načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Riadenie hodnoty podniku -- Zbierka príkladov - Miroslav Jakubec; Peter Kardoš; Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku -- Zbierka príkladov
-11%
sleva

Kniha: Riadenie hodnoty podniku -- Zbierka príkladov
Autor: ; ;

- Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  376 Kč 335
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 204
Rozměr: 242,0x172,0x17,0 mm
Hmotnost: 0,353kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201503
ISBN: 978-80-8168-141-7
EAN: 9788081681417
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.

Je rozdelená na osem kapitol. Na začiatku každej z nich sú stručne opísané metódy využívané v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasťou kapitol sú praktické riešené, ale i neriešené príklady (v záujme kontroly správnosti riešenia sú v publikácii uvedené aj ich výsledky) na precvičenie si danej problematiky. Autori sa v jednotlivých kapitolách venujú problematike odpisov, reinžinieringu, reštrukturalizácie, metódam stanovenia všeobecnej hodnoty podniku, ako aj ohodnocovaniu nehmotného majetku (know-how, ochranné známky, patenty, doménové mená). V siedmej kapitole je uvedený príklad na výpočet hodnoty podniku porovnávacou metódou, ktorá má v Slovenskej republike veľkú perspektívu. Posledná kapitola je venovaná ohodnocovaniu špecifických foriem podnikov. Na záver publikácie sú zaradené vybrané state z vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, koeficienty beta pre krajiny Európy a prehľad najpoužívanejších vzorcov.

Publikácia je určená najmä študentom štvrtého a piateho ročníka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súvislosti s výučbou predmetu Riadenie hodnoty podniku, ale aj pracovníkom znaleckých organizácií a odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o teóriu a prax ohodnocovania.
 

Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Jakubec; Peter Kardoš; Milan Kubica - další tituly autora:
Riadenie hodnoty podniku Riadenie hodnoty podniku
Znalectvo Znalectvo
Ekonomické znalectvo -- Vybrané problémy Ekonomické znalectvo
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSah

PREDSLOV ..............................................................5

1 INVESTIčNý PROcES PODNIku .......................................7

1.1 Vzťahy daňových a účtovných odpisov ...................................7

1.2 Vplyv inflácie na investičné rozhodovanie ................................13

1.3 Vplyv odpisov na investovanie a daňové zaťaženie ..........................15

1.4 Metódy hodnotenia investičných projektov ..............................16

2 RIaDENIE hODNOTy PODNIku – PRíPaDOVé šTúDIE .................21

2.1 Rozhodovanie o ďalšom pokračovaní podnikateľskej činnosti .................21

2.2 Reinžinieringový proces spoločnosti 3L, s. r. o. ............................22

2.3 Riešenie krízových stavov – prípadová štúdia .............................27

3 MajETkOVá a LIkVIDačNá METóDa STaNOVENIa

VšEOBEcNEj hODNOTy PODNIku ...................................30

3.1 Budovy, haly, stavby ................................................33

3.2 Pozemky .........................................................39

3.3 Stroje ...........................................................40

3.4 Osobné a nákladné automobily .......................................43

3.5 Zásoby ..........................................................46

3.6 Pohľadávky .......................................................49

3.7 Finančné účty .....................................................55

3.8 Ostatný majetok ...................................................57

3.9 Cudzie zdroje .....................................................58

3.10 Vplyv činnosti podniku na životné prostredie .............................60

3.11 Komplexný príklad I – spoločnosť PACKAGE, s. r. o. ........................61

3.12 Komplexný príklad II – spoločnosť JOKKER, a. s. ...........................67

3.13 Komplexný príklad III – spoločnosť UVEX, a. s. ..........................70

4 PODNIkaTEľSká METóDa STaNOVENIa

VšEOBEcNEj hODNOTy PODNIku ...................................75

4.1 Výpočet miery kapitalizácie ..........................................77

4.2 Výpočet trvale udržateľnej miery rastu ..................................81

4.3 Stanovenie nákladov spojených s využívaním požičaného kapitálu .............92

4.4 Výpočet nákladov vlastného kapitálu a koeficientu beta .....................94

4.5 Stanovenie trvale odčerpateľných zdrojov ...............................113

4.6 Komplexný príklad I ..............................................114

4.7 Komplexný príklad II ..............................................115

4.8 Komplexný príklad III .............................................116

4.9 Komplexný príklad IV .............................................116


4.10 Komplexný príklad V ..............................................118

4.11 Stanovenie všeobecnej hodnoty

finančných investícií podniku ........................................125

5 STaNOVENIE VšEOBEcNEj hODNOTy

DLhODOBéhO NEhMOTNéhO MajETku ...........................133

5.1 Výpočet všeobecnej hodnoty ochrannej známky ..........................135

5.2 Výpočet všeobecnej hodnoty know­how ................................139

5.3 Výpočet všeobecnej hodnoty patentu ..................................142

5.4 Výpočet všeobecnej hodnoty doménového mena .........................145

5.5 Výpočet všeobecnej hodnoty nehmotného majetku – komplexné príklady ......147

6 kOMBINOVaNá METóDa STaNOVENIa

VšEOBEcNEj hODNOTy PODNIku ..................................150

6.1 Stanovenie váh kombinovanej metódy .................................150

6.2 Komplexný príklad I ..............................................151

6.3 Komplexný príklad II .............................................153

6.4 Komplexný príklad III .............................................154

7 POROVNáVacIa METóDa STaNOVENIa

VšEOBEcNEj hODNOTy PODNIku ..................................156

7.1 Komplexný príklad I ..............................................157

7.2 Komplexný príklad II ..............................................160

8 STaNOVENIE VšEOBEcNEj hODNOTy

šPEcIfIckých fORIEM PODNIkOV .................................164

8.1 Stanovenie všeobecnej hodnoty komerčnej banky .........................164

8.2 Stanovenie všeobecnej hodnoty poisťovne ...............................168

8.3 Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku holdingového typu ................171

8.4 Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku pre potreby povinnej

ponuky na prevzatie alebo squeeze out .................................174

PRíLOhy ..............................................................181

Príloha 1 Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. – vybrané state .....................181

Príloha 2 Priemerné koeficienty beta pre krajiny Európy .........................198

Príloha 3 Prehľad najpoužívanejších vzorcov ..................................201

LITERaTúRa ..........................................................203


15

INVESTIčNý PROCES PODNIKU

peňažné aktíva v sume 1 100 000 €), preto podnik na inflácii zarobil (pretože inflácia je

výhodná pre dlžníka a nevýhodná pre veriteľa).

Tento modelový príklad je do značnej miery zjednodušený, keďže pri všetkých dru­

hoch nepeňažného majetku neplatí skutočnosť, že ich trhové hodnoty rastú rýchlejším

tempom ako inflácia. Zároveň pri pohľadávkach aj záväzkoch po lehote splatnosti môžu

vznikať úroky z omeškania, ktoré sú často vyššie ako inflácia.

1.3 Vplyv odpisov na investovanie a  daňové

zaťaženie

Postupné uvoľňovanie kapitálu investovaného do dlhodobého hmotného majet­

ku spôsobuje, že podnik použije uvoľnené odpisy na financovanie obnovy dlhodobého

hmotného majetku až po jeho úplnom odpísaní. Za predpokladu, že sa odpisy hneď in­

vestujú, možno zo zdrojov financovania obnovy v rozsahu tzv. efektu uvoľnenia kapitálu

financovať aj rozvoj podniku. Odpisy sú v tomto prípade prostriedkom tvorby nového

kapitálu. Na rozsah efektu uvoľňovania kapitálu vplýva:

množstvo dlhodobého hmotného majetku,

životnosť,

metóda odpisovania,

miera inflácie.

¬ Príklad 1.8

Spoločnosť nakúpila a uviedla do používania päť strojov vo vstupnej cene po 67 500 €.

Predpokladaná životnosť je päť rokov. Stroje sa vyraďujú hneď po jej uplynutí a treba ich

obnoviť. Odpisovať sa bude rovnomerne a odpisy sa hneď investujú.

Úloha:

Vypočítajte odpisy a pôsobenie efektu uvoľňovania kapitálu za predpokladu 20 % roč­

nej odpisovej sadzby.

Riešenie:

Rok

Počet strojov

Vstupná

cena (v €)

Suma

odpisov

(v €)

Reinvestovanie

odpisov (v €)

Zostatok

odpisov

(v €)

nákup

vyra

denie

zostatok

1 5 – 5 337 500,– 67 500,– 67 500,– 0,–

2 1 – 6 405 000,– 81 000,– 67 500,– 13 500,–

3 1 – 7 472 500,– 94 500,– 67 500,– 40 500,–

4 1 – 8 540 000,– 108 000,– 67 500,– 81 000,–

5 2 – 10 675 000,– 135 000,– 135 000,– 13 500,–


16 1. kapitola

Rok

Počet strojov

Vstupná

cena (v €)

Suma

odpisov

(v €)

Reinvestovanie

odpisov (v €)

Zostatok

odpisov

(v €)

nákup

vyra

denie

zostatok

6 2 5 7 472 500,– 94 500,– 67 500,– 40 500,–

7 1 1 7 472 500,– 94 500,– 67 500,– 67 500,–

8 2 1 8 540 000,– 108 000,– 67 500,– 40 500,–

9 1 1 8 540 000,– 108 000,– 67 500,– 81 000,–

10 2 2 8 540 000,– 108 000,– 67 500,– 54 000,–

Ročný odpis je vo výške 13 500 € (67 500 · 20 %). Celková suma odpisov na konci prvého roka je 67 500 € (13 500 · 5). Pri cene stroja 67 500 € možno za tieto odpisy kú­ piť jeden stroj a ten používať v druhom roku (spoločnosť má šesť strojov). Hodnota ich odpisov je 81 000 € (6 · 13 500). Z tejto sumy môže spoločnosť reinvestovať 67 500 €, t. j., môže kúpiť jeden stroj a rozdiel 13 500 € (81 000 – 67 500) sú voľné odpisy, kto­ ré prenesie do nasledujúceho roka (3. rok). V treťom roku má spoločnosť sedem strojov. Odpisy sú vo výške 94 500 € a voľné odpisy sú vo výške 40 500 €. V šiestom roku spo­ ločnosť kúpi dva stroje a päť strojov vyradí z dôvodu ich odpísania. Celkový stav strojov je sedem. Efekt uvoľňovania kapitálu sa ustáli, počet strojov dosiahol osem (8. rok). Od ôsmeho roka sa efekt z využívania uvoľneného kapitálu viac neprejaví, t. j. odpisy stačia len na financovanie obnovy zvýšeného objemu dlhodobého majetku. Ďalej sa môže po­ čet strojov meniť o + 1 stroj, väčšie zmeny už nenastanú. 1.4 Metódy hodnotenia investičných projektov

Metódy hodnotenia investičných projektov boli, aj sú predmetom výskumu eko­ nómov veľmi dlhé obdobie. Zlom v  teoretických základoch hodnotenia investícií na­ stal v polovici 20. storočia, keď bol zavedený princíp zložitého úročenia, ktorý vychádza z princípu opätovnej investície úrokov na konci roka. Tento princíp zohľadňuje pri hod­ notení investície aj časovú hodnotu peňazí.

Bez ohľadu na spôsob hodnotenia investičného projektu, je rozhodujúcim kritériom ich vplyv na celkovú úspešnosť podniku, teda na rast a maximalizáciu trhovej hodnoty spoločnosti. Aj keď sa v poslednom čase objavuje stále viac metód ohodnotenia investí­ cií a investičných projektov, rozhodujúce zostávajú metódy finančného charakteru. Bo­ dové a iné nefinančné metódy sú vnímané len ako doplnkové.

Metódy hodnotenia možno členiť podľa rôznych kritérií. Podľa toho, aké efekty z investície sa považujú za základ hodnotenia, rozlišujeme: metódy založené na úspore nákladov – hlavným kritériom je úspora nákladov. Patrí

sem predovšetkým metóda priemerných ročných nákladov a metóda diskontovaných

nákladov. Používajú sa najmä pri hodnotení investičných projektov, ktoré pracujú 2. kapitola

V súčasnosti potrebuje spoločnosť realizovať zásadné strategické rozhodnutie, ktoré súvisí s jej budúcim vývojom. V zásade má na výber tri varianty: 1. ponechať všetko v pôvodnom stave a zostať v širšom centre mesta, 2. prijať ponuku mesta, presunúť sa na okraj mesta a vybudovať tu nový areál, 3. zastaviť výrobu, spoločnosť zlikvidovať a  predať nehnuteľnosti, ktoré sú zaujímavé

pre svoju lukratívnu polohu. Úlohy: 1. Ktoré faktory by mala spoločnosť brať do úvahy pri rozhodovaní sa o svojom budú­

com fungovaní? 2. Aké ďalšie informácie by ste potrebovali na prijatie takéhoto rozhodnutia? 2.2 Reinžinieringový proces spoločnosti 3L, s. r. o.

Spoločnosť 3L, s. r. o., sa zaoberá výrobou a predajom rozvádzačov. Sídli v krajskom meste. História spoločnosti sa datuje od roku 1990, keď jeden z majiteľov – odborník na výrobu rozvádzačov v známom štátnom podniku – využil príležitosť po zmene poli­ tických pomerov a založil súkromný podnik v tomto odvetví. Uvedomil si, že vzhľadom na minimálne výrobné náklady a pružnosť reakcie v porovnaní s ťažkopádnymi štátnymi podnikmi má možnosť uspieť na novovznikajúcom trhu. Dôležitým impulzom na zača­ tie činnosti bolo výhodné získanie pomerne zanedbaných priestorov bývalého kameňo­ lomu spolu s technickým vybavením. Spoločnosť začínala v roku 1990 s piatimi zamest­ nancami a v čase najväčšieho rozvoja zamestnávala takmer 70 zamestnancov.

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba a predaj rozvádzačov, ako aj elektromon­ tážne a  inštalačné práce. Spoločnosť vyrába a  dodáva priemyselné, stavebné, domové a bytové rozvádzače, ako aj kompenzačné rozvádzače. V rámci doplnkového programu sa zaoberá aj predajom samotných skríň rozvádzačov vlastnej výroby a predajom kom­ ponentov rozvádzačov od vybraných firiem. Vedenie spoločnosti plánuje v budúcnosti rozšíriť oblasť predaja komponentov, a to získaním zastúpenia viacerých zahraničných firiem.

Obr. 2.1 Podiel jednotlivých činností spoločnosti 3L


43

MAJETKOVá A LIKVIDAčNá METóDA STANOVENIA VšEOBECNEJ HODNOTy PODNIKU

3.4 Osobné a  nákladné automobily

Ohodnotenie osobných a nákladných automobilov vykonávajú znalci v odbore do­

prava cestná. Každý automobil musí byť ohodnotený samostatne. Ide o vysoko technic­ ké záležitosti, preto uvádzame len vzorový príklad na výpočet všeobecnej hodnoty au­ tomobilov. ¬ Príklad 3.4 Identifikácia vozidla škoda Octavia 1.9 TDI TOuR E. č BB-XXXEZ Kategória vozidla: 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá,

mikrobusy a ich modifikácie (kategória M)

Podkategória vozidla: 3.4 vozidlá  so zdvihovým objemom valcov mo­

tora 1 600 < V ≤ 2 000 cm

3

Značka a typ vozidla: škoda Octavia 1.9 TDI TOUR Výrobca: škoda Rok výroby: 2010 Zdvihový objem valcov motora: 1 896 cm

3

Maximálny výkon motora/otáčky: 66 kW Predpísané palivo: nafta motorová Užitočná hmotnosť: 467 kg Celková hmotnosť: 1 855 kg Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 20. 2. 2010 Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 31. 8. 2014 Evidenčné číslo: BB­XXXEZ Držiteľ: Xy Počet držiteľov vozidla: nezistený Farba vozidla: strieborná metalíza Technický preukaz č: SB999999 Osvedčenie OEV č: Platnosť TK do: 19. 2. 2016 Platnosť emisnej kontroly do: 19. 2. 2016

Výrobné čísla Podľa dokumentácie Na vozidle sa zistilo

Výrobné číslo vozidla TMBDG2999999 totožné

Výrobné číslo motora ALH999 totožné Počet najazdených km Podľa tachometra: 233 033 Podľa záznamov držiteľa: 233 033 Podľa odhadu znalca: Počet zohľadnených km: 233 033

44

3. kapitola

údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Bežná prevádzková údržba.

Výbava vozidla

Sériová:

Výbava pôvodná, podľa predpisu výrobcu.

Technický stav skupín vozidla

Vozidlo ako celok

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

– úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie

– lepší: áno, prirážka 20,00 %

– horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28,26 %

Výpočet základnej amortizácie

Doba prevádzky (mesiace): 54,37

Predpokladaný ročný jazdný výkon: 16 500

Koeficient najazdených kilometrov: 0,360

Rozdiel v počte najazdených kilometrov:

RKM PSKM PRKM= − [km]

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov:

3

10

KM

RKM k

KAM

=

[%]

Celková základná amortizácia vozidla:

100 100

AM

kVTSV

ZA VTSV ZAV ZAV



= − ⋅ ⋅+





[%]

celková základná amortizácia jednotlivých skupín:

100 100

i AMi

ii i i

VTSS k

ZA VTSS ZAV ZAV



= − ⋅ ⋅+





[%]

Ak VTSV = 100 %, celková základná amortizácia vozidla:

( )100 .

100

AM

k

ZA ZAV ZAV=−+ [%]

PODNIKATEĽSKá METóDA STANOVENIA VšEOBECNEJ HODNOTy PODNIKU

Úloha: Vypočítajte náklady vlastného kapitálu a potom mieru kapitalizácie podľa modelu WACC k 31. decembru 2013. Výsledok: Miera kapitalizácie je 8,18 %. 4.5 Stanovenie trvale odčerpateľných zdrojov

V zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. je odčerpateľným zdrojom peňažné vy­ jadrenie úžitku vytváraného najmä z disponibilných ziskov, výnosov alebo zo salda pe­ ňažných tokov, ktoré sa dosiahne z činností podniku alebo jeho častí, alebo zo zložiek majetku podniku a ktorého výška závisí od minulého vývoja podniku, od jeho súčasné­ ho postavenia na trhu, ale predovšetkým od jeho predpokladaného vývoja.

V podmienkach SR sa ako odčerpateľné zdroje používajú najčastejšie EBIT po zda­ není, čistý zisk (v prípade finančných inštitúcií), cash flow zistený nepriamou metódou, prípadne iné ukazovatele. Základné informácie sú obvykle dodávané objednávateľom v jeho finančnom pláne do budúcnosti – zvyčajne päť až šesť rokov, pričom sú korigova­ né odborníkmi znaleckej organizácie.

Vo svete sa najčastejšie využívajú metódy založené na diskontovaní voľného peňažné­ ho toku. Tieto metódy môžu mať nasledujúcu podobu v závislosti od FCF. FCF entity (free cash flow to the entity) – peňažný tok pre veriteľa a pre akcionára, t. j.

peňažný tok do podniku ako celku, FCF equity (free cash flow to the equity) – peňažný tok pre akcionára, CF APV (adjusted present value) – peňažný tok pre akcionára za predpokladu výhrad­

ného financovania vlastným kapitálom. ¬ Príklad 4.23

K dispozícii máte nasledujúci finančný plán dodaný objednávateľom (v €):

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBIT 2 490,– 2 716,– 3 140,– 2 840,– 3 220,– 3 600,–

Odpisy 440,– 490,– 540,– 620,– 680,– 780,–

Investície 600,– 600,– 600,– 1 000,– 1 000,– 1 000,–

Prírastok pracovného kapitálu 1 120,– 1 160,– 1 300,– 840,– 700,– 560,–

Ostatné náklady, ktoré nie sú

výdavkami

0,– 0,– 0,– 0,– 0,– 0,–

Výnosy, ktoré nie sú príjmami 0,– 0,– 0,– 0,– 0,– 0,–


114 4. kapitola

Odborníkmi znaleckej organizácie sa uskutočnili tieto korekcie: analýza makroprostredia a vyjadrenia bankových analytikov potvrdzujú vysokú prav­

depodobnosť zmeny sadzby dane v roku 2016 z 22 % na 15 %, finančný plán znalecká organizácia preskúmala a zistila, že je reálny okrem položiek

EBIT pred zdanením a prírastok pracovného kapitálu. EBIT pred zdanením je znač­

ne podhodnotený, preto ho vo finančnom pláne kolektív znalcov zvýšil o 20 %; prí­

rastok pracovného kapitálu je, naopak, nadhodnotený, preto bol znížený o 10 %. Úloha: Vypočítajte odčerpateľné zdroje spoločnosti (odčerpateľný zdroj je čistý cash flow ziste­ ný nepriamou metódou). Výsledok: Suma odčerpateľných zdrojov v rokoch 2014 – 2019 je 11 567 €. 4.6 komplexný príklad I

Podnik ALFA, a. s., dosiahol za rok 2008 odčerpateľné zdroje vo výške 9 500 €.

Prognóza vychádzajúca z predloženého finančného plánu je takáto: 2014 – odčerpateľné zdroje 10 500 €, 2015 – odčerpateľné zdroje 11 800 €, 2016 – odčerpateľné zdroje 10 900 €, 2017 – odčerpateľné zdroje 12 600 €, 2018 – odčerpateľné zdroje 14 100 €.

Predpoklad na rok 2019 je dosiahnutie odčerpateľných zdrojov vo výške 14 500 €. Kolektív znalcov preskúmal finančný plán predložený objednávateľom znaleckého po­ sudku a zistil, že je reálny. Miera kapitalizácie bola stanovená vo výške 10,5 % a trvale udržateľná miera rastu vo výške 1,5 %. Úloha: Stanovte všeobecnú hodnotu podniku k  31. decembru 2013 podnikateľskou metó­ dou pri neobmedzenej životnosti podniku aj pri obmedzenej životnosti podniku, ak sa v šiestom roku predpokladá likvidačný prebytok vo výške 120 800 €. Výsledky: VšH pri neobmedzenej životnosti je 142 049 €. VšH pri obmedzenej životnosti je 110 613 €. 5. kapitola 5.3 Výpočet všeobecnej hodnoty patentu

V  súvislosti s  ohodnotením patentov sa využíva, podobne ako pri ohodnotení

ochranných známok metóda licenčnej analógie. Pri ohodnotení patentov je stanovenie licenčného poplatku jednoduchšie ako pri ochranných známkach, pretože transfer tech­ nológií je bežnejší ako transfer práv na označovanie. ¬ Príklad 5.6

Spoločnosť, ktorá je zároveň vlastníkom patentu (jeho prihlasovateľom), tento patent

využíva už 10 rokov a dosahuje z jeho využitia stabilné tržby. Ide o technické riešenie umožňujúce vyrábať špeciálne kĺby do robotov, ktoré sa využívajú v rámci celej Európ­ skej únie. Priamym konkurentom spoločnosti je japonská spoločnosť, ktorá vyrába kĺbo­ vé otoče do robotov na inom technickom princípe, s využitím vlastného patentu. Celú výrobu týchto produktov pre Európsku úniu realizuje slovenská spoločnosť – prihlaso­ vateľ patentu. Patentové prihlášky registrované v  zahraničí vychádzajú z  pôvodnej pa­ tentovej prihlášky podanej v Slovenskej republike, pričom patent je registrovaný v tých­ to krajinách: štáty Európskej únie, Rusko, čína, USA, Brazília.

Vývoz sa nerealizuje do všetkých krajín, v  ktorých je vynález patentovo chránený.

V súčasnosti sa predaj realizuje len vo vybraných krajinách Európskej únie. Ekonomic­ ké výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla za predchádzajúcich päť rokov, sú takéto (v €):

Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby spoločnosti celkom 10 900 000,– 11 850 000,– 8 500 000,– 9 200 000,– 10 800 000,–

Tržby za produkt chránený

patentom

7 300 000,– 9 200 000,– 7 800 000,– 8 200 000,– 9 000 000,–

Zadávateľ znaleckého posudku zároveň dodal finančný zámer spoločnosti na nasle­

dujúce tri roky, v členení na celkové tržby a tržby za produkt chránený patentom (v €).

Rok 2014 2015 2016

Tržby spoločnosti celkom 11 500 000,– 11 900 000,– 12 500 000,–

Tržby za produkt chránený patentom 9 200 000,– 9 400 000,– 9 600 000,– Úloha: Stanovte hodnotu patentu k 31. decembru 2013, ak patent získal právo priority 2. ja­ nuára 2001.

STANOVENIE VšEOBECNEJ HODNOTy DLHODOBéHO NEHMOTNéHO MAJETKU

Riešenie:

V  tomto prípade treba postupovať v  zmysle konca užitočnej životnosti nehmotné­ ho majetku, keďže patent na konci roka 2020 (presnejšie 2. januára 2021) stratí svoje 20­ročné právo ochrany od dátumu priznania priority. Od tohto momentu môže pa­ tent v zmysle zverejnených patentových nárokov používať ktokoľvek, teda za príslušný vynález chránený patentom už nemožno požadovať primeranú odplatu vo forme licenč­ ných poplatkov.

Využitá je metóda licenčnej analógie s obmedzenou dobou životnosti sedem rokov (plné využitie patentu možno ešte očakávať v rokoch 2014 – 2020), pričom jednotlivé premenné sú komentované takto: RV – rozsah výroby – ako východiskový údaj sú použité tržby z produktu chránené­

ho patentom, plánované v rokoch 2014 – 2016. Priemerný rast tržieb v tomto ob­

dobí sa blíži k 2 %. S takýmto rastom sa preto uvažuje aj do budúcnosti – do konca

roka 2020, keďže ide o odhadovanú dlhodobú infláciu v EÚ stanovenú Európskou

centrálnou bankou. Budúce tržby za produkt chránený patentom budú počas celého

plánovaného obdobia nasledujúce (v €):

Rok 2014 2015 2016

Tržby za produkt chránený patentom 9 200 000,– 9 400 000,– 9 600 000,–

Rok 2017 2018 2019 2020

Tržby za produkt chránený patentom 9 792 000,– 9 987 840,– 10 187 597,– 10 391 349,–

PM – podiel na celkových tržbách – tento koeficient už bol zobrazený v celkových plá­

novaných tržbách, pretože pri výpočte vychádza len z  tržieb za produkt chránený

patentom a nie z celkových tržieb vykázaných spoločnosťou aj za predaj produktov,

ktoré nie sú patentovo chránené. Pretože tento postup už zohľadňuje podiel predaja

výrobku, ktorého technologický postup je chránený patentom, pri výpočte sa vychá­

dza priamo z tržieb za takýto výrobok, teda koeficient je využitý na úrovni 100 %. KZ – koeficient zastarania – technické riešenia majú vždy časovo ohraničený dosah,

pretože v budúcnosti budú prekonané inými riešeniami. Ide o základný princíp pa­

tentu, keď aj historicky daných 20 rokov životnosti patentu vychádza z axiómy, aby

nebol obmedzovaný vedecko­technický pokrok. To znamená, aby na jednej strane

boli k dispozícii nové technické informácie a poznatky a na druhej strane, aby sa ma­

jiteľovi registrovaného patentu vo všeobecnosti vrátili náklady na vývoj vynálezu. ča­

sovo ohraničený dosah patentu je vyjadrený koeficientom zastarania. Jeho výška vy­

jadruje predpoklad znižovania ekonomického významu s ohľadom na čas a vo vzťahu

ku konkrétnemu typu riešenia, k inovačnému cyklu v danej oblasti a pod. Inovačný

cyklus danej oblasti, resp. daného odvetvia je založený na predpoklade, že v každej

oblasti vedecko­technického pokroku sa uberá vývoj iným smerom a napreduje iným 8. kapitola 8.4 Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku

pre  potreby povinnej ponuky na prevzatie

alebo  squeeze out

Možnosť zrušiť akciovú spoločnosť prevodom základného imania na hlavného akci­ onára, inými slovami vyvlastnenie minoritných akcionárov v prospech majoritného ak­ cionára, bola v právnom systéme SR zavedená schválením zákona č. 644/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bankách a niektoré ďalšie zákony (okrem iného aj zá­ kon o cenných papieroch). Touto novelou Slovenská republika transponovala do svojho vnútroštátneho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie. Spomenutým záko­ nom bol s účinnosťou od 1. januára 2007 po dlhých očakávaniach, ale aj diskusiách, do právneho prostredia SR implementovaný okrem iných aj inštitút „squeeze­out“, ktorý sa často označuje aj ako „právo výkupu“, „vytesnenie menšinových akcionárov“ a pod.

Nová právna úprava na základe § 118i (Právo výkupu) zákona o cenných papieroch umožňuje väčšinovému akcionárovi vlastniacemu akcie, ktorých úhrnná menovitá hod­ nota predstavuje aspoň 95 % základného imania cieľovej akciovej spoločnosti a s ktorý­ mi je spojených aspoň 95 % podiel na hlasovacích právach všetkých akcionárov cieľo­ vej spoločnosti, požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov, aby na neho previedli svoje akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu za prime­ rané protiplnenie.

Uplatnenie tohto práva je spojené so splnením nasledujúci podmienok: 1. Väčšinový akcionár (navrhovateľ) uskutočnil povinnú alebo dobrovoľnú ponuku na

prevzatie, ktorá nebola ani čiastočná (netýkala sa iba časti zostávajúcich akcií cieľovej

spoločnosti vlastnených menšinovými akcionármi), ani podmienená (teda ak sa na­

vrhovateľ v rámci tejto ponuky nezaviazal nadobudnúť akcie iba v prípade, ak bude

dosiahnutý istý minimálny počet týchto akcií).Uvedená ponuka musí byť pritom vy­

hlásená po 1. januári 2007. 2. Navrhovateľ je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje naj­

menej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti a s ktorými je spojený najmenej

95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti.

Do podielu navrhovateľa na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti sa zarátavajú napr. aj hlasovacie práva spojené s akciami držanými treťou osobou, ak medzi navrho­ vateľom a touto treťou osobou existuje písomná zmluva týkajúca sa trvalého spoločného postupu riadenia cieľovej spoločnosti prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv, alebo ak tretia osoba vykonáva hlasovacie práva na pokyn a v prospech navrhova­ teľa podľa zmluvy o výkone hlasovacích práv.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist