načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality – Vratislav Kozák; Jan Závodný Pospíšil

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality

Elektronická kniha: Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality
Autor: Vratislav Kozák; Jan Závodný Pospíšil

Kniha Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality se zabývá vlivem faktorů iracionálního lidského chování na proces spotřebitelského rozhodování. V první části knihy ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Verbum
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 124
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Zlín, VeRBuM, 2013
ISBN: 978-80-875-0033-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality se zabývá vlivem faktorů iracionálního lidského chování na proces spotřebitelského rozhodování. V první části knihy jsou zpracována teoretická východiska týkající se problematiky současného stavu v oblasti marketingu, postmoderního spotřebitele, procesu reklamní komunikace, spotřebního chování, behaviorální ekonomie a vlivu iracionálních faktorů lidského chování na racionální rozhodování spotřebitele. V další části je analyzováno kupní chování spotřebitele při nákupu konkrétního produktu. Kniha přináší návrh obecných opatření pro zvýšení úspěšnosti přenosu reklamního sdělení při vlivu faktorů iracionality.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vratislav Kozák; Jan Závodný Pospíšil - další tituly autora:
 (e-book)
Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví
 (e-book)
Budování vztahů se zákazníky -- CRM v teorii a praxi Budování vztahů se zákazníky
 (e-book)
Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí
 (e-book)
Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009 Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009
Vstup slovenských firem na ruský trh Vstup slovenských firem na ruský trh
 (e-book)
Vstup slovenských firiem na ruský trh Vstup slovenských firiem na ruský trh
Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Racionální spotřebitelské chování

a vliv iracionality

Jan Závodný Pospíšil

Vratislav Kozák

VeRBuM, 2013


2 KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Závodný Pospíšil, Jan Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality / Jan Závodný Pospíšil, Vratislav Kozák. – 1. vyd. – Zlín : VeRBuM, 2013. – 124 s. Anglické resumé ISBN 978-80-87500-33-0 658.8 * 658.8:316.77 * 366.1 * 159.955.5 * 17.023.1 * 33:159.95 - marketing - marketingová komunikace - spotřebitelské chování - rozhodování - racionalita - behaviorální ekonomie - monografie 366 - Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele [18] Tato kniha vznikla za podpory IGA UTB, projekty č. IGA/66/FaME/10/D a IGA/75/FaME/10/A. This book was supported by IGA UTB, projects No. IGA/66/FaME/10/D and IGA/75/FaME/10/A. Recenzovali: doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.

Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Tato kniha byla doporučena k publikaci Vědeckou redakcí nakladatelství VeRBuM © PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc,

doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

Fakulta managementu a ekonomiky, 2013 © Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2013 ISBN 978-80-87500-33-0 Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality 3

4

O AUTORECH

Jan Závodný Pospíšil, PhDr., Ph.D.

Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše

Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením na

Public Relations. V roce 2011 úspěšně vykonal rigorózní řízení na Fakultě

masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. V roce 2012 úspěšně

dokončil doktorský studijní program Management a marketing na Fakultě

managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné

době působí jako akademický pracovník na Moravské vysoké škole

v Olomouci. Podílí se na výuce předmětů Marketing for European Markets,

Marketing a Management. Vede bakalářské a diplomové práce zabývající se

zejména marketingovými komunikacemi a médii. Příležitostně vede semináře

a workshopy o spotřebitelském chování, médiích a marketingové komunikaci.

Externě pracuje pro několik společností jako marketingový a mediální

poradce. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků a publikací

věnujících se spotřebitelskému chování, marketingové komunikaci a médiím.

Podílel se na přípravě učebnic a metodiky mediální výchovy a je autorem

knih o reklamě a public relations.

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality 5 Vratislav KOZÁK, doc., Ing., Ph.D.

V roce 1980 úspěšně ukončil studium na Vysoké škole chemicko

technologické v Praze, Fakultě potravinářské a biochemické technologie, katedře kvasné chemie a bioinženýrství. Následujících šest let pracoval jako technolog výroby piva a sladu v Jihomoravských pivovarech, k. p. Brno. Odtud přešel do progresivního JZD Agrokombinátu Slušovice, kde se zapojil do najíždění biochemického provozu BIO II, který produkoval biopesticidy Bathurin a Moskytur. Později zastával funkci zástupce ředitele MOSYV II – Moderní systém výživy.

V roce 1990 se vrátil do pivovarství ve funkci ředitele odštěpného závodu.

Při této funkci úspěšně vystudoval Mezinárodní čtyřstranné manažerské postgraduální studium na katedře ekonomiky a řízení strojírenské výroby Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně, neboť již v transformačním období (přechod z centrálně řízené ekonomiky na tržní) si

uvědomoval význam zákazníka pro úspěšné působení firmy na trhu. Studium

probíhalo mimo VUT v Brně i na Univerzitě Mikoláše Koperníka v Toruni,

Univerzitě v Kyjevě a Univerzitě v Rize.

V roce 1994 se autor vrátil do akademického prostředí. Na Fakultě

managementu a ekonomiky působí již od jejího založení. Je dlouholetým

předsedou Akademického senátu této fakulty a působí i v Akademickém

senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Profesně zabývá se především

marketingem s důrazem na CRM a marketingovou komunikací. Je autorem

nebo spoluautorem téměř 200 publikací a pěti užitných vzorů.

Je členem České marketingové společnosti, kde působí v jejím prezidiu a

zároveň je předsedou regionálního klubu ČMS ve Zlíně. Spolupracuje

s firmami v oboru marketingových průzkumů, prognózování trhu, účinným

formám marketingové komunikace, a především v oblasti budování a

rozvíjení vztahů se zákazníky.

MOTTO

“I suspect that economists who fully believe in the rationality of businesses have never worked a day outside academia.”

„Mám podezření, že ekonomové, kteří plně věří v racionalitu podniků, nikdy nepracovali ani den mimo akademickou půdu.”

Dan Ariely, The Upside of Irrationality (2010), s. 36

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality 7 OBSAH O AUTORECH.................................................................................................4

ÚVOD ..............................................................................................................11

Teoretická východiska ...................................................................................13

Současný marketing ....................................................................................13

Marketing .................................................................................................14

Postmodernismus a jeho vliv na marketing..............................................14

Postmoderní marketing.............................................................................15

Postmoderní spotřebitelé a spotřebitelské komunity................................17

Reklamní komunikace.................................................................................18

Reklama ....................................................................................................18

Historie reklamy .......................................................................................18

Základní cíle a klasifikace reklamy..........................................................20

Proces reklamní komunikace....................................................................20

Fungování reklamní komunikace ..............................................................24

Modely hierarchie efektů/účinků..............................................................24

Modely založené na formování postoje a jeho změnách .........................27

SPOTŘEBA ....................................................................................................31

Spotřební chování ........................................................................................31

Modely vnímání spotřebitele a výkladu spotřebního chování .................31

Upravený marketingový model ................................................................33

Faktory ovlivňující chování spotřebitele..................................................35

Kulturní faktory ........................................................................................36

Společenské faktory..................................................................................37

Osobní faktory ..........................................................................................39

Psychologické faktory ..............................................................................41

Typy nákupního rozhodování ....................................................................45

Komplexní nákupní chování ....................................................................45

Nákupní chování snižující nesoulad.........................................................45

Běžné nákupní chování ............................................................................46

Hledání různorodosti ................................................................................46

Rozhodovací proces spotřebitele ................................................................46

Rozpoznání potřeby..................................................................................46

Hledání informací .....................................................................................47

Hodnocení alternativ ................................................................................47

Nákupní rozhodnutí ..................................................................................48

Ponákupní chování ...................................................................................49 Iracionalita ve spotřebitelském chování ................................................... 50

Omyl z prvního dojmu............................................................................. 52

Emoční a sociální příčiny ........................................................................ 52

Myšlenkové chyby................................................................................... 53

Intuice ...................................................................................................... 53

BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE ................................................................. 54

Historická východiska behaviorální ekonomie ........................................ 54

Metody behaviorální ekonomie ................................................................. 56

Analýza produktu SodaStream ................................................................. 57

Historie výroby sycené vody ................................................................... 57

Sifonová lahev ......................................................................................... 58

Historie produktu SodaStream................................................................. 59

Technická specifika produktu SodaStream ............................................. 60

Rozdíl mezi sifonovou lahví a produktem SodaStream .......................... 60

Analýza marketingové strategie SodaStream .......................................... 61

Marketingová politika SodaStream ......................................................... 61

Produktová řada ....................................................................................... 62

Distribuce................................................................................................. 64

Cena ......................................................................................................... 64

Konkurence.............................................................................................. 64

Marketingové komunikace ...................................................................... 65

Racionální analýza objektivních nevýhod ................................................ 67

Vliv vody sycené CO

2

na lidský organismus .......................................... 67

Cena přístroje........................................................................................... 68

Cena sirupů .............................................................................................. 68

Cena náplní CO

2

...................................................................................... 69

Cena sycené vody vyrobené přístrojem SodaStream .............................. 69

Výsledek analýzy..................................................................................... 71

Výsledky výzkumu ...................................................................................... 72

Cíl výzkumu............................................................................................. 72

Typ, metoda a forma výzkumu................................................................ 72

Struktura otázek semistrukturovaného rozhovoru................................... 73

Výběr vzorku ........................................................................................... 75

Respondenti ............................................................................................. 76

Realizace výzkumné sondy ..................................................................... 76

Analýza výsledků výzkumné sondy ........................................................ 77

Modelový spotřebitel ............................................................................... 89

Shrnutí výsledků výzkumné sondy.......................................................... 90 Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality 9 MODEL SPOTŘEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ V IRACIONALITĚ.........91

Východiska modelu......................................................................................91

Základní princip modelu hierarchie efektů pod vlivem iracionality......92

Jednotlivé části modelu hierarchie efektů pod vlivem iracionality ........94

Příjem reklamního sdělení spotřebitelem .................................................94

Aktivace spotřebitele a rozpoznání potřeby .............................................95

Hledání informací a hodnocení alternativ ................................................95

Nákupní záměr..........................................................................................96

Ponákupní chování ...................................................................................97

DOPORUČENÍ PRO REKLAMNÍ KOMUNIKACI ................................98

Tvorba a aktivace iracionálních faktorů lidského chování .....................99

Reflexe změny hierarchie spotřebitelského chování ..............................100

ZÁVĚR ..........................................................................................................102

SUMMARY...................................................................................................103

ABSTRAKT ..................................................................................................105

KLÍČOVÁ SLOVA ......................................................................................105

SEZNAM POUŽITÉ A CITOVANÉ LITERATURY .............................107

SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK........................................115

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK............................................................118

PŘÍLOHY PRÁCE ......................................................................................119 10 Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality 11 ÚVOD

Jednou z nejdůležitějších hnacích sil tržní ekonomiky je spotřeba.

Spotřebovávání rozličných statků a služeb je pro člověka typické, neboť mu umožňuje žít na určité úrovni. Po dlouhá léta byla spotřeba logickým vyústěním základních racionálních potřeb jednotlivce.

Dosud mnoho odborníků vysvětluje spotřební chování jednotlivce na

základě ekonomických teorií racionálního rozhodování. Tyto teorie považují člověka za racionální bytost, která je ve svém ekonomickém rozhodování motivována především fakty, které je schopna rozumně zvážit tak, aby získala co největší užitek při vynaložení co nejmenší práce. V rozhodování racionálního člověka (homo economicus) hrají zásadní roli úsudky, které vycházejí z dostatečného množství relevantních informací a snahy získat pro sebe co největší hodnotu při nejnižších nákladech.

Tato teorie se následně stala východiskem nejen pro ekonomy, ale také

v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Marketingoví specialisté připravují svoje reklamní poselství často právě ruku v ruce s přesvědčením o racionalitě spotřebitelského chování.

Přitom mnohé výzkumy dokazují, že spotřebitelské chování je mnohem

více řízeno emocemi, intuicí a dalšími, pro běžnou ekonomickou teorii naprosto irelevantními, vlivy. Setrvačné lpění na teoriích, které jsou stále častěji úspěšně zpochybňovány, má neblahý dopad na proces tvorby reklamní, kreativní i mediální strategie, a ve svém důsledku také negativně ovlivňuje efektivitu reklamní komunikace.

Aktuální výsledky výzkumů behaviorálních ekonomů dokazují, že se

spotřebitel často chová iracionálně i v těch případech, ve kterých by se

s ohledem na převládající ekonomický názor a teorii racionální volby dalo

očekávat maximálně racionální chování.

Cílem této monografie je mimo jiné ukázat, zda se spotřebitel opravdu

chová racionálně v případě takového spotřebitelského rozhodování, které je

v rámci modelů hierarchie účinků předpokládáno jako racionální. Zároveň

monografie představuje významné vlivy (tzv. iracionální faktory lidského

rozhodování), které se podílejí na formování spotřebitelova iracionálního

chování.

Na základě teoretických východisek a vlastního výzkumu autoři knihy

představují model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů

iracionality. Ten, společně s konkrétními doporučeními pro reklamní

komunikaci, představuje zásadní teoretické východisko pro efektivní

marketingovou komunikaci.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist