načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Prsa očima plastického chirurga - Jan Měšťák

Prsa očima plastického chirurga

Elektronická kniha: Prsa očima plastického chirurga
Autor: Jan Měšťák

Publikace se zabývá problematikou nápravy kosmetických vad prsů a rekonstrukcí prsů při jejich ztrátě. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  144
+
-
4,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 92
Rozměr: 22 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1834-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace se zabývá problematikou nápravy kosmetických vad prsů a rekonstrukcí prsů při jejich ztrátě.

Popis nakladatele

Řekne-li se plastická chirurgie, většina lidí z laické či odborné veřejnosti si představí operování kosmetických vad, léčení popálenin či ošetřování úrazů obličeje a rukou. To je však ve skutečnosti jen část velmi širokého oboru, který zahrnuje i léčbu mnohých vrozených a získaných vad. Jedním z odvětví plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Jejím úkolem je řešit různé kosmetické vady, ať již vrozené nebo vzniklé v průběhu života, kterými se člověk co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného normálu či ideálu krásy a estetického vnímání. Estetická chirurgie řeší i převážnou většinu kosmetických vad prsů. Méně často se již zabývá problematikou rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro nádorové onemocnění. A právě proto je tu kniha doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., která svým čtenářkám (ale i čtenářům) přináší vše nejen o kosmetických vadách prsů, ale práve i o rekonstrukci po odstranění nádorového onemocnění.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Měšťák - další tituly autora:
 (e-book)
Nos očima plastického chirurga Nos očima plastického chirurga
 (e-book)
Rekonstrukce prsu po mastektomii Rekonstrukce prsu po mastektomii
 (e-book)
Základy plastické chirurgie Základy plastické chirurgie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jan Měšťák

Prsa očima

plastického

chirurga

Prsa očima plastického chirurga.3 3Prsa očima plastického chirurga.3 3 6.10.2006 10:35:066.10.2006 10:35:06

Děkujeme za podporu Klinice Esthé s.r.o.

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 2708. publikaci

Odpovědná redaktorka Jana Jindrová

Sazba a zlom Antonín Plicka

Počet stran 96

Vydání 1., 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Photo © profi media.cz/CORBIS

ISBN 978-80-247-1834-7

Prsa očima plastického chirurga.4 4Prsa očima plastického chirurga.4 4 6.10.2006 10:35:086.10.2006 10:35:08

OBSAH

5 

/ Obsah / Předmluva ............................................................................................................................. 7

/ Úvod ......................................................................................................................................... 9

OBECNÁ ČÁST

/ 1. Úloha ženského prsu v dějinách ......................................................................... 13

/ 2. Vývoj a anatomie ženského prsu ........................................................................ 15

Vývoj prsu .................................................................................................................. 15

Anatomie prsu ......................................................................................................... 16

/ 3. Kosmetické vady prsů .............................................................................................. 17

Vrozené a vývojové vady prsů ........................................................................... 17

Získané vady prsů ................................................................................................... 18

Historické záznamy o vývoji operací kosmetických vad prsů ................ 19

/ 4. Prs a nádorové onemocnění ................................................................................. 23

Chirurgie prsu z pohledu historie ..................................................................... 24

/ 5. Zvětšená prsa u muže – gynekomastie ............................................................ 27

SPECIÁLNÍ ČÁST

/ 6. Operace kosmetických vad prsů ......................................................................... 31

Zvětšení prsů – augmentace .............................................................................. 31

Zmenšení prsů – redukce .................................................................................... 38

Modelace ochablých prsů ................................................................................... 42

Korekce asymetrie prsů ........................................................................................ 47

Korekce vpáčených bradavek ............................................................................ 50

Prsa očima plastického chirurga.5 5Prsa očima plastického chirurga.5 5 6.10.2006 10:35:086.10.2006 10:35:08


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 6

/ 7. Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění ......................................... 53

Chirurgická léčba nádorového onemocnění prsu ...................................... 54

Rekonstrukce prsu po odstranění nádoru ..................................................... 54

Rekonstrukce celého prsu ......................................................................... 56

Rekonstrukce části prsu ............................................................................ 66

Profylaktická mastektomie ...................................................................... 68

Rekonstrukce dvorce a bradavky ........................................................... 70

Doplňující operace ke korekci druhého prsu ....................................... 70

/ 8. Operace gynekomastie u muže ........................................................................... 73

/ 9. Komplikace po operacích kosmetických vad prsů ..................................... 75

Komplikace u zvětšovacích operací prsů ....................................................... 76

Komplikace u zmenšovacích operací prsů .................................................... 81

Komplikace po modelaci prsů ........................................................................... 82

Komplikace po rekonstrukcích prsů ................................................................ 83

/ Závěr ...................................................................................................................................... 85

/ Literatura ............................................................................................................................. 89

Prsa očima plastického chirurga.6 6Prsa očima plastického chirurga.6 6 6.10.2006 10:35:086.10.2006 10:35:08


PŘEDMLUVA

7 

/ Předmluva

Řekne-li se plastická chirurgie, většina lidí z laické či odborné veřejnosti si asi

představí operování kosmetických vad, léčení popálenin či ošetřován úrazů obli

čeje a rukou. To je ve skutečnosti jen část velmi širokého oboru, který zahrnuje

i léčbu mnohých vrozených a získaných vad, jako jsou např. rozštěpy rtu a patra,

vrozené vady rukou a genitálu, kožní nádory, poúrazové a pooperační stavy

a také již jmenované úrazy obličeje a končetin, popáleniny a kosmetické vady.

V posledních desetiletích dochází k prudkému rozmachu plastické chirurgie

jako oboru. Je to především díky rozvoji mikrochirurgie a také stále širšímu

uplatňování nových moderních pomůcek a prostředků v každodenní praxi –

využívání endoskopické techniky operování, expandérů (podkožně uložených

„balónků“, které postupným nafukováním vedou k roztažení a zvětšení kožního

povrchu nad nimi), implantátů, laserové terapie, různých druhů liposukčních

technik apod.

Plastická chirurgie je v našich podmínkách nezastupitelná při chirurgické

léčbě obličejových rozštěpů a při řešení složitých rekonstrukčních výkonů po

operačních a poúrazových. Své výsadní postavení zaujímá také v replantační

chirurgii, tj. při zpětném našívání částí končetin oddělených úrazem. S rozvojem

plastické chirurgie nabývá na významu i stále se rozšiřující spolupráce s ostat

ními chirurgickými obory – chirurgií, ortopedií, hrudní chirurgií, kardiochirurgií,

čelistní chirurgií, otorinolaryngologií a jinými obory.

Zakladatelem plastické chirurgie u nás byl akademik František Burian – vyni

kající vědec, skvělý chirurg obdařený nebývalou zručností a invencí, které mu

umožnily stát se plastickým chirurgem světového formátu. Své první větší zkuše

nosti získal v období I. světové války, kdy zřídil stanici plastické chirurgie v Teme

šváru, kterou po skončení války převedl do divizní nemocnice na Hradčanech.

V prvních poválečných letech tato stanice sloužila hlavně k řešení těžkých poú

razových stavů z období první světové války. Po přechodném jejím přemístění

do Jedličkova ústavu v Praze na Pankráci nachází pracoviště od roku 1937 své

defi nitivní sídlo ve státní nemocnici na Královských Vinohradech, kde se stalo

základem Ústavu a později i Kliniky plastické chirurgie. S vytvořením Oddělení

pro léčbu popálenin v Praze se okruh poskytované léčebně preventivní péče

rozšířil na léčení nemocných se zevními vrozenými vadami obličeje, genitálu,

končetin a trupu, s nádorovým onemocněním kůže, popáleninami, ztrátovými

Prsa očima plastického chirurga.7 7Prsa očima plastického chirurga.7 7 6.10.2006 10:35:086.10.2006 10:35:08


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 8

poraněními, poúrazovými stavy a s vadami kosmetickými. Zásluhou profesora

Arnolda Jiráska, tehdejšího prezidenta lékařské komory, a s velkým přispěním

doktora Buriana byla u nás v roce 1932 plastická chirurgie jako první na světě

uznána samostatným oborem a jako taková i přednášena studentům Lékařské

fakulty Univerzity Karlovy.

Jedním z odvětví plastické chirurgie je estetická chirurgie. Jejím úkolem je

řešit různé kosmetické vady, ať již vrozeně podmíněné nebo vzniklé v průběhu

života, kterými se člověk co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného normálu

či ideálu krásy a estetického vnímání. Jejím posláním je zbavit člověka pocitu

odlišnosti od jiných a vrátit mu narušenou sebedůvěru a sebevědomí. Jeden

z nejvýznamnějších estetických chirurgů, prim. MUDr. Karel Fahoun, DrSc.,

nazval estetickou chirurgii, v přeneseném slova smyslu, také psychochirurgií.

A každý, kdo se více zabývá estetickou chirurgií, může tento příměr jenom

potvrdit.

Estetická chirurgie řeší i převážnou většinu kosmetických vad prsů. Méně

často se však zabývá problematikou rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro

nádorové onemocnění. A protože cílem našeho sdělení je seznámit čtenáře

nejen s nápravou kosmetických vad prsů jako takových, ale také s rekonstruk

cemi prsů při jejich ztrátě, dovolili jsme si rozšířit předkládaný text také o tuto

problematiku, i když z praxe víme, že najít přesnou hranici, kde končí estetická

chirurgie a začíná chirurgie plastická je často velmi obtížné.

Prsa očima plastického chirurga.8 8Prsa očima plastického chirurga.8 8 6.10.2006 10:35:096.10.2006 10:35:09


ÚVOD

9 

/ Úvod

Ženský prs představuje od pradávna symbol ženskosti. Snad ještě více než

u jiných vad žena bolestně pociťuje jakékoli odchylky ve tvaru prsů a jejich

velikosti, vrozenou asymetrii či ztrátu prsu pro vážné onemocnění. Je také vše

obecně známou skutečností, jak velký význam přisuzují mnohé ženy kráse své

ho poprsí. Vyplývá to z naší každodenní praxe, a to především na pracovištích estetické chirurgie, kde tyto ženy, někdy i přes odmítav ý postoj sv ých par tnerů a manželů, usilovně vyžadují chirurgický zákrok, ať již v podobě modelace

prsů, nebo jejich zvětšení. Plastický chirurg bývá obvykle ve shodě s názorem

jejich partnerů, musí však velmi citlivě posuzovat každou ženu, která se dosta

vila ke konzultaci s přáním kosmetické operace prsů. Musí být nejen vysoce

erudovaným odborníkem, který objektivně zhodnotí stupeň kosmetické vady s možnostmi jejího řešení, ale také dobrým psychologem, který je schopen

nenásilnou a nevtíravou formou ozřejmit si všechny příčiny a důvody neade

kvátního vymáhání krášlicí operace.

Za svoji více než třicetiletou praxi v oboru plastické chirurgie jsem nabyl

přesvědčení, že žena je v mnohém daleko citlivější a zranitelnější než muž. Týká se to i její větší vnímavosti na některé vrozeně podmíněné nedostatky tělesné

krásy a vzhledu, nebo na nedostatky, které vznikly v období mateřství či v pozdějším věku. Přesvědčivě o tom hovoří naprostá převaha žen vyšetřovaných

v našich ordinacích se žádostmi o korekce jakékoli kosmetické vady ve srovnání

s relativně skrovným počtem vyšetřovaných mužů.

Kosmetické vady prsů patří k nejčastějším vadám, pro které dnes žena na

vštíví plastického chirurga. Patří k nim malá a nedostatečně vyvinutá prsa nebo

naopak nadměrně veliká prsa, méně často potom prsa asymetrická. Další velkou skupinu tvoří pokleslá a ochablá prsa po těhotenství nebo po přílišné redukci

tělesné váhy a také stavy spojené se ztrátou prsu pro zhoubné onemocnění.

Jak již bylo uvedeno, při posuzování kosmetických vad prsů a vhodnosti

operace se neřídíme vždy pouze stupněm vady, ale musíme také přihlédnout

k některým dalším, především psychologickým faktorům, které mohou o pláno

vané operaci spolurozhodovat. Opět z praxe víme, jak hluboce jsou v některých

ženách zakořeněny vjemy z období dospívání týkající se posměchu spolužáků

ve vztahu k malým, nevyvinutým prsům nebo v pozdějším věku hrubé a netakt

ní poznámky ze strany partnera. Také opuštění rodiny manželem a jeho odchod

Prsa očima plastického chirurga.9 9Prsa očima plastického chirurga.9 9 6.10.2006 10:35:096.10.2006 10:35:09


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 10

k jiné ženě může být jedním z důvodů, kdy žena, v mylné domněnce o příčině

rozchodu, vyhledá v naději pomoc plastického chirurga s přáním modelace

nepěkně visících a ochablých prsů. Je třeba však mít na paměti, že ani dobře

provedená operace původní problém nevyřeší. Překvapivě také mnoho žen,

které pečují o svůj vzhled i tělesnou kondici navštěvováním aerobiku a podob

ných pohybových center, požaduje úpravu velikosti či tvaru prsů vzhledem

k nepříjemným pocitům vycházejícím z pozorování jiných žen obdařených lépe vyvinutým poprsím.

Při konzultaci a vyšetřování žen, které mě navštíví s malými prsy nebo prsy

ochablými, se řídím určitými pravidly, resp. vycházím ze tří kritérií, které jsou pro doporučení nebo odmítnutí operace rozhodující: 1. vhodnost operace z pohledu muže, 2. vhodnost operace z pohledu plastického chirurga, 3. procentuální vyjádření naléhavosti operace z pohledu vyšetřované ženy. Přibližně u 30–40 % vyšetřovaných žen operaci nedoporučím. Odmítám zvětšení dostatečně vyvi

nutých prsů pěkných tvarů, a to ze zásady, že nesmí být nikdy narušen přirozený vzhled prsů. Ze stejných důvodů nedávám příliš velké implantáty ani ženám,

u kterých bylo naopak, pro menší velikost prsů, zvětšení doporučeno. I zde se

řídím určitým pravidlem o přirozenosti prsů po jejich zvětšení, a to u ženy stojící

nebo ležící. Co se týče modelací prsů, odmítám operace u žen, které mají prsa

jen lehce pokleslá a pěkných tvarů. Zde je třeba vždy zvážit, zda relativně pěk

nější tvar prsů je adekvátní ve vztahu k pooperačním jizvám, které mohou být sice jemné a nepříliš nápadné, ale přesto viditelné. Samozřejmě u těžších forem

poklesu a ochabnutí prsů je konečný výsledek vždy pozitivní a velmi efektní.

Zcela jiná situace je u zbytnělých neboli hypertrofi ckých prsů. Ty přinášejí

svým nositelkám různé obtíže, které po jejich zmenšení obvykle vymizí. Podob

ně při úpravě asymetrických prsů dochází k bezprostřednímu kvalitativnímu

posunu co do velikosti i tvaru operovaných prsů. U méně nápadných asymetrií operaci nedoporučuji.

Zvláštní skupinu kosmetických vad prsů tvoří ztráta prsu pro vážné one

mocnění. Ztráta prsu představuje pro ženu těžký hendikep ve společenském

i osobním životě. Proto jsme se rozhodli, a domníváme se, že zcela právem, věnovat této problematice jednu samostatnou kapitolu.

Prsa očima plastického chirurga.10 10Prsa očima plastického chirurga.10 10 6.10.2006 10:35:096.10.2006 10:35:09


OBECNÁ ČÁST

Prsa očima plastického chirurga.11 11Prsa očima plastického chirurga.11 11 6.10.2006 10:35:096.10.2006 10:35:09


Prsa očima plastického chirurga.12 12Prsa očima plastického chirurga.12 12 6.10.2006 10:35:116.10.2006 10:35:11


ÚLOHA ŽENSKÉHO PRSU V DĚJINÁCH

13 

/ 1. Úloha ženského prsu

v dějinách

Ženský prs je v dnešní době všeobecně chápán jako jeden z nejvýznamnějších

atributů ženské krásy. Historické záznamy však dokladují postupnou přeměnu

úlohy a postavení prsu od starověku po současnost.

Nahlédneme-li do dávné minulosti, např. do doby prehistorické, ženy

v tomto období byly uctívány jako bohyně plodnosti, bohyně matky a bohyně

živitelky. Dochovaná soška Venuše z Grimaldi, stará 23 000 let, charakterizuje

ženu s bujným poprsím vyjadřujícím naději blahobytu. V krajích tzv. úrodného

půlměsíce představovala prsa znak většiny model uctívaných v domovech

a svatyních obdobným způsobem, jakým moderní křesťané uctívají kříž a obra

zy Panny Marie. Fénická bohyně lásky a plodnosti Aštar, ztvárněná na sloupoví

soch z 8.–6. století př. Kr., znázorňuje bohyni živitelku jako jakýsi „strom s prsy“.

Ve starém Egyptě byli faraónové zpodobňováni u prsu této kojící bohyně buď

při narození, nebo při korunovaci, anebo po své smrti – každá tato událost

vyžadovala hladký přechod z jedné formy života do druhé. Také bohyně Isis

má podobu kojící ženy, která byla dávána na roveň samotnému královskému

trůnu. Zachovaná soška bohyně Isis kojící syna Hóra je považována za pravzor

pro vyobrazení kojící Madony ze 14. století. Ta uzavírala dlouhý řetězec žen

ských božstev, uctívaných za schopnost rodit a kojit od doby paleo litických

bohyní po pozdní středověk. Dominantním znakem těchto božstev byla vždy

prsa zajišťující potravu pro zachování nově narozeného života.

Z pohledu dějin představují další významný znak prsa erotická. První zá

znamy o sexuální symbolice ženského prsu nacházíme z doby bronzové na

Krétě (3200–100 př. Kr.). Na zdech paláce v Knóssu, na vázách i sarkofázích

jsou vyobrazeny ženy, které mají odhalená ňadra a nohy zakryty zvonovitou

suknicí. Podle některých historiků jsou nekryté živůtky považovány za běž

ný oděv mínójských žen. Také bohyně lásky Afrodite (Venuše) byla počínaje

4. stol. př. Kr. znázorňována s jasně se rýsujícími nebo zcela obnaženými prsy

vytvarovanými podle erotického ideálu. V Bibli, ve sbírce milostných veršů

„Píseň písní“ krále Šalomouna, představují prsa symboliku tělesné touhy. Přes

mnoho zachovaných dalších podobných příkladů nacházíme v písemnictví

Prsa očima plastického chirurga.13 13Prsa očima plastického chirurga.13 13 6.10.2006 10:35:116.10.2006 10:35:11


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 14

také mnoho zastánců odmítavých postojů. Například řecký fi losof a přírodovědec Aristoteles (384–322 př. Kr.) nebo lékař Hippokrates (460–377 př. Kr.)

považovali prsa za biologické znaky ženské podřazenosti v celé živočišné říši.

Také křesťanství a jiná náboženská vyznání potlačovaly po staletí tento kult

ženskosti. Zatímco ve starověkém světě byly prsy jedním z dominantních znaků

posvátnosti, křesťanské umění často dávalo na srozuměnou, že neklamným

znakem svatosti je neexistence prsů.

Teprve v pozdním středověku a v období renesance dochází k zásadnímu

obratu v pohledu na ženské poprsí. Podnět k této změně dal obraz konkubíny

francouzského krále Karla VII. Agnés Sorelové, která byla zobrazena v plné kráse s obnaženým ňadrem. Na rozdíl od kojící Madony, jejíž obraz byl vytvořen před

100 lety, byl poprvé vyobrazen smyslný prs vystupující ze živůtku. Agnés byla

zahrnuta bohatstvím a stala se tak první královskou metresou, která vytěžila ze

sexuální náklonnosti značný prospěch. Příběh Agnés Sorelové byl nejen před

zvěstí nové éry ve francouzských dějinách, ale také znakem nového sociálního

významu ňader.

Při výčtu historického významu prsů nesmíme zapomenout ani na mýtus

o Amazonkách, legendárním národu pocházejícím údajně z maloasijské Kappadokie. Ty to ženy žily v ýhradně v ženské společnosti ovládané královnou a poprvé se objevily v homérské literatuře z 8. století př. Kr. Podle legendy si nechávaly

uříznout pravý prs, aby si tím usnadnily napínání luku. Obvyklý etymologický

výklad jejich jména se odvolává na dvě řecká slova – a (bez) a mazos (prs). Lékařské pojednání z konce 5. století př. Kr. nazvané „Vzduch, voda, prostor“ tvrdí, že chybějící prs byl odstraněn v dětství a účelem bylo, aby veškerá síla přešla do

pravého ramene a paže. Chybějící prs vytváří děsivou představu – jedno ňadro

bylo zachováno kvůli kojení potomků ženského pohlaví, druhé odstraněno, aby

usnadnilo násilí proti mužům.

O skutečnosti, jak dalece představovala prsa symbol ženské krásy, svědčí

i četné příklady od počátku našeho letopočtu až do středověku, kdy ženy byly

trestány za prohřešky a jiná provinění zohavením prsů nebo jejich odříznutím.

Ztráta prsu u ženy v dnešní době, pro jeho vážné onemocnění, může vyjadřovat

jakousi – v nadneseném slova smyslu – krutou analogii se zohyzďováním doby

minulé. Proto jakákoli naše snaha zmírňující tuto daň nositelek ženskosti by

měla být naší samozřejmou povinností.

Prsa očima plastického chirurga.14 14Prsa očima plastického chirurga.14 14 6.10.2006 10:35:116.10.2006 10:35:11


VÝVOJ A ANATOMIE ŽENSKÉHO PRSU

15 

/ 2. Vývoj a anatomie

ženského prsu

Předložit podrobný výklad o anatomii a vývoji ženského prsu by rozhodně

přesahovalo rámec našeho sdělení o kosmetických vadách prsů. Proto jsme

se v této kapitole zaměřili pouze na nejzákladnější informace týkající se ana

tomické struktury prsu a jeho vývoje.

Vývoj prsu

V embryonální době se u člověka (u obou pohlaví)

zakládá pruh epitelového ztluštění – mléčná lišta

(obr. 1). Ta probíhá od podpaží k tříslům a vytvářejí se

v ní základy apokrinních žláz, z nichž se nakonec vyvi

ne mléčná žláza, obvykle jako párový orgán. Vzácně

se v průběhu mléčné lišty mohou objevit vývojové

rudimenty jako přídatné mléčné žlázy – polymastie –

nebo rudimentární bradavky – polythelie, někdy pou

ze jako pigmentové skvrny. U mužů zůstává základ

mléčné žlázy rudimentární, jen výjimečně se může

dále vyvíjet a vzniká gynekomastie.

Další vývoj mammy v dětství a během dospívání

probíhá tak, že se nejprve nad úroveň kůže zdvihá

areola s bradavkou – infantilní mamma, potom prs

nabývá pupencovitého tvaru a je nízký – areolomam

ma a nakonec se vytváří klenutý, i když nízký prs se

zřetelnou bradavkou – mamma papilata. V dalším ob

dobí se prs dospělé ženy vyskytuje v několika antro

pologických tvarových typech, které se v průběhu

života (těhotenství, involuce žlázy ve stáří) postupně

střídají. Obr. 1 Mléčná lišta

Prsa očima plastického chirurga.15 15Prsa očima plastického chirurga.15 15 6.10.2006 10:35:116.10.2006 10:35:11

+


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 16

Anatomie prsu

Prs v plném vývoji zasahuje od 3. do 6. žebra, v horizontální rovině od okraje

hrudní kosti do střední čáry podpaží. Záleží však na velikosti prsů, větší mohou

přesahovat i přes uvedené hranice. Na vrcholu prsu je dvorec – areola mammae,

v jehož středu je mamilla (bradavka), na jejímž vrcholu ústí mlékovody – ductus

lactiferi. Bradavka má mazové žlázky, ve dvorci jsou drobné hrbolky, které pod

miňují glandulae areolares (Montgomeryi). V areole a v mamile je hladká svalo

vina, která reaguje na dotykové podráždění smrštěním dvorce a vyzdvižením

bradavky.

Mléčná žláza – glandula mammae – horními dvěma třetinami naléhá na

velký prsní sval, dolní třetinou potom na povázku břišních svalů. Mléčná žlá

za má tvar okrouhlý, pouze v zevním horním

kvadrantu je uložen její mohutnější výběžek

směřující k podpaží.

Mléčná žláza se skládá z 15–20 laloků, které

se dále větví v lalůčky mléčné žlázy složené ze

žlázových alveolů (obr. 2). Z lalůčku vycházející

mlékovody, které se spojují vždy z jednoho lalo

ku žlázy ve společný mlékovod. V době laktace

se na nich objevují dutiny, kde se hromadí mlé

ko před odchodem z mamily.

Nervy prsu přicházejí z mezižeberních nervů

2.–6. žebra. Pro citlivost centrální části prsu, včet

ně dvorce a bradavky, je nejdůležitější 4. mezi

žeberní nerv.

Mízní cévy prsu vytvářejí pleteně pod dvor

cem a pod kůží a potom sbírají další sítě ze žlázy

a odtékají do hlubokých lymfatických pletení

a dále do regionálních uzlin. Udává se, že více

než 75 % lymfatické drenáže prsu směřuje do

podpažních lymfatických uzlin.Obr. 2 Anatomie prsní žlázy

Prsa očima plastického chirurga.16 16Prsa očima plastického chirurga.16 16 6.10.2006 10:35:126.10.2006 10:35:12


KOSMETICKÉ VADY PRSŮ

17 

/ 3. Kosmetické vady prsů

Vady prsů, které řeší plastická chirurgie různými operačními výkony, lze rozdělit

na vady vrozeně podmíněné a na vady získané v průběhu života. Zatímco vro

zené vady prsů se obvykle projevují – až na některé výjimky – v období dospí

vání, se získanými vadami prsů se většinou setkáváme až v pozdějším věku, a to

v důsledku změn doprovázejících graviditu, váhovou disbalanci či v souvislosti

s onemocněním prsní žlázy. Někdy je také obtížné stanovit přesnou hranici

mezi vadami vrozenými a získanými. Týká se to především vad doprovázejících

podvývin prsní žlázy či naopak její zbytnění.

Vrozené a vývojové vady prsů

Vrozené vady prsů se často projevují, jak již bylo uvedeno, až v době puberty

a mohou mít nepříznivý vliv na osobní i společenský život mladé ženy. Působí

nositelkám často větší pocit méněcennosti než jiná tělesná deformita. Nepří

znivý vliv na psychický stav ženy je podporován tím, že se vada začne projevo

vat právě v době puberty, kdy dívky mají mnohé emocionální problémy. Jsou

velmi snadno zraňovány nešetrnými poznámkami o své vadě, bývají přecitlivělé,

stydlivé, začnou se stranit mladých přátel, vyhýbají se různým aktivitám. Snad se

na duševním stavu vadou postižené dívky podílí, kromě vědomí kosmetického

nedostatku, i pocit funkční méněcennosti vzhledem k druhému hlavnímu poslá

ní budoucí matky, tj. živit kojením dítě, které porodí. Vrozené vady prsů mohou

být sdruženy i s jinými vadami, např. s částečným nebo úplným nevývinem vel

kého prsního svalu, poruchami vývoje paže nebo celé horní končetiny ve smyslu

jejího zkrácení a zeslabení, srostlicemi prstů či jejich zkrácenými články.

K vrozeným vadám prsů patří:

 amastie – vrozené chybění jednoho nebo obou prsů s dvorcem a bra

davkou,

 hypoplazie a mikromastie – vrozeně podmíněný nedokonalý vývoj prsu

a bradavky,

Prsa očima plastického chirurga.17 17Prsa očima plastického chirurga.17 17 6.10.2006 10:35:126.10.2006 10:35:12


PRSA OČIMA PLASTICKÉHO CHIRURGA

 18

 polymastie a polytelie – nadpočetné mléčné žlázy s bradavkami v průběhu

rudimentární mléčné lišty, vyskytující se na jedné nebo obou stranách od

podpaží k tříslům,

 mamma accesoria, aberans – označuje lokalizaci žlázy mimo mléčnou lištu

a skrývá v sobě nebezpečí vzniku nádorového onemocnění,

 mamilla inverta – vpáčená bradavka, může být jednostranná i oboustranná,

je nutno ji vždy pečlivě odlišit od vtažené bradavky na podkladě pozánětli

vých nebo nádorových změn.

Mléčná žláza prodělává při vývoji a později v reprodukčním období ženy

změny ve tvaru, velikosti, konzistenci a funkci, které jsou závislé především

na menstruačním cyklu a graviditě. Většina změn je podmíněna hormonálně,

stejně jako zbytnění žláz u novorozenců a mladých chlapců. Zbytnění mléčné

žlázy u mužů, gynekomastie, se může projevit i v pozdějším věku v důsledku

hormonální léčby, např. u nádorového onemocnění prostaty.

K nejčastějším vývojovým vadám prsů, vrozeně podmíněným, patří kromě

již uvedené hypoplazie prsů:

 hypertrofi e prsů – difúzní zvětšení prsů, které se vyskytuje jako infantilní

nebo jako pubertální, zvané též virginální,

 asymetrie prsů – vzniká při hypoplazii jedné strany a normálním vývinu

prsní žlázy druhé strany nebo naopak u normálního vývoje prsní žlázy a její

hypertrofi i neboli zbytnění na straně druhé,

 vpáčené prsní bradavky – je stav, kdy vývojově nedochází k prominenci

bradavky na jedné nebo obou stranách. Vpáčené bradavky jsou hodnoceny

nejen jako vada kosmetická, ale také z hlediska funkce bradavky – v době

laktace a kojení znesnadňují sání mléka dítětem.

Získané vady prsů

Získané vady prsů se většinou projevují až v postpubertálním období, a to pře

devším v třetím až pátém decenniu. Manifestují se rozličnými klinickými obrazy

se změnami tvaru a objemu ve smyslu zmenšení nebo hypertrofi e. Méně často

se setkáváme se získanými vadami prsů, u kterých příčinu vzniklé deformace

je nutno hledat v raném dětství.

Získaná hypoplazie je podmíněna poškozením zárodku žlázy v dětství.

K zabrzdění vývinu mléčné žlázy může vést hnisavý proces, chirurgický zákrok

(operace srdce) nebo zjizvená kůže prsní krajiny po popálení či poleptání. Tako

Prsa očima plastického chirurga.18 18Prsa očima plastického chirurga.18 18 6.10.2006 10:35:126.10.2006 10:35:12
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist