načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Psychologické aspekty změn v české společnosti -- Člověk na přelomu tisíciletí – Ilona Gillernová; Vladimír Kebza; Milan Rymeš; kolektiv

Psychologické aspekty změn v české společnosti -- Člověk na přelomu tisíciletí

Elektronická kniha: Psychologické aspekty změn v české společnosti
Autor: Ilona Gillernová; Vladimír Kebza; Milan Rymeš; kolektiv
Podnázev: Člověk na přelomu tisíciletí

Popis a interpretace vývojových trendů i specifických jevů a jejich souvislostí, jež byly součástí probíhajích změn ve společnosti 90. let 20. století a ovlivnily chování jednotlivců i skupin. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  319
+
-
10,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 256
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-2798-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Popis a interpretace vývojových trendů i specifických jevů a jejich souvislostí, jež byly součástí probíhajích změn ve společnosti 90. let 20. století a ovlivnily chování jednotlivců i skupin.

Popis nakladatele

Kniha shrnuje vývojové trendy a změny, které nastaly v naší společnosti na přelomu minulého a současného tisíciletí v různých oblastech a sférách života lidí (školství, zdravotnictví, rodina, zaměstnání, doprava apod.), a to z hlediska různých věkových skupin (děti, mladiství, senioři) a též specifických skupin populace (učitelé, rodiče, některé vybrané profese). Zaměřuje se na kontext dopadu změn na kvalitu života naší populace, zejména v aspektech životního stylu a péče o zdraví, dále na hodnotovou orientaci společnosti, na vztahy (zaměstnání a rodina, rodiče a děti, učitelé a žáci, zaměstnavatelé a zaměstnanci) a na výkon určitých profesí. Autoři charakterizují pozitiva změn i negativní dopady a srovnávají stávající stav v naší populaci se situací v zemích Evropské unie. Publikace je určena studentům psychologie, sociologie a ostatních humanitních oborů i odborníkům v praxi. (člověk na přelomu tisíciletí)

Předmětná hesla
Společenská transformaceČesko – 20.-21. století
Sociální změnaČesko – 20.-21. století
Společenská transformace – psychologické aspekty
Sociální změna – psychologické aspekty
Zdraví – Česko – 20.-21. století
Životní stylČesko – 20.-21. století
RodinaČesko – 20.-21. století
ŠkolaČesko – 20.-21. století
PráceČesko – 20.-21. století
Zařazeno v kategoriích
Ilona Gillernová; Vladimír Kebza; Milan Rymeš; kolektiv - další tituly autora:
Základy psychologie, sociologie -- Základy společenských věd I. Základy psychologie, sociologie
Slovník základních pojmů z psychologie Slovník základních pojmů z psychologie
Psychologické aspekty změn v české společnosti -- Člověk na přelomu tisíciletí Psychologické aspekty změn v české společnosti
Sociální dovednosti ve škole Sociální dovednosti ve škole
 (e-book)
Sociální dovednosti ve škole Sociální dovednosti ve škole
 (e-book)
Psycholog ve zdravotnictví Psycholog ve zdravotnictví
 (e-book)
Psycholog ve zdravotnictví Psycholog ve zdravotnictví
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Ilona Gillernová, Vladimír kebza, Milan Rymeš a kolektiv

Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv

Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv

Kniha shrnuje vývojové trendy a změny, které nastaly v naší společnosti na přelomu minulého a současného tisíciletí v různých oblastech a sférách života lidí (školství, zdravotnictví, rodina, zaměstnání, doprava apod.), a to z hlediska různých věkových skupin (děti, mladiství, senioři) a též specifi ckých skupin populace (učitelé, rodiče, některé vybrané profese). Zaměřuje se na kontext dopadu změn na kvalitu života naší populace, zejména v aspektech životního stylu a péče o zdraví, dále na hodnotovou orientaci společnosti, na vztahy (zaměstnání a rodina, rodiče a děti, učitelé a žáci, zaměstnavatelé a zaměstnanci) a na výkon určitých profesí. Autoři charakterizují pozitiva změn i negativní dopady a srovnávají stávající stav v naší populaci se situací v zemích Evropské unie. Publikace je určena studentům psychologie, sociologie a ostatních humanitních oborů i odborníkům v praxi.

GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY

ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY

ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ


Připisujeme tuto publikaci památce spoluautora a našeho kolegy

prof. PhDr. Oldřicha Mikšíka, DrSc.

Publikace byla zpracována v souvislosti

s řešením VZ MŠMT MSM 0021620841.

Autorský kolektiv:

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

MUDr. Dalibor Heřman, Ph.D.

PhDr. Simona Hoskovcová-Horáková, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc.

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

PhDr. Václav Mertin

prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. (†)

PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D.

doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Mgr. Gabriela Svianteková

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

PhDr. Jana Šmolíková

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.


Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv

PSYCHOLOGICKÉ

ASPEKTY ZMĚN

V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Grada Publishing

ČLOVĚK NA PŘELOMU

TISÍCILETÍ


doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. a kolektiv PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI Člověk na přelomu tisíciletí Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4455. publikaci Recenzovali: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., Psychologický ústav FF MU, Brno prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV, Košice Odpovědná redaktorka Zuzana Macková Sazba a zlom Antonín Plicka Návrh a zpracování obálky Michal Němec Počet stran 256 Vydání 1., 2011 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Photo © fotobanka Allphoto ISBN 978-80-247-2798-1

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití

této knihy bude trestně stíháno.

OBSah

Předmluva: ČlOvěk Na POČátku NOvéhO tISícIletí ................................ 9

1. Zdraví a žIvOtNí Styl: kvalIta žIvOta v k ONtextu

měNící Se SPOleČNOStI .................................................................................... 21

Vladimír Kebza (ed.)

1.1 Přístupy ke kvalitě života v proměnách společnosti ........................................................ 21

Tamara Hrachovinová, Vladimír Kebza

1.1.1 Utváření zájmu o problematiku kvality života v životě společnosti ....................... 21

1.1.2 Kvalita života ve vztahu ke zdraví, její měření a hodnocení ................................ 26

1.2 Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života dlouhodobě nemocných ................... 36

Vladimír Kebza, Dalibor Heřman, Tamara Hrachovinová

1.2.1 Kvalita života a chronická onemocnění .............................................................. 36

1.2.2 Kvalita života pacientů s implantovaným kardiostimulátorem ............................. 39

1.2.3 Kvalita života pacientů chronicky nemocných diabetem ...................................... 46

1.3 Aktuální psychologické problémy dětské obezity ........................................................... 55

Slávka Fraňková

1.3.1 Prevalence dětské obezity ................................................................................... 55

1.3.2 Multikauzalita obezity a její význam v psychologii ............................................. 56

1.3.3 Vnější a dlouhodobě působící vlivy na rozvoj dětské obezity ................................. 60

1.3.4 Osobnost a problémy obézního dítěte .................................................................. 61

1.3.5 Cíle a prostředky terapie a prevence dětské obezity ............................................... 66

1.4 Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel

České republiky na začátku 21. století ........................................................................... 69

Petr Weiss

1.4.1 Legislativa a sexuální delikvence ........................................................................ 69

1.4.2 Změny v sexuálním chování a v sexuálních postojích ........................................... 71

1.5 Zdravé stárnutí a bezpečná dopravní mobilita ............................................................... 84

Jiří Štikar, Jiří Hoskovec, Jana Šmolíková

1.5.1 Mobilita starších osob ....................................................................................... 84

1.5.2 Příčiny nehod a úrazů ...................................................................................... 87

1.5.3 Metody k vylaďování duševní a tělesné kondice ................................................... 93

2. dětI, rOdIČe, uČItelé: PrOměNy rOdINy a škOly ............................... 97

Ilona Gillernová (ed.)

2.1 Interkulturní společnost a její dopad na jedince a rodinu ............................................... 97

Monika Morgensternová, Lenka Šulová

2.1.1 Vliv kultury na formování identity .................................................................... 97

2.1.2 Osobnost a vnímání cizích kultur .................................................................... 100

2.1.3 Interkulturní partnerství, manželství, rodičovství .............................................. 102

2.1.4 Cizinci ve výchovně-vzdělávacích institucích u nás ........................................... 104

2.2 Současná česká rodina ................................................................................................. 106

Lenka Šulová

2.2.1 Současná česká rodina a její znaky ................................................................... 106

2.2.2 Funkce a funkčnost rodiny .............................................................................. 109

2.2.3 Rodičovství a jeho úskalí ................................................................................. 114

2.2.4 Význam sociálního kontextu partnerských a rodinných vztahů ........................... 119

2.3 Změny rodičovských stylů výchovy v české rodině ....................................................... 121

Ilona Gillernová

2.3.1 Východiska sledování stylů výchovy v rodině ...................................................... 121

2.3.2 Pojetí rodičovských stylů výchovy ...................................................................... 123

2.3.3 Vybrané výsledky našich výzkumů a jejich stručná analýza ................................ 125

2.3.4 Trendy a proměny ........................................................................................... 132

2.4 Proměny světa školy .................................................................................................... 135

Iva Štětovská

2.4.1 Vybrané charakteristiky společenských změn a jejich dopady na sociální svět

školy 21. století ............................................................................................... 135

2.4.2 Odpovědnost školy a její proměny .................................................................... 136

2.4.3 Profese učitele a změny v působení školy ........................................................... 143

2.4.4 Nároky na profesní kompetenci učitele a jejich proměny .................................... 145

2.5 Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí ................. 153

Simona Hoskovcová, Eva Šírová

2.5.1 Koncept vnímané vlastní účinnosti jako nástroj vymezení potřebných

kompetencí pro učitele i školství ....................................................................... 153

2.5.2 Vnímaná vlastní účinnost učitelů a kolektivní vnímání účinnosti ...................... 156

2.5.3 Sociální dovednosti – možnosti jejich rozvíjení ................................................. 158

2.5.4 Videotrénink interakcí ve škole ........................................................................ 160

2.6 Individualizace v českém vzdělávacím systému ............................................................. 163

Václav Mertin

2.6.1 Obecnější souvislosti současného vzdělávání ...................................................... 163

2.6.2 Překážky ve vzdělávání ................................................................................... 164

2.6.3 Individualizace ve vzdělávání ......................................................................... 168

2.6.4 Požadavky budoucnosti ................................................................................... 171

3. Práce a ZaměStNáNí: ZměNy ve Světě Práce ....................................... 173

Milan Rymeš (ed.)

3.1 Sociálně-ekonomické změny a postoje k nové životní realitě ........................................ 173

Oldřich Mikšík

3.1.1 Sociálně-ekonomické změny a osobnost člověka ................................................. 173

3.1.2 Osobnostní specifika interakce s životní realitou po roce 1989 ............................ 175

3.1.3 Klíčové změny v základních postojích k životní realitě ....................................... 176

3.1.4 Nové nároky na strukturu psychické autoregulace osobnosti ................................ 183

3.2 Člověk v podmínkách proměnlivosti a změn ve světě práce ......................................... 185

Milan Rymeš

3.2.1 Proměnlivost práce, jejích podmínek a vztahů .................................................. 185

3.2.2 Nové pojetí pracovní kariéry ............................................................................ 189

3.2.3 Organizační změny ........................................................................................ 192

3.3 Hodnocení pracovníků ve výkonové společnosti .......................................................... 196

Irena Wagnerová

3.3.1 Současný přístup k problematice pracovního hodnocení ..................................... 196

3.3.2 Koncepce řízení výkonnosti .............................................................................. 197

3.3.3 Systémy hodnocení pracovní výkonnosti a řízení pracovní výkonnosti

v současnosti užívané v České republice ............................................................ 202

3.3.4 Současné a předpokládané trendy ..................................................................... 203

3.4 Role zaměstnávajících organizací ve vztahu práce–soukromí ........................................ 206

Gabriela Svianteková

3.4.1 Vymezení pracovně-rodinného konfliktu ........................................................... 206

3.4.2 Důvody pro implementaci opatření přátelských k rodině .................................... 208

3.4.3 Srovnání opatření využívaných v České republice a v ostatních zemích

Evropské unie ................................................................................................. 211

3.4.4 Bariéry ve slaďování pracovního a rodinného života .......................................... 212

3.4.5 Význam prorodinné orientace firemní kultury ................................................... 213

3.5 Trendy v rozvoji nároků na výkon profese policejního vyšetřovatele ............................. 216

Hedvika Boukalová

3.5.1 Vybrané nároky na profesi vyšetřovatele ............................................................ 216

3.5.2 Sociální a komunikační dovednosti .................................................................. 219

3.5.3 Vyšetřovatelské techniky a jejich rozvoj ve výkonu profese ................................... 220

ShrNutí ........................................................................................................................ 227

O autOrech ................................................................................................................ 230

Summary ...................................................................................................................... 233

lIteratura .................................................................................................................. 236

věcNý rejStřík .......................................................................................................... 251

jmeNNý rejStřík ....................................................................................................... 254

/ 9

Předmluva: ČlOvěk Na POČátku

NOv éhO tIS ícIletí

Poslední desetiletí minulého století a první desetiletí století stávajícího předsta

vují významnou periodu ve vývoji naší země a v životě všech občanů. Je to období výrazných změn, ba přímo zvratu všestranné povahy v důsledku politických, ekonomických a společenských posunů, které zasáhly do osudů lidí. Toto období znamenalo pro jedny ztrátu dosavadních jistot, hodnot a  cílů pro životní snahy, pro druhé žádoucí změnu životních podmínek, naplnění tužeb a možnost vlastní seberealizace.

S vnitřními změnami započatými počátkem 90. let minulého století souvisí také prolomení mnoha bariér spojených s geografickou propustností, s komunikační propojeností s  okolním světem, s  přenosem vědeckých poznatků, s  mnohostrannou ekonomickou mezinárodní spoluprací a s dalšími zásadními proměnami, a to se všemi příznivými, ale také nepříznivými doprovodnými jevy. V důsledku těchto výrazných změn a celkové proměnlivosti našeho prostředí došlo zcela přirozeně také k výrazným změnám životních cílů, hodnot, postojů a životního stylu u značné části naší populace, a v souvislosti s tím také ke změnám ve vzájemných vztazích a interakcích probíhajících v rodinách, ve školách, v zaměstnání, ve veřejných aktivitách a v politickém životě.

Pro psychologii a psychology různých specializací a zaměření bylo uplynulé dvacetiletí nesmírně bohatým zdrojem pro výzkumnou, poradenskou a expertizní činnost zaměřenou na člověka v měnícím se prostředí, na jeho vnitřní svět, vztahy a problémy související s procesem transformace společnosti a jím prostupujícími globalizačními vlivy. Svoboda pohybu, zajímavější příležitosti a nové výzvy bezesporu silně ovlivňují jedince a interpersonální vztahy, do nichž vstupuje. Z uvedeného pohledu je pak zajímavé, jak se proměňovaly jednak instituce, které se významně podílejí na vývoji jedince, na jeho harmonickém rozvoji a naplňování životních cílů, na udržování jeho fyzického i duševního zdraví, jednak jak se měnilo chování samotných aktérů v určitých věkových etapách jejich života, v rodinném prostředí, v zaměstnání, v nemoci i ve zdraví a v dalších běžných životních situacích.

Snahou kolektivu autorů této publikace je zachytit vývojové trendy, vystihnout, popsat a interpretovat některé specifické jevy a jejich souvislosti, které jsou součástí uvedených změn probíhajících v naší společnosti a ovlivňujících chování jednotlivců a skupin. Dílčí kapitoly monografie jsou seskupeny do tří širších tematických celků zaměřených na zdraví a životní styl, na proměny rodiny a školy a na změny ve světě práce.

Jedním z  ústředních témat naší monografie jsou otázky zdraví a  kvality života. Zdraví představuje od počátků lidské civilizace jednu z  nejvýznamnějších hodnot pro každého člověka, i když vnímání a hodnocení zdraví se může někdy i velmi podstatně lišit v různých populačních skupinách, neboť závisí na řadě okolností, mj. též na věku, pohlaví, vzdělání, zdravotním stavu a socioekonomickém statusu posuzovatelů. Podobně se proměňovalo ve vývoji lidské společnosti i vědecké pojetí zdraví: biomedicínský model, uplatňující se ještě v medicíně 20. století, v němž je s lidským tělem mechanicky zachá/ psychologické aspekty změn v české společnosti zeno jako se strojem, jehož poškozené součásti mohou být opravovány či nahrazovány jinými, byl nahrazen ve druhé polovině 20. století bio-psycho-sociálním modelem, jenž neznamená popření role biologických činitelů, ale rozšiřuje zásadně pohled na vztah mezi zdravím a nemocí o psychologické a sociální faktory. Bio-psycho-sociální model zdraví byl v průběhu dalšího vývoje ještě doplněn o dimenzi kulturní, spirituální a ekologickou.

Od doby, kdy před více než šedesáti lety, v roce 1948, zahájila Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, dále jen WHO) svoji činnost, zahrnuje její základní dokument, Constitution of the World Health Organization, mj. též jedno ze základních přání světové populace, vymezující nejvyšší dosažitelný standard zdraví jako jedno ze základních práv každé lidské bytosti bez ohledu na rozdíly v rasové či náboženské příslušnosti, politickém přesvědčení nebo ekonomických a sociálních podmínkách. Zdraví bylo v rámci tehdejší definice WHO chápáno holisticky, celostně, jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne pouze jako absence nemoci nebo slabosti. Během následujících desetiletí se však postupně ukázalo, že očekávaný rozvoj úrovně zdraví nepokračoval tak, jak se v prognózách odborníků WHO původně přepokládalo. I v rozvinutých zemích postupně začala narůstat všeobecná nespokojenost s úrovní zdravotnických služeb. Inves ticím do zdravotnické infrastruktury potřebným k  dosažení kvalitní preventivní, léčebné, rehabilitační a  podpůrné péče byla na národní i  regionální úrovni věnována menší pozornost, než bylo třeba. S rostoucí úrovní medicíny začaly stoupat náklady na zdravotní péči a rozdíly ve zdravotním stavu populace jak v rámci jednotlivých zemí, tak i mezi nimi se postupně prohlubovaly.

Bylo stále více zřejmé, že k dosažení cílů, vytyčených v ústavě WHO, bude zapotřebí nových cest, metod a přístupů. Tato zjištění vyústila v roce 1977 na Světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly) v rezoluci, stanovující zásadně novou strategii v péči o zdraví v podobě vize, shrnující celosvětově platné zásady, pravidla a podmínky dosažení a udržení nejvyšší možné úrovně zdraví během lidského života, nazvané Zdraví pro všechny (Health for All, zkráceně HFA). Součástí této rezoluce bylo též konstatování, že hlavními sociálními cíli vlád členských států WHO i WHO jako takové by mělo být dosáhnout pro všechny občany zemí celého světa do roku 2000 takové úrovně zdraví, jež by jim umožňovala vést sociálně a ekonomicky produktivní život.

Strategie Zdraví pro všechny z roku 1977, jež byla v roce 1999 doplněna a inovována další verzí této strategie, nazvanou Zdraví pro všechny v 21. století (Health for All in the 21

st

Century, zkráceně HFA 21), zpracovanou již do podoby regionálních strategií, je za

ložena na filozofii sociální spravedlnosti, solidarity a humanismu, vycházející ještě z ideálů Velké francouzské revoluce, pojímajících dostupnost zdraví a péče o ně jako integrální součást sociálního a ekonomického rozvoje lidské společnosti. Tyto základní principy jsou ovšem v různých státech akcentovány různým způsobem. Většina evropských států sice v zásadě vychází z těchto principů při uskutečňování organizace a financování zdravotní péče formou vládní či státní regulace zdravotnictví s využitím principu hromadné předplacené úhrady (zdravotního pojištění), a nikoli formou uplatnění pravidel volného trhu, ale cesty k hledání optimální podoby národního zdravotnictví jsou často velmi obtížné, jak je patrné nejen ve vývoji českého zdravotnictví, ale např. i při hledání nových cest k vylepšení fungování tržně uspořádaného zdravotnického systému USA.

Je zřejmé, že přes toto dlouhodobé proklamativní úsilí WHO i většiny vlád členských států se světové i národní zdravotnictví potýká s řadou problémů, jež ztěžují nebo v některých případech prozatím znemožňují naplnění všech cílů těchto strategií. Řada těchto

předmluva / 11

problémů je vyvolávána nebo přinejmenším významně ovlivněna obecnějšími příčinami, které jednak působí přímo na zdravotní stav populace, jednak na péči o něj především v podobě plánování a poskytování potřebných zdravotnických služeb – mj. postupující globalizací a jejími důsledky, ekonomickými krizemi spojenými s rizikem chudoby, klimatickými změnami, politickými i vojenskými střety a konflikty atd.

Mezi hlavní z  těchto problémů zdravotnictví patří růst nákladů na zdravotní péči, související nejen s rozvojem úrovně medicíny, ale též s jedním z jeho důsledků, tj. prodlužováním délky lidského života. S tímto trendem jsou spojeny též demografické změny – stárnutí populace a s ním související potřeba řešit stále více a většinou i stále závažnější zdravotní problémy. Dalším problémem jsou též stoupající nároky, požadavky a očekávání spotřebitelů zdravotní péče – pacientů a klientů, postupně se (zvláště v zemích střední a východní Evropy) prohlubuje také nedostatek lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků, odcházejících za vyšším výdělkem do zahraničí. Světové i národní zdravotnictví výrazně zatěžují též endemické a  pandemické nemoci, zvyšování počtu chronických onemocnění a některé nové a znovu se objevující nemoci.

Tyto a další důvody (mj. též změna struktury nemocí ohrožujících nejvíce lidskou populaci – od infekčních k neinfekčním chronickým souvisejícím se způsobem života a životním stylem, či vývoj pojetí zdraví od nepřítomnosti nemoci po well-being) vedly od 80. let 20. století nejen ke vzniku některých nových psychologických disciplín jako např. psychologie zdraví, ale též k důrazu kladenému na některá relativně nová témata, stojící na pomezí psychologie a medicíny. Jedním z těchto relativně nových mezioborových témat se staly otázky kvality života.

Naše monografie se proto též v  úvodní kapitole části věnované otázkám zdraví a život ního stylu zamýšlí nad příčinami vzniku a rychlého rozvoje zájmu o tyto otázky, přináší přehled informací o  hlavních etapách vývoje lidské společnosti, v  nichž byly nejprve ekonomické a politické, posléze i zdravotní a sociální souvislosti kvality života formulovány a zkoumány v kontextu vývoje života společnosti. Monografie uvádí příklady hlavních ekonomických, politických, zdravotních a sociálních programů a koncepcí, v  nichž byly otázky kvality života akcentovány, od počátečních podnětů anglického ekonoma a filozofa A. C. Pigou přes americké programy „The New Deal“, „The New Frontier“, „The  Great Society“, podněty Římského klubu, WHO a  dalších institucí. Podává přehled nejvýznamnějších českých prací věnovaných těmto otázkám, jakožto i přehled hlavních metod sloužících k měření kvality života, hodnocení některých nejvýznamnějších zahraničních i domácích studií a zaměřuje se speciálně na otázky kvality života ve vztahu ke zdraví (health-related quality of life – HRQOL). Součástí textu je také přehled vývoje nejvýznamnějších poznatků, metod, realizovaných studií atd., ale též hodnocení přístupů k získávání dat u výzkumů kvality života v oblasti zdraví, jež mohou být velmi odlišné, s důrazem na kvantitativní či kvalitativní metodologii.

Aktuálnost tématu vztahu kvality života a vybraných psychosociálních charakteristik osob s implantovaným kardiostimulátorem je dána mj. skutečností, že kardiovaskulární onemocnění (KVO, tj. nemoci srdce a  cév) jsou stále nejčastější příčinou nemoci a úmrtí lidí ve většině zemí rozvinutého světa, zvláště v oblasti Evropy a severní Ameriky. Využívání kardiostimulačních systémů se proto záhy stalo samozřejmou součástí moderní medicíny 20. a 21. století při léčbě poškozených funkcí srdce. Je tomu tak již od roku 1958, kdy byl ve Švédsku poprvé pacientovi implantován plně funkční kardiostimulátor. Ve druhé polovině 20. století došlo k velmi dynamickému vývoji kardio stimulačních / psychologické aspekty změn v české společnosti systémů především z hlediska rychlého zdokonalování jejich funkčních vlastností, včetně „uživatelského komfortu“. Úspěšnost implantace kardiostimulačních systémů byla zpočátku posuzována především z hlediska střední délky života (dožití) pacientů po implantaci, v posledních přibližně 10–15 letech však lékaři ve spolupráci s psychology využívají i možností hodnocení úrovně a struktury kvality života těchto pacientů. Součástí tohoto zpracovaného tématu jsou výsledky prospektivní, otevřené studie zaměřené na sledování kvality života a  vybraných psychosociálních proměnných (sociální opory, depresivity a lokalizace kontroly) u souboru 250 pacientů, kteří podstoupili primoimplantaci kardiostimulačního systému, podepsali informovaný souhlas, byli schopni vyplnit dotazník kvality života a další psychologické metody a bylo možno předpokládat, že v jejich případě bude uskutečnitelná kontrola za 6–10 týdnů od implantace kardio stimulátoru. Výsledky prokázaly některé významné změny ve sledovaných psychosociálních charakteristikách, jakož i celkovou prospěšnost implantace kardiostimulačních systémů z hlediska perspektivy jejich dalšího života.

Významným tématem je kvalita života chronicky nemocných se zvláštním zaměřením na problematiku diabetu. Rozsáhlá a etiologicky i symptomatologicky heterogenní skupina chronických onemocnění představuje pro pacienty značnou zátěž nejen z hlediska aktuálního zdravotního stavu, ale i jeho prognózy, dopadů na životní styl a osobní pohodu, přítomnost bolesti a různých úrovní diskomfortu, které jsou s jejich obvykle dlouhodobým průběhem spojeny. Jedním z nejrozšířenějších chronických onemocnění je diabetes mellitus (DM, česky cukrovka), jež ve spojení s obezitou představuje vzhledem k  dynamicky se zvyšující prevalenci jeden z  nejvýznamnějších zdravotních problémů současnosti. V literatuře se v této souvislosti hovoří o dvou souvisejících epidemiích, které ohrožují nejen pacienty, ale i zdravotnické systémy především ekonomickými náklady na léčbu.

Základní informace o podstatě diabetu 1. a 2. typu, o hlavních souvisejících zdravotních komplikacích a o specifičnostech jejich behaviorálních a psychosociálních souvislostí včetně možností sledování kvality života diabetiků jsou doplněny informacemi o  nejvýznamnějších dosud realizovaných zahraničních i  domácích studiích. Původní empirická studie představuje design, postup realizace a  výsledky šetření zaměřeného na sledování kvality života, sociální opory a depresivity u souboru 208 pacientů DM 1. a 2. typu.

Jednou z  hlavních součástí životního stylu je kromě nutričních zvyklostí (výživy), fyzické aktivity (pohybu), osobní pohody ve smyslu well-being včetně schopnosti zvládat zátěž a stres a schopnosti čelit riziku závislostí všeho druhu též sexualita, respektive sexuální chování. Přehled trendů v  sexuálním chování a  postojích k  sexualitě české populace na přelomu 20. a 21. století vychází z bohatého empirického materiálu, který poskytuje v  ČR ojedinělá série šetření sexuálního chování, opakující se od roku 1993 v  pětiletých intervalech vždy u  reprezentativního vzorku české populace starší 15  let. Vzhledem k tomu, že podle dostupných informací nebylo dosud v žádné jiné zemi provedeno podobně koncipované periodické šetření využívající stejné či obdobné metodiky, zatím nejsou k dispozici srovnatelná data o trendech v sexuálních aktivitách obyvatelstva z jiných států, i když jednorázové výzkumy se ve vyspělých zemích v minulosti uskutečnily. Zachyceny jsou hlavní změny v sexuálním chování a postojích k sexualitě jak v jeho běžné, přirozené podobě, tak v oblasti komerčního sexu, změny v legislativě vztahující se k sexualitě a vývojové trendy v oblasti sexuální delikvence.

předmluva / 13

Předmětem zájmu v této souvislosti je i období zahajování partnerských sexuálních aktivit, vývoj extramatrimoniálních (mimomanželských) styků, tendence k promiskuitě, používání antikoncepce a s tím související vývoj počtu interrupcí, stejně jako vývoj sexuál ních poruch a výskyt zkušeností se sexuálním zneužíváním v dětství a se sexuálním násilím. Mimo zájem nemůže zůstat ani vývoj homosexuálního chování a postojů v souvislosti se změnami sexuálního chování s  ohledem na rizika vyplývající z  HIV/AIDS. Celkově lze shrnout, že výsledky provedených studií potvrdily, že v sexuálním chování české populace došlo k některým významným změnám např. v oblasti používání antikoncepce, na druhou stranu je však možno na základě výsledků těchto šetření vyvrátit některé často opakované mýty (mj. o snižování věku prvního pohlavního styku nebo o zvyšující se promiskuitě obyvatelstva). Ukázalo se též, že postoje české populace k sexualitě patří ve světě k nejliberálnějším.

Jedno z nejvýznamnějších zdravotních rizik současnosti představuje obezita, která je spojena s řadou chronických neinfekčních onemocnění (mj. např. s KVO, poruchami lipidového metabolismu či s diabetem). Celosvětová epidemie obezity nepostihuje pouze bohaté v podobě specifické „nemoci z nadbytku“, ale postihuje stále více i nízkopříjmové skupiny populace. Zvlášť naléhavým tématem, kterému věnují odborníci pozornost, je problematika dětské obezity, respektive psychologické aspekty dětské obezity. Období dětství je totiž kritickou vývojovou fází, během níž se utvářejí jídelní zvyklosti a postoje k jídlu, jež se mohou stát pevnou součástí osobnosti. Podle dostupných údajů čelí asi 15 % amerických dětí riziku nadváhy a dalších přibližně 15 % dětí je obézních, v Evropě má podle některých údajů nadváhu až 20 % dětí. Také v ČR, kde situace zatím není tak závažná, se zvyšuje podíl dětí s nadváhou a obezitou zejména ve školním věku. Částečně je tato situace ovlivněna také dřívějším spíše pozitivním či tolerantním postojem české společnosti k  nadváze dětí, chápané často jako jeden z  projevů dostatku a  blahobytu. Obezitu dětí je však třeba chápat jako multikauzální jev ovlivňovaný jak vlastní osobností dítěte (mj. úrovní a vývojovými trendy sebepojetí, intelektu, emocionality, motivace atd.), tak sociálními vlivy (vliv rodičů, postoje vrstevníků, učitelů a dalších pro dítě významných osob, etnické, kulturní a  lokální vlivy, působení hromadných sdělovacích prostředků, zejména dětských lifestylových časopisů a  populárních dětských televizních pořadů). Výsledky ukazují, že zejména role rodičů je v této oblasti zásadní, neboť rodiče zajišťují a podstatně ovlivňují vznikající nutriční zvyklosti dítěte, ale předávají prostřednictvím procesů identifikace, interiorizace a sociálního učení zastávané vlastní postoje, hodnoty, zájmy, emoce, motivy a životní cíle (včetně způsobu a dynamiky jejich naplňování) svým dětem. V současnosti proto zásadně vzrůstá význam léčebných a preventivních programů směřujících k formování zdravých jídelních a pohybových návyků v rámci utváření zdravého životního stylu.

Významnou složku kvality života v kontextu měnící se společnosti 21. století představuje též zajištění zdravého a bezpečného pohybu všech jejích členů. Podle některých názorů, prezentovaných často spíše v podobě mediálně předávaných mýtů, představují vyšší věkové skupiny populace, senioři, jako účastníci dopravního provozu zvláště rizikovou skupinu. Relevantní statistické údaje a výsledky dosud známých studií umožňují seriózní zamyšlení nad možnostmi posílení bezpečnosti dopravní mobility starších osob.

Je zřejmé, že výkonnost každého člověka klesá již po dosažení 30. roku jeho života. Vysoké počty dopravních nehod zaviněných mladými řidiči na druhou stranu ukazují, že nehodovost není pouze otázkou výkonnosti vycházející z optimálních tělesných a du/ psychologické aspekty změn v české společnosti ševních funkcí. Emoční, sociální a osobnostní charakteristiky mohou v této souvislosti často sehrát významnější roli než pouhá výkonnost. Typický starší řidič se podle odborné literatury účastní dopravního provozu přiměřeněji svým skutečným schopnostem, jezdí celkově méně a pomaleji než dříve, méně často mění jízdní pruh, častěji brzdí a méně zrychluje než mladší řidiči. Počíná si tedy většinou zodpovědněji a jeho dopravní chování bývá předvídatelné. Podmínky bezpečné dopravní mobility starších účastníků dopravy musí však samozřejmě počítat s určitým útlumem tělesných, smyslových, psychomotorických i rozumových funkcí, jakož i s celkovými změnami fungování organismu a odlišnými kompenzačními možnostmi stárnoucího člověka. Existující studie nabízejí přehled hlavních příčin nehod a úrazů, možnosti hodnocení rizika v dopravním chování, jakož i postupy, procedury a metody vylaďování duševní a tělesné kondice starších účastníků dopravního provozu. Významná je též role edukačních programů sloužících k prohloubení náhledu na vlastní schopnosti, zejména těch řidičů, kteří mají i ve vyšším věku více zaviněných nehod. Stárnutí je třeba se v zájmu bezpečné dopravní mobility naučit chápat konstruktivně, ve smyslu procesu aktivní adaptace včetně uvědomění si jak určitých úbytků tělesných i  duševních funkcí, tak i  umění využití kompenzačních, eventuálně i selektivně optimalizačních možností pramenících ze získaných dlouholetých zkušeností.

V druhém tematickém celku monografie jsou soustředěny kapitoly zaměřené na některé aspekty proměn, kterými v minulém období prošly rodina a škola. Je chronicky známo, že obě prostředí jsou nezastupitelná v procesu socializace lidského jedince, tedy v procesu vytváření obrazu dítěte o světě, v procesu formování postojů, hodnot a mravních zásad, v procesu, jehož součástí je mimo jiné utváření osobnosti dítěte či mladistvého jedince. Zásadní problémy, které se týkají rodiny a školy, vytvářejí nepřebernou paletu témat, v nichž se významně projevují změny okolního světa.

Interakce dospělých a dětí je v pedagogické, vývojové a sociální psychologii „silným“ tématem, na nějž je nahlíženo různými pohledy psychologických přístupů či teorií. Tato problematika se objevuje často jako jedna z  klíčových otázek pedagogiky či filozofie výchovy a odraz jejich konkrétního řešení lze sledovat v pedagogicko-psychologických kontextech a praktických edukačních souvislostech. Edukační praxe sama předkládá řadu aktuálních otázek, které ke svému zvládnutí potřebují využít psychologické poznatky.

Otázky výchovy a vzdělávání jsou tak nevyčerpatelným pramenem pro psycho logické úvahy, přinášejí stále nová či staronová témata a náměty pro výzkum i praktické aplikace. Žádný takový pokus se však neobejde bez určitého důrazu na jistý úhel pohledu, protože postihnout výchovu jako celek se jen těžko může podařit s ohledem na její šíři i mnohonásobnou a  vzájemně provázanou podmíněnost a  složitost působících a  vzájemně se ovlivňujících proměnných. Měnící se společenské podmínky a vztahy ovlivňují mezilidské interakce, které dostávají nové impulzy a do jisté míry se tak mění jejich formy i projevy. Relevantně ke kontextu výchovy a vzdělávání připomeňme kupříkladu postupnou demokratizaci vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi učiteli a žáky. V rodinách i školách současné doby můžeme sledovat do jisté míry odlišné a jistě široce rozrůzněné projevy vzájemných vztahů. Charakteru těchto proměn, jejich projevům i námětům k jejich využití ve prospěch rozvoje dítěte je proto věnována nezbytná pozornost.

Výchova a vzdělávání souvisejí s procesy socializace a individuace lidského jedince.

Vzdělávání je součástí celoživotního procesu začleňování člověka do společenských vztahů, zvlášť intenzivně a systematicky se odehrává v dětství a dospívání, má základní význam pro sociální status jednotlivého člena společnosti, souvisí s jeho společenskou prestiží,

předmluva / 15

je předpokladem rozvoje společnosti. Obsah i formy vzdělávání se však proměňují, zřetelně se objevují také nové požadavky – např. individualizace ve školním vzdělávání dětí. Jak uvádí autor jedné z kapitol: „Potřeba výraznější diferenciace a individualizace vystoupí do popředí ve chvíli, kdy se škola jednoznačně zaměří na splnění vzdělávacích cílů. V té chvíli bude zapotřebí hledat způsoby, jak všechny děti naučit, a nejen jak je učit, v té chvíli se musí intenzivně hledat způsoby, jak individualizovat.“

S  jednoznačně relevantním požadavkem vzdělání pro všechny děti je třeba říci, že jde o nesmírně náročný úkol vzhledem k tomu, že jednotlivé děti nejsou stejné a nemají stejné předpoklady, nepřicházejí ze stejných socioekonomických a kulturních podmínek, jejich rodiče nemají stejné cíle naplnění života, nesdílejí stejné hodnoty. Plnění uvedených rozmanitých požadavků předpokládá vytváření adekvátních podmínek. Zdá se, že se to daří u zdravotně postižených dětí. To ale nestačí, je třeba vyjít vstříc ve všech ohledech individuálně specifickým vzdělávacím potřebám dětí. Podporuje to i  skutečnost, že se objevují fenomény související s proměnami naší společnosti a jejich aktuálními projevy – např. výchova dětí v dvojjazyčném prostředí, děti z jiných kultur a společností navštěvující české školy aj.

Měnící se společenské podmínky a následně i nároky společnosti na vzdělávací instituce s sebou nesou samozřejmě i nové nároky na učitele. Je nutné zabývat se nejen pojmenováváním nových požadavků, ale také tím, jak učitelům pomoci posilovat a rozvíjet profesní kompetenci a osobní kvality. Formulovat konkrétní a užitečnou pomoc učitelům není zdaleka tak snadné, jak by se na první pohled zdálo. Představíme jeden z možných přístupů, který může poskytnout výkladový rámec zvyšování kompetencí učitele.

Stejně, jako školní prostředí prochází celou řadou výrazných proměn, se objevují změny i  v  rodinách, ve vztazích mezi dospělými (partnery) a  mezi dospělými (rodiči) a dětmi. Je tedy potřebné zaměřit se na charakteristiku současné rodiny s akcentem na partnerství, manželství i rodičovství. Partnerské vztahy jsou reflektovány jako široký pojem, který se týká soužití dvou jedinců včetně jedinců homosexuálních. Manželství pak je partnerstvím, jež je společností již nějakým způsobem (příkladně církví, státem, rituálem) legalizováno, ale stále se nemusí jednat o společenství, ve kterém jsou přítomny děti. Rodičovství je trvalý vztah mezi dítětem a jeho pečovateli, přičemž lze rozlišit rodičovství biologické a rodičovství psychosociální. Vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi jsou nahlíženy prostřednictvím způsobů či stylů výchovy otce a matky.

Pravděpodobně každá psychologická koncepce zvažuje podíl dospělých na vývoji a  rozvoji lidského jedince. Zdá se, že akcentování významu role dospělého ve vývoji dítěte jde napříč všemi psychologickými směry a přístupy k člověku a jeho vývoji. Bez dospělého není možné, aby adekvátně proběhly procesy socializace a individuace jedince, bez dospělého se neobejdou edukační procesy. Proto dítě potřebuje dospělé v dětství i dospívání. Je však stejně tak zřejmé, že každý dospělý nehraje v životě dětí či dospívajících stejnou roli, nemá stejný význam pro výchovu či vzdělávání.

Edukační působení dospělých rozhodně není jednosměrné, výrazný je právě interaktivní charakter výchovy, dospělý působí na dítě, dítě působí na dospělé a to vše je ovlivněno prostředím, ve kterém k interakci dochází (Bronfenbrenner, 1996). Vzájemné působení lze sledovat v rodinné i školní interakci a komunikaci.

Rodinné a školní prostředí nabízí dítěti „důležité dospělé“, kteří zastupují důležité instituce – rodinu a školu. V rodinném prostředí jde o matku a otce, ve školním prostředí jsou to učitelé. Jejich místo ve vztahu k vývoji a rozvoji dítěte však reflektujeme / psychologické aspekty změn v české společnosti jako velmi odlišné, což je zejména určováno prostředím, ve kterém se odehrává, a jeho psychologickými charakteristikami, jeho cíli a úkoly, jeho místem v životě lidského jedince. Mezi záměrným i nezáměrným působením rodičů a učitelů jsou patrné zásadní rozdíly. K nejvýrazněji se projevujícím patří nepochybně to, že působení učitele je spjato s požadovanou profesní kompetencí. Příprava na naplňování učitelské profese je u nás náročná na odborné, didaktické a další profesní dovednosti (dokladují to naše všechny platné zásadní školské dokumenty). Rodinné prostředí je charakterizovatelné zase primárností svého působení, intimitou a emocionalitou působení otce a matky.

Jinak řečeno – učitel je profesionál, rodič jím v tomto smyslu není; učitel je pro edukační působení důkladně institucionálně připravován, rodič nikoliv; ve školním prostředí působí několik učitelů na jednoho žáka, ale v prostředí rodiny jde o působení zpravidla jedné matky a jednoho otce; ve škole učitel pracuje s jednotlivcem, který je členem školní třídy, v rodině jsou vrstevnické vztahy specifické tím, že jde o vztahy sourozenecké.

Koncept důležitého dospělého je třeba chápat flexibilně v tom smyslu, že jím není jen rodič a učitel. Rodiče a učitelé jsou důležití dospělí zastupující či představující specifické prostředí, zvláštní společenské instituce, které se ve vývoji jedince zpravidla objevují a významně v něm působí a také se proměňují. Vedle toho, s ohledem na interaktivní charakter všech edukačních procesů a vztahů, si děti i dospívající vybírají „své důležité dospělé“, kteří jsou významnými z hlediska jejich individuálního vývoje. Mohou se jimi stát dospělí z širší rodiny (prarodiče, strýcové, tety aj.), dospělí z jiného sociálního prostředí – např. sportovní trenéři, vedoucí zájmových kroužků, ale také známí a přátelé rodičů. Mohou to však být i starší sourozenci či starší kamarádi dětí a dospívajících.

Na jedné straně interaktivní charakter edukačních procesů a vztahů, ve kterém hrají významnou roli dospělí i děti, kde je důležitou proměnnou společenské a rovněž konkrétní edukační prostředí, na straně druhé koncept „důležitého dospělého“ dává praxi výchovy a  vzdělávání jedinečnou možnost kompenzace. V  případě méně příznivých podmínek pro edukační působení určitých dospělých lze počítat s kompenzací příznivějším působením jiných dospělých. Konkrétně máme na mysli situace, kdy se např. v rodinném prostředí objeví komplikované vztahy jednoho z rodičů s dítětem, je možné kompenzační působení druhého rodiče nebo jiného dospělého člena rodiny (babička, dědeček, strýc, teta aj.), který zabraňuje nebo zmírňuje nepříznivé dopady na vývoj dítěte, na jeho sociální či emocionální rozvoj a jiné složky osobnosti. Stejně tak je možné a ve školní praxi běžné, že edukační působení jistého učitele u určitého žáka může vyvolávat nepříznivé reakce, nechuť žáka k učení či dokonce obavy a strach ze školy. Jiný učitel může svým přístupem k žákovi kompenzovat takové individuálně problematické působení. Domníváme se, že je to možné nejenom v rámci jednoho edukačního prostředí, ale lze uvažovat o vzájemné kompenzaci mezi všemi důležitými dospělými v sociálním a edukačním světě dětí a dospívajících. V psychologických souvislostech počítáme s tím, že edukační působení představuje optimalizující činitel vývoje dítěte. Avšak ne každé výchovné působení je příznivé pro každé určité dítě, ať už uvažujeme o edukačních aktivitách otce, matky, učitelů. Jde o stále živou a stále opakovaně řešenou problematiku v jakémkoli vývojovém období. Ukazují to praktické zkušenosti působení rodičů, učitelů, případy poradenské praxe, stejně jako výsledky různých výzkumů (některé odezní v dalších částech textu). Poznatky uvedené ve druhém tematickém celku mají podpořit cesty úvah i poukázat na možné konkrétní náměty ve prospěch adekvátního vývoje a rozvoje našich dětí a dospívajících.

+


předmluva / 17

Změny, které se v posledních dvaceti letech odehrály ve světě práce, patří k nejvýraznějším změnám v životě současníků. Příčinou takového mnohdy dramatického vývoje je kumulace působení četných faktorů daných nejen politicko-ekonomickými změnami v naší zemi, v jejichž důsledku se začal mimo jiné intenzivně rozvíjet soukromý sektor, ale také technologickými změnami, odlišnými přístupy k  organizaci práce, otevřením naší ekonomiky světu, působením zahraničních firem v  našem prostředí, zvyšující se konkurencí na trhu práce apod. Značné množství lidí změnilo svou původní profesi, muselo akceptovat požadavek na vyšší výkonnost a pracovní flexibilitu, na odlišné pracovněprávní vztahy, na dočasnost práce, na riziko nezaměstnanosti a  další zcela nové skutečnosti. Těmto problémům je věnován třetí tematický blok monografie pojednávající o proměnách, které zasáhly značnou část naší dospělé populace.

V průběhu takových zlomových period či vývojových mezníků se výrazně projevuje význam psychického založení jedinců pro proces vyrovnávání se se změnami životních podmínek. Schopnost aktivně se vpravovat do nově vzniklých životních podmínek umožňuje rychle se orientovat v nové životní realitě a rozvíjet aktivity směřující k využití nových možností k vlastnímu rozvoji a seberealizaci. Uvedené skutečnosti se markantně projevily u lidí, kteří byli schopni změnit zaměstnání, dosavadní profesní orientaci a opustili tradiční zaměstnaneckou pozici. Provedené výzkumy zaměřené na některé aspekty životní reality prokazují úroveň nespokojenosti zkoumané populace v závislosti na vnímání a interpretaci probíhajících společenských změn. Je zřejmé, že proces mnoho stranných společenských změn klade nároky na překonávání tradičních zvyklostí, na osvojování si nových sociálně-ekonomických podmínek, na přijetí požadavků na výkon profese a na naplnění nových možností profesionální seberealizace. Společenské přeměny se výrazně dotýkají osobnosti člověka a kladou nároky na jeho adaptabilitu, flexibilitu a zvládnutí dynamiky života v měnících se či nových podmínkách.

Uplynulá dvacetiletá perioda významně proměnila také svět práce, a  to dvěma výraznými vlivy. Jednak to byla fáze ekonomické transformace, jednak to bylo pronikání a působení globalizačních vlivů se svými dopady a účinky. Uvedené skutečnosti se promítly ve světě práce, mimo jiné některými trendy ovlivňujícími vztah zaměstnanec–organizace, způsob a  místo vykonávání práce, rozvoj profesní kariéry a dynamiku změn prováděných v organizaci. Je zřejmé, že uvedené a další skutečnosti přinášejí na jedné straně nové možnosti a příležitosti, na straně druhé však i nevýhody a rizika. Z hlediska profesního zaměření pracovníka je kladen větší důraz na pracovní flexibilitu zeslabující vyhraněnou profesní specializaci, vyžadována je větší výkonnost a ochota více časově participovat na cílech organizace. Ve vztazích zaměstnanec–organizace je více volnosti. Organizace negarantují dlouhodobé zaměstnání a zaměstnanec není příliš vázán loajalitou k organizaci. Pracovníci jsou častěji zaměstnáváni dočasně nebo na dílčí úvazek. Moderní technologie umožňují vykonávat práci mimo organizaci. Současné pojetí kariéry je dynamičtější, neznamená jen vertikální vzestup, ale jeho součásti jsou i poziční sestupy a periody, kdy je člověk bez práce nebo se přeškoluje na jinou profesi.

Specifickým problémem je dynamika rozvoje organizací, jejíž součástí jsou změny různého druhu a intenzity, mnohdy v průběhu krátkých časových intervalů. Implementace změn spojená se změnou pracovních nároků, či dokonce profesního zaměření, se změnou systému komunikace v organizaci nebo se změnou firemní kultury představuje značné psychické nároky na pracovníky všech úrovní v  organizaci. Jejich zavedení a  úspěšná / psychologické aspekty změn v české společnosti aplikace je však předpokladem pro schopnost organizace obstát ve střetu s konkurencí stejně jako pro zaměstnance obstát na trhu práce.

Předchozí charakteristiku změn v pracovní sféře specifikuje jeden výrazný rys, kterým je důraz na výkon a s tím související hodnocení pracovníků. Důraz na produktivitu, úspěšnost organizace a její konkurenceschopnost je výrazným trendem zaměřeným na konkrétní a  pokud možno měřitelné výsledky. Řízení výkonnosti představuje způsob řízení organizace a vedení zaměstnanců spočívající ve stanovení cílů poměřovaných kvantitativními ukazateli. Předpokladem je formulování jasných cílů organizace, jejích součástí i zaměstnanců. Integrální součástí řízení výkonnosti je hodnocení pracovníků, které je v podmínkách našich i zahraničních organizací na kvalitativně různorodé úrovni.

Hodnocení pracovníků, má-li být kvalitní a  plnit svou funkci, je náročný proces vyžadující důkladnou přípravu. V souvislosti s řízením výkonnosti je žádoucí, aby poskytovalo kontinuální zpětnou vazbu, probíhalo podle jasně stanovaných kritérií, bylo propojeno na systém kompetencí a navazovalo na odměňování, stanovení směrů dalšího rozvoje pracovníků nebo na jejich pracovní postup. Specifickým problémem pak je volba a příprava vhodných hodnotících metod, metodika hodnocení a proškolení hodnotitelů. Provedená šetření v našich organizacích poukazují na značnou kvalitativní nevyváženost úrovně pracovních hodnocení.

Požadavky kladené na výkon pracovníků, pracovní angažovanost v organizaci, časté služební cesty v tuzemsku i v zahraničí, mimořádné pracovní zátěže a další stresující podmínky vedou k situaci, kdy se pracovník dostává do nesouladu s časem potřebným pro rodinu a její požadavky. Také rodina má své požadavky a vytváří zdroje napětí v závislosti na pracovním vytížení životního partnera, na počtu a stáří dětí, na možnostech zajištění péče o děti apod. Důsledkem takové situace jsou střety, negativní emoce, interpersonální konflikty a četné nepříznivé stavy, které se navzájem přenášejí z pracovního prostředí do rodiny a  naopak. Uvedené okolnosti bývají zdrojem pracovně-rodinného konfliktu a vyvolávají napětí v rodině, snižují celkovou spokojenost a životní pohodu.

Řada organizací – spíš však zahraničních než domácích – přijala a aplikuje některá opatření, jejichž cílem je eliminovat pracovně-rodinné konflikty, stabilizovat zaměstnance, kteří by jinak v důsledku neustálých střetů požadavků pracoviště a rodiny změnili zaměstnání. K opatřením, která organizace využívají, nejčastěji patří: flexibilita pracovní doby, firemní zajištění péče o děti, různé formy rodičovské dovolené, zpřístupnění některých sociálních služeb a  podpůrná či poradenská opatření sloužící ke zvládnutí rodinných povinností. Jako nejefektivnější se ukazuje soubor opatření projevujících se komplexně ve firemní kultuře, zahrnující celkově projevovanou podporu organizace, pochopení nadřízených a spolupracovníků.

Vliv zmíněných společenských změn spolu se zvyšujícími se nároky na pracovní aktivitu, dopady organizačních změn, obměňující se technologie a nové pracovní postupy se dotýkají řady profesí. Tyto uvedené a další vlivy se projevují jako změny v nárocích na výkon profese. Jako ilustrace zvyšování profesních nároků může posloužit v  textu využitý příklad profese policejního vyšetřovatele, jehož výkon je ovlivňován jak některými obecnými požadavky, jako je důraz na pracovní výkon, vyžadování operativní flexibility v reakci na měnící se podmínky práce apod., tak řadou specifických požadavků, týkajících se rozšiřování odborných znalostí, sociálních a komunikačních dovedností apod. Stěžejním problémem v případě policejního vyšetřovatele je osvojení moderních technik vyšetřování, jejich jednotlivých fází a postupů. S tím však souvisí i měnící se nároky na       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.