načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Simply speaking pro středně pokročilé - Alena Kuzmová

  > > > > Simply speaking pro středně pokročilé  

Kniha + CD audio, MP3 : Simply speaking pro středně pokročilé
Autor:

Cvičte angličtinu poslechem a mluvením nahlas spolu s rodilými mluvčími! Učebnice pro pokročilé preferuje metodu přímého mluvení, kdy od počátku hovoříte nahlas společně s hlasem ...
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Médium: Kniha + CD audio, MP3
Vaše cena s DPH:  339
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  399 Kč
15%
naše sleva
11,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Rok vydání: 2016-08-10
Počet stran: 272
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 272 stran : ilustrace
Vydání: 1. vydání
Vazba: brožovaná lepená
Médium: Kniha + CD audio, MP3
ISBN: 9788026609933
EAN: 9788026609933
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cvičte angličtinu poslechem a mluvením nahlas spolu s rodilými mluvčími! Učebnice pro pokročilé preferuje metodu přímého mluvení, kdy od počátku hovoříte nahlas společně s hlasem rodilého mluvčího. Učíte se prostřednictvím řady vět, které překládáte z češtiny do angličtiny a také naopak. Na počátku každé lekce je slovní zásoba, následuje výklad několika gramatických jevů, po výkladu gramatiky je zařazen oddíl procvičovacích českých vět přeložených do angličtiny a anglických vět přeložených do češtiny, tyto věty překládáte nahlas společně s nahrávkou. CD obsahuje přes 2,5 hodin poslechů. Cvičné věty v angličtině jsou namluvené britským i americkým mluvčím. O autorce: Alena Kuzmová se již více než 17 let věnuje individuální výuce anglického jazyka. Mnohaleté zkušenosti ji inspirovaly k napsání řady úspěšných publikací, např. English All Around – kurz angličtiny pro školy a samouky, Get Talking! - intenzivní kurz anglické konverzace, Dogged by Bad Luck - anglicko-české povídky, The Bouquet – Slavic Legends a další. (učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Alena Kuzmová - další tituly autora:
Get Talking! Get Talking!
Kuzmová, Alena
Cena: 381 Kč
Get Talking! Get Talking!
Kuzmová, Alena
Cena: 281 Kč
Kytice - The bouquet Kytice
Kuzmová, Alena
Cena: 140 Kč
Simply speaking pro středně pokročilé Simply speaking pro středně pokročilé
Kuzmová, Alena
Cena: 187 Kč
Study and Practise -- Učebnice anglické gramatiky pro samouky Study and Practise
Kuzmová, Alena
Cena: 169 Kč
 
Zákazníci kupující zboží "Simply speaking pro středně pokročilé" mají také často zájem o tyto tituly:
Simply Speaking Simply Speaking
Kuzmová, Alena
Cena: 254 Kč
Get Talking! Get Talking!
Kuzmová, Alena
Cena: 381 Kč
Simply speaking pro mírně pokročilé Simply speaking pro mírně pokročilé
Kuzmová, Alena
Cena: 296 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Simply Speaking
6
LESSON 1
Slovní zásoba
ability [ә'biliti] schopnost
after ['a:ftә] až
annual ['ænjuәl] roční; každoroční; výroční
answer the door otevřít dveře (komu)
antivirus program antivirový program (počít.)
['ænti vairәs prәugræm]
article ['a:tikl] článek, text; člen (jazyk.)
as long as pokud
as soon as jakmile
Asia ['eišә] Asie
at the eleventh hour za pět minut dvanáct,
na poslední chvíli
barometer [bә'romitә] barometr
be a pity ['piti] být škoda
be better být lépe (komu)
be discreet [dis'kri:t] umět mlčet; chovat se
nenápadně
be entitled [in'taitld] to mít nárok na
be on a diet ['daiәt] držet dietu
be short of money mít málo (nedostatek) peněz
be sure of sth být si něčím jistý
before [bi'fo:] (dříve) než
bilberry ['bilbәri] borůvka
blackberry ['blækbәri] ostružina
boutique [bu:'ti:k] butik
check [ček] kontrola; (z)kontrolovat
choir ['kwaiә] pěvecký sbor
Christmas dinner štědrovečerní večeře
Christmas tree vánoční stromek
circumstance okolnost
['sз:kәmstәns]
comb [kәum] hřeben; (u)česat
community centre kulturní dům
[kә'mju:niti sentә]
company car fi remní vůz
conduct oneself chovat se
[kәn'dakt wan'self ]
cookies ['kukis] čajové pečivo, sušenky
current ['karәnt] běžný; současný, stávající
dancing lesson taneční hodina
['da:nsiŋ lesn]
decorations výzdoba
[ dekә’reišәnz]
detective story by detektivní příběh od Agathy
Agatha Christie Christie
[di'tektiv stori]
dirty ['dз:ti] ušpiněný
doorbell ['do: bel] domovní zvonek
doorstep ['do: step] schod přede dveřmi, zápraží
downpour ['daun po:] liják
dressmaker’s shop krejčovská dílna
dye [dai] barva, barvivo; (o)barvit
engage an employee přijmout zaměstnance
[in'geidž әn im'ploii:]
examine [ig'zæmin] vyšetřit (lékař.)
fi x [fi ks] opravit; dohodnout; zařídit
fool [fu:l] hlupák
go mushroom-picking jít na houby
['mašru:m pikiŋ]
go sightseeing ['sait si:iŋ] jít si prohlédnout město
(pamětihodnosti)
go up [gәu 'ap] zvýšit se (cena, teplota)
have a swim zaplavat si
have the wound dressed dát si převázat ránu
[ðә wu:nd 'drest]
heavy sea ['hevi si:] rozbouřené moře
hold one’s tongue [taŋ] držet jazyk za zuby
hurt [hз:t] bolest; zraněný; bolet; zranit
I mean what I say. Myslím vážně, co říkám.
infl ame [in'fl eim] zanítit se (rána)
install [in'sto:l] instalovat
Is it all right with you? Hodí se ti to? Vyhovuje ti to?
just as právě když
keep one's foot rested mít nohu v klidu
['restid]
kind of ['kaind әv] tak trochu (nějak), jaksi
local ['lәukl] místní
lounge bar ['laundž ba:] salonek

Lesson 1 Slovní zásoba
7
make to order vyrobit na zakázku
motorbike ['mәutә baik] motorka, motocykl
old-fashioned staromódní
[әuld'fæšәnd]
on the outskirts na okraji města
['aut skз:ts]
of the town
patient ['peišәnt] pacient; trpělivý
pay back vrátit, splatit
pay for sth zaplatit (za) co
pearl [pз:l] perla
personal ['pз:sәnl] osobní
petrol ['petrәl] benzin
pill [pil] pilulka, tabletka
play fair [plei ' feә] with sb hrát poctivou hru s kým
polluted [pә'lu:tid] znečištěný (vzduch, prostředí)
prescribe [pri'skraib] předepsat (lék)
price level ['prais levl] cenová úroveň
put sb up ubytovat koho
radio ['reidiәu] rádio; rozhlas
recently ['ri:sәntli] poslední dobou
(= lately)
remedy for migraine lék na migrénu
['remәdi fә 'mi:grein ]
reserve [ri'zз:v] rezervovat, zamluvit
(stůl, pokoj)
ring for sb zvonit na někoho
rock [rok] skála
roughly ['rafl i] přibližně, zhruba
salon ['sælon] salon (kadeřnický)
(hairdressing)
sea urchin ['si: з:čin] mořský ježek
see a doctor navštívit lékaře
senior (US) ['si:niә] maturant
shard of glass střepina
[ša:d әv 'gla:s]
shine [šain] svítit (slunce);
vynikat (znalostmi)
shoemaker ['šu: meikә] obuvník, švec (hov.)
sincere [sin'siә] upřímný
single room ['siŋgl ru:m] jednolůžkový pokoj
so far [sәu 'fa:] dosud
Spark Swimming Centre plavecký areál Jiskra
[spa:k]
stay indoors [ in'do:z] zůstat doma, uvnitř
step [step] krok; šlápnout
still be a long way off být ještě daleko
suggest [sә'džest] navrhnout
surgery ['sз:džәri] chirurgie; ordinace
take off [teik 'of ] svléci (oděv); zout
take out for dinner pozvat na večeři
take steps [steps] podniknout kroky, přijmout
opatření
take up [teik 'ap] zabírat (místo)
temperature ['tempričә] teplota; horečka
That suits me perfectly. To mi perfektně vyhovuje.
To se mi perfektně hodí.
the right toy ta pravá (vhodná) hračka
the USA [ju:es’ei] USA
These pills don’t work. Tyto pilulky nezabírají.
treat [tri:t] léčit; ošetřit
treat sb as an equal jednat s někým jako rovný
['i:kwәl] s rovným
try out [trai 'aut] vyzkoušet (výrobek,
uchazeče o místo)
untidy [an'taidi] nepořádný
use the sunny day využít slunečný den
walk with a limp [limp] kulhat
warn [wo:n] of sth upozornit na co
when [wen] až
windfall pears spadané hrušky
['wind fo:l peәz]
worn-out [wo:n 'aut] obnošený, sešlapaný (obuv)
wound [wu:nd] rána, zranění; (z)ranit
You look very smart in it. Velmi ti to sluší.

Simply Speaking
8
Gramatika
Předpřítomný čas prostý
Předpřítomný čas prostý tvoříme přítomným časem slovesa have a příčestím minulým
významového slovesa.
Oznamovací věta: Jim has done his homework. Jim udělal své domácí úkoly.
Otázka: Has Jim done his homework? Udělal Jim své domácí úkoly?
Záporná věta: Jim hasn’t done his homework. Jim neudělal své domácí úkoly.
Trpný rod: Jim’s homework has been done. Jimovy úkoly byly udělány.
(= Jim má udělané domácí úkoly.)
Předpřítomný čas prostý překládáme do češtiny nejčastěji minulým časem, někdy také přítomným
časem.
Příklady:
Have you had breakfast? I have (I’ve) had the computer for three years.
Snídal jste? Mám ten počítač tři roky.
Srovnejte tyto věty s minulým časem prostým a předpřítomným časem prostým:
Jane read the letter yesterday. Jane has read the letter.
Jana četla ten dopis včera. Jana četla ten dopis. (= má ho teď přečtený)
When did she read the letter? Has she read the letter?
Kdy četla ten dopis? Přečetla si ten dopis? (= zná již jeho obsah?)
 Zapamatujte si:
Zatímco minulý čas prostý vyjadřuje děj, který proběhl a byl ukončen v minulosti (je uveden časový
údaj, který říká, kdy děj proběhl), předpřítomný čas prostý vypovídá vždy něco o současnosti. Ve větách
s předpřítomným časem prostým není uvedeno, kdy se něco stalo. Pouze se konstatuje skutečnost, že
se to stalo, a tento fakt ovlivňuje přítomný stav. Pro události, které se staly dávno, užíváme spíše minulý
čas. Např.: Karel Čapek wrote a lot of famous plays. Karel Čapek napsal mnoho slavných divadelních
her. ale My sister is a writer. She has written several good books. Moje sestra je spisovatelka. Napsala
několik dobrých knih.
Předpřítomný čas prostý užíváme se slovy today dnes, this morning dnes ráno, this week tento týden,
this year tento rok, pokud toto časové období není v současné době skončeno.
Příklady:
Have you spoken to George today? I’ve already drunk two cups of coff ee this morning.
Mluvil jste dnes s Jiřím? Dnes ráno jsem už vypil dva šálky kávy.
I haven’t had a holiday this year. You haven’t called your parents this week, have you?
Letos jsem ještě neměl dovolenou. Tento týden jsi ještě nevolal svým rodičům, že ne?

Lesson 1 Předpřítomný čas prostý
9
Předpřítomný čas užíváme, když časové období pokračuje z minulosti do současnosti.
Příklady:
I’ve always had good friends here. She’s the most beautiful girl I’ve ever seen.
Vždy jsem tady měl dobré kamarády. Je to nejkrásnější dívka, jakou jsem kdy viděl.
Předpřítomný čas vyjadřuje spojitost se současností, neboť výsledek minulého děje ovlivňuje
přítomnost.
Příklady:
Is your husband at home? No, he’s left for work. Where’s the red wine? I don’t know.
Je váš manžel doma? Ne, odešel do práce. Perhaps someone has drunk it.
Kde je to červené víno? Nevím. Někdo ho asi vypil.
Předpřítomný čas se užívá se slovy recently, lately poslední dobou, so far dosud, in the last few days
v posledních několika dnech, just právě, already už, yet už, ještě ne, since od té doby.
Yet znamená v otázce už, po záporu ještě ne.
Příklady:
I’ve met some interesting people recently. Poslední dobou jsem potkal několik zajímavých lidí.
I haven’t had any serious problems so far. Dosud jsem neměl žádné vážné problémy.
I’ve done a lot of work in the last few days. V posledních několika dnech jsem udělal hodně práce.
Would you like something to drink? No, thanks. I’ve just had a glass of juice.
Chtěl byste něco k pití? Ne, díky. Právě jsem vypil sklenici džusu.
Are you doing your homework? No, I’ve already done it.
Děláš domácí úkol? Ne, už jsem ho udělal.
Have you read the article yet? Už jste četl ten článek?
I haven’t sent the letter yet. Ještě jsem ten dopis neposlal.
She got on the train and I haven’t seen her since.
Nastoupila do vlaku a od té doby jsem ji neviděl.
Předpřítomný čas užíváme, když vyjadřujeme, po kolikáté se něco stalo.
Příklady:
It’s the fi rst time I’ve seen her so unhappy. Je to poprvé, co ji vidím tak nešťastnou.
It’s the second time I’ve called you this evening. Je to podruhé, co ti dnes večer volám.

Simply Speaking
10
Poslouchejte a překládejte nahlas:
A.
Včera jsem vám rezervovala ten zájezd. I booked the trip for you yesterday.
Rezervovala jste mi včera ten zájezd? Did you book the trip for me yesterday?
Nerezervovala jsem vám včera ten zájezd. I didn’t book the trip for you yesterday.
Ten zájezd byl včera rezervován. The trip was booked yesterday.
Rezervovala jsem vám ten zájezd. I have booked the trip for you.
Rezervovala jste mi ten zájezd? Have you booked the trip for me?
Nerezervovala jsem vám ten zájezd. I haven’t booked the trip for you.
Ten zájezd byl pro vás rezervován. The trip has been booked for you.
Měla jsi už dnes kávu? Ne, neměla. Have you had coff ee today? No, haven’t.
Tys ještě nesnídala, že ne? You haven’t had breakfast yet, have you?
Mám velký hlad. Ještě jsem neobědval. I’m very hungry. I haven’t had lunch yet.
Už jsi dnes ráno viděl Zuzanu? Have you seen Susan this morning?
Tento týden jsem ještě Zuzanu nepotkal. I haven’t met Susan this week.
Navštívil jste už letos své příbuzné? Have you visited your relatives this
Ano. Navštívil jsem je minulý měsíc. year? Yes, I have. I visited them last month.
Postavil jste už ten plot kolem vaší chaty? Have you built the fence around your
Jistěže ano. Postavil jsem ho minulé jaro. cottage yet? Of course, I have. I built it last
spring.
Už jsi pozvala Petra na svůj narozeninový Have you invited Peter to your birthday
večírek? Ano. Pozvala jsem ho včera. party yet? Yes, I have. I invited him yesterday.
Bylo umyto všechno to nádobí? Have all the dishes been washed?
Samozřejmě. Umyla jsem ho včera večer. Of course, they have. I washed them
yesterday evening.
Alice je nejupřímnější dívka, jakou jsem kdy Alice is the most sincere girl I have ever met.
potkal.
Honza nikdy neměl čas pro svou rodinu. Jack has never had time for his family.
Vždycky jsem miloval procházky v lese. I’ve always loved walking in the wood.
Vždy jsem s vámi hrál poctivou hru. I’ve always played fair with you.
Nikdy jste se mnou nehrál poctivou hru. You’ve never played fair with me.
Kde je váš manžel? Už odešel do práce. Where’s your husband? He’s already
left for work.
00

Lesson 1 Předpřítomný čas prostý
11
Dáte si sklenici džusu? Ne, děkuji. Will you have a glass of juice? No,
Právě jsem jednu vypil. thank you. I’ve just had one.
Mám zavolat Petrovi? Ne, já už jsem mu volal. Shall I call Peter? No, I’ve already called him.
Kde máš tu fotografi i? Bohužel jsem ji ztratil. Where have you put the photograph?
I’m afraid I’ve lost it.
Mám ti pomoci s domácím úkolem? Shall I help you with your homework?
Ne, to není nutné. Už jsem ho napsal. No, it’s not necessary. I’ve already done it.
V poslední době jsem měl několik dobrých I’ve had several good ideas recently.
nápadů. Opravdu? Have you?
Poslední dobou jsem přečetl několik I’ve read a few English books recently.
anglických knih.
Poslední dobou je Eva nějak smutná. Eve has been kind of sad recently.
V posledních několika dnech nemohu I haven’t been able to sleep well in the
dobře spát. last few days.
V posledních několika dnech jsem utratil I’ve spent a lot of money in the last few days.
hodně peněz.
Anna je skvělá tanečnice, že? Ann is an excellent dancer, isn’t she?
Nevím. Dosud jsem s ní netančil. I don’t know. I haven’t danced with her so far.
Dosud jsem byl s vaší obsluhou spokojen. I’ve been satisfi ed with your service so far.
Dosud jsem spolupracoval jen s vámi. I’ve only cooperated with you so far.
Proč nebyl dosud ten pokoj uklizen? Why hasn’t the room been cleaned so far?
Potkal jsem Annu minulou sobotu na koncertě. I met Ann at a concert last Saturday.
Od té doby jsem ji neviděl. I haven’t seen her since.
Spřátelili jsme se o loňské dovolené We became friends on our holiday last
a od té doby jsem ho několikrát navštívil. year and I’ve visited him several times since.
Martin už zase mluví s Irenou. Je to už potřetí, Martin is speaking to Irene again. It’s
co jí dnes večer telefonoval. the third time he’s called her this evening.
Je to poprvé, co vidím svou sestru tak šťastnou. It’s the fi rst time I’ve seen my sister so happy.
Byl jste někdy v Africe? Ne, nebyl. Ale byl jsem Have you ever gone to Africa? No, I
už v mnoha zemích Evropy a Asie. haven’t. But I’ve already gone to many
countries in Europe and Asia.
Byla jste už v tom novém nákupním Have you gone to the new shopping
středisku? centre yet?
Ano, byla jsem tam poprvé minulý čtvrtek Yes, I was there for the fi rst time last
a od té doby jsem tam byla už dvakrát. Thursday and since then I’ve already been
there twice.

Simply Speaking
12
B.
I paid for the trip yesterday. Zaplatil jsem ten zájezd včera.
When did you pay for the trip? Kdy jste zaplatil ten zájezd?
I’ve already paid for the trip. Už jsem ten zájezd zaplatil.
Have you paid for the trip too? Také jste zaplatil ten zájezd?
I wrote a long letter yesterday evening. Včera večer jsem napsal dlouhý dopis.
Who’s written this letter? Kdo napsal tento dopis?
Have you written the letter yet? Yes, I have. Už jste napsala ten dopis? Ano.
Here it is. Tady je.
Sue chose a beautiful dress in Sue si před dvěma dny vybrala krásné
a boutique two days ago. Did she? šaty v jednom butiku. Opravdu?
I haven’t chosen anything yet. Já jsem si ještě nic nevybrala.
This dress has been chosen by my mum. Tyto šaty si vybrala moje maminka.
Have you spoken to George today? Mluvil jsi už dnes s Jirkou? Ano.
Yes, I have. I met him an hour ago in Potkal jsem ho před hodinou na chodbě.
the corridor.
Could you do me a favour, Jack? Mohl bych tě o něco poprosit, Honzo?
Yes, what is it? Ano, o co jde?
I wonder if you could lend me two Mohl bys mi půjčit dva tisíce korun?
thousand crowns.
I’m very sorry, Paul, but I’m short Moc mě to mrzí, Pavle, ale sám mám
of money myself. I’ve already spent málo peněz. Tento měsíc jsem už utratil
a lot of money this month and the next spoustu peněz a příští výplata je ještě daleko.
salary is still a long way off .
I’m really bored. I’ve never seen such a  Opravdu se nudím. Nikdy jsem ještě
stupid fi lm. neviděla takový hloupý fi lm.
Have you ever shown anybody round the Provázel jste někdy někoho po tom městě?
city? Of course, I have. It was a year ago. Jistěže ano. Bylo to před rokem.
Would you like some soup, Tom? Chtěl bys trochu polévky, Tome?
No, thanks. I’ve just had dinner. Ne, díky. Právě jsem večeřel.
Would you like me to help you to look for Chtěl bys, abych ti pomohla hledat
your keys? tvoje klíče?
It’s very nice of you, Eve, but I’ve already To je od tebe moc hezké, Evo, ale už jsem
found them. je našel.
Have you heard from Bob recently? Slyšel jsi v poslední době o Bobovi?
No, I haven’t. I think he’s already moved. Ne, neslyšel. Myslím si, že se už odstěhoval.
00

Lesson 1 Časové věty budoucí
13
I’ve learnt a lot about your new project in V posledních několika dnech jsem se
the last few days. dozvěděl mnoho o vašem novém projektu.
Well, now that you know it you can Dobrá, když ho teď znáte, můžete mi říci,
tell me if you like it. jestli se vám líbí.
You haven’t had such an interesting Od vašich studií jste neměl takový
idea since your studies. zajímavý nápad.
It’s the second time you’ve asked Je to podruhé, co se mě dnes na to ptáš.
me about it today.
It’s the fi rst time you’ve treated Je to poprvé, co se mnou jednáte jako
me as an equal. rovný s rovným.
He’s always treated me as an equal. On se mnou vždy jednal jako rovný s rovným.
Have you ever been to this Byl jste někdy v této čínské restauraci?
Chinese restaurant?
No, I haven’t. I don’t like Chinese food. Ne, nebyl. Nemám rád čínskou kuchyni.
We’ve never been to the museum. Nikdy jsme v tom muzeu nebyli. Hodláme
We’re going to visit it next Sunday. ho navštívit příští neděli.
Časové věty budoucí
V časových souvětích vyjadřujících budoucnost se v angličtině ve vedlejší větě nepoužívá budoucí
čas jako v češtině, ale čas přítomný, přičemž budoucí čas je pouze ve větě hlavní. Čárku píšeme před
větou hlavní, před časovými spojkami se čárka nepíše. Mezi časové spojky patří after až, as long as
pokud, as soon as jakmile, before (dříve) než, until (till) dokud ne, when až, while zatímco. Po spojkách
until a till je sloveso v kladném tvaru, neboť tyto spojky mají samy o sobě záporný význam.
Příklady:
After I get to the hotel, I’ll call you.
Až dorazím do hotelu, zavolám ti.
I’ll help her with the housework as long as I live in her house.
Budu jí pomáhat s domácími pracemi, pokud budu bydlet v jejím domě.
As soon as I see him, I’ll ask him.
Jakmile ho potkám, zeptám se ho.
You should clear away the mess before your mum comes back.
Měl bys odklidit ten nepořádek, než se maminka vrátí.
I’ll wait until (till) you come back from work.
Počkám, dokud se nevrátíš z práce.
I’ll let you know when I fi nish my book.
Dám vám vědět, až dokončím svou knihu.
While you are on holiday, I’ll take care of your dog.
Zatímco budete na dovolené, postarám se o vašeho psa.

Simply Speaking
14
 Zapamatujte si:
Po spojce when lze užít budoucí čas will v předmětných větách ve významu kdy. Např.:
I’d like to know when you’ll give me the money back. Rád bych věděl, kdy mi vrátíš ty peníze.
When will you get back from work today? Kdy se dnes vrátíš domů z práce?
Poslouchejte a překládejte nahlas:
A.
Až dostanu nějakou zprávu, dám vám vědět. After I get a message, I’ll let you know.
Promluvíme si, až se vrátím domů. We’ll have a chat after I come back home.
Až dostanu výplatu, vrátím ti ty peníze. After I get my salary, I’ll give you the
money back.
Kdy mi vrátíš ty peníze? When will you give me the money back?
Zajímalo by mě, kdy mi Petr vrátí ty peníze. I wonder when Peter will give me the
money back.
Zavolám ti, až budu hotov. I’ll call you when I’m ready.
Až ji uvidím, řeknu jí to. When I see her, I’ll tell her.
Bude s vámi mluvit, až jí bude lépe. She’ll speak with you when she’s better.
Zavolám ti, až budu znát její adresu. I’ll call you when I know her address.
Pokud tady budeš bydlet, budeš mi pomáhat. As long as you live here, you’ll help me.
Nebudu přijímat žádné hovory, zatímco I’m not going to receive any telephone
budu psát tu zprávu. calls while I'm writing the report.
Pokud budu na dovolené, budu As long as I am on holiday, I’ll only relax.
jenom odpočívat.
Nekupuj mi žádné sladkosti, pokud Don’t buy me any sweets as long as
budu držet dietu. I am on a diet.
Pokud budu bydlet v jejich domě, As long as I stay in their house, I’ll take
budu se starat o jejich zahradu. care of their garden.
Jakmile budu znát její telefonní číslo, zavolám ti. As soon as I know her phone number,
I’ll call you.
Vrátím ti ty peníze, jakmile dostanu I’ll give you the money back as soon as
příští výplatu. I receive my next salary.
Jakmile tu knihu dočtu, půjčím ti ji. As soon as I fi nish the book, I’ll lend it to you.
Pojedu s tebou na výlet, jakmile se I’ll go on the trip with you as soon as
budu cítit lépe. I feel better.
00

Lesson 1 Časové věty budoucí
15
Dám vám ty dokumenty, než začne schůze. I’ll give you the documents before the
meeting starts.
Doufám, že budete hotov, než přijde šéf. I hope you’ll be ready before our boss comes.
Měla by sis to rozmyslet, dříve než mu něco You should think about it before you
řekneš. tell him anything.
Nezapomeň zavřít všechna okna, než odjedeš Don’t forget to close all the windows
na dovolenou. before you leave for your holiday.
Počkám zde, dokud vaše letadlo neodletí. I’ll wait here until your plane takes off .
Budu čekat, dokud mi neřekneš pravdu. I’ll wait till you tell me the truth.
Musíte být trpělivý, dokud se nedozvíte You must be patient until you know
pravdu. the truth.
Zůstanu s tebou, dokud ti nebude lépe. I’ll stay with you until you are better.
Zatímco se budeš opalovat, nasbírám trochu While you are sunbathing, I’ll pick
borůvek a ostružin. some bilberries and blackberries.
Postarám se o vašeho psa, zatímco budete I’ll take care of your dog while you are
na dovolené. on holiday.
Dočtu tu knihu, zatímco budeš pracovat. I’ll fi nish the book while you are working.
Zatímco budeš sedět u kadeřnice, While you are sitting at your hairdresser,
budu nakupovat. I’ll be doing the shopping.
Zatímco budeš chystat štědrovečerní večeři, While you are making Christmas dinner,
budu zdobit vánoční stromeček. I’ll be decorating the Christmas tree.
Dohlédnu na vaše zavazadla, zatímco I’ll keep an eye on your luggage while
budete v jídelním voze. you are in the dining car.
B.
When will you get home tonight? Kdy přijdeš dnes večer domů?
I don’t know exactly when I’ll be back Nevím přesně, kdy se vrátím ze služební cesty.
from my business trip.
When I am back, I’ll call you. Až se vrátím, zavolám ti.
Let me know when you are ready to leave. Dejte mi vědět, až budete připraven odejít.
When I have enough money, I’ll buy Až budu mít dost peněz, koupím si nové kolo.
a new bicycle.
I’ll tell you everything when I have Všechno ti povím, až budu mít dost informací.
enough information.
After I graduate from secondary school, Až odmaturuji, chci pracovat v otcově fi rmě.
I’m going to work in my father’s fi rm.
00


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist