovní zásoba • Gramatika: předpřítomný čas prostý, časové věty budoucí, vazba

have something done, sloveso suggest, nepravidelná slovesa, frázová slovesa • Kon

trolní test • Podněty ke konverzaci: dokončený děj, dosavadní zkušenosti

a výsledky minulé činnosti, vymezení budoucích akcí, zakázky, návrh společných ak

tivit, doporučení a souhlasné reakce, letní rekreace • Klíč ke kontrolnímu testu

a konverzaci

LESSON 2

Slovní zásoba • Gramatika: předpřítomný čas průběhový, vztažné věty, účin

kové věty, užití as a like, nepravidelná slovesa, frázová slovesa • Kontrolní test •

Podněty ke konverzaci: děj pokračující z  minulosti do přítomnosti v  kontrastu

s dokončeným dějem, vztah k osobám a věcem, vztah vymezující určitý počet či vy

jadřující přivlastnění, věty s výrazy příliš a dosti na to, aby, vyjádření funkce, srovnání

a podobnosti, nedorozumění, omluva a přijetí omluvy, bloudění ve velkoměstě • Klíč

ke kontrolnímu testu a konverzaci

LESSON 3

Slovní zásoba • Gramatika: předminulý čas prostý a  průběhový, účelové věty,

slovesné vidy, podmiňovací způsob minulý a  podmínková souvětí, nepravidelná

slovesa, frázová slovesa • Kontrolní test • Podněty ke konverzaci: děj dokon

čený či probíhající před začátkem dalšího děje v minulosti, vyjádření účelu chování,

jednorázové akce, opakovaný děj v minulosti v kontrastu s přítomností, minulý hy

potetický děj, vyjádření lítosti nad tím, co se stalo či nestalo, líčení nešťastné události,

hledání souvislostí a pozdní lítost, povzbuzení a úleva plynoucí ze šťastného vývoje

dramatické události, tragická příhoda na maturitním plese • Klíč ke kontrolnímu

testu a konverzaci


Simply Speaking

4

LESSON 4

Slovní zásoba • Gramatika: předbudoucí čas prostý a průběhový, modální slovesa

s minulým infinitivem, přací věty, nepravidelná slovesa, frázová slovesa • Kontrolní

test • Podněty ke konverzaci: děj dokončený či probíhající do určitého termínu

v budoucnosti nebo před začátkem dalšího budoucího děje, vyjádření možnosti, ur

čitosti, nadbytečnosti i povinnosti ve vztahu k minulosti, přání přítomná a budoucí,

přání vyjadřující kritiku a  pozdní lítost, líčení a  hodnocení nepříjemného zážitku,

přátelská účast a podpora, rozlučkový večírek • Klíč ke kontrolnímu testu a kon

verzaci

LESSON 5

Slovní zásoba • Gramatika: časová souslednost, přípustkové věty, výrazy it’s time,

prefer, would prefer a would rather, nepravidelná slovesa, frázová slovesa • Kontrolní

test • Podněty ke konverzaci: reprodukce přímé řeči a přímé otázky, připuštění

jiných okolností vyjadřujících kontrast k uskutečněnému ději či k ději, který bude ná

sledovat, naléhavost řešení, obecné či specifické preference ve vztahu k přítomnosti

i minulosti, trávení Vánoc a zimní dovolená • Klíč ke kontrolnímu testu a kon

verzaci

LESSON 6

Slovní zásoba • Gramatika: příčestí, podstatná a přídavná jména slovesná a pře

chodníky, gerundium, infinitivy, nepravidelná slovesa, frázová slovesa • Kontrolní

test • Podněty ke konverzaci: probíhající a dokončený děj v přívlastcích, různé

formy zkracování vět, výčitka, manželská rozepře a urovnání sporu, rodinné finance

• Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

FRÁZOVÁ SLOVESA

PŘEHLED SLOVESNÝCH TVARŮ

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK

ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK


ÚVODEM

5

ÚVODEM

Simply Speaking je 3dílná učebnice angličtiny pro samouky. Jako hlavní učebnice je vhodná i pro permanentní začátečníky, kteří se neradi učí prostřednictvím gramatických cvičení. Ocení ji rovněž studenti, kteří chtějí hned od první lekce mluvit anglicky. Může však sloužit také jako cvičebnice pro studenty jazykových škol, kteří si chtějí dodatečným procvičováním průběžně utužovat své vědomosti nebo si potřebují lépe ujasnit gramatickou strukturu, rozšířit slovní zásobu a získat více sebedůvěry při mluvení. Ve 3 dílech učebnice je podán ucelený výklad a procvičení anglické gramatiky a široké slovní zásoby, což umožňuje studentům naučit se hovořit o obecných tématech společenského života. Učebnice vede studenty od naprostého začátku až po pokročilou úroveň jazyka. V obsahu na počátku každého dílu je seznam gramatických jevů, které jsou v tomto díle procvičeny. Podle něho si mohou studenti sami určit, které gramatické jevy již ovládají a které nikoli, a rozhodnout se, které díly učebnice si mají zakoupit. 1. díl učebnice je určen naprostým začátečníkům, 2. díl mírně pokročilým a 3. díl středně pokročilým studentům.

Metoda přímého mluvení, kdy od počátku hovoříte nahlas společně s hlasem rodilého mluvčího, nahrazuje v této učebnici řadu zdlouhavých gramatických cvičení, která mnohé z vás opakovaně odrazují od vaší snahy naučit se angličtinu. Učíte se zde prostřednictvím řady vět, které překládáte z češtiny do angličtiny a také naopak nahlas s mluvčími na CD. Významný je však i pouhý poslech vět, neboť opakovaným poslechem se slovní zásoba i gramatické struktury ukládají do podvědomí. Cílem je dosáhnout schopnosti používat anglický jazyk naprosto automaticky bez přemýšlení stejně rychle jako váš mateřský jazyk.

Na počátku každé lekce je slovní zásoba užitá ve cvičebních větách a potřebná k interpretaci konverzačních námětů v závěru lekce. Dále následuje výklad několika gramatických jevů, který je doplněn vzorovými větami pro lepší porozumění. Po výkladu gramatiky je vždy zařazen oddíl procvičovacích českých vět přeložených do angličtiny a anglických vět přeložených do češtiny, které jsou namluvené mluvčími na CD. Tyto věty překládáte nahlas společně s nahrávkou. Můžete nejprve používat učebnici a sledovat při mluvení text očima a potom zkusit překládat bez učebnice pouze z poslechu. Ve chvílích volna můžete tyto cvičné věty třeba jen pasivně poslouchat. Častým opakováním a překládáním těchto vět si postupně zapamatujete jak gramatické struktury, tak i slovní zásobu. Na konci lekce je vždy zařazen kontrolní test. Na překladu vět z češtiny do angličtiny a naopak si ověříte, jak jste si osvojili probíranou látku. Tyto věty lze překládat písemně či ústně a překlad hned porovnat s klíčem na konci lekce. Vyvrcholením každé lekce jsou podněty ke konverzaci, které vás vedou k tvoření vašich vlastních vět. Při procvičování ve skupině můžete také zkusit se svými spolužáky interpretovat rozhovory v angličtině podle česky popsaných námětů. Vzor těchto vět a rozhovorů najdete rovněž v klíči na konci lekce. Porovnáním s klíčem si bezprostředně ověříte, nakolik jste zvládli učivo lekce a zda již dokážete samostatně konverzovat na určité téma.

Milí studenti, přála bych si, aby vás tato atraktivní forma studia anglického jazyka oslovila a pomohla vám jednou provždy zbavit se opakovaného začátečnictví. Budete-li mít dost vytrvalosti a píle, znalosti procvičované opakováním ve větách se vám zcela jistě časem uloží do podvědomí. Mnoho úspěchů i zábavy s novou učebnicí vám přeje

Alena Kuzmová


Simply Speaking

6

LESSON 1

Slovní zásoba

ability [ә'biliti] schopnost after ['a:ftә] až annual ['ænjuәl] roční; každoroční; výroční answer the door otevřít dveře (komu) antivirus program antivirový program (počít.)

['ænti vairәs  prәugræm]

article ['a:tikl] článek, text; člen (jazyk.) as long as pokud as soon as jakmile Asia ['eišә] Asie at the eleventh hour za pět minut dvanáct,

na poslední chvíli

barometer [bә'romitә] barometr be a pity ['piti] být škoda be better být lépe (komu) be discreet [dis'kri:t] umět mlčet; chovat se

nenápadně

be entitled [in'taitld] to mít nárok na be on a diet ['daiәt] držet dietu be short of money mít málo (nedostatek) peněz be sure of sth být si něčím jistý before [bi'fo:] (dříve) než blackberry ['blækbәri] ostružina blueberry ['blu:bәri] borůvka boutique [bu:'ti:k] butik check [ček] kontrola; (z)kontrolovat choir ['kwaiә] pěvecký sbor Christmas dinner štědrovečerní večeře Christmas tree vánoční stromek circumstance okolnost

['sз:kәmstәns]

comb [kәum] hřeben; (u)česat community centre kulturní dům

[kә'mju:niti  sentә]

company car firemní vůz conduct oneself chovat se

[kәn'dakt wan'self ]

cookies ['kukis] čajové pečivo, sušenky current ['karәnt] běžný; současný, stávající

dancing lesson taneční hodina

['da:nsiŋ  lesn]

decorations výzdoba

[ dekә’reišәnz]

detective story by detektivní příběh od Agathy

Agatha Christie Christie

[di'tektiv  stori]

dirty ['dз:ti] ušpiněný

doorbell ['do:  bel] domovní zvonek

doorstep ['do:  step] schod přede dveřmi, zápraží

downpour ['daun  po:] liják

dressmaker’s shop krejčovská dílna

dye [dai] barva, barvivo; (o)barvit

engage an employee přijmout zaměstnance

[in'geidž әn im'ploii:]

examine [ig'zæmin] vyšetřit (lékař.)

fix [fiks] opravit; dohodnout; zařídit

fool [fu:l] hlupák

go mushroom-picking jít na houby

['mašru:m pikiŋ]

go sightseeing ['sait  si:iŋ] jít si prohlédnout město

(pamětihodnosti)

go up [gәu 'ap] zvýšit se (cena, teplota)

have a swim zaplavat si

have the wound dressed dát si převázat ránu

[ðә wu:nd 'drest]

heavy sea ['hevi si:] rozbouřené moře

hold one’s tongue [taŋ] držet jazyk za zuby

hurt [hз:t] bolest; zraněný; bolet; zranit

I mean what I say. Myslím vážně, co říkám.

inflame [in'fleim] zanítit se (rána)

install [in'sto:l] instalovat

Is it all right with you? Hodí se ti to? Vyhovuje ti to?

just as právě když

keep one's foot rested mít nohu v klidu

['restid]

kind of ['kaind әv] tak trochu (nějak), jaksi

local ['lәukl] místní

lounge bar ['laundž  ba:] salonek

Lesson1 Slovnízásoba

7

make to order vyrobit na zakázku motorbike ['mәutә  baik] motorka, motocykl old-fashioned staromódní

[әuld'fæšәnd]

on the outskirts na okraji města

['aut  skз:ts]

of the town patient ['peišәnt] pacient; trpělivý pay back vrátit, splatit pay for sth zaplatit (za) co pearl [pз:l] perla personal ['pз:sәnl] osobní petrol ['petrәl] benzin pill [pil] pilulka, tabletka play fair [plei ' feә] with sb hrát poctivou hru s kým polluted [pә'lu:tid] znečištěný (vzduch, prostředí) prescribe [pri'skraib] předepsat (lék) price level ['prais  levl] cenová úroveň put sb up ubytovat koho radio ['reidiәu] rádio; rozhlas recently ['ri:sәntli] poslední dobou

(= lately)

remedy for migraine lék na migrénu

['remәdi fә 'mi:grein ]

reserve [ri'zз:v] rezervovat, zamluvit

(stůl, pokoj)

ring for sb zvonit na někoho rock [rok] skála roughly ['rafli] přibližně, zhruba salon ['sælon] salon (kadeřnický) (hairdressing) sea urchin ['si:  з:čin] mořský ježek see a doctor navštívit lékaře senior (US) ['si:niә] maturant shard of glass střepina

[ša:d әv 'gla:s]

shine [šain] svítit (slunce);

vynikat (znalostmi)

shoemaker ['šu:  meikә] obuvník, švec (hov.)

sincere [sin'siә] upřímný

single room ['siŋgl  ru:m] jednolůžkový pokoj

so far [sәu 'fa:] dosud

Spark Swimming Centre plavecký areál Jiskra

[spa:k]

stay indoors [ in'do:z] zůstat doma, uvnitř

step [step] krok; šlápnout

still be a long way off být ještě daleko

suggest [sә'džest] navrhnout

surgery ['sз:džәri] chirurgie; ordinace

take off [teik 'of ] svléci (oděv); zout

take out for dinner pozvat na večeři

take steps [steps] podniknout kroky, přijmout

opatření

take up [teik 'ap] zabírat (místo)

temperature ['tempričә] teplota; horečka

That suits me perfectly. To mi perfektně vyhovuje.

To se mi perfektně hodí.

the right toy ta pravá (vhodná) hračka

the USA [ju:es’ei] USA

These pills don’t work. Tyto pilulky nezabírají.

treat [tri:t] léčit; ošetřit

treat sb as an equal jednat s někým jako rovný

['i:kwәl] s rovným

try out [trai 'aut] vyzkoušet (výrobek,

uchazeče o místo)

untidy [an'taidi] nepořádný

use the sunny day využít slunečný den

walk with a limp [limp] kulhat

warn [wo:n] of sth upozornit na co

when [wen] až

windfall pears spadané hrušky

['wind fo:l  peәz]

worn-out [wo:n 'aut] obnošený, sešlapaný (obuv)

wound [wu:nd] rána, zranění; (z)ranit

You look very smart in it. Velmi ti to sluší.

Simply Speaking

8

Gramatika

Předpřítomný čas prostý

Předpřítomný čas prostý tvoříme přítomným časem slovesa have a příčestím minulým význa

mového slovesa.

Oznamovací věta: Jim has done his homework. Jim udělal své domácí úkoly.

Otázka: Has Jim done his homework? Udělal Jim své domácí úkoly?

Záporná věta: Jim hasn’t done his homework. Jim neudělal své domácí úkoly.

Trpný rod: Jim’s homework has been done. Jimovy úkoly byly udělány.

(= Jim má udělané domácí úkoly.)

Předpřítomný čas prostý překládáme do češtiny nejčastěji minulým časem, někdy také přítomným

časem.

Příklady:

Have you had breakfast? I have (I’ve) had the computer for three years.

Snídal jste? Mám ten počítač tři roky.

Srovnejte tyto věty s minulým časem prostým a předpřítomným časem prostým:

Jane read the letter yesterday. Jane has read the letter.

Jana četla ten dopis včera. Jana četla ten dopis. (= má ho teď přečtený)

When did she read the letter? Has she read the letter?

Kdy četla ten dopis? Přečetla si ten dopis? (= zná již jeho obsah?)

‡ Zapamatujte si:

Zatímco minulý čas prostý vyjadřuje děj, který proběhl a byl ukončen v minulosti (je uveden časový

údaj, který říká, kdy děj proběhl), předpřítomný čas prostý vypovídá vždy něco o současnosti. Ve větách

s předpřítomným časem prostým není uvedeno, kdy se něco stalo. Pouze se konstatuje skutečnost, že

se to stalo, a tento fakt ovlivňuje přítomný stav. Pro události, které se staly dávno, užíváme spíše minulý

čas. Např.: Karel Čapek wrote a lot of famous plays. Karel Čapek napsal mnoho slavných divadelních

her. ale My sister is a writer. She has written several good books. Moje sestra je spisovatelka. Napsala

několik dobrých knih.

Předpřítomný čas prostý užíváme se slovy today dnes, this morning dnes ráno, this week tento týden,

this year tento rok, pokud toto časové období není v současné době skončeno.

Příklady:

Have you spoken to George today? I’ve already drunk two cups of coffee this morning.

Mluvil jste dnes s Jiřím? Dnes ráno jsem už vypil dva šálky kávy.

I haven’t had a holiday this year. You haven’t called your parents this week, have you?

Letos jsem ještě neměl dovolenou. Tento týden jsi ještě nevolal svým rodičům, že ne?

Lesson1 Předpřítomnýčasprostý

9

Předpřítomný čas užíváme, když časové období pokračuje z minulosti do současnosti.

Příklady:

I’ve always had good friends here. She’s the most beautiful girl I’ve ever seen.

Vždy jsem tady měl dobré kamarády. Je to nejkrásnější dívka, jakou jsem kdy viděl.

Předpřítomný čas vyjadřuje spojitost se současností, neboť výsledek minulého děje ovlivňuje

přítomnost.

Příklady:

Is your husband at home? No, he’s left for work. Where’s the red wine? I don’t know.

Je váš manžel doma? Ne, odešel do práce. Perhaps someone has drunk it.

Kde je to červené víno? Nevím. Někdo ho asi vypil.

Předpřítomný čas se užívá se slovy recently, lately poslední dobou, so far dosud, in the last few days

v posledních několika dnech, just právě, already už, yet už, ještě ne, since od té doby.

Yet znamená v otázce už, po záporu ještě ne.

Příklady:

I’ve met some interesting people recently. Poslední dobou jsem potkal několik zajímavých lidí.

I haven’t had any serious problems so far. Dosud jsem neměl žádné vážné problémy.

I’ve done a lot of work in the last few days. V posledních několika dnech jsem udělal hodně práce.

Would you like something to drink? No, thanks. I’ve just had a glass of juice.

Chtěl byste něco k pití? Ne, díky. Právě jsem vypil sklenici džusu.

Are you doing your homework? No, I’ve already done it.

Děláš domácí úkol? Ne, už jsem ho udělal.

Have you read the article yet? Už jste četl ten článek?

I haven’t sent the letter yet. Ještě jsem ten dopis neposlal.

She got on the train and I haven’t seen her since.

Nastoupila do vlaku a od té doby jsem ji neviděl.

Předpřítomný čas užíváme, když vyjadřujeme, po kolikáté se něco stalo.

Příklady:

It’s the first time I’ve seen her so unhappy. Je to poprvé, co ji vidím tak nešťastnou.

It’s the second time I’ve called you this evening. Je to podruhé, co ti dnes večer volám.

Simply Speaking

10

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Včera jsem vám rezervovala ten zájezd. I booked the trip for you yesterday. Rezervovala jste mi včera ten zájezd? Did you book the trip for me yesterday? Nerezervovala jsem vám včera ten zájezd. I didn’t book the trip for you yesterday. Ten zájezd byl včera rezervován. The trip was booked yesterday. Rezervovala jsem vám ten zájezd. I have booked the trip for you. Rezervovala jste mi ten zájezd? Have you booked the trip for me? Nerezervovala jsem vám ten zájezd. I haven’t booked the trip for you. Ten zájezd byl pro vás rezervován. The trip has been booked for you. Měla jsi už dnes kávu? Ne, neměla. Have you had coffee today? No, haven’t. Tys ještě nesnídala, že ne? You haven’t had breakfast yet, have you? Mám velký hlad. Ještě jsem neobědval. I’m very hungry. I haven’t had lunch yet. Už jsi dnes ráno viděl Zuzanu? Have you seen Susan this morning? Tento týden jsem ještě Zuzanu nepotkal. I haven’t met Susan this week. Navštívil jste už letos své příbuzné? Have you visited your relatives this Ano. Navštívil jsem je minulý měsíc. year? Yes, I have. I visited them last month. Postavil jste už ten plot kolem vaší chaty? Have you built the fence around your Jistěže ano. Postavil jsem ho minulé jaro. cottage yet? Of course, I have. I built it last

spring. Už jsi pozvala Petra na svůj narozeninový Have you invited Peter to your birthday večírek? Ano. Pozvala jsem ho včera. party yet? Yes, I have. I invited him yesterday. Bylo umyto všechno to nádobí? Have all the dishes been washed? Samozřejmě. Umyla jsem ho včera večer. Of course, they have. I washed them

yesterday evening. Alice je nejupřímnější dívka, jakou jsem kdy Alice is the most sincere girl I have ever met. potkal. Honza nikdy neměl čas pro svou rodinu. Jack has never had time for his family. Vždycky jsem miloval procházky v lese. I’ve always loved walking in the wood. Vždy jsem s vámi hrál poctivou hru. I’ve always played fair with you. Nikdy jste se mnou nehrál poctivou hru. You’ve never played fair with me. Kde je váš manžel? Už odešel do práce. Where’s your husband? He’s already

left for work.

1


Lesson1 Předpřítomnýčasprostý

11

Dáte si sklenici džusu? Ne, děkuji. Will you have a glass of juice? No, Právě jsem jednu vypil. thank you. I’ve just had one. Mám zavolat Petrovi? Ne, já už jsem mu volal. Shall I call Peter? No, I’ve already called him. Kde máš tu fotografii? Bohužel jsem ji ztratil. Where have you put the photograph?

I’m afraid I’ve lost it. Mám ti pomoci s domácím úkolem? Shall I help you with your homework? Ne, to není nutné. Už jsem ho napsal. No, it’s not necessary. I’ve already done it. V poslední době jsem měl několik dobrých I’ve had several good ideas recently. nápadů. Opravdu? Have you? Poslední dobou jsem přečetl několik I’ve read a few English books recently. anglických knih. Poslední dobou je Eva nějak smutná. Eve has been kind of sad recently. V posledních několika dnech nemohu I haven’t been able to sleep well in the dobře spát. last few days. V posledních několika dnech jsem utratil I’ve spent a lot of money in the last few days. hodně peněz. Anna je skvělá tanečnice, že? Ann is an excellent dancer, isn’t she? Nevím. Dosud jsem s ní netančil. I don’t know. I haven’t danced with her so far. Dosud jsem byl s vaší obsluhou spokojen. I’ve been satisfied with your service so far. Dosud jsem spolupracoval jen s vámi. I’ve only cooperated with you so far. Proč nebyl dosud ten pokoj uklizen? Why hasn’t the room been cleaned yet? Potkal jsem Annu minulou sobotu na koncertě. I met Ann at a concert last Saturday. Od té doby jsem ji neviděl. I haven’t seen her since. Spřátelili jsme se o loňské dovolené We became friends on our holiday last a od té doby jsem ho několikrát navštívil. year and I’ve visited him several times since. Martin už zase mluví s Irenou. Je to už potřetí, Martin is speaking to Irene again. It’s co jí dnes večer telefonoval. the third time he’s called her this evening. Je to poprvé, co vidím svou sestru tak šťastnou. It’s the first time I’ve seen my sister so happy. Byl jste někdy v Africe? Ne, nebyl. Ale byl jsem Have you ever gone to Africa? No, I už v mnoha zemích Evropy a Asie. haven’t. But I’ve already gone to many

countries in Europe and Asia. Byla jste už v tom novém nákupním Have you gone to the new shopping středisku? centre yet? Ano, byla jsem tam poprvé minulý čtvrtek Yes, I was there for the first time last a od té doby jsem tam byla už dvakrát. Thursday and since then I’ve already been

there twice.

Simply Speaking

12

B.

I paid for the trip yesterday. Zaplatil jsem ten zájezd včera.

When did you pay for the trip? Kdy jste zaplatil ten zájezd?

I’ve already paid for the trip. Už jsem ten zájezd zaplatil.

Have you paid for the trip too? Také jste zaplatil ten zájezd?

I wrote a long letter yesterday evening. Včera večer jsem napsal dlouhý dopis.

Who’s written this letter? Kdo napsal tento dopis?

Have you written the letter yet? Yes, I have. Už jste napsala ten dopis? Ano.

Here it is. Tady je.

Sue chose a beautiful dress in Sue si před dvěma dny vybrala krásné

a boutique two days ago. Did she? šaty v jednom butiku. Opravdu?

I haven’t chosen anything yet. Já jsem si ještě nic nevybrala.

This dress has been chosen by my mum. Tyto šaty si vybrala moje maminka.

Have you spoken to George today? Mluvil jsi už dnes s Jirkou? Ano.

Yes, I have. I met him an hour ago in Potkal jsem ho před hodinou na chodbě.

the corridor.

Could you do me a favour, Jack? Mohl bych tě o něco poprosit, Honzo?

Yes, what is it? Ano, o co jde?

I wonder if you could lend me two Mohl bys mi půjčit dva tisíce korun?

thousand crowns.

I’m very sorry, Paul, but I’m short Moc mě to mrzí, Pavle, ale sám mám

of money myself. I’ve already spent málo peněz. Tento měsíc jsem už utratil

a lot of money this month and the next spoustu peněz a příští výplata je ještě daleko.

salary is still a long way off.

I’m really bored. I’ve never seen such a  Opravdu se nudím. Nikdy jsem ještě

stupid film. neviděla takový hloupý film.

Have you ever shown anybody round the Provázel jste někdy někoho po tom městě?

city? Of course, I have. It was a year ago. Jistěže ano. Bylo to před rokem.

Would you like some soup, Tom? Chtěl bys trochu polévky, Tome?

No, thanks. I’ve just had dinner. Ne, díky. Právě jsem večeřel.

Would you like me to help you to look for Chtěl bys, abych ti pomohla hledat

your keys? tvoje klíče?

It’s very nice of you, Eve, but I’ve already To je od tebe moc hezké, Evo, ale už jsem

found them. je našel.

Have you heard from Bob recently? Slyšel jsi v poslední době o Bobovi?

No, I haven’t. I think he’s already moved. Ne, neslyšel. Myslím si, že se už odstěhoval.

2

Lesson1 Časovévětybudoucí

13

I’ve learnt a lot about your new project in V posledních několika dnech jsem se

the last few days. dozvěděl mnoho o vašem novém projektu.

Well, now that you know it you can Dobrá, když ho teď znáte, můžete mi říci,

tell me if you like it. jestli se vám líbí.

You haven’t had such an interesting Od vašich studií jste neměl takový

idea since your studies. zajímavý nápad.

It’s the second time you’ve asked Je to podruhé, co se mě dnes na to ptáš.

me about it today.

It’s the first time you’ve treated Je to poprvé, co se mnou jednáte jako

me as an equal. rovný s rovným.

He’s always treated me as an equal. On se mnou vždy jednal jako rovný s rovným.

Have you ever been to this Byl jste někdy v této čínské restauraci?

Chinese restaurant?

No, I haven’t. I don’t like Chinese food. Ne, nebyl. Nemám rád čínskou kuchyni.

We’ve never been to the museum. Nikdy jsme v tom muzeu nebyli. Hodláme

We’re going to visit it next Sunday. ho navštívit příští neděli.

Časové věty budoucí

V časových souvětích vyjadřujících budoucnost se v angličtině ve vedlejší větě nepoužívá budoucí

čas jako v češtině, ale čas přítomný, přičemž budoucí čas je pouze ve větě hlavní. Čárku píšeme před

větou hlavní, před časovými spojkami se čárka nepíše. Mezi časové spojky patří after až, as long as

pokud, as soon as jakmile, before (dříve) než, until (till) dokud ne, when až, while zatímco. Po spojkách

until a till je sloveso v kladném tvaru, neboť tyto spojky mají samy o sobě záporný význam.

Příklady:

After I get to the hotel, I’ll call you.

Až dorazím do hotelu, zavolám ti.

I’ll help her with the housework as long as I live in her house.

Budu jí pomáhat s domácími pracemi, pokud budu bydlet v jejím domě.

As soon as I see him, I’ll ask him.

Jakmile ho potkám, zeptám se ho.

You should clear away the mess before your mum comes back.

Měl bys odklidit ten nepořádek, než se maminka vrátí.

I’ll wait until (till) you come back from work.

Počkám, dokud se nevrátíš z práce.

I’ll let you know when I finish my book.

Dám vám vědět, až dokončím svou knihu.

While you are on holiday, I’ll take care of your dog.

Zatímco budete na dovolené, postarám se o vašeho psa.

Simply Speaking

14 ‡ Zapamatujte si: Po spojce when lze užít budoucí čas will v předmětných větách ve významu kdy. Např.: I’d like to know when you’ll give me the money back. Rád bych věděl, kdy mi vrátíš ty peníze. When will you get back from work today? Kdy se dnes vrátíš domů z práce?

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Až dostanu nějakou zprávu, dám vám vědět. After I get a message, I’ll let you know. Promluvíme si, až se vrátím domů. We’ll have a chat after I come back home. Až dostanu výplatu, vrátím ti ty peníze. After I get my salary, I’ll give you the

money back. Kdy mi vrátíš ty peníze? When will you give me the money back? Zajímalo by mě, kdy mi Petr vrátí ty peníze. I wonder when Peter will give me the

money back. Zavolám ti, až budu hotov. I’ll call you when I’m ready. Až ji uvidím, řeknu jí to. When I see her, I’ll tell her. Bude s vámi mluvit, až jí bude lépe. She’ll speak with you when she’s better. Zavolám ti, až budu znát její adresu. I’ll call you when I know her address. Pokud tady budeš bydlet, budeš mi pomáhat. As long as you live here, you’ll help me. Nebudu přijímat žádné hovory, zatímco I’m not going to receive any telephone budu psát tu zprávu. calls while I'm writing the report. Pokud budu na dovolené, budu As long as I am on holiday, I’ll only relax. jenom odpočívat. Nekupuj mi žádné sladkosti, pokud Don’t buy me any sweets as long as budu držet dietu. I am on a diet. Pokud budu bydlet v jejich domě, As long as I stay in their house, I’ll take budu se starat o jejich zahradu. care of their garden. Jakmile budu znát její telefonní číslo, zavolám ti. As soon as I know her phone number,

I’ll call you. Vrátím ti ty peníze, jakmile dostanu I’ll give you the money back as soon as příští výplatu. I receive my next salary. Jakmile tu knihu dočtu, půjčím ti ji. As soon as I finish the book, I’ll lend it to you. Pojedu s tebou na výlet, jakmile se I’ll go on the trip with you as soon as budu cítit lépe. I feel better.

3


Lesson1 Časovévětybudoucí

15

Dám vám ty dokumenty, než začne schůze. I’ll give you the documents before the

meeting starts.

Doufám, že budete hotov, než přijde šéf. I hope you’ll be ready before our boss comes.

Měla by sis to rozmyslet, dříve než mu něco You should think about it before you

řekneš. tell him anything.

Nezapomeň zavřít všechna okna, než odjedeš Don’t forget to close all the windows

na dovolenou. before you leave for your holiday.

Počkám zde, dokud vaše letadlo neodletí. I’ll wait here until your plane takes off.

Budu čekat, dokud mi neřekneš pravdu. I’ll wait till you tell me the truth.

Musíte být trpělivý, dokud se nedozvíte You must be patient until you know

pravdu. the truth.

Zůstanu s tebou, dokud ti nebude lépe. I’ll stay with you until you are better.

Zatímco se budeš opalovat, nasbírám trochu While you are sunbathing, I’ll pick

borůvek a ostružin. some blueberries and blackberries.

Postarám se o vašeho psa, zatímco budete I’ll take care of your dog while you are

na dovolené. on holiday.

Dočtu tu knihu, zatímco budeš pracovat. I’ll finish the book while you are working.

Zatímco budeš sedět u kadeřnice, While you are sitting at your hairdresser,

budu nakupovat. I’ll be doing the shopping.

Zatímco budeš chystat štědrovečerní večeři, While you are making Christmas dinner,

budu zdobit vánoční stromeček. I’ll be decorating the Christmas tree.

Dohlédnu na vaše zavazadla, zatímco I’ll keep an eye on your luggage while

budete v jídelním voze. you are in the dining car.

B.

When will you get home tonight? Kdy přijdeš dnes večer domů?

I don’t know exactly when I’ll be back Nevím přesně, kdy se vrátím ze služební cesty.

from my business trip.

When I am back, I’ll call you. Až se vrátím, zavolám ti.

Let me know when you are ready to leave. Dejte mi vědět, až budete připraven odejít.

When I have enough money, I’ll buy Až budu mít dost peněz, koupím si nové kolo.

a new bicycle.

I’ll tell you everything when I have Všechno ti povím, až budu mít dost informací.

enough information.

After I graduate from secondary school, Až odmaturuji, chci pracovat v otcově firmě.

I’m going to work in my father’s firm.

4


Simply Speaking

16

Jack will marry Jane after she comes back Honza se ožení s Janou, až se vrátí z USA.

from the USA.

I’ll help you with your homework Budu ti pomáhat s domácími úkoly, pokud

as long as I’m able to. budu schopen.

We’ll work in the garden as long Budeme pracovat na zahradě, pokud

as the weather stays fine. zůstane pěkné počasí.

I want to study hard as long as I’m alone Chci pilně studovat, pokud budu doma sám.

at home.

As soon as I know the results, I’ll call you. Jakmile budu znát výsledky, zavolám vám.

I’ll lend you the bicycle as soon Půjčím vám to kolo, jakmile bude opravené.

as it’s repaired.

As soon as I park my car, I’ll come to Jakmile zaparkuji auto, přijdu do té restaurace.

the restaurant.

Take better care of your health  Pečujte lépe o své zdraví, než bude

before it’s too late. příliš pozdě.

You should check the goods before Měl byste zkontrolovat to zboží, než ho

you pay for them. zaplatíte.

I’ll think it over properly before I make Pořádně si to promyslím, než se rozhodnu.

any decision.

I’ll wait till you answer my question. Počkám, dokud mi neodpovíš na mou otázku.

We’ll stay at the hotel until it stops raining. Zůstaneme v hotelu, dokud nepřestane pršet.

I won’t go anywhere until I feel better. Nepojedu nikam, dokud se nebudu cítit lépe.

What are you going to do while Co hodláš dělat, zatímco já budu pracovat?

I’m working?

I’ll take care of the flowers while I’m here. Budu se starat o květiny, zatímco tady budu.

While you are away, I’ll decorate your room. Zatímco budete pryč, vymaluji váš pokoj.

Vazba have something done

České vazbě dát si něco udělat odpovídá v angličtině vazba have + předmět + příčestí minulé.

Sloveso have se v této vazbě časuje jako sloveso významové, přičemž otázku a zápor tvoříme po

mocí do. Sloveso have lze v této vazbě nahradit slovesem get.

Příklady:

I have the carpet cleaned. = I get the carpet cleaned. Dávám si ten koberec vyčistit.

Do you have your carpets cleaned too? Dáváte si také vyčistit koberce?

She’s just having her hair cut. Právě si dává stříhat vlasy.


17

Lesson1 Vazbahavesomethingdone

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Dávám si umýt okna dvakrát za rok. I have my windows cleaned twice a year. Dáváte si také umýt okna? Do you have your windows cleaned too? Měl byste si dát umýt okna. You should have your windows cleaned. Musím si dát ostříhat vlasy. I must have my hair cut. Kdy sis dal naposledy ostříhat vlasy? When did you last have your hair cut? Jana si právě dává stříhat vlasy. Jane is just having her hair cut. Přeložil jsi ten dopis do angličtiny sám? Did you translate the letter into English Ne, dal jsem si ho přeložit. by yourself? No, I had it translated. Přinese si Eva ty tašky sama? Will Eve bring the bags herself? Ne, dá si je přinést. No, she’ll have them brought. Mohu tě navštívit ve tři odpoledne? Can I call on you at three p.m.? I’m Bohužel, to se mi nehodí. Budu si právě afraid it doesn’t suit me. I’ll just be dávat čistit koberec. having my carpet cleaned. Upekla byste ten dort sama? Jistěže ne. Would you bake the cake yourself? No, Dala bych si ho upéct. of course not. I’d have it baked. Opravdu té gramatice nerozumím. I don’t really understand the grammar. Můžeš si ji dát vysvětlit mým bratrem. You can have it explained by my On je dobrý v angličtině. brother. He’s good at English. Kde si mohu dát vyčistit kabát? Where can I have my coat cleaned? V tom dopise je mnoho chyb. Měla byste There are a lot of mistakes in the letter. si ho dát raději opravit, než ho pošlete. You had better have it corrected before

you send it. Kde jsi, Jano? Where are you, Jane? Jsem u ševce. Dávám si opravit botu. I’m at a shoemaker. I’m having a shoe

repaired. Už jste si dal vyměnit ten zámek? Have you had the lock changed? Právě jsem si dala instalovat antivirový I’ve just had an antivirus program program. installed. Dal jste si ho také nainstalovat? Have you had one installed too? Už jste upekla vánoční cukroví? Have you baked some Christmas

cookies yet? Ne. Já jsem zvyklá dávat si ho upéct. No, I haven’t. I’m used to having them

baked.

5


Simply Speaking

18

Ten koberec byl naposled čištěn před dvěma The carpet was last cleaned two years

roky. Od té doby jsem si ho nedala vyčistit. ago. I haven’t had it cleaned since.

B.

Do you have strawberry jam made every Dáváte si dělat jahodový džem každé léto?

summer?

I’d like to have bilberry jam made. Chtěla bych si dát udělat borůvkový džem.

Why have you got only one shoe on? Proč máš na sobě jen jednu botu?

I’m just having the other one repaired. Právě si dávám tu druhou opravit.

You should have the problem explained Měl byste si dát ten problém vysvětlit,

before the meeting starts. než začne schůze.

I had the parcel sent to my new address. Dal jsem si ten balík poslat na novou adresu.

Why didn’t you have your luggage Proč jste si nedal přinést zavazadla do

brought to your room? svého pokoje?

I had a single room reserved three Dal jsem si před třemi dny rezervovat

days ago. jednolůžkový pokoj.

I’ll have some other medicine prescribed. Dám si předepsat nějaký jiný lék.

We want to have the furniture made Chceme si dát vyrobit nábytek na zakázku.

to order.

When I entered the room, he was just Když jsem vstoupila do pokoje, zrovna si

having the problem explained. dával vysvětlit ten příklad.

She can’t get used to having her Nemůže si zvyknout dávat si česat vlasy.

hair combed.

I got used to having my breakfast Zvykla jsem si dávat si nosit snídani.

brought to me.

Would you build the cottage yourself? Postavil byste si tu chatu sám?

No, I’d have it built. Ne, dal bych si ji postavit.

I think I’ve lost my key. You’ll have to have Myslím, že jsem ztratil klíč. Budeš si

another key made. muset dát vyrobit další klíč.

Don’t have your homework done by Nedávej si psát úkoly svým bratrem.

your brother.

Have you had the tickets bought yet? Dal jste si už koupit vstupenky?

I’ve had some interesting designs V poslední době jsem si dal ukázat několik

shown lately. zajímavých návrhů.

You can use the shower again. Můžeš zase použít sprchu. Právě jsem

I’ve just had it repaired. ji dal opravit.

6


19

Lesson1 Slovesosuggest

Have you ever had a dress made in this Dala jste si někdy ušít šaty v této

dressmaker’s shop? krejčovské dílně?

Yes, I have. I had an evening dress Ano. Před dvěma roky jsem si zde nechala

made here two years ago. Sadly, I wasn’t ušít večerní šaty. Bohužel nebyla jsem moc

very satisfied, so I haven’t had anything spokojená, takže od té doby jsem si zde

made here since. nedala nic ušít.

What are you doing here? I’m waiting for Co tady děláš? Čekám na Sue. Ona si právě

Sue. She’s just having her coat cleaned. dává vyčistit plášť.

These pills don’t work. If I were you, Tyto tablety nezabírají. Být tebou, dal

I’d have some other pills prescribed. bych si předepsat jiné tablety.

I couldn’t find the way to your house. Nemohl jsem najít cestu k vašemu domu.

I had to have it explained by a passerby. Musel jsem si ji dát vysvětlit jedním chodcem.

Sloveso suggest

Sloveso suggest navrhnout je doplněno gerundiem (= tvarem -ing slovesa), zahrnuje-li navrhovatel

do navržené činnosti i sám sebe.

Příklady:

I suggest walking in the wood. I suggested walking in the wood.

Navrhuji, abychom se prošli v lese. Navrhl jsem, abychom se prošli v lese.

Tyto věty lze také vyjádřit pomocí that:

I suggest that we walk in the wood. I suggested that we should walk

in the wood.

Nevztahuje-li se návrh na osobu, která činnost navrhuje, užívá se should.

Příklady:

I suggest you should walk in the wood. What do you suggest I should do?

Navrhuji, aby ses prošel v lese. Co navrhuješ, abych udělal?

Tyto věty lze také vyjádřit tímto způsobem:

I suggest that you walk in the wood. What do you suggest I do?

I suggested that you should walk in the wood.

Navrhl jsem, aby ses prošel v lese.

‡ Zapamatujte si:

Po slovese suggest nelze použít vazbu předmětu s infinitivem. Např.: What do you suggest me to do?

= chybná věta.


Simply Speaking

20

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Navrhuji, abychom se sešli v naší kavárně I suggest meeting in our café at two p.m.

ve dvě hodiny odpoledne.

Navrhla jsem, abychom šli na procházku. I suggested going for a walk.

Navrhuji, abychom dnes zůstali v hotelu. I suggest staying at the hotel today.

Navrhoval bych, abychom si o tom I’d suggest having a talk about it before

promluvili, než přijde šéf. our boss comes.

Právě jsem navrhl, abychom dnes jeli na výlet. I’ve just suggested going on a trip today.

Proč navrhujete, abychom přijali tato opatření? Why do you suggest taking these steps?

Kdo navrhuje, abychom přijali tohoto Who suggests that we engage this

zaměstnance? employee?

Navrhl jsem, abychom to nikomu neříkali. I suggested that we shouldn't tell anybody.

Někdo navrhl, abychom zavolali policii. Someone suggested we should call the

police.

Navrhuji, abychom zůstali zde a počkali, až I suggest staying here and waiting for

přijede policie. the police to come.

Navrhuji, abyste dnes všechno řekl své ženě. I suggest you should tell everything to

your wife today.

Navrhl jsem, abyste na tuto okolnost I suggested that you should warn your

upozornil své kolegy. colleagues of this circumstance.

Co navrhujete, abychom udělali? What do you suggest we do?

Navrhuji, abyste drželi jazyk za zuby. I suggest you should hold your tongue.

Náš šéf navrhuje, abychom v první řadě Our boss suggests that we discuss this

projednali tuto záležitost. matter first.

B.

I suggest having a talk about it over Navrhuji, abychom si o tom promluvili

a glass of beer. u sklenice piva.

I suggest not going anywhere tonight. Navrhuji, abychom dnes večer nikam nechodili.

My wife suggested going shopping Moje manželka navrhla, abychom šli

in the local supermarket. nakoupit do místního supermarketu. 7 8

Lesson1 Nepravidelnáslovesa

21

I’d never suggest walking in this downpour. Nikdy bych nenavrhl, abychom se

procházeli v tom prudkém lijáku.

I suggest you should stay in bed Navrhuji, abyste zůstal dva dny v posteli.

for two days.

She suggested that we should go Navrhla, abychom si šli ráno prohlédnout

sightseeing in the morning. město.

Which of you suggested that we should Kdo z vás navrhl, abychom strávili noc

spend the night in such a terrible place? na takovém hrozném místě?

I suggest that you go there instead of me. Navrhuji, abys tam šel místo mě.

Who suggested going to this pub? Kdo navrhl, abychom šli do této hospody?

They suggested I should sleep over Navrhli, abych přespal u nich doma.

at their place.

Jack’s parents suggested I should teach Honzovi rodiče navrhli, abych učil Honzu

Jack English. angličtinu.

I’ve just suggested going mushroom-picking. Zrovna jsem navrhl, abychom šli na houby.

I suggest that you solve your personal Navrhuji, abyste v první řadě vyřešil svůj

problem first. osobní problém.

Nepravidelná slovesa

infinitiv: minulý čas: příčestí minulé:

ride [raid] rode [rә ud] ridden ['ridә n] jet (na kole)

ring [riŋ] rang [ræŋ] rung [raŋ] zazvonit; zatelefonovat

stand [stænd] stood [stud] stood [stud] stát (na místě)

swim [swim] swam [swæm] swum [swam] plavat

wake [weik] up woke [wә uk] up woken ['wә ukә n] up probudit (se)

wear ['weә ] wore [wo:] worn [wo:n] mít na sobě; nosit

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Když bylo hezké počasí, jezdila jsem do práce When the weather was fine, I rode my

na kole. bike to work.

Bob jezdil na motorce kolem našeho domu. Bob rode his motorbike around our house.

Kdo jezdil na mém kole? Who rode my bicycle?

9

Simply Speaking

22 Někdo zazvonil na zvonek, právě když Someone rang the bell just as I was jsem se sprchovala. having a shower. Zvonil jsem na ni, ale neotvírala. I rang for her but she didn’t answer the door. Nemusíš volat Anně. Právě jsem jí zavolala. You needn’t call Ann. I’ve just rung her up. Velké černé auto stálo před naším domem. A big black car stood in front of our house. Kdo stál u toho stolu? Who stood by the table? V předsíni stála velká šatní skříň a zabírala A big wardrobe stood in the hall and it hodně místa. took up a lot of space. Včera jsme plavali v bazénu, protože Yesterday we swam in the swimming moře bylo znečištěné. pool because the sea was polluted. Kdo už plaval v té řece? Who has swum in the river already? Toto léto jsem plavala téměř každý den. This summer I swam almost every day. Počasí bylo velmi teplé. The weather was hot. Včera jsi mě zase vzbudil. Nebuď tak hlučný, You woke me up again yesterday. Don’t be když přijdeš domů pozdě v noci. so noisy when you come home late at night. Honza mě vzbudil o půl sedmé. John woke me up at half past six. Probudila jsem se, když zpívali ptáci. I woke up when the birds were singing. Vždy nosila staromódní šaty. She always wore old-fashioned dresses. Anna měla včera na sobě nádherné Ann wore a beautiful evening dress večerní šaty. yesterday. Nenos už ten obnošený kabát. Nesluší ti. Don’t wear this worn-out coat any

more. It doesn’t suit you.

B.

Who rode my bicycle yesterday? Kdo včera jezdil na mém kole? Some boys rode their motorbikes below Nějací hoši jezdili na motorkách pod mým my window and made a terrible noise. oknem a dělali hrozný hluk. I’ve just ridden my motorbike into Zrovna jsem zajel s motorkou do garáže. the garage. Someone rang my doorbell after ten p.m. Někdo zazvonil po desáté večer na můj

domovní zvonek. I rang for you twice. Why didn’t you Zvonil jsem na tebe dvakrát. Proč jsi answer the door? neotevřela? Who’s just rung you up? Kdo ti právě volal? I stood in front of your house but Stál jsem před vaším domem, ale vy jste you didn’t notice me. si mě nevšimla. My aunt’s house stood on the outskirts of Dům mé tety stál na okraji města. the town.

10


Lesson1 Frázováslovesa

23

A tall pine tree stood behind the cottage. Za chatou stála vysoká borovice. Have you ever swum in the sea? Plaval jsi už někdy v moři? I swam around that rock. Plaval jsem kolem té skály. Who swam farthest? Kdo plaval nejdále? Who woke you up this morning? Kdo tě dnes ráno vzbudil? You needn’t wake up the children. Nemusíte ty děti budit. Už se vzbudily. They’ve already woken up. Jane wore an elegant dress at the party Jana měla na sobě elegantní šaty včera yesterday, didn’t she? na večírku, že? The blue sweater is really worn-out. Ten modrý svetr je opravdu obnošený. I’m not going to wear it any more. Už ho nebudu nosit. Who wore those shoes? Me. Kdo nosil ty boty? Já.

Frázová slovesa

go up [gә u 'ap] zvýšit se (ceny, teplota) see off [si: 'of ] vyprovodit see to [si: tә , tu] dohlédnout na, postarat se o spend on [spend 'on] utratit (peníze) za take away from [teik ә 'wei frә m] vzít někomu; vzít odkud take off [teik 'of ] vzlétnout (letadlo); svléknout; zout take out [teik 'aut] pozvat (do kina, restaurace) take part in [teik 'pa:t in] účastnit se čeho take place [teik 'pleis] konat se try on [trai 'on] (vy)zkoušet na sobě (oděv, obuv) try out [trai 'aut] (vy)zkoušet (výrobek, uchazeče o místo) walk with a limp [wo:k wið ә 'limp] kulhat

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Ceny benzínu se od minulého roku zvýšily. The prices of petrol have gone up since

last year. Zvýšila se mu náhle teplota. His temperature suddenly went up. Doufám, že mě zítra vyprovodíš na letiště. I hope you’ll see me off at the airport

tomorrow.

11


Simply Speaking

24 Honza mě vyprovodil na zastávku autobusu. Jack saw me off at the bus stop. Jestli budu doma včas, vyprovodím tě If I’m at home on time, I’ll see you off na nádraží. at the railway station. Postarám se o vaše zavazadla. I'll see to your luggage. Dohlédněte na to, aby děti jedly dost ovoce. See to it that the children eat enough fruit. Vždy jsem se o všechno postarala. I’ve always seen to everything. Za co jsi utratila tolik peněz? What did you spend so much money on? Poslední dobou jsem utratila hodně peněz I’ve spent a lot of money on clothing za oblečení. recently. Za co obvykle utrácíte nejvíce peněz? What do you usually spend the most

money on? Vzal mi všechny moje peníze. He took all my money away from me. Vzal jsem z půdy několik starých časopisů. I took a few old magazines away from

the attic. Vezmi mu tu hračku. Je dost nebezpečná. Take the toy away from him. It’s rather

dangerous. Naše letadlo odlétá o půl druhé odpoledne. Our plane takes off at half past one in

the afternoon. Oteplilo se a musela jsem si svléci svetr. It became hot and I had to take off my

sweater. Zujte si boty v předsíni. Take off your shoes in the hall. Kolikrát za měsíc tě tvůj přítel někam pozve? How many times a month does your

boyfriend take you out? Pozvu ji do své oblíbené restaurace. I’ll take her out to my favourite restaurant. Často jsem ji vzal do kina nebo na koncert. I often took her out to the cinema or

to a concert. Hodláte se zúčastnit naší schůze ve středu? Are you going to take part in our meeting

on Wednesday? Vždy jsem se účastnil jejich večírků. I always took part in their parties. Konference se konala ve velkém sále The conference took place in the big kulturního domu. hall of the community centre. Večírky se obvykle konají v salonku The parties usually take place in the v nejvyšším patře. lounge bar on the top floor. Kde se konal minulý sraz maturantů? Where did the last meeting of seniors

take place? Kde si mohu vyzkoušet tu sukni? Where can I try on the skirt? Mohu si to vyzkoušet? Can I try it on? Lesson1 Frázováslovesa

25

Vyzkoušela jsem si troje džíny, ale žádné I tried on three pairs of jeans but none z nich mi dobře nepadly. of them fitted me well. Měl by sis ty boty raději zkusit, než je zaplatíš. You’d better try on the shoes before you

pay for them. Ale já už jsem si je zkusil a padnou But I’ve already tried them on and they mi perfektně. fit me perfectly. Mohu si to rádio vyzkoušet? Can I try the radio out? Už vás vyzkoušeli? Have they tried you out yet? Vyzkoušeli ho pro jejich fotbalový tým. They tried him out for their football team. Proč kulháš? Šlápl jsem na mořského ježka. Why are you walking with a limp?

I’ve stepped on a sea urchin.

B.

The barometer went up slowly. Barometr šplhal pomalu nahoru. The prices of some goods have gone up. Ceny některého zboží se zvýšily. I’ve just seen my niece off. Právě jsem vyprovodil svou neteř. He always sees her off at the bus stop. On ji vždy vyprovází na zastávku autobusu. I don’t want you to see me off at the station. Nechci, abys mě vyprovázel na nádraží. Don’t worry. I’ll see to everything when Nedělej si starosti. O všechno se postarám, you are away. až budeš pryč. You can go to buy the tickets. Můžeš jít koupit jízdenky. I’ll see to our luggage. Já dohlédnu na zavazadla. You shouldn’t spend so much on food. Neměli byste tolik utrácet za jídlo. I’d never spend so much money on holiday. Nikdy bych neutratila tolik peněz za dovolenou. Jack would spend his last crown on Honza by utratil poslední korunu za své his hobbies. koníčky. I managed to take his gun away from him V poslední chvíli se mi podařilo vzít mu zbraň. at the eleventh hour. I’ll take the children away from here. Odvedu ty děti. Take the windfall pears away from Vezmi ze zahrady ty spadlé hrušky. the garden. Take your shoes off on the doorstep. Zuj si boty na zápraží. Jsou hrozně ušpiněné. They’re terribly dirty. Our plane took off on time. Naše letadlo odletělo včas. Take off your shirt, please. I’ll examine you. Svlékněte si košili, prosím. Vyšetřím vás. When are you going to take me out Kdy mě chceš vzít na večeři do té nové for dinner at the new restaurant? restaurace?

12


Simply Speaking

26

Paul takes me out to a concert from Pavel mě občas vezme na nějaký koncert.

time to time.

Our children are taking part in the school Naše děti se v sobotu zúčastní té školní

competition on Saturday. soutěže.

Would you take part in the discussion Zúčastnil byste se té besedy, kdyby vás

if you were asked to? požádali?

This time the lecture takes place on the Tentokrát se přednáška koná v prvním

first floor. patře.

The meetings always took place Schůze se vždy konaly v mé kanceláři.

in my office.

Would you like to try these black boots on? Chtěla byste si zkusit tyto černé kozačky?

Yes, please. And I’d like to try on these Ano, prosím. A chtěla bych si také zkusit

gloves as well. tyto rukavice.

Have you tried on the pink sweater yet? Už jste si vyzkoušela ten růžový svetr?

Shall we try out this CD player? Vyzkoušíme si tento CD přehrávač?

They are trying me out for their choir Zítra mě vyzkouší do jejich pěveckého

tomorrow. sboru.

My foot is better. I don’t walk with Má noha je lepší. Už nekulhám.

a limp any more.

Kontrolní test

A. Přeložte tyto věty do angličtiny:

1. Zrovna jsem uklidila váš pokoj. Můžete jít dál.

2. „Už jste uklidila můj pokoj?“ „Ano.“

3. Váš pokoj byl právě uklizen.

4. Ještě jsem neuklidila koupelnu.

5. „Dnes jsem ještě neměla kávu.“ „Já také ne.“

6. „Mluvila jsi už tento týden s Jirkou?“ „Ne, ještě jsem ho nepotkala.“

7. Helena je skvělá ředitelka.Vždycky jsem obdivoval její schopnosti.

8. „Je v té lahvi ještě nějaké víno?“ „Bohužel není. Někdo ho vypil.“

9. „Mohu mluvit s paní Bílou?“ „Bohužel právě odešla.“

10. Dosud jsem nepotkal takového hlupáka.

11. Poslední dobou jsem udělal spoustu důležité práce.

12. Potkala jsem Jirku před třemi dny na koncertě, ale od té doby jsem ho neviděla.

13. Už jste si přečetl tu zprávu?


Lesson1 Kontrolnítest

27

14. „Byl jsi už v tom novém kině?“ „Ano. Byl jsem tam minulou sobotu.“ 15. Je to dnes potřetí, co ti volám. Proč nebereš telefon? 16. „Kdy mi zavoláš?“ „Zavolám ti, jakmile dorazím do hotelu.“ 17. Ukliďte všechno dřív, než se vrátí šéf. 18. Neříkej jí nic, dokud si tím nebudeš jistý. 19. Zatímco si budeš vybírat boty, budu sedět v kavárně a číst časopis. 20. Pokud budu bydlet u vás, budu vám se vším pomáhat. 21. Až se vrátím z dovolené, zavolám vám. 22. Koupím si ten kabát, až dostanu první výplatu. 23. Ráda bych věděla, kdy začneš mluvit vážně. 24. Už jste si dal opravit tu sprchu? 25. Dám si přinést snídani do pokoje. 26. „Kde jsi?“ „Jsem u své kadeřnice a právě si dávám stříhat vlasy.“ 27. Být tebou, dal bych si to vysvětlit ještě jednou. 28. Včera jsme si dali umýt okna a vyčistit všechny koberce. 29. Jana je zvyklá dávat si barvit vlasy. 30. Navrhuji, abychom si teď dali šálek kávy. 31. Navrhl jsem, abychom si na chvíli odpočinuli. 32. „Co navrhuješ, abych udělala?“ „Navrhuji, abys zůstala dnes v hotelu.“ 33. Navrhl jsem, aby tu noc přespali u nás. 34. Když bylo hezké počasí, jezdil jsem do práce na kole. 35. Na tomto místě stál velký kulatý stůl. 36. Slyšel jsi to? Někdo právě zazvonil na náš domovní zvonek. 37. Už jsi někdy plaval v té řece? 38. „Sundej si ten obnošený svetr a vyzkoušej si tento růžový.“ „Je moc hezký, ale nemohu si do

volit utrácet tolik peněz za oblečení.“ 39. Vyprovodíš mě zítra na letiště? 40. Kdy mě pozveš do té nové kavárny?

B. Přeložte tyto věty do češtiny:

1. “Eve, have you had breakfast this morning?” “I’m afraid I haven’t.” 2. “Would you like some coffee, Jane?” “No, thanks. I’ve just had one.” 3. I haven’t had a cigarette today. Have you? 4. “Shall I help you to decorate the hall?” “No, it’s not necessary. It has already been completed.” 5. “I really feel tired. I’ve had a lot of work recently.” “You haven’t had a holiday this year, have

you?”

Simply Speaking

28 6. I like swimming and cycling. I’ve always preferred summer sports to winter sports. 7. “Why haven       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist