načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu – Michal Kříž Ing.; Radek Roušar Mgr.

Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu

Elektronická kniha: Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu
Autor: Michal Kříž Ing.; Radek Roušar Mgr.

– Provádění revizí některých elektrických instalací má v České republice dlouholetou tradici, která sahá až k začátkům samostatného Československa ve dvacátých letech minulého století a možná ještě dále. Proto se pociťovalo jako určité ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  290
+
-
9,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 184
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-9106-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Provádění revizí některých elektrických instalací má v České republice dlouholetou tradici, která sahá až k začátkům samostatného Československa ve dvacátých letech minulého století a možná ještě dále. Proto se pociťovalo jako určité zadostiučinění, že revizemi elektrických instalací se od osmdesátých let minulého století začala zabývat také mezinárodní normalizace v rámci IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise) a návazně i evropská normalizace v rámci CENELEC (Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice).

Výsledkem zavádění předpisů lEC a CENELEC do našich českých technických norem je ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Tato norma je vlastně "prováděcím předpisem" k ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení a svým určením odpovídá bývalým normám ČSN, které se zabývaly postupy při revizích elektrických instalací.

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 uvádí základní postupy při provádění výchozích revizí elektrických zařízení, tj. prohlídku, zkoušení prováděné měřením, a to zejména z hlediska ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem (spojitosti ochranných vodičů, izolačních odporů, ochrany automatickým odpojením, měření odporu uzemnění, zkoušky doplňkové ochrany proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním, zkoušky polarity a pořadí fází, funkční zkoušky, úbytku napětí, ověření ochrany proti tepelným účinkům atd.). Oproti předchozím vydáním (viz ČSN 33 2000-6-61 ed. 2) tato norma uvádí též zásady pro vypracování zprávy o výchozí revizi, zásady pro provádění pravidelných revizí, zásady pro určování jejich lhůt i zásady pro vypracování zprávy o pravidelné revizi. Důležité v této normě je ustanovení, že revizi musí provádět osoba znalá, která je k provádění revizí způsobilá – kvalifikovaná. (Samozřejmě se netvrdí, že revizi musí provádět revizní technik, protože je na legislativě každé členské země EU, jakým způsobem požadavek na kvalifikaci osoby provádějící revizi naplní.)

Tato příručka v prvé části uvedenou ČSN 33 2000-6 ed. 2 komentuje, pokud možno srozumitelnou formou včetně vazeb jejich ustanovení na ustanovení ČSN 33 1500. Postupy při provádění výchozích revizí elektrických instalací jsou aplikovatelné i na provádění jejich pravidelných revizí. Proto má tato příručka všeobecnější platnost než pouze pro provádění výchozích revizí elektrických instalací.

Revizní technici elektrických zařízení podnikající v této oblasti, dodavatelé i odběratelé revizních prací tak dostávají do rukou příručku věnující se oblasti revizí elektrických zařízení komplexně, tj. po stránce technické, technologické i ekonomicko-právní.

Ještě si neodpustím poznámku k terminologii používané v oblasti technické normalizace elektrických instalací týkající se i jejich revizí. Ještě do poměrně nedávné doby technické normy dané oblasti hovořily o elektrických zařízeních. Například ČSN 34 1010:1965 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, která až do roku 1996 stanovovala opatření, která u elektrických zařízení poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem při dotyku nebo přiblížení, zatímco v současné době platná ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, která tu předchozí normu prakticky nahradila, se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích.

Proč k této změně došlo? Nebudeme se zabývat hlubokými teoriemi – ale jenom jednoduše – starší elektrotechnici při své práci vycházeli především z německy psaných dokumentů, a v nich se pro danou problematiku používal výraz „elektrische Anlage“, který je do češtiny překládán jako „elektrické zařízení“. Od konce osmdesátých let 20. století se do soustavy ČSN stále více zaváděly mezinárodní a později i evropské normy, které byly přístupné obvykle v anglickém znění. A v těchto normách se ve stejném významu, jako se dříve používal výraz elektrická zařízení, používá anglický výraz „electrical installations“, který v současné době ve většině případů překládáme jako „elektrické instalace“. Takže je možno uvést, že v dané souvislosti se v případě výrazů „elektrické zařízení“ a „elektrické instalace“ jedná prakticky o synonyma, přičemž se v současné době kloníme v rámci jazykové jednotnosti s ostatními jazyky spíše k používání slova „instalace“.

Dále se bude ve smyslu revize elektrických zařízení nebo elektrických instalací používat většinou pouze zkráceného termínu „revize“. Pouze v případech, kdy bude nutno tyto revize odlišit od revizí jiných zařízení (zdvihacích, tlakových apod.) se bude užívat úplný výraz pro označení těchto revizí.

Při provádění revizí elektrických instalací je samozřejmě na prvním místě elektrotechnická odbornost, nicméně hned za ní je i určité právní minimum, protože bez řádné objednávky nebo smlouvy může být jakákoliv činnost, byť sebe lépe odvedená, zbytečnou, jelikož za ní nemusí být zaplaceno. Druhou část této publikace tak věnujeme právě tomuto právnímu minimu tak, abychom Vás upozornili na důležité náležitosti smluvních vztahů, a to obzvláště s přihlédnutím k rekodifikaci občanského práva, které nastalo s účinností od 1. 1. 2014. Od rekodifikace občanského práva uběhlo již několik let, nicméně i přesto se dodnes setkáváme s tím, že někteří revizní technici při uzavírání smluv používají vzory dle dnes již neplatného „obchodního zákoníku“.

V jednotlivých kapitolách se tak zaměříme na subjekty závazkových vztahů, kdo je oprávněn jednotlivé subjekty zastupovat při podepisování smluv či objednávek. Jaké náležitosti by smlouvě neměly chybět a naopak, čeho se vyvarovat. Při zpracování jednotlivých kapitol byl kladen důraz na vztah k revizní činnosti nicméně i přesto musíme důrazně upozornit, že každý smluvní vztah je specifický a žádný vzor nelze považovat za dokonalý. Vždy je nutno vzít v úvahu veškeré aspekty konkrétního smluvního vztahu.

Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu revizních techniků elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Zcela určitě však bude užitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení nerevidují.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SVAZEK 106

Ing. Michal Kříž

Mgr. Radek Roušar

Ing. Michal Kříž

Mgr. Radek Roušar

Provádění revizí

elektrických instalací do 1 000 V

v prostorách bez nebezpečí výbuchu

Provádění revizí

elektrických instalací do 1 000 V

v prostorách bez nebezpečí výbuchu


• Izolace

• Impedance smyčky

• Proudové chrániče

• Měření uzemnění

• Přepěťové ochrany

• Multimetry

• Klešťové ampérmetry

• Zkoušečky

Jednoúčelové a speciální přístroje

• Parametry elektrických instalací

• Měření fotovoltaických elektráren

• Měření uzemnění

• Revize izolovaných sítí a generátorů

Univerzální přístroje pro revize

elektrických zařízení

• Spotřebiče a ruční nářadí

• Elektrická zařízení strojů

• Svařovací zařízení

• Zdravotnické přístroje

Revize a kontroly elektrických

spotřebičů – měřicí přístroje,

software

ILLKO, s.r.o.

Masarykova 2226/18a, 678 01 Blansko

tel./fax: +420 516 417 355, e-mail: illko@illko.cz www.illko.cz

DODAVATEL MĚŘICÍ TECHNIKY

PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBA PRODEJ KALIBRACE SERVIS


GHV Trading, spol. s r.o., Edisonova 3, 612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4 / Tel. SK: +421 255 640 293

E-mail: ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk

www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk

MĚŘICÍ A TESTOVACÍ

PŘÍSTROJE

KOMPONENTY PRO

ROZVÁDĚČE

Zkoušečky

Klešťové

Záznamníky

Měřiče

Revizní

Hlídače izolace

Analyzátory

Transformátory

Bočníky

Termokamery

Izolátory

Analyzátory sítě

Odpínače

Termostaty

Přepínače sítí

energie

multimetry

přístroje

kvality sítě

uzemnění

Panelové

přístroje

Provozní

přístroje


Univerzální tester elektrických instalací

PROFITEST MXTRA

Špičkový měřicí a zkušební přístroj od renomované německé společnos

GMC-I Messtechnik, GmbH pro zkoušení funkčnos a činnos ochranných opatření

na pevných elektrických instalacích po jejich dokončení, opravě, rozšíření

a při opakované zkoušce. PROFITEST MXTRA nabízí všechny měřicí a zkušební funkce

pro testování elektrických instalací s předdefinovanými a volitelně programovatelnými

testovacími sekvencemi podle zkušebních norem podle IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600)

a EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Kategorie měření 300 V CAT IV / 600 V CAT III.

Díky rozsahu testů, který je dokonale přizpůsoben vašim požadavkům,

je ideálním nástrojem pro každodenní použi .

Základní vlastnos

• Měřící zařízení s širokým rozsahem pro všechny střídavé a třífázové systémy

s napě m od 65 do 500 V a kmitočty od 15,4 do 420 Hz

• Měření impedance smyček a sí s DC předmagne zací

• Měření izolačního odporu s nastavitelným nebo postupně narůstajícím zkušebním napě m

• Nízkoohmová měření s automa ckou změnou polarity

• Kontrola proudových chráničů, včetně speciálních (S, SRCD, PRCD, typ G / R, AC, A, F, B, B+, EV)

• Kontrola ochranných obvodů zbytkového proudu (RCD) v sí ch IT

• Testování zařízení pro monitorování izolačního stavu (IMD)

• Testování monitorů reziduálního proudu (RCM)

• Měření zemních odporů s rozpojením i bez rozpojení (klešťová metoda)

• Měření unikajících proudů pomocí adaptéru PRO-AB

• Testování elektrických nabíjecích stanic podle IEC 61851 ve spojení

s testovacím adaptérem PRO-TYP I / II

• Testování PRCD typu S a K pomocí PROFITEST PRCD

• M ěření zbytkového napě podle EN 60204

• Automa cké testovací sekvence

• Rozhraní BLUETOOTH

• ProfiScan - Aplikace pro smartphony a tablety Android GMC – měřicí technika, s.r.o. Fügnerova 1a 678 01 Blansko Tel. 516 482 623 Internet: h p//: .gmc.cz E-mail: gmc@gmc.cz

Ing. Michal Kříž

Mgr. Radek Roušar

Provádění revizí

elektrických instalací do 1 000 V

v prostorech bez nebezpečí výbuchu

Text k inzerátu na první straně obálky:

Celosvětově aktivní firma FINDER s více než 60tiletou tradicí výroby elektrotechnic-

kých a elektronických přístrojů:

pro  spínání:

- relé do plošných spojů

- průmyslová relé

- reléové vazební členy

- polovodičová relé

pro  ovládání a kontrolu:

- relé s nuceně vedenými kontakty

- časová relé

- elektronické elektroměry

- kontrolní a měřicí relé

- snímače hladiny

- spínané napájecí zdroje

- přepěťové ochrany

- termostaty a hydrostaty

pro  instalace budov:

- impulzně ovládané spínače

- soumrakové spínače

- pohybová čidla

- schodišťové automaty

- spínací hodiny

- stmívače

- modulární stykače

pro  drážní aplikace

pro fotovoltaické aplikace

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Radiová 1567/2 b, 102 00 Praha 10

tel.: 286 889 504, fax: 286 889 505

finder.cz@findernet.com, www.findernet.com

IN - EL Pardubice, 2018

Univerzální tester elektrických instalací

PROFITEST MXTRA

Špičkový měřicí a zkušební přístroj od renomované německé společnos GMC-I Messtechnik, GmbH pro zkoušení funkčnos a činnos ochranných opatření na pevných elektrických instalacích po jejich dokončení, opravě, rozšíření a při opakované zkoušce. PROFITEST MXTRA nabízí všechny měřicí a zkušební funkce pro testování elektrických instalací s předdefinovanými a volitelně programovatelnými testovacími sekvencemi podle zkušebních norem podle IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) a EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Kategorie měření 300 V CAT IV / 600 V CAT III. Díky rozsahu testů, který je dokonale přizpůsoben vašim požadavkům, je ideálním nástrojem pro každodenní použi . Základní vlastnos • Měřící zařízení s širokým rozsahem pro všechny střídavé a třífázové systémy

s napě m od 65 do 500 V a kmitočty od 15,4 do 420 Hz

• Měření impedance smyček a sí s DC předmagne zací • Měření izolačního odporu s nastavitelným nebo postupně narůstajícím zkušebním napě m • Nízkoohmová měření s automa ckou změnou polarity • Kontrola proudových chráničů, včetně speciálních (S, SRCD, PRCD, typ G / R, AC, A, F, B, B+, EV) • Kontrola ochranných obvodů zbytkového proudu (RCD) v sí ch IT • Testování zařízení pro monitorování izolačního stavu (IMD) • Testování monitorů reziduálního proudu (RCM) • Měření zemních odporů s rozpojením i bez rozpojení (klešťová metoda) • Měření unikajících proudů pomocí adaptéru PRO-AB • Testování elektrických nabíjecích stanic podle IEC 61851 ve spojení

s testovacím adaptérem PRO-TYP I / II

• Testování PRCD typu S a K pomocí PROFITEST PRCD • M ěření zbytkového napě podle EN 60204 • Automa cké testovací sekvence • Rozhraní BLUETOOTH • ProfiScan - Aplikace pro smartphony a tablety Android

GMC – měřicí technika, s.r.o.

Fügnerova 1a

678 01 Blansko

Tel. 516 482 623

Internet: h p//: .gmc.cz

E-mail: gmc@gmc.cz

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


ISBN 978-80-87942-42-0

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Provádění revizí

elektrických instalací do 1 000 V

v prostorech bez nebezpečí výbuchu

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Partner všech elektrotechniků

IN-EL, spol. s r. o. | Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice | +420 774 079 755 | info@in-el.cz | www.in-el.cz

IN-EL, spol. s r. o. | Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

www.in-el.cz

obchod.in-el.cz

Vydavatelství odborné literatury pro elektrotechniky, Normativních dokumentů ESČ, tiskopisu Protokolu o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Jako první v České republice vydáváme odborné příručky pro elektrotechniky i v elektronické podobě. Naše e-knihy umožňují standardní funkce, jako interaktivní obsah v levém rámci, přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, přílohy, literaturu, webové stránky. Více na obchod.in-el.cz. E-knihy si můžete zakoupit jednotlivě, nebo si můžete pořídit roční předplatné, ve kterém máte ke stažení nejen všechny aktuální e-booky našeho vydavatelství, ale i ty, které vyjdou během platnosti vašeho předplatného. Každý rok vydáváme 3 až 5 nových nebo starších – aktualizovaných příruček.

Tištěná literatura elektro

- Odborné příručky

- Dílenské příručky

- Normativní dokumenty

E-knihy

- Elektronické verze tištěných knih

- Předplatné e-knih

Informační systém iiSEL

- Vzdělávací portál

pro elektrotechniky

- Informační servis pro zkoušky

elektrotechniků

- Tříměsíční a roční předplatné

Bezpečnostní tabulky

nejen pro elektrotechniky

- Značky výstrahy

- Příkazové, zákazové a informační

- Sdružené tabulky

Sledujte nás na sociálních sítích

- facebook.com/vydavatelstvi.INEL

- twitter.com/INELsro

- Zaregistrujte se na www.in-el.cz

a získejte kompletní přehled v oboru.

- Literaturu a e-knihy koupíte

na obchod.in-el.cz.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


7

Provádění revizí některých elektrických instalací má v České republice dlouholetou tradi

ci, která sahá až k začátkům samostatného Československa ve dvacátých letech minulého

století a možná ještě dále. Proto se pociťovalo jako určité zadostiučinění, že revizemi elek

trických instalací se od osmdesátých let minulého století začala zabývat také mezinárodní

normalizace v rámci IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise) a návazně i evropská nor

malizace v rámci CENELEC (Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice).

Výsledkem zavádění předpisů lEC a CENELEC do našich českých technických norem je

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Tato

norma je vlastně "prováděcím předpisem" k ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

a svým určením odpovídá bývalým normám ČSN, které se zabývaly postupy při revizích

elektrických instalací.

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 uvádí základní postupy při provádění výchozích revizí elektric

kých zařízení, tj. prohlídku, zkoušení prováděné měřením, a to zejména z hlediska ověřování

ochrany před úrazem elektrickým proudem (spojitosti ochranných vodičů, izolačních odpo

rů, ochrany automatickým odpojením, měření odporu uzemnění, zkoušky doplňkové ochrany

proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním, zkoušky polarity a pořadí fází, funkční

zkoušky, úbytku napětí, ověření ochrany proti tepelným účinkům atd.). Oproti předchozím

vydáním (viz ČSN 33 2000-6-61 ed. 2) tato norma uvádí též zásady pro vypracování zprávy

o výchozí revizi, zásady pro provádění pravidelných revizí, zásady pro určování jejich lhůt

i zásady pro vypracování zprávy o pravidelné revizi. Důležité v této normě je ustanovení, že

revizi musí provádět osoba znalá, která je k provádění revizí způsobilá – kvalifikovaná. (Sa

mozřejmě se netvrdí, že revizi musí provádět revizní technik, protože je na legislativě každé

členské země EU, jakým způsobem požadavek na kvalifikaci osoby provádějící revizi naplní.)

Tato příručka v prvé části uvedenou ČSN 33 2000-6 ed. 2 komentuje, pokud možno srozu

mitelnou formou včetně vazeb jejich ustanovení na ustanovení ČSN 33 1500. Postupy při

provádění výchozích revizí elektrických instalací jsou aplikovatelné i na provádění jejich

pravidelných revizí. Proto má tato příručka všeobecnější platnost než pouze pro provádění

výchozích revizí elektrických instalací.

Revizní technici elektrických zařízení podnikající v této oblasti, dodavatelé i odběratelé

revizních prací tak dostávají do rukou příručku věnující se oblasti revizí elektrických zaříze

ní komplexně, tj. po stránce technické, technologické i ekonomicko-právní.

Ještě si neodpustím poznámku k terminologii používané v oblasti technické normalizace

elektrických instalací týkající se i jejich revizí. Ještě do poměrně nedávné doby technické

normy dané oblasti hovořily o elektrických zařízeních. Například ČSN 34 1010:1965 Všeo

becné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, která až do roku 1996

stanovovala opatření, která u elektrických zařízení poskytují ochranu před úrazem elektric

kým proudem při dotyku nebo přiblížení, zatímco v současné době platná ČSN 33 2000-4-41

ed. 3, která tu předchozí normu prakticky nahradila, se zabývá ochranou před úrazem elek

trickým proudem v elektrických instalacích.

Proč k této změně došlo? Nebudeme se zabývat hlubokými teoriemi – ale jenom jednodu

še – starší elektrotechnici při své práci vycházeli především z německy psaných dokumentů,

a v nich se pro danou problematiku používal výraz „elektrische Anlage“, který je do češtiny

překládán jako „elektrické zařízení“. Od konce osmdesátých let 20. století se do soustavy

Partner všech elektrotechniků

IN-EL, spol. s r. o. | Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice | +420 774 079 755 | info@in-el.cz | www.in-el.cz

IN-EL, spol. s r. o. | Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

www.in-el.cz

obchod.in-el.cz

Vydavatelství odborné literatury

pro elektrotechniky, Normativních dokumentů ESČ,

tiskopisu Protokolu o revizích a kontrolách elektric

kých spotřebičů a elektrického ručního nářadí.

Jako první v České republice vydáváme odbor

né příručky pro elektrotechniky i v elektronické

podobě. Naše e-knihy umožňují standardní funkce,

jako interaktivní obsah v levém rámci, přímé odka

zy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky,

tabulky, přílohy, literaturu, webové stránky. Více na

obchod.in-el.cz. E-knihy si můžete zakoupit jed

notlivě, nebo si můžete pořídit roční předplatné,

ve kterém máte ke stažení nejen všechny aktuální

e-booky našeho vydavatelství, ale i ty, které vyjdou

během platnosti vašeho předplatného.

Každý rok vydáváme 3 až 5 nových nebo starších

– aktualizovaných příruček.

Tištěná literatura elektro - Odborné příručky - Dílenské příručky - Normativní dokumenty E-knihy - Elektronické verze tištěných knih - Předplatné e-knih Informační systém iiSEL - Vzdělávací portál pro elektrotechniky - Informační servis pro zkoušky elektrotechniků - Tříměsíční a roční předplatné Bezpečnostní tabulky nejen pro elektrotechniky - Značky výstrahy - Příkazové, zákazové a informační - Sdružené tabulky Sledujte nás na sociálních sítích - facebook.com/vydavatelstvi.INEL - twitter.com/INELsro - Zaregistrujte se na www.in-el.cz a získejte kompletní přehled v oboru. - Literaturu a e-knihy koupíte na obchod.in-el.cz.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


8 ČSN stále více zaváděly mezinárodní a později i evropské normy, které byly přístupné obvykle v anglickém znění. A v těchto normách se ve stejném významu, jako se dříve používal výraz elektrická zařízení, používá anglický výraz „electrical installations“, který v současné době ve většině případů překládáme jako „elektrické instalace“. Takže je možno uvést, že v dané souvislosti se v případě výrazů „elektrické zařízení“ a „elektrické instalace“ jedná prakticky o synonyma, přičemž se v současné době kloníme v rámci jednotnosti s ostatními jazyky spíše k používání slova „instalace“.

Dále se bude ve smyslu revize elektrických zařízení nebo elektrických instalací používat většinou pouze zkráceného termínu „revize“. Pouze v případech, kdy bude nutno tyto revize odlišit od revizí jiných zařízení (zdvihacích, tlakových apod.), se bude užívat úplný výraz pro označení těchto revizí.

Při provádění revizí elektrických instalací je samozřejmě na prvním místě elektrotechnická odbornost, nicméně hned za ní je i určité právní minimum, protože bez řádné objednávky nebo smlouvy může být jakákoliv činnost, byť sebe lépe odvedená, zbytečnou, jelikož za ní nemusí být zaplaceno. Druhou část této publikace tak věnujeme právě tomuto právnímu minimu tak, abychom Vás upozornili na důležité náležitosti smluvních vztahů, a to obzvláště s přihlédnutím k rekodifikaci občanského práva, které nastalo s účinností od 1. 1. 2014. Od rekodifikace občanského práva uběhlo již několik let, nicméně i přesto se dodnes setkáváme s tím, že někteří revizní technici při uzavírání smluv používají vzory dle dnes již neplatného „obchodního zákoníku“.

V jednotlivých kapitolách se tak zaměříme na subjekty závazkových vztahů, kdo je oprávněn jednotlivé subjekty zastupovat při podepisování smluv či objednávek. Jaké náležitosti by smlouvě neměly chybět a naopak, čeho se vyvarovat. Při zpracování jednotlivých kapitol byl kladen důraz na vztah k revizní činnosti nicméně i přesto musíme důrazně upozornit, že každý smluvní vztah je specifický a žádný vzor nelze považovat za dokonalý. Vždy je nutno vzít v úvahu veškeré aspekty konkrétního smluvního vztahu.

Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu revizních techniků elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Zcela určitě však bude užitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení nerevidují.

© IN - EL Pardubice, 2018

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


9

Obsah Slovo vydavatele  15 Revizní technik – zkouška nebo přezkoušení 15 Testy TIČR pro revizní techniky 15 Nejen testy – ústní zkouška 15 Technické normy – služba ČSN online 16 Legislativní předpisy 16 Obhajoba návrhu revizní zprávy 16 Získal jsem Osvědčení – hurá do práce, ale pozor na rizika 16 ČÁST I – autor Ing. Michal Kříž  19 1.  ÚVOD  19 2.  ÚČEL REVIZÍ  21 3.  LEGISLATIVA K REVIZÍM  23 4.  K REVIZÍM PODLE TECHNICKÝCH NOREM  27 4.1  Výchozí revize  27 4.2  Pravidelné revize  28 4.3  Mimořádné revize  28 5.  DOKUMENTACE A INFORMACE POTŘEBNÉ K REVIZI  31 6.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ REVIZE  33 7.  OBECNĚ O PROHLÍDCE  35 7.1  Podrobněji o prohlídce  35 7.2  Ještě podrobněji k prohlídce  37 7.2.1 Způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem

(viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018) 37 7.2.2 Použití protipožárních přepážek a uplatnění dalších protipožárních opatření

(viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012

kapitola 527) 38 7.2.3 Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí

(viz ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012

kapitola 523) 40 7.2.4 Volba, seřízení, selektivita a koordinace ochranných a kontrolních

(monitorovacích) přístrojů (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016

kapitoly 536 a 538) 44 7.2.5 Volby, umístění a instalace vhodných přepěťových ochran (SPD),

kde je to určeno (viz ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:2016) 48

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


10 7.2.6 Volba, umístění a instalace vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů

(viz ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2016) 52 7.2.7 Volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům

a mechanickým namáháním (viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012

kapitola 422, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 512.2

a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 522) 53 7.2.8 Označení nulových a ochranných vodičů (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

čl. 514.3) 54 7.2.9 Vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými

informacemi (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 514.5) 55 7.2.10 Označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů (pojistek, jističů),

spínačů, svorek atd. (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitola 514) 56 7.2.11 Odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů,

způsob montáže (viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 526) 64 7.2.12 Volby a instalace uzemnění, ochranných vodičů (jejich přítomnost) a jejich

připojování (viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 – navazuje na kapitolu 7.2.1) 65 7.2.13 Přístupnosti zařízení a spínačů z hlediska jejich ovládání, značení a údržby

(viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitoly 513 a 514) 67 7.2.14 Opatření proti elektromagnetickému rušení (viz ČSN 33 2000-4-444:2011) 67 7.2.15 Kontrola, zda neživé části jsou spojeny s uzemněním (viz ČSN 33 2000-4-41

ed. 3:2018 kapitola 411.3 – navazuje na kapitoly 7.2.1 a 7.2.2) 68 7.2.16 Správná volba a provedení elektrických vedení

(viz ČSN 33 2000-5-52:2012 kapitoly 521 a 522) 74 7.2.17 Zvláštní požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění

(viz požadavky jednotlivých norem části 7 souboru ČSN 33 2000) 75 8.  ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ  77 8.1  Zkoušení  77 8.2  Měření  77 8.3  Přesnost měření  82 9.  ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ – PŘEHLED  85 9.1  Spojitost ochranných vodičů  85 9.2  Izolační odpor elektrického zařízení (v elektrické instalaci)  92 9.3  Ochrana elektrickým oddělením – ochrana malým napětím 

SELV a PELV (bezpečná malá napětí) a funkční malé napětí (FELV)  97 9.3.1 Zkoušení ochrany elektrickým oddělením 98 9.3.2 Měření v obvodech chráněných elektrickým oddělením 99 9.3.3 Prohlídka zařízení v obvodech SELV a PELV 99 9.3.4 Zkoušení zařízení v obvodech SELV a PELV 100 9.3.5 Měření v obvodech SELV, PELV a FELV 100

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


11

9.3.6 Prohlídka zařízení v obvodech FELV 100 9.4  Ochrana nevodivým okolím (dostatečný izolační odpor podlahy a stěn)  100 9.4.1 Prohlídka 101 9.4.2 Zkoušení 101 9.4.3 Měření 101 9.4.3.1 Metoda měření izolačního odporu podlah a stěn 102 9.5  Automatické odpojení od zdroje (sítě TN, TT,  IT)  104 9.5.1 Prohlídka 106 9.5.2 Zkoušení 106 9.5.3 Měření 106 9.5.3.1 Sítě TN 106 9.5.3.2 Sítě TT 108 9.5.3.3 Sítě IT 109 9.5.3.4 Měření impedance smyčky 117 9.5.3.5 Měření odporu uzemnění 120 9.5.3.6 Zjišťování odporu uzemnění za nepříznivých okolností 123 9.5.3.7 Měření k ověření proudových chráničů 129 9.6  Zkouška zapojení přístrojů  136 9.7  Zkouška elektrické pevnosti  136 9.8  Vícefunkční přístroje  136 10.  FUNKCE ZAŘÍZENÍ  138 11.   ÚBYTKY NAPĚTÍ  138 12.  ZJIŠŤOVÁNÍ SLEDU FÁZÍ  138 13.  ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE  139 13.1  K posuzování bezpečnosti  140 PŘÍLOHA  143 ČÁST II – autor Mgr. Radek Roušar 153 1.  SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLUVNÍCH VZTAHŮ 

A ZÁKLADNÍ PRINCIPY OBČANSKÉHO PRÁVA  153 2.  JAKÝM ZPŮSOBEM UZAVŘÍT SMLUVNÍ VZTAH? 

UZAVŘÍT SMLOUVU NEBO OBJEDNÁVKU?  157 2.1  Jaký typ smlouvy zvolit?  158 2.2  Obsah smlouvy  159 2.2.1 Základní údaje 159 2.2.2 Předmět smlouvy 160 2.2.3 Rozsah a způsob kontroly 161

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


12

2.2.4 Místo a doba provedení revize 162

2.2.5 Cena a způsob finančního vyrovnání 162

2.2.6 Součinnost objednatele 162

2.2.6.1 Podklady pro provedení revize 163

2.2.6.2 Příprava elektrického zařízení k provedení revize 163

2.2.6.3 Příprava okolí 164

2.2.6.4 Účast odborného pracovníka objednatele 164

2.2.7 Smluvní pokuty 164

2.2.8 Zvláštní a závěrečná ustanovení 165

2.3  Obchodní či dodací podmínky  165

2.4  Ochrana spotřebitele  166

2.5  Vymahatelnost práva v ČR, institut rozhodčích doložek  169

3.  PODNIKATELSKÉ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ 

S PROVÁDĚNÍM REVIZÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  171

4.  VZOROVÁ SMLOUVA  173

LITERATURA  178

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


15

Slovo vydavatele

Revizní technik představuje z právního hlediska nejvyšší odbornou způsobilost v elektrotechnice. Tomu by měly odpovídat i jeho znalosti a praktické zkušenosti. Důkazem je, že odbornou způsobilost získává zkouškou u nezávislého orgánu, kterým je některá z poboček Technické inspekce České republiky (TIČR), což je možno pokládat za určitou formu státní zkoušky. Osvědčení musí revizní technik tamtéž obhajovat každých 5 let. To znamená, že musí průběžně sledovat nové technické normy, legislativní předpisy, novou techniku i technologie v oboru, v němž působí.

Tato příručka je jedním ze studijních materiálů pro přípravu ke zkoušce i přezkoušení, ale též pomůckou pro samotné provádění revizí elektrických instalací.

Druhá část příručky je zaměřena na otázky právní: jak uzavírat smlouvy, co všechno by smlouva měla obsahovat, na co nezapomenout, aby smlouva byla uzavřena tak, aby se revizní technik vyhnul pozdějším reklamacím nebo problémům se zákazníkem v případě jinak nepřesných nebo neúplných ústních ujednání, kdy každá ze stran si taková ujednání může vykládat jinak. Revizní technik – zkouška nebo přezkoušení Testy TIČR pro revizní techniky

Odpovědi na otázky, které budoucí (při zkoušce) nebo stávající (při přezkoušení) revizní technik elektrických zařízení na příslušné pobočce TIČRu obdrží, jsou první a důležitou, nikoliv však poslední a dostačující částí zkoušky nebo přezkoušení. Je totiž zřejmé, že odpověď na každou otázku se lze naučit, či přímo „nabiflovat“. Též je však zřejmé, že pro samotnou praxi revizního technika je to naprosto nedostačující.

Lze-li se naučit odpovědi na testové otázky a úspěšně absolvovat první část zkoušky nebo přezkoušení, u dalších částí to tak jednoduché není. Nejen testy – ústní zkouška

Např. při ústní zkoušce už jsou potřebné určité teoretické znalosti a je třeba na otázky odpovídat nikoliv jen ve smyslu strohé odpovědi (co, kdy, kde, jak, která norma, který legislativní předpis), ale je nutné odpovědět proč (např. proč to má být takto provedeno, proč určitá norma stanoví takové řešení, proč musí mít zařízení právě takové parametry atd.). Mnohdy je třeba i něco vypočítat nebo alespoň naznačit a také zdůvodnit určitý postup, je třeba vysvětlit principy určitých bezpečnostních aspektů např. na schématu (které je třeba nakreslit). Jedná se například o principy ochran před úrazem elektrickým proudem: co je ochrana základní, co je ochrana při poruše, co je doplňková ochrana, jaké jsou druhy těchto ochran, jejich principy a provedení. Tyto základy lze čerpat z námi vydané knihy Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost.

To už jsou záležitosti, které bez znalostí alespoň minimálních teoretických základů elektrotechniky, hlubšího pochopení nejrůznějších souvislostí, znalosti účinků proudu na člověka atd. nelze úspěšně zvládnout.

Revizní technik při své činnosti musí navíc znát celou řadu technických norem i legislativních předpisů.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


16 Technické normy – služba ČSN online

Pokud jde o technické normy, každý měsíc vstupují v platnost nové, k těm stávajícím jsou vydávány změny nebo opravy a průběžně některým stávajícím končí platnost. Na našem webu každý měsíc zveřejňujeme seznam nově vydaných norem, které jsou pro revizní techniky významné, a to včetně změn, oprav apod. Již několik let je nejen pro revizní techniky důležitým pomocníkem služba ČSN online, kterou provozuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS), kde jsou za určitý poplatek k dispozici texty všech ČSN i TNI. Jen stěží si lze dnes představit práci seriózního revizního technika bez využívání této služby, resp. bez toho, aby měl kdykoliv přístup k textům platných, ale i neplatných technických norem (texty neplatných norem jsou totiž důležité při provádění pravidelných revizí, kdy se elektrické zařízení posuzuje podle norem platných v době jeho vzniku). Navíc, když nová ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, na rozdíl od ČSN 33 1500:1990, uvádí, že při provádění výchozí revize se na základě prohlídky a zkoušek včetně měření posuzuje, zda jsou splněny požadavky souboru ČSN 33 2000. A jak jinak tyto požadavky zjistit než z textu jednotlivých norem tohoto souboru. Legislativní předpisy

Pokud jde o legislativní předpisy, je třeba si uvědomit, že řada ustanovení z technických norem se převádí právě do legislativních předpisů. I ty je tedy třeba sledovat, a to jak nové, tak i změny stávajících, které se týkají elektrických zařízení, případně obecné bezpečnosti technických zařízení, hodnocení rizik apod. Zde je situace co do přístupu k legislativním předpisům jednodušší (jsou přístupné zdarma např. na serveru Ministerstva vnitra ČR) oproti přístupu k technickým normám. I o nových legislativních předpisech a jejich změnách, které se týkají elektrotechniky, informujeme na našem webu. Obhajoba návrhu revizní zprávy

Obvykle na závěr zkoušky nebo přezkoušení budoucí nebo stávající revizní technik obhajuje návrh revizní zprávy. Tady se zkoumá, zda revizní zpráva má všechny potřebné náležitosti a ze strany zkoušejících jsou pokládány mnohdy nepříjemné otázky ve stylu: proč je zde zvolena taková formulace, jak je možné, že byly naměřeny hodnoty v revizní zprávě uvedené, co tyto hodnoty vypovídají o stavu a bezpečnosti revidovaného zařízení atd.

Absolvuje-li adept úspěšně všechny části zkoušky nebo přezkoušení a obdrží příslušné Osvědčení, může začít, resp. pokračovat v revizní činnosti. Získal jsem Osvědčení – hurá do práce, ale pozor na rizika

Pominu-li pro tuto chvíli velmi důležitý předpoklad pro kvalitní provádění revizí (mimo již zmíněného přístupu k textům norem), a to technické, zvláště pak přístrojové vybavení revizního technika, vidím dva, řečeno s určitou nadsázkou, rizikové faktory.

U  začínajícího  revizního  technika  je  to  především  jeho  nezkušenost. Získání Osvědčení je totiž nezbytným, nikoliv však dostačujícím předpokladem k provádění revizí. Začínající revizní technik si totiž najednou musí umět poradit nejen s běžnými situacemi, ale i se situacemi, které se vyskytují velmi ojediněle.

Musí řešit zásadní otázky: jaké podklady požadovat od zákazníka, jak postupovat, jaká měření a zkoušky provést a jak je vyhodnotit, jak se zachovat, když některé části zařízení,

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


17

které má revidovat nejsou přístupné, jak posoudit závady a neshody s technickými normami z hlediska dopadu na bezpečnost, jak se zachovat v případě, že zákazník požaduje zprávu bez závad, ale závady byly evidentně zjištěny a mnoho dalších. Nejhorší může být, když se revizní technik setká s problémem, s nímž si neví rady a „přejde ho“, lidově řečeno udělá „mrtvého brouka“. Teprve zkušenosti, které začínající revizní technik postupně při své práci získává, z něj udělají skutečného odborníka.

Druhý rizikový faktor, který se může projevit u zkušeného revizního technika, který  revize provádí řadu let, je rutina. Rutina může na jedné straně způsobit, že řadu věcí přehlédne, některé závady nebo neshody špatně vyhodnotí, některá měření nebo zkoušky neprovede a na druhé straně podcení bezpečnost při samotném provádění revizí. Úplně nejhorší je provádění revizí takzvaně „od stolu“, kdy získá dojem že, v případě výchozích revizí, dobře poznal práci konkrétního montéra nebo montážní čety a může jim natolik „věřit“, že je zbytečné provádět výchozí revizi na místě montáže. Obdobné to může být u pravidelných revizí, kdy pod dojmem důvěrné znalosti zařízení, na němž má provést pravidelnou revizi, považuje za zbytečně se „obtěžovat“ tuto revizi provést na místě a pouze opíše zprávu o minulé pravidelné revizi.

Činnost revizního technika je velmi odpovědná. Musí si totiž uvědomit, co je vlastně cílem revize, co od něj očekává zákazník. Rizikové může být i samotné provádění revizí. Je třeba si uvědomit, že řada činností se provádí na elektrických zařízeních pod napětím, řada činností může ovlivnit bezpečnost nejen samotného revizního technika, ale i osob, které se zdržují v daném prostoru nebo objektu. I z tohoto pohledu je nutné přísně dodržovat určitá pravidla a postupy, které bezpečnost zajistí.

Jan Lojkásek

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072

spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka: L 391

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky

tel.: 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ)

- školení, zkoušky a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice

dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,

- pravidelná elektrotechnická školení a semináře, - individuální elektrotechnická školení a semináře dle požadavku členů

a klientů na míru.

- přípravné kurzy revizních techniků ke zkouškám před komisí TIČR, Více informací o poskytovaných službách i možnostech členství naleznete na našich internetových stránkách:

www.elektrosvaz.cz

ESČ pro své členy, ale i širokou odbornou veřejnost pořádá:

ESČ svojí činností navazuje na prvorepublikový svaz, který byl založen

na ustavující schůzi 1. 6. 1919 a jehož činnost byla ukončena násilným

rozpuštěním v roce 1951. K obnovení činnosti ESČ došlo v roce 1990, kdy byly

v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u Ministerstva vnitra ČR

a od tohoto data nepřetržitě vykonává znovuobnovený ESČ svoji činnost

ve prospěch svých členů. Za dobu obnovené činnosti podalo přihlášku do ESČ

více jak 3 500 individuálních nebo spolkových členů.

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů,

zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné

a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké

elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


19

ČÁST I – autor Ing. Michal Kříž

1. ÚVOD

Informace, požadavky a výklady uvedené v této publikaci se zakládají na:

ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení,

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

a na dalších technických normách souboru ČSN 33 2000 (jehož kmenové názvy se bě

hem postupného vydávání jednotlivých částí měnily takto: Elektrická zařízení, Elektrické

instalace budov, Elektrické instalace nízkého napětí). Přitom celý soubor je založen na sou

boru mezinárodních norem IEC 60364, který je v evropských zemích zaváděn prostřednic

tvím tzv. harmonizačních dokumentů (ty starší části a oddíly prostřednictvím jednotlivých

částí a oddílů HD 384, ty novější prostřednictvím částí HD 60364 odpovídajících částem

IEC 60364). Harmonizační dokumenty jsou trochu mírnější formou evropské normy. Struč

ně řečeno – do soustav národních norem jednotlivých členských zemí evropské normalizač

ní organizace CENELEC musí být totiž zavedeny veškeré požadavky těchto dokumentů;

mohou však být doplněny ještě národními požadavky, přičemž se navíc nelpí tak přísně na

tom, aby uspořádání požadavků odpovídajících národních norem bylo stejné jako uspořá

dání harmonizačních dokumentů.

V této publikaci jsou rovněž využity jako podklady další mezinárodní normy IEC (Mezi

národní elektrotechnické komise), evropské normy EN a evropské harmonizační dokumen

ty HD, které jsou začleněny též do soustavy norem ČSN.

Uváděna jsou vydání norem platná v době vydání této publikace. V případě, že revize bude

prováděna na stavbách, které byly provedeny a provozovány dříve, tj. v době platnosti

předchozích předpisů a norem, je třeba postupovat podle těchto předpisů a norem od po ví da

jících předpisům a normám uvedeným v této publikaci. Pokud se týká norem souboru

ČSN 33 2000 – jsou vydávány od první poloviny devadesátých let minulého století – jedná

se obvykle o starší normy stejného označení, jaké mají normy uvedené v této publikaci. Mo

hou ovšem existovat i normy starší. Od šedesátých let do začátku devadesátých let minulého

století se jednalo většinou o normy souboru ČSN 34 10XX (například ČSN 34 1010 platila

pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, ČSN 34 1020 pro dimenzování a jištění

vodičů a kabelů, ČSN 34 1040 pro elektrická rozvodná zařízení, ČSN 34 1050 pro kladení

silových elektrických vedení, ČSN 34 1060 pro vnitřní elektrické rozvody – předcházela

současné normě ČSN 33 2130, ČSN 34 1070 pro elektrická zařízení ve zvláštních podmín

kách – předcházela současné normě ČSN 33 2000-5-51 – v současné době ČSN 33 2000-5-

51 ed. 3). Některé z těchto norem jsou přístupné, ovšem za mírný poplatek, i na interneto

vých stránkách ČAS (České agentury pro standardizaci) – ČSN online (bližší informace

a přístup – viz http://www.agentura-cas.cz/csn-online). Ve sporadických případech je možno

se setkat s ještě staršími elektrickými instalacemi provedenými podle Předpisů ESČ – 1950

a výjimečně i podle Předpisů ESČ – 1939, 1936, 1931. V takových případech je ovšem vhod

né uvažovat o rekonstrukci instalace už jenom kvůli zastaralosti izolací a ostatních materiálů

v instalaci použitých. Přes jejich zastaralost instalace provedené podle těchto starých „před

pisů“ zajišťovaly na svou dobu vynikající úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072

spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka: L 391

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky

tel.: 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ)

- školení, zkoušky a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice

dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,

- pravidelná elektrotechnická školení a semináře, - individuální elektrotechnická školení a semináře dle požadavku členů

a klientů na míru.

- přípravné kurzy revizních techniků ke zkouškám před komisí TIČR, Více informací o poskytovaných službách i možnostech členství naleznete na našich internetových stránkách:

www.elektrosvaz.cz

ESČ pro své členy, ale i širokou odbornou veřejnost pořádá: ESČ svojí činností navazuje na prvorepublikový svaz, který byl založen na ustavující schůzi 1. 6. 1919 a jehož činnost byla ukončena násilným rozpuštěním v roce 1951. K obnovení činnosti ESČ došlo v roce 1990, kdy byly v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u Ministerstva vnitra ČR a od tohoto data nepřetržitě vykonává znovuobnovený ESČ svoji činnost ve prospěch svých členů. Za dobu obnovené činnosti podalo přihlášku do ESČ více jak 3 500 individuálních nebo spolkových členů. Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


20

Tak jako se vyvíjely požadavky na elektrická zařízení a elektrické instalace doposud, budou se tyto požadavky vyvíjet i nadále a zřejmě budeme v budoucnu postupovat podle dalších, navazujících a modernějších vydání těch norem, na jejichž ustanoveních je založena tato publikace.

Pokud se týká odkazů na normy výrobků (dříve nazývané předmětové normy), bylo snahou uvádět tyto normy pod označením, pod jakým jsou zavedeny v rámci české normalizace, tj. jako ČSN EN..., ČSN IEC..., ČSN ISO..., ČSN EN ISO... apod. Ovšem pokud je na výrobcích (v prohlášeních shody a v ostatních dokumentech) uvedeno pouze označení normy EN..., IEC..., ISO..., EN ISO... apod., bere se toto označení rovněž jako směrodatné. V některých případech týkajících se popisu původu normy ČSN se v této publikaci uvádějí rovněž mezinárodní normy, z kterých se při zpracování normy nebo norem ČSN vycházelo, pod původním označením.

Většina norem, na které se odvolává tato publikace, je uvedena v Literatuře na str. 178. Plné názvy (a další potřebné údaje) týkající se ostatních norem, je možno nalézt na webových stránkách České agentury pro standardizaci (https://csnonline.agentura-cas.cz/rychle.aspx).

Každý týden slevy na vybrané produktyKaždý týden slevy na vybrané produkty

Partner všech elektrotechniků

Největší české vydavatelství literatury

a internetový informační servis pro elektrotechniky

www.in-el.cz

obchod.in-el.cz

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


21

2. ÚČEL REVIZÍ

Revize elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které  se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska  jeho bezpečnosti.

Stále zůstává v platnosti smysl komentáře k normě ČSN ESČ 170-1950, která platila pro revize elektrických zařízení před téměř sedmdesáti lety, kde se uvádělo:

„Účelem revize elektrických zařízení (i hromosvodů) je především podat vlastníku nebo uživateli elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení, jakož i udat základní rámcové pokyny pro nutné opravy, eventuálně doplnění zařízení, popř. směrnice, jak zacházet s elektrickým zařízením v době, než bude provedena oprava nebo doplnění zařízení.

Význam revize by utrpěl, kdyby se nekonala periodicky v pravidelných lhůtách a kdyby zjištěný stav nebyl trvale zaznamenán. Toto zaznamenání se provede v revizní zprávě, která se vyhotoví na normálních formulářích.

Revizní zpráva má být co možná podrobná a má vystihovat, byť i stručný, popis stavu zařízení v době revize pro porovnání s revizemi pozdějšími nebo předešlými. Nedoporučuje se uvádět v revizní zprávě pouze příkazy k opravě nebo úpravě anebo návrhy k přechodným opatřením, neboť z takto vypracovaných zpráv nelze dodatečně usuzovat na možnost vzniku poruchy nebo nehody. Rovněž by nebylo možno posoudit, jaká péče je věnována údržbě a zacházení s elektrickým zařízením. Pokud jde o dodržování lhůt pro revize, které jsou určeny normou, není samozřejmě možné, aby revize byla provedena vždy přesně za stanovené kalendářní období, a to buď z důvodů provozních, nebo z důvodů rekonstrukce a oprav zařízení. Někdy je výhodné, aby revize byla prováděna v době celozávodní dovolené apod. Naproti tomu revizi hromosvodů není výhodné dělat v zimě, jelikož měření zemních odporů je v této době značně obtížné. Proto jsou v normě určena časová rozmezí, ve kterých mají být revize provedeny.“

Revize obvykle zahrnuje prohlídku a zkoušení prováděná pomocí příslušných měření.

Komplexní řešení zákonného vzděláváníKomplexní řešení zákonného vzdělávání

Technická školení pro firmy na míru

www.unit.cz

ELEKTRO

PLYN

BOZP

JEŘÁBY

PLOŠINY

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


elektrotechnika

v praxi

ODBORNÝ ELEKTROTECHNICKÝ ČASOPIS

www .bael. cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz 28. ročník

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 Ostrava

tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421

e-mail: casopis@bael.cz

www.bael.cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz

Vaše spojení se světem elektrotechnikyaše spojení se světem elektrotechniky

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 OstravaKorunní 32, 709 00 Ostrava

tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421

e-mail: casopis@bael.cz

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 Ostrava

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


23

3. LEGISLATIVA K REVIZÍM

Provádění revizí nejen na elektrických, ale i na jiných technických zařízeních se považuje za tak důležité, že je uvádějí a předepisují i právní předpisy.

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (§ 102), je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavateli je dána povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě těchto zjištění vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění (viz § 102 odst. 3 zákoníku práce).

Z výše uvedeného vyplývá, že je především na vedoucích pracovnících majitele nebo provozovatele zařízení, aby ve smyslu především § 101 a 102 zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) posoudili míru ohrožení a rizika, jež plynou z provozu zařízení.

Celý postup vyhodnocování rizik je vhodné nebo přesněji řečeno nutné dokumentovat, čili musí být prokazatelný. Proto takový postup stanoví další právní předpis, kterým je zákon č. 309/2004 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V jeho paragrafu 4 je stanoveno, že zaměstnavatel je (mimo jiné) povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Požadavek revidovat nebo kontrolovat elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí (prostory) za stanovených podmínek provozu, elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny (atmosférické, statické), vyplývá z výše citovaných ustanovení zákoníku práce a dále také nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V tomto nařízení vlády je obsažen požadavek na provozní dokumentaci. Její nedílnou součástí jsou záznamy o poslední nebo mimořádné revizi. Průvodní dokumentace obsahuje mimo jiné návod výrobce pro výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení. Takže průvodní dokumentace se tím, že ji provozovatel bude využívat a doplňovat o záznamy o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stane provozní dokumentací, což je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci a také záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních v příloze č. 2 čl. 3 uvádí, že u zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost a že toto osvědčení bezpečnosti provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu. Vyhláška v čl. 6 přílohy č. 2 uvádí i to, co je obsahem revizní zprávy. Takže i podle této vyhlášky se provádějí revize vyhrazených elektrických technických zařízení (tj. zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace a zařízení určené k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny). Pokud se týká ostatních technických zařízení, jiných než elektrických, jejich revize jsou předepsány dalšími vyhláškami (revize vyhrazených tlakových zařízení se provádějí podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., vyhrazených zdvihacích zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb., vyhrazených plynových zařízení podle vyhlášky č. 21/1979 Sb.).

elektrotechnika

v praxi

ODBORNÝ ELEKTROTECHNICKÝ ČASOPIS

www

.bael.

cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz 28. ročník

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 Ostrava

tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421

e-mail: casopis@bael.cz

www.bael.cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz

Vaše spojení se světem elektrotechniky

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


24

Přitom zajištění bezpečnosti začíná již při návrhu výrobku (stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí). Podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků platí, že výrobek (což je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána a je určena pro spotřebitele) musí být bezpečný, a že výrobce je povinen uvádět na trh  pouze bezpečné výrobky (§ 5 odst. 3 tohoto zákona). Za bezpečné výrobky se (podle § 3 odst. 2 a 3 tohoto zákona) považují výrobky splňující požadavky zvláštního právního předpisu (obvykle se jedná o nařízení vlády zavádějící evropskou směrnici vztahující se na daný výrobek) nebo (v případě, že takový předpis neexistuje) se za bezpečné výrobky považují výrobky splňující rovnocenné požadavky národního předpisu státu EU, na jehož území je uveden na trh.

Existují ovšem sestavy zařízení, které se rovněž uvádějí do provozu, a rovněž u nich je nutné, aby při jejich provozování byla zajištěna bezpečnost, a přitom se nemusí jednat o výrobek. Přitom taková sestava může být sestavena výhradně z bezpečných výrobků. Příkladem takové sestavy může být elektrická instalace. Ta obecně není za výrobek považována. Ovšem i v takovém případě je nutné elektrickou instalaci před uvedením do provozu ověřit. Nemusí být totiž jisté, že i když je elektrická instalace sestavena z bezpečných výrobků, že bude jako celek bezpečná. Vysvětlení proč tomu tak je, je dáno ustanoveními celé soustavy elektrotechnických norem, dříve nazývanou elektrotechnické předpisy. Ta stanoví, jak jednotlivá elektrická zařízení zvolit, sestavit a propojit, aby elektrická instalace jako celek byla za všech předpokládaných okolností bezpečná. K ověření elektrické instalace před uvedením do provozu slouží tzv. výchozí revize elektrické instalace.

Proto také, pokud se týká ověřování elektrických zařízení, je podle článku 2.1 ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení možno nové nebo rekonstruované elektrické zařízení uvést do provozu pouze, byl-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen. Přitom výchozí revize je v čl. 2.1 uvedena jako jedna z možností tohoto ověření. Ta platí, jestliže ověření nebylo možno provést způsobem, se kterým uvažují určité právní předpisy při ověřování výrobků. Za takové právní předpisy se v současné době považují např.: – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, – zákon č. 22/2001 Sb., o technických požadavcích na výrobky, – zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, – nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagne

tické kompatibility při jejich dodávání na trh, – nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro

používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, – nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

V případě ověření podle těchto právních předpisů se předpokládá, že ověření je doloženo dokladem v souladu s požadavky těmito právními předpisy stanovenými (např. ES prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky nebo EU prohlášením o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh).

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


25

Revize elektrických zařízení je tedy možno zahrnout do širšího kontextu péče o zdraví

a bezpečnost osob, a to jak v rámci pracovních činností, tak i v běžném občanském životě. Výrobky jako takové musí být bezpečné; za jejich bezpečnost ručí výrobce (viz zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků i zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být (mimo jiné) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány (viz § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci). I v občanském životě je nutné pamatovat na zajištění bezpečnosti a majetek je třeba udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení osob blízkých i osob nezúčastněných.

Navštivte náš nový e-shop na obchod.in-el.czNavštivte náš nový e-shop na obchod.in-el.cz

Partner všech elektrotechniků

Největší české vydavatelství literatury

a internetový informační servis pro elektrotechniky

www.in-el.cz

obchod.in-el.cz

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.