načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Psychologie a sociologie ekonomického chování – kolektiv; Zuzana Hubinková

Psychologie a sociologie ekonomického chování

Elektronická kniha: Psychologie a sociologie ekonomického chování
Autor: kolektiv; Zuzana Hubinková

Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  305
+
-
10,2
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8% 20%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 277
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: překlad Miroslav Hubinka
Jazyk: česky
Téma: sociologie, společnost, spotřební společnost, ekonomické chování, zaměstnanost, globalizace, Česko, Chorvatsko, každodenní život, interpersonální komunikace, patologické závislosti, studie
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1593-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických témat z hlediska psychologie a sociologie.

Zařazeno v kategoriích
kolektiv; Zuzana Hubinková - další tituly autora:
Psychologie a sociologie ekonomického chování Psychologie a sociologie ekonomického chování
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. a kol.

PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE EKONOMICKÉHO CHOVÁNÍ

3., aktualizované, doplněné a přepracované vydání

Autorský kolektiv

doc. Dr.sc. Ljubica Bakić-Tomić, Ph.D.

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

Vydala Grada Publishing, a.s.

UPrůhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3446. publikaci

Odpovědný redaktor Zdeněk Kubín

Sazba a zlom Radek Vokál

Překlad Ing. Miroslav Hubinka

Fotografie Zuzana Hubinková, Jiří Benda (str. 154), Gustav Entlicher (str. 186)

Počet stran 280

Vydání 1., 2008

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Recenzovali:

doc. PhDr. Libue Macáková, CSc. (VE, Praha)

doc. PhDr. Jiří tikař, CSc. (FFUK, Praha)

Š Grada Publishing, a.s., 2008

Cover Photo Š doc. MUDr. Pavel áček, Ph.D.

ISB N978-80-247-1593-3

4. tisk (finální?)- Radek Vokál - 25.9.2008


Děkuji mamince, anetce a Tomislavovi

za podporu a velkou trpělivost.


OBSAH

O AUTORECH ....................................9

PŘEDMLUVA ....................................11

1. EKONOMICKÝ VÝVOJ, TRH PRÁCE A LIDÉ .................13

1.1 Strukturální změny (vliv vědy a techniky) a změny v ekonomickém chování

historický nástin (od druhé světové války) ...................14

1.2 Východiska současného vývoje společensko-ekonomické situace .......17

1.3 Vize moderního konkurenceschopného společensko-hospodářského celku . . 26

Pouitá a doporučená literatura .........................30

2. EKONOMICKÝ RŮST A POKLES ........................33

2.1 Náklady ekonomického růstu ..........................34

2.2 Problémy spojené s trvale udritelným rozvojem ................37

2.3 Konjunktura a recese očima psychologie ....................39

2.4 Sociálně-patologické jevy ve společnosti ....................42

Pouitá a doporučená literatura .........................46

3. GLOBALIZACE, RŮZNÉ FORMY HOSPODÁŘSKÉHO IVOTA

A KULTURNÍ SPECIFIKA .............................49

3.1 Podmínky pro vznik a rozvoj globalizace

(Zuzana Hubinková, Alois Surynek).......................49

3.2 Společenské důsledky globalizace a psychika lidí ...............53

3.3 Sjednocená Evropa reálný globalizační proces s mnoha vizemi .......61

Pouitá a doporučená literatura .........................65

4. EKONOMICKÉ PODVĚDOMÍ SOUDOBÉ SPOLEČNOSTI ........67

4.1 Ekonomické chování a jeho racionalita .....................68

4.2 Únik od reality při ztrátě ekonomicko-sociálního statusu ............69

4.3 Volby a ekonomická realita ...........................70

4.4 Média v kadodenním ivotě ..........................75

Pouitá a doporučená literatura .........................80

5. HODNOTY A KVALITA SOUČASNÉHO IVOTA ...............83

5.1 Jedinec, hodnoty a společnost ..........................83

5.2 Změny v hodnotových orientacích u mladých lidí ...............86

5.3 Starí lidé a společnost .............................89

5.4 Postoje společnosti k postieným lidem .....................92

Pouitá a doporučená literatura .........................97

/ 5


6. SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOST ............................99

6.1 Základní dimenze spotřební společnosti ....................100

6.2 Společností uznávané svátky a spotřeba ....................102

6.2.1 Vánoce ................................103

6.2.2 Velikonoce ..............................105

6.2.3 Sv. Valentýn ..............................106

6.2.4 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,

Den upálení mistra Jana Husa a Den české státnosti sv. Václav . . 107

6.2.5 Křesanské svátky dnes ........................107

6.3 Spotřeba a její alternativy ...........................107

6.4 Spotřeba a spoření ...............................109

Pouitá a doporučená literatura ........................112

7. VYUITÍ PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V OBCHODĚ

A V LIDSKÉM ROZHODOVÁNÍ ........................113

7.1 Marketingová komunikace (Alois Surynek)..................113

7.2 Reklama a její vliv na potenciální zákazníky

(Zuzana Hubinková, Alois Surynek)......................117

7.3 Osobní prodej .................................124

7.4 Ovlivnění zákazníků na příkladu supermarketů ................125

7.5 Sociální reklama ................................127

Pouitá a doporučená literatura ........................130

8. VZTAH LIDÍ K DAŇOVÝM SYSTÉMŮM ...................133

8.1 Historie daní a poplatků a počátků problémů spojených s nimi ........134

8.2 Stávající daně v moderním státě ........................136

8.3 Některé typické problémy s odvodem daní ..................138

8.4 Daňové ráje otevřeno pro vechny daňové poplatníky ...........142

Pouitá a doporučená literatura ........................146

9. SYMBOLICKÝ VÝZNAM PENĚZ A EKONOMICKÉ

CHÁPÁNÍ PENĚZ .................................147

9.1 Z historie peněz ................................147

9.2 Evropa, svět a euro ...............................150

9.3 Psychologické pojetí peněz ..........................153

Pouitá a doporučená literatura ........................159

10. DAROVÁNÍ POZORNOST, OČEKÁVÁNÍ, RECIPROCITA ........161

10.1 Typy a druhy darů ...............................162

10.2 Motivace k darování ..............................165

10.3 Altruistické jednání ..............................168

10.4 Sponzorování ..................................171

Pouitá a doporučená literatura ........................174

11. ROLE ENY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI ..................175

11.1 Historie aktivního zapojení en na trhu práce emancipace

a feministické hnutí ..............................175

11.2 eny v pracovním procesu ...........................179

6 / Psychologie a sociologie ekonomického chování


11.3 Změny v rodinných vzorcích ..........................183

11.4 ena jako komerční symbol krásy .......................187

Pouitá a doporučená literatura ........................190

12. MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY .................193

12.1 Telefon obecně ................................193

12.2 Mobilní telefony ................................194

12.3 Počítače a internet ...............................199

12.4 Práce na dálku teleworking .........................203

Pouitá a doporučená literatura ........................205

13. SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PATOLOGIE V MEZILIDSKÝCH

VZTAZÍCH .....................................207

13.1 Přirozené chování jako poadavek pracovního místa ............207

13.2 Psychické týrání nejen na pracoviti mobbing, bossing, bulling, staffing ... 210 13.3 Sexuální harassment ..............................216

Pouitá a doporučená literatura ........................219

14. EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ POD VLIVEM PATOLOGICKÝCH

ZÁVISLOSTÍ ....................................221

14.1 Sladkosti, alkohol a dalí návykové látky ...................222

14.1.1 Závislost na jídle ...........................222

14.1.2 Závislost na alkoholu .........................223

14.1.3 Závislost na nikotinu .........................225

14.1.4 Závislosti na nelegálních drogách ...................226

14.1.5 Závislost na lécích ..........................229

14.2 Patologické hráčství gambling ........................230

14.3 Sekty, kulty, graffiti ..............................232

14.4 Workoholismus a dalí závislosti .......................236

Pouitá a doporučená literatura ........................240

15. VÝVOJ EKONOMICKÉHO CHOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

A V CHORVATSKU ................................243

15.1 Transformační proces a jeho vliv na sociálně-ekonomické klima

ve společnosti (Zuzana Hubinková, Ljubica Bakić-Tomić)..........243

15.2 Česká republika v trním systému .......................249

15.3 Česká republika členem Evropské unie ....................251

15.4 Chorvatsko v procesu ekonomických a sociálně trních změn

(Ljubica Bakić-Tomić).............................255

15.5 Západoevropské psychologicko-sociálně trní inspirace, otazníky

i vykřičníky pro vývoj v České republice a v Chorvatsku ...........267

Pouitá a doporučená literatura ........................273

ZÁVĚR .......................................277

/ 7O AUTORECH

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. (1971)

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory

ekonomieapsychologie(1994a1997).Vrámcipostgraduální-

ho studia propojila své psychologické a ekonomické poznatky

a zaměřila se na trh práce v České republice (1999). Od roku

1996učínaVysokékoleekonomickévPraze,kdenynípůsobí

jakoodbornáasistentka.Zaměřujesenaproblematiku:psycho-

logie práce a řízení, psychologických důsledků nezaměstna

nosti, psychologie a sociologie ekonomického chování, trhu

práce, psychologického poradenství, psychologické diagnosti

ky, motivace pracovního jednání. Na Vysoké kole ekonomické v Praze je garan

temkurzuPsychologieasociologieekonomickéhochováníaPsychologie.Spolupra-

cujesFilozofickoufakultouUniverzityKarlovy(1998),sFakultoubiomedicínského

inenýrství Českého vysokého učení technického (2006)asUniverzitou Záhřeb,

Chorvatsko (2006). S chorvatskými kolegy se podílí od roku 2007 na organizaci

dvou mezinárodních sympozií na téma informační, komunikační a ekonomické

vědy ve znalostní společnosti (CIESKS Baden-Baden, ICESKS Zadar). Je autor

kouaspoluautorkouněkterýchučebníchtextůKatedrypsychologieasociologieří

zení Vysoké koly ekonomické v Praze a řady odborných i vědecky populárních

článků. Je členkou ČAPPO, ČMPS a AFP.

doc. Dr.sc. Ljubica Bakić-Tomić, Ph.D. (1955)

Narozena v Chorvatsku. Vystudovala Filozofickou fakultu Uni

verzityvZáhřebu,oborySociologieapedagogikaaInformační

vědy (1978). Doktorát na téma komunikační management ob

hájilanaUniverzitěvZáhřebu(2003).Řaduletpracovalavpo-

licejníakademii,kdepřednáelaproblematikukvalitníaúčinné

komunikace pro budoucí policejní inspektory. Posledních 20 let

sevěnovalataképopularizacikomunikologiejakovědy,vytvá-

řela v tomto směru nové programy a nové výukové předměty.

V současné době pracuje na Univerzitě v Dubrovníku: v rámci

magisterskéhostudijníhoprogramuVztahysveřejností,dálenaPedagogickéfakultě

Univerzity v Záhřebu na doktorandském studijním programu pro základní vzdělání

a na Soukromé vysoké obchodní kole Baltazar Adam Krčelić v rámci magister

ského studijního programu Komunikačního managementu a Projekt managemen

tu,určenéhopředevímpodnikatelům.Odroku2005vedeskolegymezinárodnívě-

deckoukonferencivBaden-BadenuvNěmeckunatéma:Komunikačníainformační

vědyveznalostníspolečnosti.Jeautorkouřadyvědeckýchaodbornýchčlánkůakní-

ek. Je známá jak v Chorvatsku, tak i v zahraničí.

O autorech / 9


PhDr. Alois Surynek, Ph.D. (1954)

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,

obor Sociologie. V současné době přednáí kurzy sociologie

a sociologické metodologie na Vysoké kole ekonomické

v Praze. Je členem katedry Psychologie a sociologie řízení

Podnikohospodářské fakulty této koly. Předtím řadu let pra

coval v Ústavu pro výzkum veřejného mínění při Federálním

statistickém úřadu. Soustavně se zapojuje do sociologických

empirických výzkumů. Je členem Masarykovy sociologické

společnosti a IACCM International Association of Cross

Cultural Competence and Management.

Jeodbornězaměřennasociologiipráceasociologiiorganizace.Obecnousociolo-

gií se zabývá v rovině základních sociologických pojmů, které jsou nutné pro studi

umavýkladsociologiepráceaorganizace.Detailnějisezabýváproblémyorganizač-

ní kultury a jak se prosazuje v chování pracovníků. Předevím jak formuje jejich

odpovědnost, samostatnost v pracovním jednání, ochotu aktivně a inovativně jednat.

Druhouoblastíodbornéhozaměřeníjesociologickýempirickývýzkum,atozejména

v rovině jeho metodologie a praktické realizace.

Ing. Miroslav Hubinka (1963)

Narodil se v Chorvatsku. Vystudoval Fakultou elektrotechnic

kou Českého vysokého učení technického (1992). Své vzdělaní

si roziřoval atestacemi na Vysoké kole ekonomické v Praze

a z metrologie. Publikoval odborný článek v časopisu Metrolo

gie v roce 1999. V současné době pracuje ve svém původním

oboru v jedné významné soukromé firmě. Díky tomu, e chor

vattina je jeho druhým rodným jazykem, podílí se na překla

dech odborných a výukových textů pro PhDr. Z. Hubinkovou.

10 / Psychologie a sociologie ekonomického chování


PŘEDMLUVA

Publikace,kteroumátepředsebou,představujeodlinýúhelpohledunarela-

tivně známá témata ekonomie, za nimi stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Tato kniha je také učebním textem na Vysoké koleekonomickévPrazeanadalíchvysokýchkolách.Publikacebymělabýturči- týmvodítkemkzhodnoceníspolečensko-ekonomickésituaceviríchsouvislostech, aleiliteraturou,kterápomůepřiuchopeníinterdisciplinárníchtémat.Textobsahuje řadu zajímavých témat, která se dotýkají ekonomické reality z pohledu psychologie a sociologie.

Jednotlivé kapitoly této publikace jsou seřazeny od obecnějích témat k tématům cílenějím, která se zabývají jednotlivými otázkami sociálně-ekonomické reality z psychologického a sociologického pohledu. Témata jsou doplněna i o některé ekonomicko-filozofické otázky, které logicky vznikají při studiu čistě ekonomické problematiky(např.otázkahodnot,ekonomicképodvědomí,transformačníproces atd.). Je třeba zdůraznit, e celá kniha se zabývá nejenom ekonomickým chováním lidí, ale té jejich proíváním v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn.

PoslednítematickákapitolasezabýváekonomickýmchovánímvČeskérepublice a v Chorvatsku, co dokresluje vývoj v současné vyspělé trní Evropě. Monost pohledunazemi,kterájekandidátemEvropskéunie,azemi,kterájesoučástíEvropské unie,ukazujenarozmanitostproblematikyevropskéhoprostoruaumoňujerámcové shrnutíceléproblematikynakonkrétníchpříkladech.ChorvatskomásČeskourepub- likou řadu společných historických mezníků, které nae státy nejen sbliovaly na úrovni kulturní, ale i politické a hospodářské. Relativně odliný vývoj obou státních celků po druhé světové válce a následné nalezení nových moností spolupráce od 90.let20.stoletímotivujetradičníčeskouspolečnostnejenknávtěvěkrásnéhoJa- dranu, ale i k progresivnějí vzájemné hospodářské, politické a kulturní spolupráci, která byla a je v rámci evropského prostoru velmi důleitá.

Některé kapitoly knihy jsou doplněny příklady a ilustračními fotografiemi (Š Zuzana Hubinková) a tabulkami, které vycházejí z doloených skutečností historie asoučasnosti.PříkladyjsouvolenypředevímzČeskérepubliky,zChorvatskanebo z regionu Evropské unie. V této knize není z logických důvodů prostor pro uvedení vech moných příkladů k daným okruhům problémů. Toto nechávají autoři na čtenáři, aby v rámci svého kreativního mylení byl schopen nalézt k dané problematice adekvátní příklad a dokázal ho vysvětlit i na základě dalí doporučené literatury.

Vzhledemkrozsahuazáměrupublikacejsourozpracovánajednotlivátématapouze z určitého úhlu pohledu, protoe pokud by chtěla autorka a její spolupracovníci přistoupitkdetailnějímurozpracovánítextu,takbykadétémamohlobýtsamostat- nou knihou. Interdisciplinární pohled této knihy tedy umoňuje čtenáři rozíření názorů na řadu zajímavých témat.

Předmluva / 11


Na začátku kadé kapitoly jsou uvedena klíčová slova dané problematiky, z nich některájsouvtextuvysvětlena;vtextujenastíněnoiurčitéřeeníotázekaproblémů spjatých s daným pojmem. Jak ji bylo výe uvedeno, problém není propracován z hlediska vech aspektů. Klíčová slova slouí tedy jako vodítko k nalézání zajímavých souvislostí s daným tématem.

V závěru jednotlivých kapitol je krátký souhrn celé kapitoly, přehledně uvedena pouitá a dalí doporučená literatura, která se váe k jednotlivým tematickým okruhům. Některá uvedená literatura se určitým způsobem váe k větině témat uvedených v knize, a proto je pro přehlednost zařazena k větině kapitol. Některé z titulů doporučené literatury byly i logickým vodítkem při zpracování daného tématu v učebnici. K řadě tematických okruhů dnes existují ji poměrně spolehlivé internetovézdroje.Kontrolníotázkyuvedenénakoncikadékapitolynapomohoučtenářům i studentům v několika směrech: ve zpracování seminárních prací a prezentací daného tématu, k přípravě na atestaci, k podrobnějímu studiu dané problematiky, ale i k zamylení nad dalími okruhy problémů k danému tematickému celku.

Řeenítematickýchokruhůnenípevnědánotoutopublikací,alemělobybýtflexi- bilně upravováno vzhledem k aktuálnímu stavu současné problematiky. Čtenáři si mohounazákladěmonýchnávrhůanámětůztétopublikace,aleivzhledemkvlast- ním znalostem vyhledávat dalí studijní materiál. Předmět tak významně propojuje dané okruhy z hlediska ekonomie, psychologie i sociologie. Květen 2008 PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D. 12 / Psychologie a sociologie ekonomického chování

1. EKONOMICKÝ VÝVOJ, TRH PRÁCE A LIDÉ

Klíčová slova: ekonomický vývoj změny na trhu práce, růst nezaměstnanosti po

druhé světové válce; psychologické důsledky nezaměstnanosti; historie ekonomicko-společenského vývoje ve 20. století; strukturální změny věda a technika v praxi; monosti a meze ovlivnění člověka a jeho ivota v Evropě, v celosvětovém měřítku; vliv ekonomiky na rozvoj sociálního systému, kolství, ekologie atd.; vize budoucího vývoje.

Ekonomický vývoj souvisí s celkovým hospodářským vývojem dané eko

nomiky, který odráí ekonomické chování lidí.

1

Vystiení jednotlivých problémů

také závisí na stupni poznání určité společnosti, co se zpětně odráí nejen v pojmenováníjednotlivýchreálnýchproblémů,aleivúčinnostinástrojůhospodářsképoliti- ky konkrétní ekonomiky.

Západoevropskýtrhpráceprocházeloddruhésvětovéválkymnohýmizměnami,

kterémělylogickounávaznostnajednotlivépoliticko-hospodářskéudálostivesvětě. Hospodářský vývoj Evropy byl naruen rozdělením kontinentu na část, kde se rozvíjely centrálně plánované ekonomiky, a část, která se dále vyvíjela směrem ksoudobémusystémutrníchekonomik(jakbudedálenastíněno).Toveseodrazilo vlidskémproívání,jednání,chováníavevnímánírealityvůbec.Tatoprvníkapitola podává obecný základní výklad nejpodstatnějích událostí, které ovlivňovaly lidské chování, rozhodování, a to předevím v orientaci na Evropský kontinent. Tyto obecné dějinné předpoklady jsou v následujících kapitolách popsány v konkrétnějí podobě.

Ekonomický vývoj, trh práce a lidé / 13

1

Ekonomické chování lze také rozdělit z hlediska interakce jedince a ekonomiky na lidské ekonomické chování

ovlivňujícíchováníekonomikynebozpohledupůsobeníekonomikynachováníjedince.Důleitoukategoriílid-

ského chování je práce, která je stěejní částí ekonomického chování, nebo umoňuje získání odměny z vněj

ku, tedy peněz, které umoňují realizaci pomocných aktivit práce, tedy nakupování, spoření, poskytování darů

apomocidruhýmnebonaopaksázeníčihryopeníze.Lidéjsouzkrátkodobéhohlediskadalekovícezaměřenina

relativnípříjemabohatstvínenajejichabsolutníúroveň.Ekonomikapůsobínajedincenejrůznějímizpůsoby:

mírou zdanění, penězi a inflací, reklamou. Toto působení je za určité situace (společensko-politicko-ekono

mické), na různých úrovních, v určitém časovém a historickém horizontu. Z toho vyplývá, e jedincovo ekono

mické chování je ovlivněno tím typem ekonomiky, ve kterém reálně ije. STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY (VLIV VĚDY A TECHNIKY)

A ZMĚNY V EKONOMICKÉM CHOVÁNÍ

HISTORICKÝ NÁSTIN (OD DRUHÉ SVĚTOVÉ

VÁLKY)

Druhásvětováválkaznamenalavelkézměnyvpočtuirozmístěnílidínasta

rém kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. Dvě evropské země byly poraeny adalíokupoványcizímivojsky.VelkáBritániemělasicejinýosuddíkysvéostrovní pozici,aleionautrpělavelkéztráty.Zhospodářskéhohlediskabylyoběsvětovévál- ky ve svém důsledku podobné.

Naválečnémpolisestřetávalyjednotlivéekonomiky,usilujícíonovérozdělenítrhů,odbyti,apři-

tombylyoběválkysilněničivéanechávalyzasebounaoboustranáchtisícezbídačenýchlidí.Druhá

světováválkabylavtomtoohledujetěkrutějí.Díkymodernizacibojovétechnikyserozířilapo

celé Evropě a pokračovala rychle dál za hranice tohoto kontinentu. Její bilance byla děsivá. Vedle

vzniku koncentračních táborů (kde absolutně neexistoval jakýkoliv systém chování k válečným

zajatcům a vězňům), holocaustu, bylo jen v Evropě nuceno na 30 milionů lidí opustit své domovy

vdůsledkuválečnýchoperacíavícene50milionůlidízemřelo.Válečnékodyanákladyseodha-

dují na cca 3 000 mld. USD. Výdaje na válečný materiál činily okolo 154 mld. USD (tj. sedmkrát

více ne za první světové války).

2

Válka silně destabilizovala hospodářský ivot a hospodářské styky mezi zeměmi, které byly v tomto období buď silně narueny, nebo zcela přestaly existovat.

Vedle viditelných ztrát, obcí a měst zničených bombardováním a válečnými operacemi, se po válce objevilo velké opotřebení strojů, vyčerpání surovin, zboí, zničená zemědělská půda. V Evropě bylo zapotřebí dosti hmotných prostředků pro obnovení jednotlivých národních hospodářství. Nelze ovem opominout psychicky a fyzicky zničené lidské ivoty a miliony lidí, které nadosmrti poznamenaly válečné útrapy.

Nejdříve se v duchu základních biologických potřeb začaly obnovovat hmotné statky, na jejich

základě mohlo docházet i k rehabilitaci psychické, která se v řadě případů provádí dodnes (např.

psychoterapiesobětmiadětmiobětíholocaustu).VČeskérepublicenapříkladdodnesnenídokon-

čené předevím morální odkodnění vech obětí nacismu a komunismu.

3

USAvrámcihospodářskéhoprogramu Marshallůvplán poskytlyzemímsdrueným v Organizaci pro evropskou spolupráci (OEEC) a Japonsku finanční a materiální pomoc na obnovu zničených ekonomik. Tato pomoc se týkala 16 evropských zemí, předevím Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Holandska. Významně napomohla k rychlé stabilizaci hospodářství. 14 / Psychologie a sociologie ekonomického chování 2

Podle Olovský, R. a kol.: Stručné dějiny světového hospodářství. Praha, SNP 1978.

3

Vdoběkomunistickétotalityvletech19481989bylovČeskoslovenskuzpolitickýchdůvodůvězněno260tisíc

lidí, na následky brutálních výslechů a mučení v politických věznicích zemřelo 3 000 lidí, popraveno bylo

241 lidí.

+


Druhá světová válka významně ovlivnila trh práce v Evropě. Po druhé světové válce se zvýil podíl pracovních sil, které pobíraly mzdy a platy (tj. placených zaměstnanců) na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel.

4

Před druhou světo

vou válkou byl počet zaměstnanců firem a podniků k poměru k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu daleko mení, řádově činil jednu polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.Podílyzaměstnancůbylyvyívzemích,kdemálolidípracovalovze- mědělství (např. Velká Británie).

Vletech19461947bylypřekonányhlavníproblémyvekonomikáchEvropyavýrobaseoriento-

vala na mírový program (výjimkou bylo Německo a Japonsko). V této době se začala zvyovat

iprůmyslovávýroba.Rok1950bylvEvropěpovaovánzarokukončenípoválečnéobnovy.Výro-

ba převýila v mnoha zemích předválečnou úroveň (s výjimkou Německa).

Rychlézvýeníprodukceprůmyslovévýrobybylologickýmdůsledkemválky,nebozdevasto-

vané výrobní síly, města, nedostatek zboí, celkové opotřebení fixního kapitálu motivovalo k ob

noveníhospodářství.ZapřispěnídlouhodobýchúvěrůvrámciMarshallovaplánusedařilomno-

ha zemím obnovovat hospodářství. Podstatnou roli sehrál i lidský faktor (psychika), entuziasmus

a nadení lidí ze znovu nabytého míru.

Poučení z krize 30. let vedlo mnoho zemí k vyhláení protikrizové politiky, aby opět nenastala masová nezaměstnanost, která ničila lidi jak psychicky, tak i fyzicky. Vznikla také řada mezinárodních institucí (např. Mezinárodní měnový fond, Banka pro rekonstrukci a rozvoj), které měly zabránit vzniku ekonomického chaosu při poválečné obnově ekonomik.

Důsledkem vysokého počtu zaměstnanců a pracovních sil po druhé světové válce byl odchod pra

covních sil ze zemědělství díky technickému pokroku a novým metodám obdělávání půdy prů

myslovými metodami.

5

Po druhé světové válce odcházelo mnoho mladých lidí do průmyslových

odvětvíiproto,abypodpořiliobnovuekonomikyzemězničenéválkou.Velkýodlivpracovníchsil

nastal předevím v tradičních agrárních zemích, jako byla Itálie, Francie a Německo.

Vliv zavádění moderních metod do praxe se začal projevovat v převaze velkých obchodních a dalích firem nad drobnými podniky. Sníil se vliv drobných obchodních podniků na celkovém obratu ekonomiky.

6

Dolo i k určitému sníení svobod

ných povolání (např. soukromí lékaři, učitelé) v porovnání se stavem před druhou světovou válkou, ovem to záviselo na celkovém stavu dané ekonomiky. Zvýil se počet zaměstnaných en (viz kapitolu 11) .

Ekonomický vývoj, trh práce a lidé / 15

4

Ekonomicky aktivním obyvatelstvem jsou myleni ti, kteří jsou určitým způsobem hospodářsky činní (tj. nejen

zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé a samostatně výdělečné osoby).

5

Zemědělstvívyuívalonejenomnovétechnologiemechanizovanévýroby,aleichemicképoznatky(např.umělá

hnojiva). Zemědělská výroba se začala více elektrifikovat, zvýila se investiční náročnost zemědělských podni

ků, sniovala se nutnost vysokého počtu zaměstnanců. Opět nastal problém s přesunem uvolněné pracovní síly

asezměnoujejichivotníhostylu.Hektarovévýnosysezvyovaly,čímbylazabezpečenavýivaobyvatelstva

často při nepatrném podílu zaměstnaných osob v zemědělství.

6

Např. v Německu v roce 1962 byl podíl obratů malých obchodních podniků na celkovém obratu 62%avroce

1972 u jen 34 %.


Velkéstrukturálnípřesuny začalypodruhésvětovéválcepředevímvdůsledku palivovýchaenergetickýchzdrojů.Jednalosepředevímozvýenípodíluvyuívání naftyazemníhoplynunaúkorpevnýchpaliv,tedyuhlí.Nemalouúlohuvtomtotren- duhrálaiekologie.Zvýilsevýznamelektrickéenergie.Výrobaelektrickéenergiese v trních ekonomikách od roku 1937 do roku 1970 zvýila asi desetkrát.

Dalí důleité strukturální změny nastaly díky vyí spotřebě plastů a syntetických hmot, vyí

spotřebě lehkých kovů (tj. hliníku, hořčíku, titanu, berylia) oproti spotřebě těkých barevných

kovů. Zvýilo se také vyuití polovodivých materiálů v důsledku rozvoje elektrotechnického prů

myslu a elektroniky. Změnily se i tradiční hodnoty týkající se obecné spotřeby.

Logickým důsledkem výe nastíněných strukturálních změn byla i změna ve struktuřevýrobyspotřebníchpředmětů,kdylopředevímopředmětydlouhodo- bé spotřeby pro domácnosti, zvlátě o elektrospotřebiče, které měly lidem usnadnit ivotazvýitjehoúroveň,včetněrozvojezájmovýchaktivitvevolnémčase.Textilní výroba se začala zabývat výrobou tkanin ze syntetických vláken, co se odrazilo v poklesu produkce bavlny a vlnařského průmyslu. Zvyoval se podíl těkého zpracovatelského průmyslu (tj. strojírenského a chemického) na úkor lehkého zpracovatelského průmyslu.

Oddruhésvětovéválky,předevímpakv 60.letech,nazákladěvyuívánínových přístrojů a techniky začal progresivní vývoj v oblasti biologie a medicíny; přírodní vědy dynamicky pokročily dopředu. Genetika a genetické inenýrství začalo být součástí denní reality.

Vědci předpovídají, e v budoucnosti nebude zapotřebí psát pro potenciálního zaměstnavatele i

votopis,alebudestačitvzítsikousektkáně(např.upinkukůe)azníudělatgenetickouinformaci

i o dotyčném potenciálním pracovníkovi ve smyslu délky jeho ivota, moných onemocnění

a zdravotního stavu. Podle toho by v budoucnu mohl zaměstnavatel vybírat své perspektivní za

městnance. Geniální nebo ílené?!

Vývojvakukázal,epoliticko-ekonomickéformacenakonci60.letnebylypřipra- veny na nějaké radikální změny (a to bylo na východ či na západ od Berlínské zdi), abylopouzeotázkoučasu,kdy,jakakdesezměnyprosadíazajakýchokolností.Trní ekonomiky reagovaly na změny v chování lidí (které bylo dané prudkým vývojem vědy a techniky) daleko pruněji ne totalitní reimy. Lidé díky novým znalostem získali řadupředmětů,kteréjimusnadnilyivot.Totalitnísystémynaopakzvolilyma- ximální represe vůči tvůrčím iniciativám lidí a tie doufaly, e pod hrozbou mocenského teroru se lidé nevzbouří a zůstanou pokornými sluhy a otroky svých duchovních vůdců. Ale společenský vývoj se nevyhnul ani totalitním reimům a chování lidíseměnilo,ačsitomnozívůdcovéčastonechtělidoposledníchmomentůpřipustit. 16 / Psychologie a sociologie ekonomického chování VÝCHODISKA SOUČASNÉHO VÝVOJE

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ SITUACE

Východiska současné společensko-ekonomické situace je třeba hledat

v 70. letech, kdy se na základě předchozího vývoje objevily nové, sociálně-ekonomické faktory (tj. řeení zmírnění sociálně-ekonomických nerovností, diskriminace atd.), změnily se hodnotové orientace z hlediska ekonomické činnosti, tedy lidé vevyspělýchtrníchekonomikáchzačaliklástvyídůraznasociálníměřítkahodnoceníurčitéekonomickéčinnosti,začalysezvyovatsociálníaspiracedíkyvyíúrovni vzdělanosti a zvyující se ivotní úrovni.

Jedním z nejdůleitějích problémů se v 2. polovině 70. let a počátkem 80. let stal masový růst

nezaměstnanosti,kterýbyldůsledkemnedostatkupracovníchmístdíkydepresivnímukonjunktur-

nímu vývoji a strukturálním změnám. Tato situace způsobila zvýení sociálních nejistot, které

vkonečnépodoběznamenalynárůstspolečenskyekonomickýchasociálně-psychologickýchpro

blémů ve vyspělých trních ekonomikách.

Z hlediska kvalifikace dolo v 70. letech k posunu ve struktuře nezaměstnanosti. I kdy stále převaovaly mezi nezaměstnanými nekvalifikované a nízkokvalifikované pracovní síly, byl zaznamenán značný nárůst nezaměstnaných se středokolským vzděláním a vyí kvalifikací (naopak 50. a 60. léta jsou charakteristická převaující poptávkou po odbornících). Tato situace byla dána nejen strukturálními změnami

7

,

ekonomickou krizí (tj. energetickou krizí), ale i vyí úrovní vzdělanosti předevím u nové generace pracovních sil.

Omezování veřejných výdajů mělo také za následek sníení poptávky po odbornících. Trh práce

nebylschopenabsorbovatvechnynovéodborníky,kteřípřicházelizekolvyzbrojeninovýmivě-

domostmi a dovednostmi. Častá volba místa s nií kvalifikací se také občas odráela ve sníené

motivaci studovat na vysokých kolách.

Na druhé straně se nala řada nezaměstnaných, kteří se na tuto situaci velmi dobřeadaptovaliajípřizpůsobilisvéekonomickéchování.Častosezapojili do edé ekonomiky. Podíl těchto edých ekonomik na ekonomice oficiální v první polovině 80. let kolísal mezi 1035 % obyvatel v produktivním věku.

8

Stát pocioval

a pociuje činnost edé ekonomiky předevím daňovými úniky, nebo samotný zaměstnavatel takzvaných černých duí (tj. nezákonné zaměstnávání) nemá ádné zákonné odvody na pojitění, na zdravotní péči, na sociální zabezpečení. Tímto podnikáním v edé ekonomice jsou také ohroeny i poctivé podniky, které platí daň

Ekonomický vývoj, trh práce a lidé / 17

7

Strukturální změny měly za následek často upadající celá odvětví, zánik tradičních odvětví a vznik nových. To

vepotvrdiloúlohukvalifikaceamonostijejíhoprunéhodoplněníaprůběnéhovzdělávání.Natěstíseneopa-

kovalasituaceze30.let,zdobvelkéhospodářskékrize,kdylidéupadalihromadnědobídy,kteráhraničilasfy-

zickou smrtí.

8

Vyuití mezer v právních řádech a celé ekonomice je důsledkem nejen nemonosti mít stálou práci, ale také ne

zájmu při dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy je uchazeč o práci stále odmítán.


a dávky státu, co zvyuje jejich náklady v podnikání a můe sniovat jejich konkurenceschopnost.

Ji v 80. letech se někteří ekonomové zamysleli nad otázkou zkráceného pracovního týdne v sou

vislostisnárůstemedéekonomikyarůznýchmimozákonnýchaktivit,kterésečastoroziřujídíky

zvyující se nezaměstnanosti a dalím problémům spojeným s trhem práce.

SloitýanejednotnívývojEvropskéhokontinentuapředevímEvropskéunievedl kuzavřeníMaastrichtskédohodyvúnoru1992.TaznamenalaznačnérozířeníŘím- ských dohod z roku 1957, jak v ekonomické, tak v sociální oblasti, k vyí integraci západní Evropy. Cílem této dohody byl přechod od jednotného trhu k hospodářské apolitickéuniinapřelomustoletí.Vroce1993vzniklnazákladědohodyzroku1985 jednotný vnitřní trh mezi jednotlivými státy Evropské unie s cca 350 mil. obyvatel. Důleitým zasedáním z hlediska integračního vývoje Evropy byla i Mezivládní konference členských států Evropské unie, která byla ukončena v červnu 1997 schválením dokumentu na zasedání Evropské rady v Amsterdamu (tzv. Amsterdamská smlouva). Amsterdamská smlouva je vlastně revizí Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Amsterdamská smlouva se významně zabývá ekonomicko-sociálními otázkami, hospodářským růstem, sníením nezaměstnanosti, mobilitou pracovních sil, zahraniční a bezpečnostní politikou, společnou měnou (Evropskou měnovou unií), integrací nových států do Unie.

V Chartě Společenství základních sociálních práv pracovníků, která byla při- jataEvropskouradouvroce1989(bezVelkéBritánie,kteráseknípřipojilapozději), byl stanoven evropský model pracovního práva a sociálních vztahů. Mezi tato práva patří předevím: n volný pohyb;

9

n spravedlivá odměna; n dobré pracovní a ivotní podmínky; n právo na odbornou přípravu; n sociální ochrana; n právo sdruování a kolektivního vyjednávání; n zákaz diskriminace pohlaví; n právo na informace a konzultace ve firmě; n ochrana zdraví a bezpečnost práce; n ochrana dětí, starích pracovníků a osob se zdravotním postiením.

Do Amsterodamské smlouvy byla tato Charta zařazena v roce 1997 a je pouitelná pro vechny

členské země Evropské unie. Dalí cca 30 pracovněprávních směrnic v Evropské unii sleduje pře- 18 / Psychologie a sociologie ekonomického chování 9

ZcelavolnýpohybpracovníchsilvrámciEvropskéunieseovemplněnetýkáČeskérepublikyadalíchnových

členů Unie (od roku 2004 a 2007), nebo pro ně platí tzv. přechodná období. V praxi to znamená vyřídit si pra

covní povolení pro práci v Unii, které se ale nevztahuje na dalí členy rodiny. Pokud si občan České republiky

vyřídí vechna povolení k práci v zemi Evropské unie a získá přístup na trh práce dané země a s tím relativně

vechny sociální výhody. Svůj trh od 1. 5. 2004 otevřelo Irsko, védsko a Velká Británie, od 1. 5. 2006 paněl

sko, Portugalsko, Řecko, Finsko, od 27. 7. 2006 Itálie, od 1. 5. 2007 Nizozemí a od 1. 11. 2007 Lucembursko.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.