načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Průvodce úspěšnou komunikací -- Efektivní komunikace v praxi – Jan Vymětal

Průvodce úspěšnou komunikací -- Efektivní komunikace v praxi

Elektronická kniha: Průvodce úspěšnou komunikací
Autor: Jan Vymětal
Podnázev: Efektivní komunikace v praxi

Manažerská příručka shrnuje základní informace o úspěšném uplatnění principů komunikace v praxi. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  356
+
-
11,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 322
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-2614-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Manažerská příručka shrnuje základní informace o úspěšném uplatnění principů komunikace v praxi.

Popis nakladatele

V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. Kniha se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání, komunikaci neverbální, verbální, písemné, prezentaci jednotlivce a komunikaci organizace. Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů přes manažery, personalisty, různé specialisty až po novináře a lektory. (efektivní komunikace v praxi)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Vymětal - další tituly autora:
Informační zdroje v odborné literatuře Informační zdroje v odborné literatuře
Jaro odchází na sklonku léta Jaro odchází na sklonku léta
 (e-book)
Úvod do psychoterapie -- 3., aktualizované a doplněné vydání Úvod do psychoterapie
 (e-book)
Speciální psychoterapie -- 2., přepracované a doplněné vydání Speciální psychoterapie
 (e-book)
Informační zdoje v odborné literatuře Informační zdoje v odborné literatuře
 
K elektronické knize "Průvodce úspěšnou komunikací -- Efektivní komunikace v praxi" doporučujeme také:
 (e-book)
Ako ju získať Ako ju získať
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.

Průvodce úspěšnou komunikací

Efektivní komunikace v praxi

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3280. publikaci

Odpovědný redaktor Petr Somogyi

Sazba Eva Hradiláková

Počet stran 328

První vydání, Praha 2008

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2008

Cover Photo © profi media.cz

ISBN 978-80-247-2614-4


Obsah O autorovi .............................................................................................................. 10

Úvod ....................................................................................................................... 11

1. Význam komunikace v současné společnosti .................................................. 15

2. Obecný úvod do problematiky komunikace ................................................... 17

2.1 Základní pojmy ........................................................................................ 22

2.2 Zásady efektivní komunikace ................................................................... 26

2.3 Komunikační model ................................................................................ 30

2.3.1 Vznik sdělení .............................................................................. 30

2.3.2 Zakódování sdělení ..................................................................... 31

2.3.3 Volba komunikačního média ....................................................... 33

2.3.4 Komunikační šum ....................................................................... 33

2.3.5 Dekódování sdělení ..................................................................... 34

2.3.6 Poskytování zpětné vazby ............................................................ 35

2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace ....................................... 35

2.4 Komunikační bariéry ................................................................................ 37

2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže ........................................................... 39

2.5.1 Neverbální komunikace ............................................................... 40

2.5.2 Verbální komunikace .................................................................. 40

3. Poslouchání a naslouchání .............................................................................. 45

3.1 Aktivní naslouchání ................................................................................. 48

4. Neverbální komunikace ................................................................................... 53

4.1 Řeč těla .................................................................................................... 56

4.1.1 Kinezika ...................................................................................... 57

4.1.2 Gestika ........................................................................................ 58

4.1.3 Mimika ....................................................................................... 61

4.1.4 Vizika .......................................................................................... 64

4.1.5 Haptika ....................................................................................... 66

4.1.6 Proxemika ................................................................................... 68

4.1.7 Posturologie ............................................................................... 70

4.2 Signály komunikace osobnosti ................................................................. 72

4.2.1 První dojem ................................................................................ 73

4.2.2 Neurovegetativní reakce .............................................................. 75

4.2.3 Vnímání barev ............................................................................ 76

4.2.4 Vnímání vůní a pachů ................................................................. 85

4.2.5 Styl oblékání ............................................................................... 87

4.2.6 Doplňky oblečení ........................................................................ 91

4.2.7 Společenské chování .................................................................... 93

4.2.8 Emoční inteligence ...................................................................... 95

4.2.9 Chronemika ................................................................................. 98

4.2.10 Grafologie ................................................................................... 99

4.2.11 Komunikační prostředí ............................................................... 99

4.3 Rozdílnost kultur ...................................................................................... 102

4.3.1 Gestika ........................................................................................ 102

4.3.2 Mimika ...................................................................................... 103

4.3.3 Vizika .......................................................................................... 103

4.3.4 Haptika ....................................................................................... 103

4.3.5 Proxemika ................................................................................... 104

4.3.6 Význam barev .............................................................................. 105

4.3.7 Chronemika ................................................................................ 105

4.3.8 Komunikační prostředí ............................................................... 106

4.4 Závěrečná doporučení .............................................................................. 106

5. Verbální komunikace ...................................................................................... 113

5.1 Paralingvistická komunikace ..................................................................... 115

5.2 Dotazování ............................................................................................... 118

5.3 Rozhovory ................................................................................................ 122

5.3.1 Dialog ......................................................................................... 125

5.3.2 Pohovor ....................................................................................... 126

Pohovor v rámci výběrového řízení – přijímací pohovor .............. 126

Hodnotící pohovor ...................................................................... 131

5.3.3 Vyjednávání ................................................................................ 133

5.3.4 Vylákávání informací ................................................................... 138

5.3.5 Telefonní rozhovor ....................................................................... 140

5.4 Pozitivní komunikace ............................................................................... 143

5.4.1 Asertivita a kreativita ................................................................... 144

5.4.2 Komunikační pohotovost ............................................................ 147

5.4.3 Networking ................................................................................. 148

5.5 Negativní a problémová komunikace ....................................................... 152

5.5.1 Kritika ........................................................................................ 153

5.5.2 Konfl ikty ..................................................................................... 156

5.5.3 Agresivita ..................................................................................... 159

5.5.4 Manipulace ................................................................................. 160

5.5.5 Fámy a pomluvy ........................................................................... 164

5.5.6 Lhaní .......................................................................................... 167

5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace ............................................. 168

5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace .......................................... 171

5.5.9 Mimoběžná komunikace ............................................................. 175

5.5.10 Neadekvátní komunikace ............................................................ 180

5.6 Komunikace v týmu ................................................................................. 184

5.7 Komunikace na veřejnosti ........................................................................ 186

5.7.1 Příprava ....................................................................................... 187

Obsah a struktura ........................................................................ 187

Doba ........................................................................................... 189

Pomůcky ...................................................................................... 190

Vystoupení .................................................................................. 191

Diskuze ....................................................................................... 193

5.7.2 Přednesení prezentace .................................................................. 193

Příprava ....................................................................................... 194

Tréma .......................................................................................... 194

Vystoupení .................................................................................. 195

Diskuze ....................................................................................... 197

5.7.3 Přesvědčování .............................................................................. 198

5.8 Komunikační zvyklostí a chování v různých zemích ................................. 201

6. Písemná komunikace ...................................................................................... 205

6.1 Korespondence ......................................................................................... 209

6.1.1 Oslovení a tituly .......................................................................... 209

6.1.2 Úřední dopis ............................................................................... 213

6.1.3 Osobní a společenský dopis ......................................................... 215

6.1.4 Soukromý dopis .......................................................................... 219

6.1.5 Životopis a motivační dopis ........................................................ 219

6.1.6 E-mail ......................................................................................... 224

6.1.7 SMS a MMS zprávy .................................................................... 227

6.2 Vizitky .................................................................................................... 231

6.3 Odborná publikace .................................................................................. 234

6.3.1 Textové zpracování a struktura .................................................... 237

6.3.2 Grafi cká úprava ........................................................................... 242

Rukopis ....................................................................................... 242

Tabulky, obrázky, symboly ........................................................... 244

6.3.3 Korektura a korekturní znaménka ............................................... 246

6.4 Výzkumné a technické zprávy ................................................................... 248

6.5 Vědecko-kvalifi kační práce ....................................................................... 250

6.6 Poster .................................................................................................... 252

6.7 Recenzní posudek .................................................................................... 253

6.8 Oponentní posudek ................................................................................. 255 7. Komunikace organizace – public relations ..................................................... 257

7.1 Komunikace v organizaci ......................................................................... 263

7.1.1 Organizační a administrativní zajištění ........................................ 267

7.1.2 Porady .......................................................................................... 271

7.1.3 Komunikace vedoucího ............................................................... 276

7.1.4 Komunikace podřízeného ............................................................ 283

7.2 Krizová komunikace ................................................................................. 285

7.2.1 Plán krizové komunikace ............................................................. 286

7.2.2 Komunikace v průběhu krize ...................................................... 291

7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize ................. 292

7.3 Komunikace s externí veřejností ............................................................... 293

7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností ........................... 294

7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu .................................................. 297

7.3.3 PR jako vztahy s médii ................................................................ 302

Souhrn informačních zdrojů ................................................................................. 307

Seznam použitých zkratek ..................................................................................... 319

Rejstřík ................................................................................................................. 321


9

Komunikace není všechno, ale je za vším.

Velmi často ten, kdo si myslí, že umí mluvit, prostě jenom neumí mlčet.

Řecký filozof Epimarchos z Megary, 5. století před Kristem

Kdo příliš mluví, dozví se jen to, co říká.

Kdo jasně myslí, obyčejně také jasně mluví.

Když jíš, tak žvýkej, když mluvíš, tak mysli!

čínské přísloví

Slova jsou příčinou nedorozumění.

Saint–Exupery: Malý princ

Odbornost ani znalosti nejsou uskutečňovány, pokud

nejsou komunikovány. Pokud budeme „vyrábět“ absol

venty v jakémkoliv oboru, kteří nejsou komunikačně

zdatní, nemyslí ekonomicky a nejsou připraveni na rizika,

tak při důležitém jednání zákonitě neuspějí.

M. Prypoň, generální ředitel Hewlett-Packard


10

O autorovi

Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.

Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., absolvoval Střední průmyslo

vou školu chemickou v Ostravě (1959), dálkové studium na

Katedře organické chemie na Vysoké škole chemicko-tech

nologické (1969), externí vědeckou aspiranturu na Katedře

koksárenství a plynárenství VŠCHT v Praze (1972) a v roce

1994 se habilitoval pro obor chemické a energetické využití

paliv na VŠB-TUO v Ostravě. Od roku 1959 byl nepřetržitě zaměstnán v Urxových závodech v Ostravě a ve Valašském Meziříčí – dnes DEZA, a. s. Třicet let pracoval v podnikovém Výzkumném ústavu pro koksochemii jako výzkumný pracovník a vedoucí výzkumné skupiny. V roce 1990 byl pověřen zřízením fi remního informačního střediska, které vedl až do odchodu do důchodu v roce 2002. Od roku 1972 působí jako externí vysokoškolský pedagog. V současné době přednáší jako externista na PřF Ostravské univerzity, EkF VŠB-TUO, na Vysoké škole podnikání v Ostravě a na Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí. Zaměřuje se na informační zdroje, využití informací v praxi, informační a znalostní management, na odbornou komunikaci a prezentaci. Je členem vědecké rady PřF OU, předsedou a členem státních zkušebních komisí pro obhajobu diplomových a disertačních prací a odborným konzultantem. Je vedoucím autorem odborných publikací Informační středisko ve fi remní praxi (1996), Úvod do studia odborných informací (2000), Odborná literatura a informace v chemii (2001), Informační a znalostní management (2005) a řady studijních příruček z oblasti dehtochemie, chemické technologie a aplikované informační vědy. Je autorem nebo spoluautorem 145 odborných a vědeckých prací, 38 patentů a řady přednášek na odborných konferencích. Jan Vymětal je členem České společnosti chemické (ČSCh), České společnosti průmyslové chemie, Českého svazu chemických inženýrů, American Chemical Society a New York Academy of Science. Jeho biografi e je od roku 1980 pravidelně uváděna v publikaci Who’s Who in the World, v publikaci Hübners Who is Who (2006) a v řadě dalších světových biografi ckých publikací. V roce 2006 mu byla udělena Hlavním výborem ČSCh Cena Vojtěcha Šafaříka za zásluhy o chemii a ČSCh.

11

Úvod

Rozvoj informační společnosti a její přechod ve společnost znalostní vyžaduje po stře

doškolsky i vysokoškolsky vzdělaných lidech řadu znalostí, dovedností a zkušeností,

kterými je vzdělávací systém v době jejich studia nevybavil a ani v současné době

dostatečně nevybavuje. Jedná se především o přehled o nadoborových disciplinách,

mezi něž patří především znalost:

• informačních zdrojů a jejich optimálního využívání,

• kritického analyticky-syntetického vyhodnocování informací,

• řízení toku informací (information management),

• řízení znalostí (knowledge management),

• komunikace a prezentace jedince i organizace,

• metodologie samostudia a e-learningu.

Podmínkou zvládnutí uvedených znalostí a jejich praktického využití je znalost efek

tivní komunikace. Jedinec může ve vědecké i výzkumné praxi přijít na objev zaslu

hující si perspektivně udělení Nobelovy ceny. Pokud však s tímto řešením vhodným

a efektivním způsobem neseznámí vědeckou komunitu a pokud toto řešení zůstane

pouze ve zdech jeho laboratoře, pak bude přínos tohoto řešení nulový. Stejně tak

pokud specialista nalezne významnou konkurenční výhodu, která může organizaci

zajistit dlouhodobý strategický rozvoj, ale nedokáže o přednostech navrženého řešení

přesvědčit vrcholový management organizace a zajistit jeho realizaci, bude přínos jeho

řešení zanedbatelný. Pokud student dobře ovládající předepsanou látku o této skuteč

nosti nedokáže vhodnou prezentací a komunikací přesvědčit zkoušejícího, u zkoušky

neuspěje. Člověk neovládající alespoň základy komunikace má ve svém sociálním oko

lí výrazný handicap, velmi obtížně navazuje vztahy s ostatními jedinci a skupinami,

nesnadno se prezentuje, prosazuje apod. Jeho nedostatek se obvykle projevuje postup

ným vyčleňováním ze společnosti, samotářstvím, nejistotou, trémou, uzavřeností

a v krajním případě až panickou hrůzou z kontaktu s jinými jedinci, nebo dokonce

s nutností veřejného vystoupení. Z těchto a řady dalších důvodů lze považovat znalost

efektivní komunikace za základní realizační stupeň dalšího rozvoje celé společnosti,

vědeckých disciplin, všech oblastí techniky, jakéhokoliv týmu i každého jednotliv

ce. Jedná se o metodu komunikace a prezentace intelektuálního kapitálu jednotlivce

i organizace, která představuje významnou konkurenční výhodu.

Kniha navazuje na předchozí publikace, které byly zaměřeny na základní přehled

o struktuře a členění informací, odborné literatury, informačních zdrojů, na strategii

vyhledávání informací a jejich zpracování, na informační a znalostní management,

učící se organizaci a celoživotní vzdělávání, na požadavky praxe na vzdělávací proces

a jeho absolventy. Jedná se o publikace: 12 • VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha : ORAC,

2000; • VYMĚTAL, J. a kolektiv. Odborná literatura a informace v chemii. Praha : ORAC,

2001; • VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management

v praxi. Praha : LexisNexis CZ, 2005. Uzavírá se tak tematický celek sahající od přehledu informačních zdrojů přes řízení toku informací a znalostí až po komunikaci a prezentaci informací a znalostí.

Předkládaná publikace je zaměřena na základy komunikace v praktickém životě. Nejedná se tedy o teoretickou práci z hlediska lingvistického, fi lozofi ckého nebo rétorického, ale o průvodce různými formami praktické komunikace, s řadou doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci. Obsah knihy je soustředěn do sedmi kapitol, z nichž úvodní části se zabývají významem komunikace v současné společnosti a obecným úvodem do dané problematiky, včetně zásad efektivní komunikace, komunikačního modelu i bariér a rozdílů v komunikaci muže a ženy. Třetí kapitola je věnována poslouchání a aktivnímu naslouchání. Těžištěm knihy jsou poslední čtyři kapitoly zaměřené na hlavní komunikační okruhy – tedy na komunikaci neverbální, verbální, písemnou a komunikaci organizace. I když větší část knihy je věnována komunikaci a prezentaci jednotlivce, závěrečná kapitola je věnována komunikaci organizace, a to jak interní, tak externí i krizové. Přičemž organizací se rozumí nejen subjekty podnikatelské sféry, ale i organizace sféry rozpočtové a příspěvkové. Řada základních komunikačních a prezentačních dovedností jednotlivce i organizace je totiž společných nebo alespoň velmi podobných.

Kniha soustřeďuje praktické zkušenosti, požadavky i zásady úspěšné a efektivní komunikace, specifi kuje i hlavní nedostatky, chyby a netaktnosti, které komunikaci komplikují, činí nepřehlednou a znesnadňují. Publikace navazuje a doplňuje řadu prací, jež byly v posledním období v dané oblasti vydány. Lze ji tedy chápat jako skutečné základy praktické komunikace, na něž lze navazovat podrobnějším studiem užších tematických celků. Proto jsou v souhrnu informačních zdrojů v závěru uvedeny jak publikace, kterých bylo využito při zpracovávání této knihy, tak publikace, jež byly v posledních asi sedmi letech, bez nároku na úplnost, vydány v Česku a které mohou čtenářům sloužit pro další hlubší studium.

Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů středních a vysokých škol, přes podnikatele, manažery, specialisty, členy operačního, taktického i vrcholového managementu až po seniory. Z hlediska všech vzdělanostních skupin mají dnes prioritní význam komunikační schopnosti, které jsou chápány nejenom jako ústní a písemný projev, ale i jako celkový způsob vystupování, schopnost prezentace a umění jednat s lidmi. Nepochybuji proto o tom, že každý člověk v každém věku a v každé profesní pozici nalezne v této publikaci náměty, jež mohou zlepšit jeho dosavadní úroveň komunikace a pochopit problémy v komunikaci se svým okolím, partnery, přá teli i nepřáteli.

ÚVOD


13

Je mou milou povinností poděkovat svým spolupracovníkům a přátelům za cen

né diskuze, připomínky, návrhy, doporučení a snahu po zkvalitnění této práce. Své

manželce pak děkuji za trpělivost, pochopení a toleranci po celé období sepisování této

publikace. Ten, kdo alespoň jednou zažil spolužití s autorem odborné práce, ví přesně,

zač děkuji.

Valašské Meziříčí, leden 2008

ÚVODVýznam komunikace v současné společnosti

1

Informační a znalostní společnost,

informační a znalostní management

Komunikační krize společnosti, informační exploze

Současné požadavky na komunikační gramotnost,

kvalifi kaci, kompetence a dovednosti

+


PRŮVODCE ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACÍ16

V

současné době se lidská společnost nachází ve vývojové fázi obecně nazývané

informační společnost. Tato společnost je zpravidla defi nována jako společnost,

v níž kvalita života, perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje závisí v rostoucí míře na informacích. V informační společnosti mají informace podobnou úlohu jako měla v předchozí industriální společnosti energie. Postupná informatizace společnosti je obvykle chápána jako proces, který je na stejné významové úrovni jako byla v předchozí fázi industrializace. Jestliže industrializace významně rozšířila fyzické možnosti a sílu člověka, pak informatizace podstatně rozšiřuje jeho schopnosti duševní. Umožňuje totiž globální šíření informací, jejich kritické analytické hodnocení, formulaci alternativních návrhů na řešení problémů a snížení rizikovosti rozhodovacího procesu.

Společným jmenovatelem informační společnosti je tedy význam informací jako klíčového zdroje společenské existence a nutnost zajištění univerzálního a globálního přístupu lidí k informacím. Kritériem úrovně informační společnosti se tak stává především rozsah, obsah, kvalita, dostupnost a použitelnost informací, informačních zdrojů a informačních služeb (informační management). Technickým základem informatizace společnosti je intenzívní rozvoj elektroniky, informatiky, informačních a komunikačních technologií. Důsledkem je celková globalizace informačního prostředí a univerzální dostupnost informací. I když je rozvoj informačních a komunikačních technologií významným a v první fázi určujícím faktorem informační společnosti, je nutno jednoznačně zdůraznit, že tyto technologie jsou pouze prostředkem k dosažení požadované úrovně společnosti, nikoliv jejím cílem.

V následující fázi vývoje společnosti budou postupně přebírat určující roli znalosti, jako výsledek kritického analyticky-syntetického vyhodnocování informací, osvojování si zkušeností a jako výsledek praktického využívání vědomostí, získaných vzděláváním. V tomto smyslu lze budoucí etapy informační společnosti charakterizovat jako společnost znalostní a společnost celoživotního vzdělávání. V těchto etapách již nebude základním ekonomickým zdrojem rozvoje ani kapitál, ani přírodní zdroje, ani práce, ale především znalosti. Postupným vývojem informační společnosti tedy dojde ke změně základních ekonomických faktorů ve prospěch prioritního postavení znalostí. Znalosti se tak stále více stávají zdrojem vědění a vědění tak tvoří základní strukturní prvek této fáze vývoje společnosti.

Tak jako rozvoj informační společnosti byl a je v rozhodující míře podmíněn rozvojem informačních a znalostních technologií, bude vývoj znalostní společnosti podmíněn rozvojem managementu znalostí, komunikačními dovednostmi a celoživotním vzděláváním. Prioritní význam techniky a technologií bude ve znalostní společnosti nahrazen rozvíjením znalostních schopností lidí, jejich optimálním, efektivním i ekonomickým využíváním, tvůrčím uplatňováním a sdílením znalostí (znalostní management), celoživotním vzděláváním i rozvíjením komunikace v rámci celé společnosti.

Již v současné době pozorujeme nebývalý nárůst významu komunikace ve všech oblastech života. Stále více se po studentech, zaměstnancích, odborných a vědeckých

VÝZNAM KOMUNIKACE V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI 17

1

pracovnících, manažerech i specialistech požaduje komunikační gramotnost, komunikační kompetence, sociální a socio-kulturní kompetence (soft skills), komunikační dovednosti atp. Především ve výrobních organizacích a organizacích služeb se setkáváme s požadavky na komunikační strategii jako nezbytnou součást strategie informační i strategie podnikatelské. V rámci informačního managementu a činnosti informačních středisek je účelná komunikace základním předpokladem realizace informačního procesu v nejširším měřítku. V procesu řízení je oboustranná komunikace ve směru horizontálním i vertikálním významnou podmínkou rozvoje kultury příslušné organizace a rozvoje jejich jednotlivých prvků řízení jako jsou management znalostí, sdílení znalostí, kreativita, kritické myšlení, motivace, emoční klima, uchovávání a předávání znalostí, organizační kultura, týmová spolupráce apod.

V oblasti obchodu a marketingu jsou komunikační dovednosti základním předpokladem podnikatelské úspěšnosti v současném zostřujícím se konkurenčním prostředí, ať již se jedná o obchodní jednání s dodavateli, odběrateli, konkurenty, o obchodní zpravodajství (BI, MI, PI), konkurenční zpravodajství (CI), nebo komunikaci s veřejností (PR). Se stejnými problémy se setkáváme i v řadě dalších odvětví jako je zdravotnictví, školství, tisk, politika, státní správa apod. V řadě případů se dokonce hovoří o komunikační krizi společnosti. Jedním z důvodů komunikační krize společnosti je i skutečnost, že průvodním jevem současné společnosti a jejího informačního prostředí je informační exploze. Ta j e charakterizována přebytkem informací, přebytkem publikací, prostředků záznamu, explozí šíření informací, infrastruktury a prudkým rozvojem informačních i komunikačních technologií. Studii, pojednávající o množství informací, které ve světě vznikly v roce 2002, zveřejnila Škola informačního managementu a systémů, která je součástí Kalifornské univerzity v Berkeley. Z uvedené studie vyplývá: • V roce 2002 vzniklo ve světě celkem cca pět exabytů (EB, E = l0

18

) nových infor

mací, což znamená, že množství informací se za poslední tři roky zdvojnásobilo.

Z těchto informací bylo 92 % uloženo na magnetických médiích (zejména pevných

discích). V tištěné podobě bylo uloženo pouhých 0,01 % informací. • 40 % nových informací, uchovávaných v jakékoliv formě (tištěné, fi lmové, magne

tické, optické), vzniklo v USA. • V celosvětové populaci (6,3 miliardy lidí) připadá na jednu osobu zhruba 800

megabytů (MB, M= 10

6

) nových informací ročně.

• Papír zůstává hlavním prostředkem publikování ofi ciálních informací. • Informace šířené prostřednictvím elektronických prostředků (telefon, rozhlas, tele

vize, internet) představovaly v roce 2002 hodnotu 18 EB, z čehož 98 % představo

valy telefonní hovory (datová i hlasová volání, pevné i bezdrátové linky). • Většina rozhlasového a televizního vysílání nové informace neobsahuje. Pou

ze 21,9 % hodin rozhlasového vysílání (cca 70 milionů z 320 milionů hodin)

a 25,2 % televizního vysílání (31 milionů z 123 milionů hodin) je možno považo

vat za původní.

PRŮVODCE ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACÍ18

• Na webu je cca 170 terabytů (TB, T = 10

12

) informací a dalších 92 pentabytů (PB,

P = 10

15

) je obsaženo v tzv. hlubokém (neviditelném) webu.

• Elektronickou komunikací bylo denně posíláno 31 miliard e-mailů, představujících

ročně 400 PB informací. V roce 2002 se předpokládalo, že do roku 2006 se počet

e-mailů zdvojnásobí. Bližší podrobnosti o charakteru a důsledcích informační exploze jsou v odborné literatuře shrnuty například v předchozích publikacích [11, 14, 15]. Z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že komunikaci je nezbytné již dnes komplexně a průběžně rozvíjet v rámci vzdělávacího procesu, počínaje rodinou a konče snad až odchodem z ekonomicky aktivní sféry. Již dnes, ve fázi informační společnosti, vyžadují zaměstnavatelé od budoucích spolupracovníků v rámci socio-kulturní kvalifi kace: • komunikační schopnosti verbální i neverbální, písemné i ústní, individuální i týmové, • prezentační schopnosti a dovednosti – tedy schopnost produktivně diskutovat,

argumentovat a polemizovat, • zdravé sebevědomí, tolerantnost, uznávání morálních a etických hodnot, kreativitu,

fl exibilitu a iniciativnost, • schopnost práce v týmu a kreativní spolupráce ve věkově, sociálně a etnicky hetero

genních týmech. Jsou-li tyto požadavky na komunikační kvalifi kaci, kompetence a dovednosti od zaměstnavatelů vyžadovány dnes, pak lze důvodně předpokládat, že v blízké budoucnosti tyto požadavky vzhledem k vývojovým trendům významně vzrostou. Je tedy zcela na místě vyžadovat po všech stupních vzdělávacího procesu a ve všech jeho formách výuku, studium, procvičování a intenzivní využívání a zdokonalování všech aspektů komunikační gramotnosti. Například Evropská unie požaduje v rámci Boloňského procesu, aby budoucí eurobakalář v rámci obecných dovedností, schopností a kvalifi kace zvládl [12, 13]: • dovednosti zvládnout mezilidské vztahy ve smyslu schopnosti komunikace s ostat

ními a k jejich získání do týmové práce; • komunikační schopnosti pokrývající jak psanou, tak mluvenou komunikaci v jed

nom z hlavních evropských jazyků (angličtina, němčina, italština, francouzština

a španělština), stejně jako v jazyce země, ve které má trvalý pobyt; • schopnost řídit se etikou oboru. Podle publikace České vzdělání a Evropa [16]

(tzv. Zelená kniha české vzdělávací

politiky) patří mezi významné nové kvalifi kace vzdělávacího systému: • komunikační kompetence, včetně jazykové způsobilosti, a například schopnost

předkládat zprávy;

VÝZNAM KOMUNIKACE V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI 19

1

• sociální dovednosti (schopnost kooperace a týmové spolupráce). Také Národní ústav gramotnosti v USA považuje za klíčové kompetence v informační společnosti následující: • komunikační dovednosti, mezi něž řadí: číst s porozuměním, písemně vyjadřovat

myšlenky, mluvit tak, aby druzí rozuměli, aktivně naslouchat, kriticky pozorovat; • interpersonální dovednosti, mezi něž řadí: spolupráci v týmu, obhajování svých

názorů a zájmů, ovlivňování a chápání jiných, dovednost řešit konfl ikty, umět

vyjednávat a vést druhé. Neustále se zvyšující požadavky na komunikační kompetence, dovednosti, zkušenosti, socio-kulturní a vůdcovskou kvalifi kaci se netýkají pouze nastupující mladé generace. Týkají se i stávajících manažerů, znalostního managementu, fi remní kultury, socioinformatiky, emoční inteligence, týmové spolupráce atd. Průzkumy zřetelně ukazují, že umění komunikace je jednou z nejdůležitějších vlastností manažera. Manažeři totiž zřídka pracují s věcmi, ale zpravidla pracují s informacemi o věcech. Zarážející výsledek přinesl průzkum 966 respondentů, provedený na podzim roku 2004 a zveřejněný na adrese www.peoplecomm.cz, v němž se konstatuje, že obecnou vlastností českého manažera je skutečnost, že neumí komunikovat! Proto je nezbytné věnovat komunikaci mimořádnou pozornost, ať již ve vzdělávacím procesu, v rámci učící se organizace i v individuálním vzdělávání. Z tohoto hlediska není přehnaný požadavek, aby kurzy a tréninkem komunikace prošel již každý středoškolák a bakalář v rámci svého studia a průběžně se v tomto směru vzdělávali všichni ekonomicky aktivní občané.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist