načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Proč zmizely insignie Karlovy univerzity -- 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie - Milan Syruček; Josef Svoboda

Proč zmizely insignie Karlovy univerzity -- 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie

Elektronická kniha: Proč zmizely insignie Karlovy univerzity
Autor: Milan Syruček; Josef Svoboda
Podnázev: 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie

Příběh pátrání po osudu insignií a archiválií Univerzity Karlovy, které se ztratily v posledních měsících druhé světové války. Populárně-naučná publikace přibližuje rovněž ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 73.8%hodnoceni - 73.8%hodnoceni - 73.8%hodnoceni - 73.8%hodnoceni - 73.8% 83%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Cosmopolis
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 185
Rozměr: 22 cm
Úprava: ilustrace, portréty, faksimile
Skupina třídění: Vysoké školy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5723-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příběh pátrání po osudu insignií a archiválií Univerzity Karlovy, které se ztratily v posledních měsících druhé světové války. Populárně-naučná publikace přibližuje rovněž dějiny našeho nejstaršího vysokého učení. V úvodu se autoři zamýšlejí nad významem insignií, resp. v obecné rovině symbolů pro českou společnost. Následuje vypsání dějin pražské univerzity od jejího založení ve 14. století až po rozvoj univerzity v 19. století (rozdělení na českou a německou vysokou školu v roce 1882) i v období mezi světovými válkami. Výklad je pojednán v širších souvislostech dějin vzdělanosti a univerzit i v kontextu vývoje česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Těžištěm knihy jsou osudy univerzitních insignií (žezla, medaile, inaugurační insignie) a vzácných archiválií. Ty zmizely na konci druhé světové války: knížka shrnuje jejich možné osudy a zároveň přibližuje pátrání, které započalo těsně po konci války a bylo obnoveno po roce 1989. Cílem knížky je mj. výzva, aby se v hledání vzácných památek, spjatých s dějinami nejvýznačnější české vzdělávací instituce, pokračovalo.

Popis nakladatele

Již sedmdesát let probíhá pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Dosud se ani nepodařilo zjistit, jestli jsou sedm set let staré symboly, neodmyslitelně patřící k imatrikulacím nebo promocím, ještě na světě. (70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Milan Syruček; Josef Svoboda - další tituly autora:
Tonda Mašinkář. Dějiny Dějinného Dne Tonda Mašinkář. Dějiny Dějinného Dne
Na ostří pera Na ostří pera
 (e-book)
Banderovci – hrdinové nebo bandité? Banderovci – hrdinové nebo bandité?
 (e-book)
Tajná zbraň na Ussuri -- Záhady sovětsko-čínského konfliktu z března 1969 Tajná zbraň na Ussuri
 (e-book)
Voda, jak ji neznáte Voda, jak ji neznáte
 (audio-kniha)
Červená Karkulka a sedm dalších pohádek Červená Karkulka a sedm dalších pohádek
 (audio-kniha)
Pohádky před spaním Pohádky před spaním
Proč zmizely insignie Karlovy univerzity -- 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie Proč zmizely insignie Karlovy univerzity
 (e-book)
Záhady brdských lesů Záhady brdských lesů
 (e-book)
Tři inkarnace Tři inkarnace
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Milan Syruček, Josef Svoboda

PROČ

ZMIZELY

INSIGNIE

KARLOVY UNIVERZITY

70 let pátrání

po 700 let starých

symbolech

české historie


UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A UŽIVATELE TÉTO KNIHY

V š e c h n a p r á v a v y h r a z e n a . Ž á d n á č á s t t é t o t i š t ě n é č i e l e k t r o n i c ké

knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

© Grada Publishing, a. s., 2015

© Milan Syruček, Josef Svoboda, 2015

Photos © Archiv UK

Grafická úprava a sazba Josef Kroupa

Obálka Jakub Karman, Art007

Vydala Grada Publishing, a. s.

pod značkou COSMOPOLIS v Praze roku 2015

jako svou 5923. publikaci

Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod

Grada Publishing, a. s.,

U Průhonu 22, Praha 7

ISBN 978-80-247-5723-0

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

978-80-247-5723-0 (tištěná verze)

TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

978-80-247-9852-3 (elektronická verze ve formátu PDF)

978-80-247-9853-0 (elektronická verze ve formátu e-Pub)


Věnováno 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, rektora,

a 700. výročí narození Karla IV., zakladatele Univerzity KarlovyDěkujeme: Rektoru Univerzity Karlovy prof.  MUDr.  Tomáši Zimovi, DrSc.,

MBA, za  podporu a  zejména za plný přístup do  fotografického

archivu UK, stejně tak za možnost prezentovat tuto knihu v rámci

univerzitních oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, PhDr. Michalu Svatošovi, CSc., dlouholetému archiváři UK,

za odbornou konzultaci, prof. PhDr. Zdeňku Benešovi, Csc., za připomínky a doporučení, velvyslanci ČR v  Rakousku Janu Sechterovi za  pomoc při pátrání

po insigniích, předsedovi vlády Svobodného státu Bavorsko Horstu Seehoferovi

za podporu. Motto: Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť. Mezi tužbami našeho srdce a  tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů.

A  tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.

Protož, aby tak prospěšný a  chvalitebný záměr naší mysli zrodil důstojné plody a  aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po předchozí zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském, které je jak bohatstvím zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá, nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak velikému úkolu.

Na tomto učení budou pak doktoři, mistři a žáci všech fakult, jimž slibujeme znamenité statky, a těm, které toho hodné shledáme, udělíme královské dary.

Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě i mimo ní, všechny vespolek a každého zvláště, ať přijdou odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme zachovat pod zvláštní ochranou a záštitou našeho majestátu, každému pevnou záruku dávajíce, že všechna privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají a kterým se těší doktoři a  žáci jak na  učení pařížském, tak boloňském, všem a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to, aby ty svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně zachovávány.

Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme vyhotovit tuto listinu a kázali jsme ji potvrdit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého osmého, v prvé indikci, sedmého dne měsíce dubna, druhého roku našich království.

Karel IV. dne 7. dubna 1348


Incolatus et investitura – tak to chodilo za starých časů.


Korunovace Karla IV.


13

Zdravice prezidenta České republiky Pátrejme dál po ztraceném národním dědictví Vážení čtenáři,

kniha, která se vám dostala do rukou, mapuje jednu z největších záhad moderních dějin českého státu, o níž však k mé velké lítosti neexistuje mezi občany širší povědomí. Přitom spolu se zakládající listinou Karlovy univerzity, insigniemi a dalšími archiváliemi zmizela koncem dubna 1945 z českého území část naší historie. Pátrání po  místě jejich úkrytu bych se proto nezdráhal označit za  českou verzi hledání proslulé Jantarové komnaty.

I po sedmdesáti letech od zmizení není dosud jasné, kde je tento český národní podklad ukrytý. Stopy však existují; vedou do sousedních zemí – Německa a Rakouska. Spolu s nimi tak existuje i naděje, že insignie a archiválie nepřišly koncem druhé světové války k újmě a že se jednoho dne navrátí zpět do vlasti.

Těší mě, že pátrání po  ztracených insigniích pokračuje dodnes a že ani mladé generaci českých a německých badatelů není jejich osud lhostejný. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo i  nadále, neboť se domnívám, že bychom na tuto neuzavřenou křivdu, spáchanou na našem kulturním dědictví, neměli zapomínat.

Vztahy mezi Českou republikou a jejími německy mluvícími sousedy jsou historicky na jedné z nejlepších úrovní. Právě to mi dodává naději, že by se obě strany mohly nepředpojatě a  otevřeně pokusit ztracené insignie a  univerzitní archiv nalézt a  pátrání po  nich podpořit, jak nejlépe umí. V  květnu 2016 si připomeneme 700 let od  narození zakladatele Karlovy univerzity Karla IV., císaře Svaté říše římské a krále českého a římsko-německého. Udělalo by mi nesmírnou radost, kdybych jako prezident České republiky mohl v toto symbolické datum přivítat náš ztracený národní poklad zpět ve vlasti.

Vážení čtenáři, přeji vám, aby se vám tato napínavá publikace z dějin českého národa líbila a přinesla vám zábavu i poučení; a snad i některé z vás inspirovala k zapojení se do pátrání po ztraceném národním dědictví.

S úctou

Miloš Zeman

prezident České republiky


15

Úvod

Jako v Karlových dobách – fakt, nebo klam?

„Spondeo ac polliceor.“

„Zavazuji se a slibuji.“

Při těchto slovech klademe dva prsty na děkanské žezlo, které pev

ně drží pedel, a díváme se do oči promotora, jenž nás k této přísaze,

ke slibu, vyzval.Všichni jsme v tmavém obleku s bílou košilí a tmavou

kravatou, dívky a ženy rovněž v černých šatech. Naši profesoři zaujali Takto Milan Syruček, spoluautor této knihy, přísahal na děkanské žezlo při promoci ve velké aule Karolina po skončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Důkaz, jak to probíhalo po skončení studií v šedesátých letech minulého století.

+


16

Proč zmizely insignie Karlovy univerzity svá místa v křeslech na tribuně ve dvou řadách, v první sedm, ve druhé dvanáct. Všichni jsou oblečeni v černých talárech, na hlavě baret, na krku zavěšeny řetězy s medailí univerzity. Křeslo po pravé straně je vyhrazeno rektorovi či prorektorovi v červeném plášti a kožešinovém límci, na levé straně v plášti stejné barvy děkanovi naší fakulty.

Ještě včera jsme je mohli potkat třeba jen v džínách a svetru, a ani nerozeznat, kdo je kdo. Mohli jsme si dokonce vzájemně tykat. Teď jsou to „spectabiles a honorabiles“, dokonce Vaše Magnificence.

Velká aula Karolina je zaplněna rodinnými příslušníky studentů a dalších hostů, kteří se tu shromáždili, aby byli svědky promoce svého syna či dcery, manžela či manželky, přítele nebo přítelkyně anebo prostě zvědavých známých.

Každý z nás, kdo má akademický titul, to zažil. Každý byl uchvácen onou starobylou atmosférou, která nás během tohoto slavnostního Promoce na univerzitě v Cardiffu.

Úvod

okamžiku přenesla do dávných dob, do časů vzdálených téměř sedm století. Alespoň tak to všichni cítíme a vnímáme.

A  přece tomu tak není. Vlastně nic z  toho nemá sedmisetletou tradici.

Za Karla IV., v prvních letech existence univerzity, budoucí absolventi nepřísahali na žezlo, ta vznikala podle fakult o mnoho let později. Víme však, že tato žezla (sceptra) měly už jednotlivé fakulty v době Kutnohorského dekretu (1409). Jejich podobu neznáme. Zachovala se pouze žezla právnické a lékařské fakulty, ta však zmizela koncem války společně s jinými symboly a dokumenty. Proto jsme přísahali na jejich kopie, studenti některých univerzitních fakult a vysokých škol potvrzují přísahu dokonce jen stiskem ruky.

Samozřejmě se dochovala jejich dokumentace. Měly renesanční dříky, ale celková úprava pocházela až ze XVII. století. O sto let

I takto mohou vypadat doktorandi před promocí.


18

Proč zmizely insignie Karlovy univerzity

mladší byla žezla teologické a filozofické fakulty. Rektorské sceptrum

zřejmě vzniklo kolem roku 1654, ale jeho renesanční tvar dotvořila

barokní hlavice. Rektorské žezlo, které se používá dodnes (přesně

ji, na  ceremoniály se nosí jeho věrná kopie), stejně tak jako žezla

některých fakult, odvozují svůj původ z  doby, kdy se v  roce 1882

univerzita rozdvojila na dvě samostatné. Německá si ponechala pů

vodní, česká si dala zhotovit nová u zlatníka Jana Tenglera podle vzo

ru, který navrhli malíři Bedřich Wachsmann a Josef Scheiwel. Další

žezla se doplňovala, jak vznikaly nové fakulty. Nejmladší je Fakulta

humanitních studií, založená v roce 2000. K nejmladším patří také

fakulta sociálních věd. Její děkan však nemá svoje žezlo, půjčuje si

ho od pedagogické fakulty. Svoje žezla nemají také dvě další nové,

přesněji obnovené fakulty z roku 1990, husitská a evangelická. Scep

tra nahrazují při promocích Biblí a kalichem.

Promoce na oxfordské univerzitě.


19

Úvod

Původně se mezi insignie nepočítala žezla, ale medaile, které nosili na  řetězu zavěšeném na  krku rektoři a  děkani. Poslední rektor univerzity doby předbělohorské, Jan Jesenský, ji ještě nosil jako výraz svého honoru. Tak je také dostávali jiní rektoři přímo od panovníka nebo velmi vážené osobnosti. Byl to velice prestižní odznak, který však zpočátku nepatřil funkci, ale osobě samé. Univerzitní se stala na Karlo-Ferdinandově univerzitě až po unijním dekretu v roce 1654. Zpočátku jí byli zdobeni i  nově jmenovaní doktoři, v  současnosti pouze doktoři honoris causa.

Současná rektorská medaile, kterou používá nejvyšší představitel univerzity zavěšenou na zlatém řetězu jako výraz své hodnosti, má svůj původ v pečetidle Karla IV. Z něj vycházel ve svém návrhu Otakar Španiel, ale vyrobilo ji Vysoké učení technické a k jubileu založení univerzity, v roce 1948, ji předalo Karlovu stánku vědy. Promoce Humboldtovy univerzity je velkolepou slavností.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist