načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: S Theodorem nejen o hieroglyfech - Václav Loukota

S Theodorem nejen o hieroglyfech

Elektronická kniha: S Theodorem nejen o hieroglyfech
Autor:

Tato publikace svým stylem volně navazuje na knihu S Theodorem o hieroglyfech. Je tedy psána jako dialog mezi mladým Martinem a moudrým Theodorem, který tentokráte medituje nad staroegyptským ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  199
+
-
6,6
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VOLVOX GLOBATOR
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 159
Rozměr: 25 cm
Úprava: barev. ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-720-7845-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato publikace svým stylem volně navazuje na knihu S Theodorem o hieroglyfech. Je tedy psána jako dialog mezi mladým Martinem a moudrým Theodorem, který tentokráte medituje nad staroegyptským uměním doprovázeným krátkými hieroglyfickými nápisy. V prvních dvou kapitolách je čtenár uváděn do samých počátků egyptského umění, seznamuje se s nejstaršími jeskynními malbami v oblasti Sahary a poznává hlavní rysy a symboliku egyptského umění včetne symboliky barev a pravidel při malování. V následujících dvou kapitolách se Theodor podrobně zamýšlí nad zlatým Tutanchamonovým trůnem a nad reliéfem z chrámu Sethiho I. v Abydu. Při svých meditacích se moudrý učitel dostává také k dalším důležitým tématům egyptské ríše, jako je rituál otevírání úst, putování zemřelého podsvětím nebo mumifikace. Jak je už pro Theodora typické, snaží se některými staroegyptskými myšlenkami inspirovat i človeka dnešní doby. Kniha není gramatickou učebnicí a nevyzývá k výuce jako její předchůdkyně, proto je mnohem stravitelnější a přístupnější. Tabulky s minislovníčkem a vysvětlením hieroglyfických znaků umožňují čtenáři bezprostřední kontakt se staroegyptským písmem, nicméně mohou být přeskočeny, aniž by utrpěla četba. V knize se nachází mnoho barevných fotografií, které nejsou pouze doplňujícím materiálem, ale nedílnou součástí textu. Jsou jakýmsi obrázkovým písmem v duchu staroegyptského umění. Čtenář si u nich může odpočinout a načerpat z jejich duchovního náboje.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Václav Loukota - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

S Theodorem

nejen

o hieroglyfech

Václav LoukotaS Theodorem

nejen

o hieroglyfech

Václav LoukotaS Theodorem

nejen

o hieroglyfech

Václav Loukota

V O LV O X G L O B AT O R


Václav Loukota

S Theodorem nejen o hieroglyfech

Nakladatel děkuje všem sponzorům, zvláště pak Královéhradeckému kraji

© Václav Loukota, 2012

ISBN 978-80-7207-923-0 (pdf)


Slovo autora

Tato publikace svým stylem volně navazuje na knihu S Theodorem o hieroglyfech. Je tedy psána

jako dialog mezi mladým Martinem a moudrým Theodorem, který tentokráte medituje nadstaroegyptským uměním doprovázeným krátkými hieroglyfickými nápisy. V prvních dvou kapitolách je

čtenář uváděn do samých počátků egyptského umění, seznamuje se s nejstaršími jeskynnímimalbami v oblasti Sahary a poznává hlavní rysy a symboliku egyptského umění včetně symboliky barev

a pravidel při malování. V následujících dvou kapitolách se Theodor podrobně zamýšlí nad zlatým

Tutanchamonovým trůnem a nad reliéfem z chrámu Sethiho I. v Abydu.

Při svých meditacích se moudrý učitel dostává také k dalším důležitým tématům egyptské říše, jako je rituál otevírání úst, putování zemřelého podsvětím nebo mumifikace. Jak je už pro Theodora typické, snaží se některými staroegyptskými myšlenkami inspirovat i člověka dnešní doby.

Kniha není gramatickou učebnicí a nevyzývá k výuce jako její předchůdkyně, proto je mnohem stravitelnější a přístupnější. Tabulky s minislovníčkem a vysvětlením hieroglyfických znakůumožňují čtenáři bezprostřední kontakt se staroegyptským písmem, nicméně mohou být přeskočeny, aniž by utrpěla četba.

V knize se nachází mnoho barevných fotografií, které nejsou pouze doplňujícím materiálem, ale nedílnou součástí textu. Jsou jakýmsi obrázkovým písmem v duchu staroegyptského umění. Čtenář si u nich může odpočinout a načerpat z jejich duchovního náboje.

Knihu věnuji všem, kteří jsou fascinováni světem starých Egypťanů. Přeji příjemnou ainspirující četbu.

Václav LoukotaObsah

O počátcích egyptského umění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rysy a symbolika egyptského výtvarného umění . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Zelená barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Červená barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bílá barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Černá barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Žlutá barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Modrá barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tutanchamonovo zlaté křeslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lví hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Postranní opěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Sedák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Opěradlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Theodorovo rozjímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Doprovodné hieroglyfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Historické pozadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Reliéf v chrámu Sethiho I. v Abydu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Město Abydos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Chrám Sethiho I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Reliéf v Usirově síni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Historické pozadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Použitá literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9

O SRþiWFtFKHJSWVNpKRXPČQt

3RVWDUãtPXåVEtOêPYRXVHPQDOpYDO]HOHQêþDMGRYHOLNêFKãYHVWNRYČPRGUêFKKr-

QtþNĤ'YDSĜiWHOpDKLHURJOILþWtQDGãHQFLVHGČOLX GXERYpKRþWYHUFRYpKR stolu, nad

NWHUêPVHFKVWDOLKORXEDWRGiYQêFKDPiOHP]DSRPHQXWêFKQiSLVHFKVWDUêFK(JSĢa

QĤ 0ODGãt]QLFK0DUWLQ se SĜHGþDVHPXVYpKRPRXGUpKRSĜtWHOHYXþLOKLHURJOILc

NêP]iNODGĤP6FKĤ]NV7KHRGRUHPQHGRGiYDO0DUWLQRYLMHQLQWHOHNWXiOQt]QDORVt

KLHURJOIĤDOH]SURVWĜHGNRYiYDOSĜiWHOVNpRY]GXãtDGXãHYQtRVYČåHQt

Martin SĜHþHWOR(JSWČPQRKRNQLKEDFRYtFViP(JSWQDYãWtYLO1HEOYåiGQp

YČGHFNpH[SHGLci, tODþLOVHMDNRVDUGLQNDPH]Lspoustou turistĤ QDYãWČYXMtFtch WUDGLþQt

PtVWDTo mu YãDN nevadilo, QHFKWČOVHVWiWH[SHUWHPQDstarRYČNê(JSW&KWČOSR]Qi

YDWDYVWĜHEiYDWGXFKDPtVWNWHUiPRKOQDYãWtYLWDWRþDVWR SĜLNRPLFNpPSRNOXVX]D

PODGRXSUĤYRGNQt 8VPtYDOVHNGåMLPYVYČWORYDODQHSUDYpGYHĜH MDNR]iVWČUNXSUR

]ORGČje, ale sQDGYVREČQRVLOþiVW7KHRGRURYDYĜHOpKRNOLGXWDNåHVHYĤEHFQH]ORELO

'QHVEOX7KHRGRUDDEVQtPNRQ]XOWRYDOVYRMHSĜHNODGQČNWHUêFKVWDURHJSt-

VNêFKQiSLVĤ7H[WQLNWHUDNGORXKpEOVRXþiVWtXPČOHFNêFK YêMHYĤNWHUp0DUWLQ

QHSRNUWČREGLYRYDO7KHRGRUWHćMLåYtFHQHåGYDDVHGPGHViWLOHWênavrhl Martinovi

QČNROLN VHWNiQtDEPRKOLnad obrazovêPL scpQDPL GREĜHUR]MtPDW$WDNVHGYDSĜiWHOp

RSČWSXVWLOLGRIDVFLQXMtFtKRDQHMHQKLHURJOILFNpKREiGiQt

Ä7RåHMVRXWYpKLHURJOILFNpQiSLVVSRMHQVXPČOHFNRXWYRUERX,QiVXåSĜHNYa

SLWQHPXVt³]DþDOYNOiGDW7KHRGRUÄ9åGĢVDPRWQpKLHURJOISĜHGVWDYXMtVNYRVWQp

XPČOHFNpGtOR-VRXPVOLWHOpNWHĜtWYUGtåHWRFRGČOiþORYČNDþORYČNHPMHschopnost

YWYiĜHWXPČQt. 3ĜLEOtåLWVHNWDMHPVWYt HJSWVNêFKKLHURJOIĤtedy ]QDPHQiSĜLEOtåLWVH

WDNpNWDMHPVWYtXPČQt 2XPČQtEORQDSViQREH]SRþHWNQLKDOHQi]RUQDWRFRYODVt-

QČXPČQtMHVHYHOPLUĤ]Qt-HQRPVLSĜHþWLWHQWR~UYHN]RGERUQpOLWHUDWXU³ĜHNO

Theodor, podal Martinovi mohutnou NQLKXRXPČQtDXND]RYDOQDWWRYČW

3RMHPXPČQtMHWDNãLURNêPQRKRWYiUQêDSURPČQOLYêåHMHMSRGOHPQRKDRGERUQt

NĤQHO]HGHILQRYDW3RNXVRGHILQLFLXPČQtYFKi]HMtEXć]YODVWQRVWtXPČOHFNêFKGČO

VDPêFK XPČQt]Qi]RUĖXMHHVWHWLFNSĤVREt), nebo z MHKRKLVWRULH SĤYRGXPČQt se vy

vozuje z QiERåHQVNpKRNXOWXþLKLVWRULFNêFK XGiORVWt), anebo se MHQWYUGtåHXPČQtMHWR

FR]DQČXUþLWiVSROHþQRVWSRNOiGi NRQVWUXNWLYLVPXV . 9KLVWRULLVHNODGOGĤUD]QD]Rb-

UD]RYDFtVWUiQNXXPČQtQDVWUiQNXVGČORYDFtQHERWYRĜLYRX.URPČWČFKWRSĤVREHQt

NGHMHXPČQtVDPRVREČFtOHPVHXPČQtWDNp~þHORYČXåtYiNH]GREHQtSĜHGPČWĤNYYo

OiYiQtUĤ]QêFKQiODGDFLWĤk OpþHEQpterapii, NãtĜHQtXUþLWêFKSRVWRMĤDPãOHQHNnebo

WDNpk propagaci.

Ä=WpWRSDViåHYLGtPHåHSRMHPXPČQtMHQHXFKRSLWHOQê³SRNUDþRYDO7KHRGRU

ÄýHVNpVORYRXPČQt je odvozeno od slovesa XPČWFRåQDYR]XMHSĜHGVWDYX]UXþQRVWLD

dovednosti. .GåYãDNQČNGRQČFRXPtPĤåHWRWDNp]QDPHQDWYČGČQta schopnostvy

jDGĜRYDWYČFLEČåQpPXRNXVNUWp³ĜHNO WDMHPQČVWDĜHFDQDSLOVHþDMH

Ä9HVWDURYČNpP(JSWČXPČQt~]FHVRXYLVt VSRVYiWQêPLPtVWDFKUiPYQLFKå

SUREtKDOULWXiODVODYQRVWLNWHUpPČOXGUåRYDWSRXWRVERåtPi VYČW9SRKĜHEQtFK

NDSOtFKVHXPČQtVWiYDORGXFKRYQtFHVWRX]HPĜHOêFKVPČĜXMtFtFKNYČþQRVWL

3RGOHQHMQRYČMãtFKYê]NXPĤVHYãDNQHMVWDUãtHJSWVNpXPČQtNXSRGLYXQHQDFKi]t

YQLOVNpP~GROt2WRPWRWpPDWXMVHPsi vypsal QČNROLNYČFt³ĜHNO7KHRGRUDSRGiYDO

0DUWLQRYLVYpWH[WGRSURYi]HQpIRWRJUDILHPL0DUWLQPRKOþtVWWRWR

* * *

0H]LDåWLVtFLOHWtPSĜHG.ULVWHPVHYREODVWHFKGQHãQt=iSDGQtSRXãWČUR]SUo-

VWtUDO]HOHQpVDYDQ9OLYHPPRQVXQRYêFKGHãĢĤ]GHH[LVWRYDODþHWQiSRYUFKRYiMH]e-

UDMHMLFKåSR]ĤVWDWNGQHV]QiPHSRGQi]YHPSOiMH7WRSĜtKRGQpSRGPtQNNåLYRWX

YXåtYDOLSUDYČFtORYFLDVEČUDþLNWHĜtSUDNWLNRYDOLL]HPČGČOVWYt9OLYHPSRVWXSQpKR

YVFKiQt6DKDUYREGREtDåSĜHG.ULVWHPVHWWRSRSXODFHVWČKXMtNMLKXD

QDYêFKRGN~GROt1LOX.XOWXUDWČFKWROLGt=iSDGQtSRXãWČVHWDNVWiYi]iNODGQtPVWa-

veEQtPSUYNHPSURY]QLNVWDURHJSWVNpFLYLOL]DFH

6WRSRQČFKSUDYČNêFKREYDWHO6DKDUQDFKi]HMtGQHVYČGFLYSUHKLVWRULFNêFK

VNDOQtFKPDOEiFK.QHMGĤOHåLWČMãtPREODVWHPVWČPLWRPDOEDPLSDWĜtREODVWGilf .HEtU

(arabsky Gilf al-Kebir =GHVHQDFKi]HMtGYČQHM]QiPČMãtPtVWDMDNpVLVNDOQtYêNOHQN

NWHUpYČGFLSRMPHQRYDOLMHVNQČPL3UYQt]QLFKVHQD]êYi-HVNQČSODYFĤREMHYHQiYH

OHWHFKVWROHWt

2EODVW*LOI.HEtU 3RKOHGQD-HVNQLSODYFĤ

9MHVNQLMVRXþHUYHQRXEDUYRXvyREUD]HQOLGVNpSRVWDYYQČNROLNDVFpQiFK-H

zde VFpQDREČWRYiQtþORYČNDVFpQDYOHþHQtNUYiFHMtFtKRþORYČND þLVFpQDlidt, SĜLSRPt

QDMtFtch zajatce6QDGVHMHGQiRYêMHYYMDGĜXMtFtYtWČ]VWYtMHGQpOLGVNpVNXSLQQDG

drXKRX1HM]DMtPDYČMãtPSUYNHPWČFKWRPDOHEMVRXYãDNOLGVNpSRVWDYLþNNWHUpMDNR

ESODYDO2GWXGQi]HY-HVNQČSODYFĤ9ČGFLSRYDåXMtSODYDMtFtSRVWDY]D]HPĜHOp

6SRMXMtWWRSODYFHVSODYFL]HVWDURHJSWVNpKRSURVWĜHGtNGHMVRX]HPĜHOtþDVWRpopiso-

viQi MDNRWLNGRSODYRXYHYRGiFKERKD1XQD0RKOREVHMHGQDWRSUDVWDUpYMiGĜHQt

]HPĜHOpKRþORYČND, QHERGRNRQFHRPãOHQNXSRVPUWQpKRSXWRYiQt SODYiQt  NaNarPHURYČSDOHWČMVRXSRUDåHQtDPUWYtQHSĜiWHOp]REUD]HQLYSRGREQpSROR]H


11

/LGVNp SRVWDYLþkyNWHUpSODYRX-HVNQČSODYFĤ Detail perokresby Narmerovy palety

'UXKiD]DFKRYDOHMãtMHVNQČNWHUiEODREMHYHQDYURFHQHVHQi]HY-HVNQČ

ãHOHP. 2EUD]MVRX]GHQDPDORYiQYþHUYHQpDEtOpEDUYČ3RGOHþHVNpKRHJyptologa

0LURVODYD%iUWPDOE]DFKFXMtWĜL]iNODGQtPRWLYNWHUpSR]GČMLSĜLMDOLDUR]Yinuli

REYDWHOpYQLOVNpP~GROt=DSUYpMHWRPRWLYQiþHOQtNDUR]EtMHMtFtKRKODYQHSĜiWHO.

1iþHOQtNs SDOFiWHP-HVNQČãHOHP 3WROHPDLRV;,,FKUiPQDRVWURYČ)LOp

=DGUXKpMHWRPRWLYQiERåHQVNpSĜHGVWDYQHEHD]HPČ. V jHVNQLMH]REUD]HQDEtOi EH]KODYiSRVWDYDVåHQVNêPWČOHPNWHUpPiNRQþHWLQOYDþLSDQWHUD3RVWDYDMHRSĜHQi R]HPWDNåHSĜLSRPtQiREORXNNWHUêPĤåHPHVOHGRYDWQDHJSWVNêFKYREUD]HQtFK ERKQČNut.

%tOiEDUYDQDYR]XMHSĜHGVWDYX0OpþQpGUiKNWHUiEODVERKQtNut ]WRWRåĖRYiQD %tORXSRVWDYX]HVSRGDSRGStUiPXåVNiSRVWDYDSURYHGHQiYþHUYHQpEDUYČ9]iNODd- QtFKUVHFKQiPPĤåHSĜHGRþima kryVWDOL]RYDWVWDURHJSWVNiSĜHGVWDYDQHEHVNpREORK NOHQRXFtVHQDG]HPt6FpQXGRSOĖXMtGDOãtGYČþHUYHQpSRVWDYNWHUpEPRKOSĜLSo- PtQDWHJSWVNiERåVWYDâX a Tefnut.

Malba EtOpSRsWDY-HVNQČãHOHP Nut nad bohem Gebem jako symbolem zHPČ

=DWĜHWtWRMHPRWLYSRVPUWQpKRåLYRWD9MHVNQLVHQDFKi]tYREUD]HQtQH]QiPêFK

EH]KODYêFKãHOHP2GWXGSUDPHQtQi]HY-HVNQČãHOHPâHOPVYRX]YOiãWQtWODPRX

VStãHMDNêPVL~VWtPSRåtUDMtOLGVNpSRVWDY9RNROtãHOHPSODYRXSODYFL7WRYêMHY

PRKRXNRUHVSRQGRYDWVSRVPUWQêPLSĜHGVWDYDPLVWDURYČNêFK(JSĢDQĤNWHĜtYČĜLOLYH

VSUDYHGOLYêSRVPUWQêVRXGDYHYČþQêåLYRWYĜtãLERKĤâHOPQiPPRKRXSĜLSRPtQDW

egyptskou SRåtUDþNX]HPĜHOêFKAmemait-HVNQČWDNpREVDKXMHYHONpPQRåVWYtQDPaORYDQêFKRWLVNĤOLGVNêFKUXNRXNWHUpPRKOYPVOtFKOLGt=iSDGQtSRXãWČVPEROL]o-

YDWSRWYU]HQtYČþQpKRåLYRWD

3RåtUDMtFtãHOPD-HVNQČãHOHP 3RåtUDþND$PHPDLWSĜLSRVPUWQpPVRXGX

* * *

Martin VH]iMPHPSĜHþHWO7KHRGRURYWH[WDSRVLOQLOVHþDMHP]PRGUpKRKUQtþNX

3RFKYLOFHWLFKD]DþDOMHKRVWDUãtSĜtWHORSČWYNOiGDW

Ä7WRQRYpREMHYSRWYU]XMtåHHJSWVNiFLYLOL]DFHQHQtSRX]HGDUHP1LOXMDNVH

YČWãLQRXĜtNiDOHVStãHGDUHP=iSDGQtNGVLUR]NYHWOpSRXãWČ9HVNDOQtFKPDOEiFKVH

VHWNiYiPHVQHMVWDUãtPLNRĜHQHJSWVNpKRXPČQt

0ĤåHPHVLYãLPQRXWVPEROLNþHUYHQpDEtOpEDUY]-HVNQČãHOHP%DUYDþHr-

YHQi]GHSĜHGVWDYXMH]HPLEtOiEDUYDSDNQHEHVD6QDGRGWXGPĤåHPHYYR]RYDWWDNp

SĤYRGEDUHYNUiORYVNpNRUXQ%tOiNRUXQD+RUQtKR(JSWDEYWRPWRGXFKXSĜHGVWaYRYDODWDN]YDQêKRUQtVYČWWHGVYČWERKĤýHUYHQiNRUXQD'ROQtKR(JSWDPĤåHEêW zase symbolem VYČWDGROQtKRVYČWDOLGt3RWYU]RYDODEVHWtPVWDURHJSWVNiPãOHQND

åHHJSWVNiĜtãHUHSUH]HQWRYDQiNUiOHPH[LVWXMHMDNRVSRMHQtGYRXVYČWĤVYČWDQHEHs a

VYČWD]HPČ6YČWOLGtPiEêWYVD]HQGRVYČWDERKĤ, MDNRMHþHUYHQiNRUXQDYVD]HQDGR

NRUXQEtOp

TvarVMHGQRFHQpNUiORYVNpNRUXQPĤåHPHSDNYQtPDWMDNRKRUXYUĤVWDMtFt]~GoOt%tOiNRUXQDYHWYDUXKRUMHGQDNRGSRYtGiKRUQDWRVWLMtåQtFK]HPtDOHWDNpSĜHGVWa-

YXMHVPEROEOt]NRVWLQHEHVĤPýHUYHQiNRUXQDSDN]HPČSLVQČSĜLSRPtQiQtåLQX'HOW

QDVHYHUXDVPEROLFN]DVHVYČWOLGtNWHĜt]DNOiGDOLVYiVtGOLãWČYQtåLQiFKNRlemNilu.³7KHRGRUXNi]DOQDQiþUWHNVWDURHJSWVNêFKNUiORYVNêFKNRUXQ

EtOiNRUXQD+HGåHW þHUYHQiNRUXQD'HãUHWVMHGQRFHQiNRUXQD3ãHQW

Ä&RMHDOHQHVPtUQČ]DMtPDYp³UR]YDåRYDO7KHRGRUÄåHQČNWHUpPRWLY]WČFKWR

MHVNQtMVRXSĜtWRPQpYQHMVWDUãtPMHVNQQtPXPČQtSRFHOpPVYČWČOEUD]RWLVNĤOLdVNêFKUXNRXQDFKi]tPHQDSĜtNODGv MHVNQtFKYH)UDQFLLDOHWDNpY$UJHQWLQČþLY$Xs-

WUiOLL6YČGþtWRRMDNpPVLVSROHþQpPSR]QiQtYPVOtFKGiYQêFKOLGt3VFKRORJRYp

POXYtRWDN]YDQêFKDUFKHWSHFKREUD]HFKY]QLNDMtFtch YOLGVNpPSRGYČGRPt³ĜHNO

7KHRGRUDXNi]DO0DUWLQRYLIRWRJUDILH RWLVNĤOLGVNêFKUXNRX]UĤ]QêFKMHVNQt.

-HVNQČãHOHP -HVNQČ*DUJDV)UDQFLH-HVNQČUXNRX$UJHQWLQD

Ä2Yê]QDPXMHVNQQtKRXPČQtVHYHGRXåLYpGLVNXVH³SRNUDþRYDOYOtGQêVWDĜHF

Ä0ãOHQNDQDPDJLFNpREUD]XUþHQpN~VSČãQpPXORYHQt]YČĜHPi]QDþQpWUKOLQ

0DOEWRWLåREVDKXMtL]YtĜDWDNWHUiVHQHORYLODQHERYĤEHFQHH[LVWRYDOD, jako tomu je

WĜHEDY-HVNQLãHOHP. (VWHWLFNpKOHGLVNRåHEGiYQtOLGpFKWČOLY]GRERYDWVYpSĜt

EWNWDNpQHREVWRMt'QHVYtPHåHSURVWRUWČFKWRMHVNĖQHVORXåLONEČåQpPXREê


14

YiQt 1Qt WČRSČWRGNiåXQDPoje YêSLVN³ĜHNOVWDĜHFDSĜHGDO0DUWLQRYi tyto texty:

* * *

-HVNQČVSUHKLVWRULFNêPLPDOEDPLYND]XMtQDFHOpPVYČWČVSROHþQpVNXSLQREUa

]Ĥ OLGVNpSRVWDY]YtĜDWDDEVWUDNWQt]QDNRWLVNUXNRX

.DQDGVNi EDGDWHOND GHQHYLHYH YRQ 3HW]LQJHURYi analyzovala ve 146 francouz

VNêFKMHVNQtFKPDOE schematickêFK znakĤDYWYRĜLOD]QLFKMDNRXVLGDWDEi]L-HGQa

lo se oVLOXHWUĤ]QêFK]YtĜDWDRMHGQRGXFKpJHRPHWULFNp~WYDUMDNRNOLNDWpþiUNUu

KWURM~KHOQtNþWYHUFHVSLUilyDGDOãt=MLVWLODåHVPEROĤVHYHIUDQFRX]VNêFKOo

NDOLWiFKRSDNXMe'RPQtYiVHåHWWR]QDþNYVREČVNUêYDMtVORåLWČMãtYê]QDPDåHVH

PĤåHMHGQDWR]iEOHVN]iNODGĤMD]NRYpKRVVWpPX-LQtYČGFLVHQDRSDNGRPQtYDMtåH

WWR]QDNPČOQČMDNêGXFKRYQtDQiERåHQVNêYê]QDP

David Lewis-Williams MH]DVHWYĤUFHPWHRULHãDPDQLVPXNWHUiYVYČWOXMHMHVNQQt

PDOEMDNRYêVOHGHNãDPDQVNêFKYL]t9H]PČQČQpPVWDYXYČGRPtPDMtFLWOLYtOLGpQHj-

SUYHYLGČQtJHRPHWULFNêFKWYDUĤSRVOp]HWWRREUD]FHYHVYpPVOLSĜHYiGČMtGRSRGRE

]QiPêFKSĜHGPČWĤ]EČåQpKRåLYRWD=SDPČWLVHSĜLWRPWRQD]tUiQtYQRĜXMtWDNpIDQWa

]LiOQtREUD]]HMPpQDSROROLGVNpDSROR]YtĜHFtSRVWDY-HVNQQtXPČQtMHSDN]i]QDm

WČFKWRYL]t'tYDWVHQDPDOE]QDPHQDORWHGGtYDWVHGRMDNêFKVLGXFKRYQtFKoken

YHGRXFtFKGRMLQpGLPHQ]HVYČWD.

* * *

.Gå0DUWLQGRþHWOWWRSR]QiPNPtUQČVHXVPtYDOÄ7DNYLGtPåHWRYĤEHFQHQt

MHGQRGXFKp³GtYDOVHOLãiFNQD7KHRGRUDÄ-VPHVNXWHþQČQDQHMLVWpSĤGČUĤ]QêFKWHo-

ULt³RSČWRYDO~VPČYVWDĜHF

Ä6WDURHJSWVNiĜtãHYQtPDODVDPXVHEHMDNRGDUERåtKRVYČWD9ãHFKQRYQtMHGa-

UHPERKĤ- StVPRQiERåHQVNpSRNQDQDXNVSROHþHQVNêVVWpPYHãNHUiNXOWXUDD

XPČQt9GXFKXWpWRPãOHQNSURQiVQHPXVtEêWWČåNpSĜLMPRXWMHVNQČY=iSDGQt

SRXãWLMDNRSUYRWQtVYDWQČYHNWHUêFKVHVNU]HYQtPDYpOLGL]MHYXMHERåtVYČW-DNR by

zde sesWXSRYDOSDSUVNSĤYRGQtKR]MHYHQtNWHUpVHSURMHYtYEXGRXFtPStVPXQiEo

åHQVNêFKSĜHGVWDYiFKLYXPČOHFNêFKYMiGĜHQtFK7RWRSĤYRGQt]MHYHQtSĤVREtYPs-

OtFKOLGtQDFHOpPVYČWČUĤ]QpNXOWXUKRYãDNYMDGĜXMtUĤ]QêP]SĤVREHP9(JSWČVH

SRGMHKRYOLYHPURGtKLHURJOIMDNRYHONpXPČOHFNpERåtGtOR³ĜHNOSRHWLFNEČORYRu

VêVWDĜHFDQDSLOVH]HãYHVWNRYpKR KUQtþNXÄ3ĜtEČKRGDURYiQtHJSWVNpKRStVPDRG

ERKDPRXGURVWL7KRYWDQHPXVtEêWWHGDQL]GDOHNDYêSORGHPOLGVNpIDQWD]LH

=iYČUHPPĤåHPHĜtFLåHSRþiWNHJSWVNpKRXPČQtQiERåHQVWYtLKLHURJOILFNpKR

StVPDSUDPHQt]GXFKRYQtFKLQVSLUDFtDREMHYXMtVH MDNRPDOEQDVNDOQtFKVWČQiFK=i

SDGQtSRXãWČ 2GSRþiWNĤHJSWVNêFKGČMLQEORWHGXPČQtQHGtOQRXVRXþiVWtGXFKRv-

QtKRSRVHOVWYtYSURVWĜHGtMHGQRGXFKêFKSĜtURGQtFKVYDWĖ$OHVDPR]ĜHMPČPiãPRå

nost zvolit si jinou, pro tebe SĜLMDWHOQČMãtWHRULL³XVPtYal se Theodor a GRSLOVYĤMþDM

9PDOpPD~WXOQpPEWČODVNDYpKRVWDUFHVHUR]OpYDORSĜtMHPQpWLFKR Martinovy

NUiWNpKLHURJOILFNpQiSLVVHGQHVNHVORYXQHGRVWDODOH0DUWLQYČGČOåHWRMHYHOPL

GREĜH 2EGLYRYDO7KHRGRUD]DMHKRQHXWXFKDMtFtWRXKXSRQRYpPDQRYpPSR]QiQt

=QDOPQRKROLGtNWHĜtSRVHGPGHViWFH]WUDWLOL]iMHPRåLYRW


15

'RPĤVL0DUWLQQHVO7KHRGRURYWH[WDWDNpYHONRXRĜtãNRYRXþRNROiGX9HþHUVH

YHVYČWOHPDOpODPSLþNGORX]HGtYDOQDREUD]VWDMHPQêPåHQVNêPWČOHPNWHUpGivQêPOLGHP =iSDGQtSRXãWČmohlo ]SĜtWRPĖRYDt KYČ]GDYããtVYČW

Malba Y-HVNQLãHOHP SDWĜtN pRþiWNĤP HJSWVNpKRXPČQt

Rysy a symbolika HJWVNpKRYêWYDUQpKRXPČQt

0DUWLQRSČWVHGČOX PRKXWQpKRGXERYpKRVWROX D7KHRGRUQDOpYDO]HOHQêþDM, dnes

YãDNGREtOêFKãiONĤVEDUHYQêPLNYČW0RXGUêXþLWHO]DþDOYNOiGDW

Ä$EFKRPOpSHYQtPDOLKLHURJOILFNpQiSLVDXPČQtNWHUpMHGRSURYi]tMHSURQiV

GĤOHåLWp SR]QDWSURVWĜHGtDPãOHQtYHNWHUpPYãHY]QLNDORTo, co EDGDWHOp o starovČ

NpP(JSWČdosudpoznDOLQDQiVGRVORYDNĜLþtåHKLHURJOILFNpStVPRXPČQtDVSLUitualita se Y]iMHPQČSURSOpWDMtDYWYiĜHMtjednotu³ĜHNOILORVRILFN7KHRGRUDQDSLOVH

þDMH Ä3URWRåHWH[WNWHUpMVLSĜHNOiGDOMVRXVRXþiVWtREUD]RYêFKPDOHEĜHNQČPHVL

dnes QČFRRUVHFKHJSWVNpKRYêWYDUQpKRXPČQt

6WDURHJSWVNpPDOEQHMVRXREUD]YQDãHPVORYDVPVOX&tOHPHJSWVNpKRPDOt

ĜHQHEORWOXPRþLWVYpRVREQtFLWQHERY]EXGLWYGUXKpPþORYČNXVLOQêHVWHWLFNê]iåitekWĜHEDåHLNWRPXGRFKi]t-HKRKODYQtPFtOHPEORSĜLEOtåLWVYČWERKĤDVYČWOLGt

SURVWĜHGQLFWYtPVPEROLFNpKRMD]ND1DHJSWVNpPDOEPĤåHPHWHGKOHGČWMDNRQD

VPEROLFNpStVPRNWHUpSRSLVXMHWDMHPVWYtERåtKRDOLGVNpKRVYČWD

3RGREQRVWPĤåHPHQDMtWYNĜHVĢDQVNêFKLNRQiFK8PČOHFNWHUêYWYiĜtLNRQVH

nHQD]êYiLNRQRPDOtĜ, QêEUåikonopisec,NRQVHQHPDOXMtDOHStãRXVH7HQNGRVHQD

LNRQGtYiPiEêW]DVHWtPNGRMHþWHWHGWtPNGRUR]XPtMHMLFKVPEROLFH³7KHo-

GRU]DãHOGRYHGOHMãtPtVWQRVWLDSĜLQHVOUXVNRXNQLKXRNĜHVĢDQVNêFKLNRQiFK Mimo

jLQpVL0DUWLQSURKOtåHOWWRGYČikony:

8VĢMXåVNp]YČVWRYiQt .ĜHVW.ULVWĤY

Ä1DVSRMHQtPDOEDStVPDXND]XMHWDNpVWDURHJSWVNpVORYR VYê]QDPHPSViW, ale WDNpmalovat a YUêYDW.³ Theodor slovo naNUHVOLOSRGQČSDNSĜLSVDOYDULDQWSĜHSLVXD GR]iYRUHNQDYUKRYDQRXYêVORYQRVW

 ]6 ]Hã  V6 VHã SViWPDORYDWYUêYDWWDKDWãWČWFHP nebo rydlem

Ä-DNXåYtãSUYQt]QDNMHGYRMKOiVNRXNWHURXþWHPHMDNR]Hã þLVHã SĜHSLVRYiQRzS a sS =QDNSĜHGVWDYXMH]iNODGQtYêEDYXHJSWVNpKRStVDĜH7DVHVWiYDOD]WUXELFRYpKR SRX]GUDSURXFKRYiYiQtUiNRVRYpKRSHUD]NRåHQpKRYiþNXNGHEOXORåHQEDUYD z GĜHYČQpPDOtĜVNpSDOHW³ĜHNO7KHRGRUDXNi]DO0DUWLQRYLGYČfotografie se staroeJSWVNRXStVDĜVNRXYêEDYRX.

3tVDĜVNiYêEDYD


17

Ä'UXKêP]QDNHPVORYDSViWMH]DSHþHWČQêSDSUXVRYêVYLWHNNWHUêVORXåtMDNRGe

WHUPLQDWLY7RVDPR]ĜHMPČYãHFKQR]QiãĜtNiPWRjenom NYĤOL~SOQRVWL3RNXGVLEu-

GHPHYãtPDWVPEROLN, kterou jsme spolu SURãOLSĜHGGYČPDOHW, pakYtPHåHUiNRVo

YpSHURSĜHGVWDYXMHpravdu a URYQRYiKu a ]DSHþHWČQê svitek zase WDMHPVWYt. Egyptskp

YêWYDUQpXPČQtVHWHGQČMDNSRGtOtQD]DFKRYiYiQtERåtKR]iNRQDmaat]iNRQDSUDv

dy a URYQRYiK YãHFKYČFtDQD]SURVWĜHGNRYiQtWDMHPVWYtRåLYRWČ

V WDN]YDQpPULWXiOXRWHYtUiQt~VW se dokonce HJSWVNi YêWYDUQiGtODVWiYDODMDNê

PLVLSUĤFKRGGRYČþQpKRVYČWDERKĤ7RVDPpPĤåHPHVOHGRYDWWDNpXNĜHVĢDQVNêFK

LNRQNWHUpMVRXQD]êYiQRNQDGRYČþQRVWL. 7DNWRFKiSDQpHJSWVNpXPČQtSĤVREtGo-

NRQFHQH]iYLVOHQDWRP]GD-li je QČNGRVOHGXMH, þLQLNROLY=UĤ]QêFKQiOH]ĤYtPHåH

H[LVWRYDOERKDWČY]GREHQp SURVWRUVþHWQêPLKLHURJOILFNêPL QiSLV a malbami,

NDPQHPČOvstoupiWQLNGR]åLYêFKâORSĜHGHYãtPRVWDURHJSWVNpKURENGRNWHUêFK

FKWČOL(JSĢDQpVNU]HWDWRRNQDYSXVWLWFRQHMYtFHERåtKRVYČWOD+LHURJOIDGRSUo

YRGQpREUD]zde PČOQHXVWiOHSURSRMRYDWnebe a zemi.

9êWYDUQpXPČQtYHVWDURYČNpP(JSWČMHWHGVPEROLFNêPStVPHPNWHUpzobra-

]XMHERåtLOLGVNpVNXWHþQRVWLDOHWDNpPiXPRåQLWYVWXSERåtKRåLYRWDGRQDãtUHDOLW,

SRGREQČMDNRWRPXMHXKLHURJOIĤ

(JSWãWtPDOtĜL SRXåtYDMt takzvanou SiVRYRXperspektivuNGVHMHGQRWOLYpnama

ORYDQpVFpQ ĜDGtGRSiVĤ,WHQWR]SĤVRE]REUD]RYiQtWHGSRWYU]XMHåHHJSWVNpPDl-

EMVRXXUþLWêPGUXKHPStVPD3ĜLSRPtQiQiPWRPRGHUQtNRPLksQHERNODVLFNêILl-

PRYêSiV³ĜHNOV~VPČYHP7KHRGRUDXNi]DO0DUWLQRYi komiks VHGYČPDEDGDWHOL

]NRXPDMtFtmi KLHURJOILFNpQiSLV.

.RPLNVSRXåtYiĜD]HQtREUa]RYêFKVFpQGRSiVĤ

Martin VHVPiODOHWRXåPX7KHRGRUSRGiYDOGDOãtREUi]ek MDNRSĜtNODGSiVRYpKR

ĜD]HQt


18

3iVRYpVFpQMVRXĜD]HQQDGVHERXLYHGOHVHEH /hURENDNUiORYQ1HIHUWDUi/

Ä3URWRåHPiHJSWVNpYêWYDUQpXPČQtFKDUDNWHUStVPDPXVHOLGRGUåRYDWHJSWãWt

PDOtĜLSRPČUQČSĜtVQiSUDYLGODNWHUiSODWLODWDNpXKLHURJOIĤ³SRNUDþRYDO7KHRGRU

Ä.DåGêSĜHGPČWPiEêW]REUD]en tak, aby byla QHMOpSHUR]H]QiQDjeho podstata.

9åGEOYEUiQWDNRYê~KHOSRKOHGXNWHUêQHMYtFHYVWLKRYDOSRYDKX]REUD]RYDQpKR

SĜHGPČWX1DSĜtNODG]QDNåLYRWDanch MHQHMOpSHSR]QDWHOQêYLGt-li ho pozorovatel jako

NĜtå ]HSĜHGX, DQLNROLYMDNRVYLVORXþiUNX ]ERþQtVWUDQ. Obraz]YtĜHWH]DVHQHMYtFHYy

stihoval pohled z profilu. .DåGou YČFQHERMHMtþiVWHJSWãWtXPČOFL zobrazovali vpod

sWDWČ]HþWĜVWUDQ- ]HSĜHGX]SURILOX]H]KRUDa ]HVSRGD³7KHRGRUQDNUHVOLOSĜtNODG

anch ]HSĜHGXOHY]SURILOXGĤP]H]KRUDEĜLFKRVHVWUXN]HVSRGD

Ä3RNXGEOWDNWRSĜHGPČWzobrazen, nHSĜLSRXãWČORVHjeho SRRWiþHQtYSURVWRUXD

YXåtYiQtSHUVSHktivy, MDNWR]QiPH]QDãLFKREUD]ĤDIRWRJUDILt7tPE]WUiFHOSĜHd-

PČWVYRX~SOQRVWDGRNRQDORVWYHNWHUpEOVWYRĜHQERK=SRKOHGXSR]RURYDWHOHE

WRWLå]REUD]HQêPSĜHGPČWĤPFRVLFKEČORDMHGLQČGRNRQDOpREUD]PRKOL(JSĢDQĤP

]SURVWĜHGNRYiYDWVSRMHQtVYČþQRVWt7RMHWDNpGĤYRGSURþVHVWOHJSWVNpKRYêWYDr-

QpKRXPČQtYSUĤEČKXþDVXWpPČĜQHPČQt³ĜHNOVWDĜHF DQDSLOVH]NYČWRYDQpKR KUQtþNX

Ä.Gåbylo poWĜHEDEOPDORYDQêSĜHGPČWUR]þOHQČQQDMHGQRWOLYpVORåNDNDåGi

VORåNDEODRSČW zobrazena WDNDEEODQHMYtFHYVWLKQXWDMHMtSRGVWDWD. 3URWRPĤåHPH

YLGČWQDMHGQpQDPDORYDQpSRVWDYČQČNWHUpMHMtþiVWL]HSĜHGXDQČNWHUp]DVH]SURILOX

HlDYDNRQþHWLQåHQVNpSUVVH]REUD]RYDO]SURILOX, ale naproti tomu OLGVNpRNRD

trup EOPDORYiQ]HSĜHGX.³7KHRGRUXNi]DOQDGDOãtIRWRJUDILe.


19

+URENDNUiORYQ1HIHUWDUL +URENDNUiORYQ1HIHUWDUL

Ä9HJSWVNpPYêWYDUQpPXPČQtKUDMHWDNpGĤOHåLWRXUROLYHOLNRVW]REUD]RYDQêFK

SĜHGPČWĤ³SRNUDþRYDOEČORYODVêVWDĜHFÄýtPEOSĜHGPČWþLSRVWDYYČWãtWtPEO

FKiSiQMDNRGĤOHåLWČMãtDGĤVWRMQČMãt2GERUQtFLPOXYtRWDN]YDQpKLHUDUFKLFNpSHr-

VSHNWLYČ, FRåEVHGDORYROQČSĜHORåLWMDNRpohled SRGOH~ĜHGQtKRGQRVWL,³ ĜHNO7KHo-

dor a napsal WĜL VORYD]HNWHUêFKSRMHPKLHUDUFKLFNiSHUVSHNWLYDSRFKi]t

LHUR9 KLHURV SRVYiWQêERåVNê GĤVWRMQêFWLKRGQêQiGKHUQê)

DUFK (DUFKp SULQFLSYOiGD~ĜDG, ]DþiWHN

SHUVSLFHUH SURKOtåHW]NRXPDWKOHGČW skrze, rozpoznat)

-DNRSĜtNODGKLHUDUFKLFNpSHUVSHNWLY7KHRGRUXNi]DO0DUWLQRYLWyWRREUi]Ny.

(JSWVNpPDOEVSRVWDYDPLYUĤ]QêFKYHOLNRVWHFK


20

Ä7DNpbDUYQDHJSWVNêFKPDOEiFK PČOVYRMLVPEROLckoufunkciDþNROLYVHSo

XåtYDOi ]HVWHWLFNêFKGĤYRGĤ 2VPEROLFHEDUHYMVHPWLQDSVDOSiUPãOHQHN NWHUpVL

YãDNSĜHþWLDåGRPD³XNRQþLOGQHãQtVHWNiQtTheodor. 2EDSĜiWHOpGRSLOL]HOHQêþDMD

GRPĤVLMartin SĜLQiãHOWWR7KHRGRURY~YDK

* * *

%DUYMVRXQHGtOQRXVRXþiVWtKPRWQpKRVYČWD, SURWREODSURVWDURYČNp(JSĢDQ

EDUYDNOtþHPNWDMHPVWYtKPRW9HJSWVNpPPDOtĜVWYtEDUYYMDGĜRYDOSRYDKXEy-

WRVWtDSRGVWDWX YČFt Slovo barva PČORYKLHURJOIHFKWWRSRGRE

LZQ LYHQ  EDUYDSĜLUR]HQRVWSRYDKD xns (chenes) = EDUYDKPRWDSRGVWDWDMiGUR

OEČVORYDQH]QDPHQDMtSRX]Hbarvu. Slovo iven ]QDPHQiWDNppovahu þLtempera

ment a slovo chenes zase hmotu a podstatu.

9VYČWOHQt]QDNĤ

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

UiNRVRYêNYČW

i

(i)

]DSHþHWČQê

svitek

determinativ

SRXãWQt]DMtF

wn

(ven)

SODFHQWDVtWR

klubko provazu

x

(ch)

YOQNQDYRGČ

ĜHN1LO

n

(n)

SĜHKQXWp

SOiWQR

s

(s)

GHWDLOYODVĤ determinativ

blok kamene;

cihla

determinativ

(JSWãWtXPČOFLSRXåtYDOLãHVW]iNODGQtFKEDUHYDNDåGi]QLFKPČODVYĤMVPERlic

NêYê]QDPZELE1Èý(59(1È%Ë/Èý(51Èä/87È 02'5È.

=(/(1È%$59$

=HOHQiEDUYDEODVPEROHPYHJHWDFHREQRYåLYRWDDY]NĜtãHQt=iNODGHPHJSt

VNpKRVORYD]HOHQêMH]QDN]HOHQpKRSDSUXVRYpKRYêKRQNXNWHUêSĜHGVWDYXMHWURMKOis

ku wAD3DSUXVMHGRSURYi]HQ]YXNRYêPGRSOĖNHPYSRGREČNREU

Z$' YDGå  ]HOHQê, zelenost


21

3DSUXVUHSUH]HQWXMHSĜtURGXDNREUDSĜHGVWDYXMH ERåtVtOX6PEROLFNse zdevy

jaGĜujeåHSĜtURGDQHEHUHVYRXåLYRWQtVtOXVDPD]HVHEHDOH]HVSRMHQtVERåtPVYČWHP

8VLUYOiGFHĜtãH]HPĜHOêFKMHþDVWR]REUD]RYiQVH]HOHQRXSOHWt3ĜLSRPtQiVHWtP

SĜtEČKYQČPåMH]DYUDåGČQEUDWUHP6XWHFKHPDOH]QRYXRåtYiSRGREHQSURERX]HMtFt

VHSĜtURGČ8VLURYD]HOHQiNĤåHMDNRVPEROY]NĜtãHQtDYČþQpKRåLYRWDMHSDNQDGČMt

SURYãHFKQ]HPĜHOpNWHĜtSĜLFKi]HMtNSRVPUWQpPXVRXGX1ČNGVHEĤK8VLUWLWXORYDO

jako 9HONê=HOHQê.

=HPĜHOêSĜHGVWXSXMHSĜLSRVPUWQpPVRXGXSĜHG8VLUD

3UR]HOHQRXEDUYXSĜLVX]RYDOL(JSĢDQpåLYRWRGiUQRXDOpþLYRXmoc malachitu.

7HQWR]HOHQêGUDKRNDPEOXåtYiQMDNRRFKUDQDSĜHGVLODPLVPUWL=iNODGHPHJSWVNp

ho slova malachit MHRSČW]QDNSDSUXVRYpKRYêKRQNX

Z$' YDGå  ]HOHQêNiPHQPDODFKLW

9VYČWOHQt]QDNĤ

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

NXĜHNĜepelky

w

(v)

zrnka StVNXþL

PLQHUiOX

determinativ

]WURMHQê

=WURMHQê determinativ XND]XMHQDSRPQRåQpSRGVWDWQpMPpQR]QDNNĜHSHOþtKRPOi

GČWHMHSDN]YXNRYêPGRSOĖNHPNWURMKOiVFHwAD9tPHåH]QDNNĜHSHONVPEROL]XMH

QHXVWiOêUĤVWDUR]YRMSURWRPĤåHPHVORYRmalachit YVPEROLFNpURYLQČSĜHþtVWMDNR

XVWDYLþQêUĤVWSĜtURGQtFKVLO.

6PDODFKLWHPMDNRVPEROHPY]NĜtãHQtDQRYpKRåLYRWDVHVHWNiYiPHYNDSLWROH


22

HJSWVNpNQLKPUWYêFK=HPĜHOê8VLU$QLMHVPEROLFNSRSLVRYiQMDNRYHOLNêVRNRO

NWHUêPi]HOHQiPDODFKLWRYiNĜtGODviz kniha S Theodorem o hieroglyfech str. 326/

9]HOHQpEDUYČVHWDNp]REUD]XMHWDN]YDQpHorovo oko3RGOHPêWX6XWHFKUR]WUKDO

+RURYLRNRQDPQRKRNRXVNĤ%ĤK7KRYWSRGOHMHGQpYHU]H+RURYRRNRX]GUDYXMH

SRGOHGUXKpYHU]HWYRĜtRNR]FHODQRYp,]GHWHG]D]QtYiPãOHQND]QRYXRåLYHQt

(JSĢDQp WRWRRNRQD]êYDOLYHGåDW6ORYRMHRGYR]HQRRGYêUD]XYHGåDNWHUê]QDPHQi

]GUDYê, ]FHOHQê, ãĢDVWQê.

Z'$W YHGåDW  +RURYRX]GUDYHQpRNR Z'$ YHGåD  ]GUDYêãĢDVWQê

9VYČWOHQt]QDNĤ

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

vrtidlo naroz

GČOiQtRKQČ

wDA

YHGåD

ERFKiQHN

chleba

t

(t)

egSWVNêVXS

A

(a)

Horovo oko determinativ

Horovo RNREORVSRMRYiQRVPČVtFHPNWHUêVH]QRYXD]QRYXREQRYXMH0WROo-

JLFNêSĜtEČKVHWDNSURSRMXMHVNRVPLFNêPVYČWHP $PXOHWDPDOEV+RURYêPRNHP

WHG]SURVWĜHGNRYiYDORFKUDQX]GUDYtDåLYRW

7DNpPRĜH je spojRYino se zelenou barvou. (JSĢDQpKRQD]êYDOLYêUD]HPYHOLNê

]HOHQê þLWRYHOLNp]HOHQp.

Z$'ZU YDGåYHU  PRĜHvelikê zeleQê /'26/29$WRYHOLNp]HOHQp/

9VYČWOHQt]QDNĤ

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

znak

Yê]QDP

znaku

SĜHSLV

YêVORYQRVW

YODãWRYND

MLĜLþND

wr

(ver)

YRGQtNDQiO determinativ

8VLUĤYWLWXO9HONê=HOHQê ]QDPHQDOYODVWQČPRĜH. 7REORSRYDåRYiQR]DYãHSRKl-

FXMtFt FKDRWLFNRXSURSDVWDOHVRXþDVQČ]DQHYþHUSDWHOQRXVtOXåLYRWD9WLWXOXVHRGUiåt
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist