načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Sen o odplatě -- Dramata třicetileté války – Radek Fukala

Sen o odplatě -- Dramata třicetileté války

Elektronická kniha: Sen o odplatě
Autor: Radek Fukala
Podnázev: Dramata třicetileté války

Podrobné líčení jednotlivých fází konfliktu (česko-falcká válka, dánsko-dolnosaská válka, švédská válka, francouzsko-švédská válka), významných bitev a vojenských tažení ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  179
+
-
6
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EPOCHA
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 389
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace, portréty, plány
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Dějiny Evropy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Epocha, 2005
ISBN: 978-80-863-2884-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Podrobné líčení jednotlivých fází konfliktu (česko-falcká válka, dánsko-dolnosaská válka, švédská válka, francouzsko-švédská válka), významných bitev a vojenských tažení rozsáhlého konfliktu, jenž změnil evropský kontinent a několikrát se odehrával přímo na českém území. Velké postavy válečných střetnutí - panovníci, vojevůdci a generálové. Pobělohorské osudy českých, moravských a slezských emigrantů v cizích službách. Diplomatická jednání, spory a intriky. Vojenské řemeslo a vojáci třicetileté války. Chronologická tabulka. Výběr z nejdůležitější literatury. Portréty, reprodukce, mapky, tabulky. Pozadí, průběh a významné postavy vojensko-politického zápasu mezi znepřátelenými náboženskými tábory v Evropě 1. pol. 17. stol.

Popis nakladatele

Dramata třicetileté války.
Turecké nebezpečí a vývoj v Nizozemí patřily na počátku 17. století k nejdůležitějším událostem své doby, avšak pouze do okamžiku, kdy čeští protestantští stavové provedli roku 1618 defenestraci. Tato pražská demonstrativní reakce na snahu Habsburků o  absolutismus, centralismus a rekatolizaci uvolnila mohutnou lavinu nahromaděných problémů v celé Evropě.
Tehdy začala třicetiletá válka – strastiplný konflikt, o kterém již bylo tolik napsáno. Na pozadí celoevropské válečné vřavy se odehrávalo velké množství dramatických událostí. Třicet let bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybralo svoji daň. Každodenní boj o přežití zákonitě poznamenal smýšlení všech lidí v první polovině 17. století. V průběhu popisovaných let se transformoval jejich postoj ve společenském, politickém, ekonomickém, kulturním a v neposlední řadě také vojenském ohledu. Třicetiletá válka změnila Evropu.
Spletité události dějin třicetileté války se pro zjednodušení dělí na českou, falckou, dánskou, švédskou a francouzsko–švédskou fázi. S jejím krutým průběhem, velkými postavami neustále se přelévajících válečných střetnutí, nadějemi a s osudy českých, moravských a slezských emigrantů nás seznamuje nově pojaté barvité líčení neuskutečněného snu o odplatě.
5. svazek edice Polozapomenuté války.
2., revidované vydání

(dramata třicetileté války)
Další popis

Třicetiletá válka je v našem povědomí spojena s jejím počátkem, pražskou defenestrací, porážkou na Bílé hoře či neznámějšími aktéry, například s Albrechtem z Valdštejna. Dlouhá léta bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybrala krutou daň. S průběhem této války, dalšími velkými postavami neustále se přelévajících válečných střetnutí, nadějemi a osudy českých, moravských a slezských emigrantů nás seznamuje nově pojatá barvitá freska vyprávění neuskutečněného snu o odplatě.


Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Radek Fukala - další tituly autora:
 (e-book)
Velká válka s křižáky -- Světla a stíny grunvaldského vítězství Velká válka s křižáky
Konec zimního království -- a poslední ohniska odporu Konec zimního království
Sen o odplatě - Dramata třicetileté války Sen o odplatě
Velká válka s křižáky 1409-1411 - Světla a stíny grunvaldského vítězství Velká válka s křižáky 1409-1411
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

EDICE

Polozapomenuté

války


Ediční rada edice Polozapomenuté války doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (Ústav dějin UK a archiv UK) prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem) doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (FSV UK, Institut komunikačních studií

a žurnalistiky) PhDr. Petr Hofman (Vojenský historický archiv) prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK, Ústav světových dějin

na FF UK) prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (FF UK a Technická univerzita Liberec) PhDr. Karel Richter, CSc. (předseda Klubu autorů literatury faktu) prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (FF UK, Ústav světových dějin)EDICE


RADEK FUKALA

D R A M ATA

TŘICETILETÉ

VÁLKY

Sen

o odplatě


Copyright © Radek Fukala, 2005, 2016

Cover © Karel Kárász, 2005, 2016

Czech Edition © Nakladatelství Epocha, 2016

ISBN (pdf) 978-80-7557-297-4


13

Prolog

Pohnuté, bouřlivé a  vyčerpávající vojensko-politické zápolení mezi znepřátelenými nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17.  století, které zachvátilo na kratší nebo delší dobu téměř všechny evropské země, dostalo záhy od historiků označení třicetiletá válka. Tento pojem měl vyjádřit dlouhodobý obraz konfliktu, který přetrval jednu generaci a  změnil tehdejší raně novověkou Evropu. Na dramatické a  neuspořádané časy, které současníci označovali spolu s  Janem Amosem Komenským za labyrint, můžeme nahlížet jak z  tradičního náboženského stanoviska, tak z hlediska vývojových tendencí předchozího období. Můžeme je také interpretovat v politickém, společenském, ekonomickém, kulturním a v neposlední řadě vojenském ohledu. Pro zjednodušení výkladu se nejvíce ujalo rozdělení na česko-falckou, dánskou, švédskou a francouzsko-švédskou fázi války. Jedná se bezesporu o nesmírně zajímavou kapitolu jak evropských, tak českých dějin.

I když České království zdánlivě nepatřilo do centra zájmu evropské veřejnosti, která spíše sledovala tureckou nebo nizozemskou otázku, vyvolal svérázný čin českých protestantských politiků v roce 1618 nakonec všeobecný a krutý konflikt. Pražská defenestrace byla spíš logickým výsledkem mnoha vývojových tendencí a demonstrativní reakcí na habsburský absolutistický, centralistický a rekatolizační kurz. Není sporu o tom, že naplánovaný násilný akt stavovských opozičních kruhů se stal první epizodou vleklé evropské války a že zároveň uvolnil mohutnou lavinu nahromaděných náboženských a  vnitropolitických problémů nejen v Čechách, ale také v zahraničí.

Už současníci si uvědomovali, že kořeny českého stavovského povstání tkvěly hluboko v předbělohorském období a za předehru osudového zlomu označili nešťastnou volbu Ferdinanda Štýrského v roce 1617. Klubko bezprostředních problémů se na české vnitropolitické scéně čím dál více zamotávalo, a to od dynastického sporu mezi Rudolfem a  Matyášem v  letech 1608–1611 až po aféry kolem uzavřených k ostelů v  Broumově a  v  Hrobu. Je bezpochyby pravdou, že se


14 Sen o odplatě

náboženské protivy v Čechách přiostřily díky habsburské protirefor

mační ofenzivě. Různé poplašné zvěsti a provokace vyvolávaly paniku

a obavy nejen u  politických špiček, ale především u  prostého neka

tolického obyvatelstva, pobouřeně sledujícího činnost nenáviděných

jezuitů. Česká otázka měla kontinuální sepětí s krizovými jevy v říš

ském prostředí, stejně tak jako s uherskými nepokoji.

Od doby, kdy se země Koruny české dostaly do sféry habsburské

moci, začaly být s  plnou intenzitou konfrontovány v  rámci meziná

rodních vztahů. Každý protihabsburský odpůrce v monarchii se mohl

stát přirozeným spojencem nepřátel do té doby velmi úspěšné panov

nické dynastie. I  když španělská a  rakouská větev Habsburků spolu

Evropské státy a mocenské tábory v předvečer třicetileté války


Prolog 15 Prolog 15

soupeřila v  severoitalské  oblasti a  na německém území, spojovaly je jak hegemonistické dynastické zájmy a cíle, tak společný rekatolizační program. Konglomerát jednotlivých ohnisek napětí (např. Nizozemí, Porýní, Valtellina, Kraňsko, Furlansko, Sedmihradsko) měl jednoho společného jmenovatele – boj proti habsburskému hegemonismu a expanzivnímu programu. Vídeň však potřebovala k zahraniční expan zivní politice upevnit svou moc zejména v  dědičných zemích a na říšském území. Jen tak mohla participovat na velmocenském programu svých španělských bratranců.

Svatá říše římská národa německého, která se rozkládala ve středoevropském prostoru a byla rozmanitým kaleidoskopem teritoriálních celků, komplikovala během 16. století život habsburských císařů. Rozhodující roli krizových jevů sehrávala reformace, kterou podporovala celá řada říšských knížat a stavů. Protestantští zeměpáni byli nerozlučně spjati s lokálními zápasy a diplomatickými souboji. Po tridentském koncilu došlo k jednomu skutečnému klání, ke kolínské válce v letech 1583–1588, kdy tamní arcibiskup Gebhard Truchsass von Waldburg tajně konvertoval k  protestantismu a  odmítl opustit úřad. Až vojenská intervence katolických knížat, vedených bavorskými Wittelsbachy, učinila tomu přítrž a bývalého arcibiskupa vyhnala ze země. Kolínský incident se stal důležitým mezníkem nábožensko-mocenského zápasu v Říši. Od tohoto období se katolická strana dostala z defenzívy a začala mobilizovat své síly proti svým protivníkům. I v dějinách diplomacie se jedná o důležitý zlom, protože z iniciativy papežského kabinetu bylo zahájeno pravidelné vysílání nunciů na říšské území, kde měli sondovat poměry a  bdít nad prosazením rozhodnutí tridentského koncilu a Svatého stolce.

V Bavorsku, Bamberku, Würzburku a na území duchovenstva byli v  následujícím období protestanti postaveni před nelehké rozhodnutí: konverze nebo emigrace. Ofenzivou katolického bloku došlo k oslabení luterské strany, kterou ještě postihlo soupeření se stoupenci kalvinismu. Konverzi ke kalvínské víře postupně provedly knížecí rody ve Falci (1560), v Nassavsku (1578), Hesensku-Kasselsku (1603) a v Braniborsku (1613). Rivalita uvnitř protestantského tábora v Německu byla velká a  odrážela se rovněž na vnitropolitické scéně. Ve hře bylo mnoho a pozice saského kurfiřta jako protestantského vůdce


16 Sen o odplatě výrazně poklesla s  nástupem drážďanských ortodoxních luteránů. Zastánci umírněného směru reformace – kryptokalvinismu, kteří se opírali o humanistické a teologické názory Filipa Melanchtona, museli vyklidit pole před radi kálně bojovnými křídly protestantského hnutí.

V roce 1604 protestanti ustoupili bez boje ve Štrasburku, kde se nacházela významná nekatolická akademie a kde pod tlakem okolností musel rezignovat na svůj biskupský úřad braniborský hohenzollernský markrabě Jan Jiří, pozdější krnovský kníže. Rekatolizace vyvolávala značné znepokojení falckého kabinetu, reprezentovaného Kristiánem starším z Anhaltu. Heidelberský kalvínský dvůr představoval neuralgický bod v habsburských plánech.

Je jistě zajímavé, že Fridrich V. Falcký, známý u nás jako „zimní král“, a Maxmilián I. Bavorský, katolický vítěz na Bílé hoře, pocházeli z wittelsbašské dynastie. Oba příbuzní a zároveň rivalové se postavili

Císař Matyáš se svou manželkou Annou Tyrolskou


Prolog 17

do čela vojenských aliancí, které vznikly během krize v letech 1606– 1609. Nejprve katolická strana, vedená radikálním ambiciózním bavorským knížetem, obsadila vojenskou silou v  prosincových dnech roku 1607 převážně protestantský Donauwörth, který byl svobodným říšským městem (Reichsfreistadt). Zde se pak brutálním způsobem prováděla na měšťanech protireformace. Ani říšský sněm, svolaný následujícího roku, křivdu nenapravil. Na to reagovala protestantská část knížat v  Ahausenu tím, že 14. května 1608 založila protestantskou Unii, do jejíhož čela se postavil falcký kurfiřt. Odstup od protestantského ozbrojeného spolku si udržoval saský kabinet, ovlivňovaný nesnášenlivým dvorním luterským kazatelem Matyášem Hoë z Hoëneggu. Záhy odpověděly katolické síly na iniciativu falcké diplomacie tím, že konstituovaly v Mnichově 10. čer- vence 1609 katolickou Ligu, do níž však nebyl přizván habsburský panovník.

Mezitím zemřel 25. března 1609 bez mužského dědice „na hlavu slabý“ kníže Jan Vilém Jülišsko-Klévský. Jeho smrt zahájila komplikovaný dědický spor o Jülich, Kléve, Berg, Mark a Ravensberk. O tato malá teritoria se rozpoutal boj nejen mezi čtyřmi sestrami zesnulého knížete, ale také mezi nábožensko-politickými stranami. Císař Rudolf  II. ještě více celou záležitost zdramatizoval vojenskou okupací, kterou vedl arcikníže Leopold Pasovský. Hrozilo rozpoutání války o nástupnictví po klévské dynastii, na které se chtěly výrazně podílet taky Francie a  Španělsko. Přízrak vojenského konfliktu byl nakonec zažehnán kompromisní Xantenskou smlouvou z roku 1614, která vyřadila saské nároky a dočasně oslabila habsburské pozice na dolním Rýně. Braniborský kurfiřt Jan Zikmund získal Kléve, Mark a Ravensberk pro hohenzollernský rod, kdežto Wolfgang Vilém Falcko-Neuburský obdržel Jülich a  Berg s  důležitým městem Düsseldorfem. Nicméně dodejme ještě, že válka o tato západoříšská územní teritoria byla sice v zárodku zlikvidována, ale celý dědický spor byl ukončen až v roce 1672.

Vývoj událostí v Říši byl po roce 1614 zatím nerozhodný, ale válka visela na vlásku. Blížil se konec španělsko-nizozemského míru a  habsburská dynastie potřebovala mít pod kontrolou ty německé oblasti, kudy procházela strategická „španělská cesta“ ze severní


18 Sen o odplatě

Itálie do Nizozemí . Celá střední Evropa byla jako sud s prachem. Od

boj českých protestantských stavů tak pražskou defenestrací nečeka

ně rozsekl gordický uzel. Česká otázka začala hrát jednu z hlavních

rolí na mezinárodní mocenské aréně, především v  diplomatickém

zákulisí.


19

I.

Česká

válka


20 Sen o odplatě

PŘEDEHRA VELKÉ VÁLKY

V květnu roku 1618 panovala v Praze velmi vzrušená atmosféra. Právě

tehdy se vyhrotila konfliktní situace mezi habsburskou vládou a čes

kou stavovskou opozicí. Žádná ze zmíněných stran už nehodlala us

tupovat a chtěla převzít iniciativu ve vývoji střetnutí, které bylo velmi

bedlivě sledováno nejen v  ostatních zemích habsburského soustátí,

ale také v zahraničí. V hlavním městě království se řinčelo zbraněmi.

Opatrní obchodníci zavírali krámy a v ulicích se šířily pověsti o při

pravovaných popravách významných stavovských činitelů. Dramatic

ká situace dozrávala k násilnostem a k odvetným akcím.

Tajná schůzka v domě Smiřických

Při rekonstrukci událostí, směřující k  defenestraci, nelze přehléd

nout konspirativní schůzku v  paláci Smiřických (později zvaném

u Montágů) na Malostranském náměstí. Zde se totiž sešli v úterý 22.

května 1618 odpoledne někteří radikální předáci stavovské opozice,

aby reagovali na vládní provokace, perzekuce a agresivní akce proti

nekatolickým věřícím. Bouřlivá debata se rozvířila okolo některých

otázek, které se objevily o  den dříve na sjezdu českých protestant

ských stavů v Karolinu, jenž se sešel proti výslovnému zákazu císaře

Matyáše. Panovníkovi nejvyšší úředníci byli obviněni ze svévolné

ho omezování zemských svobod a ze snah o porušování Majestátu.

Hlavní útoky směřovaly jak proti nenáviděným španělsko-katolic

kým exponentům, tak proti nejvyššímu kancléři Zdeňku Popelovi

z Lobkovic a sekretáři české kanceláře Pavlovi Michnovi. Za rušitele

obecného pokoje byli označeni zejména Jaroslav Bořita z  Martinic

(podle držení Smečna zvaný Smečanský) a Vilém Slavata z Chlumu

a Košumberka.

V  západní věži renesančního paláce Albrechta Jana Smiřického

bylo hlučno a  navečer se účastníci schůzky usnesli na násilné akci

proti místodržícím. Přítomní pochopili, že se jim konečně nabízí pří

ležitost vyprovokovat pasivní většinu české stavovské obce k  zápasu

s  habsburskou vládou. Fyzickou likvidací dvou z  desíti místodrží

cích chtěli spiklenci demonstrativně dokázat vídeňskému dvoru, že

další tvrdá politická opatření a  násilnou rekatolizaci už čeští stavové


Předehra velké války 21

rozhodně nehodlají snášet. Jaké byly další motivy naplánovaného ná

silného aktu? Většina protagonistů dramatu měla nevyřízené osobní

účty především se Slavatou a  Martinicem. V  oficiálním prohlášení

však představitelé protestantské stavovské opozice tvrdili, že cílevědo

mě připravovaná akce byla namířena jen proti těm místodržícím, kteří

zneužívali svých úřadů ve svůj prospěch a poškozovali jak samotného

císaře, tak české stavy a nekatolické obyvatelstvo.

Rozsudek smrti nad předními panovníkovými rádci a úředníky by

znamenal otevřený ozbrojený zápas s vídeňskou vládou, a s tím také

hlavní strůjci atentátu kalkulovali. Lze říci, že už cílevědomě připra

vovali povstání. Bylo rozhodnuto, že na Pražském hradě bude před

stavovskou většinou zinscenován s úhlavními nepřáteli krátký soudní

proces. Navržena byla i forma potrestání: vyhození rušitelů Majestátu

z oken české kanceláře, aby nebyla na místě tak památném prolévána

Palác pánů Smiřických ze Smiřic na Malostranském náměstí


22 Sen o odplatě krev. Vše zprvu mělo vytvářet iluzi zákonnosti a loajality vůči císaři. Měly se hledat argumenty k ospravedlnění celého činu, aby konspirátoři povstání neztratili sympatie shromážděných stavů a měli otevřenou cestu k jednání s habsburským panovníkem.

Akce byla promyšlena do detailů. Hrstka radikálů z  paláce Smiřických si rozdělila úkoly, kdo a jak se druhý den kolektivní demonstrace zúčastní. Bylo ujednáno zřídit po aktu pomsty vládu direktorů a postavit do pole vlastní bojeschopné vojsko. O tom, že vůdcové radikálního křídla českých stavů počítali se zahraniční pomocí, svědčí vydání Apologie a její schválení již dva dny po defenestraci. Tento obranný spis, v němž stavové zevrubně vysvětlují případy porušování zemských a náboženských svobod a zákonů a zdůvodňují své počínání, byl rozesílán všem potenciálním spojencům a měl ovlivnit mínění evropské veřejnosti. Je zřejmé, že text musel být koncipován a prodiskutován ještě před tajnou schůzkou v paláci Smiřických a že se předáci stavovské opozice už připravovali na skutečné měření sil s hrozivější ozbrojenou podobou. Tito představitelé protihabsburské politiky jednoznačně využili provokativního jednání stoupenců dvorské katolické strany a postavili pražskou defenestrací konzervativní stavovskou většinu před hotovou věc. Účastníci protihabsburského spiknutí Kdo patřil ke skupině nejradikálnějších českých stavů a  jaký byl nábožensko-politický profil účastníků tajné schůzky, kteří byli zasvěceni do plánu násilného aktu proti místodržícím? O tomto jednání v malostranském paláci máme jen neúplné zprávy. Přes veškeré úsilí historiků se zatím podařilo identifikovat pouze část protagonistů, kteří plánovali celou akci na Pražském hradě. Hlavní slovo měly dvě frakce. Jednu tvořilo seskupení vojenských důstojníků a  druhou zase stoupenci kalvínského směru jednoty bratrské.

Pozornosti historiků hlavně neušel triumvirát, který tvořili příslušníci jednoty bratrské. Jednalo se o Václava Budovce z Budova, Václava Viléma z Roupova a Albrechta Jana Smiřického. Tuto bratrskou frakci ještě doplňoval Martin Fruwein z  Podolí. Většina z  nich znala západoevropské politicko-právní teorie o sesazení nehodného panovníka-tyrana, kterého je třeba zkrotit, v případě nutnosti i s použitím násilí.


Předehra velké války 23

Znalci těchto státovědných raně novověkých myšlenek jsou označo

váni jako monarchomachové. Právě oni patřili k hlavním ideologům

českého stavovského povstání.

K vojenské části spiklenců, kteří se zúčastnili porad v paláci Smiřic

kých, patřili Jindřich Matyáš Thurn, Linhart Colona z Felsu a Oldřich

Vchynský z  Vchynic. Víme, že posledně jmenovaní vyšší důstojníci

vstupovali do protihabsburského odboje především s představami, že

si ve stavovských službách upevní společenské postavení a získají pra

videlný tučný žold. Vedle hmotného zabezpečení se pouštěli do po

vstání proto, aby si s některými protivníky španělsko-katolické strany

vyřešili své nevyřízené účty. U těchto vojáků převládaly osobní zájmy

nad náboženskými ideály a  politickými sympatiemi. Na jejich obha

jobu vš ak je zapotřebí říci, že v  době povstání byli nesmírně aktivní

a na válečném kolbišti energicky hájili myšlenku česko-falckého krá

lovství. Každopádně netvořili žádnou protestantskou opoziční frakci

s promyšleným politickým programem.

Jindřich Matyáš hrabě Thurn


24 Sen o odplatě

Cílevědomé politické aspirace měli spíše členové jednoty bratrské, a to především Václav Vilém z Roupova. Byl to on, kdo převzal iniciativu v následujících událostech a dostal se do čela povstalecké vlády. Je zvláštní, že při samotné defenestraci stál spolu s Budovcem v pozadí, i když měl pověst skvělého řečníka. Tento ctižádostivý příslušník panského stavu studoval na italských školách a poté na kalvínské akademii v Altdorfu. Měl mimořádné nadání pro cizí jazyky. Plynně hovořil česky a německy. Uměl psát latinsky. Manželku Fridricha Falckého uvítal francouzsky. Při horlivých debatách stavů mluvil rozvážně a k věci. Po návratu ze zahraničních studií se oženil s Kateřinou Smiřickou, která mu pomohla k  bohatství a  politické kariéře. Vedle Václava Budovce zaujal přední příčku mezi českými protestantskými stavovskými politiky. I  když byl jedním z  nejmladších členů direktoria, bylo mu asi čtyřicet let, stal se jeho prezidentem. Jako předák bratrsko-kalvínského křídla povstaleckého tábora orientoval stavovskou politiku na spojenectví s Nizozemím, s protestantskou Unií a především na falckého kurfiřta Fridricha V. Roupovec stál rovněž v pozadí falcké kandidatury na český trůn. Za to ho král Fridrich jmenoval nejvyšším kancléřem. Není divu, že po ztroskotání povstání emigroval. V zahraničí si však držel odstup od většiny protihabsburských akcí a v roce 1628 mu císař udělil amnestii. Přesto se Václav Vilém z Roupova zúčastnil jak saského vpádu do Čech v  roce 1631, tak pozdějších akcí švédských vojsk, kdy byl jmenován krajským hejtmanem obsazeného Litoměřicka. Tam také v roce 1634 zemřel. Podle záznamů Viléma Slavaty byl jeho politický rival v bezvýchodné situaci, neunesl tíhu svědomí a skonal v záchvatu šílenství.

Roupovcovu politickou kariéru skrytě protežoval zkušený bratrský politik Václav Budovec z Budova. Vzhledem k vysokému věku sice už nepatřil k  rozhodujícím činitelům povstaleckého vedení, byl ale zasloužilým mužem roku 1609. Býval zván k  různým poradám, věděl o přípravách defenestrace a  využívalo se jeho dřívějších politických kontaktů. On sám však musel ustupovat do pozadí před ctižádostivějšími a  energičtějšími stavovskými politiky. Odvážný protestantský šlechtic udržoval těsné styky s falckým dvorem a především s Kristiánem z  Anhaltu, s  nímž se osobně znal již z  konce vlády Rudolfa II. Tenkrát se Budovec vzepřel konfederačnímu programu Karla staršího


Předehra velké války 25

ze Žerotína, kterého v době českého stavovského povstání naopak vy

zýval k obnovení této politické koncepce. I Budovec pochopil, že další

cesta je možná jedině vyvoláním protihabsburského hnutí. Čili to, co

za bojů o Majestát odmítl. Pro své morální vlastnosti, rozsáhlé vzdělá

ní, životní zkušenosti a náboženskou snášenlivost se těšil úctě na všech

stranách, a  proto nemohl chybět v  odbojné vládě direktorů. V  tom

také Budovec viděl přiměřené ocenění svých dosavadních zásluh . Cí

sařská strana pokládala za jeho největší provinění diplomatické jedná

ní s tureckými posly, kteří přicestovali do Prahy zjistit, co se v Čechách

vlastně děje. Není divu, že pověst osvědčeného protestantského vůdce

Václav Budovec z Budova


26 Sen o odplatě přivedla Václava Budovce z Budova až na Staroměstské náměstí, kde byl v roce 1621 popraven.

Dalším ze šlechticů bratrsko-kalvínského křídla, kterému přenechával Budovec iniciativu na politickém kolbišti, byl třiadvacetiletý Albrecht Jan Smiřický. S ním měla tato frakce velké plány, protože přicházel v úvahu jako domácí kandidát na český trůn. V rámci vysoké diplomatické hry zprostředkoval Václav Budovec nábožensko-politické zásnuby Smiřického s  Emilií Alžbětou, dcerou knížete Filipa Ludvíka Hanavského. Příslušník bohatého českého šlechtického rodu tak měl vstoupit mezi významné evropské protestantské dynastie. Jeho politickou nezkušenost vyvážil rozsáhlý majetek, kterému v Čechách nemohl nikdo konkurovat. Není divu, že se v jeho paláci na Malé Straně konala i tajná schůzka organizátorů defenestrace. Sám Albrecht Jan za povstání investoval značné peníze do stavovského vojska. Vydržoval na své náklady jeden pěší pluk. Velké politické plány s  mladým Smiřickým, započaté v předvečer třicetileté války, vzaly za své již koncem roku 1618 jeho náhlou smrtí. Tím byla šance bratrsko-kalvínské skupiny v otázce nástupu domácího kandidáta na český trůn ztracena, a tak se do popředí zájmu stavovských politiků čím dál více dostávala falcká varianta.

Neprávem se přehlíží činnost Martina Fruweina z  Podolí, který pocházel ze Slezska a  na Starém Městě pražském působil jako advokát. V pražském měšťanském prostředí dosáhl značného jmění a jeho dobrá pověst ho přivedla do služeb Petra Voka z Rožmberka. Uplatnil se na politickém jevišti už v  dramatických letech 1609–1611. Tehdy byl defenzorem i členem direktoria. Již před defenestrací zkoncipoval text Apologie a s Roupovcem patrně připravoval protihabsburské povstání. Byl zvolen direktorem za městský stav a po nástupu Fridricha Falckého byl jmenován do funkce hofrychtéře královských a věnných měst. Na konci povstání ho český král povýšil do rytířského stavu. Po bělohorské bitvě byl vítěznými žoldnéři mučen a  záhy uvězněn. Při vyšetřování protihabsburského odboje se choval před císařskou komisí statečně a zbytečně nikoho neudával. Císařská exekuční komise ho odsoudila k smrti, ale před popravou ukončil svůj život tím, že se podle sdělení Karla z Lichtenštejna zabil „ze zoufalství a strachu před trestem“.


Předehra velké války 27

Významné postavení mezi organizátory defenestrace měli vysloužilí vojáci. Oldřich Vchynský z Vchynic se dostal do blízkosti radikálů tím, že jako rytmistr pasovského vojska, které přitáhlo v  roce 1611 do Čech, přeběhl do stavovského tábora. Bojoval v  Thurnově vojsku a v jedné z pražských potyček byl zraněn. Byl jedním z protagonistů defenestrace a záhy opět vstoupil do stavovské armády. V roce 1620 zemřel jako velitel jízdního pluku. Podobně skončil i jeho kolega Linhart Colona z Felsu. Také on působil v habsburských vojenských službách, ale v  letech 1609–1611 patřil k  velitelům stavovského vojska. V  roce 1617 se zapsal do obecného povědomí odvážným vystoupením proti volbě Ferdinanda Štýrského. Participoval na všech akcích radikálního křídla opozice. Během povstání nezasahoval do politického dění a větší pozornost věnoval bitevnímu poli. Osudným se mu stalo střetnutí u Sinzedorfu (13. dubna 1620), kde byl zraněn. Bezprostředně po bitvě Thurnův druh ve válečném řemesle skonal. Hlavní organizátor násilné akce K nejdůležitějším a nejpozoruhodnějším postavám celého spiknutí se nesporně řadí Jindřich Matyáš hrabě Thurn. Jaká byla úloha iniciátora „všech piklů v monarchii“ a „hromského Němce, jehož čert do Čech přinesl“? Pohleďme podrobněji na životní dráhu muže, který se dal cele do služeb českého stavovského povstání a náležel k úhlavním nepřátelům habsburské dynastie.

Jindřich Matyáš Thurn pocházel ze slavného rodu della Torre v severní Itálii, v Gorici a v Krajině. Mnozí členové rodu vyhledávali kariéru v habsburských dvorských službách. Zde se jedna linie poněmčila a v druhé polovině 16. století si koupila statky v českých zemích a v Korutanech. Jindřich Matyáš se narodil v roce 1567 v rakouském Innsbrucku. Byl synem Barbory Šlikové a Františka z Thurnu a Valsassina, který vlastnil v Čechách panství Lipnici s Německým Brodem. Podle historika Antonína Gindelyho prožil mládí u  svého strýce Ambrože v Korutanech. Na rozdíl od bratrů se jeho domácí výchova orientovala na německé luterské prostředí. Jindřich Matyáš se skutečně nikdy nenaučil pořádně českému jazyku, jak to požadovala patriotická část české šlechty. Na druhé straně je zajímavé, že jeho sourozenci splynuli s českým prostředím na Moravě.


28 Sen o odplatě

Mladík začal svou životní dráhu velmi slibně na známém bratrském gymnáziu v  Ivančicích, kde byli jeho spolužáky Karel starší ze Žerotína a Karel z Lichtenštejna, budoucí opavský a krnovský kníže. Jindřich Matyáš neprošel jako ostatní aristokraté univerzitní přípravou. Jeho kavalírská cesta po světě začala teprve v  roce 1585, kdy se jako člen císařského poselstva dostal do Cařihradu. Od tureckého dvora se vydal s několika přáteli na nebezpečnou výpravu přes Egejské moře do Egypta, Sýrie a Palestiny. Navštívil známá poutní místa a vykonal další cestu do Persie. Celou trasu by mu mohl závidět leckterý moderní turista, protože mladý kavalír uviděl Jeruzalém, Alexandrii, Káhiru a egyptské pyramidy. Při jeho cestách nebyla nouze o dramatické události. Na rozbouřeném Nilu jej postihla mořská nemoc, při koupání v Jordánu se málem utopil. Z neznalosti poměrů se stal obětí místních pirátů a podvodníků. Po zážitcích plných napětí a strachu se o  Vánocích 1586 mladý cestovatel šťastně vrátil přes Turecko a  Itálii zpět na Moravu, kde spolu se sourozenci z otcova druhého manželství vlastnil statky Vlasatice a Prštice.

Všední dny na Moravě začaly pro našeho hrdinu nepříliš radostně. Po otcově smrti a rozdělení dědictví hrozil Thurnovi bankrot. Rodinný majetek na jižní Moravě byl značně zadlužen. V zoufalé situaci rozprodal mladý hrabě majetek a  žil pouze v  jednom mlýně na řece Jihlavě. V roce 1591 vyřešil svou finanční krizi sňatkem s Magdalenou Gallovou z Rudolfsecku. Odstěhoval se do Rakous, kde se stal členem tamní stavovské obce. Manželství netrvalo dlouho. Po roce mu žena zemřela a  zanechala jediného syna Františka Bernarda, později známého důstojníka protihabsburských koaličních vojsk.

Po vypuknutí války v  Uhrách neviděl Thurn jiné možnosti uplatnění, než službu v císařské armádě, v níž dosáhl hodnosti plukovníka jízdy. Na uherském bojišti proti Turkům se účastnil obléhání Ostřihomu a Rábu. Osvědčil se při potlačení povstání hornorakouských sedláků a v boji proti Bočkajovým vzbouřencům. Měl pověst výborného velitele a  statečného důstojníka. Během vojenské služby zbohatl dědictvím po příbuzných a zakoupil si v Čechách výnosný statek Veliš, k němuž připojil po smrti matky šlikovské panství Vintířov na Žatecku. Druhým sňatkem se Zuzanou z  Tiefenbachu se rázem zařadil k politickým elitám českého stavovského kolbiště.


Předehra velké války 29

Klidně mohl žít spokojeně a  v  blahobytu, ale neklidný Thurn se začal angažovat v tehdejších nábožensko-politických sporech a ve společenském dění. V roce 1607 vystoupil z císařské armády a o několik měsíců později zasáhl na straně českých protestantů proti Rudolfovi II. Opozičními stavy byl určen za velitele českých branných sil. Vystupoval jako mluvčí radikálů, kteří donutili císaře vydat Majestát na náboženskou svobodu. V  hodnosti generál-lajtnanta Českého království velel stavovské jízdě, která se pokusila v  pražských  ulicích Malé Strany roku 1611 odrazit nepřátelské pasovské vojsko. V  pouličních bojích byl Thurn raněn, ale svou statečností strhl do boje proti přesile ostatní vojáky. Zraněný stavovský velitel byl snad všude tam, kde se něco dělo. Za své zásluhy a statečnost byl novým panovníkem Matyášem odměněn výnosným úřadem karlštejnského purkrabího. Musíme dodat, že Thurn obdivuhodně stoupal na politické scéně monarchie, ale zkušeným politikem rozhodně nebyl.

Při volbě Ferdinanda Štýrského v roce 1617 odmítl veřejně hlasovat ve prospěch Habsburka. Za své zásadní stanovisko byl brzy zbaven úřadu karlštejnského purkrabího a ve Vídni sledovali jeho další kroky velmi nepříznivě. Pro Habsburky se stal Thurn notorickým opozičníkem a nezkrotným arcirebelem. V květnových dnech 1618 to byl právě on, kdo měl největší podíl na známé pražské defenestraci. Na jaře 1619 provedl spolu s Ladislavem Velenem ze Žerotína na Moravě převrat a několikrát obléhal Vídeň. Před císařovou rezidencí se však štěstí k němu obracelo zády. Po neúspěšné bitvě na Bílé hoře se nevzdal a pokusil se pokračovat v odporu proti katolické straně v Uhrách a na Moravě. Za své nepřítomnosti byl odsouzen „ke ztrátě hrdla, cti a statkův, do klatby dán a jméno jeho na šibenici přibito“.

Naštěstí zkompromitovaný hrabě neváhal a  včas uprchl ze země. Výrazně se podílel na válečném tažení v roce 1621, kdy na moravské půdě bojoval spolu s  Gabrielem Bethlenem a  knížetem Janem Jiřím Krnovským. I tentokrát Thurnův plán ztroskotal. Zůstal v Sedmihradsku j ako diplomat evropské protestantské aliance, v  jejíž prospěch působil osobně na tureckého sultána. Tajně také korespondoval s anglickým korunním princem Karlem. V  roce 1625 získala Thurna do svých služeb Benátská republika, pro kterou hrabě po dva roky organizoval pozemní armádu.


30 Sen o odplatě

Po vypuknutí války v severním Německu český kondotiér neváhal a  rozloučil se s  krásnými Benátkami. Vstoupil do dánsko-norské armády krále Kristiána IV., který jej povýšil do vysoké hodnosti generál-polního maršálka. Až do roku 1628 se Thurn podílel na mnohých podnicích Dánů. Po zhroucení dánské válečné moci ve střední a  severní Evropě Thurn nevyčkával a  odplul do západního Pruska k  synovi, který bojoval ve švédském sboru proti Polákům. Brzy byla jeho radost ze setkání zakalena, protože jeho syn František Bernard, velmi talentovaný voják, zemřel nečekaně při jedné bojové akci nedaleko Elbinku (p.  Elbląg). Švédský král Gustav II. Adolf si byl vědom zásluh Thurnovy rodiny a nabídl mu možnost, aby s českými emigranty kolonizoval velké území v Ingrii (Ingermanland; Ižorský újezd; místo, kde byl založen Petrohrad). Zde mohl generál pokojně strávit stáří. Thurn ale tuto zajímavou nabídku odmítl.

Po vylodění švédských sborů na německém pobřeží věřil Thurn v  restituci české věci. Velel u  Breitenfeldu dvěma švédským plukům a  na podzim 1631 se spolu se saskou armádou dostal do Čech. Jeho pokusy a snahy stavovské emigrace o obnovení předbělohorských poměrů se nezdařily. Stejně dopadly jeho konspirativní akce s Valdštejnem v letech 1631–1633. Ve Slezsku, u Stínavy (p. Ścinawa), byl Thurn jako velitel tamních švédských posádek nucen kapitulovat. Zklamání a  neúspěchy s  Valdštejnem stárnoucího generála přinutily k  žádosti o zproštění z vojenské služby.

Po svém odchodu z armády v březnu 1635 pobýval ve Stockholmu, kde vydal spis na obranu české emigrace. Jeho Apologie však nevzbudila větší ohlas. Na konci života se Jindřich Matyáš Thurn odstěhoval do Pernavy (Pjarnu, Pärnu;  Estonsko), kde odpočíval v  kruhu snachy a vnuků. Po silném nachlazení zemřel 28. ledna 1640 a byl pochován do rodinné hrobky v Revalu (Tallinn). Tak skončil v dalekém Pobaltí život válečníka, emigranta a nejpozoruhodnějšího aktéra českého stavovského povstání, který v našich příbězích sehrává jednu z hlavních rolí. Defenestrace Po tomto obšírnějším odbočení o  jednom z  hlavních protagonistů protihabsburského odboje věnujme pozornost události, která se stala začátkem třicetileté války. I když je průběh radikální akce dobře znám,


Předehra velké války 31

a to především na základě posledního podrobného výkladu Josefa Petráně, bude vhodné připomenout některé skutečnosti.

Dne 23. května 1618 dopoledne se odebralo několik desítek předních českých pánů, rytířů a měšťanů na Pražský hrad. Vzhledem k neklidné atmosféře měli všichni zbraně a doprovázela je rovněž ozbrojená početná čeládka. Onu středu jim uvítání připravili čtyři místodržící, kteří po ranním procesí z chrámu sv. Víta do blízkého kostela Všech svatých přišli do kanceláře. Byli to Adam ze Šternberka, Děpolt Matouš z Lobkovic, Vilém Slavata a Jaroslav z Martinic. Podle dohodnutého sjezdového programu v  Karolinu předložili stavové stížnosti na ostrý politický kurz vídeňské vlády vůči nim. Otázky byly namířeny především na Martinice a Slavatu. Prostřednictvím Pavla z Říčan chtěli stavové vědět, kdo radil k nedávno došlým císařovým listům, především k „těžkému psaní“.

V kanceláři se ozval křik a nastal lomoz. Nejvyšší purkrabí Šternberk se vymlouval na úřední tajemství. Stavové se nespokojili s  neurčitými slovy a  začali obviňovat Martinice a  Slavatu z  porušování zemských svobod, míru a  obecného dobra. Představitelé opozice stupňovali svá obvinění, aby popudili nenávist ostatních proti oběma místodržícím. Vzrušení vzrůstalo. Nejvíce se obořil na nenáviděné místodržící známý stavovský řečník Jáchym Ondřej Šlik, který byl až cestou na Hrad dodatečně zpraven o úmyslu spiklenců. Dejme reprezentantovi luterského křídla stavovské opozice slovo: „Vy pak, prý, ničemná jezuitská pacholátka s těmi vašimi pochlebníky, sekretáříčky jste to před sebe vzíti směli, nevědouce již, kterak jináč nás šiditi, ano i jiné na zlehčení strany naší. I abyste o tom věděli, žeť baby nejsme a že se vám šiditi nedáme, protože s vámi, osobami v stavu rovnými, činiti máme a Jeho Milost Císařskou za pána našeho nejmilejšího poznáváme a s ním na ten čas dobře spokojeni jsouce, proti Jeho Milosti nic před sebe bráti nechceme. Dokud staří páni, rozšafní a  moudří, toto království spravovali, dobře ono stálo, ale jak vás jezuitská pacholátka , n a přední místa vlepili, tak se v  něm všecko naopak děje. Vy, abyste nám, co nám Pán Bůh dal a milostivá vrchnost potvrdila, to měli vzíti, nejsme toho mocni a my do přemožení našeho k tomu přijíti nedopustíme.“ Na to vznikla další hádka. Přítomní stavové dávali křikem najevo svou podporu mluvčím. V  rozjitřené náladě byl


32 Sen o odplatě

vynesen rozsudek nad Slavatou a Martinicem. Shromáždění to přijali

s bouřlivým souhlasem. Jen hrstka zainteresovaných předáků věděla,

kam naplánovaná akce spěje.

Zinscenovaný soudní proces dostal spád. Spiklenci pokládali ten

to okamžik za vhodný, aby spálili za sebou mosty. Nejprve vyvedli

z místnosti umírněné katolíky Šternberka a  Lobkovice, aby se jim

nic nepříjemného nepřihodilo. Mnozí už pochopili, že oba provinilí

místodržící jen tak lehce nevyváznou. Řada stavovských osob vyzý

vala k zatčení Martinice a Slavaty, avšak zasvěcení radikálové volali,

„aby zrádci ven z okna vandrovali“. A pak se iniciátoři akce chopili

nejprve Martinice , který se zuřivě bránil, a  vlekli ho k  otevřenému

oknu. Než se kdo nadál, byl vyhozen do hradního příkopu. Za ním

letěl Slavata, který hlavou narazil na římsu dolejšího okna. Pak byl

smeten do šestnáctimetrové hloubky ještě písař Filip Fabricius za své

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka


Předehra velké války 33

nemístné poznámky. Za nimi třesklo několik výstřelů. Strhl se velký pokřik a někdo z davu česky zvolal: „Teď jsme ty hromy vyhodili z oken...“

Pád z výšky byl jistě nebezpečný. Konspirátoři z paláce Smiřických měli v úmyslu zabít císařovy stoupence, ale ti mohli mluvit o velkém štěstí. Podle některých svědků bylo pod okny české kanceláře velké smetiště a hromady papírů, a proto dopadly oběti stavů měkce. Nejlépe z vyhozených dopadl Fabricus. Okamžitě utekl z příkopu a vydal se na Staré Město, odkud rychle zmizel do Vídně, kde podal podrobnou zprávu. U panovníkova dvora pak dostal jako odškodnění šlechtický titul „von Hohenfall“ („z vysokého pádu“). Martinic rovněž vyvázl bez těžšího zranění. Byl jen lehce postřelen a bez větších nesnází se dostal do Lobkovického paláce. Ještě téhož večera uprchl v přestrojení do Bavorska. Nejhůře na zem dopadl Slavata. I když nebyl zasažen střelami, měl lehký otřes mozku a byl v bezvědomí. Velmi rychle mu pomohli jeho sloužící, kteří ho dopravili do bezpečí domu paní Polyxeny z Lobkovic, jejíž zahrada sousedila s hradním příkopem. Záhy přišel osobně žádat Thurn majitelku paláce, aby stavům vydala oba místodržící. Ta se nedala zastrašit. Odbyla vůdce radikálů tím, že je přesvědčila o beznadějném zdravotním stavu Slavaty. Až po roce využil uzdravený katolický pán možnosti a emigroval se svou manželkou do Saska.

Bez ohledu na různé dojmy z onoho památného dne vytvořila katolická strana pro své věřící legendu o zázraku a o podivném zachránění místodržících. Sama Panna Maria jim pomohla, protože pod nimi rozprostřela svůj plášť, aby do příkopu měkce upadli. Na tuto katolickou propagandu reagoval za protestanty Karel starší ze Žerotína vtipnými slovy: „Protože pak pan Smečanský při pádu volal svatého Václava a  pan Slavata „Ježíš, Maria“, připisuje se tento zázrak svatým; náš Pán Bůh při tom tehdy prstem nehnul.“ I tak měly zprávy o pražské defenestraci příchuť velké senzace a bleskurychle se šířily po evrop ském kontinentu. Ohlas pražských událostí Jak už víme, nebyla pražská defenestrace náhodnou událostí a reakcí českých protestantských stavů, ale logickým důsledkem předchozího složitého nábožensko-politického a  ekonomicko-sociálního vývoje.


34 Sen o odplatě Byla signálem k otevřené roztržce s habsburskou vládou a jejími absolutistickými a  rekatolizačními tendencemi. Organizátoři spikleneckých akcí zvolili takový okamžik, kdy si mohli získat sympatie většiny nekatolické stavovské obce v  Čechách. I  svéráznou formu potrestání hlavních představitelů dvorské politiky vybrali bezesporu chytře. Celá politická demonstrace nabyla zdání legální exekuce se škůdci země, a  tím zavazovala váhavější většinu k  účasti na konfliktu. I  když současník Pavel Skála ze Zhoře označil celou událost jako „počátek a dvéře všech našich běd a neřestí“, nezaslouží si iniciátoři povstání různé morální odsudky. Je ovšem pravdou, že udělali četné chyby. Třeba nevyužili okamžik překvapení po defenestraci, nebo nesprávně předpokládali větší ochotu vídeňského dvora ke smíru a nábožensko-politickým ústupkům.

Demonstrativní čin předáků české stavovské opozice vyvolal i v pražských městech obrovské vzrušení. Tamní prostí lidé se srocovali k ozbrojenému útoku na kláštery, kostely a domy příslušníků katolické strany. Všude to v ulicích vřelo vzpourou. I na židy se chystal pogrom. Avšak tehdy zasáhl Jindřich Matyáš Thurn se svou ozbrojenou jízdou a snažil se uklidnit rozvášněný dav tímto přívětivým projevem: „Páni přátelé! Nic, my nic proti straně podjednou nemáme, než ty, kteříž nám Majestát chtěli zkaziti, potrestati jsme dali, aby žádnému překážky v náboženství více nečinili. Pročež raději, kteří jste řemeslníci k svým řemeslům, a kteří nádeníci, k své práci zase se najíti dejte. My co jsme koli začali, z toho, dá Pán Bůh, také časem svým budeme tu, kdež náleží, odpovídati.“ Tak vůdčí osobnost českého povstání dala najevo nižším vrstvám, že o sociální vzpouru nestojí a že defenestrace je výlučně záležitostí stavovských politiků.

V dalších dnech byla ustanovena vláda třiceti direktorů, aby řídila další politický vývoj a  střetnutí s  habsbursko-španělskou stranou. Jejími členy se stali dosavadní defenzoři, po deseti osobách z  každého stavu . S tavovský sjezd schválil několik závažných opatření, z nichž největší význam měl artikul na postavení vojska k obraně království. Velení stavovské armády bylo svěřeno do rukou Jindřicha Matyáše Thurna a Linharta Colony z Felsu. Ani tyto činy nemohly překlenout rozpory, nejednotnost a bezradnost uvnitř stavovského tábora. Navíc přípravy českých stavů nepřesvědčily ostatní stavy zemí Koruny české


Předehra velké války 35

k měření sil s Habsburky. Jak se záhy ukázalo, vůdčí představitelé po

vstání zvláště podcenili situaci na Moravě.

Květnovým událostem v  Praze s  napětím přihlížela také řada

evrop ských panovnických dvorů. Každý odpůrce habsburské dynastie

se totiž stával přirozeným spojencem jejich nepřátel a naopak. Evropa

byla rozdělená na dva nábožensko-politické tábory, ochotné podpo

rovat své potenciální spojence i  uvnitř habsburského soustátí. A  tak

defenestrace měla živý ohlas v Nizozemí, v Anglii a u protestantských

říšských knížat a  stavů. Jim byla adresována Apologie, kterou začalo

27. května direktorium rozesílat. Na všech stranách se hledala finanční

a vojenská pomoc. Nikdo však netušil, že rázný politický čin českých

stavů uvolní mohutnou lavinu válečných událostí, které budou trvat

plných třicet let.


36 Sen o odplatě

ZAHÁJENÍ ČESKÉ VÁLKY

Pražskou defenestrací vstoupili čeští protestantští stavové do otevře

ného vojenského konfliktu s habsburským panovníkem a jeho spojen

ci. Jestliže mluvíme nebo píšeme o „české válce“, automaticky bereme

v úvahu období českého stavovského povstání 1618–1620. Ani ten

to zdánlivě uzavřený úsek nemusíme ukončit bělohorskou vojenskou

šarvátkou, protože do lokálního konfliktu byl zainteresován heidel

berský dvůr, který ve válce musel pokračovat až do obsazení Rýnské

Falce. Bílou horou neskončily vojenské akce protihabsburských opo

zičních sil v  zemích Koruny české, ale s  horečnou intenzitou se dále

vedly v  letech 1621–1624 na Moravě, v  Kladsku a  ve Slezsku. Navíc

pojem „Bellum Bohemicum“ se v  současných příručkách nahradil

názvem české stavovské povstání, které označily habsburské vládní

kruhy zase propagandistickým termínem „ohavná rebelie“. Němečtí

historikové Winfried Eberhard a  Ferdinand Seibt ve svých studiích

a  teoretických analýzách zdůraznili fakt, že období do nástupu Fri

dricha Falckého představuje jeden z  případů „rané revoluce“, tzn. že

povstání lze také označit jako „českou revoluci“. Zachytit plně všech

ny politické události a diplomatická jednání, o nichž už existuje celá

řada knih a odborných studií, není naším cílem. Chceme spíše připo

menout některé vojenské události a méně známé skutečnosti, které se

odehrávaly i  v  ostatních částech zemí Koruny české, a  to v  kontextu

evropského dění.

Prolog k válečným akcím

Vojenské operace byly zahájeny velmi brzy, a  to především v  jižních

Čechách, kde také padly první výstřely. Po pražské defenestraci císař

ská strana neváhala a obsadila dvě důležité strategické pevnosti, České

Budějovice a Český Krumlov. Thurn a jeho vojenští druhové si rych

le uvědomili toto nebezpečí a  na znepokojující informace okamžitě

reagovali. Dne 16. června se vypravil na vznikající jihočeskou frontu

narychlo sebraný malý vojenský sbor, jemuž velel právě Thurn. Jeho

operace však byly jen částečně úspěšné. I když dorazil k Českým Bu

dějovicím 25. června, jeho neúplné jednotky nebyly schopny město

dobýt. Chybělo mu k obléhání tolik potřebné dělostřelectvo. Proto se


Zahájení české války 37

snažil drobnými akcemi obsadit okolní cesty a  důležitá místa, která

stála na trasách do Bavorska a  Rakouska. Nakonec se mu podařilo

ovládnout Český Krumlov, odkud byla vypuzena císařská posádka,

která měla kontrolovat tzv. „Zlatou stezku“.

Současně s Thurnovými operacemi císař Matyáš oficiálně vyhlásil

vojenskou intervenci proti českým vzbouřeným stavům. Dne 27. červ-

na b yl z panovníkovy kanceláře vydán rozkaz k vojenskému tažení. Po

celé monarchii se rozezvučely verbířské bubny a kurýři se rozjeli žádat

Karel Bonaventura hrabě Buquoy


38 Sen o odplatě

potenciální spojence o  vojenskou pomoc. Ve Vídni padla Khleslo

va vláda a  ke slovu se dostala militantní skupina kolem Ferdinanda

Štýrského. Ta odmítala jakékoliv mírové snahy a pokládala výbuch po

vstání za jakési dobrodiní, protože nadešel čas, aby byl „český vřed“

vyoperován silou. Za španělské peníze byly naverbovány dva pluky.

K  nim se měly připojit domácí císařské jednotky a  posily uherských

husarů a hajduků. Celkem se po této mobilizaci odhadovala císařská

armáda asi na 12 000 mužů. Za velký úspěch však lze považovat zisk

brabantského hraběte Karla Bonaventury Buquoye do habsburských

vojenských služeb. Odchovanec španělské válečné školy byl vynikající

vojevůdce a  mistr taktiky. Jeho volba jako generalissima císařské ar

mády byly nepochybně šťastná.

Jindřich Duval hrabě Dampierre


Zahájení české války 39

Druhou nejvýznamnější velitelskou osobností císařské armády byl Jindřich Duval hrabě Dampierre, který se počátkem srpna vydal na pochod, aby vyprostil budějovickou posádku z  obležení. Jeho sbor byl dobře vyzbrojen a  česko-rakouskou hranici překročil mezi Landštejnem a  Novou Bystřicí, která patřila Vilému Slavatovi. Nehájené městečko císařský plukovník obsadil, ale hradní stavovská posádka na Landštejně odmítla kapitulovat a v dalších dnech se náporu ubránila. Dampierre se obléháním hradu dále nezdržoval a pokračoval v tažení k Jindřichovu Hradci. Záhy (14. srpna) se pokusil o noční přepad tamní posádky stavovských mušketýrů, ale obránci se měli na pozoru a po několika dnech i  s  Thurnovou pomocí císařské odrazili zpět k  Nové Bystřici. Při jednom z výpadů byl Dampierre u jednoho lesíka s rybníkem obklíčen Felsovými oddíly, ale téměř zázrakem se zachránil. Přesto měly jeho diverzní akce úspěch v tom, že odpoutal hlavní část stavovské armády od budějovických hradeb a  ulehčil situaci tamní prohabsburské posádce. Thurnovo vojsko se muselo přesunout k rybníkům u Třeboně, kde si vybudovalo opevněný tábor. Odtud mohl stavovský velitel zasahovat ve směru na České Budějovice a zároveň měl větší šance zabránit druhému císařskému sboru v postupu na Prahu.

Druhá část císařské armády, jíž zatím místo Buquoye velel plukovník Jan Eusebius Khuen, zahájila k  všeobecnému překvapení povstalců tažení od Znojma směrem na Jihlavu a  poté k  Polné. Podle oficiálního prohlášení vídeňského dvora se jednalo o hlavní trestnou výpravu proti českým rebelantům. Bohužel tento manévr, který vůdce českého povstání poněkud zaskočil, umožnila moravská stavovská reprezentace, která ústy Karla staršího ze Žerotína vyhlásila neutralitu a umožnila císařským svobodný průchod zemí. V prvním zářijovém týdnu vpadl druhý císařský sbor do Čech a přiblížil se k Čáslavi. Během těchto dnů se podařilo Dampierrovi připojit své oddíly k hlavnímu tělesu armády , kterému už od 2. září velel Buquoy. Vetřelcům se podařilo obsadit Pelhřimov a  zmocnili se bez boje Německého (Havlíčkova) Brodu. Tak se nedaleko Čáslavi shromáždila na dostřel jak stavovská, tak císařská armáda, přičemž nikdo z velitelů se neodvážil zahájit rozhodné střetnutí.

Poprvé v průběhu českého stavovského povstání se mohla znepřátelená vojska utkat v bitvě, ale císařský vrchní velitel se rozhodl 16. září


40 Sen o odplatě k ústupu, který dobře kryla jeho artilerie. Lstivými manévry směřoval k Pelhřimovu a nenechal se vyprovokovat stavovským velením k žádnému většímu střetnutí. Za to byl později kritizován vídeňským dvorem, kde se optimisticky předpokládalo rychlé ukončení konfliktu. Buquoy nepovažoval za účelné decimovat svěřenou armádu nedostatkem zásob a obával se dalších posil, které povstalcům mohl na bojiště přivést nedávno stavy najatý generál-poručík Jiří Fridrich Hohenlohe (často zvaný Hollach).

Vystoupení tohoto zkušeného válečníka na straně stavů bylo pro mnohé současníky opravdovým překvapením. Hohenlohe totiž bojoval v habsburských službách proti Turkům a za své zásluhy se stal roku 1603 členem dvorské válečné rady; dokonce byl císařským generálvach mistrem. Direktoři ho určili do funkce spoluvelitele českého vojska společně s Thurnem. Později se ukázalo, že to byla osudová chyba. Hohenlohe nebyl tak vynikající a nadaný generál, jak se stavovská vláda domnívala. Některými současníky byl dokonce přehnaně obviňován ze zrady, ale ta se mu nedala nikdy prokázat. S určitostí víme, že příslušník říšského hraběcího rodu byl především sebevědomý a svárlivý velitel, který příliš přeceňoval své vojevůdcovské schopnosti. Nelze však mu upřít zásluhu, že pro střetnutí u Čáslavi naverboval čerstvé síly a získal několik děl. A to byl nakonec argument i pro zkušeného protivníka, který raději vydal rozkaz k ústupu.

Buquoy se pod tlakem okolností nakonec opevnil v  Pelhřimově, protože Tábor a  Jindřichův Hradec byly pod kontrolou stavovského vojska. Obdobně si zřídil ležení Thurn u nedalekého Hořepníka, odkud šest týdnů čekal na svedení bitvy. Císařské vojsko hladem a nemocemi prořídlo. Chybělo střelivo a  na přelomu září a  října se zhoršilo počasí. Císařský vrchní velitel si musel připadat jako v pasti. Čas tentokrát pracoval pro povstalecké vedení. A  navíc jako blesk z  čistého nebe vtrhla na bojiště dost silná slezská vojenská pomoc, vedená knížetem Janem Jiřím Krnovským. Zdálo se, že habsburskou trestnou výpravu proti českým stavům potkala takřka katastrofa. Slezský spojenec povstání Dodnes zůstává v  českém dějepisectví nezodpovězená otázka, jaká role připadala v  českém stavovském povstání Slezsku. Jednalo se


Zahájení české války 41

o  bohatou protestantskou zemi, ležící mezi Braniborskem, Saskem

a Polskem, s níž obě znepřátelené strany a koalice musely počítat, a to

buď jako s vážným protivníkem, nebo výhodným partnerem. Na zá

kladě dřívějších dohod bylo povinností Slezska, aby v tomto okamži

ku odlehčilo české stavovské armádě na vzniklém jihočeském bojišti,

ale slezská politická reprezentace toužila po větší míře samostatnosti

a  chtěla si celou záležitost více promyslet. Největší úlohu zde sehrá

val Jan Jiří, markrabě braniborský a slezský kníže krnovský, jenž jako

první z  tamních politiků pozvedl hlas ve prospěch české reformace

a protihabsburského odboje. Ostatní knížata však váhala a nechtěla do

otevřené války s Habsburky vstoupit.

Když se u  Čáslavi schylovalo k  bitvě, rozhodl se krnovský kníže,

který pocházel z  významného říšského rodu Hohenzollernů a  byl

vrchním velitelem slezských branných sil, svévolně překročit s armád

ním sborem slezsko-kladské hranice a  důstojně podpořit v  boji čes

kou stavovskou armádu. V této kritické chvíli však zasáhl jako vrchní

slezský hejtman Jan Kristián Lehnický v  neprospěch povstání a  roz

kazem z 15. září 1618 stáhl slezské jednotky z válečného jeviště, takže

krnovský kníže až „plakal lítostí velikou i hněvem“. V Praze již počí

tali s pomocí slezského vojska naprosto jistě a rozhodnutí lehnického

piastovského knížete dostatečně ochladilo mnohé horké hlavy v pře

hnaném optimismu. Svůj ústup z  Kladska alespoň Jan Jiří Krnovský

Vratislav, hlavní město Slezska


42 Sen o odplatě využil k tomu, že si v rozhořčení kompenzoval dosavadní neúspěchy drancováním na statcích katolíků v niském knížectví. To také vyvolalo ve Vídni velkou nevoli a nenávist proti knížeti, který si dovolil sáhnout na statky vratislavského biskupa Karla Habsburského. Výcvik mužstva přizpůsobil markrabí zkušenostem z bojů v Nizozemí, odkud je získali mnozí žoldnéři nastoupivší do slezského vojska. Přes všechny zmatky a nesnáze měl slezský velitel na paměti povinnost vůči českým protestantům. Intervence do Čech byla pro krnovského Hohenzollerna prestižní záležitostí a do výsledku říjnového vratislavského sněmu vkládal rozhodující naděje.

Nakonec ale prostřednictvím své hohenzollernské manželky Doroty Sybilly a v dorozumění s Janem Jiřím Krnovským přešel slezský zemský hejtman Jan Kristián Lehnicko-Břežský definitivně do protivládní koalice a  převedl zbývající protestantské váhavce do pročeského tábora. Na sněmu ve Vratislavi byla počátkem října dokonána roztržka Slezanů s Habsburky a Jan Jiří Krnovský mohl konečně vstoupit na bojiště třicetileté války. Co více si mohl nedočkavý markrabí přát? Na říjnovém sněmu se knížata a stavové s konečnou platností připravili k dislokaci svých naverbovaných jednotek na obranu slezsko-polské hranice a k vyslání hlavního tělesa armády v počtu 2000 pěších a 1160 jízdních do Čech. Radikální strana získala ve Slezsku převahu a  hájila zájmy českých stavů v mezinárodním měřítku, především u polského senátu a tamního královského dvora. Slezané se snažili zajistit neutralitu Polska a klid zbraní alespoň na severovýchodní hranici českého státu.

První příznivá informace o  příchodu Jana Jiřího Krnovského do Čech vyvolala 19. října 1618 v českém štábu u Hořepníka všeobecné nadšení a  zvýšila jeho bojovou aktivitu. Již koncem října vojáci Jana Jiřího Krnovského znovu soustředili své síly v Kladsku, odkud zahájili urychlený postup směrem na Jaroměř (30. října), Hradec Králové (1. listopadu), Pardubice (2. listopadu) a Kutnou Horu. Poté bezprostředně 9. listopadu 1618 už táhla slezská pomoc k Pelhřimovu. V dorozumění s  Thurnem vytlačil Jan Jiří Krnovský při svém postupu Dampierrovy vojáky ze země tak, že se císařský velitel musel osobně dostavit do Vídně, aby se ospravedlnil z neúspěchů.

Mezitím 9. listopadu porazil hrabě Thurn obratnými manévry Buquoyovy hlavní síly u  lomnických rybníků. Na pokyn císařského


Zahájení české války 43

vojevůdce se jeho zdecimovaní vojáci pohnuli k Českým Budějovicím, kam dorazili v noci z 9. na 10. listopadu. Pak se v českém povstaleckém táboře roznesla zpráva, že se 17. listopadu 1618 konečně spojil u Soběslavi slezský pomocný sbor krnovského       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist