načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Rok vědomého života -- 365 inspirací pro naplněný a smysluplný život - Gay Hendricks

Rok vědomého života -- 365 inspirací pro naplněný a smysluplný život

Elektronická kniha: Rok vědomého života -- 365 inspirací pro naplněný a smysluplný život
Autor:

Kdo jsem? Kam směřuji? Jak chci žít svůj život? Jaké je moje nejvyšší poslání a jak ho každý den naplňovat? Vědomí je možné měnit rychle a radikálně, ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Synergie Publishing
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-016-1438-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kdo jsem? Kam směřuji? Jak chci žít svůj život? Jaké je moje nejvyšší poslání a jak ho každý den naplňovat? Vědomí je možné měnit rychle a radikálně, s radostným  vzrušením. K duchovnímu růstu dochází hlubokým přijetím skutečnosti. Transcendentní zkušenost je spíše otevřené uznání určitých lidských skutečností, jako jsou emoce, sexualita a konflikt, než jejich ignorování či popírání. Na cestě vědomého života se dostáváme do hlubších rovin sebe samých. Základem vědomého života je naprostá upřímnost vůči sobě i druhým. Poznat své vlastní srdce a být pro ostatní jasně čitelní. Převzít plnou odpovědnost za svůj život. A přispívat svým tvůrčím darem společenství, ve kterém žijeme. Zvu vás, abyste se přidali ke společenství těch, kdo na tyto otázky hledají odpovědi s otevřeným srdcem i myslí, a rozhodli se prožít následující rok svého života s plným vědomím. Rok vědomého života je jedna z knih na mém nočním stolku. Otvírám ji téměř každé ráno, abych se znovu inspiroval k žití života plného radosti, lehkosti, smyslu a naplnění.

Související tituly dle názvu:
Rok vědomého života Rok vědomého života
Hendricks Gay
Cena: 175 Kč
Smysluplný život Smysluplný život
Jacobson Simon, Menachem Rebe
Cena: 218 Kč
30 pravidel vítězů 30 pravidel vítězů
Schäfer Bodo
Cena: 229 Kč
30 pravidel vítězů 30 pravidel vítězů
Schäfer Bodo
Cena: 229 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Rok vědomého života

Gay Hendricks

Z anglického originálu A Year of Living Consciously

přeložila Petra Vlčková

Odpovědná redaktorka Věra Kaslová

Produkce Singularis, s. r. o.

Návrh obálky Diana Delevová, 2Design

Grafická úprava a sazba Art D, www.art-d.com

Elektronické formáty připravil KOSMAS, www.kosmas.cz

Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE

www.synergiepublishing.com

Vydání první

Copyright © 1998 by Gay Hendricks

Translation Copyright © 2016 Synergie Publishing SE

First published by Harper San Francisco,

a division of Harper Collins Publishers, New York.

Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

All Rights Reserved

ISBN 978-80-7370-366-0 (kniha)

ISBN 978-80-7370-459-9 (e-kniha)

Věnováno Katie a Christopherovi,

Timothymu a Benjaminovi


5

OSOBNÍ ÚVOD

Průvodce vědomého života na každý den v roce – to je ale skvělýnáad! Pomyslel jsem si, když za mnou před několika lety popřednášce přišla jedna paní a zeptala se mě, jestli náhodou něco takového

neexistuje. Prý by jí pomohlo, kdyby měla takovou příručku, z níž

by každý den mohla načerpat přiměřenou dávku moudrosti a během dne si o ní meditovat a vstřebávat ji. Odpověděl jsem jí tenkrát,

že bych si přál, aby nějaká taková kniha byla k dispozici, a slíbil jí,

že ji možná někdy napíšu, nebo o tom aspoň budu přemýšlet.

To krátké třiceti vteřinové setkání vyústilo ve tři roky trvající sbírání materiálu k této knize a jejímu psaním. Abych to shrnul, výsledek toho, k čemu mě před lety přivedla otázka jedné paní, držíte právě v ruce. Pokud tyto řádky bude číst i ona neznámá žena, která mě k tomu všemu inspirovala, budu rád, když se mi ozve. Má u mě tolik výtisků, kolik jen bude chtít. Myšlenky a cvičení v této knize nejsou pro mě jen vlastní podstatou mojí práce, alepředstavují také způsob mého života. Třicet let života jsem strávil prací s lidmi na jejich cestě k vědomějšímu žití. Moudrost obsažená v této knize mi dala víc než radost ze života a z učení – dala mi můj život. Na následujících stránkách není nic jen proto, že to dobře zní nebo hezky vypadá. Každá myšlenka a každé cvičení prošlo „zatěžkávací zkouškou“ v laboratoři skutečného života. Jinými slovy, v této knize najdete jen to, co pomohlo skutečným lidem vyřešit jejich problémy.

Cestou vědomého života kráčejí lidé už tisíce let. Velmi dlouho cítí naléhavou a hlubokou potřebu zjistit pravdu o tom, jak to vlastně v životě všechno funguje. V průběhu staletí se utvářela živoucí moudrost, z níž dnes můžeme čerpat v každém okamžiku života. Kromě toho, že třicet let pracuji jako terapeut – a takpomáhám skutečným lidem řešit jejich problémy – věnuji se také svelkým zaujetím studiu toho, co o vědomém životě v uplynulých staletích říkali jiní. Na základě mé vlastní zkušenosti a díky studiu různých zdrojů, například Epiktéta, Lao-ce, Williama Jamese a řady dalších, jsem si uvědomil, že lidé čerpají z pramene čisté moudrosti už přinejmenším několik tisíc let.

Co nám tato moudrost má říct?


6

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VĚDOMÉHO ŽIVOTA

V průběhu roku vědomého života zjistíte, že se určitá témata bu

dou opakovat, právě tak jako se opakují témata ve vašem vlastním

životě.

Zde jsou určité základní myšlenky, na nichž je založena každá

cesta vědomého života. Pokud někdy zalistujete v Epiktétovi (což

vám vřele doporučuji), najdete v něm podobná témata, jakým

se věnujeme v této knize: sebehodnocení a sebeúcta, vztahy,

vědomé plánování smysluplného života, emocionální gramot

nost a další.

PRVNÍ PŘEDPOKLAD

Nejpodstatnější je opravdovost. Pravdivý život je jak výsledkem cesty,

tak také prostředkem, jak se dostat k cíli. Úspěšný život je autentic

ký život. Základem štěstí a tvořivosti je naprostá upřímnost vůči sobě

i druhým. Když budete znát své vlastní srdce a pro ostatní budete jasně

čitelní, udržíte se na cestě.

DRUHÝ PŘEDPOKLAD

To, co můžete vidět a cítit – klid mysli, štěstí a laskavé chování – jsou

vyšší cíle než náboženské koncepce typu prvotní hřích nebo víra

v posmrtný život. Na cestě vědomého života se dostáváme dohlub

ších rovin sebe samých než k přesvědčením a názorům. Objevujeme

podstatu, která lidi sjednocuje, a nikoliv rozděluje.

TŘETÍ PŘEDPOKLAD

Při vědomém životě jde o to, abychom zjistili, jaké cíle jsou pro

nás důležité, a pak k nim směřovali takovým tempem, které v nás

vyvolává radostné vzrušení.

ČTVRTÝ PŘEDPOKLAD

Cesta vědomého života začíná tehdy, když převezmete plnou od

povědnost za svůj vlastní život, a přerušuje se v okamžiku, kdy se

vyhýbáte jakékoliv odpovědnosti.

PÁT Ý PŘEDPOKL AD

Štěstí, úspěch a zdravé vztahy závisejí na tom, do jaké míry se vám

daří nesnažit se mít pod kontrolou to, co nelze ovládat. Příkladem


7

toho, co není možné řídit, jsou pocity druhých, budoucnost,mi

nulost a to, jestli vás ostatní lidé mají nebo nemají rádi.

ŠESTÝ PŘEDPOKLAD

K duchovnímu růstu dochází hlubokým přijetím skutečnosti, ni

koliv únikem do diskutabilního fantazírování. Transcendentnízku

šenost je spíše otevřené uznání určitých lidských skutečností, jako

jsou emoce, sexualita a konfl ikt, než jejich ignorování či popírání.

SEDMÝ PŘEDPOKLAD

Vědomí je možné měnit rychle a radikálně – z nedostatku khojnos

ti, ze sebeobrany k otevřenosti, ze strachu k lásce – a na tyto změny

vědomí působí také vnější okolnosti vašeho života.

OSMÝ PŘEDPOKLAD

Klid mysli přichází tehdy, když společenství, které vás obklopuje,

přispíváte nejhlubším tvůrčím dílem. Když naplno rozdáváte to,

co ve vás je, pak jste šťastní, naplnění a žijete s lehkostí. Pokud to

neděláte, necítíte se ani šťastní, ani naplnění, a nežijete s lehkostí.

DEVÁTÝ PŘEDPOKLAD

Zachovávání určitých klíčových hodnot – poctivosti,odpovědnos

ti, vděčnosti – vám nejenom umožňuje vnímat vnitřní harmonii,

ale také vás odměňuje určitou přirozenou vnitřní silou, kterouvní

mají druzí. Přirozená síla vychází z přirozenosti, umělá síla vychází

z ovládání a vyvyšování.

DESÁTÝ PŘEDPOKLAD

Můžete se rozhodnout, že si osvojíte určité postoje, jako je vděčnost

a odpovědnost (a nebudete při tom čekat, až vás k nim budoumo

tivovat nějaké konkrétní životní okolnosti). Jestliže čekáte na vnější

spouštěče těchto postojů, pak zůstáváte v zajetí spotřebitelského

způsobu života, místo abyste se stali jeho tvůrci, a dál se necháváte

věznit v nedostatku.

JAK PRACOVAT S TOUTO KNIHOU

V průběhu roku vědomého života zjistíte, že se výše uvedenépřed

poklady a další související témata opakují, a při tom se postupně


8

dostávají do hlubších rovin nebo odhalují jiné stránky. Vnímejte

tento rok vědomého života jako vývojovou spirálu, v níž se pohybujete ve stále širších kruzích. S tím, jak vaše vědomí poroste vzhůru

po spirále, dotknete se pokaždé základního tématu a budete ho moci

zvládnout na vyšší úrovni.

Když jsem začal pracovat na této knize, požádal jsem o pomoc jednu skvělou spisovatelku a vynikající terapeutku, která je shodou okolností zároveň mojí neteří a spolupracuje se mnou na výzkumu. A tak čas od času zazní v této knize také hlas Laury Joyce a přidá svěží náhled na věc, protože Laura je v jiné fázi životní cesty, než jsem já. Moje děti například už dávno vyrostly, zatímco ty její se batolí a pobíhají kolem ní, když píše (to vím, protože je častoslyším v pozadí, když spolu telefonujeme). Její postřehy jsou nesmírně cenné.

JAK DÁL

Nikdo z nás cestu vědomého života nevynalezl – všichni jsme ji

zdědili. Tisíce let pohlíželi lidé z Východu i Západu k nebi a pátrali

ve svých vlastních srdcích při hledání odpovědí na tytéž základní

otázky:

Kdo jsem?

Kam chci jít?

Jak se tam dostanu?

Jak můžu dávat a dostávat co nejvíc lásky?

Jaký mám tvůrčí dar a jak ho můžu vyjádřit?

I dnes se ptáme na to samé a bezpochyby se na totéž budeme ptát i za tisíce let. Zvu vás, abyste se teď přidali ke společenství těch, kdo na tyto otázky hledají odpovědi s otevřeným srdcem i myslí a rozhodli se prožít následující rok svého života s plným vědomím. Kéž je vaše cesta požehnaná.


LEDEN


10

1. LEDNA

Cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem.

ZAČÁTEK CESTY VĚDOMÉHO ŽIVOTA

Cesta vědomého života začíná jedním okamžikem, kdy dospějeme

k rozhodnutí a řekneme ano vnitřnímu impulzu, který po nás chce,

abychom rostli, rozšiřovali se, objali své větší já a přispěli světu tím

největším možným dílem.

Vaše „ano“ ještě nemusí znamenat, že víte, jak svou cestu budete celou dobu zvládat – a zcela jistě neznamená, že víte, kam vás ta cesta zavede. Neví to ani nikdo jiný. Co se tedy stane, když řeknete ano své touze žít vědomější život? Vytvoříte tím kolem sebe a v sobě určité pole možností. Jako dítě jsem měl problém s obezitou a rodina se mi v tom snažila všemožně pomáhat – držel jsem nejrůznější speciální diety a vyzkoušel jsem dokonce experimentální injekce s růstovým hormonem. Byl to problém, který se mě držel až do dospělosti. Pak jsem si jednoho kouzelného dne uvědomil, že jsem se za celou tu dobu nikdy sám za sebe nerozhodl, že chci mít zdravé tělo. A tak jsem si osobně a zodpovědně slíbil, že shodím – ať to stojí, co to stojí. Během měsíce jsem zhubnul třináct kilo a do roka ještě dalších třicet. Nebylo to sice jednoduché, ale předtím to nebylo ani možné. Dnes, o dvacet pět let později – kdy při výšce 185 cm vážím 86 kg místo tehdejších 145 kg – jsem si jistější než kdy dřív, že to byl právě ten první krok, který to celé umožnil. Pole možností otevírají tisíce lidí po tisíce let a jejich život je díky tomu často bohatší, zajímavější a dobrodružnější. Musíte si však stále uvědomovat, že to, co toto pole otevírá, je vaše ochota udělat první krok.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Na Nový rok si mnoho z vás dává nejrůznější předsevzetí. Říkáte si, že shodíte těch pět kilo, co máte navíc, že začnete cvičit, že budete víc šetřit. Rád bych vás podpořil v tom, abyste udělali to, o čem víte, že je třeba nebo že stojí za to, ale tady a teď. Chci po vás, abyste si dali předsevzetí trochu jiného druhu. Někdo možná namítne, že takové rozhodnutí nemá žádný smysl, ale já vím své. Žádám vás, abyste si dnes řekli: Tento rok budu žít vědomě


11

a budu si to užívat. Je to mé zodpovědné rozhodnutí. Každou minutu

tohoto roku budu rozšiřovat své vědomí a svou schopnost užívat si to.

2. LEDNA

To nejlepší na světě je učit se něco nového.

ANDREW HARPER, SEDM LET

CO SE DNES MŮŽU NAUČIT?

Nevnímejte svou cestu vědomého života jako uzdravovacíme

todu, ale jako učební program. Paradigma učení nabízí oproti

terapeutickému nebo léčebnému paradigmatu určité výho

dy. Při léčení nebo terapii musíte vycházet z toho, že je něco

špatně a vy to chcete napravit. Posledních třicet let se věnuji

poradenství a mnohokrát jsem viděl, jaký mají lidé problém

přijmout zpětnou vazbu od druhých a poučit se ze svýchvlast

ních životních zkušeností. Zásadní potíž tkví v tom, že když

jim někdo něco vytkne, hned to srazí jejich sebevědomí aza

čnou si říkat, jak jsou k ničemu, nebo se začnou nepřiměřeně

obhajovat. Zpětná vazba se tak zcela mine účinkem. Paradigma

učení naproti tomu nevychází z toho, že je ve vás něco špat

ně. Jednoduše říká, že je tu něco, co se můžete naučit, aby se

vám žilo a pracovalo lépe a radostněji. Terapeutické paradigma

se navíc zaměřuje na minulé události ve snaze dosáhnoutpo

zitivní přítomnosti. Někdy se to může podařit, jenže často se

také stává, že klienti procházející terapií zůstanou zajatci své

minulosti a dál se vnímají jako její oběti. Učební paradigma

vás vyzývá, abyste vzali zodpovědnost za svůj život plně do

svých rukou, přistupovali odpovědně k přítomnosti, plnili své

současné závazky a jasně si vytyčili cíle pro budoucnost. Může

se stát, že některé věci z minulosti tak vyplavou na povrch, ale

objeví se v kontextu cesty vpřed do budoucnosti, nikoliv při

ohlížení nazpátek.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Během dnešních činností si často opakujte následující otázku: „Co

se právě teď ze všeho nejvíc potřebuju naučit?“


12

Uvědomte si, že na vaší cestě nejde o to, abyste všechno udělali

správně nebo něčeho dosáhli. Vždy jde o to, abyste se naučili to, co

se máte naučit.

3. LEDNA

Mám svou odpovědnost a mám jí právě tak akorát.

ANONYM

SÍLA ZDRAVÉ ODPOVĚDNOSTI

Všichni jste už někdy viděli a cítili nepříjemnou sílu nezdravéodovědnosti. Když na sebe mučedník vezme břemeno odpověd nosti

někoho jiného, je to nezdravé. Stejně nezdravé je, když se někdo

snaží svoji odpovědnost přesunout na bedra druhého. Cestavědomého života spočívá v tom, že na sebe bereme přesně tu pravou

míru odpovědnosti: sto procent pro sebe a sto procent pro tebe.

Zdravá odpovědnost spočívá v tom, že za sebe převezmeme storocentní odpovědnost a zároveň inspirujeme ostatní k tomu, aby si

i oni vzali na sebe svých sto procent. Protipóly zdravé odpovědnosti

tvoří dvě formy nezdravé odpovědnosti – beru na sebe méně než sto

procent (pozice oběti) a beru na sebe víc než sto procent (stavím se do

role ochránce a druhé vnímám jako oběti).

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Dnes se zvlášť zaměřte na to, kdy pokládáte za oběť buď sami sebe,

nebo ostatní. Své pátrání zahajte tím, že nahlas vyslovítenásledující prohlášení. Vyzkoušejte si je, jako kdybyste si zkoušeli nové

oblečení.

• Vím, jak se s ostatními jasně dohodnout.

• Do dohod, na kterých se se mnou domlouvají druzí,vstuuji jasně a vědomě.

• Je na mě spolehnutí a to, co řeknu, že udělám, opravdu

udělám.

• Je na mě spolehnutí a to, co řeknu, že neudělám, skutečně

neudělám.

• Vím, jak se zachovat v situacích, kdy poruším nějakou

dohodu.


13

• Vím, jak se zachovat v situacích, kdy někdo druhý poruší to,

na čem jsme se domluvili.

• Vím, jak změnit dohody, které nefungují.

• Druzí plní to, na čem se se mnou domluvili.

• Mám zdravou odpovědnost za svůj život a za projekty, kterých se účastním.

4. LEDNA

Vyrůst je strašlivě těžké. Mnohem jednodušší je to přeskočit

a přejít z jednoho dětství rovnou do dalšího.

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

JAK POZNAT, O CO VÁM JDE

Poznat, o co vám jde, je docela snadné – jen se podívejte na výsledky, které vytváříte. Jeden kamarád si mi stěžoval, že za poslední

rok ztratil spoustu času a energie vymýšlením, jak vyzrát na finanční úřad. Zeptal jsem se ho tedy: „A proč chceš trávit čas zrovna

takhle?“ Namítl: „Ale nechci!“ A hned na to se zkrotle usmál,protože mu to došlo. Později mi telefonoval, aby mi řekl, na co přišel:

„Když svou energii využiju jinak než na boj s fi nančním úřadem,

nebudu muset složitě hledat nové zdroje příjmů a výdajů.“ Mnoho

z vás žije s pomýlenou představou, že záměry jsou jiné než výsledky,

ke kterým docházíte. Jakmile však přijmete skutečnost, že výsledky,

které vytváříte, jsou nevědomé záměry, které se viditelně projevují,

hodně se tím v životě zjednoduší.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Zvolte si jedno konkrétní téma, které vás trápí. Například si můžete

vybrat „neustálé dohadování se s manželem (nebo manželkou)“.

Vyslovte nevědomý záměr, který vytváří tento výsledek: „Hádám se

s manželem (nebo s manželkou), protože mi jde o to, abychom se

pořád hádali.“ Všimněte si, jak se vaše tělo i mysl proti tomutosilnému tvrzení snaží bránit. Ale taky si všimněte určitého rozjaření,

které pramení z toho, že jste se konečně vědomě přihlásili ke svým

nevědomým záměrům. Teď jste na místě řidiče.


14

5. LEDNA

V životě nastane chvíle, kdy okusíme poznání sebe

samých, a buď nám zachutná, nebo zkysne.

PEARL BAILEY

POTŘEBA ZMĚNY

Krátce se zaměřit na něco, co potřebuje změnu, a pak rázně začít

jednat, patří k přirozeným lidským instinktům. Zpomalte azastav

te. Dopřejte si ten luxus a chvilku postůjte, než od sebe začnete

vyžadovat praktičnost, shánět mapy na další cestu a řešit, co vás

čeká. Dnes je čas na to, abyste rozvíjeli svůj vnitřní vhled, abyste

se naučili dívat se do vnitřních hlubin novým způsobem a spat

řili tak různé vrstvy sebe samých v jejich hloubce a slávě. Tento

proces je všechno, co máte – cíl cesty je bezpředmětný, pokudne

jste plně přítomni na cestě. Odolejte nutkání pustit se rychle za

vytyčeným cílem, nechat všechno za sebou a vrhnout se vstříc

neznámu. Čas na radikální změnu přijde později. Vaším dnešním

úkolem je sloupnout vrstvu vzpomínek, zkušeností nebo pocitů,

která vám zakryla srdce. Začít vnímat své ryzí já, které se choulí

uvnitř. Dovolte mu volně dýchat. Milujte vrstvu, kterousloupává

te, milujte sami sebe za to, že máte tolik vrstev a tváří. A zvlášť ty,

které jsou nejskrytější.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Najděte si pět nebo deset minut času, kdy vás nebude nicvyrušo

vat. Ponořte se do svých vzpomínek. Odfi ltrujte všechny myšlenky,

které by vás odváděly od vzpomínání, a citlivě se vraťte k tomuto:

Vzpomeňte si, kdy jste se prudce odvrátili od nějaké své části. Od

čeho jste to utíkali? Proč?

Dovolte si v duchu procházet svou pamětí a přijměte a přiví

tejte veškeré pocity, které se objeví: smutek, frustraci, zlost a hněv,

stud, strach... tyto pocity jsou vaší součástí právě tak jako vaše silné

čelisti, hnědé oči a zářivá pleť, která zrůžoví, když stojíte ve větru.

Popírat vlastní pocity je asi tak stejně snadné, jako nechat sivymo

delovat jinou čelist, skrývat oči a stále si chránit obličej před vlivy

počasí. Vy jste vašimi pocity a vaše pocity jsou vámi.


15

6. LEDNA

Připadá mi docela přirozené a snadné se mít rád.

Jak je možné, že mi to dřív bylo tak zatěžko?

PŘIROZENÉ A SNADNÉ

„Bezpečnostní“ opatření, kterými chráníte své srdce – aby vásni

kdo nemohl ranit – mají jeden zásadní nedostatek: nejenže vásni

kdo nemůže zranit, ale nemůže se k vám vůbec dostat. Veskuteč

ném světě vědomých vztahů není nikdo v bezpečí a zároveň jsou

v bezpečí všichni. Je to paradox? Ve vědomém, zodpovědném

a poctivém vztahu vystavujete své srdce husté změti pravd a je

samozřejmě možné, že utrží pár šrámů a modřin. Moje kamarádka

pracuje v hospici a poskytla mi k tomu velmi názorný příklad:

Seděla u víc než stovky umírajících pacientů a prý ani jednoune

slyšela, že by si někdo z nich stěžoval na to, že ho v životě někdo

miloval... mnoho jejích pacientů však litovalo neopětovanélás

ky. Takže i když to někdy může bolet – a pravděpodobně to bolet

taky bude – přesto se vyplatí vstupovat do nových spojení. Je to

totiž zároveň příležitost prožívat závratnou radost a tak úžasné

pocity, jaké si ti, kdo svá srdce skryli a opevnili, možná aninedo

kážou představit.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Představte si svá tajemství a své nepravdy jako něco temného

a svou pravdu jako světlo. Vaše pravda je zalitá sluncem, je čistá

a vzdušná. Zavřete oči a dýchejte. S pomalým výdechem vydechujte

svá temná tajemství a nepravdy, které vám ucpávají póry v těle.

S pomalým nádechem nadechujte čistou světlou pravdu, která vám

náleží. Během dýchání vnímejte, jak je vám po těle. Nechte sepro

stoupit dobrým pocitem lehkosti a světla, který vám říká, že jste

zajedno s pravdou. Kdykoliv zjistíte, že se odkláníte od vědomé

cesty, můžete se tímto způsobem znovu zaměřit na fyzické proží

vání příjemných pocitů.


16

7. LEDNA

Myslím, že si bez obav můžeme věřit mnohem

víc, než máme obvykle ve zvyku.

HENRY DAVID THOREAU

PŘEZRÁLÉ SRDCE

Skrýváním svého srdce si vytváříte pseudobezpečí. Každý živý tvor

se přirozeně stáhne a uzavře, když se zraní, ale odvážný člověk se

musí zase znovu otevřít a vystavit riziku, má-li dál růst. Když jsem

se rozešel se svou první láskou, bolelo mě to tak, že jsem následující

roky radši držel srdce pod zámkem. A ohlédnu-li se zpět, musím

přiznat, že jsem se za celou tu dobu, co jsem se takto schovával,

o vztazích nenaučil vůbec nic užitečného. Nakonec jsem se přestal

skrývat před světem a znovu jsem vyšel ven. Jistě, cítil jsem svůj díl

bolesti ze života v tomto světě, ale také jsem znovu pocítil opojnou

radost z růstu.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Dnes si položte několik klíčových otázek:

• Co skrývám?

• Před čím nebo před kým se skrývám?

• Co mi skrývání přináší?

• Jakou cenu za toto skrývání platím?

8. LEDNA

Nic netíží tolik jako tajemství.

FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ

TAJEMST VÍ

Jaké je vaše největší tajemství? Jakou myšlenku, pocit nebo skutek

skrýváte na nejtajnějším místě? Na chvilku se nad tím zamyslete

a zkuste přijít na to, proč jste zrovna toto zavrhli a skryli vnejtemnějším koutě svého srdce. Jestliže to děláte kvůli pocitu studu, pak

si uvědomte, že vaše srdce funguje jako Petriho miska a váš stud

jako tma a vlhko, díky čemuž se choroboplodné zárodky můžou

vesele množit. Z něčeho, co bylo původně docela malé, pak může

vyrůst něco velkého, nepřátelského a nakažlivého. Jediný způsob,


17

jak se toho zbavit, je otevřít srdce a pustit dovnitř čerstvý vzduch.

Jedni manželé mi vyprávěli následující drobnou, ale pozoruhodnou

příhodu: Jednou večer spolu hráli karty, když manžel udělal cosi, co

manželku popudilo. Žena na to nic neřekla, ale po pár minutách si

všimla, že se jí pod snubním prstýnkem udělala červená vyrážka.

Neměla žádnou zjevnou příčinu. Krátce před tím však ženavyslech

la přednášku o vzájemném propojení těla a mysli, a tak ji napadlo,

že se vyrážkou na prstě možná fyzicky projevilo nevyslovenépod

ráždění, které pocítila vůči manželovi. Zhluboka se nadechla ahez

ky od plic řekla manželovi, co jí vadí. Vyrážka během pár minut

úplně zmizela. Tajemstvím se nedaří na světle a nebudou mít nad

vámi žádnou moc, pokud se jim sami nevydáte do rukou. Přihlaste

se ke svým tajemstvím. Udělejte to s vědomím, že vy sami jste větší

než to největší tajemství, které střežíte. Nemůže vás mít v područí,

pokud s tím nebudete souhlasit.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Najděte si světlé tiché místo a čas, kdy vás nebude nic rušit. Vez

měte si papír a pero, co nejstručněji popište své tajemství a zaměřte

se na to, co jste právě napsali. Zhluboka se nadechněte a vnímejte,

jak vámi proudí čistý svěží vzduch. Papír, na který jste si napsali

své tajemství, odložte. Uvědomte si, že toto je okamžik, kdy jste se

vymanili z temnoty tajemství, které jste dosud drželi v sobě. Už je

mimo vás. To, co zůstalo ve vás, bude ještě potřebovat laskavépři

jetí a vyléčení, ale dnes jste započali s léčivým procesem.

9. LEDNA

Původcem veškerého lidského trápení je to, že nebereme

skutečnost přesně takovou, jaká je.

BUDDHA

ZBAVIT SE ZBYTEČNÉHO NAPĚTÍ

Cesta vědomého života bude schůdnější, jakmile pochopíte jeden

jednoduchý princip. Někdy však trvá celý život, než si ho člověk

plně osvojí. Jde o toto: Stres a napětí nám nezpůsobují konkrétní

životní události, ale to, že se vyhýbáme čtyřem žádoucím reak

cím na tyto události. Čím více se jim vyhýbáte, tím více napětí


18

se tvoří, a to nejen ve vašem těle, ale i v rámci celých společností

a fi rem. Napětí se začíná tvořit v momentě, kdy si nepřipustíte,

jaká je skutečná situace, a nepřijmete ji takovou, jaká je. Klíčem

k efektivnímu jednání je nejprve přijmout věci přesně takové,

jaké jsou. Napětí se kumuluje tím, že se vyhýbáte rozhodnutím

a volbám, a vrcholí, když se vyhýbáte jednání. Pokud například

dojde ve vašem vztahu ke konfl iktu, napětí bude narůstat, dokud

ne uděláte dvě zásadní věci: nepřipustíte si, že máte problém, ane

přijmete ho. Jakmile si připustíte problém a přijmete ho, můžete

se rozhodnout, jak ho budete řešit, a podniknout patřičné kroky.

Jen málokdo by jezdil s píchlou zadní pneumatikou řadu měsíců

nebo let – nejspíš by vás to brzo dohánělo k šílenství. A přesto

jsem viděl dost lidí, kteří si dlouhodobě odmítali připustit, že mají

nějaký problém, byť by šel možná vyřešit během pár minut, jen

kdyby si ho dokázali přiznat.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

V dnešní chvilce pro sebe si položte následující klíčovou otázku: „Je

v mém životě něco, co si odmítám připustit a co nechci přijmout?“

Pokud na něco takového přijdete, zastavte se a vyrovnejte se s tím.

Přijměte to přesně tak, jak to právě je.

10. LEDNA

Nebudu nic přidávat. Jenom řeknu pravdu, a oni ji neunesou.

HARRY S. TRUMAN

RADOST A SMÍCH

Co když místo očekávané bolesti a pohřbených zranění, šrámů aúz

kosti narazíte při prvních krocích na cestě k vědomému životu na

radost a smích? Myslíte si snad v hloubi své duše, že každý vztah má

být náročný – dřina, obtížná komunikace, tíživé myšlenky a složité

pocity? Zvažte taky jinou možnost: i když je k tomu zapotřebícíle

né práce, vědomý život a vědomou lásku si můžete užívat s čistou

ničím nezkalenou radostí! Viděl jsem už mnoho dvojic, které sero

zesmály a vzaly se za ruce jen pár okamžiků poté, co si řekly nějakou

dlouho potlačovanou pravdu, něco, o čem se spolu celé týdny nebo

měsíce bály mluvit.


19

Když své pocity vyslovíte a dovolíte jim dýchat, ukončíte tím existenci čehosi temného, těžkého a pokoutního, z čeho promlouvá stud. Pak se můžete obrátit ke slunci a oslavovat svou vlastní hrdost.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Teď je na vás, abyste vyslovili nespornou pravdu sami o sobě: Kdo

jste a jak se cítíte. Zeptejte se dnes sami sebe, jak se máte. Poctivě

a do hloubky prozkoumejte své srdce i mysl. Dovolte své mysli, aby

si prošla fyzickou i emoční rovinou vašeho bytí a zhodnotila, jak

si stojíte. Když se vás dnes partner nebo blízký přítel zeptá, jak se

máte, ať vaše odpověď vychází ze srdce. Nic nepotlačujte aninezakrývejte svrchním nátěrem toho, co se pokládá za přijatelné. Nechte vyniknout své vlastní ničím nepotlačované já.

Zkuste si říct, jak se dnes cítíte.

Možná cítíte: štěstí... osamělost... zmatek... spokojenost... zlost... vzrušení... (Každopádně je to vaše pravda, vaše skutečnost.)

11. LEDNA

Často si kladu otázku, jak je možné, že byť každý člověk miluje

sám sebe nade vše ostatní, svých vlastních názorů o sobě si

přesto cení méně než toho, jak o něm smýšlejí druzí.

MARCUS AURELIUS

ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ POTENCIÁL

Jak to, že tu teď sedíte, zrovna na tomhle místě, a čtete právě tato

slova? Ozval se ve vás nějaký silný nebo váhavý vnitřní hlas – nebo

možná jak silný, tak váhavý – a přivedl vás sem, ze šedého nevědomí ke světlu vědomého života. Máte v sobě víru i odvahu, takže

jste ochotni mu naslouchat. Je to váš hlas, hlas vašeho otevřeného

srdce, které volá po změně. Tady je první pravda, kterou si můžete

říct: Jsem tu dnes proto, abych žil svůj vlastní potenciál, protože to je pro

mě větší závazek, než jaký cítím ke všemu známému. Chci být opravdu

naživu. Chci se nechat opařit vroucí pravdou a uzdravit chladivou

léčivou poctivostí. Možná mi říkají, abych toho od života toliknečekal, ale přesto to chci, a teď a tady dělám další krok. Volný prostor

pro vyjádření vlastní podstaty – jinými slovy integrity – to není nic

přehnaného, jen to, na co mám nárok.


20

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

V průběhu dne si dělejte časté desetivteřinové pauzy, abyste siuvědomili, jakou cestou kráčíte, a vědomě se otevírali dalšímu postupu.

Afi rmace: Dnes na sebe beru odpovědnost za své učení a růst. Je to pro mě větší závazek než potřeba zůstat stejný.

Nezapomeňte zhluboka dýchat před afi rmací, v jejím průběhu i po ní. Když zhluboka dýcháte a zároveň pronášíte afi rmaci, čistíte jak mysl, tak svou tělesnou podstatu.

V průběhu dne se k této afi rmaci opakovaně vracejte, a zvlášť tehdy, když při běžném jednání s druhými lidmi pocítíte napětí nebo úzkost. Využijte energii, kterou byste jinak promrhali na nepřínosné emoce, jako je například frustrace, a převeďte ji napozitivní afi rmativní energii.

Připomínejte si: Dnes tu jsem proto, abych prospěl svému srdci.

12. LEDNA

Nikdo ti nemůže odhalit nic, co není součástí tvého

poznání a nespočívá v tobě napůl v dřímotách.

CHALÍL DŽIBRÁN

VAŽTE SI SV ÝCH KOŘENŮ

Važte si kořenů své minulosti, pravd a zkušeností, které utvářely váš

dosavadní život – važte si toho, co je zakořeněno hluboko v srdci

života. Važte si svých větví, tančících, dýchajících, živých svědectví

vaší otevřenosti vůči růstu a změně. Přestože byste se možná rádi

zbavili některých svých částí, zvlášť těch ze své minulosti, jediné,

čeho se opravdu můžete zbavit, je určité chování: minulost avzpomínky vymazat nemůžete. Jsou ve vás a z vás stejně jako vaše srdce

a bylo by moudré, kdybyste uznali, že tu budou stále. Tím všakneříkám, že máte dovolit minulosti, aby vám vládla. Naopak se musíte

naučit být natolik bdělí, abyste zvládli svou minulost ctít, alenenechali ji, aby se stala vaší přítomností či určovala vaši budoucnost.

Mnoho lidí se například potýká se svým vztahem k rodičům.Pracoval jsem na vlastním vztahu se svými rodiči a pomáhal s tím mnoha

dalším lidem, a zjistil jsem, že to, co působí léčivě, je vážit si svých

pocitů vůči rodičům – ať už je to hluboká bolest nebo hluboký vděk

– stejně jako si vážím svých rodičů právě takových, jací jsou. Tím


21

totiž poskytuji výživu jak svým vlastním hlubokým kořenům, tak

kořenům těch, kdo mě živili.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Co je vaší součástí a nemůže žít bez vás, podobně jako vrba z báje?

Vybavte si jedno slovo, které používáte, když máte vystihnout sami sebe.

Vyslovte dané slovo nahlas, tak abyste ho slyšeli a mohliprocítit – vnímejte, co pro vás znamená. Přistupujte k němu sporozuměním. Přijměte svou silnou povahu a svou neochvějnost, buďte vstřícní vůči tomu, co je ve vás pevné a nepohnutě ční vysoko i v poryvech změn – a se stejnou chápavou vstřícností přijměte i to, co se kymácí ve větru a co se vytahuje směrem ke slunci s jistotou, že pohyb a teplo zcela jistě přinesou růst a změnu, o které tu jde.

13. LEDNA

Pan Duffy žil tak trochu vzdálen od svého těla.

JAMES JOYCE

KAŽDÝ ZÁVAZEK PŘEDSTAVUJE V ÝZVU

Jakmile se odhodláte k něčemu velkému, můžete očekávat, že přijde

velká zkouška. Berte to tak, že tím vesmír zjišťuje, nakolik tomyslíte vážně. Před několika lety jsem se odhodlal k jistému závazku,

který se týkal mého zdraví, a začal jsem držet přísnou dietu. Během prvního týdne jsem zhubnul přes dvě kila a začal jsem se cítit

tak dobře, jak mi už dlouho nebylo. Avšak co se nestalo, přišel mě

navštívit kamarád a přinesl mi obrovskou bonboniéru. Úplně jsem

cítil, jak se to ve mně pere – na jedné straně tu byl můj závazek vůči

zdraví a na druhé straně přímo mučivá touha dát si aspoň jednu

velkou žvýkací karamelu. V prvním kole vyhrála karamela, jenže

jsem z toho pak měl tak špatný pocit, že jsem dal nakonec přednost

zdraví a dobrému pocitu.

To, co si vy sami postavíte do cesty, je větší překážka než cokoliv, co vám může postavit do cesty někdo jiný. Když povstanou vaši vnitřní démoni, vězte, že se tak stalo právě díky vašemu závazku žít jinak a lépe. Pokud si dáte za úkol něco velkého, vyplují na povrch všechny vnitřní zábrany a vy se od nich osvobodíte tím, že je přijmete.


22

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „ Závazek, který se chystáte učinit a který se týká vaší duše a vědomého života, ve vás probouzí určité fyzické vjemy a pocity. Napojte se na ně. Všímejte si, jestli cítíte strach, hněv, smutek nebo něco jiného. Přijímejte všechno, co přijde. Víte totiž, že i tato část vás samých žádá o přijetí a potřebuje ho.

14. LEDNA

Neboť všichni lidé vstupují do života jednou branou...

APOKRYF

NOVÉ ZROZENÍ

Mnoho let jsem pracoval s lidmi, jejichž potíže pocházely z dobykolem narození, a dokonce ještě z prenatálního života. Porodní nebo

předporodní trauma může zkreslovat vaše životní zkušenosti do

té doby, dokud ho vědomě a s láskou nepřijmete a nevyrovnáte se

s ním. Některá porodní traumata se projevují zcela zřetelně. Například někdo, kdo uvízl v porodních cestách a nechápal, proč všichni

kolem matky panikaří, může trpět klaustrofobií. U jiných lidídochází spíš k zástupnému projevu porodního traumatu: nechtěné dítě se

může v průběhu celého života dostávat do situací, kdy nebude věřit,

že ho někdo druhý má skutečně rád a že mu na něm záleží.

Pro křesťany jsou symbolem nového zrození Velikonoce – den,

kdy Kristus vstal z hrobu a bylo mu dovoleno vrátit se mezi živé. Pro

nekřesťany je taková představa možná zvláštní a diskutabilní. Ten

den však slaví mnoho lidí jako novou příležitost a vy můžete slavit to samé, ať věříte čemukoliv – novou příležitost sklonit se před

svou vlastní lidskostí, před možností a milostí, díky které můžete

být nedokonalí, a přesto milovaní a milující.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „ Vraťte se zpět do okamžiku svého narození. Představte si tmu a pak záplavu světla, klidné, rytmické zvuky lůna a hlasité živé zvuky, které vás zdravily při vašem příchodu na svět. Dýchejte pomalu a zhluboka a dopřejte si nové zrození. Dnes je vaše narození vítané, je důvodem k oslavám a vzbuzuje jenom lásku, něhu a radost. Vaše narození nevyvolává v nikom žádné sporné ambivalentní pocity,


23

všichni ho vítají s radostí. Máte právo se narodit a je správné, že jste

se narodili. Dnes si to uvědomujete.

15. LEDNA

Nechci tancem nic dokazovat... prostě tancuju.

FRED ASTAIRE

KOUZELNÝ NÁSTROJ

Vaše tělo je kouzelný nástroj, který v sobě nosí vaše zkušenosti, prožitky a pocity i celou vaši podstatu. Čím méně své tělo znáte, tím dál jste také od své vlastní podstaty, protože obojí je spoluvzájemně provázané. Drogy a alkohol slouží lidem jako prostředky, jak se fyzicky oddělit od svého emocionálního bytí. Tím, že otupíte tělo, otupíte také pocity, které volají o pozornost. Je to začarovaný kruh, ze kterého je jen jedna cesta ven: poznat sám sebe, spochoením se přijmout a mít se rád. Nic si o sobě a o své podstatěnenalhávat, ale podívat se pravdě do očí.

Můj dobrý přítel mi vyprávěl, jak mu jeden okamžik změnil celý život. Šestnáct let žil jako nebezpečný nezvladatelný alkoholik, a pak mu dvouminutový rozhovor obrátil život vzhůru nohama. Terapeut poznamenal, že se zřejmě v alkoholu pokouší utopitkonkrétní pocit: bolestné osamění. A dál mu řekl, že to celé má dva možné konce: buď si ten pocit nakonec připustí a prožije – nebo umře. Přítel se rozhodl, že bude žít, a i když musel nějakou dobu čelit dávnému démonu osamělosti, po pár měsících to přešlo (a od toho památného dne už nepil).

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Zavřete oči a obraťte svoji pozornost dovnitř. Třikrát se zhluboka

a uvolněně nadechněte a vydechněte a při tom si všímejte, co se ve

vás děje. Začněte se pohybovat tak, aby váš pohyb vyjadřoval vaši

vnitřní radost z toho, že si rozumíte, že jste ve vlastním středu.Možná se budete jen tak pohupovat nebo se roztančíte. Počkejte, až k vám

pohyb sám přijde, ať je vaším vyjádřením, ať vychází z vás a od vás.

Pomalu otevřete oči a zaznamenejte tři následující postřehy. Zkuste

je neposuzovat, jen si uvědomit, jakou jste získali fyzickou zkušenost

pohybu, který vystihoval vaši podstatu a nechal ji volně projevit.


24

• Můj pocit z těla byl...

• Nejvíc jsem si uvědomoval/a...

• Tato část mého těla mi připadala...

V průběhu dnešního dne si uvědomujte své tělo. Vnímejte své

pocity a pohyby a propojujte svou emocionální zkušenost sfyzickou zkušeností. Možná ty nejsilnější pocity držíte v ramenou,

v krku nebo v břiše. Jakmile lokalizujete místo, kde skladujete své

pocity, a propojíte je se svým fyzickým já, může vám toto nové

poznání sloužit jako připomínka, že základní pravdy máte uložené

sami v sobě. Nechte je projevit navenek a ucítíte zázračnou změnu,

která se odehraje ve vašem těle.

16. LEDNA

Ve svém denním životě praktikuji jedno náboženství,

které na mě stoprocentně funguje. Miluj především

sám sebe, a všechno ostatní bude v pořádku.

LUCILLE BALL

MÍT RÁD SÁM SEBE JE TEN NEJVĚTŠÍ DAR,

JAKÝ MŮŽETE DÁT DRUHÝM

Z povrchního pohledu se může zdát, že mít rád především sám sebe

je sobecké, jenže ve skutečnosti je to vrcholný projev nesobeckého

dávání. Například ješitnost a vychloubání vzbuzují v ostatníchneříjemný pocit právě proto, že jsou známkou nenávisti vůči sobě

samému a nikoliv projevem sebelásky. Jsou to zoufalé pokusy, jak

vzbudit pozornost a vyvolat o sebe zájem, když vy sami seboupohrdáte. Jediný okamžik naplněný ryzí sebeláskou může vyústit do

života naplněného soucitným pomáháním druhým. Jedna mojekamarádka, učitelka jógy a matka samoživitelka několika dětí, miřekla: „Když si každý den vyhradím pár minut a v meditaci se naladím

sama na sebe, můžu pak celý den strávit s dětmi a věnovat se jim.

Ale když si čas pro sebe neudělám, jsem potom protivná a rozčiluje

mě, že po mě pořád něco chtějí.“

Z jejího zjištění si můžeme vzít ponaučení i my ostatní.Častokrát jsem se v životě dostal v nějakém vztahu do konfl iktu a ažpozději mi došlo, že to vůbec nesouviselo s dotyčným člověkem. Když


25

s láskou přijímáte i nemilé části sebe samých – hněv, strach, smutek

a cokoliv dalšího – problémy s druhými lidmi se vyjasní.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „ Vyhraďte si dnes na sebe pět nebo deset minut. Nic nedělejte – jen seďte a buďte. Oceňte sami sebe jednoduše za to, že to jste právě vy. Uvědomte si: Když o sebe nebudu hezky pečovat já sám, kdo tedy?

17. LEDNA

Kam půjdeš hledat, když to nemůžeš nalézt ve svém vlastním těle?

UPANIŠADY

VAŠE TĚLO JAKO ŽIVOUCÍ MOUDROST

Můžete se obdivovat Tádž Mahálu nebo pyramidám v Gize, ale

vy sami chodíte každý den v zázraku – ve svém vlastním těle –

který veškeré kamenné zázračné stavby jednoznačně předčí. Vaše

tělo je studnicí moudrosti a pravým zdrojem osvícení... pokud

mu budete naslouchat. Máme však sklon zaměřovat se spíš na

to, co je s naším tělem v nepořádku, a zapomínáme oceňovat,

jaký zázrak to ve skutečnosti je. Jako kdybyste navštívili pyramidy v Gize a všímali si nejvíc toho, že nějaké části chybí. Vaše

mysl vstřebává celý den obrazy, které nám předkládají billboardy,

televize a časopisy. Během jediného dne jste vystaveni možnáněkolika stům reklam na jídlo, aniž byste si to vůbec uvědomovali.

V této záplavě obrazů a představ může být opravdu těžké slyšet

hlas svého vlastního těla a zjistit například, co chce skutečně jíst.

Řekněme, že plných deset minut běžného dne vám do hlavypronikaly vnější impulzy. Aspoň tolik času věnujte pozornost tomu,

co vám říká vaše tělo.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „ Právě v tomto okamžiku vzdejte úctu svému tělu. Za všechny ty roky, kdy vám sloužilo, ho teď tiše oceňte.

Zeptejte se svého těla: „Co bych pro tebe dnes mohl/a udělat?

Jak ti můžu projevit svou lásku?“


26

18. LEDNA

Troufalost má v sobě ducha génia,

magické kouzlo a sílu.

GOETHE

ROZHODNUTÍ K TROUFALÉMU KROKU

Proces pozitivní změny začíná vědomým závazkem. Mnoho lidí na

Jihu USA například jistě přemýšlelo o hnutí za občanská práva, ale

Martin Luther King se k němu vědomě zavázal. Pak se teprve něco

změnilo. Mnoho lidí myslelo na to, jaké to asi je na Měsíci, ale až

John F. Kennedy se vědomě rozhodl, že vyšle někoho, kdo seopravdu projde po jeho kamenitém povrchu. A jak rozhodl, tak se také

stalo. Viděl jsem, jak to na osobní rovině funguje v malém i velkém

měřítku, když moji studenti a přátelé dělali různá životnírozhodnutí – a ta se pak zakořenila a vzkvétala.

Svou cestu vědomého života začněte tím, že se rozhodnete. Pak

může nastat změna.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Vyhraďte si chvilku a vyslovte nahlas před zrcadlem následujícírozhodnutí:

• První rozhodnutí se týká sebepoznání. Zavazuji se k tomu,

že budu poznávat sám sebe. Poznám se ve své opravdovosti

a celistvosti.

• Druhé rozhodnutí se týká pravdomluvnosti. Zavazuji se

k tomu, že se budu vyjadřovat upřímně.

• Třetí rozhodnutí se týká integrity. Zavazuji se k tomu,

že budu respektovat své cítění, budu odpovídat za veškerá

svá jednání a dodržím všechny své sliby a závazky.

• Poslední rozhodnutí se týká tvořivosti. Zavazuji se k tomu,

že plně pochopím a vyjádřím svou tvořivost a budukatalyzátorem tvořivosti ostatních.


27

19. LEDNA

Potřebujeme víc lidí, kteří se specializují na nemožné.

THEODORE ROETHKE

ŽIVOT V ZÓNĚ

V životě existují tři zóny, kde dochází k učení. První zóna je o tom,

co víte, že umíte. Například: Umíte řídit auto a víte, že to umíte.

Druhá zóna je o tom, co víte, že neumíte. Například: Neumíte řešit

kvadratické rovnice a víte, že to neumíte. To podstatné, co se vži

votě učíme, se však odehrává ve třetí zóně. Ta je o tom, co nevíme,

že neumíme. Například: Na začátku mého manželství jsem se díky

zpětné vazbě dozvěděl, že jsem citově odtažitý. Napřed jsem sebrá

nil a popíral jsem to. Pak jsem se to nějakou dobu snažil vysvětlit

tím, že si to o mně moje manželka a další lidé myslí kvůli tomu,

že jsou na mě příliš citově závislí a nesamostatní. Vyčítají mi mou

odtažitost, ale ve skutečnosti mi závidí moji nezávislost! Nakonec

jsem došel do třetí zóny a pochopil jsem něco, co mi změnilo život:

Uvědomil jsem si, že jsem se zdráhal být si blízký s druhými lidmi,

protože jsem se bál, že kdybych to udělal, mohli by mě pak opustit.

Pokud si je však nepustím moc blízko, nebude mě tolik bolet, až

mě opustí. V raném věku jsem získal určitou zkušenost s opuštěním

a zřejmě někdy tehdy jsem nevědomky najel na tento program. Šlo

o to, že jsem si vůbec neuvědomoval, nakolik jsem citově odtažitý,

a ani jsem nevěděl, že to nevím.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

S vědomým odhodláním otevřete mocnou třetí zónu. Vyslovte

nahlas: „Dnes se otevírám tomu, co se nejvíc potřebuju naučit.

Vzdávám se svých očekávání a předpokladů o tom, jak vypadá nebo

by měl vypadat můj život – beru vše tak, jak přichází, a ze všeho se

učím, co nejvíc můžu.“


28

20. LEDNA

Člověk částečně je a plně doufá, že je.

ROBERT BROWNING

OBRANA PROTI OBRANÁM

Obrana je jednou z největších překážek na cestě vědoméhoživo

ta. Pokaždé, když si řeknete: „Počkat! Teď bych přece měl/apro

žívat něco jiného než tohle!“ bráníte se v tom okamžikumožnos

ti něco se naučit. Vzepřít se svým obranným vzorcům vyžaduje

kus odvahy, protože když se jich vzdáte, stanete se zranitelní.

Pojďme se blíže seznámit s několika nejběžnějšími obrannými

strategiemi:

ODVÁDĚNÍ POZORNOSTI

Otázka: Co právě teď cítíš?

Odpověď: Hele, napřed si vyřídím jeden telefonát, a pak si o tom pro

mluvíme.

NEPŘÁTELSTVÍ

Otázka: Co právě teď cítíš?

Odpověď: Proč tě tolik zajímá zrovna to, co cítím? Neměl by ses spíš starat

o to, co si myslím?

TEORETIZOVÁNÍ

Otázka: Co právě teď cítíš?

Odpověď: Můj kamarád Sid četl knihu, kde se psalo o tom, že pocity se

utvářejí podle nějakých tří chemických sloučenin, ale teď zrovna sinemů

žu vzpomenout jakých.

POTŘEBA POTVRZENÍ

Otázka: Co právě teď cítíš?

Odpověď: Myslím, že bych měl mít strach. Taky by ses bál, že jo?

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Dnes zaznamenávejte všechny situace, kdy se budete cítit nepří

jemně. Právě tehdy se sami sebe zeptejte, čemu se bráníte. Pokud

se dokážete přistihnout v okamžiku, kdy se chystáte bránit – a své

potřeby obrany se dokážete vzdát – můžete na své cestě vědomého

života udělat opravdu veliký krok.


29

21. LEDNA

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

ZDROJE ZPRÁV

Pokud cítíte vnitřní rozechvění, znamená to, že jste se ještě naplno

neodhodlali k cestě, po níž jste vyrazili. Naslouchejte zvukůmsvého těla – všímejte si napětí ve svalech, váhavého nebo svobodného

dechu a celkového proudění energie. Když se odhodlávám k nějakému velkému rozhodnutí, často cítím, jak jsem uvnitř stažený

a žaludek mívám jako na vodě. Jsou to signály, které mi říkají, že se

bojím, a to je pro mě informace, která znamená, že ke svémurozhodnutí potřebuju víc odhodlání. Když jsem se například přihlásil

k tříletému doktorandskému studiu, provázel mě stažený žaludek

a rozechvění skoro celý měsíc. Jakmile jsem však tělem i duší dospěl

k jednoznačnému rozhodnutí - „nic mě nezastaví“ – veškeré obavy rázem zmizely. Berte obavy a strach jako test vašeho odhodlání

a soustřeďte se na následující otázku: „Opravdu to chci?“

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Vyslovte nahlas své rozhodnutí žít vědomě. Formulujte ho vlastními slovy. Až jej budete říkat, všímejte si toho, jaké tělesné pocity

to ve vás vyvolává. Nenechte se jimi odradit, ale naopak je využijte

jako motivaci k prohloubení svého odhodlání.

22. LEDNA

Když ho nebesa stvořila, země už pro něj najde nějaké využití.

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

VĚDOMÉ NASLOUCHÁNÍ

Jedna z nejúčinnějších technik, které se můžete věnovat kterýkoliv

den, je vědomé naslouchání. Začněte tím, že zjistíte, o co vám při

poslouchání jde. Někteří lidé poslouchají a při tom se snažípřistihnout mluvčího při nějaké chybě. Jiní se ptají: „Co mi to má říct?“.

Další poslouchají, aby pak mohli vyvracet vyslechnutá stanoviska

a diskutovat. Vědomé naslouchání je založeno na odlišných záměrech. Za prvé jde o to, abychom naprosto přesně pochopili, co


30

druhá osoba říká. Můžeme to nazvat „přesné naslouchání“. Naším

druhým záměrem je procítit případnou emoci, která je za slovy.Nazvěme to „pocitové naslouchání“. Pokud je druhý člověk například

rozzlobený, je na vás, abyste procítili jeho hněv a nějakýmzpůsobem ho vyjádřili a pochopili. Lidé si většinou z hloubi duše přejí,

abyste je vyslechli. Málokdy skutečně stojí o vaše rady a názory.

Představte si, jaké by to bylo, kdyby si lidé opravdu naslouchali!

Pokud se takovému světu chcete přiblížit, dělejte si v průběhu dne

časté pauzy s následujícím cvičením.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Když s vámi dnes lidé budou mluvit, snažte se o přesné apocitové naslouchání. Používejte formulace typu „Jestli ti správněrozumím, říkáš...“ a „To zní, jako kdybys byl/a... (například smutný/á nebo naštvaný/á). Neříkejte, co si o tom myslíte vy, a neraďte – místo toho zkuste naslouchat tak pozorně, aby ten, komunasloucháte, mohl objevit svou vlastní moudrost.

23. LEDNA

Pravda začíná vždy u jednotlivce.

WILL DURANT

ZÁVAZEK

Zavazuji se k tomu, že budu spíš odkrývat než skrývat.

Často říkám, že nedodržet slib a sebelíp zdůvodnit, proč to nešlo, není totéž jako dodržet, co jsme slíbili. Ale všimněte si, jak často se lidé k této strategii uchylují. Jako by si mysleli, že jsou chytřejší než ten, koho se tím snaží ošálit. To přece nejde! Pokud jste dost chytří na to, abyste si vymysleli nějakou výmluvu, proč jste neudělali, co jste měli, jste také dost chytří na to, abyste svou lež prokoukli. Jen naslouchejte svému tělu.

Nechcete už přestat s vykrucováním a obelháváním sebe samých a vykročit na přímou, jasnou a čistou cestu pravdy? Jde se po ní mnohem snáz, než si možná myslíte. Zkuste první krok a zaposlouchejte se do sebe – do vrzání a skřípání sebeklamu nebo uklidňujícího šepotu pravdy – a budete na správné cestě domů.


31

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Vybavte si určitý okamžik v minulosti, kdy jste se chtěli svémupartnerovi s něčím svěřit, ale neudělali jste to. Možná jste si tehdy řekli,

že ho tím chráníte před nepříjemnou pravdou. Teď je čas, abyste

sami sobě řekli pravdu: chránili jste tím jenom sami sebe. V duchu

se vraťte do dané vzpomínky a představte si, jaké by to asi bylo,

kdybyste tehdy řekli pravdu.

Až se příště dostanete do podobně rozporuplné situace, ujasněte si, proč máte tendenci se schovávat, a připravte se na celou pravdu. Ve světě vztahů jsou lži a tajemství spíš sebeobranné strategie než projevy laskavosti vůči druhým a vždy vedou nakonec kekomplikacím a odcizení.

24. LEDNA

Živá je pouze energie, jež vychází z těla, rozum

pak tvoří její hranice a vnější meze.

WILLIAM BLAKE, SNOUBENÍ NEBE A PEKLA

NA ÚROVNI DUŠE

Na cestu vědomého srdce můžete vykročit, pokud se k tomuodhodláte na úrovni duše. Musí to být něco, co skutečně chcete,

a musíte najít a zavřít všechna zadní vrátka. Na cestě do středu

svého srdce se vědomě rozhodujete pro to, že do toho dáteskutečně všechno bez výjimky. Představte si alkoholika, který říká,

že chce přestat pít, ale pro jistotu si někde schovává pár lahví.

Abyste se bezpečně dostali ke svému cíli – k vnitřní transformaci

a k proměně vašich vztahů – musí to být co nejniternějšírozhodnutí. Žádné teoretizování vás nezmění ani neobjeví nic nového.

Změna je možná, jen pokud se k ní odhodláte s vědomýmzáměrem a z hloubi své duše.

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Zeptejte se sami sebe: „Co mi brání jít cestou vědomého srdce?“

Když se vám podaří dostat se z chladných pustin emocionální odtažitosti k vřelému láskyplnému objetí, je to jako zázrak.


32

25. LEDNA

Moje náboženství je velmi prosté...

mým náboženstvím je laskavost.

DALAJLAMA

SAMI K SOBĚ BUĎTE... LASKAVÍ

Prvním místem, kde byste měli zahájit svou kampaň za laskavost, je

vaše vlastní mysl a srdce. Mnoho z vás je vůči sobě nadmíru kritických

a znechuceně sebou pohrdá, a tak je docela logické, že tyto pocity občas

přetečou i na ostatní. Laura píše: Pamatuju si, jak jsem před časem psala

celý večer se synem domácí úkol. Měl potíže ve škole a zvlášť smatematikou dost bojoval, úplně stejně jako já v jeho věku. Ten večer jsem

ho při práci na úkolu zaslechla, jak si polohlasně šeptá: „Já jsem prostě

blbec!“ Měla jsem pocit, jako kdyby mě někdo udeřil přímo do břicha.

Moje vlastní dítě, krev mé krve, o sobě mluvilo s takovým pohrdáním.

Měla jsem sto chutí ho hned zarazit („To víš, že nejsi!“) a dál pokračovat

v úkolu, ale pak jsem udělala něco jiného. Na chvilku jsme úkolodložili, sedli si spolu a já mu vyprávěla, jak jsem i já kdysi zápasila smatematikou. Potom jsme spolu mluvili o tom, jak mít rád sám sebe, i když

třeba máme zrovna pocit, že si žádnou lásku nezasloužíme.

Dnešní den se pusťte do kampaně za laskavost a začněte u svého vlastního těla. Zeptejte se sami sebe: Čím bych dnes svému tělu mohl/a projevit laskavost? Pak svou kampaň rozšiřte na emoce: Jak bych dnes mohl/a být laskavý/á ke svým citům? A nakonec jděte za hranice vlastní kůže s následující otázkou: „Kdyby mýmnáboženstvím byla laskavost, jak bych dnes mohl/a projevovat svénáboženství vůči ostatním?“

„ CVIČENÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA NA DNEŠNÍ DEN „

Teď hned se na deset vteřin zastavte a začněte vnímat, jak jste na

tom s laskavostí. Jaký pocit ve vás vyvolává? Představte si někoho,

s kým se dnes pravděpodobně setkáte a budete něco řešit. Myslete

na dotyčnou osobu a představujte si, jak ji obklopujete laskavostí.

Představte si ji zalitou paprsky laskavosti.

Pokud máte dost času, představte si v duchu i další lidi, s nimiž dnes nejspíš přijdete do kontaktu. Zahrňte je laskavostí. A pak jen sledujte, co se bude dít, až se s nimi skutečně setkáte.


33

26. LEDNA

Jakmile se naskytne příležitost, je třeba se jí chopit.

FRANCIS BACON

ODHODLAT SE K ODHODLÁNÍ

Než se rozhodnete učinit určitý závazek, ať už se týká pravdy,odpo

vědnosti nebo vztahu, musíte se od       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist