načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 2010, II.díl - Roman Horáček; Eva Biskupová

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 2010, II.díl
-6%
sleva

Kniha: Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 2010, II.díl
Autor: ;

Publikace obsahuje fundovaně zpracovanou problematiku navazující na Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví vydanou v roce 2007 (Horáček, Macek, Sbírka správních a ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Nakladatelství C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 632
Rozměr: 20 cm
Úprava: sv.
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788074003752
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace obsahuje fundovaně zpracovanou problematiku navazující na Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví vydanou v roce 2007 (Horáček, Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, Praha: C. H. Beck, 2007). Sbírka je zaměřena na judikaturu týkající se otázek průmyslového vlastnictví (především patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek) a nekalé soutěže a obsahuje i výběr nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, civilních a správních soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví). Přínosem této sbírky je řazení podle seznamu hesel, čímž lze jednoduše vyhledat pojem, který je předmětem zájmu. Přičemž hesla zahrnují celou šíři problému (tj. rozhodnutí správní i navazující rozhodnutí soudní přezkum a spory). Výhodou je též stálá platnost bez ohledu na případnou změnu procesní úpravy. Doporučuje se jako praktický materiál pro výkon činnosti advokátů, patentových zástupců, ale i soudců a studentů bakalářských a magisterských studijních programů nejenom fakult právnických, ale i jiných vysokých škol, např. s ekonomickým zaměřením, jejichž výuka obsahuje problematiku průmyslového vlastnictví. Využít ji mohou i odborníci z oblasti marketingu a reklamy.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Rozhodnutí ve věcech trestních Rozhodnutí ve věcech trestních
Jelínek Jiří, Říha Jiří, Sovák Zdeněk
Cena: 623 Kč
Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků
Polišenská Petra
Cena: 294 Kč
Práva k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání Práva k průmyslovému vlastnictví, 2. vydání
Hajn Petr, Horáček Roman, Čada Karel
Cena: 743 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora ....

K patentovatelnosti biotechnologického materiálu

K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Právo na informace

Reklama prostřednictvím klíčových slov(,keyword advertising') ...

Zobrazování inzerce konkurenta majitele ochranné známky

prostřednictvím klíčového slova

Vyčerpání práv majitele ochranné známky

Spekulativní a zneužívající registrace domény

Odpovědnost provozovatele vyhledávače

Zeměpisný rozsah dobrého jména ochranné známky

Uvedení na trh

Uvedení na trh - vzorky

Vázané nabídky spotřebitelům

Dvoustranné smlouvy mezi členskými státy

Neexistence dobré víry přihlašovatele

Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky

Neexistence souhlasu majitele ochranné známky

Přebalení léčiv

Vyloučení záměny pokojným stavem

Skutečné užívání ochranné známky

Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy při užití ochranné

známky konkurenta

Právo třetí osoby užívat své jméno

Neužívání ochranné známky

Padělky - tranzit zboží

Uvedení zboží na trh EHS

Část druhá. Sbírka judikatury civilních soudů

Pravomoc a příslušnost soudu k rozhodnutí sporu z licenční

smlouvy

Posuzování kolize označení při tvrzeném zásahu do práv vlastníka

ochranné známky

K ochraně formálně nechráněného označení právem proti nekalé

soutěži

K nehmotné újmě z porušení práv z ochranné známky

K přerušení řízení ve věcech průmyslových práv

K převodu doménového jména jako nároku na odstranění

závadného stavu


K podmínkám uplatnění práva předchozího uživatele označení,

chráněného jako ochranná známka

Vyčerpání práv z ochranné známky

K rozdílnému postavení vlastníka a oprávněného uživatele

ochranné známky

Pravomoc a příslušnost soudu k rozhodnutí sporu, jenž souvisí

s komunitami ochrannou známkou

Předpoklady k přiznání práva předchozího uživatele technického

řešení chráněného užitným vzorem

Posuzování podmínek k dosažení ochrany práv vlastníka ochranné

známky

Užívání označení chráněného ochrannou známkou v obchodním

styku

Nahodilé a nikoli záměrné užívání označení, chráněného ochrannou

známkou

K zdržovacímu nároku vlastníka ochranné známky

Určovací řízení ohledně vlastníka ochranné známky

Ochrana označení původu a hledisko průměrného spotřebitele

K pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti včetně

pravděpodobnosti asociace mezi kolidujícím označením

a ochrannou známkou

Podmínky pro vydání mezitímního rozsudku, vyčerpání práv

z ochranných známek

Otázka odlišnosti celkového dojmu informovaného uživatele

u průmyslového vzoru

Příslušnost Městského soudu v Praze k projednávání a rozhodování

sporů z průmyslového vlastnictví

Uplatnění nároků z prostorových ochranných známek

Žaloba o určení práva ke vzorům

Uplatnění práva předchozího uživatele na uložení povinnosti strpět

užívání označení

Nároky vlastníka ochranné známky a právo k obchodní firmě

Předběžné opatření - podmínky pro jeho vydání

Doménové jméno jako zásah do práv k ochranným známkám

a k obchodní firmě

Návrh vlastníka průmyslového vzoru na uložení povinnosti zdržet se

závadného jednání

Užívání ochranných známek v prostředí internetu

K podmínkám obnovy soudního řízení ve věcech průmyslových

práv

Podmínky zrušení předběžného opatření

Právo užívat nezapsané označení a možnost jeho poskytnutí dalším

osobám

K podmínkám vyslovení zákazu užívání ochranné známky

Společenství na území ČR

Stanovení výše náhrady škod a bezdůvodného obohacení z porušení

průmyslového práva paušální částkou


Předběžné opatření k ochraně průmyslových práv

Část třetí. Sbírka judikatury ve věcech správního

soudnictví

Prominutí zmeškání lhůty k zaplacení udržovacího poplatku

za patent

Obecné důvody, o něž lze opřít žádost o prominutí zmeškání lhůty .

Koncentrace řízení o výmazu užitného vzoru

Vymezení pojmu novost a přesah odborné dovednosti

Účel správního soudnictví

Překročení/nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti

Výmaz užitného vzoruje řízením odlišným od zápisného řízení. ...

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz užitného vzoru není na

překážku nového řízení o výmazu téhož užitného vzoru

Určení rozsahu užitného vzoru

Hodnocení důkazů při výmazu užitného vzoru

Pravomoc a příslušnost k rozhodování o rozkladu

Žaloba proti důvodům správního rozhodnutí

Důvody zrušení patentu

Dokazování před soudem

Doručování zásilek obsahujících více než jedno podání

Novost užitného vzoru v materiálním a formálním pojetí

Přesah pouhé odborné dovednosti

Rozhodovací pravomoc Úřadu průmyslového vlastnictví při zápisu

užitných vzorů

Rozsah ochrany užitného vzoruje dán nároky na ochranu

Je na přihlašovateli, aby v přihlášce svůj užitný vzor dostatečně

specifikoval a tím ho odlišil od známého stavu techniky

Přesazení rámce pouhé odborné dovednosti

Novost a přesazení pouhé odborné dovednosti

Rovnost stran v řízení o výmazu užitného vzoru a dispoziční zásada

výmazového řízení

Formulování nových patentových nároků v průběhu řízení o zrušení

patentu

Seznámení účastníků správního řízení s podklady pro rozhodnutí. . .

Povinnost odůvodnit rozhodnutí ,

Zásada materiální pravdy a její význam v řízení před Úřadem

Dokazování v koncentrovaném řízení

Respektování legitimního očekávání

Přidaný znak technického řešení

Předmět ochrany užitným vzorem

Úkony v řízení

Doručování návrhu na výmaz užitného vzoru

Náhrada nákladů správního řízení

Průkaz právního zájmu

Koncentrace řízení o výmazu užitného vzoru

Odborná dovednost


Datum zpřístupnění veřejnosti

Spojení známých řešení

Čestné prohlášení

Zpřístupnění veřejnosti

Předmět ochrany užitným vzorem

Vyhodnocování listinných důkazů

Veřejná přístupnost k listině

Pokrok ve vztahu ke stavu techniky

Definování nároků na ochranu

Nečinnost majitele užitného vzoru napadeného návrhem na výmaz ..

Smysl prokazování právního zájmu při podání návrhu na výmaz

zaniklého užitného vzoru

Stav techniky

Rozsah výmazového řízení

Stav techniky

Dostupnost listiny

Odlišné pojmosloví

Stav techniky není odvislý od místa zveřejnění

Užitný vzor na „způsob"

Úprava nároků na ochranu užitným vzorem

Průkaz průmyslové využitelnosti užitného vzoru

Nové nároky na ochranu v řízení o částečném výmazu užitného

vzoru

Důkaz webovými stránkami

Přesazení odborné dovednosti

Koncentrace řízení

Důkazy o stavu techniky

Ústní jednání v řízení před správním orgánem

Zveřejnění po vzniku práva přednosti

Ochrana průmyslových vzorů chrání charakteristické znaky

výrobku

Sestava výrobků chráněných jako průmyslový vzor

Předuveřejnění vlastníkem průmyslového vzoru

Průmyslový vzor znázorňující literární postavu

Zpřístupnění průmyslového vzoru

Důkaz čestným prohlášením

Známost vyobrazených objektů nemůže být na překážku ochrany

průmyslového vzoru

Míra volnosti původce

Rozsah ochrany průmyslového vzoru

Kolize průmyslového vzoru s autorskými právy

Prodej zboží jako důkaz o užívání

Posouzení novosti

Srovnání předmětu chráněného průmyslovým vzorem s předmětem

chráněným patentem

Dokazování ve výmazovém řízení

Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru


Účastenství v řízení

Kolize průmyslového vzoru se známkovým právem

Střet s ochrannou známkou

Kolize s ochrannou známkou

Volnost designéra

Výmaz průmyslového vzoru ve stadiu přihlášky

Vzhled určený technickou funkcí

Rozsah oprávnění Úřadu při srovnání výrobků

Ochrana průmyslovým vzorem spočívá v ochraně vnějšího vzhledu

(designu) výrobku (tj. souhrnu vizuálně vnímatelných

vzhledových znaků ztělesněných v průmyslovém výrobku)

Kolize s autorským dílem

Kolize s chráněnými symboly

Postavení znalce ve výmazovém řízení

Kolize s patentovou listinou

Individuální povaha průmyslového vzoru

Informovaný uživatel

Informovaný uživatel

Průmyslový vzor jako napodobenina živého organizmu

Nereálnost výrobku podle průmyslového vzoru

Softwarové aplikace

;

Předuveřejnění v rámci řízení před Úřadem

Kolize předmětu přihlášky vynálezu s průmyslovým vzorem

Rozsah ochrany

Smysl určovacího řízení

Perpetuum mobile

Překonání technického předsudku

Podmínky pro přiznání důvodnosti námitek z titulu práv

k autorskému dílu

Dobrá víra

Ke zdruhovění ochranné známky

Zlá víra

Ústavnost řízení před správním orgánem

Nicotnost rozhodnutí Úřadu

Koncentrace řízení

Námitky uplatněné držitelem nezapsaného označení

Chyby v psaní

Klamavost

Úkol ochranné známky

Prostorová ochranná známka

Kolize mezi starší „slabou" ochrannou známkou a přihlašovaným

označením

Podobnost výrobků a služeb

Námitkové řízení

Kompenzační princip . ..

Dominantní prvek ochranné známky

Klamavost ochranné známky


Průměrný/vzorový spotřebitel

Relevantní je právní předpis platný v době zápisu ochranné známky

do rejstříku

Druhovost označení

Výklad právní normy

Shodné prvky

Podmínky řízení

Rozpor s dobrými mravy

Námitkové řízení

Vázanost správního orgánu uplatněnými námitkami

Prokazování dobré víry

Posuzování pravděpodobnosti záměny, relevantní veřejnost

Neurčitost právního pojmu

Ochrana dobré víry před nabytím účinnosti zákona č. 441/2003 Sb....

Ochrana držitele nezapsaného označení

Subjekt známkového práva

Distinktivita ochranné známky

Klamavost ochranné známky vzniklá po dni jejího zápisu do

rejstříku

Prvky ochranné známky

Aktivní legitimace k podání námitek

Retroaktivita při podání návrhu na neplatnost ochranné známky....

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti - nedostatek rozlišovací

způsobilosti

Rozlišení tzv. relativních a absolutních důvodů pro odmítnutí

zápisu

Závaznost doporučení Světové zdravotnické organizace při kolizi

názvu léčiva s ochrannou známkou

Podobnost výrobků a služeb

Relevantní veřejnost

Teritoriální princip známkoprávní ochrany

Podobnost ochranných známek

Dobré jméno ochranné známky

Přezkoumatelnost výkladu neurčitého právního pojmu

Výmaz a prohlášení neplatnosti ochranné známky

Tolerování existence ochranné známky

Shodnost ochranné známky

Chování „vykazující totožné znaky"

Povinnost předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropských

společenství

Neurčité právní pojmy

Distinktivita ochranné známky

Aktivní legitimace k podání správní žaloby

Účinky zrušení ochranné známky

Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Průměrný spotřebitel

Zaměnitelnost


Včasnost podání rozkladu při opožděném zaplacení poplatku

Rozsah přezkumu správního rozhodnutí

Rozdíl mezi posuzování zápisné způsobilosti a užíváním ochranné

známky z pohledu hospodářské soutěže (argument nekalé

soutěže)

Nedostatek dobré víry přihlašovatele ochranné známky

Význam judikatury Soudního dvora ES v procesu vnitrostátní

aplikace práva, pokud bylo správní rozhodnutí vydáno před

přistoupením České republiky k Evropské unii

Koncentrace soudního řízení

Průměrný spotřebitel alkoholických nápojů

Dobrá víra

Všeobecně známá známka podle zákona č. 441/2003 Sb

Průměrný spotřebitel

Klamavost ochranné známky

Právo přednosti

Rozklad v řízení podle zákona o ochranných známkách

Nesprávné posouzení právní otázky

Retroaktivita právní normy

Retroaktivita zákonů - obecně

Víceslovné slovní ochranné známky

Řízení o rozkladu

Soudní projednání bez nařízeného jednání

Řízení o námitkách při změně právního předpisu

Rozhodné právo

Význam podílu na trhu s nárokovanými výrobky či službami

Změna účastenství v řízení před soudem

Koexistence jiných známek, než těch, které jsou předmětem daného

řízení

Rozdíl mezi známkou s dobrým jménem a všeobecně známou

známkou

Význam třídění

Předmět řízení o námitkách

Registrační princip ochranných známek

Kompenzační princip

Předvídatelnost rozhodnutí

Nezapsané označení

Význam smíru v obchodním sporu pro posouzení zápisné

způsobilosti ochranné známky

Nutnost zkoumání užívání namítané ochranné známky

Výkladová pravidla zákona č. 441/2003 Sb

Výklad ustanovení zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných

známkách

Řízení o návrhu na výmaz/prohlášení neplatnosti ochranné

známky

Funkce ochranné známky

Neužívání ochranné známky


Užívání ochranné známky za účelem jejího zachování - pravidlo

de minimis

Konkurs jako liberační důvod

Výklad neurčitého právního pojmu „všeobecně známá známka" ...

K aplikaci mezinárodních smluv

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti zkoumá Úřad ex offo

K aplikaci mezinárodních smluv

Dobré jméno ochranné známky

Vázanost správního orgánu vlastními nálezy v jiných věcech

Výmaz/prohlášení neplatnosti ochranné známky

Povinnost svolat ve správním řízení ústní jednání

Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

starší ochranné známky

Ochranné známky s dobrým jménem

Podmínky pro stanovení pravděpodobnosti záměny ochranných

známek

Zásada dvouinstančnosti správního řízení

Zaměnitelnost z pohledu běžného spotřebitele

Nebezpečí záměny

Podobnost označení

Právo jednat jménem organizační složky zahraniční společnosti....

Rozsah převodu práv

Postavení Úřadu při řešení kolizí z průmyslových práv

Rozlišení výrobků a služeb podle „cenové" hladiny

Rozlišovací způsobilost

Žalobní legitimace

Klamavé označení

Podjatost pracovníka správního orgánu

Licenční smlouva

Zdruhovění

„Nehodný zástupce/ne věrný agent"

Označení druhu výrobku

Námitkové řízení

Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí

Posuzování kombinovaných ochranných známek

Význam právního názoru účastníka správního řízení na rozhodnutí

správního orgánu

Vydání více rozhodnutí k podaným rozkladům proti jednomu

prvoinstančnímu rozhodnutí

Nezaplacení poplatku za rozklad ve stanovené lhůtě

Doručování

Zpoplatnění řízení ve správním soudnictví

Ověřování okolností, zda pověření podepsala osoba oprávněná

w

jednat za zahraniční subjekt

Řízení o rozkladu

Předběžná otázka

Doručování písemností účastníku řízení


Zásada volného hodnocení důkazů

Žalobní legitimace

Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Materiální a formální právní moc správního jednoho rozhodnutí

pro rozhodnutí v jiné věci

Vliv zrušení namítané ochranné známky na procesní postavení

namítajícího

Prokazování zastoupení jednoho účastníka druhému účastníku

správního řízení

Mimořádné opravné prostředky

Lhůty

Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí

K povinnosti předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru

Evropských společenství

Průměrný spotřebitel

Nepřezkoumatelné rozhodnutí pro nedostatek důvodů

Důkazní břemeno

Věcný rejstřík
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist