načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Rusko-český / česko-ruský kapesní slovník - kolektiv autorů TZ-one

Rusko-český / česko-ruský kapesní slovník

Elektronická kniha: Rusko-český / česko-ruský kapesní slovník
Autor:

Tento Rusko-český / česko-ruský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,ru
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 519
Jazyk: cs,ru
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Rusko-český / česko-ruský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje cca 20.000 hesel. Slovní zásoba je tedy zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KAPESNÍ SLOVNÍK

20 000 hesel

§

...pro každého

RUSKO-ČESKÝ

ČESKO-RUSKÝ


RUSKO-ČESKÝ

ČESKO-RUSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013RUSKO-ČESKÝ

ČESKO-RUSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez

předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné

užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování,

darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (PDF verze)

ISBN 978-80-87873-14-4


авиа letectví

анат. anatomie

археол. archeologie

архит. architektura

биол. biologie

биохим. biochemie

ботан. botanika

воен. vojenství

геогр. geografi e

геол. geologie

горн. těžba

зоол. zoologie

информ. informatika

иск. umění

ист. historie

книжн. literatura

кул. kuchařství

лингв. lingvistika

лит. literatura

мат. matematika

мед. medicína

межд. citoslovce

мест. místní

метал. metalurgie

мор. loďařství

муз. hudba

офиц. ofi ciální termín

полигр. polygrafi e

полит. politika

спорт sport

текст. textilní průmysl

тех. technika

фарм. farmaceutický průmysl

физ. fyzika

физиол. fyziologie

фин. fi nance

фото fotografi e a fotochemie

хим. chemie

церк. církev

экон. ekonomika

Seznam zkratek

ед. jednotné číslo

ж ženský rod

жив. životné

м mužský rod

межд. citoslovce

мест. zájmeno

мн. množné číslo

нареч. příslovce

предл. předložka

с střední rod

союз spojka

част. částice

числ. číslovka anat. anatomie astr. astronomie círk. církev elektr. elektrotechnika f ženský rod fi n. peněžnictví fyz. fyzika gram. gramatika hud. hudba

chem. chemie

m mužský rod

med. medicína

n střední rod

obch. obchod

pl množné číslo

sport. sport

tech. technika

zkr. zdrobnělina, zkratka

RUSKÁ AZBUKA

Azbuka Česky Azbuka Česky

A a [a] Р р [r]

Б б [b] С с [s]

В в [v] Т т [t]

Г г [g] У у [u]

Д д [d] Ф ф [f]

Е е [je] Х х [ch]

Ё ё [jo] Ц ц [c]

Ж ж [ž] Ч Ч [č]

З з [z] Ш Ш [š]

И и [i] Щ Щ [šč]

Й й [j] Ъ Ъ [tvrdý znak]

К к [k] Ы Ы [y]

Л л [l] Ь Ь [měkký znak]

М м [m] Э Э [e]

Н н [n] Ю ю [ju]

О о [o] Я я [ja]

П п [p] RUSKO-ČESKÝ SLOVNĺK агломерация абажур м (-а) stínítko аббревиатура ж (-ы) zkratka абзац м (-а) odstavec абонемент м (-а) permanentka,

předplatné

аборт м (-а) potrat

абрикос м (-а; мн. -ов) meruňka

абсолютно нареч. absolutně,

načisto, naprosto, úplně, zcela

абсолютный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна, -тно) absolutní,

naprostý, úplný

абсорбировать частица (-рую,

-руешь; абсорбированный; -ван,

-а, -о) absorbovat, pohl covat,

vstřebávat

абстрактный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна, -тно) abstraktní

абсурд м (-а) absurdita, nesmysl

абсурдный прил. (-ая, -ое; -ден,

-дна, -дно) absurdní, nesmyslný

авангардный прил. (-ая, -ое)

průkopnický

аванс м (-а) záloha, platbapředem

авантюра ж (-ы) dobrodružství

авантюрист м (-а) dobrodruh

авария ж (-и) nehoda, havárie

август м (-а) srpen

авиабилет м (-а) letenka

авиалиния ж (-и) letecká linka

авиапочта ж (-ы) letecká pošta

авиатор м (-а) letec

авиационный прил. (-ая, -ое)

letecký

авиация ж (-и) letectví, letectvo

австралийский прил. (-ая, -ое)

australský

Австралия ж (-и) Austrálie

австрийский прил. (-ая, -ое)

rakouský

Австрия ж (-и) Rakousko

автобус м (-а) autobus

автобусная остановкаautobusová zastávka

автограф м (-а) autogram,vlastnoruční podpis

автомагистраль ж (-и) dálnice

автоматический прил. (-ая,

-ое) automatický; samočinný

автомашина ж (-ы)automobil, auto

автомобиль м (-я) automobil,

auto

автономия ж (-и) autonomie,

samospráva

автор м (-а) autor

авторитет м (-а) autorita

авторский прил. (-ая, -ое)autorský

автострада ж (-ы) dálnice

автотранспорт м (-а)automobilová doprava

автоцистерна ж (-ы) cisterna

агент м (-а) agent, jednatel,

zprostředkovatel

агентство c (-а) agentura

агломерация ж (-и)aglomerace

А а


10аграрный

аграрный прил. (-ая, -ое)agrární, zemědělský Аграрная

политика, реформа. Agrární

politika, reforma.

агрессия ж (-и) agrese

ад м (-а; предл. об аде, в аду)

peklo

Адам м (-а) библ. Adam

адаптация ж (-и) adaptace

адвокат м (-а) advokát, právní

zástupce

адвокатский прил. (-ая, -ое)

advokátní

администрация ж (-и)administrativa, správa

адоптировать osvojit

адрес м (-а; мн. - адреса, -ов)

adresa

адресат м (-а) adresát, příjemce

адресная книга adresář

адресовать (-сую, -суешь; -ован -

ный) adresovat

ажурный прил. (-ая, -ое)dochvilný; pohotový; průsvitný

азарт м (-а) náruživost, vášeň,

zápal

азбука ж (-и) abeceda, azbuka

Азия ж (-и) Asie

аист м (-а) čáp

академический прил. (-ая, -ое)

akademický

академия ж (-и) akademie

аквариум м (-а) akvárium

акклиматизация ж (-и)aklimatizace

аккомпанемент м (-а)doprovod (hudební)

аккордеон м (-а) akordeon,

harmonika

аккредитовать (-тую, -туешь;

-ованный) фин. akreditovat

аккумулировать (-рую,-руешь; аккумулированный; -ван,

-а, -о) akumulovat, hromadit

аккумулятор м (-а) akumulátor

аккумуляция ж (-и) akumulace

акробат м (-а) akrobat

акробатика ж (-и) akrobacie

акселерация ж (-и) akcelerace

акт м (-а) akt, čin; jednání (vdivadle)

актёр м (-а) herec

актив м (-а) aktiva

активист м (-а) funkcionář,

aktivista

активность ж (-и) aktivita,

činnost

активный прил. (-ая, -ое; -вен,

-вна) aktivní, činný

актуализация ж (-и)aktualizace

актуализировать (-рую,-руешь) aktualizovat

актуальный прил. (-ая, -ое;

-лен, -льна) aktuální, naléhavý

 Актуальная тема.Aktuální téma.

акула ж (-ы) žralok

акушёр/ акушeр м (-а) porodník

акцент м (-а) přízvuk, akcent

акционер м (-а) akcionář

акционерный прил. (-ая, -ое)

akciový

акция ж (-и) эк. akcie; akce,

sleva

Албания ж (-и) Albánie

алгебра ж (-ы) algebra

алиби c нескл. офиц. alibi аннулирование алименты мн. (-ов) alimenty,

výživné Платить а./Получать а. Platit/ dostat alimenty.

алкоголизм м (-а) alkoholizmus

алкоголик м (-а) alkoholik

алкоголь м (-я) alkohol,lihovina

алкогольный прил. (-ая, -ое)

alkoholický

аллигатор м (-а) зоол. aligátor

алло! межд. haló!

алмаз м (-а) diamant

алтарь м (-я) астр. oltář

алфавит м (-а) abeceda

алчность ж (-и) chamtivost

алый прил. (-ая, -ое; -ал) rudý 

Алая роза. Rudá růže.

альбинос м (-а) albín

альбом м (-а) album

альманах м (-а) almanach,

ročenka

альпийский прил. (-ая, -ое)

alpský; vysokohorský

альпинизм м (-а) horolezectví

альпинист м (-а) horolezec

Альпы мн. Alpy

альтернатива ж (-и)alternativa, volba

альянс м (-а) aliance

амбар м (-а) stodola

амбиция ж (-и) ctižádost,ješitnost

амбулатория ж (-и)ambulance, ošetřovna, zdravotní

středisko

Америка ж (-и) Amerika

американец м (-нца) Američan

аминь межд., церк. amen

амнистировать (-рую, -руешь;

-анный) amnestovat, udělit

amnestii

амнистия ж (-и) amnestie

аморальный прил. (-ая, -ое;

-лен, -льна) amorální, nemorální

 А. человек. Amorální člověk.

амортизатор м (-а) тех. tlumič,

nárazník

амортизация ж (-и)amortizace, odpis

ампутация ж (-и) amputace

амулет м (-а) amulet

амфибия ж (-и) obojživelník

анализ м (-а) analýza, rozbor

анализировать (-рую, -руешь;

-анный) analyzovat, rozebírat

аналитик м (-а) analytik

аналитический прил. (-ая, -ое)

analytický

аналогия ж (-и) analogie

анальгетик м (-а) analgetikum

ананас м (-а) ananas

анархист м (-а) anarchista

анархия ж (-и) anarchie

анатомия ж (-и) anatomie

ангел м (-а) anděl

ангина ж (-ы) мед. angína

английский прил. (-ая, -ое)

anglický

англичанин м (-а) Angličan

Англия ж (-и) Anglie

Андрей м Ondřej

анекдот м (-а) anekdota, vtip

анестезия ж (-и) мед.anestezie, znecitlivění

анкерный канат kotevní lano

анкета ж (-ы) anketa, dotazník

аннулирование c (-я) anulace,

zrušení


12аноним

аноним м (-а) anonym

анонимный прил. (-ая, -ое; -мен,

-мна) anonymní Анонимное

письмо. Anonymní dopis.

анонс м (-а) oznámení, plakát

ансамбль м (-я) celek; soubor

(umělecký)

антенна ж (-ы) anténa

антибиотик м (-а) фарм.antibiotikum

антиквар м (-а) starožitník

антипатия ж (-и) antipatie,

odpor, nechuť

антисемитизм м (-а)antisemitizmus

антресоли мн. (-ей) podkroví

антропология ж (-и)antroologie

апартамент м (-а) apartmá

апатия ж (-и) apatie, netečnost

апеллировать (-рую, -руешь)

apelovat

апелляция ж (-и) odvolání

апельсин м (-а) pomeranč

аплодировать (-рую, -руешь)

aplaudovat, tleskat

аплодисменты м мн. (-ов)

aplaus, potlesk

апоплексия ж (-и) мед. mrtvice

апостол м (-а) apoštol

аппарат м (-а) přístroj, zařízení;

orgán; aparát, systém

аппаратура ж (-ы) aparatura,

přístroj, zařízení

аппетитный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) chutný есть с

аппетитом jíst s chutí

аппроксимативный прил.

při bližný

апрель м (-я) duben

аптека ж (-и) lékárna

аптекарь м (-я) lékárník

араб м (-а) Arab

арабский прил. (-ая, -ое)arabský

арбитр м (-а) rozhodčí

арго ср, нескл. разг. hantýrka

аргумент м (-а) argument,důvod

аргументировать (-рую,-руешь; -анный) argumentovat,

odůvodnit

арена ж (-ы) aréna; scéna

аренда ж (-ы) nájem, pronájem

арендовать (-дую, -дуешь;

-ованный) najímat,pronajímat si

арест м (-а) vězení, zadržení

арестант м (-а) vězeň

аридный прил. suchý

аристократ м (-а) aristokrat

аристократический (-ая, -ое)

aristokratický

аристократия ж (-и)aristokracie

арифметика ж (-и) aritmetika

ария ж (-и) муз. árie

аркада ж (-ы) архит. arkáda,

podloubí

армейский прил. (-ая, -ое)armádní

армировать (-рую, -руешь)

тех. vyztužit

армия ж (-и) armáda

аромат м (-а) aroma, vůně

артерия ж (-и) tepna

артист м (-а) artista, herec,

umělec


13 аэростат

артистический прил. (-ая, -ое)

artistický, herecký; mistrovský;

umělecký

арфа ж (-ы) муз. harfa

архив м (-а) archív

архиепископ м (-а) церк.arcibiskup

архитектор м (-а) architekt,

stavitel

архитектура ж (-ы)architektura, stavitelství

асбест м (-а) azbest

асиметрия ж (-и) asymetrie

аскетизм м (-а) askeze

аспект м (-а) aspekt, hledisko

ассамблея ж (-и) shromáždění

ассенизация ж (-и) asanace

ассимилировать (-рую,-руешь; -анный) přizpůsobit

ассимиляция ж (-и) asimilace

ассистент м (-а) asistent

ассистировать (-рую, -руешь)

asistovat А. хирургу.Asistovat chirurgovi.

ассоциация ж (-и) asociace,

svaz

астма ж (-ы) мед. astma

астрология ж (-и) astrologie

астрономия ж (-и) astronomie

асфальт м (-а) asfalt

атака ж (-и) воен., спорт útok

атаковать (-кую, -куешь;-ованный) útočit, zaútočit

атлантический прил. (-ая, -ое)

atlantický А. окeaн Atlantský

oceán

атлас м (-а) atlas

атлетика ж (-и) atletika

атм (= атмосферабарометрическая) atmosféra (atm.)

атмосфера ж (-ы) atmosféra,

ovzduší

атом м (-а) atom

атташе м, нескл. atašé, diplomat

аттестат м (-а) osvědčení, atest

 а. зрелости maturitnívysvědčení

аттракцион м (-а) atrakce

аудиенция ж (-и) audience

аукцион м (-а) экон. aukce,

dražba

афиды mšice

Африка ж (-и) Afrika

африканец м (-нца) Afričan

африканский прил. (-ая, -ое)

africký

аффектированный прил. (-ая,

-ое; -ан) afektovaný

аэрация ж (-и) ventilace

аэродинамический прил. (-ая,

-ое) aerodynamický

аэростат м (-а) balónбаба баба ж (-ы) baba, žena, ženská баба-яга ж (бабы-яги) ježibaba бабник м (-а) разг. sukničkář бабочка ж (-и) motýl бабушка ж (-и) babička багаж м (-а) zavazadlo багажник м (-а) kufr (auta) база ж (-ы) báze; základna,

středisko

базар м (-а) bazar, tržiště

базисный прил. (-ая, -ое)opěrný, základní

бакалавр м (-а) bakalář

баклажан м (-а) baklažán, lilek

бактерия ж (-и) биол. bakterie

бал м (-а, предл. о бале, на балу;

- балы) bál, ples

баланс м (-а) rovnováha

балансировать (-рую, -руешь)

balancovat, bilancovat

балбес м (-а) разг. blbec

балерина ж (-ы) baletka

балет м (-а) balet

балетмейстер м (-а) baletní

mistr

балкон м (-а) balkon

балласт м (-а) balast, přítěž,

zatížení

балластный прил. (-ая, -ое)

odpadový, zbytečný

Б б

баловать (-лую, -луешь;-ованный) hýčkat, rozmazlovat

баловень м (-вня) разг.mazánek, mazlíček

бальзам м (-а) balzám

бамбук м (-а) ботан. bambus

бампер м (-а) nárazník

банальность ж (-и) banalita

банальный прил. (-ая, -ое; -лен,

-льна) banální

банан м (-а) banán

банда ж (-ы) banda, tlupa

бандит м (-а) bandita, lump

банк м (-а) banka

банкетка ж (-и) sedačka

банкир м (-а) bankéř

банкнот м, = банкнота (-а; род.

п. мн. ч. -ов) bankovka

банковский прил. (-ая, -ое)

bankovní

банкрот м (-а) bankrot

банкротство c (-а) экон.bankrot, krach, úpadek

бант м (-а) mašle, stuha

банщик м (-а) lázeňský(pracovník)

баня ж (-и) lázně; lázeň, koupel

бар м (-а) bar; bufet

барабан м (-а) buben

барабанить (-ню, -нишь)bouchat, bubnovat

барабанщик м (-а) bubeník

барак м (-а) barák

баран м (-а) beran

баранина ж (-ы) skopové (maso)

баранчик м (-а) petrklíč

барахло c (-а) разг. harampádí

барахтаться (-аюсь, -аешься)

plácat se


15 безбожный

барашек м (-шка) beránek,

jehně

барокко ср, нескл. муз. baroko

барочный прил. (-ая, -ое)barokní (sloh)

баррикада ж (-ы) barikáda

барс м (-а) зоол. levhart, pardál

барский прил. (-ая, -ое) panský

барсук м (-а) зоол. jezevec

бархат м (-а (-у)) samet

бархатный прил. (-ая, -ое; -тен,

-тна) sametový

барышня ж (-и; род. п. мн. ч.

шень) slečna

бас м (-а) муз. bas

басистый прил. (-ая, -ое; -ист)

basový, nízký

баскетбол м (-а) basketbal,

košíková

басня ж (-и; род. п. мн. ч. -сен)

bajka, báchorka

бассейн м (-а) bazén плавательный бассейн plavecký

bazén

бастард м (-а) kříženec

бастион м (-а) bašta, hradba

бастовать (-тую, -туешь)stávkovat

батальон м (-а) prapor, batalion

батарейка ж (-и) эл. baterie

батут м (-а) спорт trampolína

бахвал м (-а) разг. chvastoun

бахвальство c (-а) разг.chvastounství

бахрома ж (-ы) třásně, třepení

бацилла ж (-ы) bacil

бациллоноситель м (-я)bacilonosič

башмак м (-а) bota; zarážka

башня ж (-и; род. п. мн. ч.

-шен) věž

баян м (-а) муз. harmonika,

akordeon

бегемот м (-а) hroch

беглец м (-а) uprchlík, dezertér

бегло нареч. plynule; narychlo

бегом нареч. během, klusem

беготня ж (-и) разг. shon,zmatek, pobíhání

бегство c (-а) útěk, úprk,zběhnutí; ústup

бегун м (-а) běžec

бедность ж (-и) bída, chudoba,

nouze

бедняга м и ж (-и) разг. chudák,

ubožák

бедренный (-ая, -ое) анат.

bederní; stehenní

бедро c (-а; мн. ч. бёдра, бёдер,

бёдрам) stehno, kyčel, kýta

бедствие c (-я) neštěstí,pohroma; kalamita

бедствовать (-твую, -твуешь)

živořit

беж(евый) (-ая, -ое) разг.béžový

беженец м (-нца) běženec,

uprchlík

без, безо предл. bez

без малого téměř, skoro

без сомнения bezpochyby,

nepochybně

безалаберность ж (-и) разг.

lajdáctví, nedbalost

безбожие c (-я) ateizmus

безбожник м (-а) разг. neznaboh

безбожный прил. (-ая, -ое;

-жен, -жна) bezbožný


16безвластие

безвластие c (-я) bezvládí

безводный прил. (-ая, -ое; -ден,

-дна) suchý, bez vody

безвозвратный прил. (-ая,

-ое; -тен, -тна) nenávratný;

nevratný

безвозмездно нареч.bezplat

ně, zdarma

безвозмездный прил. (-ая,

-ое; -ден, -дна) bez(ú)platný,

neplacený Безвозмездная

помощь. Bezplatná pomoc.

безвредный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) neškodný,nezávad

ný Безвредное средство.

Nezávadný přípravek.

безвыходный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) beznadějný, zoufalý

безголовый прил. (-ая, -ое; -ов)

bezhlavý; hloupý

безграмотный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) negramotný,ne

vzdělaný

безграничный прил. (-ая, -ое;

-чен, -чна) bezmezný,neo

mezený

безделица ж (-ы) maličkost,

drobnost

безделушка ж (-и) hračka,

tretka

безделье c (-я) nečinnost,pasi

vita, zahálka

бездельник м (-а) разг. lenoch,

povaleč

бездельничать (-аю, -аешь)

lenošit, povalovat se, zahálet

безжалостный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) krutý, bezcitný,

nelítostný Б. тиран. Krutý

tyran.

безжизненный прил. (-ая, -ое;

-знен, -зненна) bezvládný

беззаботный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) bezstarostný

беззащитный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) bezbranný,bez

mocný

безлюдный рил. (-ая, -ое; -ден,

-дна. x) neobydlený, pustý,

liduprázdný Б. переулок.

Prázdná ulice.; Безлюдная

местность. Neobydlenáob

last.

безнадёжность ж (-и)bezna

děj, zoufalství

безнадёжный прил. (-ая, -ое;

-жен, -жна, -жно) beznadějný

безнаказанность ж (-и)bez

trestnost

безнравственность ж (-и)

nemravnost

безнравственный прил. (-ая,

-ое; -вен, -венна) amorální,

nemravný

безоговорочный прил. (-ая,

-ое; -чен, -чна) bezpodmínečný,

bezvýhradný

безопасность ж (-и) bezpečí,

jistota

безопасный прил. (-ая, -ое;

-сен, -сна) bezpečný, neškodný

 Безопасное место.Bezpeč

né místo.

безотзывный прил. (-ая, -ое)

neodvolatelný

безошибочно нареч. přesně,

správně

безошибочный прил. (-ая, -ое;


17 бесноватый

-чен, -чна) bezchybný, přesný,

spolehlivý, správný

безработица ж (-ы)neza

městnanost

безработный прил. (-ая, -ое)

nezaměstnaný

безрассудный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) bezhlavý, bláhový,

nerozumný, nerozvážný

безрезультатный прил. (-ая,

-ое; -тен, -тна) bezvýsledný,

marný Б. спор. Bezvýsledný

spor.

безрукий прил. (-ая, -ое; -ук)

neobratný, nešikovný

безукоризненный прил. (-ая,

-ое; -знен, -зненна) bezvadný,

dokonalý Б. вкус. Dokonalý

vkus.

безупречный прил. (-ая, -ое;

-чен, -чна) bezúhonný;bez

vadný, dokonalý, bezchybný

 Безупречная репутация.

Bezúhonná pověst.;Безупреч

ная работа. Dokonalá práce.

безусловно част. jistě, určitě,

naprosto

безусловный прил. (-ая, -ое;

-вен, -вна) bezvýhradný,bez

podmínečný, naprostý

безучастность ж (-и)bez

citnost

безучастный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) nezúčastněný;lho

stejný, nevšímavý

безымянный прил. (-ая, -ое;

-янен, -янна) bezejmenný

белая наклейка leukoplast

белка ж (-и) veverka

беллетристика ж (-и) beletrie

беловик м (-а) čistopis

белок м (-лка) bílek, bílkovina;

bělmo (oka)

белый прил. (-ая, -ое; бел, бела,

бело) bílý; světlý б. конь

bělouš

бельгиец м (-гийца) Belgičan

бельгийский прил. (-ая, -ое)

belgický

Бельгия ж (-и) Belgie

бельё c (-я) prádlo

бензин м (-а (-у)) benzín

берег м (-а, о береге, на берегу;

мн. ч. берега, -ов) břeh

бережливость ж (-и)opatr

nost, šetrnost

беременная ж (-ой) gravidní,

těhotná; březí

беременность ж (-и)gravidi

ta, těhotenství; březost

беречь (-регу, -режёшь, -регут;

берёг, -регла, -ло; берёгший)

chránit; opatrovat

беречься (-регусь, -режёшься;

-регутся; берёгся, -реглась,

-лось; берёгшийся) chránit se

бес м (-а) běs, ďábel

беседа ж (-ы) beseda, diskuse,

rozhovor

беседка ж (-и) altán

беседовать (-дую, -дуешь)

debatovat; povídat si

бескорыстный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) nezištný, obětavý 

Б. человек. Obětavý člověk.; Б.

поступок. Nezištný čin.

бесноватый прил. (-ая, -ое)

posedlý


18бесперебойно

бесперебойно нареч.nepře

tržitě

бесплатно нареч. bezplatně,

zadarmo

бесплатный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) bezplatný,ne

placený, volný Б. проезд.

Volný průjezd.; Бесплатное

обучение. Bezplatné studium.

Бесплатные обеды. Obědy

zdarma.

бесплодность ж (-и) marnost,

neplodnost

бесплодный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) jalový, marný,zby

tečný

беспокоить (-ою, -оишь)obtě

žovat; rušit, vyrušovat

беспокойство c (-а) neklid;

nepokoj

бесполезный прил. (-ая, -ое;

-зен, -зна) zbytečný, marný 

Бесполезные усилия.Zby

tečné úsilí.

беспомощный прил. (-ая, -ое;

-щен, -щна) bezmocný,bez

radný

беспорядок м (-дка)nepořá

dek; zmatek

беспошлинный прил. (-ая,

-ое) bezcelní (dovoz) Б. ввоз

товаров. Bezcelní dovoz zboží.

беспощадный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) bezohledný, krutý,

nelítostný, nemilosrdný

бесправие c (-я) anarchie,bez

práví

бесправный прил. (-ая, -ое;

-вен, -вна) bezprávný

беспредельный прил. (-ая,

-ое; -лен, -льна) bezmezný,

nesmírný, nezměrný Беспре

дельная любовь. Bezmezná

láska.; Беспредельнаяотва

га. Nesmírná odvaha.

беспрерывно нареч.nepřetr

žitě, neustále

беспримесный прил. (-ая, -ое)

тех. čistý, ryzí

беспринципность ж (-и)bez

zásadovost

беспристрастный прил. (-ая,

-ое; -тен, -тна) nestranný,

nezaujatý, objektivní Б.при

говор. Spravedlivý rozsudek.

беспроцентный прил. (-ая,

-ое) хим., физ. bezúročný 

Беспроцентная ссуда.Bez

úročná půjčka.

бессвязный прил. (-ая, -ое;

-зен, -зна) úryvkovitý,nesou

vislý Б. рассказ. Nesouvislá

povídka.

бессердечный прил. (-ая, -ое;

-чен, -чна) bezcitný, krutý,bez

ohledný Б. человек.Bezo

hledný člověk.

бессильный прил. (-ая, -ое;

-лен, -льна) bezmocný,bezvlád

ný, nemohoucí

бессмертный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) nesmrtelný, věčný

бессмыслица ж (-ы) разг.

nesmysl, hloupost

бессодержательный прил.

(-ая, -ое; -лен, -льна)bezob

sažný, plytký, prázdný Бес

содержательная статья.


19 благо

Bezobsažný článek.

бессонница ж (-ы) nespavost

бесспорный прил. (-ая, -ое;

-рен, -рна) nesporný,nepopi

ratelný

бесстрашный прил. (-ая, -ое;

-шен, -шна) neohrožený,odváž

ný Б. воин. Odvážný voják.

бесстыдный прил. (-ая, -ое;

-ден, -дна) nestydatý, hanebný

бестактный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) netaktní,neoma

lený, nešetrný Б. человек.

Netaktní člověk.; Б. вопрос.

Indiskrétní dotaz.

бесформенный прил. (-ая,

-ое; -мен, -менна) beztvarý 

Бесформенная масса.Bez

tvará hmota.

бесхарактерный прил. (-ая,

-ое; -рен, -рна) bezcharakterní

 Б. человек. Bezcharakterní

člověk.

бесхитростный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) bezelstný;prosto

duchý Б. ребёнок. Bezelstné

dítě.

бесцветный прил. (-ая, -ое;

-тен, -тна) bezbarvý;nevý

razný

бесчеловечный прил. (-ая,

-ое; -чен, -чна) nelidský,ukrut

ný Бесчеловечноеобраще

ние. Kruté zacházení.

бесчестить (-ещу, -естишь)

hanobit, pomlouvat

бесчинство c (-а) výtržnost

бесчувственный прил. (-ая,

-ое; -вен, -венна) bezcitný, krutý

бетон м (-а (-у)) тех. beton

бетономешалка ж (-и) тех.

míchačka (na beton)

бешенство c (-а) vztek;vztek

lina

библейский прил. (-ая, -ое)

biblický

библиотека ж (-и) knihovna

библиотекарь м (-я) knihovník

библия ж (-и) bible

бидон м (-а) kanystr, konev

бизнес м ((нэ) -а) byznys,pod

nikání

бизнесмен м ((нэ) -а)obchod

ník, podnikatel

бижутерия ж (-и) bižuterie

билет м (-а) jízdenka, lístek;

vstupenka; průkaz

бильярд м (-а) biliár, kulečník

бинарный прил. (-ая, -ое; -рен,

-рна) мат., информ., хим.bi

nární

бинт м (-а) obinadlo, obvaz

биография ж (-и) biografie,

životopis

биолог м (-а) biolog

биология ж (-и) biologie

биржа ж (-и) burza

бисквит м (-а) sušenka

бит м (-а; мн. род. - бит и -ов) bit

бить (бью, бьёшь; бей; битый;

бит, -а, -о) bít, tlouci

биться (бьюсь, бьёшься; бейся)

bít se; bojovat; bušit; zmítat se

бифштекс м ((тэ) -а) кул. biftek

бич м (-а) bič

бичевать (-чую, -чуешь) bičovat

благо c (-а; мн. ч. блага) blaho,

dobro
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist