načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Reiki repetitorium -- Nové dosud nezveřejněné informace – Walter Lübeck

Reiki repetitorium -- Nové dosud nezveřejněné informace
-12%
sleva

Kniha: Reiki repetitorium
Autor: Walter Lübeck
Podtitul: Nové dosud nezveřejněné informace

– Domácí lékárna univerzální životní energie... – Tím nejpodstatnějším při používání reiki je zkušenost, že podporuje všechny životní procesy. Proto je esence reiki také univerzálně použitelná. – Reiki je svým způsobem jedinečným nástrojem ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  328 Kč 289
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Fontána
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 240
Rozměr: 205,0x145,0x20,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Grosse Reiki-Heilbuch
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Hmotnost: 0,303kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Olomouc, Fontána, 2005
ISBN: 978-80-7336-258-4
EAN: 9788073362584
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Domácí lékárna univerzální životní energie...
Tím nejpodstatnějším při používání reiki je zkušenost, že podporuje všechny životní procesy. Proto je esence reiki také univerzálně použitelná.
Reiki je svým způsobem jedinečným nástrojem energetického léčení. Kromě využití základních pozic lze v tradičním reiki nalézt mnoho návodů k cílenému použití. Walter Lübeck tyto možnosti intuitivně vycítil ještě před jejich znovuobjevením v tradičním japonském reiki.
V tomto repetitoriu naleznete rozsáhlou praktickou rukověť řešení speciálních tělesných i duševních problémů, jakož i receptář všeobecných profylaktických postupů, k nimž patří zejména propojení reiki a stravy. Jádro knihy tvoří speciální léčebné postupy pro jednotlivé typy potíží, jež jsou doprovázeny chorobnými příznaky.
Nové kapitoly o propojení nauky o reflexních zónách s reiki, jakož i příspěvky MUDr. Ute Kleppikové obohacují tuto obsažnou publikaci o další účinné terapeutické techniky.
 

(domácí lékárna univerzální životní energie s postupy energetického léčení těla i ducha)
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Walter Lübeck - další tituly autora:
Kyvadlo Základní kniha -- Praktické rady a tabulky Kyvadlo Základní kniha
Reiki Praktické rady pro I., II. a III. stupeň Reiki Praktické rady pro I., II. a III. stupeň
Komplexní systém Reiki -- Rainbow Reiki v praxi Komplexní systém Reiki
Léčení aury Léčení aury
Reiki Domácí Lékárna Reiki Domácí Lékárna
 (e-book)
Reiki -- Domácí Lékárna Reiki -- Domácí Lékárna
 
Ke knize "Reiki repetitorium -- Nové dosud nezveřejněné informace" doporučujeme také:
Symboly Reiki -- velká kniha Symboly Reiki
Reiki Reiki
Průvodce Reiki -- Kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění Průvodce Reiki
Velká kniha Reiki -- Nové techniky. Reiki jako duchovní cesta. Velká kniha Reiki
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m lu v a......................................................................................................................................................7

L é č e b n é te c h n ik y r e ik i............................................................................................................................9

K a p ito la 1

Ja k u z d r a v u je r e i k i..................................................................................................................................11

S e d m z á k o n u lé čen í p o m o c í r e ik i.....................................................................................................11

C e lk o v á te r a p ie...........................................................................................................................................22

Z v lá štn í p o z ic e............................................................................................................................................24

A firm ace - léčivá slo v a...........................................................................................................................24

L é k y.................................................................................................................................................................26

Č e h o je d á le tř e b a d b á t p ř i p o u ž ív á n í r e i k i ..................................................................................28

K a p ito la 2

S tra v a a r e i k i..............................................................................................................................................29

D v a n á c t p ra v id e l, p o m o c í n ic h ž o p tim á ln ě z k o m b in u je m e s tra v u a p ů s o b e n í

re ik i za lé č e b n ý m ú č e le m...............................................................................................................30

lak s e z d ra v ě s tr a v o v a t...........................................................................................................................39

Z v lá štn í p ř í p a d y........................................................................................................................................40

К č e m u js o u p o tr a v n í d o p lň k y ?.........................................................................................................40

K a p ito la 3

Ja k s i s a m i v y tv o ř it z v lá š tn í p o z ic e p r o te r a p ii r e ik i...........................................................49

Jaké d r u h y z á k la d n íc h p o z ic m á m e к d is p o z ic i?.......................................................................49

Jak sta n o v it z v lá š tn í p o z ic i p ř i z d ra v o tn íc h p o r u c h á c h..........................................................50

K a p ito la 4

Z k r á c e n ý p o s t u p a z v lá š tn í p o z ic e

- p o m o c i p r e p a r á tů p ř ír o d n in o léčite lstv í p r o ti 4 6 d r u h ů m p o tíž í a o n e m o c n ě n í...53

I. M e n tá ln í lé č e n í s e z a d á n ím..............................................................................................................55

II. K o n ta k t re ik i s v n itř n ím d ítě te m .................................................................................................56

III. K o n ta k t re ik i s v y šším j á .................................................................................................................56

A p lik a c e.......................................................................................................................................................59

A k n é.........................................................................................................................................................60

A le rg ie.....................................................................................................................................................66

B o d n u tí h m y z e m................................................................................................................................64

B olesti h la v y.........................................................................................................................................65

B olesti v k r k u.......................................................................................................................................67

B ra d a v ic e...............................................................................................................................................69

B ro n c h iá ln i a s t m a.............................................................................................................................71

D e to x ik a č n í/o m la z o v a c í k ú r a......................................................................................................73

D ia b e te s m e llitu s ( c u k r o v k a ).......................................................................................................76

F ra k tu ry k o stí.......................................................................................................................................78

H e m o r o id y.................................................... 79

H o r e č k a...................................................................................................................................................82

C h o r o b n á tlo u šť k a.............................................................................................................................84

C h r a p o t...................................................................................................................................................86

C h ř i p k a...................................................................................................................................................88

Is c h ia s......................................................................................................................................................90

K a š e l........................................................................................................................................................91

K re v n í tla k (v y s o k ý /n íz k ý )............................................................................................................93

K rv á c e n í..................................................................................................................................................95

M ig r é n a...................................................................................................................................................97

N e r v o z ita ................................................................................................................................................99

N e s p a v o s t.............................................................................................................................................100

O d r u š e n í jiz e v....................................................................................................................................102

239


O š e tře n í p á t e ř e ......................................................................................................................103

PM S (p re m e n s tru a č n í s y n d r o m ................................................................................................106

P o h la v n í p o r u c h y.............................................................................................................................108

P o p á le n in y...........................................................................................................................................111

P o ru c h y im u n ity ( k ro m ě A ID S..................................................................................................112

P o ru c h y p r o k r v e n í/n o h y...............................................................................................................114

P o ru c h y , d u š e v n í ...............................................................................................................................116

P r o s ta ta.................................................................................................................................................119

P rů je m....................................................................................................................................................121

R á n y.........................................................................................................................................................123

R e v m a....................................................................................................................................................124

R ý m a......................................................................................................................................................126

S tr a c h /o b a v y......................................................................................................................................128

S tr n u tí šíje.............................................................................................................................................130

T ě h o te n s tv í..........................................................................................................................................131

T e n iso v ý lo k e t ...............................................................................................................................134

Ú n av a, c h r o n ic k á ...............................................................................................................................136

Ú s tř e l......................................................................................................................................................138

V y m k n u tí..............................................................................................................................................140

V y p a d á v á n í v la s ů ...............................................................................................................................141

Z á c p a......................................................................................................................................................143

Z u b y /k a z iv o s t/b o le s ti.....................................................................................................................144

Ž a lu d e č n í n e v o ln o s t.......................................................................................................................147

K a p ito la 5

D a lš í in f o r m a c e к p r o h lo u b e n í p ra k tic lc ý c h z n a lo s tí r e ik i...........................................148

L éčivá síla reiki z d u c h o v n í p e r s p e k tiv y......................................................................................148

U čen í o p ě ti e le m e n te c h.......................................................................................................................151

V ý zn am z d ra v é s t r a v y.................................................... 153

P ře h le d léčivých p o tr a v in p o d le o r g á n ů a f u n k c í....................................................................155

P říp ra v a re ik i-v o d y a r e ik i-o le je.......................................................................................................156

K a p ito la 6

M a lý a tla s r e fle x n íc h z ó n lid s k é h o t ě l a......................................................................................157

U v o d ............... 157

Je d n o tliv é re fle x n í z ó n y........................................................................................................................160

K a p ito la 7

C e lo s tn í m e d ic ín a a s ty l ž iv o ta p o d le r e i k i............................................................................181

V o d a - p r a m e n ž iv o ta...........................................................................................................................182

A lfa a o m e g a s tr a v o v á n í.......................................................................................................................209

R ušivá p o le a je jic h v liv n a lid sk é t ě l o..........................................................................................213

P u p e k , n á š b o d o tá č e n í a b o d p ř ip o je n í.......................................................................................221

S y m b o l s a m o s ta tn o s ti...........................................................................................................................225

P u p e č n í f ó b ie............................................................................................................................................226

T e r a p ie.........................................................................................................................................................227

P ř ílo h a

T a b u lk y p r o p r á c i s k y v a d le m.........................................................................................................229

T a b u lk a 1 - R ů z n é te c h n ik y r e ik i....................................................................................................230

T a b u lk a 2 - A n a to m ie..........................................................................................................................231

T a b u lk a 3 - P říč in y z d ra v o tn íc h p r o b lé m ů.................................................................................232

T a b u lk a 4 - R eflexní z ó n y...................................................................................................................233

T a b u lk a 5 - V ý b ě r a f irm a c í........................ 234

T a b u lk a 6 - T a b u lk a p r o v o lb u p o tr a v n íc h d o p lň k ů a p o v z b u z u jíc íc h l á t e k.............236

T a b u lk a 7 - V ita m ín y a v ita m ín ů m p o d o b n é lá tk y................................................................237

T a b u lk a 8 - B yliny a d a lší b io -a k tiv n í p o tr a v n í d o p lň k y....................................................238

240

J i t o ? ; ? * « 'fě ite c k á knihovna

v ó ť M k ý c h flu d ó jo v ic lc h
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.