načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: První třídou bez pláče - Tereza Beníšková

První třídou bez pláče

Elektronická kniha: První třídou bez pláče
Autor: Tereza Beníšková

Máte doma nedočkavého prvňáčka a rádi byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první třídy? Asi všichni rodiče by chtěli svého potomka provést první třídou bez větších problémů ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 168
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1906-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Dětská psycholožka poskytuje rady týkající se výběru školy, zápisu, školní zralosti dítěte, odkladu povinné školní docházky, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, zvládnutí nového prostředí, učení, trávení volného času, řešení kázeňských přestupků atd. Věnuje se netypickým situacím, kdy jdou do školy dvojčata či trojčata, handicapované dítě. Popisuje, jak postupovat pokud nastanou problémy se čtením, psaním, počítáním, poruchami řeči. Věnuje se i problémům při nesoustředěnosti, agresivitě, šikaně, hyperaktivitě či naopak dětem s pomalým tempem. Rady rodičům, jak usnadnit dětem nástup do první třídy a provést je prvním školním rokem bez větších problémů.

Popis nakladatele

Máte doma nedočkavého prvňáčka a rádi byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první třídy? Asi všichni rodiče by chtěli svého potomka provést první třídou bez větších problémů a maximálně mu usnadnit tento přelomový rok. Skvělým rádcem a pomocníkem po celý první školní rok vám může být právě kniha První třídou bez pláče. Seznámí vás s úskalími, která vás čekají při vstupu dítěte do školy, upozorní na náročné situace (nové prostředí, noví kamarádi, nároky na soustředění, vyrovnávání se s pozicí ve třídě, v kolektivu, seznámení s učitelem apod.). Dozvíte se, jak s dítětem pracovat, jak mu zjednodušit situaci, jak ho připravit na vstup do školy, na první den, první vysvědčení, jak ho (ne)zatěžovat mimoškolní činností, jaký zvolit denní režim a mnoho dalšího.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Tereza Beníšková - další tituly autora:
První třídou bez pláče První třídou bez pláče
 (e-book)
Když dítě lže Když dítě lže
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Mgr. Tereza Beníková

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3081. publikaci

Odpovědná redaktorka Dana Trojáková

Sazba a zlom Milan Vokál

Počet stran 168

Vydání 1., 2007

Vytiskla tiskárna PB tisk

Prokopská 8, Příbram 6

Š Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Photo Š isifa.com

ISBN 978-80-247-1906-1

Mgr. Tereza Beníková

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3081. publikaci

Odpovědná redaktorka Dana Trojáková

Sazba a zlom Milan Vokál

Počet stran 168

Vydání 1., 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Photo Š isifa.com

ISBN 978-80-247-1906-1 Obsah ÚVOD............................................7

PŘED NÁSTUPEM DO KOLY.............................9

Výběr koly ......................................9

Zápis do koly ...................................14

Co má umět budoucí prvňáček (kolní zralost)...............17

Vyetření kolní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně . . . 21

Odklad povinné kolní docházky .......................24

Předčasné zakolení ...............................28

KOLA ZAČÍNÁ.....................................33

První kolní den ..................................33

Učitel.........................................36

Spoluáci ......................................39

Denní reim prvňáčka ..............................41

Domácí úkoly, domácí příprava do koly ..................47

Postoj rodiny ke kole ..............................53

Mimokolní činnost krouky, koníčky, volný čas.............56

Třídní schůzky ...................................63

Řeení kázeňských přestupků .........................64

Známky a vysvědčení ..............................67

Prázdniny ......................................80

NETYPICKÉ SITUACE .................................85

Kdy jdou do koly dvojčata či trojčata ...................85

Intelektově mimořádně nadané dítě .....................96

Handicapované dítě ..............................104

5

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE

verze osvit 1, Tuesday, 18th September, 2007


KDY NASTANOU PROBLÉMY..........................107

Potíe se čtením .................................107

Potíe se psaním.................................115

Píe levou rukou .................................122

Potíe s počítáním................................125

Řeč .........................................132

Nesoustředěnost, časté zapomínání ....................140

Hyperaktivní dítě ................................143

Pomalé psychomotorické tempo ......................146

Agresivita .....................................150

ikana .......................................153

JINÉ VARIANTY VZDĚLÁVÁNÍ ..........................159

Alternativní koly ................................159

Domácí vzdělávání ...............................162

LITERATURA .....................................167

6

edicePRO RODIČE


Úvod

Milí čtenáři,

následující řádky by vás měly provést začátkem kolní docházky a prvním

kolním rokem vaich dětí.

Vstup dítěte do koly je důleité období. Z dítěte se stává kolák, u je víc ne

dřív zapojeno do institucí mimo rodinu. Nástup dítěte do koly se dotkne

i vech ostatních členů rodiny.

Přeji vám, aby vstup dítěte do koly byl pro ně i pro vás vydařený. Aby se dí

těti ve kole líbilo a dařilo, z vás aby byli pyní rodiče a aby se vám povedlo

dobře zvládnout drobné i větí problémy, které s sebou kolní docházka při

náí.

Tereza Beníková

7

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČEPřed nástupem do koly

Výběr koly

Je dobře, e je moné kolu pro dítě vybírat. Někde sice připadá v úvahu

prakticky jen jedna kola (např. na vesnici), ale jinde se rozhodovat dá. Jedna

kola větinou to je ta nejblíe bydliti je pro dítě tzv. spádová. Do této

koly dítě přijmout musí. V ostatních kolách záleí na řediteli koly, zda dítě

přijme či ne. Ale větina kol bojuje o áky, protoe za kadé dítě dostane od

státu víc peněz, take dítě nejspí vezmou i do nespádové koly. Některé

koly, kterým by jinak hrozil zánik, mají dokonce náborový příspěvek pro

zapsané děti.

Jednotlivé koly se od sebe lií v mnoha věcech velikostí, různými vzděláva

cími programy, zaměřením, přístupem k dětem, sloením učitelského sboru...

Při výběru vhodné koly pro dítě by si měli rodiče promyslet, co je pro ně nej

důleitějí. Větinou nejde mít vechno. Málokdo má za rohem kolu snů,

kde učí jen učitelé, kteří to s dětmi umí a jejich práce je baví, mají u dětí auto

ritu, nebojí se experimentovat, ale na druhé straně jsou na děti nároční a děti

se ve kole hodně naučí. Kde ve kole vládne přátelská atmosféra, ve třídách

je malý počet dětí, kola je výborně vybavená, má vlastní bazén a hřitě, roz

ířenou výuku cizích jazyků, je učí rodilí mluvčí. Kde se klade důraz na pro

pojení kolních vědomostí s běným ivotem, kola pořádá zajímavé výlety

a exkurze, nabízí mnoho lákavých zájmových krouků a neplatí se kolné...

9

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE

1


Co by se mělo brát při výběru koly v úvahu? Předkládané body jsou jen nápady k zamylení. Rozhodně není moné zohlednit najednou ve, co je zde vyjmenováno. Pro kadého je navíc podstatné něco jiného. n Vzdálenost koly od místa bydlitě, způsob dopravy do koly

U malého dítěte by kola neměla být příli daleko, cestování vyčerpává

a zabírá dost času. Je lepí, kdy prvňáček nebude muset do koly dojídět

(ale pokud ostatní výhody koly převáí, tak je dojídění zvládnutelné),

kdy nebude muset sám přecházet hodně frekventovanou silnici atp. n Budou do koly chodit nějaké známé děti, nějací kamarádi?

Přítomnost známých dětí a jetě lépe kamarádů ve třídě je na začátku do

cházky do koly velmi uitečná. Prvňáček nebude sám čelit strachu z no

vého a neznámého. S kamarádem bude mnohem lépe zvládat zátěové

situace, které kola přináí, má si s kým o přestávce popovídat, pohrát,

s kým zlobit... S ostatními dětmi ve třídě se určitě také brzo seznámí, přes

to je pro začátek lepí, kdy u ve třídě někdo blízký je. n Druh koly

Je to běná kola, či alternativní? Je státní, či soukromá? Platí se kolné?

Je kola nějak specializovaná, na něco zaměřená? Jak se lií od ostatních

kol? n Pověst koly

Co se o kole a úrovni vzdělávání v ní říká? Jak je na tom ve srovnání s dal

ími kolami, které přicházejí v úvahu? n Jaké má kola vybavení?

Jak jsou vybaveny učebny? Působí spí stroze, nebo spí příjemně? Jaké

jsou ve třídách lavice a idle? Mají ve třídách pro nejmladí koláky koberec

na hraní a relaxaci? Patří ke kole hřitě, zahrada, plavecký bazén? Je kola

vybavena počítači? Pracuje se s počítači běně? Mohou děti chodit na po

čítače i mimo vyučování? Mají děti přístup k internetu, jsou nějak zabez

pečené nevhodné stránky? Má kola nějaké dalí zvlátní vybavení (např.

multimediální tabuli)? Jaká je úroveň kolního stravování? 10

edicePRO RODIČE


n Učitelský sbor

Kdo učí první třídy? Jsou vichni učitelé kvalifikovaní, či učí i nekvalifiko

vaní? Jaký je v učitelském sboru poměr mui/eny? Kdo učí jazyky (jaké

má vzdělání a praxi)? Mají ve kole také rodilého mluvčího, který bude

s dětmi konverzovat alespoň na nepovinném krouku?

n Jaké zájmové krouky kola nabízí? n Způsob hodnocení dětí v 1. třídě (na 1. stupni)

Jsou děti hodnoceny známkami, slovním hodnocením, či se vyuívá oboje?

n Jak se kola stará o mimořádně nadané děti? n Jak se kola staví k handicapovaným dětem, je bezbariérová? Chodí do

koly nějaké handicapované děti? n Jak kola pečuje o děti se specifickými poruchami učení? n Jak se ve kole řeí ikana a jiné sociálně patologické jevy (zákoláctví,

kouření, drogy...)? n Je na kolespeciální pedagog či psycholog? S kým kola spolupracuje? n Do jakých soutěí se kola zapojuje?Účastní se např. olympiád a s jakými

výsledky? n Má kola nějakou partnerskou kolu v cizině?Kde? Probíhají výměnné

pobyty dětí? n Kolik procent dětí se dostává na víceletá gymnázia? Jaká je úspěnost

u přijímacích zkouek na S?

11

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE


Kde a jak se dají zjistit informace o kolách, které vás zajímají? n Osobní reference

Osobní reference bývají bohatým zdrojem informací. Od lidí, kteří u se

kolou měli co do činění (např. děti, co u onu kolu navtěvují, jejich ro

diče nebo zaměstnanci koly), se dají dozvědět nejen oficiální informace,

ale i to, jak to ve kole skutečně chodí. Můete tak získat různé poznatky ze

zákulisí. Třeba zjistíte i některé věci, které by kola ráda utajila.

Měli byste si ale dát pozor na to, čí názor budete akceptovat a čí ne. Nikdo

se nezavděčí vem. O vybraných kolách i o konkrétních učitelích určitě

uslyíte pozitivní i negativní informace. Je dobré řídit se podle lidí, kteří

vám sedí, kteří mají podobný postoj ke vzdělání jako vy. Např. pro jed

noho rodiče je u paní učitelky v první třídě nejdůleitějí, aby byla hlavně

hodná a aby ji děti měly rády. Druhý rodič preferuje učitelku raději přís

nějí, která toho ale hodně naučí. Hodná a mírná paní učitelka bude pro

prvního rodiče ta nejlepí a určitě vám ji doporučí. Druhý rodič vás od

stejné paní učitelky bude nejspí odrazovat. n Dny otevřených dveří

Větina kol pořádá dny otevřených dveří. Pokud vae vybraná kola ne,

dá se do koly zajít při zápisu. Je dobré budoucí kolu vidět i zevnitř, nasát

atmosféru. Vezměte s sebou i vaeho budoucího prvňáčka. Určitě se ne

bojte vyptat se na ve, co vás zajímá. Pak se teprve rozhodněte, zda dítě

do koly zapsat či ne. n Internet

Dnes u má větina kol své internetové stránky. Na nich se dají zjistit jed

nak oficiální informace o kole, jednak různé zajímavosti (např. výsledky

studentů, umístění v různých soutěích, kolní akce). Někdy bývají na in

ternetu i fotky ze koly a fotky pedagogů. Seznam kol a jejich internetové

adresy bývají např. na internetových stránkách města nebo se dají najít ve

vyhledávačích. n Dalí zdroje informací např. místní tisk, kabelová TV... 12

edicePRO RODIČE


Co kdy na vybrané kole pracuje někdo blízký?

Je dobré zapsat dítě do koly, na které učí jeho tatínek, řediteluje jeho ma

minka nebo kde ve kolní jídelně pracuje jeho babička? Měl by rodič být třídním

učitelem svého dítěte na prvním stupni?

To, e ve kole pracují rodiče nebo jiní příbuzní, nevadí. Příbuzní by vak ne

měli prvňáčkovi ve kole příli zasahovat do ivota a chtít mu ulehčovat situaci

(např. chodit za ním o přestávce do třídy, nosit mu svačiny apod.).

Třídním učitelem svého dítěte by ale rodič být neměl. Proč? Rodič k dítěti při

stupuje jinak ne učitel. Role učitele a rodiče, áka a syna či ákyně a dcery

jsou hodně odliné, těko se v praxi oddělují.

Představte si paní učitelku v první třídě, kde jednou z ákyň je i její dcera

Elika. Jak by měla Elika matku oslovovat? Mamia tykat jí? Nebo paní uči

telko a vykat jí? ádná z variant se nezdá být vhodná. Kdy bude Elika

matce tykat a oslovovat ji jako vdycky mami, bude mezi spoluáky jediná.

Kdy se Elika bude ve kole snait mamince vykat a doma jí bude zase tykat,

bude z toho mít v hlavě zbytečně zmatek. Ve kole se bude muset soustředit

na správné oslovování a vykání, co jí zabere část mozkové kapacity, kterou

by mohla vyuít na něco jiného. Doma se Elika bude muset přeorientovat

na to, e z paní učitelky je zase maminka. Rodinné konflikty se budou Elice

promítat do kolního ivota a kolní konflikty budou zase naruovat rodinný

ivot. Jak si má s maminkou doma v klidu, pohodě a souladu povídat a zpívat,

kdy jí matka dopoledne ve kole coby paní učitelka vynadala a Elika je teď

na ni natvaná? Jak na ni ta hodná maminka můe být ve kole taková?

A jak má maminka přistupovat k Elice? Určitě se k ní bude snait chovat

stejně jako k ostatním dětem, ale v praxi to nebude moné. Eliku zná od ko

lébky, zná její silné i slabé stránky, má k ní silný citový vztah. Kdy Elice něco

nepůjde, můe ji maminka hodně omlouvat, protoe bude vědět, proč jí to

nejde. Bude s ní víc proívat její úspěchy a neúspěchy. Moná bude maminka

na Eliku naopak přísnějí ne na ostatní, aby ji děti neobviňovaly, e Elice

nadruje. V kadém případě to Elika ani maminka nebudou mít jednoduché.

13

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE


Elika by měla sloitějí pozici i mezi spoluáky. Ti by mohli mít pocit, e se

Elice nadruje, e je nějaká jiná, zvlátní, učitelské dítě. Elice by se mezi děti

hůř zapadalo. Byla by vlastně stále pod kontrolou své matky. Mohla by se tím

cítit svázaná, chtít se pořád ovládat. Nemohla by se uvolnit, a proto by ostat

ním dětem mohla připadat divná. Před Elikou by se asi děti nechtěly bavit

o paní učitelce. Nebo by o ní mluvily a Elika by se opět dostala do konfliktu:

Má s dětmi pomlouvat vlastní matku? Nebo být s matkou loajální a rozházet

si to u spoluáků? Být dítě učitele a zároveň být oblíbený mezi kamarády je

nelehký úkol. Je lépe dítě takové zkouce nevystavovat.

Být učitelem svého dítěte na druhém stupni základní koly či na střední kole

u tolik nevadí. Je to jen na některé předměty, dítě u si utvořilo vztah ke

kole a naučilo se, jak jednat s učiteli. Ale pokud předmět ve třídě vaeho dí

těte můe učit i někdo jiný, přece jen se zkuste domluvit s vedením koly,

abyste ve třídě vaeho dítěte raději neučili.

Zápis do koly

Kdy bývá zápis?

Zápis do koly bývá vyhlaován mezi 15. lednem a 15. únorem. Termín vyhla

uje město nebo městská část, bývá uveden na městských vývěskách. Věti

nou jej vyvěují i v mateřských kolách. Zápis trvá dva dny.

K zápisu se musí dostavit děti, kterým bylo est let od září do prosince minu

lého roku nebo jim bude est let do konce srpna. Zápis je povinný i pro děti,

které měly loni odklad povinné kolní docházky.

Co s sebou k zápisu?

S sebou si vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz

dítěte a kartu zdravotní pojiovny.

14

edicePRO RODIČE


K čemu zápis slouí? K čemu ne?

Zápis slouí k tomu, aby měla kola evidenci budoucích prvňáčků a abyste se

vy i dítě seznámili s prostředím koly. Pokud je kola pro vae dítě spádová,

pak vae dítě musí přijmout (kdy dítě nebude mít odklad povinné kolní do

cházky). Zápis nejsou ádné přijímací zkouky. Na stanovení kolní zralosti

dítěte je zápis příli krátký. U zápisu se nedá s určitostí poznat, zda dítě je, či

není kolsky zralé. Dítě můe být nervózní, můe reagovat jinak ne obvykle.

Pokud nastane nějaká pochybnost ohledně kolní zralosti dítěte, nebojte se

objednat na vyetření kolní zralosti.

Co kdy ze kolky odklad doporučují, ale u zápisu vás

přesvědčují, e je dítě kolsky zralé?

Při zápisu se někdy stává, e kola tlačí na zakolení dítěte. Paní učitelky u zápisu

přemlouvají rodiče, e je dítě ikovné, e by do koly mělo nastoupit. Podle

kolky je naopak dítě jasně nezralé. Co s tím? Bohuel ve souvisí s penězi.

kola dostává dotaci na kadého áka. kolka také, ale protoe jsou nyní

kolky hodně plné, tak mají odcházející koláky kým nahradit. Pokud si rodiče

nejsou jisti kolní zralostí svého dítěte (a zvlá pokud jim odklad doporučují

i v mateřské kolce), určitě by se neměli nechat u zápisu přesvědčit o kolní

zralosti dítěte. Měli by s potomkem zajít na vyetření kolní zralosti do peda

gogicko-psychologické poradny nebo podobného zařízení. Tam nestranný

odborník (který není zaangaován ani na odkladu, ani na zakolení) posoudí

kolní připravenost dítěte a rodiče se pak rozhodnou, zda budou ádat o odklad

či ne.

Co se u zápisu děje?

Jedna paní učitelka či pan učitel vypisuje s rodiči zápisový list a jiné adminis

trativní náleitosti. Dalí pedagog si povídá s dítětem. Co se u dítěte u zápisu

větinou sleduje?

n Zda dítě dokáe říct své jméno, adresu, věk.

n Zda dítě umí poznat barvy (třeba na pastelkách, na obrázku...).

15

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE

+


n Zda dítě dokáe pojmenovatzákladní geometrické tvary kruh, čtverec,

trojúhelník, obdélník. n Zda dítě u znánějaká písmena. Zda je umí napsat, jestli se umí třeba po

depsat. Ale není to nutné, od učení písmen je tu kola. n Úroveň řeči.Jestli dítě umí povědět nějakou básničku či zazpívat písničku.

Při celém rozhovoru s dítětem se sleduje výslovnost. n Početní představy. Jak dítě umí vyjmenovat číselnou řadu, jestli např.

pozná, na které hromádce je víc kostek, jestli by je umělo spočítat (do 10). n Orientace v prostoru a čase. Zda dítě dokáe určit nahoře dole, ve

předu vzadu, vpravo vlevo, včera dnes zítra... n Úroveň kresby.Zda umí dítě nakreslit člověka, obkreslit nějaké jednoduché

tvary. Pedagog si vímá, jak dítě drí tuku, ve které ruce ji drí, jak kresba

vypadá. n Lateralita. Sleduje se, kterou rukou dítě kreslí, kterou bere věci atp. n Jak se dítě u zápisu chová.Jestli je úzkostné, nejisté (trochu úzkostné je

vak v neznámé situaci skoro kadé dítě, ale některé s cizími lidmi vůbec

nemluví, nic nechce ukázat), jak pracuje pod vedením cizí osoby. Na závěr dostane dítě nějaký malý dárek, který větinou vyráběli jeho budoucí kolegové koláci. Slavnostní den Zápis je pro vás i pro dítě významný den. Vae ratolest zase udělala dalí krůček k dospělosti a vzdělanosti. Bylo by hezké, aby rodiče brali zápis potomka do koly jako slavnostní den. Udělejte si na dítě čas. Je dobře, kdy mohou přijít k zápisu oba rodiče. Zapsání do koly pak běte oslavit třeba do cukrárny nebo do restaurace nebo do kina... Pokud to jde, neodbývejte zápis mezi nákupy, zařizováním na úřadech a jinými pochůzkami. To zápisové odpoledne by vae dítě mělo být středem pozornosti vaí rodiny, protoe z něj přece u letos bude kolák. Oslavou zápisu v dítěti také upevníte pocit, e chodit do koly je něco významného, kdy i zápis do koly stojí za to slavit. 16

edicePRO RODIČE


Co má umět budoucí prvňáček (kolní zralost) Co to je kolní zralost? Proč se vlastně zjiuje? kolní zralost znamená připravenost dítěte pro první třídu. První třída je pro koláka velmi důleitá. Naučí se tam nejen číst, psát a počítat, ale také si vytváří vztah ke kole. Formuje se jeho postoj ke vzdělávání. Pokud dítě jetě není kolsky zralé, zaívá v první třídě zbytečná selhání, ke kterým by u za rok nemuselo dojít. Dítě nemá tak dobré výsledky, jaké by se vzhledem k jeho schopnostem daly očekávat. kola je pro něj příli zatěující. Vhodným řeením pro kolsky nezralé dítě je odklad povinné kolní docházky. Proto by se u vech dětí, kde se objevují nějaké pochybnosti o připravenosti na kolu, měla zjiovat kolní zralost. Co má umět budoucí prvňáček? Jaké vlastnosti a dovednosti jsou důleité? n Mylení a znalosti

Budoucí kolák by měl být přiměřeně orientován ve světě kolem sebe. Měl

by znát své jméno a příjmení, věk, adresu, povolání rodičů. Měl by poznat

alespoň základní barvy, umět pojmenovat základní geometrické tvary.

Měl by znát názvy běných zvířat, rostlin, povolání, věcí denní potřeby...

Do mylení a znalostí patří i předčíselné i číselné představy. Dítě by mělo

chápat pojmy větí mení, lehčí těí, první poslední prostřední,

mělo by umět porovnávat mnoství věcí, dokázat vyjmenovat číselnou

řadu aspoň do pěti. Budoucí prvňáček by se mělorientovat v prostorua čase

(rozumět pojmům nahoře dole, vepředu vzadu uprostřed, nad pod,

včera dnes zítra).

17

PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PLÁČE


n Řeč

Ř Výslovnost

Dítě by u mělo vyslovovat správně. Pokud dítě nějakou hlásku vyslo

vuje patně (netýká se r a ř), tak hrozí, e ji také bude patně psát

a chybu samo nedokáe odhalit. Jestli vá budoucí prvňáček vyslovuje

nesprávně, je nejvyí čas na logopedickou nápravu.

Ř Slovní zásoba

Prvňáček by měl mít přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu. Měl by

umět pojmenovat běné věci a situace, dokázat vyjádřit své přání,

umět o něco poádat, vyjádřit svůj nesouhlas. Měl by se umět zeptat,

kdy něčemu nerozumí.

Ř Porozumění řeči, vyjadřování, přizpůsobení řeči situaci a prostředí

Dítě by mělo rozumět, co mu paní učitelka říká, mělo by chápat instrukce

a poadavky. Mělo by se umět domluvit se spoluáky. Mělo by umět říci

to, co potřebuje. kolák by měl ovládat různé způsoby řeči. Jinak bude

mluvit se svými spoluáky, jinak s paní učitelkou. Měl by vědět, e učite

lům se vyká, e některá slova se při mluvení s paní učitelkou nehodí.

Měl by umět poprosit, poděkovat.

n Přiměřený rozvoj hrubé i jemné motoriky

Dítě by mělo být přiměřeně obratné. Hrubá motorika se pozná např. při běhání, házení míčem, při skákání přes vihadlo. Pohyby dítěte by měly být přiměřeně koordinované. Jemná motorika se projevuje při drení tuky, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, skládání z kostek, puzzle, při stříhání nůkami, při navlékání korálků... Zejména ovládání tuky je pro prvňáčka velmi důleité. Drí tuku správně? Poslouchá ho tuka, kreslí takové čáry, jaké dítě chce? Prvňáček by měl umět nakreslit člověka, dokázat obkreslit jednoduché geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Mělo by u být jasné, ve které ruce dítě drí tuku. Jestli ruce pořád střídá, bude výuka psaní sloitějí.

n Pracovní zralost

Dítě by mělo umět asi 10 minut vydret i u činnosti, která ho nebaví. Dokáe se dítě na neoblíbenou činnost také soustředit? Vydrí chvíli sedět

18

edicePRO RODIČE
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist