načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Projektový management v praxi -- Naučte se řídit projekty! – Jan Doležal; Jiří Krátký

Projektový management v praxi -- Naučte se řídit projekty!

Elektronická kniha: Projektový management v praxi
Autor: Jan Doležal; Jiří Krátký
Podnázev: Naučte se řídit projekty!

Řízení projektu má svá pravidla a nástroje a tato kniha vás s nimi seznámí. Získáte s ní srozumitelný návod, jak definovat, naplánovat, zrealizovat a ukončit méně komplexní ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  229
+
-
7,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 171
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5693-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Řízení projektu má svá pravidla a nástroje a tato kniha vás s nimi seznámí. Získáte s ní srozumitelný návod, jak definovat, naplánovat, zrealizovat a ukončit méně komplexní projekty. Pomocí příběhu o vzniku a realizaci projektu v malé organizaci vás provede celým životním cyklem jednoho projektu. (Naučte se řídit projekty!)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Doležal; Jiří Krátký - další tituly autora:
Jíme, abychom žili II. -- nežijem proto, abychom jedli Jíme, abychom žili II.
5 kroků k úspěšnému projektu -- 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty 5 kroků k úspěšnému projektu
 (e-book)
5 kroků k úspěšnému projektu -- 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty 5 kroků k úspěšnému projektu
Projektový management -- Komplexně, prakticky a podle světových standardů Projektový management
 (e-book)
Projektový management -- Komplexně, prakticky a podle světových standardů Projektový management
Projektový management v praxi -- Naučte se řídit projekty! Projektový management v praxi
Nejvýznamnější varhany České republiky Nejvýznamnější varhany České republiky
 (e-book)
Nejvýznamnější varhany České republiky Nejvýznamnější varhany České republiky
 
K elektronické knize "Projektový management v praxi -- Naučte se řídit projekty!" doporučujeme také:
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V PRAXI

PROJEKTOVÝ

MANAGEMENT

V PRAXI

Jan Doležal

Jiří Krátký

Jan Doležal I Jiří Krátký

Naučte se řídit

projekty!

Certifi kace

projektových

manažerů

dle standardu

IPMA®

Certifi kace projektových

manažerů dle IPMA jako jediný

certifi kát na trhu garantuje posouzení

způsobilosti kandidáta pracovat jako

projektový manažer.

Díky promyšlenému a celostně koncipo

vanému kompetenčnímu modelu certi

fi kát prověřuje znalosti i schopnosti.

Certifi kace je testem způsobilosti prá

ce v projektovém prostředí, v řízení týmu,

projektu, programu i portfolia.

Certifi kace IPMA není nijak oborově

zaměřena, je proto využitelná ve všech

oborech, kde je projektové řízení vý

znamné.

Certifi kace osvědčuje jejího nositele ze

znalosti a schopnosti použití třech zá

kladních oblastí dovednosti:

§ Technické (techniky plánování a říze

ní v pohledu času, fi nancí, zdrojů, rizik

i kvality, procesy životního cyklu pro

jektu apod.)

§ Behaviorální (vyjednávání, řízení a mo

tivace týmu, práce se stresem apod.)

§ Kontextové (souvislost projektu a stra

tegie společnosti, právní, kulturní a dal

ší aspekty apod.)

A Certifi kovaný ředitel projektů

(IPMA Level A

®

Certifi ed Project Director)

B Certifi kovaný projektový senior manažer

(IPMA Level B

®

Certifi ed Senior Project Manager)

C Certifi kovaný projektový manažer

(IPMA Level C

®

Certifi ed Project Manager)

D Certifi kovaný projektový praktikant

(IPMA Level D

®

Certifi ed Project Management Associate)

Kontaktní údaje SPŘ

Stupně certifi kace IPMA

Společnost pro projektové řízení, z. s.

Zemědělská 5

613 00 Brno

Tel.: +420 545 136 020

e-mail: info@cspr.cz, info@ipma.cz

www.cspr.cz | www.ipma.cz

Ing. Jan Doležal, Ph.D. – hlavní autor Ing. Jiří Krátký Projektový management v praxi Naučte se řídit projekty! Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6411. publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Hana Borovská, Ph.D. Grafická úprava a sazba Štěpán Böhm Návrh a zpracování obálky Vojtěch Wagner Počet stran 176 První vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2017 ISBN 978-80-271-9496-4 (ePub) ISBN 978-80-271-9495-7 (pdf ) ISBN 978-80-247-5693-6 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

OBSAH

O autorech ............................................................................................................................7

Předmluva .............................................................................................................................9

Úvod .......................................................................................................................................11

1. Co je to projekt a další základní pojmy ..........................................................13

1.1 Projekt a jeho charakteristiky ..................................................................................15

1.2 Co je to projektové řízení? ........................................................................................17

1.3 Projektové role ...........................................................................................................18

1.4 Projektem krok za krokem .......................................................................................19

2. Předprojektová příprava .........................................................................................25

2.1 Zdůvodnění projektu (business case) ......................................................................30

2.2 Projektový záměr .......................................................................................................35

2.3 Logický rámec ............................................................................................................38

3. Zahájení projektu .......................................................................................................47

3.1 Zakládací listina projektu .........................................................................................50

3.2 Nastavení odpovědností a pravomocí projektových rolí ......................................56

3.3 Identifikace a zjištění zájmů a očekávání zainteresovaných stran .......................58

4. Jak vést nejen první poradu týmu? ....................................................................67

5. Jak projekt naplánovat? ...........................................................................................77

5.1 Plánování věcného rozsahu projektu ......................................................................80

5.2 Sběr požadavků ..........................................................................................................82

5.3 Jak sestavit WBS? .......................................................................................................84

5.4 Popis pracovních balíků ...........................................................................................90

5.5 Plánování času a nákladů .........................................................................................93

5.6 Další oblasti plánu řízení projektu ........................................................................106

5.6.1 Kvalita projektu ............................................................................................108

5.6.2 Lidé a další zdroje v projektu .....................................................................110


5.6.3 Komunikace v projektu ..............................................................................118

5.6.4 Projektová rizika ..........................................................................................120

5.6.5 Nákupy externích služeb a zboží ...............................................................128

6. Realizace projektu ....................................................................................................133

6.1 Kick-off projektu ......................................................................................................139

6.2 Operativní řízení projektu ......................................................................................141

6.3 Krize ..........................................................................................................................146

6.4 Vyjednávání ..............................................................................................................150

6.5 Agilní přístup ...........................................................................................................154

6.5.1 Seznam požadavků ......................................................................................155

6.5.2 Agilní plán ....................................................................................................156

6.5.3 První revize sprintu .....................................................................................158

6.5.4 Druhá revize sprintu ...................................................................................159

6.5.5 Na konci vývoje ...........................................................................................160

7. Ukončení a vyhodnocení projektu ..................................................................163

Závěr ....................................................................................................................................169

Zdroje ..................................................................................................................................171


O autorech 7

O AUTORECH

Ing. Jan Doležal, Ph.D. – hlavní autor

Je ředitelem a jednatelem společnosti PM Consulting, s. r. o., členem ně

kolika profesních a odborných sdružení a působí i jako zkoušející v rámci

certifikace projektových manažerů podle IPMA®. Zabývá se především

optimalizací systému řízení projektů v  organizacích a  vývojem simu

lačních her sloužících jako trénink projektového řízení a  průběžně řídí

různé menší i větší projekty. Má zkušenosti s projekty z IT, strojírenství,

elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Je hlavním au

torem několika knih o projektovém řízení, např. Projektový management nebo 5 kroků k úspěšnému projektu. Dříve působil jako specialista na volné noze a  krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s. Předtím pracoval několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., která je dodavatelem systémů odbavování v  hromadné dopravě s  celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika). Vystudoval automatizaci a informatiku na Fakultě strojní VUT v Brně, kde dokončil i doktorské studium s tématikou projektového řízení. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je certifikovaným projektovým manažerem IPMA® Level B a také PMI® PMP.

Ing. Jiří Krátký

Působí jako poradce a lektor ve společnosti PM Consulting, s. r. o. Zabývá

se rozvojem projektového řízení v organizacích, vytváří a realizuje kurzy,

tréninky a  simulační hry pro rozvoj znalostí i  dovedností projektových

týmů. Má zkušenosti s rozvojem projektového řízení jak ve firmách, tak

v neziskových organizacích i veřejné správě. Je autorem online vzděláva

cích kurzů v projektovém řízení na portálu seduo.cz a spoluautorem knih

Projektový management a 5 kroků k úspěšnému projektu.

Je držitelem mezinárodních certifikátů v projektovém řízení IPMA® stupeň C, IPMA Project Management Consultant® a  Project Management Professional (PMI PMP®). Působí jako viceprezident Společnosti pro projektové řízení, která je národní asociací projektových manažerů, a jako zkoušející v rámci certifikace projektových manažerů podle IPMA. Je také certifikovaný PRINCE2 Practitioner a trenér kurzů přípravy ke zkouškám PRINCE2.

Předmluva 9

PŘEDMLUVA

S  pojmy projekt či projektový manažer se v  současné době setkáváme velmi často. Přesto

zdaleka ne všichni vědí, že se z  pohledu organizace práce a  realizace změn jedná o  přesně

definované pojmy s jasným významem. Projekt není cokoliv, co zrovna někoho napadlo tak

pojmenovat, a projektový manažer není kdokoliv, kdo se něčím takovým právě zaobírá.

Již od padesátých let dvacátého století je projektový manažer vnímán jako definovaná profese

a řízení projektu jako určité řemeslo, které má svá pravidla a nástroje. Pokud se s nimi chcete

seznámit, držíte v ruce tu správnou knihu, ve které se vám budeme snažit čtivou formou při

blížit základní principy, nástroje a postupy projektového řízení. Jestliže řídíte menší projekty,

bude vám to pravděpodobně zcela stačit. A až se dostanete k větším akcím, budete mít velmi

dobré základy.

Pomocí příběhu vzniku a realizace malého projektu v malé organizaci vás provedeme život

ním cyklem projektu. Děj je založen především na rozhovorech Petra a  Kristýny, majitelů

pražírny kávy, kteří ve svém podniku potřebují udělat významnější změnu, a Karla, který je

zkušeným projektovým manažerem a poradcem. Karel pomáhá Petrovi naučit se roli mana

žera projektu a zvládnout celý projekt od jeho úvodní definice až po vyhodnocení a realizaci.

Pro větší přehlednost jsme na konec každé kapitoly zařadili souhrn doporučení pro vás a vaše

projekty. Zkušenější čtenář zřejmě pozná, že Karel vychází z  procesů popsaných v  jednom

z  celosvětově  nejrozšířenějších standardů projektového řízení – Project Management Body

of Knowledge® (PM BoK®) od Project Management Institute® (PMI®). Je to podobnost jistě ne

náhodná, protože PM BoK® vychází z  praxe a  je souhrnem těch nejlepších doporučení pro

přípravu a řízení projektů. Proto Karel dost dobře ani nemůže navrhovat postupy, které by se

nějak zásadně odlišovaly.

Nemusíte se však obávat přílišné složitosti. Veškeré kroky a postupy jsou adekvátně přizpů

sobeny a zjednodušeny, především na základě vlastních zkušeností autorů. Oba mají oba více

než desetiletou praxi s přípravou a řízením malých i velkých projektů.

Děkujeme Danielu Kolskému a  Ester Tomáškové z  pražírny mamacoffee za to, že nám dali

nahlédnout do tajů dovozu kávy. Díky mamacoffee vychází projekt, o  kterém vyprávíme,

z  reálné situace. Samozřejmě, že i  v  naší knize platí, že jakákoliv podobnost se skutečnými

osobami či událostmi je čistě náhodná.

Přejeme vám mnoho úspěchů při přípravě a realizaci vašich projektů. Pokud budete mít ja

kýkoliv dotaz nebo připomínku k této knize, napište mi na e-mail jd@pmconsulting.cz. Rád

vám odpovím.

v Chocni 15. 8. 2016

Jan Doležal

Úvod 11

ÚVOD

„Tržby naší pražírny klesly o 15 % proti loňskému roku,“ oznámil znepokojeně Karel Kristýně.

„Je to vážné?“ zeptala se Kristýna.

Byla z této zprávy smutná. Firmu s Petrem založila před třemi lety, poté, co strávila nějaký čas

touláním se po světě s batohem. Během svých cest objevila kouzlo kávovníkových plantáží,

táhnoucích se po kopcích Jižní Ameriky.

Po návratu do svého rodného okresního města chtěla začít podnikat v  něčem, co ji baví,

a rozhodla se pro pražírnu kávy a malou kavárnu. Shodou okolností potkala v té době svého

spolužáka ze studií Petra, který měl obchodní talent. Slovo dalo slovo, a  když se podařilo

získat i investora z řad místních podnikatelů, mohl být podnik založen. Tak vznikla pražírna

a kavárna Zlatý velbloud. Pojmenování bylo zvoleno podle historického názvu domu, který

zdědila Kristýna po babičce a v němž firma získala zázemí.

Kristýna řídí provoz kavárny a pražírny, Petr má na starost prodej pražené kávy velkoodbě

ratelům. Díky rostoucímu zájmu lidí o čerstvě praženou kávu z lokální pražírny se káva Zlatý

velbloud prodává ve 21 obchodech zdravé výživy a je možné ji ochutnat v 7 kavárnách. Přímý

prodej probíhá prostřednictvím vlastního e-shopu. Kávu odebírá také 23 firem a organizací

v okolí.

„Zatím jsme stále v zisku, ale jestli půjde o trend... Zdá se, že ke konkurenci přešly tři obchody

a jedna kavárna. Musíme s tím něco udělat!“ pokračoval Petr.

„Hm... bude to chtít nějakou změnu, nějaký nový impuls,“ zamyslela se Kristýna.

„To ano. Musíme to promyslet. Ale až zítra. Teď už sebou musíme hodit, máme domluvenou

tu večeři s Karlem.“

Petr popadl kabát, pomohl Kristýně a  vydali se do nedaleké restaurace, kde už na ně čekal

Karel, jejich kamarád z vysoké školy.

Po výměně různých informací se rozhovor stočil i ke stavu podniku Kristýny a Petra.

„Možná by nám pomohlo změnit vizuální styl, být atraktivnější nebo tak něco... Viděl jsem

nové obaly od konkurence a jsou moc hezké, “ začal vymýšlet Petr.

Kristýně se nápad líbil.

„Tak se do toho hned zítra pustíme, etiketa by měla být hodně zelená...“ rozjela se Kristýna.

„Moment, lidi! Takovou věc byste měli realizovat jako projekt,“ doporučil jim Karel.

„Projekt? Jak jako projekt?“ zeptala se zmateně Kristýna.

„No, ve firmě, kde pracuji, se řeší významné změny formou projektu,“ informoval je Karel.

„Měli jsme na to kdysi i školení, kde nám říkali, že projekt je ‚dočasné úsilí podniknuté k vy

12 Projektový management v praxi

tvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku‘,“ pokračoval. „To se krásně hodí i pro

tu vaši kávovou záležitost.“

„Ale my přece nic nevytváříme... my jen chceme změnit svůj vizuální styl,“ poznamenal Petr.

„Jasně, že nevyrábíte jako třeba továrna. Ale tvoříte výsledky, poskytujete služby. Káva vyros

te, někdo ji sklidí, dopraví vám ji, vy ji upražíte a dáte na trh. K tomu zajistíte odpovídající

servis. Pokud chcete změnit svůj vizuální styl, je to právě takový jedinečný výsledek z té defi

nice,“ vysvětloval Petr. „Víte co? Teď už budu muset jít, ale jestli chcete, můžeme se zítra sejít

a probrat to. Rád vám pomůžu, protože mám vaši kávu moc rád a vás taky,“ nabídl se.

„Tak zítra,“ rozhodla Kristýna a tušila, že ji i Petra čeká spousta nových věcí.

CO JE TO PROJEKT

A DALŠÍ ZÁKLADNÍ

POJMY

Po přečtení této kapitoly budete:

umět definovat projekt; ▆

znát hlavní charakteristiky projektu; ▆

ovládat klíčové pojmy projektového řízení; ▆

znát, jaké jsou nejdůležitější projektové role

a jejich obsah; ▆

schopni popsat, z jakých kroků se skládá řízení

projektu.

Co je to projekt a další základní pojmy 15

1.1 Projekt a jeho charakteristiky

„Ahoj! Pojďme se podívat na ten váš projekt,“ pozdravil Karel druhý den odpoledne a nechal

se uvést do kanceláře, která rovněž sloužila jako místo pro jednání a porady.

„No, projekt...“ zatvářil se Petr pochybovačně. „Proč to vlastně komplikovat? Nemůžeme to

prostě rovnou udělat?“ ptal se.

„To by samozřejmě taky šlo,“ uznal Karel. „Jenomže, jak vyplývá i z mých zkušeností z firmy,

když se takové věci řeší jako projekt, probíhá to ve větším klidu a je vyšší pravděpodobnost

úspěchu.“

„To znamená, že taky nemusíme uspět?“ ptala se Kristýna.

„No samozřejmě!“ potvrdil Karel.

„Ale jak to? Když se přece rozhodneme změnit svůj vizuál, prostě to uděláme a hotovo, ne?“

nenechala se Kristýna odbýt.

„To máš pravdu. Ale jak vlastně poznáš, jestli je to udělané dobře? Jak poznáš, že to byla pří

nosná investice času a peněz?“ ptal se Karel. „Co vlastně znamená změna vizuálního stylu?“

pokračoval.

„No, to je přece jasné,“ odpověděla Kristýna. „To znamená, že se změní etikety na našich

balíčcích kávy.“

„Aha, a do kdy by to mělo být?“ ptal se dál Karel.

„Včera bylo pozdě,“ zapojil se Petr.

„Takže co nejrychleji,“ upřesnil to Karel. „Zeptám se ještě jinak. Jak si představujete úspěšnou

změnu vizuálního stylu? Co si od toho slibujete?“

„No... aby nám to pomohlo. Musí se to projevit všude a musí se to zákazníkům líbit,“ zamyslel

se Petr.

„Dobrá. Takže to asi bude obnášet víc věcí než jen změnu etikety pytlíků vystavených v ka

várně, že?“ ptal se dál Karel.

„To asi ano. Bude to chtít změnit i věci na webu, možná něco v interiéru, tiskoviny a tak dále,“

přitakala Kristýna.

„Fajn. Takže tu máme opravdu projekt! I podle definice,“ prohlásil Karel vítězným tónem.

„Jak to – podle definice?“ nechápal se Petr.

„No, je to pro vás něco nového, jedinečného?“ pokračoval Karel v otázkách.

„Různé dílčí změny vizuálu jsme už zaváděli, ale nikdy ne takhle komplexně, s tím nemáme

žádné zkušenosti,“ přiznala Kristýna.

„Hm. A je vám jedno, kolik za změnu vizuálu utratíte a kdy k tomu dojde?“ lehce provokoval

Karel.

„No to v žádném případě!“ odmítl kategoricky Petr. „Podle mých propočtů si nemůžeme do

volit investovat víc než 450 000 korun a musí to být do půl roku. Jinak nezvrátíme negativní

trend.“ Projektový management v praxi „Výborně! Už se nám to začíná rýsovat,“ zaradoval se Karel. „Tak dál: Bude na tom pracovat samostatně někdo z vás dvou?“ „Jé, to ne, to bychom nezvládli,“ řekla Kristýna. „Počítám, že na tom budeme dělat oba s Petrem a taky že budou spolupracovat naši ostatní zaměstnanci.“ „OK, takže to bude menší tým. Jak složité to celé podle vás bude? Zvládnete to za den?“ „No... to asi ne. Ono vlastně bude potřeba vyřešit docela dost věcí. Nebude to na jedno odpoledne,“ zamyslela se Kristýna. „A může se v průběhu realizace i něco pokazit?“ pokračoval Karel. „No jistě, něco se pokazí vždycky,“ mínil Petr. „Perfektní. Takže splňujete se svou akcí všechna projektová kritéria,“ prohlásil Karel. Vstal a napsal na bílou tabuli seznam:

Základní charakteristiky projektu,

které jej odlišují od rutinní práce

Projekt je jedinečný

Projekt je vymezen v čase, penězích a zdrojích

Projekt je realizován týmem lidí z různých částí organizace

Projekt je složitý a komplexní úkol

Projekt je rizikový

„Sice to nebude tak velký projekt, jako řešíme u nás ve firmě, ale v zásadě to sedí. Takovou akci je vhodné řídit jako projekt,“ uzavřel Karel. „Aha, takže je na to nějaká příručka, jak to dělat?“ zajímal se Petr, který uznal, že dané parametry komplexní změna vizuálního stylu splňuje. „Tak jednoduché to zase není,“ zklamal jej Karel. „Existují určitá doporučení a principy, kterých je vhodné se držet, ale není to žádný podrobný návod, jak řešit konkrétně váš projekt. Například si nedovedu představit, že byste používali stejné nástroje jako my v  naší firmě, protože by pro vás byly zbytečně složité.“ „Takže nám to nakonec nepomůže?“ zatvářila se Kristýna zklamaně. „To jsem říct nechtěl,“ bránil se Karel. „Jen jsem vás chtěl upozornit na to, že postupy popisované v projektovém řízení, jak se této problematice říká, vás samy o sobě nespasí. Váš zdravý rozum a vaši invenci nic nenahradí, jasné?“ „V pořádku. Tak nám o tom projektovém řízení řekni víc,“ požádala ho Kristýna.

Co je to projekt a další základní pojmy 17

1.2 Co je to projektové řízení? „Projektové řízení by se dalo popsat jako soubor pravidel, postupů, metod a nástrojů, které pomáhají projektovým týmům koordinovat společné úsilí tak, aby dodaly správné výsledky, ve správný čas, pro správného zákazníka a to vše s omezenými zdroji,“ začal poněkud obšírně Karel. „Počkej, to zní jako přednáška ve škole,“ přerušil jej Petr, který se obával určité nepraktičnosti toho, co bude následovat. „Petře, je to právě naopak!“ ujistil jej Karel. „Projektové řízení nemá ve své podstatě vlastně žádnou teorii. Postupy a nástroje, které jsou doporučovány světovými asociacemi projektových manažerů, byly tvořeny od poloviny dvacátého století v praxi a osvědčily se mnoha lety používání v různých oborech! Od tvorby webu po stavbu tovární haly.“ „Až tak?“ ozvala se Kristýna. „Až tak,“ potvrdil Karel. „Všechno, co vám budu doporučovat, se už v  praxi mnohokrát osvědčilo jako postup, který vede s nejvyšší jistotou k zadanému cíli.“ „To zní dost ambiciózně,“ podotknul Petr. „No, ono to s tou úspěšností samozřejmě není stoprocentní,“ připustil Karel. „Ale ze všech možných způsobů, jak takové akce řešit, vychází projektové řízení nejlépe. To je prostě fakt a já sám jsem si to na vlastní kůži dostatečně ověřil.“ „Dobře. Budeme ti věřit,“ rozhodla Kristýna. „Čím začneme?“ „Nejdříve si pojďme ujasnit  několik pojmů, abychom si později dobře rozuměli,“ vyzval je Karel a vytáhl z tašky tištěnou tabulku:

Klíčové pojmy

Projekt Jedinečná skupina kroků vedoucích k dosažení

stanoveného cíle či výsledku.

Projektové řízení Používání znalostí, dovedností, metod a nástrojů

k tomu, aby byly projekty úspěšné.

Cíl projektu Stav, do kterého se chceme realizací projektu dostat.

Jedná se o výsledek úsilí projektového týmu.

Přínosy Užitky, které se mohou dostavit s časovým odstupem

po úspěšném naplnění cíle projektu. Obvykle jsou

důvodem pro realizaci projektu. Přínosy nemohou být

zároveň cílem projektu. Bývají označovány jako účel,

přínosy, benefity.

Výstupy/produkty Konkrétně popsaný výsledek činnosti, etapy nebo

projektu. Výstup je schvalován zákazníkem nebo

sponzorem projektu. Projektový management v praxi

Riziko Nejistá událost, která, pokud nastane, má negativní vliv

na dosažení cíle projektu.

Zdroje Lidé, finance, zařízení nebo infrastruktura (dokumenty,

znalosti, informační technologie), které jsou zapotřebí

k vykonávání projektových činností.

Činnost/aktivita Operace nebo skupiny operací, které jsou realizovány

v rámci projektu a mohou mít stanovenu dobu trvání,

očekávané náklady a požadavky na zdroje. Výsledkem

činnosti nebo skupin činností je výstup projektu.

1.3 Projektové role „Je tam dost pojmů, kterým ne úplně rozumím,“ připustila Kristýna, když si tabulku přečetla. „Však si všechno řádně vysvětlíme, ano? S čím máš největší problém?“ zeptal se Karel. „No, kdo je to například ten sponzor projektu? To jsem nikdy neslyšela,“ odvětila Kristýna. Karel vytáhl z tašky další vytištěné papíry, krátce je prošel a nakonec vytáhl ten, který hledal. „Tady jsem upravil naši firemní směrnici pro vaše potřeby. Podívej se na to,“ podal Karel papír Kristýně a jeho další kopii i Petrovi. Oba kavárníci se začetli do popisu projektových rolí:

Projektové role – popis

Sponzor projektu

Roli sponzora projektu zastává obvykle člen vrcholového vedení organizace, protože musí

mít dostatečnou pravomoc ke strategickému rozhodování v projektu a představuje propo

jení projektu s managementem organizace. Sponzor zastupuje zájem vlastníka projektu,

je zodpovědný za smysluplnost projektu. Sponzor je jmenován v zakládací listině projektu

(project charter), která slouží jako odrazový můstek pro plánování projektu.

Zákazník projektu

Pod pojmem zákazník nebo také zadavatel myslíme osobu nebo organizaci, která si zadala

realizaci projektu. Zákazník definuje požadavky na to, co má být projektem dodáno, přebí

rá a akceptuje výstupy či výsledky projektu. Zákazník bývá odpovědný za dosažení přínosů

projektu. Role zákazníka může v mnoha případech splývat s rolí sponzora.

Manažer projektu

Manažer projektu je osoba zodpovědná v první řadě za dosažení stanoveného cíle projek

tu a  dodržování pravidel, která jsou pro řízení projektů stanovena. Jeho úkolem je koor

*


Co je to projekt a další základní pojmy 19

dinovat projektový tým tak, aby byl vytvořen plán projektu a projekt úspěšně realizován.

Řídí změny, rizika, řeší problémy a podává zprávy o postupu sponzorovi projektu.

Člen projektového týmu zodpovědný za výstup (garant výstupu)

Člen projektového týmu může být zodpovědný za dodání jednoho či více výstupů pro

jektu, a to v souladu se stanovenými požadavky, včas a v rámci rozpočtu. Podává zprávy

o postupu na svěřeném výstupu manažerovi projektu. „Upřímně řečeno, si něco takového nedovedu v naší pražírně moc představit,“ pronesl rozpačitě Petr. „Vždyť je nás dohromady deset i s obsluhou v kavárně. Nikdy jsme si nehráli na nějaká písemná zadání úkolů a ani si nemyslím, že by to byl dobrý nápad,“ pokračoval. „Ani mně se do nějakého papírování moc nechce, zní to strašně složitě,“ přidala se Kristýna. „Klid, však si to všechno zjednodušíme, ano? Nejde o to vytvořit nějaký dokument, papír pro papír nebo si říkat velkými funkcemi. Jde o to si věci promyslet a dám jim určitý řád. V některých případech pomáhá si věci napsat a strukturovat, aby se o nich dalo přemýšlet a lidi se mezi sebou domluvili. To je celé,“ uklidňoval je Karel. „Projekt je prostě jiný než vaše běžná činnost, takže se na něj musí trošku jinak. Určitě to zvládnete,“ ujistil Karel Petra s Kristýnou. „Kdo z vás dvou bude vlastně projekt řídit?“ ptal se dál Karel. „No, nejspíš oba. Nějak se o to podělíme,“ navrhla Kristýna. „To není dobré,“ oponoval Karel. „Zodpovědnost a zároveň pravomoc by měla být i u malého projektu jasně daná. Kristýno, budeš mít čas být na všech jednáních projektu a koordinovat všechny do něj zapojené lidi?“ „Tak to ne, mám moc běžné práce s řízením chodu pražírny a kavárny,“ zamyslela se Kristýna. Po chvilce ticha se ozval Petr: „Už asi vím, kam míříš. Kristýna chce být u projektu a mít nad ním přehled a  vrcholovou kontrolu, ale nemá moc času se mu věnovat. Já si naproti tomu můžu své aktivity přeskupit tak, abych se mohl věnovat koordinaci projektu. Kristýna by tedy měla být něco jako sponzor projektu, zatímco já jej budu řídit, správně?“ „Přesně tak,“ potvrdil Karel. „A jak budete zapojovat své i externí lidi, získáte svůj projektový tým, především garanty jednotlivých výstupů.“ „Dobře, to zní smysluplně, alespoň se bude přehled o projektu koncentrovat u Petra a nebude docházet k různým nedorozuměním,“ souhlasila Kristýna. „Pojďme se tedy podívat, jak by to celé mělo proběhnout.“ 1.4 Projektem krok za krokem „Ať už budeme v rámci projektu měnit vizuální styl, slučovat dvě firmy nebo stavět přehradu, vždy bude projekt procházet několika stejnými fázemi či kroky, kterým se říká životní cyklus projektu,“ vysvětloval Karel a namaloval na tabuli schéma (obr. 1).       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist