načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb -- manuál pro praxi – Petra Šupšáková

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb -- manuál pro praxi

Elektronická kniha: Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb
Autor: Petra Šupšáková
Podnázev: manuál pro praxi

Příručka pro manažery a řídící pracovníky ve zdravotnictví, kteří si chtějí udělat představu, jaká rizika při jejich řízení či práci mohou očekávat, jak je mohou snížit a jak učinit činnost celého zařízení bezpečnější. Současně kniha ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  339
+
-
11,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 288
Rozměr: 21 cm
Úprava: xxiii, 260 stran: ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Veřejné zdraví a hygiena
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0062-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka pro manažery a řídící pracovníky ve zdravotnictví, kteří si chtějí udělat představu, jaká rizika při jejich řízení či práci mohou očekávat, jak je mohou snížit a jak učinit činnost celého zařízení bezpečnější. Současně kniha poskytuje návod, jak začlenit řízení rizik do své řídící a každodenní práce, jakými jednoduchými mechanismy lze rizika v praxi vyhledávat na úrovni týmu i jednotlivce, a jakými způsoby lze rizika ošetřit.

Popis nakladatele

Příručka pro manažery a řídící pracovníky ve zdravotnictví, kteří si chtějí udělat představu, jaká rizika při jejich řízení či práci mohou očekávat, jak je mohou snížit a jak učinit činnost celého zařízení bezpečnější. Současně kniha poskytuje návod, jak začlenit řízení rizik do své řídící a každodenní práce, jakými jednoduchými mechanismy lze rizika v praxi vyhledávat na úrovni týmu i jednotlivce, a jakými způsoby lze rizika ošetřit.

Autorka poukazuje na nutnost nezúženého pohledu na problematiku řízení rizik, komplexního propojení s řízením kvality a platnou národní zdravotnickou legislativou. Je analyzován i přínos zdravotnických akreditací. 

Publikace se snaží vyplnit bílé místo na současném knižním trhu v dané problematice. (manuál pro praxi)

Další popis

Jste v řídící funkci ve zdravotnickém zařízení — nemocničním nebo ambulantním? Studujete zdravotnický management? Pak bez této publikace nemůžete obstát!


Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Petra Šupšáková - další tituly autora:
Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb -- manuál pro praxi Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

manuál pro praxi

Petra Šupšáková

Řízení rizik

při poskytování

zdravotních služebPoděkování

Děkuji panu doc. Ing. Otakaru Smolíkovi, CSc., MBA,

který mne k napsání knihy inspiroval.

Děkuji Academy of Health Care Management v Čelákovicích,

jejíž jsem absolventem, a jmenovitě předsedovi správní rady

MUDr. Oldřichu Šubrtovi, CSc., MBA za finanční podporu mé knihy.


Grada Publishing

manuál pro praxi

Petra Šupšáková

Řízení rizik

při poskytování

zdravotních služeb


MUDr. Petra Šupšáková, MBA, LL.M.

ŘÍZENÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

manuál pro praxi Recenzent: MUDr. Michal Pelíšek Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2017 Cover Photo © allphoto, 2017 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6514. publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Dita Váchová Sazba a zlom Antonín Plicka Počet stran 288 1. vydání, Praha 2017 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice Publikace vznikla s podporou Academy of Health Care Management s.r.o. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN 978-80-271-9673-9 (ePub) ISBN 978-80-271-9672-2 (pdf ) ISBN 978-80-271-0062-0 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být

reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

V

Obsah

Seznam použitých zkratek ................................................................... XI

Seznam obrázků ............................................................................... XIII

Seznam tabulek ................................................................................. XIV

Předmluva .......................................................................................... XV

Úvod ................................................................................................ XVII

1 Úvod do řízení rizik ......................................................................... 1

1.1 Riziko – definice pojmu ................................................................ 1

1.2 Teorie vzniku rizik – Swiss Cheese Model ................................. 1

1.3 Fenomén černé labutě (The Black Swan) .................................... 4

1.4 Řízení rizik (risk management) – definice a význam pojmu ... 6

1.5 Cíle programu řízení rizik ............................................................ 7

1.6 Pětikrokový model řízení rizik v organizaci .............................. 8

1.6.1 Identifikace (definice) rizika a jeho analýza ............ 9

1.6.2 Retrospektivní (reaktivní) detekce rizik –

RCA metoda (Root Cause Analysis) ........................ 9

1.6.3 Proaktivní detekce rizik – FMEA metoda ............. 13

1.6.4 Zkoumání a hodnocení (analýza) rizika ................ 21

1.6.5 Ošetření rizika, zvládnutí rizika, registr rizik

(karta rizik) ................................................................ 26

1.7 Registr rizik .................................................................................. 28

1.7.1 Rizika v rámci poskytování zdravotní péče

a jejich zvláštnosti ..................................................... 29

1.8 Oblasti rizik u poskytovatelů zdravotních služeb .................... 32

2 Současný stav řízení kvality, bezpečí a monitorace rizik

při poskytování zdravotní péče v České republice a jeho

legislativní kontext (resortní bezpečnostní cíle) ........................... 33

2.1 Legislativní východiska pro program zvyšování kvality

a bezpečí poskytované zdravotní péče ...................................... 34

2.2 Resortní bezpečnostní cíle .......................................................... 37

2.3 Aktuální mezinárodní kontext – spolupráce s WHO ............. 39

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb

VI

2.3.1 HPH projekt WHO (Health Promoting

Hospitals – Nemocnice podporující zdraví)

a jeho přínos pro řízení rizik ................................... 41

2.4 Aktuální mezinárodní kontext – spolupráce s OECD ............ 43

2.5 Prevence rizik a současná legislativa ......................................... 47

2.6 Právní předpisy se vztahem k výkonu lékařského povolání

a poskytování zdravotních služeb – celkový přehled .............. 50

3 Řízení rizik, Spojená akreditační komise a akreditační

standardy ........................................................................................ 53

3.1 Spojená akreditační komise ........................................................ 54

3.1.1 Akreditační standardy SAK a implementace

resortních bezpečnostních cílů – minimální

legislativní požadavky ............................................... 55

3.1.2 Další akreditační standardy SAK ve vztahu

k rizikům poskytování léčebné a ošetřovatelské

péče ............................................................................. 57

3.1.3 Akreditační standardy ve vztahu k organizaci

a provozu poskytovatele zdravotních služeb ......... 63

3.1.4 Řízení rizik a akreditační standardy SAK .............. 68

3.1.5 Bezpečnost informací a komunikace ...................... 69

3.1.6 Řízení lidských zdrojů .............................................. 71

3.2 Prevence rizik a další společnosti provádějící v ČR

akreditační či certifikační činnost ............................................. 71

3.2.1 Prevence rizik a JCAHO – mezinárodní

kontext řízení rizik .................................................... 71

3.2.2 Prevence rizik, certifikace ISO 9001

a pomocné normy ..................................................... 75

3.2.3 Rizika a Český institut pro akreditaci ..................... 78

3.2.4 Rizika a Národní akreditační středisko

pro klinické laboratoře ............................................. 79

4 Příprava a rozvoj programu řízení rizik v organizaci ................... 81

4.1 Historický kontext risk managementu ...................................... 81

4.2 Základní principy implementace řízení rizik ........................... 82

5 Metodologie a organizace řízení rizik v praxi ............................... 85

5.1 Organizační (firemní) kultura poskytovatele

zdravotních služeb a řízení rizik ................................................ 85

Obsah

VII

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

5.2 Detekce rizik v praxi – základní způsoby a prostředky .......... 86

5.2.1 Reaktivní/retrospektivní metody ............................ 86

5.2.2 Proaktivní detekce rizik – „risk assessment“ ......... 87

5.2.3 Kombinace obou přístupů – retroaktivního

a proaktivního (Ishikawův diagram) ...................... 88

5.2.4 Řízení rizik na úrovni jedince ................................. 90

5.3 Řízení rizik a jeho možné začlenění do organizační

struktury ....................................................................................... 95

6 Bezpečné poskytování zdravotní péče a řízení rizik ..................... 99

6.1 Bezpečí pacientů – priorita poskytování zdravotní péče ........ 99

6.2 Nežádoucí (dříve „mimořádné“) události –

„adverse events“ ......................................................................... 100

6.3 Historie systému sledování nežádoucích událostí –

přehled ......................................................................................... 102

6.4 Druh nežádoucí události .......................................................... 104

7 Riziko řízení a provádění změny ................................................. 111

7.1 Kotterova osmikroková teorie řízení změny .......................... 112

7.1.1 Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny . 115

7.1.2 Sestavení koalice prosazující změny ..................... 116

7.1.3 Vytvoření vize a strategie ....................................... 117

7.1.4 Komunikace transformační vize ........................... 118

7.1.5 Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém

měřítku – delegování .............................................. 119

7.1.6 Vytváření krátkodobých vítězství .......................... 120

7.1.7 Využití výsledků a podpora dalších změn ........... 120

7.1.8 Zakotvení nových přístupů do podnikové

kultury ...................................................................... 121

7.2 Lewinova teorie řízení změny .................................................. 121

7.2.1 První krok – rozmražení ........................................ 121

7.2.2 Druhý krok – pohyb ............................................... 122

7.2.3 Třetí krok – znovuzamražení ................................. 122

7.3 Reakce na změnu ....................................................................... 123

7.3.1 Model Kübler-Rossové ........................................... 123

7.3.2 Pilotní projekt .......................................................... 127

7.3.3 Kotterovi „Neneové“ a jejich rizika ....................... 128

8 Rizika personální práce ............................................................... 135

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

VIII

8.1 Řízení lidských zdrojů, prevence rizik a akreditační

standardy SAK  ........................................................................... 135

8.2 Česká lékařská komora a její úloha v prevenci

personálních rizik ...................................................................... 137

8.3 Kontinuální vzdělávání zdravotníků – úloha

České lékařské komory ............................................................. 139

8.3.1 Kontinuální vzdělávání zdravotníků

v právní problematice ............................................. 143

8.3.2 Licenční činnost České lékařské komory ............. 144

8.4 Institut postgraduálního vzdělávání ........................................ 145

8.5 Vzdělávání nelékařských pracovníků ...................................... 146

8.6 Personální individuální rizika – psychologický aspekt ......... 147

8.6.1 Pracovní podmínky ................................................ 148

8.7 Bezpečnost práce ....................................................................... 149

8.8 Zvládání stresu na pracovišti .................................................... 151

8.9 Kritické jevy v řízení lidských zdrojů ...................................... 153

8.9.1 Syndrom vyhoření ................................................... 154

8.9.2 Šikana na pracovišti ................................................ 156

9 Vztahy s veřejností a rizika mediální komunikace ..................... 159

9.1 Vztahy s médii ............................................................................ 160

9.1.1 Prevence komunikační krize ................................. 162

9.1.2 Krizová komunikace ............................................... 162

10 Management stížností, jejich monitorace a vyhodnocování

změn, riziko soudních sporů, právní rizika, smluvní rizika ...... 165

10.1 Monitorace stížností a jejich klasifikace ................................. 167

10.2 Soudní spory a rizika ................................................................. 167

10.2.1 Znalecká činnost ve zdravotnictví ........................ 168

10.3 Právní riziko ............................................................................... 169

10.3.1 Druhy právní odpovědnosti poskytovatelů

zdravotních služeb .................................................. 170

10.3.2 Pracovněprávní rizika ............................................. 171

10.4 Smluvní riziko ............................................................................ 174

10.4.1 Kvalitní smluvní vztah – zásadní pravidla

kontraktace ............................................................... 174

11 Finanční riziko ............................................................................. 177

11.1 Úhradová vyhláška – legislativní základ pro

poskytování a hrazení zdravotních služeb .............................. 178

Obsah

IX

11.2 Rizika plánování objemu poskytované zdravotní péče,

modelace úhrad .......................................................................... 180

11.3 Správné vykazování zdravotní péče – riziko účelového

vykazování ve vztahu k aktuální legislativě ............................ 182

12 Řízení rizik a bezpečnost informačních technologií .................. 189

12.1 Definice a bezpečnost nemocničního informačního

systému ........................................................................................ 189

12.2 Zásady bezpečnostní politiky v rámci IT ............................... 190

12.3 Klíčové kroky k zajištění bezpečnosti IS a ochrany dat

v organizaci v praxi .................................................................... 191

12.4 PACS – zobrazovací metody a riziko ztráty konektivity ....... 194

12.5 Nastupující trend v legislativní opoře bezpečnosti

informací ..................................................................................... 197

12.6 Rizika při řízení bezpečnosti informací a bezpečnostní

politika pro ochranu informací a dat ...................................... 199

12.7 Bezpečnostní kybernetický incident, kybernetická

bezpečnostní událost, nežádoucí události

a reaktivní opatření .................................................................... 202

12.7.1 Ochrana osobních údajů ........................................ 204

12.7.2 Elektronická zdravotnická dokumentace ............. 206

13 Specifické oblasti řízení rizik a jejich prevence v rámci

poskytování zdravotních služeb v odrazu současné

legislativy ...................................................................................... 209

13.1 Traumatologický plán ................................................................ 209

13.2 Bezpečnost práce a pracovního prostředí, ochrana

zaměstnanců a řízení rizik ve vztahu k platné legislativě ..... 210

13.3 Požární ochrana ......................................................................... 213

13.4 Stravovací provoz a rizika ......................................................... 213

13.5 Nakládání s nebezpečným odpadem – odpadové

hospodářství ............................................................................... 215

13.6 Ochrana majetku a budov ........................................................ 217

14 Řízení rizik a řízení kvality – vzájemný vztah a překrývající se

funkce ........................................................................................... 221

14.1 Prolínající se funkce řízení kvality a rizik ............................... 221

14.2 Komplexní přístup k řízení rizik .............................................. 223

Závěr .................................................................................................. 225

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

X

Seznam použitých pramenů .............................................................. 229

Příloha č. 1: Základní legislativní zdravotnické předpisy

Oblast poskytování zdravotních služeb .................................. 237

Příloha č. 2: Základní zdravotnické předpisy vztažené

k výkonu povolání ..................................................................... 240

Příloha č. 3: Kontrolní seznam – bezpečí chirurgického

výkonu

......................................................................................... 246

Příloha č. 4: Základní předpisy vztažené k stravovacímu

provozu ........................................................................................ 247

Příloha č. 5: Základní výběr zákonných předpisů

pro nakládání s odpady ve zdravotnictví ................................ 248

Rejstřík ............................................................................................... 251

Souhrn ............................................................................................... 257

Summary ............................................................................................ 259

Seznam použitých zkratek

XI

Seznam použitých zkratek ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci CME Continual Medical Education (kontinuální medicínské vzdělávání) CT Computing Tomography (počítačová tomografie) ČIA Český institut pro akreditaci ČR Česká republika ČSAZ Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. DM diabetes mellitus (úplavice cukrová, cukrovka) DRG Diagnosis Related Groups (skupiny vztažené k diagnózám) EBM Evidence Based Medicine (medicína založená na důkazech) EU Evropská unie FMEA Failure Mode and Effect Analysis (analýza modelace vzniku a ná

sledku pochybení) GMC General Medical Council (Všeobecná lékařská rada ve Spojeném

království Velké Británie a Severního Irska) HAI Hospital Acquired Infection (dříve nozokomiální nákazy, nyní

infekce související s hospitalizací) HPH Health Promoting Hospital (Nemocnice podporující zdraví) ICPS International Classification for Patient Safety (mezinárodní kla

sifikace pro bezpečí pacientů) ISQuA International Society for Quality Assurance (Mezinárodní spo

lečnost pro kvalitu ve zdravotnictví) ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní

společnost pro standardizaci) ISU/MISU individuálně sjednané úhrady / malé individuálně sjednané úhrady IT/ICT informační technologie / informační výpočetní technologie JCAHO/JCI Joint Commission on Accreditation of Health Care Organiza

tion / Joint Commission International (komise pro akdreditaci

zdravotnických zařízení / mezinárodní akreditační systém) KaB kvalita a bezpečí KS/KV kardiostimulátory/kardiovertery KZK kontinuální zvyšování kvality LF lékařská fakulta MIS manažerský informační systém MMG mamografie MKN Mezinárodní klasifikace nemocí

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

XII MNP mimořádně nákladní pacienti MZ Ministerstvo zdravotnictví České republiky NASKL Národní akreditační středisko pro laboratoře NASA National Aeronautics and Space Administration (Úřad pro astro

nautiku a vesmír) NHSCS/NHS National Health and Social Care System / National Health Service

(Národní zdravotní a sociální služba / Národní zdravotní služba) NICE National Institute for Health and Care Excellence (Národní in

stitut pro zdraví a klinickou excelenci) NIS/IS nemocniční informační systém / informační systém NN nozokomiální nákazy (dřívější označení infekcí souvisejících

s hospitalizací) NRC Národní referenční centrum NSHNU Národní systém hlášení nežádoucích událostí NÚ nežádoucí událost NZIS Národní zdravotnický informační systém OECD Organization for Economic Co-operation and Development

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) OKA oční katarakta (operace) ORL otorinolaryngologie PACS Picture Archiving and Communication System (systém přená

šející a archivující obraz) PPP problémy při poskytování zdravotní péče PR Public Relation PZS poskytovatel zdravotních služeb RDG radiodiagnostika RBC resortní bezpečnostní cíl RCA Root Cause Analysis (kořenová analýza) SAK Spojená akreditační komise TEP totální endoprotézy TQM Total Quality Management (komplexní řízení kvality) USA/US Spojené státy americké / Spojené státy VAFCS Veterans Affairs National Centre for Patient Safety (Národní

centrum záležitostí veteránů pro bezpečnost pacientů) ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR WHO/SZO World Health Organization / Světová zdravotnická organizace ZS zvláštní smlouva (o úhradě) ZZ zdravotnické zařízení

Seznam obrázků/tabulek

XIII

Seznam obrázků Obr. 1.1 Model švýcarského sýra ...................................................................... 2

Obr. 1.2 Řízení rizik v pěti krocích ................................................................... 8

Obr. 1.3 Klasifikace rizik u poskytovatelů zdravotních služeb ................... 32

Obr. 5.1 Hodnocení rizika proaktivní metodou – zpracováno podle

National Patient Safety Agency ....................................................... 87

Obr. 5.2 Ishikawův diagram ........................................................................... 88

Obr. 5.3 Riziko záměny pacienta ................................................................... 89

Obr. 5.4 Riziko záměny pacienta při podávání léčiv ................................... 90

Obr. 5.5 Millerův trojúhelník – hodnocení klinických dovedností

a kompetence  ..................................................................................... 91

Obr. 5.6 Lidské chyby – model. Adaptováno podle WHO

Patient Safety Curriculum Guide .................................................... 92

Obr. 7.1 Schéma motivující vize .................................................................. 118

Obr. 7.2 Kübler-Rossové model přizpůsobení se změně .......................... 125

Obr. 7.3 Procházení změnou – modifikace modelu Kübler-Rossové  ..... 126

Obr. 8.1 Maslowova pyramida lidských potřeb ......................................... 152

Obr. 8.2 Stadia stresu podle Hroníka .......................................................... 155

Obr. 12.1 Parkerův hexagon ........................................................................... 191

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

XIV Seznam tabulek Tab. 1.1 Detaily vyšetřovacího postupu ........................................................ 11

Tab. 1.2 Hodnocení míry a následků rizika podle Australské rady

pro standardy zdravotní péče .......................................................... 22

Tab. 1.3 Hodnocení dopadů rizik .................................................................. 23

Tab. 1.4 Pravděpodobnost výskytu rizika – zpracováno podle

Australské rady pro standardy zdravotní péče .............................. 24

Tab. 1.5 Hodnocení hrozeb ............................................................................ 24

Tab. 1.6 Matice rizik – zpracováno podle Australské rady

pro standardy zdravotní péče .......................................................... 25

Tab. 1.7 Hodnocení míry rizika ..................................................................... 25

Tab. 1.8 Zařazení rizika – vlastní zpracování podle Australské rady

pro standardy zdravotní péče .......................................................... 28

Tab. 2.1 Minimální požadavky na interní systém hodnocení kvality

a bezpečí podle vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

k datu 22. 1. 2016 .............................................................................. 36

Tab. 2.2 Vztah základních zdravotnických zákonů k řízení rizik  ............. 47

Tab. 2.3 Přehled základních zdravotnických vyhlášek a jejich vztah

k řízení rizik  ....................................................................................... 49

Tab. 3.1 Resortní bezpečnostní cíle a jejich vztah k řízení rizik  ............... 55

Tab. 5.1 Příklad schématu organizační struktury řízení kvality

a začlenění řízení rizik  ..................................................................... 96

Tab. 6.1 Kategorie nežádoucích událostí – Věstník MZ,

částka 8/2012 ................................................................................... 106

Tab. 6.2 Příklady nežádoucích událostí hlášených v USA a Austrálii .... 110

Tab. 7.1 Srovnání skeptika a Nenea ............................................................. 130

Tab. 7.2 Srovnání skeptika a Nenea ve vnímání naléhavosti ................... 131

Tab. 11.1 Přehled typů úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

podle úhradových vyhlášek v letech 2007–2013 ........................ 179

Tab. 14.1 Vzájemný vztah a překrývající se funkce řízení kvality

a řízení rizik – vlastní zpracování podle Australské rady

pro standardy zdravotní péče ........................................................ 222

+


Předmluva

XV

Předmluva Svět české medicíny se již 20 let točí okolo čím dál nespravedlivějšího financování, čím dál absurdnějších zásahů do postgraduálního vzdělávání zdravotníků a čím dál hlubší byrokratizace akreditačního procesu. Tedy, jak rádi všichni říkáme, nemáme dobrý systém. Na druhou stranu si uvědomujeme – nejen my zdravotníci, ale podle průzkumů veřejného mínění celá společnost –, že české zdravotnictví je na dobré úrovni, že za těch 1000 eur na osobu ve veřejném zdravotnictví naděláme ve srovnání se světem docela „hodně muziky“. To, že podstatná část zdravotnických zařízení má v současné době akreditaci kvality a bezpečnosti, považujeme za úlitbu moderním trendům, všichni přece zvyšují kvalitu. Zapomínáme však na kořeny těchto procesů v mezinárodním měřítku. Mezinárodní spojená akreditační komise (JCI) vychází v mnoha doporučeních z příkladů v leteckém provozu, v obou případech jde totiž o život. Jen si nechceme přiznat, že v medicíně nejde jen o záchranu života a zlepšení zdravotního stavu, ale také jde o život při setkání s námi, zrovna tak jako v leteckém provozu nejde jen o rychlé a pokud možno pohodlné cestování, ale rovněž o nebezpečí tragédie.

Corpus Hippocraticum, soubor téměř šedesáti lékařských spisů starověkého Řecka, považujeme za historický a filozofický základ medicíny severozápadního světa. Neznáme všechny autory, kterých je zatím identifikováno devatenáct. Texty vznikly na ostrově Kós a byly uloženy ve 3. století před naším letopočtem v  Alexandrijské knihovně, velká část se nedochovala. Na přelomu 5. a  4. století vznikla i  jedna z  částí – kniha Epidemicus, ve které stojí, že lékař musí mít dva základní přístupy k nemoci: dělat dobro a  neškodit. Autora věty primum non nocere (především neškodit) přímo neznáme, ale tento základní postulát je pravděpodobně důležitější nyní než kdykoli dříve. Jde o základní pravidlo bioetiky, která v moderních léčebných postupech nachází mnoho příkladů a nebezpečí pro porušení této základní lékařské pravdy.

Nové zdravotnické zákony, pravidla akreditačních standardů, sílící byrokracie (překvapivě rostoucí s rozvojem informačních technologií) a formalismus, do kterého ve střední Evropě tak snadno upadáme, vedou ke stavu, kdy opouštíme přirozená pravidla ochrany před nebezpečím a  zavádíme postupy, jež mají s bezpečností jen málo společného. Kniha, která má být pomocníkem k identifikaci nebezpečí hrozících v moderním zdravotnictví, je zásadní už svým názvem. Nakolik jiný smysl dává pojmenování téhož – zvyšování kvality a bezpečnosti proti risk management. Souvisí to jistě s  několika

žízení rizik půi poskytování zdravotních sluřeb

XVI lety klinické práce autorky v Británii. Risk management je přirozený název v anglo saském letectví i medicíně. Prostě nebezpečí ze setkání se zdravotníky a zdravotnictvím existuje, to znamená, že konkrétní rizika je nutné pojmenovat a potom je „řídit“. Vždy budou nějaká existovat, ale cílem je udržet je na uzdě a nedovolit jim, aby uškodila. Nejde samozřejmě jen o rizika samotného diagnostického a léčebného procesu, ale jak autorka knihy správně uvádí, také o rizika práce řídících pracovníků. Nejen lékař, ale i manažer má svůj „hřbitov“, kdy jeho rozhodnutí rizika nejen neeliminovala, ale některým dokonce dala vzniknout. Taková rizika mohou vznikat i bezděčně, a to nejen při zavádění nových postupů, ale i při aplikaci informačních technologií či vlivem metodiky financování zdravotnictví. Jak autorka v poslední kapitole přesně vystihuje, vedoucí pracovníci na jakýchkoli úrovních si často nechtějí připustit, že základními nástroji jejich práce nejsou jen – použijeme-li dnes moderní, z  angličtiny převzaté termíny – strategie, leadership, TQM, ale i risk  management. Prostě základní, 2500 let starý postulát primum nihil nocere bez vyhledávání a prevence možných rizik nelze dodržovat.

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

předseda Správní rady

Academy of Healthcare Management       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.