načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Reflexní terapie jako životní styl - Beáta a Július Patakyovi

Reflexní terapie jako životní styl
-11%
sleva

Kniha: Reflexní terapie jako životní styl
Autor:

Beáta a Július Patakyovi patří mezi přední reflexní terapeuty u nás a jsou považování za pokračovatele školy Ing. Jiřího Janči, CSc. Mnoho let jsou nadšenými uživateli a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  229 Kč 204
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3% 87%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EMINENT
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007-09-01
Počet stran: 176
Rozměr: 210 x 150 x 15 mm
Úprava: 174 stran : ilustrace
Vazba: Vázaný
ISBN: 978-80-7281-299-8
EAN: 9788072812998
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Propagátoři reflexní terapie a odpůrci klasické medicíny doporučují tuto metodu k léčbě a prevenci nemocí společně s chůzí naboso pro extrémní zatížení reflexních plošek a meditačním cvičením pro koncentraci mysli. Detailně popisují i méně známé reflexní plošky, vlastní zkušenosti s účinností urinoterapie, postupy k uvolnění krční páteře a nervovou reflexní terapii, která se používá při léčbě pohybového systému a postižení samotných nervů. Uvádějí RT základních orgánů psa a zkušenosti s léčbou jejich fenky touto metodou a urinoterapií. Příručka představuje reflexní terapii jako jednoduchou, velmi účinnou metodu vhodnou i pro samoléčbu.

Popis nakladatele

Beáta a Július Patakyovi patří mezi přední reflexní terapeuty u nás a jsou považování za pokračovatele školy Ing. Jiřího Janči, CSc. Mnoho let jsou nadšenými uživateli a propagátoři reflexní terapie proto, že jim samotným pomáhá prožívat plnohodnotný život ve stálém zdraví. Reflexní terapie se doslova stala součásti jejích životního stylu. V dnešní době velmi křehkých vztahů jsou navíc příkladem toho, že žít v partnerské dvojici nemusí být utrpením, ale že je to naopak velmi přínosné pro obě strany. Je možné být stále zdráv. Tohle poselství se prolíná celou knihou, kterou autoři navazují na předcházející knihu Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch a originální DVD Reflexní terapie. Kromě již tradičně detailního popisu dalších, méně známých reflexních plošek zde naleznete i poprvé u nás zveřejněnou reflexní terapii základních orgánů psa. Velkým přínosem pro veřejnost je také pojednání o nervové reflexní terapii s popisem konkrétního využití v praxi. Prakticky využitelné a hlavně dobře vyzkoušené jsou i meditační techniky, stejně jako celá řada úvah a zamyšlení, která vám z této knihy udělá společníka, ke kterému se budete s láskou vracet. Reflexní terapie je jednoduchá, prostá. Je výborná pro terapii, diagnostiku, ale hlavně také pro preventivní. V knize jsou proto popsány i postupy pro uvolnění krční páteře v rámci samopomoci, což je pro udržení zdraví nebo vyléčení mimořádně důležité. Oba autoři pravidelně publikují v měsíčníku ReGeNeRaCe.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Beáta a Július Patakyovi - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Reflexní terapie jako životní styl" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 / Ú v o d.................................................................................................................................9

2 / R e f l e x n í t e r a p i e n e n í v š e l é k .........................................................................13

3 / R e f l e x n í t e r a p i e v r o d i n ě ...............................................................................15

4 / C h ů z e n a b o s o ..........................................................................................................19

E x trém n í zatížen í reflexních p lo š e k.....................................................................23

5 / O o t u ž o v á n í.............................................................................................................28

Jed n o d u ch é m eridiální d ý c h á n í..............................................................................30

6 / M e d i t a č n í t e c h n i k y .............................................................................................34

S počinutí b ez jakéhokoli c íle...................................................................................36

D iam antová b y to s t.....................................................................................................36

M etoda b ran í a dávání (to n g le n )............................................................................36

M ikrokosm ická d r á h a................................................................................................37

N aslouchání zvukům (h u d b ě )..................................................................................37

Práce s g u ru (trén in k o d d an o sti a nelp ěn Q.........................................................38

S o u střed ěn í do č a k e r.................................................................................................39

Tao a využití sexuální e n e rg ie..................................................................................42

Úsměv z o č í...................................................................................................................43

Zvětšování p r o s to r u...................................................................................................43

7 / P r á c e s e m o c e m i...................................................................................................45

N aslouchání (au d itin g )..............................................................................................46

Pokora a p ý c h a.............................................................................................................47

Zdravé se b e v ě d o m í....................................................................................................47

O d p o u ště n í....................................................................................................................47

8 / U r i n o t e r a p i e — l é č b a m o č í...........................................................................52

Pití vlastní u rin y...........................................................................................................52

První p o m o c p ři p o r a n ě n í.........................................................................................52

Nejlepší reg en eračn í p ro střed e k pro p le ť............................................................53

Urinu p o třeb u je i ř iť...................................................................................................53

Č ištění n o so h ltan u a p rů d u še k................................................................................56


9 / P r á c e s m y s l í...........................................................................................................57

1 0 / P a r t n e r s k é v z t a h y ..............................................................................................60

„Západní“ s e x................................................................................................................60

Letité zkušenosti s t a o...............................................................................................60

P artn ersk é vztahy - hlavní zdroj n e m o c í...........................................................62

1 1 / T ř i z p ů s o b y u v o l n ě n í k r č n í p á t e ř e ........................................................64

K o lap s.............................................................................................................................66

Uvolnění krční p á te ře klientovi — p ř ím é.............................................................68

S vépom ocné uvolnění k rčn í p á te ře - p ř ím é.......................................................72

Uvolnění krční p á te ře klientovi (i svépom ocné) — n ep řím é (re flex n í) 77

1 2 / P o s t u p y n a l ů ž k u ................................................................................................80

1 3 / U n i v e r z á l n í k a l e n d á ř.......................................................................................85

Leden — m očový m ě c h ý ř.........................................................................................86

Ú nor — led v in y........................................................ 87

Březen - ž lu č n ík.........................................................................................................87

D uben — já tr a...............................................................................................................88

K věten — s r d c e............................................................................................................88

Červen — te n k é s tře v o...............................................................................................89

Červenec — krevní o b ě h...........................................................................................89

S rpen — tě lesn é te p lo................................................................................................89

Září — slezina a slin iv k a............................................................................................90

Říjen — ž a lu d e k...........................................................................................................90

Listopad — p líc e...........................................................................................................91

Prosinec — tlu sté s tře v o............................................................................................92

Z á v ě r................................................................................................................................92

1 4 / N e r v o v á r e f l e x n í t e r a p i e ................................................................................93

Nervová reflexní te ra p ie p ohybového s y sté m u.................................................93

Nervová reflexní te ra p ie n e r v ů...............................................................................94

Brániční n e r v...........................................................................................................94

M ezilopatkový n e r v..............................................................................................95

Lícní n e r v..................................................................................................................95

Trojklaný n e r v.........................................................................................................96

Z u b y...........................................................................................................................97


1 5 / R e f l e x n í t e r a p i e z v í ř a t....................................................................................100

C -b o d ........................................................................................................................100

B r-b o d.....................................................................................................................101

J á t r a.........................................................................................................................102

Ž lu čn ík.....................................................................................................................102

L edviny....................................................................................................................103

Močový m ě c h ý ř....................................................................................................104

P líc e.........................................................................................................................104

T lu sté s tř e v o..........................................................................................................104

Slinivka...................................................................................................................105

S le z in a....................................................................................................................105

Ž a lu d e k..................................................................................................................106

S r d c e.......................................................................................................................106

Tenké s tř e v o..........................................................................................................107

Solar p le x u s...........................................................................................................107

Léčba pejska je h o vlastní m o č í.............................................................................108

Jak jsm e zvládli p o r o d..............................................................................................110

1 6 / P ř í b ě h y z p r a x e ...................................................................................................l i l

1 7 / Ú v a h y.........................................................................................................................114

Totalita, k te ro u si n eu v ě d o m u je m e.....................................................................114

Vznik bolesti v z á d e c h.............................................................................................117

D vanácterník — zam y šlen í.....................................................................................119

Ž ádné „tarify" při d o ro zu m ív án í..........................................................................120

Průpovídky, k te ré pom áhají p ře ž ít těžk é chvilky............................................120

Svět je n ád h e rn é m ísto к ex isto v án í....................................................................122

Úvaha o p řístu p u ke zdraví a léčení p o d d o jm em víry v rein k a rn a ci 123

Nezabíjejte m a s é ra....................................................................................................125

Z m írn ěn í d ůsledků ú r a z ů.......................................................................................126

O d borník = o m e z e n e c.............................................................................................127

Výmaz z rejstříku t r e s t ů.........................................................................................127

Stálé z d ra v í..................................................................................................................129

M inisterstvo pro p o m o c.........................................................................................130

1 8 / N a š e k u r z y a š k o l a r e f l e x n í t e r a p i e ......................................................133

Náplň k u r z u ................................................................................................................133

P rogram školy reflexní te r a p ie.............................................................................137


1 9 / K a t a l o g r e f l e x n í c h p l o š e k ............................................................................139

C3-bod (C-bod n a r u c e ).....................................................................................139

Br-bod n a r u c e......................................................................................................140

Dálkové ovládání krční p á te ř e..........................................................................140

Reflexní plošky m im o diagnostický fo rm u lá ř.............................................141

P říštítn á tě lísk a.....................................................................................................141

H lasivky..................................................................................................................141

Bod rovnováhy......................................................................................................142

K opýtko — p s o a s..................................................................................................143

Vagina, p e n is ..................................................................................................144

Děložní č íp e k.........................................................................................................145

Č e listi......................................................................................................................145

N o s...........................................................................................................................146

Vedlejší d u tin y líc n í.............................................................................................147

Vedlejší d u tin y č e ln í...........................................................................................147

Řiť.............................................................................................................................148

M o z e k..................................................................................................................... 149

H ltan, jícen, v stu p do žalu d k u (česlo )............................................................151

H orní lym fatický s y s té m...................................................................................152

Dolní lym fatický s y s té m .....................................................................................153

Plošky pohybového s y s té m u...........................................................................154

R a m e n o...................................................................................................................154

P a ž e..........................................................................................................................155

L o k e t........................................................................................................................155

K o le n o.....................................................................................................................157

S te h n o.....................................................................................................................158

K yčel........................................................................................................................160

SI s k lo u b e n í...........................................................................................................161

2 0 / K d y r e f l e x n í t e r a p i e n e f u n g u j e ................................................................162

D ůležitá u p o z o r n ě n í................................................................................................163

2 1 / D o s l o v........................................................................................................................166

R e j s t ř í k ....................................................................................................................168

S e z n a m v y o b r a z e n í..........................................................................................172
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist