načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Programování v jazyce Visual Basic 2010 -- + CD - Ján Hanák

Programování v jazyce Visual Basic 2010 -- + CD
-14%
sleva

Kniha: Programování v jazyce Visual Basic 2010 -- + CD
Autor:

Kniha předkládá čtenáři základní teoreticko-praktický výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic. - Zájemce o programování v tomto jazyce se naučí, jak ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  290 Kč 249
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 31.8%hodnoceni - 31.8%hodnoceni - 31.8%hodnoceni - 31.8%hodnoceni - 31.8% 10%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer Media
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 198
Rozměr: 226,0x193,0x12,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Hmotnost: 0,422kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201202
Nakladatelské údaje: Kralice na Hané, Computer Media, 2011
ISBN: 978-80-7402-112-1
EAN: 9788074021121
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha předkládá čtenáři základní teoreticko-praktický výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic.

Zájemce o programování v tomto jazyce se naučí, jak analyzovat, navrhnout a sestavit jednoduché i složitější programy.

Všechny postupy v knize jsou vysvětleny názorným a pro čtenáře srozumitelným stylem „krok za krokem“. Kniha staví na produktu Microsoft Visual Basic 2010 Express, což je verze vývojového prostředí pro VB-vývojáře. Titul si klade za cíl učinit ze čtenáře mírně pokročilého programátora v jazyce Visual Basic.

Další popis

Kniha představuje ideální učebnici tohoto populárního programovacího jazyka a je určena především začínajícím uživatelům. Autor (zkušený programátor a pedagog) vložil do své knihy řadu vlastních zkušeností a přidal nepřeberné množství tipů a triků. Díky tomu je kniha nadmíru názorná, jasná a srozumitelná.


Kniha představuje ideální učebnici tohoto populárního programovacího jazyka a je určena především začínajícím uživatelům. Autor (zkušený programátor a pedagog) vložil do své knihy řadu vlastních zkušeností a přidal nepřeberné množství tipů a triků. Díky tomu je kniha nadmíru názorná, jasná a srozumitelná.


Předmětná hesla
Microsoft Visual Basic 2010
Vývojová prostředí
Programování
Kniha je zařazena v kategoriích
Ján Hanák - další tituly autora:
 (e-book)
Visual Basic.NET 2003 -- začínáme programovat Visual Basic.NET 2003
 
Ke knize "Programování v jazyce Visual Basic 2010 -- + CD" doporučujeme také:
Microsoft Visual Basic -- Krok za krokem Microsoft Visual Basic
VBA Excel v příkladech VBA Excel v příkladech
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Obsah

O a u to r o v i..

Ú v o d......................................................................................................................................................................................................................................8

S tru ktu ra publikace......................................................................................................................................................................................................9

K om u je tato publikace určen a........................................................................................ 11

C o budete potřebovat.................................................................................................................................................................................................12

Typografické k o n v e n c e.............................................................................................................................................................................................13

K onvence tý k a jící se p o u žitý ch s ty lů p ís m a...................................................................................................................................................13

Soubory řešen í na d isku C D ..................................................................................................................................................................................14

Sdělte n ám , ja k se vá m tato kniha l í b í..............................................................................................................................................................15

P oděkování...................................................................................................................................................................................................................15

1. V i s u a l B a s ic 2 0 1 0 n a p r v n í p o h l e d.............................................................................................................................................................16

1.1. P r v n í pohled na p rogram ovací ja z y k V isu a l Basic 2010.................................................................................................................16

1.2. V isual Basic 2010 a jeho role v počítačovém p r ů m y s lu.................................................................................................................19

1.3. Vsaďte na V isu a l Basic 2 0 1 0.....................................................................................................................................................................20

1.4. D odávka a instalace p ro d u ktu V isu a l Basic 2010 E x p ress..........................................................................................................23

1.5. P r v n í s p u š tě n í p ro d u ktu V isu a l Basic 2010 E x p r e s s....................................................................................................................23

1.6. V y tv á řím e p r v n í projekt v ja zyce V isu a l Basic 2 0 1 0.....................................................................................................................2 5

2 . Z á k l a d y a l g o r i t m i z a c e........................................................................................................................................................................................32

2.1. K onstrukce algoritm u pro v y p o č te n í kořenů kvadratické rovnice.............................................................................................33

2 .2 . K onstrukce algoritm u pro z jiš tě n í h m o tn o stn íh o in d exu B M I o s o b y....................................................................................34

2.3. K onstrukce algoritm u g rafické transform ace pro in verto vá n í bito vé m a p y.........................................................................3 5

2.4. K onstrukce algoritm u pro šifro v á n í o tevřeného te x tu p o m o c í C éza ro vy š i f r y...................................................................37

2 .5 . V la stn o sti a lg o ritm ů.....................................................................................................................................................................................38

2.6. V ýp o četn í slo žito st a lg o r itm ů..................................................................................................................................................................42

2.7. P rostředky pro reprezentaci a lg o r itm ů................................................................................................................................................50

3 . Z á k l a d y p r o g r a m o v á n í v ja z y c e V i s u a l B a s ic 2 0 1 0........................................................................................................................57

3.1. P rom ěnná, je jí definice, inicializace a p o u ž ití....................................................................................................................................5 7

3 .2 . O bor prom ěnné, lo ká ln í a g lo b á ln í p ro m ě n n é....................................................................................................................................62

3 .3 . C harakteristika a klasifikace d a to vých ty p ů.......................................................................................................................................66

3.4. H odnotové a odkazové da to vé t y p y.........................................................................................................................................................76

3 .5 . U živa telsky deklarované h o d n o to vé d a to vé t y p y..............................................................................................................................78

3 .6 . K o n sta n tn í p ro m ě n n é........................................... 82

3.7. V ýčto vé ty p y.....................................................................................................................................................................................................84

3.8. T yp o vé k o n v e r z e.............................................................................................................................................................................................86

3.9. O perátory............................................................................................................................................................................................................96

3.10. R ozhodovací p ř ík a z y a ř íz e n í lo ku p ro g ra m u...................................................................................................................................111

3.11. C y k ly..................................................................................................................................................................................................................120

Ö»

fO

■ O

2 5

>» *

n eo

co co

3

>> '

•o

(O ~

S >

N

>» O

N —

IQ O

a. -

O ca

a >

o

h*

§:l

u- a

H a

U J


Program ování v jazyce Visual Basic 2010

3 .2 2 . Pole......................................................................................................................................................................................................................132

3.13. F unkce a pro ced u ry......................................................................................................................................................................................137

4 . Z á k l a d y o b j e k t o v é o r i e n t o v a n é h o p r o g r a m o v á n í ( O O P ) v ja z y c e V i s u a l B a s ic 2 0 1 0.........................................148

4 .2 . V šeobecnd teorie objekto vě o rientovaného p ro g ra m o v á n í..........................................................................................................248

4 .2 . H y b rid n í a objektově o rientované p rogram ovací ja z y k y..............................................................................................................252

4 .3 . T řída jako a b stra k tn í objekto vý u živa telsk y deklarovaný o d k a zo v ý d a to v ý t y p...............................................................252

4 .4 . P řístu p o v é m eto d y tř íd y............................................................................................................................................................................162

4 .5 . V la stn o sti t ř íd y............................................................ 162

4.6 . D ě d ičn o st........................................................................................................................................................ 172

5 . N E T F r a m e w o r k 4 .0 j a k o p r o s t ř e d í p r o v ý v o j a p l i k a c í . N E T..............................................................................................182

5 .2 . Ú vod do v ý v o jo v é p la tfo rm y .N F .T Fram exvork4.0........................................................................................................................282

5 .2 . S p o lečn ý ty p o v ý sy s té m (C T S > a společná ja zyk o v á specifikace (C L S ).................................................................................283

5 .3 . Ř íze n á exekuce a plikací .N E T , m e zija zy k M S IL a ju s t-In -T im e k o m p ila ce........................................................................185

5 .4 . P r o s tře d í C L R a slu žb y , které n a b íz í ř íze n ý m aplikacím............................................................................................................290

5 .5 . S e sta v e n í aplikace .N E T a jeho a rchitektura.....................................................................................................................................296

Z á v ě r.................................................................................................................................................................................................................................198
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist