načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Silový trénink Praxe a věda - V.M. Zatsiorski; W.J. Kraemer

Silový trénink Praxe a věda
-20%
sleva

Kniha: Silový trénink Praxe a věda
Autor: ;

Kniha je rozsáhlou publikaci světoznámých odborníků: prof. Zatsiorskeho, původem SSSR, nyní Pensylvania State University, a prof. Kraemera, University of Connecticut in Storrs. Ve třech ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  299 Kč 239
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201407
Počet stran: 348
Rozměr: 241,0x174,0x23,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Science and practice of strength training
Spolupracovali: Kraemer, W.J.
z anglického originálu ... přeložil Tomáš Studený
Hmotnost: 0,707kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-204-3261-2
EAN: 9788020432612
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je rozsáhlou publikaci světoznámých odborníků: prof. Zatsiorskeho, původem SSSR, nyní Pensylvania State University, a prof. Kraemera, University of Connecticut in Storrs. Ve třech logicky řazených kapitolách se autoři věnují postupně základům rozvoje síly, metodám tréninku síly a nakonec tréninku síly pro specifické skupiny. Jedná se o zásadní publikaci uplatnitelnou pro všechny druhy sportů. Vysvětlované koncepce, které jsou ovlivněny jak východoevropským, tak americkým úhlem pohledu, jsou doplněny solidními principy, praktickými informacemi, trenérskými zkušenostmi a směrnicemi opírajícími se o vědecké poznatky. Čtenáři jsou předkládány nejaktuálnější informace o teorii a praxi silového tréninku. Tři zcela nové kapitoly pomáhají při vytváření bezpečných a účinných programů silového tréninku pro ženy, mladé sportovce i seniory. Kromě toho autoři předkládají příklady programů silového tréninku, na nichž demonstrují principy a koncepce vysvětlované v této knize. Tento rozšířený a aktualizovaný výklad silového tréninku čtenáři zprostředkovává základní informace pro vytváření programů silového tréninku vhodných pro každého jednotlivého sportovce.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Silový trénink Praxe a věda" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P ře d m lu v a 10

Ú vo d 11

P o d ě k o v á n í 14

S y m b o ly a z k r a tk y 15

I Č ásti

ZÁKLADY ROZVÍJENÍ SÍLY 17

1 K apito la p rv n í

Z á k la d n í p o jm y te o rie tré n in k u 19

1.1 A d a p ta c e ja k o z á k la d n í z á k o n tr é n in k u 20

1.2 V šeobecné tr é n in k o v é m e to d y 29

1.3 Ú č in k y tr é n in k u 34

1.4 S h rn u tí 35

2 K a p ito la druhá

Ú kolově specifická síla 37 2.1 V la s tn o s ti s íly 38 2.2 F a k to ry u rč u jíc í v ý k o n : S ro v n á n í m ezi p o h y b o v ý m i ú k o ly 43 2.3 S h rn u tí 73

3 K apito la tř e tí

Síla specifická vzh led em к sportovci 75 3.1 F a k to ry p o te n c iá lu s v a lo v é s íly ( p e rife rn í fa k to r y ) 76 3.2 N e rv o s v a lo v é (c e n trá ln í) fa k to r y 93 3.3 T a x o n o m ie s íly 99 3.4 S h rn u tí 100 Část II

M ETO DY ROZVÍJENÍ SÍLY юз

4 K apito la č tv rtá

In te n z ita tré n in k u :

M e to d y silového tré n in k u 105 4.1 Z p ů s o b y m ě ře n í 106 4 .2 P o u ž ití c v ik ů s rů z n ě v e lk ý m o d p o re m 110 4 .3 In te n z ita tr é n in k u u šp ič k o v ý c h s p o rto v c ů 116 4 .4 O p tim á ln í in te n z ity tr é n in k u na z á k la d ě

s ro v n a te ln ý c h v ý z k u m ů 119

4 .5 M e to d y s ilo v é h o tr é n in k u 120

4 .6 S h rn u tí 128

5 K a p ito la p átá

T im in g v silovém tré n in k u 131

5.1 S tru k tu rá ln í je d n o tk y tr é n in k u 132

5.2 K rá tk o d o b é p lá n o v á n í tr é n in k u 134

5.3 S tře d n ě d o b é p lá n o v á n í tr é n in k u (p e rio d iz a c e ) 144

5 .4 S h rn u tí 158

5 K apito la šestá

Cviky silového tré n in k u 161 6.1 K la sifika ce 162 6 .2 V ý b ě r c v ik ů p ro z a č á te č n ík y 164

6.3 V ý b ě r c v ik ů p ro š p ič k o v é s p o rto v c e 164 6 .4 D o p lň k o v é ty p y c v ik ů s ilo v é h o tr é n in k u 179 6 .5 E x p e rim e n tá ln í m e to d y s ilo v é h o tr é n in k u 191 6 .6 D ých á n í b ě h e m s ilo v é h o tr é n in k u 194

6.7 S h rn u tí 196

7 K apito la sedmá

Prevence z ra n ě n í 199

7.1 P ra v id la p ro p re v e n c i z ra n ě n í v tr é n in k u 2 00

7.2 B io m e c h a n ic k é v la s tn o s ti m e z io b ra tlo v ý c h p lo té n e k 201

7.3 M e c h a n ic k é z a tíž e n í m e z io b ra tlo v ý c h p lo té n e k 202

7 .4 P revence z ra n ě n í b e d e rn í p á te ře 207

7.5 S h rn u tí 219

3 K apito la osmá

Cílený silový tré n in k 221

8.1 S ilo v ý v ý k o n 222

8.2 R y c h lo s tn ě -s ilo v ý v ý k o n 223

8.3 Svalová h m o ta 228

8.4 V y trv a lo s tn í v ý k o n n o s t 230

8.5 Prevence z ra n ě n í 237

8.6 S h rn u tí 240

M l Část III

TRÉNINK PRO SPECIFICKÉ

SKUPINY 243

K a p ito la d evátá

Silový tré n in k pro ženy 24 5

9.1 P o tře b a s ilo v é h o tr é n in k u p ro že ny

246

9.2 P ře d n o s ti s ilo v é h o tr é n in k u žen

a m ý ty o něm

248

9.3 F y z io lo g ic k é o d liš n o s ti m e z i m u ž i

a že n a m i

257

9 .4 Z á sa d y s ilo v é h o tr é n in k u p ro s p o rto v k y n ě 262

9.5 Č e tn o s t z ra n ě n í

263

9.6 M e n s tru a č n í c y k lu s a s ilo v ý tr é n in k

263

9 .7 T riá d a s p o rto v k y ň

266

9 .8 S h rn u tí

2 70

K apito la desátá

Silový tré n in k pro m la d é sportovce 271

10.1 B e zp e čn o st a s ilo v ý tr é n in k p ro m la d é s p o rto v c e 272

10.2 K d y z a č ít 282

10.3 V ý h o d y s ilo v é h o tr é n in k u p ro m la d é s p o rto v c e 286

10.4 M ý ty o s ilo v é m tr é n in k u d ě tí 290

10.5 Z á sa d y s ilo v é h o tr é n in k u p ro m la d é s p o rto v c e 290

10.6 S h rn u tí 302

*|*| K apito la jed en ác tá

Silový tré n in k pro seniorské sportovce 303

11.1 S tá ří a je h o ú č in k y na sílu a r y c h lo u s ílu 304

11.2 T ré n in k p ro n á rů s t s íly 309

11.3 T ré n in k ry c h lé sva lo vé s íly 311

11.4 V ý ž iv a , s tá rn u tí a p o ž a d a v k y c v ič e n í 313

11.5 R egenerace p o s ilo v é m tr é n in k u 314

11.6 S ilo v ý t r é n in k a z d ra v í k o s tí 316

11.7 Z ásady s ilo v é h o tr é n in k u p ro s e n io rs k é s p o rto v c e 317

11.8 S h rn u tí 319

S lo v n íč e k 321

R e jstřík 333

D o p o ru če n á lite r a tu r a 343
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist