načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky - Anna Pelikánová

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Elektronická kniha: Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
Autor:

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci! Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností pro ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  169
+
-
5,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Počet stran: 155
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran
Vydání: První vydání
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0340-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přehled souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro nestátní neziskové organizace. Příručka pro účetní nestátních neziskových organizacích. Přílohu tvoří účtový rozvrh, který obsahuje účtové třídy a skupiny podle směrné účtové osnovy.

Popis nakladatele

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci! Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností pro nestátní neziskovky. Základem je maximální postižení ekonomické podstaty jednotlivých účetních případů hospodářské praxe.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Anna Pelikánová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SBÍRKA

SOUVZTAŽNOSTÍ

PRO NESTÁTNÍ

NEZISKOVKY

Anna Pelikánová

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

Anna Pelikánová

 nezbytná pomůcka pro účetní nestátních

neziskových organizací

 ucelený přehled účetních souvztažností

pro nestátní neziskové organizace

 vybrané nejčastěji se opakující účetní případy

 vzorový účtový rozvrh

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které

promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona

o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li

účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Publikace

je uceleným přehledem účetních souvztažností podle směrné účetní osnovy.Zákla

dem je maximální postižení ekonomické podstaty jednotlivých účetních případů

hospodářské praxe v účetní souvztažnosti.

Autorka se věnuje lektorské činnosti se zaměřením na nestátní neziskovéorganiza

ce a má za sebou 20 let praxe.

Ing. Anna Pelikánová

Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku účetnictví

a daní podnikatelských a neziskových subjektů.

Vystudovala Ekonomiku a provoz silniční a městské dopravy naPro

vozně ekonomické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Poté

vystudovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě.

Pracovala v nadnárodních zahraničních  rmách a ve státní správě, kde

vedla ekonomické oddělení. Kromě toho vyučovala na VŠ.

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000.

Je odborně velmi fundovaná a má mnoho cenných zkušeností ze své

dvacetileté praxe.

Grada Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.czGRADA Publishing

SBÍRKA

SOUVZTAŽNOSTÍ

PRO NESTÁTNÍ

NEZISKOVKY

Anna Pelikánová


Edice Účetnictví a daně

Anna Pelikánová

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Vydala GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6 422. publikaci

Realizace obálky Jan Dvořák

Sazba Jan Šístek

Odborná redaktorka Ing. Michaela Průšová

Počet stran 160

První vydání, Praha 2017

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

___________________________________________

© GRADA Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9512-1 (ePub)

ISBN 978-80-271-9511-4 (pdf)

ISBN 978-80-271-0340-9 (print)

GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

5

Obsah

Předmluva ............................................................................................................................... 7

Účetní případy ........................................................................................................................ 9

Vzorový účtový rozvrh ...................................................................................................... 145

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

7

Předmluva

Publikace Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky je uceleným přehledem souvztažností

k účtům směrné účtové osnovy pro nestátní neziskové organizace.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává Vyhlášku ministerstva financí č. 504/2002 Sb., ve znění

vyhlášek č. 476/2003 Sb., č. 548/2004 Sb., č. 400/2005 Sb., č. 471/2008 Sb., č. 471/2013 Sb.,

č. 294/2014 Sb. a č. 324/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a České účetnístandardy 401-414.

Přílohou publikace je vzorový účtový rozvrh, který obsahuje účtové třídy a účtové skupiny dle

směrné účtové osnovy a syntetické účty. Při respektování příslušné účtové skupiny si uspořádání

syntetických účtů účetní jednotka volí sama.

Základním motivem jednotlivých účtovacích předpisů bylo maximálně vystihnout ekonomickou

podstatu jednotlivých účetních případů, nicméně publikace nemůže obsáhnout veškeroubohatost a rozmanitost účetních případů z praxe nestátních neziskovek. Uvedené účtovací předpisy

jsou doporučené (nemají závazný charakter), nejsou zpravovány vyčerpávajícím způsobem (jsou

vybrány nejčastěji opakující se účetní případy) a podléhají zastarávání.

Každá účetní jednotka se musí řídit platnými předpisy (zejména zákonem o účetnictví,příslušnou vyhláškou a ČÚS).

Publikace je určená pro účetní nestátních neziskovek, jakož i pro další uživatele.Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

9

Popis účetního případu MD D

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

1. Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

vč. technického zhodnocení, které byly vytvořeny

vlastní činností a určeny k obchodování nebo nabyty

od jiných osob (s dobou použitelnosti delší než 1 rok

a od výše ocenění určené účetní jednotkou) do užívání

012 041 2. Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vč. technického zhodnocení, které byly vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování nebo nabyty od jiných osob (s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou) do užívání

012 072 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

-012 -041 4. Vrubopis od dodavatele nehmotných výsledkůvýzkumu a vývoje

012 041 5. Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje darem (dar v podobě nehmotných výsledků výzkumu a vývoje je určen pro hlavní činnost)

012 901 6. Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje darem (dar v podobě nehmotných výsledků výzkumu a vývoje není určen pro hlavní činnost)

012 682 7. Vytvoření nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vlastní činností za účelem obchodování

012;041 573 8. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje přenechané pronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

012 954; 072 9. Zánik nájemní smlouvy na nehmotné výsledkyvýzkumu a vývoje (účtování u pronajímatele)

012 378;072 10. Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (nejsou další pořizovací náklady)

012 321;221;211 11. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupunehmotných výsledků výzkumu a vývoje od plátce DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se můžerozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu majetku, nebozaúčtuje do nákladů. Zda bude neuplatněná daň součástí ocenění majetku, či přímo daňovým nákladem, má plátce možnost rozhodnout pouze v případě, kdy nemá nárok na odpočet daně v plné výši.

012 321;221;211

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

10

Popis účetního případu MD D

12. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených

plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u nehmotných výsledků výzkumu avývoje – zvýšení povinnosti k DPH. DPH již nelzezahrnout do pořizovací ceny majetku, protože již došlo

k jeho zařazení a účetní předpisy neumožňují úpravu

ocenění.

549 343 13. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 012 961 1. Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje likvidací (majetek je plně odepsán)

072 012 2. Bezúplatný převod nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (majetek není plně odepsán – doúčtovánízůstatkové ceny)

546 072 3. Bezúplatný převod nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (majetek není opotřebený)

546 012 4. Prodej nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (majetek není plně odepsán – doúčtování zůstatkové ceny)

552 072 5. Prodej nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (majetek není opotřebený)

552 012 6. Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v důsledku zničení, živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plně odepsán)

072 012 7. Převod nehmotných výsledků výzkumu a vývoje na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části, propachtovatel s pachtýřem se dohodli, že o propachtovaném obchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř (účtování u propachtovatele)

069;072 012 8. Vrácení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje po zániku nájemní smlouvy u nájemce

954; 072 012 9. Neuplatněná DPH u nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnil nárok naodpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH (nejsouvedlejší pořízovací náklady a majetek není prozatímodeisován)

343 012 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 012

Účet 013 – Software

1. Zařazení softwaru vytvořeného vlastní činností aurčeného k obchodování nebo nabytého od jiných osob

vč. technického zhodnocení (s dobou použitelnosti

delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetníjednotkou) do užívání

013 041

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

11

Popis účetního případu MD D

2. Nově zjištěný (v účetnictví dosud nezachycený)

software

013 073 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele softwaru

-013 -041 4. Vrubopis od dodavatele softwaru 013 041 5. Bezplatné nabytí softwaru darem (dar v podobě softwaru je určen pro hlavní činnost)

013 901 6. Bezplatné nabytí softwaru darem (dar v podobě softwaru není určen pro hlavní činnost)

013 682 7. Vytvoření softwaru vlastní činností za účelemobchodování

013;041 573 8. Software přenechaný pronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

013 954; 073 9. Zánik nájemní smlouvy na software (účtování upronajímatele)

013 378;073 10. Nákup softwaru (nejsou další pořizovací náklady) 013 321;221;211 11. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupusoftwaru od plátce DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se může rozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu, nebo zaúčtuje do nákladů. Zda bude neuplatněná daňsoučástí ocenění majetku, či přímo daňovým nákladem, má plátce možnost rozhodnout pouze v případě, kdy nemá nárok na odpočet daně v plné výši.

013 321;221;211 12. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u softwaru – zvýšení povinnosti k DPH. DPH již nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku, protože již došlo k jeho zařazení a účetní předpisyneumožňují úpravu ocenění.

549 343 13. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 013 961 1. Vyřazení softwaru likvidací (majetek je plněodesán)

073 013 2. Bezúplatný převod softwaru (majetek není plněodesán – doúčtování zůstatkové ceny)

546 073 3. Bezúplatný převod softwaru (majetek neníopotřebený)

546 013 4. Prodej softwaru (majetek není plně odepsán –doúčtování zůstatkové ceny)

552 073 5. Prodej softwaru (majetek není opotřebený) 552 013 6. Vyřazení softwaru v důsledku zničení, živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plně odepsán)

073 013

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

12

Popis účetního případu MD D

7. Převod softwaru na základě smlouvy o pachtuobchodního závodu nebo jeho části a propachtovatel

s pachtýřem se dohodli, že o propachtovanémobchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř

(účtování u propachtovatele)

069;073 013 8. Vrácení softwaru po zániku nájemní smlouvy unájemce

954; 073 013 9. Neuplatněná DPH u softwaru pořízeného zaposledních 12 měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnil nárok na odpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH.

343 013 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 013

Účet 014 – Ocenitelná práva

1. Zařazení ocenitelných práv (podle zákonůupravujících ochranu průmyslových vzorů, práva k výsledkům

duševní tvůrčí činnosti a obdobná práva) vč.technického zhodnocení (s dobou použitelnosti delší než 1 rok

a od výše ocenění určené účetní jednotkou) do užívání

014 041 2. Nově zjištěná (v účetnictví dosud nezachycená)ocenitelná práva

014 074 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele ocenitelných práv

-014 -041 4. Vrubopis od dodavatele ocenitelných práv 014 041 5. Bezplatné nabytí ocenitelných práv darem (dar vpodobě ocenitelných práv je určen pro hlavní činnost)

014 901 6. Bezplatné nabytí ocenitelných práv darem (dar vpodobě ocenitelných práv není určen pro hlavní činnost)

014 682 7. Vytvoření ocenitelných práv vlastní činností 014;041 573 8. Ocenitelná práva přenechaná pronajímatelem kužívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

014 954; 074 9. Zánik nájemní smlouvy na ocenitelná práva(účtování u pronajímatele)

014 378;074 10. Nákup ocenitelných práv (nejsou další pořizovací náklady)

014 321;221;211 11. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupuocenitelných práv od plátce DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se může rozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu, nebo zaúčtuje do nákladů. Zda bude neuplatněná daň součástí ocenění majetku, či přímo daňovýmnákladem, má plátce možnost rozhodnout pouze vpříadě, kdy nemá nárok na odpočet daně v plné výši.

014 321;221;211

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

13

Popis účetního případu MD D

12. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených

plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u ocenitelných práv – zvýšení povinnosti

k DPH. DPH již nelze zahrnout do pořizovací ceny

majetku, protože již došlo k jeho zařazení a účetní

předpisy neumožňují úpravu ocenění.

549 343 13. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 014 961 1. Vyřazení ocenitelných práv likvidací (majetek je plně odepsán)

074 014 2. Bezúplatný převod ocenitelných práv (majetek není plně odepsán – doúčtování zůstatkové ceny)

546 074 3. Bezúplatný převod ocenitelných práv (majetek není opotřebený)

546 014 4. Prodej ocenitelných práv (majetek není plněodesán – doúčtování zůstatkové ceny)

552 074 5. Prodej ocenitelných práv (majetek není opotřebený) 552 014 6. Vyřazení ocenitelných práv v důsledku zničení,živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plně odepsán)

074 014 7. Převod ocenitelných práv na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části aproachtovatel s pachtýřem se dohodli, že opropachtovaném obchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř (účtování u propachtovatele)

069;074 014 8. Vrácení ocenitelných práv po zániku nájemní smlouvy u nájemce

954; 074 014 9. Neuplatněná DPH u ocenitelných práv pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnil nárok na odpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH.

343 014 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 014

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje drobný dlouhodobý nehmotný

majetek (zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva

a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok aocenění jedné položky je v částce od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč, který byl pořízen do 31. 12. 2002,

a to až do doby vyřazení).

1. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 018 961

1. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 018


Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

14

Popis účetního případu MD D

Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1. Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku vč. technického zhodnocení (majetek, kterýpodle své povahy nelze uvést v jiných položkáchdlouhodobého majetku, a to zejména povolenky na emise

a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění) do

užívání

019 041 2. Nově zjištěný (v účetnictví dosud nezachycený) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 079 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele ostatního dlouhodobého nehmotného majetku

-019 -041 4. Vrubopis od dodavatele ostatního dlouhodobého nehmotného majetku

019 041 5. Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobéhonehmotného majetku darem (dar v podobě ostatníhodlouhodobého nehmotného majetku je určen pro hlavníčinnost)

019 901 6. Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobéhonehmotného majetku darem (dar v podobě ostatníhodlouhodobého nehmotného majetku není určen pro hlavní činnost)

019 682 7. Vytvoření ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku vlastní činností

019;041 573 8. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

019 954; 079 9. Zánik nájemní smlouvy na ostatní dlouhodobýnehmotný majetek (účtování u pronajímatele)

019 378;079 10. Nákup ostatní dlouhodobý nehmotný majetek(nejsou další pořizovací náklady)

019 321;221;211 11. Prototypy, modely a vzorky, vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, které nejsouvyřazeny likvidací nebo prodejem a budou se dále využívat ve vlastní činnosti

01x 321;221;211;

041

12. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného

majetku od výše ocenění určeného účetní jednotkou:

1) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel

užívacího práva, o kterém neúčtuje jako o majetku;

2) drobného dlouhodobého nehmotného majetku na

účtu 018; 3) drobného nehmotného majetkunevykazovaného v rozvaze (účtováno výsledkově)

01x 321;221;211;

041


Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

15

Popis účetního případu MD D

13. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupuostatního dlouhodobého nehmotného majetku od plátce

DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se můžerozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu, nebo zaúčtuje do

nákladů. Zda bude neuplatněná daň součástí ocenění

majetku, či přímo daňovým nákladem, má plátcemožnost rozhodnout pouze v případě, kdy nemá nárok na

odpočet daně v plné výši.

019 321;221;211 14. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u ostatního dlouhodobého nehmotného majetku – zvýšení povinnosti k DPH. DPH již nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku, protože již došlo k jeho zařazení a účetní předpisy neumožňují úpravu ocenění.

549 343 15. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 019 961 1. Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku likvidací (majetek je plně odepsán)

079 019 2. Bezúplatný převod ostatního dlouhodobéhonehmotného majetku (majetek není plně odepsán – doúčtování zůstatkové ceny)

546 079 3. Bezúplatný převod ostatního dlouhodobéhonehmotného majetku (majetek není opotřebený)

546 019 4. Prodej ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku (majetek není plně odepsán – doúčtovánízůstatkové ceny)

552 079 5. Prodej ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku (majetek není opotřebený)

552 019 6. Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku v důsledku zničení, živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plněodesán)

079 019 7. Převod ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části a propachtovatel s pachtýřem sedohodli, že o propachtovaném obchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř (účtování upropachtovatele)

069;079 019 8. Vrácení ostatního dlouhodobého nehmotnéhomajetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce

954; 079 019 9. Neuplatněná DPH u ostatního dlouhodobéhonehmotného majetku pořízeného za posledních 12měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnilnárok na odpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH.

343 019 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 019

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

16

Popis účetního případu MD D

Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Účet – 021 Stavby

1. Zařazení budov, hal a staveb bez ohledu na výšiocenění a dobu použitelnosti, a to: 1) stavby vč. budov,

důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla

a další stavební díla podle zvláštních předpisů; 2)

právo stavby, pokud není zásobou 3) otevírky nových

lomů, pískoven a hlinišť 4) technické rekultivace,pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak; 5) byty

a nebytové prostory vymezené jako jednotky; 6)nemovité kulturní památky 7) technické zhodnocenímajetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona o účetnictví; 8)

technické zhodnocení nemovité kulturní památky acírkevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví (vč. technického zhodnocení) do

užívání

021 042 2. Nově zjištěné (v účetnictví dosud nezachycené)budovy, haly a stavby

021 081 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele budov, hal a staveb

-021 -042 4. Vrubopis od dodavatele budov, hal a staveb 021 042 5. Bezplatné nabytí budov, hal a staveb darem (dar v podobě staveb, budov a hal je určen pro hlavníčinnost)

021 901 6. Bezplatné nabytí budov, hal a staveb darem (dar v podobě staveb, budov a hal není určen pro hlavní činnost)

021 682 7. Vytvoření budov, hal a staveb vlastní činností 021;042 574 8. Budovy, haly a stavby přenechané pronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

021 954; 081 9. Zánik nájemní smlouvy na budovy, haly a stavby (účtování u pronajímatele)

021 378;081 10. Nákup budov, hal a staveb (nejsou další pořizovací náklady)

021 321;221;211 11. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupu budov, hal a staveb od plátce DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se může rozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu, nebo zaúčtuje do nákladů. Zda bude neuplatněná daň součástí ocenění majetku, či přímo daňovýmnákladem, má plátce možnost rozhodnout pouze vpříadě, kdy nemá nárok na odpočet daně v plné výši.

021 321;221;211

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

17

Popis účetního případu MD D

12. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených

plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u budov, hal a staveb – zvýšenípovinnosti k DPH. DPH již nelze zahrnout do pořizovací

ceny majetku, protože již došlo k jeho zařazení

a účetní předpisy neumožňují úpravu ocenění.

549 343 13. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 021 961 1. Vyřazení budov, hal a staveb likvidací (majetek je plně odepsán)

081 021 2. Bezúplatný převod budov, hal a staveb (majetek není plně odepsán – doúčtování zůstatkové ceny)

546 081 3. Bezúplatný převod budov, hal a staveb (majetek není opotřebený)

546 021 4. Prodej budov, hal a staveb (majetek není plněodesán – doúčtování zůstatkové ceny)

552 081 5. Prodej budov, hal a staveb (majetek neníopotřebený)

552 021 6. Vyřazení budov, hal a staveb v důsledku zničení, živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plně odepsán)

081 021 7. Převod budov, hal a staveb na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části aproachtovatel s pachtýřem se dohodli, že opropachtovaném obchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř (účtování u propachtovatele)

069;081 021 8. Vrácení budov, hal a staveb po zániku nájemní smlouvy u nájemce

954; 081 021 9. Neuplatněná DPH u budov, hal a staveb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnil nárok na odpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH.

343 021 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 021

Účet 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory

1. Zařazení hmotných movitých věcí a jejich souborů

vč. technického zhodnocení (s dobou použitelnosti

delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetníjednotkou); předmětů z drahých kovů (bez ohledů na výši

ocenění, pokud se nejedná o předměty kulturníhodnoty nebo kulturní památky) do užívání

022 042 2. Nově zjištěné (v účetnictví dosud nezachycené) hmotné movité věci a jejich soubory

022 082 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele hmotných movitých věcí a jejich souborů

-022 -042

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

18

Popis účetního případu MD D

4. Vrubopis od dodavatele hmotných movitých věcí

a jejich souborů

022 042 5. Bezplatné nabytí hmotných movitých věcí a jejich souborů (dar v podobě hmotných movitých věcí ajejich souborů je určen pro hlavní činnost)

022 901 6. Bezplatné nabytí hmotných movitých věcí a jejich souborů darem (dar v podobě hmotných movitých věcí a jejich souborů není určen pro hlavní činnost)

022 682 7. Vytvoření hmotných movitých věcí a jejich souborů vlastní činností

022;042 574 8. Hmotné movité věci a jejich soubory přenechané pronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, který odepisuje)

022 954; 082 9. Zánik nájemní smlouvy na hmotné movité věci ajejich soubory (účtování u pronajímatele)

022 378;082 10. Nákup hmotných movitých věcí a jejich souborů (nejsou další pořizovací náklady)

022 321;221;211 11. Poměrný nárok na odpočet DPH při nákupuhmotných movitých věcí a jejich souborů od plátce DPH – neuplatněná část DPH. Plátce se může rozhodnout, jestli zvýší pořizovací cenu, nebo zaúčtuje do nákladů. Zda bude neuplatněná daň součástí ocenění majetku, či přímo daňovým nákladem, má plátce možnostrozhodnout pouze v případě, kdy nemá nárok na odpočet daně v plné výši.

022 321;221;211 12. Vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušnéhokalendářního roku u hmotných movitých věcí a jejichsouborů – zvýšení povinnosti k DPH. DPH již nelzezahrnout do pořizovací ceny majetku, protože již došlo k jeho zařazení a účetní předpisy neumožňují úpravu ocenění.

549 343 13. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih 022 961 1. Vyřazení hmotných movitých věcí a jejich souborů likvidací (majetek je plně odepsán)

082 022 2. Bezúplatný převod hmotných movitých věcí a jejich souborů (majetek není plně odepsán – doúčtovánízůstatkové ceny)

546 082 3. Bezúplatný převod hmotných movitých věcí a jejich souborů (majetek není opotřebený)

546 022 4. Prodej hmotných movitých věcí a jejich souborů (majetek není plně odepsán – doúčtování zůstatkové ceny)

552 082

*


Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

19

Popis účetního případu MD D

5. Prodej hmotných movitých věcí a jejich souborů

(majetek není opotřebený)

552 022 6. Vyřazení hmotných movitých věcí a jejich souborů v důsledku zničení, živelných pohrom, mank a škod při inventarizaci apod. (majetek je plně odepsán)

082 022 7. Převod hmotných movitých věcí a jejich souborů na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části a propachtovatel s pachtýřem se dohodli, že o propachtovaném obchodním závodu nebo jeho části bude účtovat pachtýř (účtování u propachtovatele)

069;082 022 8. Vrácení hmotných movitých věcí a jejich souborů po zániku nájemní smlouvy u nájemce

954; 082 022 9. Neuplatněná DPH u hmotných movitých věcí ajejich souborů pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace k DPH; plátce uplatnil nárok naodpočet v poměrné výši v 1. přiznání k DPH.

343 022 10. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih 962 022

Účet 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

1. Zařazení pěstitelských celků trvalých porostů vč.

technického zhodnocení (ovocné stromy nebo ovocné

keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad

0,25 ha v hustotě min 20 stromů nebo 1 000 keřů na

ha, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosnýchkonstrukcí ) do užívání

025 042 2. Nově zjištěné (v účetnictví dosud nezachycené)pěstitelské celky trvalých porostů

025 085 3. Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele pěstitelských celků trvalých porostů

-025 -042 4. Vrubopis od dodavatele pěstitelských celků trvalých porostů

025 042 5. Bezplatné nabytí pěstitelských celků trvalýchporostů (dar v podobě pěstitelských celků trvalýchporostů je určen pro hlavní činnost)

025 901 6. Bezplatné nabytí pěstitelských celků trvalýchporostů darem (dar v podobě pěstitelských celků trvalých porostů není určen pro hlavní činnost)

025 682 7. Vytvoření pěstitelských celků trvalých porostů vlastní činností

025;042 574 8. Pěstitelské celky trvalých porostů přenechanépronajímatelem k užívání (účtování u nájemce, kterýodeisuje)

025 954; 085 9. Zánik nájemní smlouvy na pěstitelské celky trvalých porostů (účtování u pronajímatele)

025 378;085       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist