načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Rizikové a patologické těhotenství - Zdeněk Hájek; kolektiv

Rizikové a patologické těhotenství

Elektronická kniha: Rizikové a patologické těhotenství
Autor: Zdeněk Hájek; kolektiv

Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  849
+
-
28,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2004
Počet stran: 443
Rozměr: 26 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1. české
Skupina třídění: Gynekologie. Porodnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2004
ISBN: 80-247-0418-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie shrnující moderní poznatky z oboru české perinatologie.

Popis nakladatele

Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gynekologů- porodníků, pediatrů, ale i praktických lékařů a gynekologů v terénu.

Předmětná hesla
rizikové těhotenství
patologické těhotenství
Zařazeno v kategoriích
Zdeněk Hájek; kolektiv - další tituly autora:
Porodnictví -- 3., zcela přepracované a doplněné vydání Porodnictví
 (e-book)
Porodnictví -- 3., zcela přepracované a doplněné vydání Porodnictví
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

RIZIKOVÉ A PATOLOGICKÉ TĚHOTENSTVÍ

Editor:

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Autorský kolektiv:

MUDr. Kateřina Andělová, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

MUDr. Tomáš Binder, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. et PhDr. Pavel Čepický, CSc., Gynekologicko-porodnická ordinace Levret s. r.o., Praha

MUDr. Pavel Drbohlav, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Michal Mára, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Jaromír Mašata, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Alena Měchurová, CSc., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava

Prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

MUDr. Petr Velebil, CSc., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Doc. MUDr. Miroslav Větr, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Zdeněk Žižka, CSc., 1. LF UK a VFN, Praha

Recenzenti:

Prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc.

Prof. MUDr. Štefan Lukačín, Ph.D.

© Grada Publishing, a.s., 2004

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2004

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 1928. publikaci

Odpovědný redaktor Mgr. Luděk Neužil

Obrázky do textu zhotovila Jana Nejtková

Sazba a zlom Josef Lutka

Počet stran 444

Vydání 1. české, Praha 2004

Vytiskly tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,

Husova 1881, Havlíčkův Brod

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými

známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestave

ny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplý

vají žádné právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či roz

šiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 80-247-0418-8


Seznam zkratek ..................................................................... 17

Předmluva .......................................................................... 21

Úvod ............................................................................... 23

1 Rizikový a patologický průběh těhotenství a prenatální péče (Z. Hájek) ................ 25

1.1 Definice rizikové a patologické gravidity ............................................... 25

1.2 Stanovení rizikových faktorů (RF). Metody screeningu u rizikové a patologické gravidity .... 26

1.2.1 Všeobecný screening rizikové a patologické gravidity ............................ 26

1.2.2 Specifický screening .......................................................... 26

1.3 Prenatální péče u některých vysoce rizikových gravidit .................................. 28

1.3.1 Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH), preeklampsie ........................ 28

1.3.1.1 Všeobecný screening ................................................. 28

1.3.1.2 Specifický screening na podkladě laboratorních testů .................... 28

1.3.1.3 Screening preeklampsie na podkladě UZ flowmetrie ..................... 29

1.3.1.4 Další specifické testy screeningu preeklampsie .......................... 29

1.3.2 Diabetes mellitus, gestační diabetes ............................................ 31

1.3.2.1 Všeobecný screening, RF pro gestační diabetes ......................... 31

1.3.2.2 Specifický screening (OGTT se zátěží 75 g glukózy) .................... 31

1.3.3 Krvácení v časné graviditě .................................................... 31

1.3.3.1 Všeobecný screening ................................................. 31

1.3.3.2 Specifický screening ................................................. 32

1.3.4 Krvácení v pozdním těhotenství ................................................ 33

1.3.4.1 Všeobecný screening na podkladě anamnézy ........................... 33

1.3.4.2 Specifický screening ................................................. 34

1.3.4.3 Zásady péče o těhotnou s pozdním krvácením .......................... 34

1.3.5 Prenatální péče a prevence tromboembolických stavů v těhotenství ................. 35

1.3.5.1 Všeobecný screening a vymezení rizikových skupin tromboembolické

komplikace ......................................................... 35

1.3.5.2 Prevence žilní trombózy v těhotenství podle ACCP 2000 (Americké

asociace antitrombotické léčby) ....................................... 35

2 Screeningové metody v perinatologii (M. Mára) ......................................... 39

2.1 Obecná pravidla screeningu .......................................................... 39

2.2 Přehled screeningových vyšetření v těhotenství ......................................... 39

2.3 Markery a rizikové faktory ........................................................... 41

2.4 Screening předčasného porodu ............................................................... 42

2.5 Screening streptokoků skupiny B (GBS) ............................................... 43

2.6 Screening preeklampsie .............................................................. 44

2.7 Screening intrauterinní růstové retardace plodu (IUGR) .................................. 45

2.8 Screening nitroděložní tísně plodu ..................................................... 46

3 Screening vrozených vývojových vad (P. Calda) ......................................... 53

3.1 Metodika screeningu ................................................................. 53

3.1.1 Parametry screeningu ......................................................... 53

Obsah


3.1.2 Podmínky pro provádění prenatálního screeningu ................................ 54

3.2 Vrozené vývojové vady .............................................................. 54

3.2.1 Defekty neurální trubice (NTD) ................................................ 54

3.2.2 Chromozomální aberace ....................................................... 55

3.2.3 Minor markery chromozomálních aberací a tzv. call signs ......................... 57

3.3 Porodnické komplikace a další vrozené vývojové vady při abnormálních hodnotách

screeningových markerů .............................................................. 57

3.3.1 Riziko komplikací a VVV při abnormálních výsledcích screeningu

v 1. - 2. trimestru ............................................................. 57

3.3.2 Riziko komplikací ve 3. trimestru ............................................. 59

3.3.3 Perinatální mortalita .......................................................... 59

3.3.4 Nízká porodní hmotnost obecně ................................................ 59

3.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR) .......................................... 60

3.3.6 Nespecifické vrozené vady .................................................... 60

3.3.7 Další komplikace gravidity .................................................... 60

4 Invazivní metody prenatální diagnostiky (P. Calda) ..................................... 63

4.1 Amniocentéza (AMC) ............................................................... 63

4.1.1 Indikace k amniocentéze ..................................................... 63

4.1.2 Metoda provedení amniocentézy ............................................... 63

4.1.3 Komplikace amniocentézy .................................................... 64

4.2 Biopsie choria (CVS – Chorionic Villus Sampling) ...................................... 64

4.2.1 Pozdní CVS (odběr vzorku placenty) ........................................... 64

4.2.2 Indikace CVS ............................................................... 64

4.2.3 Kontraindikace CVS .......................................................... 65

4.2.4 Metoda provedení CVS ....................................................... 65

4.2.5 Komplikace CVS ............................................................ 65

4.2.6 Laboratorní hlediska metody CVS ............................................. 65

4.3 Kordocentéza (KDC) ................................................................ 65

4.3.1 Metoda kordocentézy ......................................................... 65

4.3.2 Indikace kordocentézy ........................................................ 66

4.3.3 Komplikace kordocentézy ..................................................... 66

5 Intrauterinní růstová retardace plodu (IUGR) (Z. Hájek) .............................. 69

5.1 Růst plodu .......................................................................... 69

5.1.1 Regulační faktory růstu ....................................................... 69

5.1.2 Hormonální regulace růstu .................................................... 69

5.1.3 Fetální hormony ............................................................. 70

5.1.4 Placentární hormony .......................................................... 70

5.1.5 Vliv pohlavních hormonů ..................................................... 70

5.1.6 Vliv prostředí na růst plodu ................................................... 70

5.2 Definice intrauterinní růstové retardace (IUGR) ......................................... 70

5.2.1 Klasifikace IUGR ............................................................ 72

5.2.2 Příčiny vzniku IUGR ......................................................... 72

5.3 Diagnostika intrauterinní růstové retardace ............................................. 74

5.4 Terapie IUGR ....................................................................... 76

5.4.1 Možnosti farmakologické léčby v budoucnosti ................................... 78

5.5 Ukončení těhotenství při IUGR ....................................................... 78

5.5.1 Pokus o indukci porodu před 36. týdnem těhotenství ............................. 78

5.5.2 Primární císařský řez při IUGR ................................................ 78

6 Rh izoimunizace (Z. Žižka) .............................................................. 83

6.1 Sledování senzibilizovaného těhotenství ................................................ 83


6.3 Invazivní diagnostické postupy ........................................................ 86

6.4 Terapie anemického plodu ............................................................ 89

6.5 Poporodní neonatologická péče ....................................................... 91

7 Preeklampsie (A. Měchurová) .......................................................... 95

7.1 Definice ............................................................................ 95

7.2 Etiologie ........................................................................... 95

7.3 Patofyziologie ...................................................................... 96

7.4 Rizikové faktory .................................................................... 97

7.5 Klasifikace ........................................................................ 97

7.6 Diagnostická kritéria ................................................................. 98

7.7 Laboratorní ukazatele ................................................................ 98

7.8 Klinické příznaky a jejich závažnost ................................................... 99

7.9 Vyšetřovací algoritmus preeklampsie v těhotenství ...................................... 99

7.10 Profylaxe ........................................................................... 100

7.11 Terapie preeklampsie v těhotenství .................................................... 100

7.12 Ukončení těhotenství ................................................................ 103

7.13 Terapie preeklampsie za porodu ....................................................... 103

7.14 Terapie preeklampsie v šestinedělí ..................................................... 103

7.15 Komplikace preeklampsie ............................................................ 103

7.16 Chyby a omyly v diagnostice a léčbě preeklampsie ...................................... 104

7.17 Eklampsie .......................................................................... 104

7.18 HELLP syndrom .................................................................... 105

8 Kardiovaskulární a plicní onemocnění v těhotenství (T. Binder) ....................... 109

8.1 Změny systémové hemodynamiky ..................................................... 109

8.2 Anamnéza a vyšetření ................................................................ 110

8.3 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění ............................................. 111

8.4 Vrozené srdeční vady ................................................................ 111

8.4.1 Defekt síňového septa ........................................................ 111

8.4.2 Defekt komorového septa ..................................................... 111

8.4.3 Otevřená tepenná dučej ....................................................... 111

8.4.4 Koarktace aorty .............................................................. 111

8.4.5 Valvulární stenóza plicnice .................................................... 112

8.4.6 Bikuspidální aortální chlopeň .................................................. 112

8.5 Komplexní a cyanotické vrozené srdeční vady .......................................... 113

8.5.1 Fallotova tetralogie ........................................................... 113

8.5.2 Eisenmengerův syndrom ...................................................... 113

8.5.3 Ebsteinova vada .............................................................. 113

8.5.4 Marfanův syndrom ........................................................... 113

8.5.5 Primární plicní hypertenze .................................................... 113

8.6 Získané srdeční vady ................................................................. 114

8.6.l Mitrální stenóza .............................................................. 114

8.6.2 Aortální stenóza .............................................................. 114

8.6.3 Aortální regurgitace .......................................................... 114

8.6.4 Mitrální regurgitace .......................................................... 114

8.7 Náhrady srdečních chlopní ........................................................... 115

8.7.l Biologické chlopenní náhrady ................................................. 115

8.7.2 Mechanické chlopenní náhrady ................................................ 115

8.8 Poruchy srdečního rytmu ............................................................. 115

8.8.l Paroxyzmální tachykardie ..................................................... 115

8.8.2 Flutter síní s komorovou arytmií ............................................... 115

8.8.3 Síňokomorový blok (A-V blok) ................................................ 115


8.9 Arteriální hypertenze ................................................................ 115

8.9.l Preexistující arteriální hypertenze .............................................. 116

8.9.2 Gestační arteriální hypertenze ................................................. 116

8.9.3 Terapie ...................................................................... 116

8.10 Kardiomyopatie ..................................................................... 117

8.10.1 Hypertrofická kardiomyopatie ................................................. 117

8.10.2 Primární dilatovaná kardiomyopatie ............................................ 117

8.10.3 Těhotenská kardiomyopatie .................................................... 117

8.11 Ischemická choroba srdeční .......................................................... 117

8.12 Onemocnění plic v těhotenství ........................................................ 118

8.12.l Těhotenské změny ........................................................... 118

8.12.2 Astmoidní bronchitida ........................................................ 118

8.12.3 Cystická fibróza plic .......................................................... 119

8.12.4 Sarkoidóza .................................................................. 119

8.12.5 Tuberkulóza ................................................................. 119

8.12.6 Lymfangioleiomyomatóza ..................................................... 120

8.12.7 Těhotenství po transplantaci plic ............................................... 120

9 Onemocnění gastrointestinálního traktu v těhotenství (Z. Hájek) ...................... 125

9.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu související s těhotenstvím ......................... 125

9.1.1 Pyróza ...................................................................... 125

9.1.2 Ptyalismus .................................................................. 125

9.1.3 Nauzea a zvracení ............................................................ 125

9.1.4 Hyperemesis gravidarum ...................................................... 125

9.1.5 Obstipace ................................................................... 125

9.2 Onemocnění gastrointestinálního traktu přímo nesouvisející s těhotenstvím ................ 126

9.2.1 Gastroenteritida .............................................................. 126

9.2.2 Žaludeční vřed ............................................................... 126

9.2.3 Hemoroidy .................................................................. 126

9.2.4 Ulcerózní kolitida ............................................................ 126

9.2.5 Morbus Crohn ............................................................... 127

9.2.6 Pankreatitida v těhotenství ..................................................... 127

9.2.7 Apendicitida v těhotenství .................................................... 128

9.2.8 Ileus ........................................................................ 128

9.2.9 Ruptury břišních orgánů v graviditě ............................................ 129

10 Nefropatie v těhotenství (Z. Hájek) ..................................................... 131

10.1 Změny uropoetického systému v těhotenství ............................................ 131

10.2 Základní vyšetření v těhotenství ....................................................... 131

10.3 Nejčastější choroby ledvin a močových cest ............................................ 132

10.4 Akutní renální selhání ................................................................ 135

10.5 Chronická renální onemocnění ........................................................ 136

10.6 Transplantace ledvin a těhotenství ..................................................... 137

11 Těhotenství a diabetes mellitus (K. Andělová) .......................................... 141

11.1 Metabolické změny v těhotenství ...................................................... 141

11.1.1 Změny metabolismu sacharidů v graviditě ....................................... 141

11.1.2 Změny metabolismu tuků ..................................................... 143

11.1.3 Úloha placenty v metabolismu glukózy v těhotenství ............................. 143

11.2 Klasifikace diabetes mellitus v těhotenství ............................................. 143

11.3 Vztah gravidity a diabetu ............................................................. 144

11.3.1 Ovlivnění plodu diabetickým těhotenstvím ...................................... 144

11.3.2 Spontánní potrat ............................................................. 145


11.3.3 Vrozené vývojové vady (VVV) ................................................ 145

11.3.4 Akcelerace růstu ............................................................. 146

11.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR) .......................................... 146

11.3.6 Poruchy psychomotorického vývoje ............................................ 146

11.3.7 Náhlé intrauterinní úmrtí plodu ................................................ 146

11.3.8 Pozdní komplikace ........................................................... 146

11.3.9 Ovlivnění matky diabetickým těhotenstvím ..................................... 147

11.4 Diabetes mellitus 1. typu (DM1) ...................................................... 147

11.4.1 Prekoncepční péče ........................................................... 147

11.4.2 Diabetologická péče a terapie v graviditě ....................................... 148

11.4.3 Komplikace diabetického těhotenství ........................................... 150

11.4.4 Akutní metabolické komplikace diabetu ........................................ 153

11.5 Diabetes mellitus 2. typu (DM2) ...................................................... 155

11.5.1 Gestační diabetes mellitus (GDM) ............................................. 155

11.6 Novorozenec diabetické matky ....................................................... 160

12 Hematologické komplikace v těhotenství (T. Binder) ................................... 163

12.l Anemie v těhotenství ................................................................ 163

12.1.1 Anemie relativní – těhotenská ................................................. 163

12.1.2 Anemie absolutní ............................................................ 163

12.1.3 Zvýšený rozpad červených krvinek ............................................. 164

12.1.3.1 Působení zevních vlivů ............................................... 164

12.1.3.2 Působení vnitřních činitelů ........................................... 164

12.2 Trombocytopenie v těhotenství ....................................................... 165

12.2.1 Nepravá trombocytopenie ..................................................... 165

12.2.2 Benigní těhotenská trombocytopenie ........................................... 166

12.2.3 Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) ................................... 166

12.2.4 Trombocytopenie při preeklampsii ............................................. 167

12.2.5 Trombocytopenie způsobená diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC) ....... 168

12.2.6 Trombocytopenie při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP)

a hemolytickém uremickém syndromu (HUS) ................................... 168

12.2.7 Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie .................................... 168

12.3 Von Willebrandova nemoc (vWN) .................................................... 169

12.3.l Typ l ........................................................................ 170

12.3.2 Typ 2 ...................................................................... 170

12.3.3 Typ 3 ...................................................................... 170

12.4 Hemofilie A a B ..................................................................... 170

12.5 Získaná hemofilie ................................................................... 170

12.6 Mayova-Hegglinova anomálie ........................................................ 170

13 Trombotické stavy v těhotenství (Z. Hájek) ............................................. 173

13.1 Vznik žilní trombózy ................................................................ 173

13.1.1 Trombofilie ................................................................. 174

13.1.2 Proces srážení krve ........................................................... 174

13.1.3 Tvorba arteriálních a žilních trombů ............................................ 174

13.2 Trombembolické stavy v porodnické praxi ............................................. 176

13.2.1 Hluboké žilní trombózy ....................................................... 176

13.3 Terapie hlubokých žilních trombóz .................................................... 178

13.4 Profylaxe žilních trombóz ............................................................ 180

13.4.1 Laboratorní vyšetření při podezření na arteriální a žilní trombofilii ................. 180

13.4.2 Profylaxe žilní trombózy před císařským řezem ................................. 180

13.4.3 Profylaxe žilní trombózy v graviditě a šestinedělí při rizikovém těhotenství ......... 181


14 Revmatická a autoimunitní onemocnění v těhotenství (Z. Hájek) ...................... 183

14.1 Lupus erythematosus ................................................................ 183

14.1.1 Klinické příznaky ............................................................ 183

14.1.2 Laboratorní testy ............................................................. 183

14.1.3 Terapie a prognóza ........................................................... 184

14.1.4 Vztah onemocnění k těhotenství, porodu a šestinedělí ............................ 184

14.2 Sklerodermie ....................................................................... 184

14.2.1 Laboratorní vyšetření ......................................................... 184

14.2.2 Terapie ...................................................................... 184

14.3 Antifosfolipidový syndrom ........................................................... 185

14.3.1 Antifosfolipidové protilátky ................................................... 185

14.3.2 Patogeneze onemocnění ....................................................... 185

14.3.3 Podskupiny APS ............................................................. 185

14.3.4 Management APS ............................................................ 185

14.3.5 Terapie APS ................................................................. 185

15 Hepatopatie v těhotenství (T. Binder) .................................................. 187

15.1 Hepatopatie bez příčinné souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ......................... 187

15.1.l Virové hepatitidy ............................................................ 187

15.1.2 Jiná infekční onemocnění s afinitou k jaterní tkáni .............................. 188

15.1.3 Granulomatózní záněty jater .................................................. 188

15.1.4 Neinfekční akutní poškození jater ............................................. 189

15.1.5 Akutní jaterní selhání ........................................................ 189

15.1.6 Onemocnění žlučových cest .................................................. 189

15.1.7 Chronická poškození jater .................................................... 190

15.1.8 Gilbertova choroba .......................................................... 190

15.1.9 Criglerův-Najjarův syndrom .................................................. 190

15.1.10 Syndrom Dubinův-Johnsonův a Rotorův syndrom ............................... 190

15.1.11 Wilsonova choroba .......................................................... 191

15.1.12 Nádory jater ................................................................ 191

15.1.13 Těhotenství po transplantaci jater ............................................. 191

15.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ........................ 191

16 Neurologické komplikace v těhotenství (A. Roztočil) ................................... 197

16.1 Onemocnění centrálního nervového systému ............................................ 197

16.2 Onemocnění periferních nervů ........................................................ 200

17 Maligní onemocnění v těhotenství (M. Větr) ............................................ 203

17.1 Karcinom děložního čípku ........................................................... 205

17.2 Karcinom prsu ...................................................................... 206

17.3 Maligní ovariální nádory ............................................................. 208

17.4 Maligní melanom ................................................................... 209

17.5 Lymfomy a leukemie ................................................................ 209

17.6 Ostatní nádory ...................................................................... 210

18 Dermatózy v těhotenství (M. Větr) ...................................................... 215

18.1 Fyziologické kožní změny v těhotenství ................................................ 215

18.2 Dermatózy v těhotenství ............................................................. 218

18.3 Preexistující dermatózy .............................................................. 220

19 Drogy, alkohol a kouření v těhotenství (T. Binder) ..................................... 223

19.1 Charakteristika drogově závislé populace těhotných ..................................... 224

19.2 Zneužívané látky .................................................................... 224


19.2.1 Opioidy ..................................................................... 224

19.2.2 Psychostimulační drogy ....................................................... 225

19.2.3 Halucinogeny ................................................................ 227

19.2.4 Kanabinoidy ................................................................. 227

19.2.5 Skupina těkavých látek ....................................................... 227

19.3 Možnosti léčby a substituce v průběhu těhotenství ...................................... 227

19.3.1 Detoxifikace, abstinence ...................................................... 227

19.3.2 Substituce ................................................................... 227

19.4 Alkohol ............................................................................ 229

19.5 Nikotin ............................................................................. 229

20 Metody asistované reprodukce a rizikové těhotenství (P. Drbohlav) .................... 233

20.1 Rizikové faktory léčby metodami AR, které by mohly ovlivnit průběh těhotenství a porod . . . 233

20.1.1 Metody asistované reprodukce a jejich vliv na výsledky těhotenství po AR .......... 233

20.1.2 Věk matky ................................................................... 235

20.1.3 Příčiny neplodnosti a jejich vliv na průběh těhotenství a perinatální výsledky ........ 235

20.1.4 Transfer embrya, počet transferovaných embryí. Vícečetná gravidita a jednočetná

gravidita .................................................................... 236

20.1.5 Vrozené vývojové vady (VVV) ................................................ 237

20.1.6 Diagnostika VVV plodu ...................................................... 239

20.1.7 Kryokonzervace embryí ....................................................... 239

20.1.8 Těhotenství po dárcovství oocytu ............................................... 240

20.1.9 Náhradní mateřství (NM) ..................................................... 240

20.1.10 Onkologická rizika pro plod po koncepci metodami AR ........................... 240

20.2 Souhrn a klíčové body ............................................................... 240

21 Krvácení ve druhé polovině těhotenství (Z. Hájek) ..................................... 245

21.1 Placenta praevia ..................................................................... 245

21.2 Abrupce placenty ................................................................... 248

21.3 Méně častá neklasifikovaná krvácení ve druhé polovině těhotenství ....................... 250

21.3.1 Komplikace související s krvácením v pozdním těhotenství ....................... 250

21.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace, syndrom DIC .................................. 252

21.4.1 Patofyziologie DIC ........................................................... 252

21.4.2 Změny hemostázy v průběhu syndromu DIC .................................... 252

21.4.3 Formy syndromu DIC ........................................................ 253

21.4.4 Laboratorní diagnostika DIC .................................................. 255

21.4.5 Prevence DIC ................................................................ 256

21.4.6 Terapie DIC ................................................................. 257

21.4.7 Novinky v léčbě DIC ......................................................... 259

22 Rizikové těhotenství a porod (Z. Hájek) ................................................ 261

23 Předčasný porod (Z. Hájek) ............................................................ 263

23.1 Předčasné děložní kontrakce .......................................................... 264

23.1.1 Vliv průtoku krve v uteroplacentárním řečišti ................................... 264

23.1.2 Etiopatogeneze kontrakčního procesu ........................................... 264

23.1.3 Role steroidů v kontrakčním procesu ........................................... 265

23.1.4 Zralost děložního hrdla ....................................................... 266

23.1.5 Aktivace plodových obalů ..................................................... 266

23.2 Nejčastější příčiny předčasného porodu ................................................ 266

23.2.1 Infekce ...................................................................... 266.

23.2.2 Věk matky, parita a sociální faktory ............................................ 267

23.2.3 Riziko opakování předčasného porodu .......................................... 267


23.2.4 Riziko vícečetné gravidity ..................................................... 267

23.2.5 Zvýšené riziko předčasného porodu při patologické graviditě ...................... 268

23.2.6 Kouření, alkohol, drogy a péče v těhotenství .................................... 268

23.2.7 Vliv tělesné námahy a zaměstnání .............................................. 268

23.3 Diagnostika předčasného porodu ...................................................... 268

23.4 Terapie předčasného porodu .......................................................... 272

23.5 Vedení předčasného porodu ........................................................... 276

23.6 Management předčasného porodu při PROM ........................................... 277

23.7 Možnosti prevence předčasného porodu ................................................ 278

24 Předčasný odtok plodové vody (A. Měchurová) ......................................... 281

24.1 Rizikové faktory, riziko mateřské, fetální .............................................. 281

24.2 Detekce odtoku plodové vody ........................................................ 281

24.3 Postup při prokázaném odtoku plodové vody ........................................... 282

24.4 Rozhodnutí o dalším vedení porodu ................................................... 282

24.5 Doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody ............................... 282

25 Perinatální infekce (J. Mašata) ......................................................... 285

25.1 Infekce a předčasný porod ............................................................ 285

25.2 Buněčné a biochemické mechanismy .................................................. 286

25.3 Infekce a negativní neonatologické výsledky ........................................... 290

25.3.1 Krvácení v germinální matrix a intraventrikulární krvácení ........................ 290

25.3.2 Periventrikulární leukomalacie a dětská mozková obrna u předčasně narozených

dětí ......................................................................... 290

25.3.3 Bronchopulmonární dysplazie ................................................. 291

25.3.4 Specifické infekce v těhotenství, které ovlivňují plod ............................. 291

25.4 Další infekce spojené s potraty a předčasnými porody ................................... 300

23.5 Další infekce s negativním účinkem na plod ............................................ 303

26 Potermínová gravidita, prodloužené těhotenství (Z. Hájek) ............................ 321

26.1 Incidence prodlouženého těhotenství .................................................. 321

26.2 Nejčastější příčiny prodlouženého těhotenství .......................................... 321

26.3 Rizika prodlouženého těhotenství ..................................................... 321

26.3 Prenatální péče u prodloužené gravidity ............................................... 322

26.4 Vedení porodu u prodloužené gravidity ................................................ 323

26.5 Pravé přenášení, dysmaturita plodu .................................................... 324

27 Vícečetné těhotenství (P. Velebil) ....................................................... 327

27.1 Monozygotní dvojčata ............................................................... 327

27.2 Dizygotní dvojčata .................................................................. 328

27.3 Rizika v průběhu vícečetného těhotenství .............................................. 328

27.4 Prenatální péče ..................................................................... 328

27.5 Rizika pro plod ..................................................................... 329

27.6 Diagnosticko-terapeutická strategie u vícečetného těhotenství ............................ 329

27.7 Management porodu u vícečetného těhotenství ......................................... 330

28 Rizika malprezentace plodu za porodu (P. Velebil) ..................................... 335

28.1 Vysoký přímý stav hlavičky .......................................................... 335

28.2 Asynklitismus ....................................................................... 335

28.3 Deflexní polohy hlavičky ............................................................. 335

28.4 Patologické naléhání pupečníku ....................................................... 336

28.5 Šikmé polohy plodu hlavičkou ........................................................ 336

28.6 Příčné polohy plodu ................................................................. 336


28.7 Malprezentace u naléhání koncem pánevním ........................................... 336

28.8 Malprezentace u spontánního porodu dvojčat ........................................... 336

28.9 Malprezentace a císařský řez ......................................................... 336

29 Intrapartální hypoxie plodu (A. Roztočil) .............................................. 339

29.1 Definice ............................................................................ 339

29.2 Příčiny intrapartální hypoxie plodu .................................................... 340

29.3 Diagnóza ........................................................................... 340

29.4 Prevence ........................................................................... 349

29.5 Management ........................................................................ 349

30 Předčasné ukončení těhotenství; indukce porodu (A. Roztočil) ........................ 351

30.1 Definice pojmů ..................................................................... 351

30.2 Indikace k indukci porodu ............................................................ 351

30.2.1 Indikace lékařské ............................................................. 351

30.2.2 Indikace sociální ............................................................. 352

30.3 Kontraindikace k indukci porodu ...................................................... 352

30.3.1 Absolutní kontraindikace ...................................................... 352

30.3.2 Relativní kontraindikace ...................................................... 352

30.4 Podmínky indukce porodu ............................................................ 353

30.5 Metody preindukce porodu ........................................................... 353

30.5.1 Mechanické metody preindukce ................................................ 353

30.5.2 Medikamentózní metody ...................................................... 353

30.6 Metody indukce porodu .............................................................. 355

30.6.1 Mechanické metody .......................................................... 355

30.6.2 Farmakologické metody ....................................................... 355

30.7 Programovaný porod ................................................................. 357

30.8 Frekvence indukcí porodu ............................................................ 357

30.9 Vedlejší účinky indukce porodu ....................................................... 357

31 Rizika operačních porodů (A. Roztočil) ................................................ 359

31.1 Porodnický obrat zevními hmaty ...................................................... 359

31.2 Dilatace hrdla ....................................................................... 360

31.3 Epiziotomie ......................................................................... 360

31.4 Amniotomie ........................................................................ 361

31.5 Extrakce plodu ...................................................................... 361

31.6 Kristellerova exprese ................................................................. 361

31.7 Porodnické kleště .................................................................... 362

31.8 Vakuumextraktor (VEX) ............................................................. 363

31.9 Císařský řez ........................................................................ 363

31.10 Poporodní revize dutiny děložní ....................................................... 364

31.11 Manuální vybavení placenty .......................................................... 364

32 Poporodní krvácení (Z. Hájek) ......................................................... 365

32.1 Nejčastější příčiny primárního poporodního krvácení .................................... 365

32.2 Příčiny sekundárního poporodního krvácení ............................................ 365

32.3 Poruchy mechanismu děložní kontraktibility a odlučování placenty ........................ 365

32.4 Hypotonie a atonie děložní ........................................................... 366

32.4.1 Masáž dělohy ............................................................... 366

32.4.2 Farmakologické metody při děložní atonii ...................................... 366

32.4.3 Chirurgické postupy při děložní atonii .......................................... 367

32.5 Placenta accreta ..................................................................... 367

32.6 Inverze děložní ...................................................................... 368


32.7 Ruptura dělohy ...................................................................... 368

32.8 Porodní poranění .................................................................... 369

32.8.1 Ruptury děložního hrdla ...................................................... 369

32.8.2 Ruptury pochvy .............................................................. 369

33 Syndrom mrtvého plodu (Z. Hájek) .................................................... 373

33.1 Příčiny nitroděložního úmrtí plodu .................................................... 373

33.2 Diagnóza mrtvého plodu ............................................................. 374

33.3 Rizika syndromu mrtvého plodu ...................................................... 374

33.4 Diagnostický a terapeutický postup u ženy s mrtvým plodem ............................. 374

33.5 Vedení porodu s mrtvým plodem ...................................................... 375

33.6 Úmrtí jednoho plodu u vícečetného těhotenství ......................................... 375.

33.7 Vyšetření plodu a matky po porodu ................................................... 375

33.8 Prevence nitroděložního úmrtí plodu ................................................... 376

34 Kritické stavy u rodičky za porodu (A. Pařízek) ........................................ 379

34.1 Porodnické příčiny kritických stavů ................................................... 379

34.2 Anesteziologické příčiny kritických stavů za porodu ..................................... 379

34.3 Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí ................................... 381

34.3.1 Příčiny velkého krvácení ...................................................... 381

34.3.2 Nejčastější příčiny krvácení před porodem ...................................... 383

34.3.3 Nejčastější příčiny krvácení během porodu ...................................... 384

34.3.4 Nejčastější příčiny krvácení po porodu .......................................... 385

34.4 Preeklampsie ....................................................................... 386

34.5 Eklampsie (božec) ................................................................... 388

34.6 HELLP syndrom .................................................................... 389

34.7 Embolické příhody v těhotenství ...................................................... 389

34.8 Předčasný porod ..................................................................... 392

34.9 Intrauterinní smrt plodu .............................................................. 394

34.10 Srdeční zástava v těhotenství a za porodu .............................................. 395

35 Anestezie a analgezie u rizikových porodů (A. Pařízek) ................................ 399

35.1 Porodnická anestezie ................................................................ 399

35.1.1 Celková anestezie ............................................................ 400

35.1.2 Neuroaxiální anestezie ........................................................ 401

35.2 Porodnická analgezie ................................................................ 401

35.3 Management rizikových/patologických porodů .......................................... 403

35.3.1 Poloha koncem pánevním ..................................................... 403

35.3.2 Dvojčata a další vícečetná těhotenství ........................................... 404

35.3.3 Předčasný porod ............................................................. 404

35.3.4 Preeklampsie a HELLP syndrom .............................................. 405

35.3.5 Diabetes mellitus ............................................................. 407

35.3.6 Srdeční choroby .............................................................. 408

35.3.7 Plicní onemocnění ............................................................ 408

35.3.8 Oční choroby ................................................................ 408

35.3.9 Neurologická onemocnění ..................................................... 408

35.3.10 Nikotinismus, akoholismus a jiné narkomanie ................................... 409

35.3.11 Indukovaný porod ............................................................ 409

35.3.12 Dystokia cervicocorporalis („protrahovaný porod“) ............................... 409

35.3.13 Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve 2. a 3. trimestru ................... 409

35.3.14 Manuální lýza a vybavení placenty (lysis manualis placentae) ..................... 409


36 Epidemiologická data v perinatologii (P. Velebil) ....................................... 411

36.1 Distribuce .......................................................................... 411

36.1.1 Mortalita .................................................................... 411

36.1.2 Natalita ..................................................................... 411

36.1.3 Morbidita ................................................................... 412

36.2 Epidemiologie v perinatologii ......................................................... 412

36.3 Determinanty ....................................................................... 413

37 Perinatální péče – kvalita, audit, surveillance (Z. Štembera) ............................ 415

37.1 Perinatální audit ..................................................................... 415

37.2 Perinatální surveillance .............................................................. 416

38 Cost benefit v perinatální medicíně (Z. Štembera) ...................................... 419

38.1 Minimalizace nákladů (cost minimalization) ............................................ 419

38.2 Analýza efektivity nákladů (cost effectivity) ............................................ 419

38.3 Analýza hledání hranic (marginal analysis) ............................................. 419

38.4 Analýza prospěšnosti vložených prostředků (cost utility) ................................. 420

38.5 Analýza nákladů proti užitku (cost/benefit analysis) ..................................... 420

39 Systém perinatální péče v České republice (P. Velebil) .................................. 423

39.1 Historie formování systému perinatální péče ............................................ 423

39.2 Vývoj po roce 1990 .................................................................. 423

40 Etické problémy rizikového a patologického těhotenství (P. Čepický) .................. 429

40.1 Postup lege artis ..................................................................... 429

40.2 Postup lege artis a názor rodičky ...................................................... 429

40.3 Ostatní právní normy ................................................................ 430

40.4 Výzkum v perinatologii .............................................................. 430

40.5 Obecná etická problematika .......................................................... 430

40.5.1 Pravidla obecné lékařské etiky ................................................. 430

40.5.2 Psychologie lékařské praxe .................................................... 430

40.5.3 Specifické etické problémy v porodnictví ....................................... 430

Rejstřík ..................................................................................... 433


Seznam zkratek 17

AC abdominální cirkumference

(obvod břicha plodu)

ACCP Americká asociace antitrombotické léčby ACE angiotensin converting enzyme ACOG American College of Obstetricians and

Gynecologists (Americká škola porodníků

a gynekologů)

ACTH adrenokortikotropní hormon ADA Americká diabetologická asociace AF AFP alfa-fetoprotein v plodové vodě AFI amnial fluid index AFP alfa-fetoprotein AGA plod/novorozenec s hmotností přiměřenou

svému gestačnímu stáří

AchE acetylcholinesteráza AIHA autoimunitní hemolytická anemie AIS automatický infuzní systém ALT alaninaminotransferáza AMC amniocentéza APA antifosfolipidové protilátky APS antifosfolipidový syndrom APTT aktivovaný tromboplastinový čas AR asistovaná reprodukce ARDS acute respiratory distress syndrome

(syndrom akutní dechové tísně)

AS skóre Apgarové ASA kyselina acetylsalicylová ASLO test zábrany hemolýzy AST aspartátaminotransferáza AT antitrombin ATB antibiotika ATP adenosintrifosfát ATP adenozintrifosfát AV blok atrioventrikulární blok BMI body mass index BPD biparietální průměr hlavičky plodu BPD bronchopulmonární dysplazie bpm počet tepů plodu za minutu BPP biofyzikální profil plodu BRCA1 breast carcinoma antigen 1 BRCA2 breast carcinoma antigen 2 BV bakteriální vaginóza cAMP cyklický adenosin 3,5-monofosfát CDC Centers for Disease Control and Prevention CFTR gen „cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator“

CMP cévní mozková příhoda

CMV cytomegalovirus

CNS centrální nervový systém

CRL kraniokaudální rozměr

CRP C reaktivní protein

CS cervix skóre

CSI intracytoplazmatická injekce jedné spermie

CT počítačová tomografie

CTG kardiotokografie

CVP centrální žilní tlak

CVS chorionic villus sampling (biopsie choria)

ČGPS Česká gynekologicko porodnická společnost

ČNÚ časná novorozenecká úmrtnost

ČR Česká republika

DALY disability adjusted life years

DFA detrended fluctuation analysis

(analýza fluktuací metodou)

DFTAP direct fluorescence treponema pallidum

(stanovení Treponema pallidum přímou

fluorometrií)

DIC diseminovaná intravaskulární koagulace

Dif. dg. diferenciálně diagnosticky

DM1 diabetes 1. typu

DM2 diabetes 2. typu

DMO dětská mozková obrna

DN diabetická nefropatie

DNA deoxyribonukleová kyselina

DR diabetická retinopatie

DS Downův syndrom

dTK diastolický TK

EAPM Evropská asociace perinatální medicíny

ECM extracelulární matrix

EDTA ethylendiaminetetraacetic acid

EFW estimated fetal weight (odhad hmotnosti

plodu)

EGF epidermální růstový faktor

EIA enzymoimunoanalýza

EKG elektrokardiografie

ET embryotransfer

ETCO

2

parciálních tlak oxidu uhličitého

ve vydechovaném vzduchu

FAC cyclophosphamid (cyklofosfamid)

FAS fetální alkoholový syndrom

FBA analýza pH a krevních plynů plodu

FBG fibrinogen

FDP fibrindegradační produkty

FIGO International Federation of Gynecology

and Obstetrics

Seznam zkratek


FiO

2

inspirační frakce kyslíku

FIRS fetal inflammatory response syndrom

(syndrom fetální zánětlivé odpovědi)

FISH fluorescent in situ hybridisation

(fluorescenční hybridizace)

FL délka femuru FM fibrinové monomery FSH folikulostimulační hormon FW sedimentace erytrocytů GBS Group B Streptococcus

(Streptokok skupiny B)

G-CSF granulocyty stimulující faktor GDM gestační diabetes mellitus GH růstový hormon GIFT gamette intrafallopian transfer

(transfer gamet do vejcovodu)

GIT gastrointestinální trakt GnRH gonadotropin releasing hormon

(gonadoliberin)

GTN glyceryltrinitrát Gy gray-jednotka absorbované dávky, 1 Gy= J/kg HBsAg povrchový antigen viru hepatitidy typu B hCG lidský choriogonadotropin hCGP lidský choriový růstový prolaktin hCS lidský choriový somatotropin Hct hematokrit HELLP hemolysis, eleveted liver enzymes, low

platelet

HFEA Human Fertilisation and Embryology

Authority (Úřad pro oplodňování

a embryologii)

HIV human immunodeficiency virus

(virus lidské imunodeficience)

HLA human leucocyte antigen HLA-DR human leucocyte antigen D-locus

response (odezva lidského leukocytárního

antigenu na lokusu D)

HNF hepatální nukleární faktor HON hemolytické onemocnění novorozence HPL placentární laktogen HPV herpes virus HRT hormone replacement therapy

(hormonální substituční terapie)

HUAM home uterine activity monitoring

(domácí self-monitoring děložní aktivity)

HUI health utility index HUS hemolytický uremický syndrom i.m. intramuskulární i.v. intravenózní IGF insulin-like growth faktor

(inzulinu podobný růstový faktor)

IGFBP-1 insulin like growth factor binding protein 1

(vazebný protein – 1 pro inzulinu podobný

růstový hormon)

IL interleukin INH izoniazid inj. injekce

INR international normalized ratio

IR inzulinorezistence

ISA vnitřní sympatomimetická aktivita

IUGR intrauterine growth restriction (intrauterinní

růstová retardace plodu)

IUT intraumbilikální transfuze

IVF in vitro fertilizace

IVH       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist