načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Roztroušená skleróza v praxi - Eva Havrdová

Roztroušená skleróza v praxi

Elektronická kniha: Roztroušená skleróza v praxi
Autor:

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v poznání jeho patogeneze ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  110
+
-
3,7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 161
Rozměr: 17 cm
Úprava: tran : barevné ilustrace
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-749-2189-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v poznání jeho patogeneze i obrovský pokrok v léčbě. Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou se úměrně tomu také rozvinula. Ideálem jsou multidisciplinární týmy poskytující komplexní péči. Od roku 1996 vzniklo v České republice 15 center pro roztroušenou sklerózu. Systematické vzdělávání nejen těchto, ale i terénních pracovníků pečujících o pacienty v pokročilém stadiu choroby je samozřejmou nutností. Zdravotníci všech dotčených profesí najdou v této knížce srozumitelné informace o současných poznatcích o nemoci, léčbě medikamentózní i komplexně rehabilitační včetně spirituálního přesahu své práce. Publikace bude sloužit jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry. Souhrn informací o roztroušené skleróze, jejích klinických příznacích, diagnostice, terapii i péči o pacienty ve všech stádiích.

Popis nakladatele

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v poznání jeho patogeneze i obrovský pokrok v léčbě. Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou se úměrně tomu také rozvinula. Ideálem jsou multidisciplinární týmy poskytující komplexní péči. Od roku 1996 vzniklo v České republice 15 center pro roztroušenou sklerózu. Systematické vzdělávání nejen těchto, ale i terénních pracovníků pečujících o pacienty v pokročilém stadiu choroby je samozřejmou nutností, chceme-li nadále kvalitu péče poskytovanou pacientům s roztroušenou sklerózou zvyšovat. Zdravotníci všech dotčených profesí najdou v této knížce srozumitelné informace o současných poznatcích o nemoci, léčbě medikamentózní i komplexně rehabilitační včetně spirituálního přesahu své práce. Publikace bude sloužit jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Eva Havrdová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Roztroušená

skleróza

Eva Havrdová et al.

v praxi

Galén


Hlavní autorka a pořadatelka

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Recenzent

MUDr. Jiří Piťha

Centrum pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis,

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Eva Havrdová et al.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA v pRAxi

První vydání v elektronické verzi

Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Editor nakladatelství Lubomír Houdek

Šéfredaktorka nakladatelství Soňa Dernerová

Odpovědná redaktorka Dagmar Lipovská

Obrazová dokumentace z archivu autorů

Ilustrace Klára Zápotocká

Titulní fotografie silvertiger | www.123rf.com

Grafická úprava a sazba Petra Veverková

Určeno odborné veřejnosti

G 341046

Podpořeno programem PRVOUK-P26/LF1/4

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány

v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně

mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez

písemného souhlasu majitelů práv.

Pořadatelka, autoři i nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace

o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpracování díla. Nakladatel za ně

nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o doporučeném dávkování

a kontraindikacích uvedenými výrobci v příbalovém letáku příslušného

léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji používaných nebo

nově uváděných na trh.

© Galén, 2015

ISBN 978-80-7492-209-1 (PDF)

ISBN 978-80-7492-210-7 (PDF pro čtečky)


Autorský kolektiv

Hlavní autorka a pořadatelka

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Spoluautoři

Mgr. Lucie Suchá

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Bc. Lenka Pyciaková

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Mgr. Petr Černý

Domov sv. Josefa v Žirči

Mgr. Jana Blahová Dušánková

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Renáta Malinová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Bohuslava Vlková

Domov sv. Josefa v ŽirčiObsah

1. Co je roztroušená skleróza? ....................................11

2. Neuroimunologie a patologie

roztroušené sklerózy .............................................. 13

Rozpoznání antigenů CNS buňkami

imunitního systému ................................................. 14

Jak se specifické aktivované lymfocyty

dostávají do CNS? ......................................................17

Co se děje v zánětlivém ložisku? ............................... 19

Vývoj zánětlivého ložiska .........................................20

Difuzní poškození CNS ............................................23

3. Klinické příznaky roztroušené sklerózy ................25

Optická neuritida .....................................................26

Senzitivní poruchy ...................................................29

Motorické poruchy ...................................................30

Mozečkové poruchy .................................................32

Sfinkterové poruchy .................................................33

Kmenové syndromy ..................................................34

Únava, deprese a kognice .........................................36

Vzácné příznaky: epilepsie, afázie,

paroxysmální příznaky .............................................39

4. Diagnostika roztroušené sklerózy ......................... 41

Magnetická rezonance .............................................42

Vyšetření mozkomíšního moku ................................46

Další vyšetření v případě diferenciální diagnostiky ...49

Typy průběhu roztroušené sklerózy .........................50

5. Terapie roztroušené sklerózy .................................53

Terapie akutní ataky .................................................53


Dlouhodobá imunomodulační terapie

v remitentním stadiu RS ...........................................55

Léčba první linie....................................................56

Interferon beta .........................................................56

Glatiramer acetát .....................................................62

Další léky v první linii ............................................64

Teriflunomid ...........................................................64

Dimethyl fumarát .....................................................64

Léčba druhé linie ...................................................66

Fingolimod .............................................................66

Natalizumab ...........................................................68

Alemtuzumab ...........................................................71

Nadějné léky v klinickém testování .........................73

Léčba sekundární progrese RS..................................74

Léčba primární progrese RS .....................................76

Symptomatická léčba ................................................76

Nejčastěji užívané symptomatické léky ................... 77

Spasticita a poruchy chůze ......................................... 77

Deprese ..................................................................78

Sfinkterové obtíže .....................................................78

Sexuální obtíže ........................................................79

Bolest ....................................................................79

Třes a mozečkové poruchy ...........................................79

Poruchy polykání ......................................................80

Únava ....................................................................80

6. Sdělení diagnózy roztroušené sklerózy ................. 81

7. vztah mysli a těla ....................................................85

Co může pacientovi přinést psychoterapie

a kdy má smysl? ........................................................89

Jaký význam má rehabilitace v léčbě

roztroušené sklerózy? ..............................................92


Léčba specifických symptomů...................................92

Režim po atace .........................................................94

Režim při zhoršování

v sekundárně progresivním stadiu ...........................94

Celková tělesná zdatnost a péče o ni .........................95

Určení zátěže ...........................................................96

Metody fyzioterapie .................................................97

Specifické postupy – neurorehabilitace

(symptomatická rehabilitace) .................................97

vlastní pohybová aktivita .......................................99

Jak často a kdy je potřeba zkušený fyzioterapeut

a kdy může pacient cvičit sám ................................100

Únava ..................................................................... 102

Význam soustavné péče o fyzickou zdatnost

pro psychiku pacienta ............................................ 102

8. Těhotenství a péče o dítě, dědičnost

roztroušené sklerózy ............................................ 105

9. práce specializované RS sestry ............................. 109

Role RS sestry ......................................................... 109

Význam komunikace ...............................................110

Edukace ...................................................................110

injekční terapie ....................................................112

infuzní terapie .....................................................116

Organizace péče o pacienty na biologické léčbě ......117

Dotazy pacientů ......................................................117

Práce specializovaných RS sester v terénu ...............119

10. Režimová opatření ................................................121

Závislosti ................................................................ 122

Infekce ................................................................... 123

Očkování ................................................................ 124

Operace .................................................................. 125


Pracovní schopnost a invalidita .............................. 125

Dieta a potravinové doplňky ....................................127

Alternativní terapie ................................................ 129

Menopauza, osteoporóza ....................................... 129

11. péče o pacienta v pokročilém stadiu choroby .......131

Eticko-antropologický rozměr nemocného

s roztroušenou sklerózou ....................................... 132

Dokumenty k ochraně práv pacientů

s roztroušenou sklerózou ........................................133

Specifika v péči ....................................................... 134

Zdravotní sestra v procesu péče ............................. 136

Péče zdravotní sestry .............................................. 138

Rehabilitační péče .................................................. 139

Péče zprostředkovaná ............................................ 139

Pacienty oceňovaný přístup v péči .......................... 140

Péče v domácím prostředí nebo

v pobytových službách .............................................141

Kompenzační pomůcky .......................................... 142

Sociální příspěvky a jiné výhody ............................ 143

Možnosti odborného poradenství .......................... 144

Závěr ...................................................................... 144

Užitečné webové odkazy......................................... 145

12. péče o dekubity ..................................................... 146

13. Neuromyelitis optica ............................................ 149

14. Závěr ...................................................................... 152

poděkování ....................................................................153

Doporučená literatura ................................................... 154

Zkratky ......................................................................... 156

Rejstřík ......................................................................... 158


11

1. Co je roztroušená skleróza?

Eva Havrdová

Roztroušená skleróza (RS) je v rozvinutých zemíchnejčastější příčinou progresivní neurologické invalidity u mladých

nemocných. Pacienti mají akutně vzniklé neurologické obtíže (ataky, exacerbace) nebo pozvolný rozvoj neurologické

disability. Ataky mohou mít podobu jakýchkolineurologických příznaků typických pro roztroušenou sklerózua trvají nejméně 24 hodin, většinou ale dny, méně často týdny.

Po atakách následuje částečná nebo téměř plná úzdrava.

Podstatou nemoci je zánět s  autoimunitními rysy. Cílem imunitního útoku je myelin, obalující některé nervové dráhy v centrálním nervovém systému (CNS), tedy mozku a míše. V zánětlivých ložiscích jsou kromě myelinu ničena v  různé míře nervová vlákna. Ztráta nervových vláken je u roztroušené sklerózy podstatou trvalé invalidity.

Onemocnění se vyskytuje častěji u žen a u indoevropské populace. Prevalence v populaci (výskyt na 100 000obyvatel) je kolem 1–2 ‰, pokud se roztroušená sklerózavyskytuje v příbuzenstvu, zvyšuje se prevalence na 3–4 %.Jestliže onemocní jedno z  jednovaječných dvojčat, má druhé 30–40% šanci onemocnět také. Z toho vyplývá, že kromě genetických vlivů má velmi významný podíl vliv prostředí. Za  prokázané rizikové faktory se považuje infekce virem Epsteina-Barrové (EBV), kouření a nedostatek vitaminu D. Poslední faktor vysvětluje, proč onemocnění přibývásměrem k pólům a proč nejnižší prevalence je na rovníku. Nově zjištěným rizikovým faktorem je obezita, zvláště v období puberty. To souvisí nejspíše s  prozánětlivou funkcí leptinu, produkovaného tukovými buňkami.

Roztroušená skleróza je v  současné době chronické a  nevyléčitelné onemocnění, diagnostikované nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života, ačkoli se může poprvéprojevit jak v dětském věku, tak i po 50. roce. Jde o invalidizující onemocnění s velmi individuálním průběhem, kteréomezuje jak práceschopnost, tak později soběstačnostpacienta a má zásadní dopady socioekonomické.

Diagnostika RS se v posledních letech výrazně zpřesnila a zrychlila, jsou také dána jasná pravidla pro diferenciální diagnostiku. V roce 2012 byl v České republice publikován Standard pro diagnostiku a  léčbu roztroušené sklerózy a  neuromyelitis optica (Devicovu nemoc), kde jsou tyto postupy respektující medicínu založenou na důkazechpodrobně uvedeny.

Léčba RS se za  posledních dvacet let zásadním způsobem proměnila. Sdělení diagnózy RS přestalo být provětšinu pacientů sdělením osudu. Existuje jak standardizovaná léčba akutní ataky, tak dlouhodobá léčba oddalujícíinvaliditu, včetně postupů její eskalace, i léčba symptomatická. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a  psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým, jehož podstatnou součástí je RS sestra, vzdělaná v  problematice této choroby včetně léčby a  monitorování jejích nežádoucích účinků.

Tato publikace by měla sloužit k lepšímu porozuměnínemoci samé i pacientovi na jeho komplikované cestě životem. Naší snahou je vzbudit zájem o péči o tyto chronicképacienty a zlepšit kvalitu jejich života. Jde o chorobu, jejíž prevenci zatím – na rozdíl od mnoha jiných nemocí – neznáme.

2. Neuroimunologie a patologie

roztroušené sklerózy

Eva Havrdová

Základní znalost neuroimunologie je nezbytná pro

pochopení vývoje onemocnění i léčebných strategií. Imunitní systém patří vedle systému nervového a endokrinního ke třem základním řídicím systémům organismu. Jejich společným cílem je adaptace na  životní prostředí a přežití v něm. Od toho se odvíjí nutnost rozpoznánípatogenů, které představují nebezpečí, a  signalizace buňkám, které zahajují základní obranné procesy. Na  úrovni přirozené (vrozené) imunity jde o  rychlou obrannou reakci, která je posléze následována tzv. adaptivní imunitou,která pracuje s  přesným rozpoznáním molekul přítomných na  škůdci a  která zajišťuje i  imunologickou paměť, aby v případě opakovaného útoku byly spuštěny rovnouspecifické mechanismy obrany.

Roztroušená skleróza je považována za  onemocnění

s autoimunitními rysy. Buňky imunitního systému,lymfocyty, rozpoznávají molekuly přítomné na vlastních tkáních

jako cizí a zahajují proti nim útok. Takových onemocnění

je celá řada a společným jmenovatelem jsou geny, kterérozhodují o  rozpoznání antigenů. Proto se v  rodině pacienta

nezřídka setkáváme s další autoimunitní chorobou.I u jednoho individua se může vyskytnout několik autoimunitních chorob.


14

Rozpoznání antigenů CNS buňkami

imunitního systému

Imunitní systém zajišťuje své funkce pomocí mnohanespecifických i specifických mechanismů. Pro přehlednostdělíme specifickou imunitu na buněčnou a humorální. Buněčná

je zajišťována především T lymfocyty (T znamená závislými

na  výchově v  thymu), humorální je zajišťována protilátkami. Ty jsou tvořeny plazmocyty, což jsou vyzrálé B lymfocyty

(B je odvozeno od studií na zvířatech, nemá humánníekvivalent). Lymfocyty T a B spolu úzce spolupracují.

Během vývoje jedince je zajištěno, že většina lymfocytů, které by rozpoznaly velmi agresivně naše vlastní tkáně, je likvidována v  brzlíku (thymu). Ty, které by to udělaly s  menší razancí, jsou uvedeny do  stavu spánku, aby

se nemohly množit. Za  určitých okolností jsou však tyto

lymfocyty probuzeny – dochází k  prolomení tolerance.

Opakované a  silné stimuly k  jejich aktivaci tak mohou

spustit onemocnění. U zdravého jedince má imunitnísystém pojistky, aby k abnormální aktivaci nedocházelo, tyto

pojistky však mohou být přítomností rizikových faktorů

vyčerpány. Stává se to v případech, kdy je imunitní systém

oslaben např. stresem, bojem s jinými infekčnímichorobami, kouřením, nedostatkem některých látek (vitaminu D),

lze spekulovat i o tom, že imunitní systém může býtvyveden ze své rovnováhy zřejmě i přítomností některých látek

v potravě a prostředí, nebo naopak jejich nedostatkem.

Nejprobádanějšími zevními rizikovými faktory u RS

jsou přítomnost abnormální reakce na EB virus,

nedostatek vitaminu D a kouření.

Jak protilátková, tak buněčná odpověď imunitníhosystému na EB virus může být porušena. Pacienti mají připrimoinfekci často vysoké titry protilátek i zvýšenou odpověď specifických T lymfocytů. Dochází zřejmě k  trvalé virové reaktivaci. EB virus může prolomit imunitní toleranci, protože složení jeho komponent může připomínatimunitnímu systému složení myelinu (tzv. antigenní mimikry). Zkřížená reakce tak vyvolá reakci proti myelinu, obalunervových vláken v CNS. EB virus přežívá v paměťovýchB lymfocytech, které byly prokázány v mozku pacientů s RS.

Vitamin  D je regulátorem imunitních reakcí ve  smyslu zvýšení tolerance a snížení nadměrné aktivace imunitního systému. S jeho sníženými hodnotami se setkáváme nejen u populace vzdalující se od rovníku (což epidemiologicky odpovídá rostoucímu výskytu RS směrem k  pólům), ale i  u  pacientů čerstvě diagnostikovaných a  s  akutní atakou roztroušené sklerózy.

Kouření poškozuje funkce imunitního systémuna mnoha úrovních a  vede k  vyššímu výskytu infekcí u  kuřáků. Mezi nově diagnostikovanými pacienty je dvakrát tolikkuřáků než nekuřáků. Vliv má samozřejmě i pasivní kouření. V průběhu RS se u kuřáků dá očekávat vyšší aktivitachoroby detekovatelná pomocí magnetické rezonance, rychlejší úbytek hmoty mozku a  rychlejší progrese klinického postižení.

Aby mohl být antigen rozpoznán specifickým lymfocytem, který je vybaven odpovídajícím receptorem, musí být předzpracován tzv.antigenrezentující buňkou (většinou makrofágem, dendritickou buňkou). Ta jej zpracuje,spojí s  molekulou MHC (major histocompatibility complex, hlavní systém tkáňové slučitelnosti) a  předloží na  svém povrchu lymfocytu. K rozpoznání je třeba, aby se tyto dvě

16

buňky spojily adhezivními molekulami, které umožní je

jich úzký kontakt, a  aby byly přítomny kostimulační mo

lekuly, které pomohou správné stimulaci. Rozpoznání

specifického antigenu vede ke  stimulaci lymfocytu. Ta se

projeví zvýšenou aktivitou v jádru buňky, což vede k tvorbě

prozánětlivých látek (cytokinů a chemokinů) a k množení

nastimulované buňky (obr. 1). Imunitní reakce můžepro

běhnout až po dostatečném pomnožení buněk, které prošly

rozpoznáním.

antigen

(MBP)

makrofág

lymfocyt

kostimulační

molekuly

adhezivní

molekuly

MHC

klonální

expanze

IL-2

IL-1

TNF

Obr. 1. Rozpoznání antigenu       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist