načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Radost z x -- Průvodce matematikou od jedné do nekonečna – Steven Strogatz

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Radost z x -- Průvodce matematikou od jedné do nekonečna
-16%
sleva

Kniha: Radost z x
Autor: Steven Strogatz
Podtitul: Průvodce matematikou od jedné do nekonečna

Autor, odborník v oboru aplikované matematiky, knihu rozdělil na šest částí. První seznamuje s počty z mateřské školy a s aritmetikou školy základní. Druhá část objasňuje vztahy mezi čísly. Třetí část se věnuje geometrii a trigonometrii. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  298 Kč 250
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 72.6%hodnoceni - 72.6%hodnoceni - 72.6%hodnoceni - 72.6%hodnoceni - 72.6% 80%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » DOKOŘÁN
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 268
Rozměr: 208,0x140,0x20,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd. v českém jazyce
Název originálu: Joy of x
Spolupracovali: přeložil Jan Klíma
Skupina třídění: Matematika
Hmotnost: 0,408kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná s přebalem lesklá
Datum vydání: 201404
Nakladatelské údaje: Praha, Dokořán, Argo, 2014
ISBN: 978-80-7363-592-3
EAN: 9788073635923
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autor, odborník v oboru aplikované matematiky, knihu rozdělil na šest částí. První seznamuje s počty z mateřské školy a s aritmetikou školy základní. Druhá část objasňuje vztahy mezi čísly. Třetí část se věnuje geometrii a trigonometrii. Další kapitola pojednává o infinitezimálním počtu. Poslední dvě kapitoly uvádí do světa pravděpodobnosti, statistiky, vytěžování dat a dále k nejpokročilejším partiím matematiky. Určena všem zájemcům o matematiku. Doplněna poznámkovým aparátem a rejstříkem. Jednoduchou a čtivou formou podaný úvod do matematiky od předškolní po matematiku vysokoškolskou.

Popis nakladatele

Kolem matematiky se točí celý moderní svět, je však mezi námi mnoho lidí, kterým se jejich první setkání s ní nevyvedlo a kteří mají místo potěšení a užitku z matematiky spíše strach.

V jednoduchých krocích vykládá základní pojmy, přístupy i historii moderní matematiky, u čtenáře přitom nepředpokládá nic víc než zdravý rozum a přirozenou zvídavost.

Nejde mu však o to, aby se čtenář naučil s matematikou pracovat – jeho hlavním cílem je, aby z toho měl radost, aby mu zprostředkoval estetický požitek z matematického myšlení, z nalézání souvislostí mezi nejrůznějšími strukturami našeho světa.

Zkrátka však nepřijde ani čtenář, který o matematice ví své: i profesionální matematici si často nejsou vědomi souvislostí, které považují za dané a dále o nich neuvažují. I jim má co poskytnout výklad, který sice začíná na úplném začátku, ale neklade si žádnou horní mez. Doslova totiž platí, že nás Radost z x provede světem myšlení od jedné až do nekonečna. (průvodce matematikou od jedné do nekonečna)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Radost z x -- Průvodce matematikou od jedné do nekonečna" doporučujeme také:
Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání - 3.díl Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání
Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání - 2.díl Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání
Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání - 1.díl Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání
Laureáti Nobelovy ceny za mír Laureáti Nobelovy ceny za mír
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b s a h

Předm luva___________________________________________________

Čásc první: Č ÍS L A___________________________________________

1. O d ryb к n e k o n e č n u__________________________________

Ú vodní p o jed n án í o číslech, u p o zo rn ěn í n a jejich světlé stránky

(jsou užitečná) i stin n é strán k y (jsou abstrak tn í)

2. H ravá a ritm e tik a______________________________________

H m o tn á p o d o b a čísel - kam eny - m ůže u čin it počítáni m éně

záhadným

3. N epřítel m éh o n e p ř íte le______________________________

Z nepokojující pojem o d čítán í a jak se vypořádat s tím , že záporná

čísla jso u tak... záp o rn á

4. K o m u to v á n í__________________________________________

Když si k o u p íte džínsy ve výprodeji, u šetříte víc, když prodavač

nejdříve odečte slevu a pak zap latíte d a ň z o b ratu , nebo naopak?

5. D ělení a jeh o z á h a d y__________________________________

P om áhám e firm ě Verizon p o ch o p it rozdíl m ezi 0,002 dolaru

a 0,002 centu

6. Poloha, poloha, p o lo h a_______________________________

Jak poziční systém psan í čísel zp řístu p n il a ritm e tik u m asám

Č ást d ru h á : V Z T A H Y_______________________________________

7. R adost z x _____________________________________________

Z aritm etiky se stává algebra, když začínám e pracovat

s neznám ým i a vzorci

8. Jak n alézt k o ř e n y_____________________________________

K om plexní čísla, hybrid im ag in árn íh o a reálného, jso u vrcholem

číselného systém u

9. Přetéká m i vana

9

13

13

16

22

28

33

39

47

47

52

59

M ěním e strach ze slovních ú lo h v zábavu


10. Řeším e kvadratické ro v n ic e__________________________

V zorec p ro kořeny kvadratické rovnice m ožná nik d y nevyhraje

soutěž krásy, ale jeh o m yšlenkové b o h atstv í je úchvatné

11. Fungování f u n k c í____________________________________

Posláním funkcí v m atem atice je tran sfo rm o v at

Č ást třetí: T V A R Y___________________________________________

12. T anec č tv e r c ů_______________________________________

G eom etrie, intuice a d lo u h á cesta od Pythagora к E insteinovi

13. K ouzlo d ů k a z u ______________________________________

Jak o při každé tvůrčí práci, konstrukce d ů k a z u začíná inspirací

14. Z ázračné k u ž e lo se č k y________________________________

Z áh ad n á p o d o b n o st m ezi parab o lam i a elipsam i naznačuje, že ve

hře jso u skryté síly

15. Ruské k o l o __________________________________________

Sinusové vlny všude kolem , o d ru sk éh o kola až p o p ru h y zebry

16. T ajem ství čísla л _____________________________________

A rchim edes si uvědom il sílu nekonečna a položil základy

in fin itezim áln íh o po čtu

Č ást čtvrtá: Z M Ě N A ________________________________________

17. Z m éna je ž iv o t_______________________________________

D iferenciální počet m ůže zjistit, ja k se nejlépe d o sta t z A d o B,

a sm eče M ichaela Jo rd an a p o m o h o u vysvětlit proč

18. K rájím e a s č ítá m e___________________________________

Trvalým dědictvím in teg ráln íh o p o čtu je p o h led n a svět

prostřednictvím p látk ů a kostiček

19. V šechno o e _________________________________________

Kolik zn ám o stí by m ěl člověk navázat, než se usadí? Vaše babička

to ví - a číslo e taky

20. M á m ě ráda, nem á m ě r á d a __________________________

D iferenciální rovnice objasnily, ja k se pohybují planety. Ale

p rů b ěh lásky? N o to sn ad ne

21. B udiž s v ě tlo __________________________________________

Světlo je pas de deux elektrického a m agnetického pole

66

73

81

81

88

95

104

111

119

119

126

133

140

145

Č ást pátá: D A T A___________________________

22. Kdo je n o r m á ln í?_________________

Z vonovité křivky jso u pasé. Frčí tlu sté chvosty

153

153


23. P ra v d ě p o d o b n o s ti___________________________________

N epravděpodobná d o b ro d ru žstv í teorie pravděpodobnosti

24. Jak funguje w e b ______________________________________

Jak G oogle vyřešil zenovou h ád an k u in tern etu pom ocí lineární

algebry

Č ást šestá: H R A N IC E_______________________________________

25. N ejosam ělejší č í s l a___________________________________

Prvočísla, osam ělá a nevyzpytatelná, jso u rozložena záhadným

způsobem

26. M yšlení v g r u p á c h___________________________________

Teorie g ru p , jed n a z nejuniverzálnějších částí m atem atiky, spojuje

u m ění a vědu

27. M öbiova p á s k a_______________________________________

H rajem e si s M öbiovou páskou a hud eb n ím i strojky a lepší

způsob, jak ro zk ro jit bagel

28. M yslete g lo b á ln ě_____________________________________

D iferenciální geom etrie dokáže n alézt n ejk ratší d ráh u mezi

dvěm a body n a g lóbu nebo n a jiných zakřivených plochách

29. A n a lý z a______________________________________________

Proč se m usel n ech at vyšetřit in finitezim ální počet, kdysi tak

dom ýšlivý a aro g an tn í

30. H ilb ertů v h o t e l______________________________________

Z k o u m á n í nekonečna - m ezitím ta to k n ih a, nejsouc nekonečná,

spěje ke konci

Poděkování _________________________________________________

A utoři ilustrací

160

166

173

173

181

189

197

204

214

223

226

Poznám ky

R ejstřík 263
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.