načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Řecko - Turistický průvodce - kolektiv

Řecko - Turistický průvodce
-73%
sleva

Kniha: Řecko - Turistický průvodce
Autor:

Turistický průvodce po Řecku z řady Rough Guides je úžasná příručka popisující nádhernou zemi. Seznámíte se v ní s Řeckem jako takovým, dozvíte se, která období jsou
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: JOTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007-05-01
Počet stran: 1114
Rozměr: 197 x 132 x 40 mm
Úprava: 1114 stran, 16 stran barev. obr. příl. : ilustrace , mapy, plány
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Rough guide to Greece
Spolupracovali: s fotografiemi Dalibora Mahela
z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Novotná
Vazba: Paperback
ISBN: 978-80-7217-482-9
EAN: 9788072174829
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Turistický průvodce po Řecku z řady Rough Guides je úžasná příručka popisující nádhernou zemi. Seznámíte se v ní s Řeckem jako takovým, dozvíte se, která období jsou nejvhodnější k cestování a na co byste před cestou neměli zapomenout (nechybí podrobný obsah průvodce). Najdete v ní praktické rady týkající se dopravy, ubytování, stravování a další potřebné informace nezbytné pro přípravu cesty. Samotný průvodce je rozdělen do kapitol, které do hloubky popisují jednotlivé regiony Řecka. Každá upoutá na nejzajímavější místa, seznámí čtenáře s vybranou lokalitou, nabídne také mapku, podle níž si mohou naplánovat trasu. Seznámíte se v něm s řeckými dějinami, archeologií, přírodou, hudbou a literaturou a dozvíte se zajímavosti o řecké ortodoxní církvi, kuchyni a kultuře. Nechybí ani kapitola o řečtině s užitečnými radami jak číst řeckou abecedu a praktickým slovníčkem. Nezbytnou součástí jsou přehledné a jednoduché mapky, mnoho nádherných barevných fotografií.

Tento titul neobsahuje DVD.

Popis / resumé

Cestovní příručka obsahuje praktické rady a užitečné údaje pro turisty, popisy míst, krajiny a pamětihodností i pojednání o historii a kultuře Řecka. V úvodu najdeme základní informace praktického charakteru, stručnou charakteristiku země, informace o podnebí, počasí, bezpečnosti a praktické informace o dopravě. Řazení lokalit v místopisné části zachovává administrativní členění podle regionů a popisuje historické kulturní památky a pozoruhodnosti, města, městské čtvrti i současné kulturní podniky, muzea, galerie, koncertní síně a divadla, obchody a trhy. Nechybí ani tipy na výlety, informace pro motoristy, přehled o spojích a seznam ubytovacích zařízení s telefoními čísly a cenou, drobné rady, fotografie a mapy. V kapitole souvislosti najdeme informace o řeckých dějinách, archeologii, přírodě, hudbě a literatuře, zajímavosti o řecké ortodoxní církvi, kuchyni a kultuře. Následuje kapitola o řečtině se slovníčkem. Součástí knihy je videoprůvodce - šedesátiminutové DVD.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Zakynthos a Kefalonie Zakynthos a Kefalonie

Cena: 171 Kč
Poznáváme Řecko Poznáváme Řecko

Cena: 503 Kč
Nesplacená minulost Nesplacená minulost
Králová Kateřina
Cena: 239 Kč
Němčina turistický průvodce Němčina turistický průvodce
Navrátilová Jana
Cena: 248 Kč
Ještěd a Podještědí Ještěd a Podještědí
Řeháček Marek
Cena: 241 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

4 / OBSAH

Obsah

V y s v ě tliv k y z n a č e k........................................................1 2 S e z n a m m a p ..

.13

Ř e k o v é.............................................................................1 4 V h o d n á d o b a к n á v š tě v ě Ř e c k a.............

K a m s e v y d a t..................................................................1 5

ČÁST I - ZÁKLftOlll INF1BMAĽF ........... :.................................. И

D o p ra v a d o Ř e c k a.........................................................2 0

V s tu p n í fo rm a lity............................................................2 3

In fo rm a c e , m a p y , w e b o v é s trá n k y ................................2 5

P o jiš tě n í..........................................................................2 8

P é č e o z d ra v í..................................................................3 0

F in a n c e , v ý d a je , b a n k y..................................................3 2

D o p ra v a p o Ř e c k u.........................................................3 5

U b y to v á n í........................................................................4 4

J íd lo a p it í.......................................................................4 7

K o m u n ik a c e...................................................................5 4

M é d ia...............................................................................5 6

P ro v o z n í d o b a , s tá tn í s v á tk y , p ro v o z p a m á te k...........5 7

S v á tk y , s la v n o s ti, k u ltu rn í u d á lo s ti.............................5 8

S p o rto v á n í a ji n é a k tiv ity..............................................6 1

J a k s e ž ije v Ř e c k u........................................................6 3

P o lic ie a m o ž n é p ře s tu p k y...........................................6 4

S e n io ři a p o s tiž e n i n a c e s tá c h.....................................6 5

N a c e s tá c h s d ě t m i.......................................................6 5

G ayo vé a le s b ič k y n a c e s tá c h......................................6 5

D a lš í in fo rm a c e..............................................................66

ЈЈЌЅП-РИЈМСР................... ľ........... ..............................SI

K a p ito la 1 - A th é n y a o k o lí........................................6 9

N e jz a jím a v ě jš í t ip y.........................................................7 0

Z h is to rie m ě s ta........................................................7 3

P říje z d..............................................................................7 8

l e t a d le m ...................................................................7 8

V la k e m.......................................................................7 8

A u to b u s e m................................................................7 9

lo d i............................................................................7 9

In fo rm a c e , v ý le ty...........................................................7 9

M ě s ts k á d o p r a v a..........................................................8 3

U b y to v á n i.......................................................................8 5

M ě s to ...............................................................................9 1

A k ro p o lis a s ta ro v ě k á a g o t a........................................9 2

V rc h o l A k ro p o le........................................................9 3

J iž n í s v a h y A k ro p o le.................................................9 9

A re o p a g o s...............................................................100

S ta ro v ě k á a g o r a....................................................1 0 0

P la k a a M o n a s tira k i.....................................................10 1

U lic e K y d h a th in é o n a A d h ria n o ú..........................1 0 3

L ý s ik ra tů v p a m á tn ík a o k o lí..................................1 0 4

H a d ria n ů v o b lo u k a c h rá m D ia O ly m p s k é h o 1 0 5

A n a lió tik a...............................................................1 0 5

Ř ím s k é fó ru m a V ě ž v ě t r ů.............................. 1 0 6

P a m á tk y p o tu re c k é m o s íd le n í ...............1 0 7

M u z e u m ře c k ý c h lid o v ý c h h u d e b n íc h n á s tro jů .. 1 0 7

H a d ria n o v a k n ih o v n a.............................................1 0 8

M u z e u m ře c k é h o lid o v é h o u m ěn í:

k e ra m ic k é s b írk y....................................................1 0 8

N á m ě s tí M o n a s tira k ío u a o k o lí.............................1 0 8

S y n d a g m a a N á ro d n í z a h ra d y....................................1 0 9

B a z a r, n á m ě s tí O m o n ia a s e v e rn í s m ě r.....................1 1 2

B a z a r: O d u lic e E rm o ú p o n á m ě s tí O m o n ia........1 1 2

O k o lí n á m ě s tí O m o n ia...........................................1 1 3

N á ro d n í a rc h e o lo g ic k é m u z e u m...........................1 1 4

Č tv rť E x a rc h ia a L ó fo s S tré fi.................................1 1 6

T h is s io a M a k rig ia n n i..................................................1 1 6

M e ts a P a n g ra ti............................................................1 2 1

P a n a th é n a js k ý s ta d io n.........................................1 2 2

P ro to N e k r o ta fio....................................................122

Č tv rť K o lo n a k i, v rc h L y k a vito s a o k o ln í m u z e a.........1 2 2

K o lo n a k i.................................... 1 2 4

P a h o re k L y k a v ito s..................................................1 2 4

B e n á k ih o m u z e u m.................................................1 2 5

G o u la n d ris o v o m u ze u m k y k la d s k é h o u m ě n í.......1 2 5

M u z e u m B y z a n c e a k ře s ť a n s tv í...........................1 2 6

M u z e u m v á lk y.........................................................1 2 6


OBSAH / 5

N á ro d n í u m ě le c k á g a le rie ........................1 2 6

p o b ře ží: z P ire a d o G ly fa d y............................v ..........1 2 7

A th é n s k á p ře d m ě s tí: K e s s a ria n i a K ifis s ia................1 3 1

J íd lo a p it í.....................................................................132

Z á b a v a , h u d b a , n o č n í ž iv o t........................................1 4 5

Trhy a o b c h o d y.............................................................1 5 2

U žite č n é a d re s y.............................. 1 5 8

O k o lí A th é n : A tt ik a.......................................................1 6 0

M ys S u n io n a L a v rio............................................. 1 6 0

M y s S u n io n.............................................................1 6 0

L a v rio.......................................................................1 6 1

V ý c h o d n í p o b ř e ž í.................................... 1 6 2

R a fin a............................................................. 1 6 2

M a ra th o n a o k o lí...................................................1 6 3

R am n o u s.................................................................1 6 4

Z R afin y d o P o rto R a lti..........................................1 6 5

P o h o ří P a rn ith a a p e v n o s t F ili ..................1 6 6

E lefsina a n a z á p a d к P e lo p o n é s u............................1 6 7

In fo rm a c e o d o p ra v ě...................................................1 6 9

K a p ito la 2 - P e lo p o n é s.............................................1 7 1

N e jz a jím a v ě jš í tip y.......................................................1 7 2

K o rin t a A rg o lid a.......................................................i. 1 7 6

K o rin t........................................ 1 7 7

P ra k tic k é in fo rm a c e...............................................1 7 7

S ta ro v ěk ý K o rin t................................................t;......1 7 9

P ra k tic k é in ío rm a c e : A rh é a K ó rin th o s.................18 1

O kolí K o rin tu................................................................1 8 2

K o rin ts ký p rů p la v...................................................1 8 2

S ta ro v ě k á Is th m ia j. ..........................1 8 3

L o u tra k i..................................................................1 8 3

P e ra c h o ra ( P e r a h ó r a )............................................1 8 4

N e m e a.....................................................................1 8 4

X y lo ka s tro a p o p o b ře ž í n a z á p a d........................1 8 5

S ty m fa ls k é je z e r o............................. 1 8 5

S ta ro v ě k ý S ik y ó n...................................................1 8 6

M ykény (M y k ín e s ) a o k o lí............................................1 8 6

H ra d.................................................... 1 8 7

Á treova p o k la d n ic e................................................1 8 9

P ra k tic k é in fo rm a c e...............................................1 8 9

A rgive H é ra io n a s ta ro v ě k á M id e ia......................1 9 0

Argos..............................................................................1 9 1

Tírryns (T íry n th o s )............................ 1 9 2

H ra d...................................................... 1 9 2

N á fp lio a o k o lí..............................................................1 9 3

U žite č n é in fo rm a c e........................ 1 9 8

P lá že v o k o lí N á fp lia : Tolo , K a s tra k i a d a lš í 1 9 8

E pidauros (E p id h a v ro s ) a o k o lí..................................1 9 9

S ta ro v ě k é d iv a d lo a A s k lé p io v a s v a ty n ě.............200

P ra k tic k é in fo rm a c e ..............................2 0 2

P a le a E p id h a v ro s...................................................2 0 2

Saronské p řís ta v y : o d M e th a n y p o P o rto H e li 2 0 3

M e th a n a a s ta ro v ě k ý T ro e z e n..............................2 0 3

G a la ta s a L e m o n o d h a s o s................... 2 0 4

E rm io n i, K o s ta a P o rto H e l i...................... 2 0 4

V ý chodní p o b ře ž í: z N á fp lia d o L e o n íd ia..................2 0 5

t e r n a......................................................................206

P o b ře ž í A rk a d ie : P a ra lio A s tro s , A stro s , P a ra lia

Tyrou a S a m b a tik ii.................................................................2 0 7

L e o n id io , P la k a a P o u lith ra.................................2 0 8

Z L e o n id ia d o v n itro z e m í ....2 0 8

Jih o v ý c h o d : la k ó n ie..................................................2 0 9

G e ra k i (Y e rá k i)...........................................................2 0 9

Z P o u lith ry d o M o n e m v a s ie.................................210

M o n e m v a s ia........................................ ..............211

G e fira (Y é fira ).....................................................

Jiltyjih: N e a p o li a E la fo n is s o s.................................................2 1 5

V N e a p o li..........................................................................................2 1 5

Г ľ

O s tro v E la fo n is s o s......................................................

A rc h a n g e lo s............................................................ju.............2 1 6

O s tro v y K yth ira a A n tik y th ira................................................2 1 6

D ia k o fti............................................................. ....2 1 7

A g ia P e la g ia a s e v e rn í K y th ira.................:..........2 1 9

K a p s a li............................................................. ....220

C h o rá (H ó r a )........................................................220

J ih o v ý c h o d n í p o b ře ž í...................................... ....221

N a s e v e r a z á p a d o d C h o ry..................................222

O s tro v A n tik y th ira (A n d y k y th é ra ).......................2 2 3

G ith io (Y ít h io )............................................................2 2 4

M ě s to a o k o lí...................................................

M a n i............................................................:.......... ....2 2 6

M a n n z G it h ia d o A re o p o li...................................2 3 0

A re o p o li a o k o lí................................................ ......2 3 0

N a jih s m ě re m n a G e ro lim e n a s...................... ....2 3 2

G e ro lim e n a s a m y s T e n a ro..................................2 3 3

V ý c h o d n í p o b ře ž í................................... ....2 3 4

Exo M a n i: Z A re o p o li n a s e v e r d o K a la m a ty .......2 3 5

S p a r ta , M y s tra a p o h o ří T a ig e to s..............................2 3 8

S p a r ta (d n e š n í S p a r t i)..............................................2 3 9

S ta ro v ě k á S p a r t a...............................:..................................2 4 0

A rc h e o lo g ic k é m u z e u m a M u z e u m o liv y..............2 4 1

M y s tra (M y s trá s )..............................a................................2 4 2

B y z a n ts k é m ě s t o..................................................2 4 3

V y c h á zk y v o k o lí-M y s try . ...............................2 4 7

P o h o ří T a ig e to s a p rů s m y k L a n g a d a.........................2 4 8

Z e S p a rty d o K a la m a ty : c e s ta p rů s m y k e m

L a n g a d a................................................................2 4 8

A rk a d ie.........................................................................2 5 0

T rip o li...................................................................... .... 2 5 0

M ě s to................................................................ .... 2 5 0

S ta ro v ě k á M a n tin e a a T e g e a.......................... 2 5 1

M e g a lo p o li............................................................. .... 2 5 2

S ta ro v ě k á M e g a lo p o lis.................................... .... 2 5 2

Z M e g a lo p o li d o V itin y............................................ 2 5 3

K a rite n a................................................................. 2 5 3

S te m n its a.............................................................. 2 5 4

S ta ro v ě k ý G o rty s a ú d o lí ře k y L o u s io s........... .. .2 5 5

D im its a n a.............................................................. 2 5 6

V itin a..........................................................л.........2 5 7

C e s to u d á l d o O ly m p ie ........................................

A n d rits e n a a c h rá m v B a s s a e.................................... 2 5 8

A n d rits e n a .................................................. ....2 5 8

A p o lló n ů v c h rá m v B a s s a e...................................2 5 8

C e s ta z V a s s e s n e b o A n d rits e n y.........................2 5 9


6/ OBSAH

M e s s in ia : Z K a la m a ty đ o K yp a riss y..........................2 5 9

K a la m a ta a o k o lí........................................................2 5 9

U ž ite č n é a d re s y....................................................2 6 3

S ta ro v e k á M e s s é n é..............................................2 6 3

P o p o b re ž í d o K o ro n i...........................................2 6 4

K o ro n i, F in ik o u n d a a M e th o n í...................................2 6 5

P ylos a o k o lí................................................................2 6 7

M ě s t o....................................................................2 6 8

S e v e rn í o k ra j z á to k y N a v a rin o............................2 7 0

N e s to rů v p a lá c.....................................................2 7 1

P o b re ž í n a s e v e r o d P y lu............................................2 7 2

M a ra th o p o li a F ilia tra..........................................2 7 3

K y p a ris s ía..............................................................2 7 3

P lá že s e v e rn é o d K y p a ris s ie................................2 7 4

E lis (llis ) a A c h a ia : s e v e ro z á p a d................................2 7 5

O ly m p ie (O ly m b ia ).......................................................2 7 5

H is to ric k ý a r e á l.....................................................2 7 6

A rc h e o lo g ic k é m u z e u m........................................2 7 9

P ra k tic k é in fo rm a c e..............................................2 8 0

P o s e v e ro z á p a d n ím p o b re ž í d o P a try.......................2 8 1

P y rg o s.....................................................................2 8 2

K a ta k o lo a o k o lí.....................................................2 8 2

N a s e v e r o d P y rg u................................................2 8 3

K a lo g ria a N ifo re ik a P a tr o n................................2 8 4

P a tr a............................................................................2 8 4

M ě s t o....................................................................2 8 6

U ž ite č n é a d re s y....................................................2 8 9

S e v e rn í p o b ře ž í a k a la v ry ts k á ž e le z n ic e.................2 8 9

R io a E g io..............................................................2 9 0

D ia k o fto a o k o lí....................................................2 9 1

O z u b n ic o v á d rá h a z D ia k o fta d o K a la v ry ty 2 9 1

K a la v ry ta a o k o lí...................................................2 9 2

P o h o ří C h e lm o s ( H e lm o s ).........................................2 9 3

V y s tu p z v e s n ic e S o lo s.........................................2 9 4

In fo rm a c e o d o p ra v ě..................................................2 9 5

K a p ito la 3 - T h e s á lie a s tř e d n í Ř e c k o.................2 9 9

N e jz a jím a v ě jš í tip y.....................................................3 0 0

S te re a E lla d a.............................................1................3 0 1

S ta r á s iln ic e d o T h é b (T h iv a )....................................3 0 4

A ig o s th e n a , P o rto G e rm e n o a P s a ta....................3 0 4

E le fth e ra i a T h é b y (T h iv a )....................................3 0 5

liv a d ia.........................................................................3 0 5

O rc h o m e n o s , G la a C h a iro n e ia...........................3 0 6

O id ip o v o ro z c e s tí, O s io s L u k a s , O is to m o

a A r a c h o v a...................................................................3 0 7

D is to m o.................................................................3 0 8

K lá š te r O s io s L u k a s..............................................3 0 8

A ra c h o v a................................................................3 0 9

D e lfy.............................................................................3 1 1

A rc h e o lo g ic k á lo k a lita..........................................3 1 3

S o u č a s n é D e lfy......................................................3 1 7

P o h o ří P a rn a s s o s........................................................3 1 8

Z D e lf к je s k y n i K o rits ia........................................3 1 9

V rc h o l L ia k u ra........................................................3 2 0

C e s ta p o p o b ře ží: Ite a a N a fp a k to s..........................3 2 1

G a la x id i...................................................................3 2 1

N a z á p a d o d G a la x id i........................................ .. .3 2 3

N a fp a k to s............................................................. .3 2 4

N a s e v e r d o L a m ie.................................................. .. .3 2 6

V n itro z e m í: Z A m fis s y d o G o rg o p o ta m a............ .3 2 6

P o b ře ž n í d á ln ic e................................................ .3 2 7

L a m ia a o k o lí............................................................. .3 2 8

N a v ý c h o d o d L a m ie............................................ .3 3 0

N a z á p a d o d L a m ie............................................ 3 3 0

K a rp e n is i a o k o lí..................................................... ...3 3 1

N a jih o d K a rp e n is i...............................................3 3 2

Z K a rp e n is i n a z á p a d a n a s e v e r......................... .3 3 6

T h e s á lie (k ra j T h e s s a lia )........................................... .3 3 6

V n ln s a o k o lí...................................... 3 .4 7

O k o líV o lo s u : D im in i, S e s k lo a T e k k e s F a r s a lo n .3 4 0

P o h o ří P ilio (P e lio n )....................................................3 4 1

S e v e rn í P ilio ........................................................... 3 4 3

S e v e ro v ý c h o d n í p o b ře ž í P ilia............................ 3 4 6

Z á p a d n í P ilio .................................................. .. 3 5 2

J iž n í P ilio.............................................................. .. 3 5 5

L a ris s a......................................................................... 3 6 0

N a s e v e r o d L a tis s y : T e m b i a p o b ře ž í O s s a............. 3 6 1

A m b e la k ia.............................................................. 3 6 1

Ú d o lí T e m b i.......................................................... 3 fi1

P o b řeží p o d p o h o řím O ssa: S to m io a P o ly d e n d ri.3 6 2

O d L a ris s y n a z á p a d : re g io n P y li a tra s y d o E p iru ... 3 6 3

T rik a la..................................................................... 3 6 3

P y li a o k o lí......................... .. 3 6 4

C e s ta d o E p iru a h o rs k ý c h s tř e d is e k.................. 3 6 6

M e te o ra a o k o lí........................................................... 3 6 8

P ra k tic k é in fo rm a c e : K a la m b a k a a K a s tr a k i..... 3 6 9

A g io s N ik o la o s A n a p a u s a s a o k o lí . ........... 3 7 2

M e g a lo u M e te o ro u (V e lk á M e t e o r a )................ .. 3 7 3

Ip a p a n d i.............................................................. .. 3 7 4

V a rla a m (B a rla a m ).............................................. 3 7 4

R o u s s a n o u........................ .. 3 7 5

A g ia s T ria d o s .......................................................... 3 7 5

A g io s S te fa n o s.................................................... 3 7 6

T im io u S ta v ro u...................... ..3 7 7

In fo rm a c e o d o p ra v ě................................................ ..3 7 8

K a p ito la 4 - E p iru s a z á p a d n í Ř e c k o.................. 3 8 1

N e jz a jím a v ě jš í tip y................................................... .3 8 2

P o h o ří P in d o s (P in d u s )............................................. .3 8 6

Z p rů s m y k u K a ta ra s d o lo a n n in y............................. .3 8 6

M e ts o v o a o k o lí................................................... .3 8 6

V ý c h o d n í Z a g o rie : V o v o u s s a a V a lia K a ld a .........3 8 8

lo a n n in a a o k o lí................................................ .3 8 9

M ě s t o................................................................. 3 9 3

O s tro v N is s i...........................................................3 9 5

J e s k y n ě P e ra m a................................................... .3 9 8

D o d o n a : D io v a v ě š t írn a...................................... .3 9 8

Z a g o ria......................................................... .4 0 0

K a ň o n V ik o s a z á p a d n í Z a g o rie.......................... .4 0 1

Túry p o h o řím G a m ila.............................................4 0 8

S e v e r p o h o ří P in d o s.................................................. .4 1 1

K o n its a a o k o lí...................................................... 4 1 1

N a v ý c h o d o d K o n its y: h o ra S m o lik a s .................4 1 3


OBSAH / 7

« n i P in d o s.................................................................4 1 5

7 A g n an d y d o M e lis s o u rg i................................... .4 1 6

7 M e lis s o u rg i d o V o u rg a re lli............................... .4 1 6

7 P ra m a n d y d o S y rra k a........................................ 4 1 7

L 1 / /

P o b řeží E p iru a o b la s t E to lia a A k a rn a n ia.............. .4 1 8

itín u m e n its a з o k o lí................................................ 4 1 8

P area a o k o lí............................................................ .. .4 2 2Г 01 b

M ě s to , p lá ž e , h ra d y.......................................... .. .4 2 3

Eíyrský N e k ro m a n te io n..................................... 4 2 5

N a vý ch o d o d P a rg y : S o u li.................................. .4 2 7

P n h ře ž í P re v e zy .......................................................... .4 2 8

A m m o u d ia a p o b ře ž n í s iln ic e........................... .. .4 2 8

V n itro z e m í: Z a lo n g o a s ta ro v ě k é K a s s o p i......... .4 2 9

N ik o p o lis................................................................ .4 3 0

P reveza ..................................................................... 4 3 1

P ra k tic k é in fo rm a c e..............................................4 3 1

A rta a o k o lí..................................................................4 3 2

M ě s to.....................................................................4 3 3

K lá š te ry a k o s te ly v o k o lí A rty..............................4 3 4

O k o lí A m v ra k ijs k é h o z á liv u..................................4 3 4

P o b řeží p re fe k tú ry E to lia a A k a rn a n ia......................4 3 5

P a le ro s a P la g ia.....................................................4 3 6

M y tik a s...................................................................4 3 6

O s tro v K a la m o s.....................................................4 3 7

A s ta k o s , O e n ia d a e a E to lik o................................4 3 7

M eso lo n g i a o k o lí........................................................4 3 8

M ě s to.....................................................................4 3 9

O k o lí M e s o lo n g i: T o u rlid a , P le u ro n a K aly d o n ....4 4 1

In fo rm ac e o d o p ra v ě...................................................4 4 1

K a p ito la 5 - M a k e d o n ie a T h r á k ie....................... . 4 4 3

N e jza jím a v ě jš í t ip y......................................................4 4 4

Soluň a z á p a d n í M a k e d o n ie.......................................4 4 7

Soluň (T h e s s a lo n ik i, S a lo n ic a )................................. 4 4 8

U ž ite č n é a d r e s y............................................. 4 6 9

O k o lí S o lu n ě......... ..4 7 0

Litochoro a m a s iv O ly m p u (O ro s O ly m b o s )............. 4 7 2

H o ry....................................................................... . 4 7 4

D io n.......................................................................... .. 4 7 6

Veria a V e rg in a .......................................................... 4 7 8

V e ria....................................................................... 4 7 8

V e rg in a: s ta ro v ě k é m ě s to A ig a i...........................4 8 1

P e lla............................................................................. 4 8 3

Edessa a o k o lí............................................................. 4 8 4

E d e s s a................................................................. .. 4 8 4

L e fk a d ia .................................................................. 4 8 6

Od E de s s y na z á p a d : N y m fe o , F lorina

a P re s p a n s k á je z e r a.................................................. 4 8 6

N y m fe o .................................................................„ 4 8 7

F lo rin a..................................................................„ 4 8 7

P re s p a n s k á je z e r a.............................................. 4 8 8

K astoria a o k o lí.........................................................„ 4 9 1

O k o lí K a s to ríe.....................................................„ 4 9 6

Z á p a d n í M a k e d o n ie a C h a lk id ik i................... .4 9 6

S e v e ro v ýc h o d n í M a k e d o n ie.................................... „ 4 9 7

J e ze ro K e rk in i......................................................„ 4 9 7

A lis tra ti................................................................ „ 4 9 7

F ilip p i.......................................................................4 9 9

K a s s a n d ra , S ito n ia a s e k u lá rn í č á s t A th o s ů.............5 0 0

H o ra A th o s : m n iš s k á re p u b lik a..................................5 0 9

K lá š te ry...................................................................5 1 6

P o b ře ž n í s iln ic e d o K a v a ly..........................................5 2 4

K a v a la a o k o lí..............................................................5 2 5

M ě s to......................................................................5 2 7

K e r a m o tia N e a K a rv a li.........................................5 2 8

T h rá k ie..........................................................................5 2 8

X a n t ia o k o lí.................................................................5 2 9

K o m o tin i a o k o lí..........................................................5 3 3

K o m o to n i ................................................5 3 3

/M a r o n ia a M e s im v ro a...........................................5 3 4

íílě /a n d r o u p o li.............................................................5 3 5

M ě s t o.....................................................................5 3 5

Ú d o lí ře k y E vros a s e v e ro v ý c h o d n í T h rá k ie...............5 3 7

D e lta ře k y E vros......................................................5 3 7

L e s n í re z e rv a c e D a d ia...........................................5 3 7

N a s e v e r o d S o u fli..................................................5 3 8

D id y m o tic h o a O r e s tia d a......................................5 3 9

In fo rm a c e o d o p ra v ě...................................................5 4 0

K a p ito la 6 - S a ro n s k é o s t ro v y...............................5 4 3

N e jz a jím a v ě jš í tip y......................................................5 4 4

S a la m in a.......................................................................5 4 5

P a lo u k ia , S e lin ia , m ě s to S a la m in a

a F a n e ro m e n i.........................................................5 4 6

E a n d io a jih o s tro v a...............................................5 4 7

E g in a (A ig ín a , A e g in a )............................................5 4 7

M ě s to E g in a.................................................................5 4 8

A g io s N e k ta rio s a P a le o c h o ra..................... 5 5 1

C h rá m b o h y n ě A fa ie...............................................5 5 2

V ý c h o d Eginy: A g ia M a rin a a p o h o ří O r o s...........5 5 2

Z á p a d E giny: M a ra th o n a s a P e r d ik a...................5 5 3

A n g is tri...'......................................................................5 5 3

S k a la , M e to c h i a M y lo s.........................................5 5 3

Z b y te k o s tro v a ........................................................5 5 5

P o ro s.............................................................................5 5 5

K a la v ria..................................................................5 5 7

H y d ra ( Id r a , Y d ra )........................................................5 5 8

P lá že v o k o lí m ě s te č k a H y d ra...............................5 6 2

O s ta tn í č á s ti o s tro v a.............................................5 6 3

S p e ts e s.........................................................................5 6 4

K o le m p o b ře ž í S p e ts e s.........................................5 6 7

In fo rm a c e o d o p ra v ě...................................................5 6 8

K a p ito la 7 - K y k la d y.................................................5 7 1

N e jz a jím a v ě jš í tip y.......................................................5 7 2

K e o s..............................................................................5 7 6

S e v e ro z á p a d n í p o b ře ž í: z K o ris s ie d o O tz ia s 5 7 6

lo u lid a.....................................................................5 7 8

J iž n í K eo s................................................................5 7 9

K ythnos (T h e rm ia )........................................................5 7 9

M e r ic h a s a o k o lí....................................................5 8 0

C h o r a a L o u t r a ........................................................5 8 1

D ry o p id a a již n í K y th n o s.......................................5 8 2

S e rifo s ..........................................................................5 8 2


8/ OBSAH

L iv a d i a n e jv ě tš í p lá ž e..........................................5 8 3

S e v e rn í S e rifo s.......................................................5 8 5

J ih o z á p a d n í S e r iío s...............................................5 8 6

S ifn o s............................................................................5 8 7

K a m a re s.................................................................5 8 8

A p o llo n ia a A rte m o n a s..........................................5 8 8

V ý c h o d n í p o b ř e ž í...................................................5 9 0

V n itro z e m í a m e s te č k o V a th y................................5 9 1

M ilo s (M é lo s )...............................................................5 9 2

A d a m a s...................................................................5 9 2

P la k a , T ry p ití a T rio v a s s a lo s.................................5 9 4

K a ta k o m b y , s ta ro v ě k ý M é lo s a p o b r e ž í..............5 9 5

J ižn í M ilo š.......................................í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 9 6

S e v e rn í p o b re ž í..................................................... .5 9 7

K im o lo s.........................................................................5 9 8

P s a th i, C h o r a a G o u p a..........................................5 9 8

P lá ž e a p o b re ž n í o s a d y.........................................5 9 9

A n d ro s...........................................................................5 9 9

S e v e rn í a z á p a d n í A n d ro s.....................................6 0 0

V e s n ic e v o k o lí C h o ry............................................6 0 2

J iž n í A n d ro s............................................................6 0 3

T in o s.............................................................................6 0 3

P lá že n a jih u ......... 6 0 6

S e v e r o s tro v a........................................................ .6 0 7

E x o b o u rg o a o k o lí..................................................6 0 7

M y k o n o s.................................................................... ...6 0 9

M ě s to M y k o n o s a o k o lí.........................................6 1 0

A n o M e r a................................................................6 1 5

D é lo s (D e lo s , O ilo s , D h ílo s ).......................................6 1 5

S y ro s.............................................................................6 1 9

E rm o u p o li...............................................................6 1 9

J iž n í S y ro s...............................................i..............6 2 2

S e v e rn í S y ro s.........................................................6 2 3

P a ro s a A n tip a ro s.........................................................6 2 4

P a rik ia a o k o lí........................................................6 2 4

N a o u s s a a o k o lí.....................................................6 2 8

S e v e ro v ý c h o d n í p o b ře ž í a v n itro z e m í.................6 2 9

Jih o s tro v a..............................................................6 3 1

A n tip a ro s................................................................6 3 1

N a x o s..........................................................;................6 3 3

J ih o z á p a d n í p lá ž e .........................................6 3 7

S tře d o s tro v a a T ra g e a ...............................6 3 8

S e v e rn í N a x o s .........................................................6 4 1

M a lé K y k la d y . .................. 6 4 2

A no K o u to n is s i, K a to K o u fo n is s i a K e ro s............6 4 2

S c h in o u s s a.............................................................6 4 4

Ir a k lia.....................................................................6 4 5

D o n o u s s a................................................................6 4 6

A m o rg o s ........................................................................6 4 6

K a ta p o la a o k o lí....................................................6 4 6

C h o rá a o k o lí..........................................................6 4 8

J ih o z á p a d o s tro v a..................................................6 4 9

S e v e ro v ý c h o d o s tro v a...........................................6 5 0

lo s.................................................................................6 5 1

G ia lo s.....................................................................6 5 2

C h o rá.......................................................................6 5 3

O s ta tn í č á s ti o s tro v a.............................................6 5 3

S ik in o s........................................................................6 5 5

A lo p ro n ia a K a s tro -C h o ra........................;..........6 5 5

D a lš í č á s ti o s tro v a...............................................6 5 6

F o le g a n d ro s........................................................ .......6 5 6

K a ra v o s ta s i a o k o lí................................... 6 5 6

C h o rá.....................................................................6 5 7

O s ta tn í č á s ti o s tro v a...........................................6 5 8

T h ira (S a n to rin i).................................................. 6 5 8

P říje z d n a o s tro v...................................................6 6 0

F ir a................................................................. .......6 6 0

S e v e rn í S a n to r in i.......................................... 6 6 3

V ý c h o d n í p o b ř e ž í.......................................... .......6 6 4

V n itro z e m í S a n to r in i............................................6 6 5

A k ro tiri a již n í p o b ře ž í.......................... .666

O s trů v k y K a m e n i a T h ira s s ia..............................666

A n a fi.............................................................................6 6 7

P řís ta v a C h o rá.............................................. 668

Po p o b ře ž í n a v ý c h o d : p lá ž e a k lá š te ry..............6 6 9

In fo rm a c e o d o p ra v ě..................................................6 7 0

K a p ito la 8 - K r é t a.....................................................6 7 3

N e jz a jím a v ě jš í t ip y................................................. 6 7 4

Ira k lio , K n ó s s o s a s tře d n í K r é t a.................... 6 7 6

Ira k lio............................................................................6 7 8

M ě s t o.....................................................................6 8 2

N á m ě s tí E le tth e ria s a a rc h e o lo g ic k é m u z e u m ...6 8 2

P lá ž e ..............................................................6 8 4

K n ó s s o s....................................................................... 6 8 7

H is to ric k ý a r e á l......................................................688

P o k ra č o v á n í z K n ó s s u...........................................6 9 0

O d Ira k lia n a jih o z á p a d : p a m á tk y i p lá ž e ................6 9 1

T ra s a d o A g ii D e k a................................................6 9 1

G o r ty s a o k o lí........................................................6 9 2

F a is to s (F e s to s , P h a e s to s )...................................6 9 3

A g ia T ria d a.............................................................6 9 4

M a t a la a o k o lí.......................................................6 9 4 ’

O d Ira k lia n a j i h....................................................6 9 6

N a v ý c h o d o d Ira k lia : p o b ře ž í m a s o v é tu ris tik y 6 9 7

G o u rn e s a G o u v e s.................................................6 9 7

H e rs o n is s o s (L im in H e rs o n is s o u ).......................6 9 7

S t a lid a....................................................................6 9 9

M a lía......................................................................6 9 9

S is i a M ila to s........................................................7 0 1

N a z á p a d o d Ira k lia : p o h o ří Id i (P s ilo ritis )..............7 0 2

P o b ře ž n í s iln ic e n a R e th y m n o n...........................7 0 2

D o v n itro z e m í к p o h o ří Id i....................................7 0 3

V ý c h o d n í K ré ta..........................................'............... 7 0 5

D o v n itro z e m í n a p la n in u L a s ith i...................'...........7 0 5

A g io s N ik o la o s a o k o lí................................................7 0 6

P ra k tic k é in fo rm a c e..............................................7 0 8

S e v e rn í p o b ře ž í A g io s N ik o la o s...........................7 1 0

D o v n itro z e m í: K rits a a L a t o................................7 1 1

V ý c h o d n í k o n e c K ré ty.................................................7 1 1

G o u rn ia , P a c h ia A m m o s a M o c h lo s....................7 1 1

S it ia........................................................................7 1 2

P lá ž V a i a P a le k a s tro............................................7 1 4

Z a k ro s.....................................................................7 1 5


le ra p e tra a jih o v ý c h o d n í p o b ře ž í...............................7 1 6 N a o s tro v ě................................................................7 9 3

M a k rig ia lo s 7 1 6 T ilo s...............................................................................7 9 5

le ra p e tra 7 1 7 L iv a d ía.......................................................................7 9 6

N a z á p a d o d le r a p e try 7 1 8 O k o lí L iv a d ie.............................................................7 9 7

R eth y m n o n a o k o lí.......................................................7 1 9 M e g a lo C h o rio a p lá ž E ris to s..................................7 9 7

R eth y m n o n (R h e ty m n o , R e ly m n o n , R e ty m n o ) 7 1 9 S e v e ro z á p a d o s tro v a...............................................7 9 8

O k o lí R eth y m n o n u........................................................7 2 4 N is s y ro s.........................................................................7 9 9

N a jih o v ý c h o d d o A r k a d i 7 2 4 M a n d r a k i..................................................................8 0 0

A rg iro u p o lis , G e o rg o u p o li a d á l n a z á p a d.7 2 5 P a lli a o k o lí........................................................................8 0 1

N a jih o d R e th y m n o n u.................................................7 2 6 V n itro z e m í................................................................8 0 2

P la k ia s a již n í p o b ře ž í 7 2 6 K o s.................................................................................8 0 3

S p ili a A g ia G a lin i 7 2 8 M ě s to K o s...............................................................8 0 5

Ú d o lí A m a ri..............................................................7 2 9 ,- /A s k le p io n a P la ta n i................................................8 0 9

C han ia a z á p a d K ré ty...................................................7 2 9 ^ V ý c h o d n í K o s..........................................................8 1 1

C h a n ia............................................................................7 2 9 Z á p a d n í K o s.............................................................8 1 3

P lá ž e........................................................................7 3 5 P s e rim o s........................................................................8 1 5

U ž ite č n é a d re s y......................................................7 3 7 A s ty p a le a......................................................................8 1 6

O k o lí C h a n ie : p o lo o s tro v y A k ro tiri a R o d o p o u 7 3 8 P e ra G ia lo s a C h o rá...............................................8 1 7

N a z á p a d na p o lo o s tro v R o d o p o u.......................7 3 8 J ih o z á p a d o s tro v a....................................................8 1 9

N a jih к s o u tě s c e S a m a r ia..........................................7 3 9 S e v e ro v ý c h o d n í A s ty p a le a......................................8 1 9

S o u tě s k a..................................................................7 4 1 K a ly m n o s......................................................................8 2 0

Ve s n ic e n a jih o z á p a d n ím p o b ře ž í 7 4 1 P o th ia.......................................................................8 2 2

L o u tro 7 4 2 O k o lí P o th ie............................................................8 2 4

C h o rá S fa k io n a o k o lí............................................ 7 4 2 L e to v is k a z á p a d n íh o p o b ře ž í.................................8 2 4

S o u g ia.......................................................................7 4 2 T e le n d o s..................................................................8 2 5

K astelli a z á p a d n í p o b ř e ž í..........................................7 4 3 V a th y s a o k o lí...........................................................8 2 6

Z F a la s a rn y d o E la fo n is s í .-. 7 4 4 J ih o z á p a d...............................................................8 2 7

K a n d a n o s a P a le o c h o ra .............................7 4 5 L e ro s..............................................................................8 2 7

G a v d o s 7 4 6 L a k k i a X iro k a m b o s...............................................8 2 9

In fo rm a c e o d o p ra v ě................................................... 7 4 7 P a n d e lli a V ro m o lith o s............................................8 3 0

P la ta n o s a A g ia M a r in a.........................................8 3 0

K a p ito la 9 - D o d e k a n é s k é o s tro v y.........................7 4 9 A lin d a a K rith o n i......................................................8 3 1

N e jza jím a v ě jš í tip y.......................................................7 5 0 S e v e rn í k o n e c o s tro v a............................................8 3 2

K as s o s 7 5 2 P a tm o s...................:................................................ 8 3 3

Fri a E m b o rio s.........................................................7 5 3 S k a la a o k o lí............................................................8 3 3

V e s n ic e a A g io s M a m a s.........................................7 5 4 K lá š te ry a C h o rá......................................................8 3 6

A g io s G e o rg io s C h a d io n a C h e la tro s....................7 5 5 D a lš í č á s ti o s tro v a..................................................8 3 7

K a rp a th o s 7 5 5 S e v e r o s tro v a..........................................................8 3 8

P ig a d ia (m ě s to K a rp a th o s ) .....................7 5 7 L ip s i...............................................................................8 3 9

J iž n í a z á p a d n í K a rp a th o s......................................7 5 8 P řís ta v.......................................................................8 3 9

S tře d n í K a rp a th o s..................................................7 6 0 P lá že a v n itro z e m í...................................................8 4 0

S e v e rn í K a rp a th o s..................................................7 6 1 A rk i a M a r a th i..........................................................8 4 1

Rhodos...........................................................................7 6 3 A g a th o n is s i..............................................................8 4 1

M ě s to R h o d o s.........................................................7 6 5 In fo rm a c e o d o p ra v ě...................................................8 4 2

V ý c h o d n í p o b ře ž í....................................................7 7 4

Z á p a d n í p o b ře ž í......................................................7 7 7 K a p ito la 1 0 - O s tro v y s e v e ro v ý c h o d u

V n itro z e m í................................................................7 7 8 E g e js k é h o m o ř e.........................................................8 4 5

N e jjiž n ě jš í č á s t o s tro v a ................................ 7 8 0 N e jz a jím a v ě jš í tip y.......................................................8 4 6

C halki ( H a lk i)................................................................7 8 2 S a m o s...........................................................................8 4 9

E m b o rio...................................................................7 8 3 V a th y.........................................................................8 5 1

O s ta tn í č á s ti o s tro v a.............................................7 8 3 O k o lí V a th y...............................................................8 5 4

O s trů v e k A lim n ia (A lim ia ).......................................7 8 4 P y th a g o rio a o k o lí...................................................8 5 4

K a s te llo rizo (M e g is ti) ;. 7 8 4 J iž n í S a m o s..............................................................8 5 6

M ě s to K a s te llo riz o..................................................7 8 5 K o k k a ri a o k o lí........................................................8 5 7

O s ta tn í č á s ti o s tro v a..............................................7 8 7 K a rlo v a s s i......................................... 8 5 9

S y m i...............................................................................7 8 8 Z á p a d n í S a m o s.......................................................8 6 0

M ě s te č k o S y m i.......................................................7 8 9 Ik a ria.............................................................................8 6 2
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist