načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Řízení IT projektů pro úplné začátečníky - Tomáš Komzák

Řízení IT projektů pro úplné začátečníky
-12%
sleva

Kniha: Řízení IT projektů pro úplné začátečníky
Autor:

Jste IT manažerem, IT expertem či IT ředitelem? Potřebujete průvodce plného ukázek, doporučení z praxe a vzorových příkladů , který by vás úplně od začátku zasvětil do tajů ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Computer press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013-03-13
Počet stran: 248
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 213 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná lepená
Doporučená novinka pro týden: 2013-12
ISBN: 9788025137918
EAN: 9788025137918
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jste IT manažerem, IT expertem či IT ředitelem? Potřebujete průvodce plného ukázek, doporučení z praxe a vzorových příkladů , který by vás úplně od začátku zasvětil do tajů řízení IT projektů? Tato publikace vás provede světem IT projektů od první projektové myšlenky přes přípravu projektu, složení týmu až po finální předání dosažených výsledků. Upozorní vás na možná úskalí a překážky a ukáže vám cestu, jak je možné se jim vyhnout . Autor v knize nezachází příliš hluboko do detailů, takže výklad zvládne i úplný začátečník. Teorie je navíc doprovázena četnými praktickými ukázkami, aby měl čtenář možnost snadněji pochopit problematiku a jednotlivá témata knihy. Kniha je postavena na jednom velkém příkladu : na projektu implementace informačního systému ERP ve středně velkém podniku. Použitý příklad však lze bez problémů uplatnit také mimo obor IT. Principy z této publikace jsou snadno přenositelné do všech ostatních oblastí lidského počínání . Autor se v knize věnuje mimo jiné těmto tématům: – Založení projektu, myšlenky a strategický plán – Synergický efekt, týmové role a desatero týmové práce – Plánování projektu, definice cílů a analýza rizik – Přidělování a plánování zdrojů – Výběr vhodného dodavatele, sledování průběhu projektu – Implementace, zhodnocení a závěrečná zpráva Tomáš Komzák vystudoval VŠ ekonomického zaměření, v oboru IT působí přes 15 let jako projektový manažer, konzultant a poradce, IT manažer a IT ředitel v mezinárodních i českých firmách. Věnuje se implementaci informačních systémů řady ERP a IT governance ve středních a větších podnicích. Má zkušenosti s desítkami úspěšných IT projektů implementace ERP systémů, jako například SAP ERP, Oracle EBS, Microsoft Dynamics. V současné době se mimo jiné věnuje také vývoji nové generace podpůrného SW pro oblast IT governance.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Investiční rozhodování a řízení projektů Investiční rozhodování a řízení projektů
Fotr Jiří, Souček Ivan
Cena: 169 Kč
Investiční rozhodování a řízení projektů Investiční rozhodování a řízení projektů
Fotr Jiří, Souček Ivan
Cena: 450 Kč
Řízení projektů v IT Řízení projektů v IT
Schwalbe Kathy
Cena: 861 Kč
Uzda na projekt - Příklady laického řízení projektů s komentáři profesionálů Uzda na projekt - Příklady laického řízení projektů s komentáři profesionálů
Trávnik Igor, Takáč Rudolf Christopher
Cena: 300 Kč
Řízení portfolia projektů Řízení portfolia projektů
Dvořák Drahoslav, Mareček Martin, Répal Martin
Cena: 351 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MOTIVACE

35

Kapitola 3

Zakládáme projekt

Tato kapitola bude již více prakticky zaměřená. Ukážeme si:

 Jak vzniká projekt.

 Jaké informace ke svému vzniku nezbytně potřebuje.

 Jak vytvořit projektovou myšlenku.

 Jak postupovat před přijetím projektu.

 Jak se formálně zakládá projekt.

 Vytvoříme si vlastní projekt.

 Strategický plán projektu.

 Životní fáze projektu.

Na závěr kapitoly budeme mít formálně defi novaný projekt, který budeme v dalších částech rozvíjet

a zdokonalovat.

Typy projektů se různí místem a účelem vzniku, očekáváním a způsobem přístupu a návrhurealizace projektu a také způsobem vyhodnocení jeho úspěšnosti. IT projekty vznikají různýmizpůsoby. Záleží na tom, jak důležité jsou pro podnikání a zda jsou předmětem dalšího prodeje, například

v podobě služby nebo produktu.

Můžeme tedy obecně určit tři typy projektů:

 projekty podpory fi remních procesů,

 projekty tvořící služby nebo produkty, které podnik dále nabízí svým zákazníkům

 a kombinaci výše zmíněných dvou možností.

Přístup k návrhu projektu se liší podle typu. Přidefi nici projektu typu I. se soustředíme na vnitřního

zákazníka – uživatele výstupu projektu. Příkladem

takového projektu je nový ekonomický informační

systém zavedený v podniku.

Při definici projektu typu II.

věnujeme pozornost především vnějšímu zákazníkovi,

kterému je poskytován produkt

nebo služba. Příklademtakového projektu může být vybudování novéhotechnologického centra, které bude poskytovat jiným fi rmám

službu pronájmu IT technologií. Toto řešení je dnes

velmi obvyklé a je známé pod názvem „Cloud Center“,

nebo též „klaudové centrum“ či „hostingové centrum“.

3

Obrázek 3.1: 3 typy projektů


KAPITOLA 3 · ZAKLÁDÁME PROJEKT

36

Při defi nici projektu III. typu je třeba kombinovat oba přístupy a zvolit ten přístup,

který je pro výsledek určující. Obsahem takového projektu může být například

realizace nového připojení k Internetu, jehož výstupem jsou nové službyposkytování přístupu k Internetu okolnímu světu, fi rmám a domácnostem. Takovýto

projekt bude jistě zaměřený primárně na prodej služeb. Zavedení Internetu je

jednoduchý krok, který není třeba řídit projektově, není-li spojený s prodejem

Internetu dále.

Další příklad můžeme vidět v projektu vytvoření nové serverovny pro náš podnik. Plánujeme, že

bude mít dostatečnou kapacitu, využitelnou pro jiné podnikatelské subjekty v budově. Takovýtoprojekt bude zjevně převážně interním projektem podniku s dodatečnými vedlejšími výstupy směrem

k vnějšímu zákazníkovi.

Všechny tři typy projektů mají rozdílná očekávání. V prvním případě se zabýváme převážně náklady,

nezajímá nás tolik marketing a obchodní hlediska. V druhém případě nás nejprve zajímá marketing,

obchodní politika, výnosy; náklady až v těsném sledu za tím.

Přidaná hodnota projektu

Každý projekt musí mít přidanou hodnotu, tedy přínos. Bezpřidané hodnoty je projekt zbytečný. Porovnáváme vždy hodnotu

před projektem a plánovanou budoucí hodnotu, kterédosáhneme jeho realizací. Přínos musí být natolik velký a významný,

že se vyplatí investovat fi nanční prostředky, čas a úsilí podniku.

Proto je třeba již při vzniku myšlenky projektu klást si důležité

otázky:

 Jakou podnikovou činnost nebo aktivitu podpoříme?

 Kdo je uživatelem výsledků projektu?

 Čeho chci dosáhnout?

 Jak nejlépe vyjádřím přínos?

 Jak moc se to podniku vyplatí?

 Jaká je vypočítaná návratnost investovaných zdrojů?

 Je projekt realizovatelný v prostředí a podmínkách podniku?

V praxi se setkáme s projekty, které vznikají i bez odpovědí na výše zmíněné otázky. Pokud se k nám

odpovědi na tyto otázky nedostaly, je potřeba po nich vždy pátrat. Jako detektivové musíme zjistit,

jaká jsou hlavní očekávání a přínosy projektu. TOP manažeři

rozhodují o projektech vědomě a v zájmu podniku. Někdyrozhodnou na základě zpracovaných analýz a posudků, jindyrozhodnou na základě své vlastní intuice.

Ať je to jakkoliv, manažer projektu se musí k odpovědím na výše

položené otázky dopracovat často vlastním úsilím. Právě to je náš

první úkol v projektu. Bez těchto informací nelze projekt převzít

ani navrhnout nový vlastní. Musí nám být vždy jasné, co po nás vedení přesně požaduje, jaké očekává, že zajistíme přínosy. Nelze v tomto případě zůstat v obecné rovině. Je zcela nezbytné být konkrétní, nestačí povšechné odpovědi. V této kapitole se ještěnaučíme, jak tomu formálně pomoci.


TVOŘÍME PROJEKTOVOU MYŠLENKU

37

Tvoříme projektovou myšlenku

Projekt můžeme dostat na starosti rozhodnutím vedení podniku nebo našeho nadřízeného.V odlišné situaci jsme, pokud tvoříme návrh projektu sami vlastními silami. V takovém případě si musíme

umět na zmíněné otázky sami odpovědět. Můžeme rovněž požádat jiné kolegy, aby nám pomohli

s úvahami. Více názorů, myšlenek a nápadů se při startu určitě vyplatí. K tomu potřebujemekolegům předložit promyšlený návrh, který s nimi budeme dále rozvíjet. Musíme si tedy alespoň částečně

připravit mapu svých myšlenek.

Myšlenková mapa je jednoduché propojení krátkých myšlenek, vztahů a souvislostí. Metoda jepoužívána stovky let, jedním z prvních uživatelů této metody byl novoplatónský fi lozof Porfyrios z Tyru.

Mapa je nepostradatelným pomocníkem kreativních lidí. Můžeme ji vytvořit s pomocí papírua tužky. Stejně tak existují pomocné soft warové nástroje, které umožní vytvářet jednoduchá myšlenková

schémata. Například produkt Mindjet MindManager nebo FreeMind. Český i světový Internet je plný

odkazů na různé nástroje, mnohé použitelné zdarma.

Obrázek 3.2: Myšlenková mapa malovaná ručně.

Při přípravě návrhu se vžijeme do role podnikatele. Představte si situaci, že my

jsme podnikatelé. Naše vlastní fi nanční prostředky, které by jinak skončily na

konci roku v naší peněžence, máme nyní vložit do nápadu někoho druhého.

Myšlenka projektu nás musí natolik oslovit, abychom se tou myšlenkouchtěli alespoň zabývat. Jako podnikatelé chceme, aby nás někdo přesvědčil, že své

peníze máme vložit do navrhovaného projektu, že máme obětovat svůjpotenciální užitek z těchto peněz. Chceme vědět, co nám to přinese, zda to pro nás

stojí za tu oběť.


KAPITOLA 3 · ZAKLÁDÁME PROJEKT

38

Obrázek 3.3: Myšlenková mapa vytvořená v SW nástroji Mappio.

Upozornění: Myšlenková mapa nemusí být grafi cky dokonalá. Grafi cká kvalita podporuje vypovídacíschop

nost a je přínosem. Avšak spotřebovává příliš mnoho času na jedné straně a na druhé straně její grafi cká

propracovanost ubírá našemu mozku prostor pro další úvahy a rozvoj myšlenek. Buďme tedy při tvorběmy

šlenkové mapy střízliví. Našim úkolem je sledovat cíl projektu a nevytvářet umělecká díla.

Obrázek 3.4: Takto může vypadat myšlenková mapa projektu


PROČ PŘEDKLÁDAT MYŠLENKU

39

Proč předkládat myšlenku

Náš nadřízený má k podnikání naší fi rmy většinou blíže nežli my. Může přijít

s novými myšlenkami, návrhy a podněty. Pokud vytvoříme příliš podrobně

zpracovaný koncept projektu, strávíme nad ním mnoho času. To se našemu

nadřízenému nemusí líbit a může to považovat za plýtvání pracovním časem.

Svoji rutinní práci přitom musíme odvést stejně tak precizně, jako kdykoliv

jindy. Příprava takovéto myšlenky je ve své podstatě mimopracovní aktivita,

pokud to nemáme uvedené v popisu práce.

Pokud by bylo potřeba, přepracovat jednoduchou projektovou myšlenku je

snadnější. Projektová myšlenka také poskytuje více prostoru pro různénáměty a inovace vašeho původního záměru, které mohou naši kolegové do

projektu vnést. Nelpěte zbytečně na své myšlence a dopřejte jí prostor pro

to, aby se rozvinula. Je to jako s květem na stromu. Také nemůžeme lpět na

tom, aby květ zůstal na stromě stále jen květem jen proto, že se nám to takto

líbí. Přirozeně předpokládáme, že se květ stromu změní v plod, nezralý plod,

který bude realizací našeho projektu zrát. Myšlenkové mapy můžeme vytvářet více způsoby, z nichž dva jsou nejvíce využívány. První způsob tvoří myšlenku směrem od středu do stran pomocí členění hlavní myšlenky na menší části, kterým se říká větve. Jednotlivé větve rozvádějí, obohacují a zpřesňují hlavní myšlenku. Tento postup je znázorněný na výše uvedených příkladech map. Prakticky tím zaznamenáme jakousidekompozici – rozložení hlavní myšlenky. Druhým typem myšlenkové mapy je způsob zakreslení vztahu mezi více myšlenkami, kde každá má stejnou váhu, žádná není menší nebo významnější. Vztahy mezi myšlenkami sezaznamenávají prostými čárami, někdy opatřenými ještě šipkami. Opět doporučuji začít od středu, kam vepíšeme naši klíčovoumyšlenku, ale není to nezbytně nutné.

Příprava myšlenky projektu

Postup si demonstrujeme na vzorovém projektu. V průběhu celé knihy nás bude provázet a budeme

tento projekt postupně rozvíjet.

První krok – příprava myšlenky

Připravíme si myšlenkovou mapu. Při tvorbě mapy postupujeme od

středu směrem do stran. V centru je tedy napsán název myšlenky našeho

projektu. Postupně větvíme myšlenku a každá nová větev je dálerozvíjená jako samostatná část. Chováme se, jako bychom malovali jakýsi

strom. Hlavní větve jsou ty nejdůležitější součásti projektu a měly by mít

stejnou úroveň detailnosti – v praxi se používá slovo „granularita“. Je to

důležité pro dobrou čitelnost výsledné mapy a snadnější porozumění.

Při tvorbě myšlenky formulujeme vždy velmi jednoduše. Píšeme jen

to nejdůležitější, holou kostru informace. V žádném případěnebudeme používat rozvinuté věty, omezíme počet slov na minimum. Pokud

chceme podpořit čitelnost textu, můžete použít obrázků, barvy a stylu

První krok– příprava myšlenkyk

Obrázek 3.5: Každá

myšlenka má vlastní

proces zrání.

Obrázek 3.6: Druhý typ

myšlenkové mapy

Obrázek 3.7: Jednoduchost

a stejná úroveň detailnosti

zaručí lepší čitelnost.


KAPITOLA 3 · ZAKLÁDÁME PROJEKT

40

písma. Vždy máme na paměti, že netvoříme umělecké dílo ale obraz, který má zaujmout k dalšímu

přemýšlení a vyjádřit výhodnost naší myšlenky projektu.

Výsledná mapa může vypadat například jako na následujícím obrázku. Mapa vznikla v SW nástroji

MindJet MindManager.

Obrázek 3.8: Jednoduchá myšlenková mapa našeho projektu

Důležité je hned zpočátku nezahltit čtenáře spoustou informací, které při prvním jednání neocení.

Následně můžeme mapu rozpracovat do většího detailu. Poslouží nám to jednak k řízení projektu

a všech souvisejících okolností, jednak také pro zapamatování a zaznamenání všech podstatných

myšlenek, které se na první schéma z různých důvodů nevešly. Může vypadat jako na následujícím

obrázku. Nebo může být ještě více rozvinutá. Důležité je, abychom se v ní orientovali.

Obrázek 3.9: Rozvinutá myšlenková mapa našeho projektu

Pro naše potřeby je možné rozvinout mapu až do velkých detailů, které lze v případě potřeby skrýt.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist