načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pro vaši zahradu mnoho rad a nápadů - Miloslav Ryšán

Pro vaši zahradu mnoho rad a nápadů
-63%
sleva

Kniha: Pro vaši zahradu mnoho rad a nápadů
Autor: Miloslav Ryšán

Zeleninová, ovocná, okrasná zahrádka. Od založení po sklizeň.
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  349 Kč 129
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Rubico
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 212
Rozměr: 313,0x217,0x21,0 mm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Hmotnost: 0,897kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná s přebalem lesklá
Datum vydání: 201110
Nakladatelské údaje: Olomouc, Rubico, 2011
ISBN: 978-80-7346-134-8
EAN: 9788073461348
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Postavte se na svém pozemku, přivřete oči a dejte průchod své fantazii a představám o své zahradě. Vaše zahrada je vaše za všech okolností a proto se v ní cítíte dobře. Je provoněná od jara do podzimu a překvapuje vás malebnými tvary květin, keřů i stromů. Rostliny rostou do krásy, nabývají na síle a velikosti a zahrada se mění přímo před vašima očima. Mezi drobnými živočichy, hmyzem i ptáky je celá řadu užitečných přátel, kteří vás zbaví různých škůdců. Obraz vaší krásné zahrady vynahradí všechnu námahu, kterou budete muset vynaložit, aby se vaše představy splnily, a práce na zahrádce se pro vás stane velkým potěšením. Budete na zahrádce rádi odpočívat a čerpat nové síly. K tomu, aby to tak bylo, přináší tato kniha mnoho rad a nápadů.

Další popis

Prestižní laboratoře anglického institutu pro výzkum bakterií a virů sice byly odjakživa trnem v oku bojovníkům za práva zvířat, ale nikdo neočekával, že dojde k brutálnímu útoku a ke zničení veškerého vybavení i vypuštění všech laboratorních zvířat. Místo nich je v kleci nalezen umučený vedoucí výzkumu profesor Devon. Kam zmizelo šest pokusných opic, patrně infikovaných smrtelným virem?


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miloslav Ryšán - další tituly autora:
Květiny a dřeviny pro radost Květiny a dřeviny pro radost
 
Ke knize "Pro vaši zahradu mnoho rad a nápadů" doporučujeme také:
Z Peleškovy zahrádkářské poradny Z Peleškovy zahrádkářské poradny
Zakládáme zahradu Zakládáme zahradu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Jen trochu fantazie p o s ta č í.........................................................................................6

Místo ú v o d u ....................................................................................................................... 7

P o z e m e k................................................................................................................................................................7

P lá n ...........................................................................................................................................................................9

O p lo tit, či n e o p lo tit.......................................................................................................................................10

Č ím budem e zahrádku o b d ě lá v a t.............................................................................................................II

Jak pozem ek z p ra c o v á v a t............................................................................................................................13

Proč, čím a ja k h n o jit ....................................................................................................................................13

K u ltu rn ím ro s tlin á m prospívají bylinné v ý ta ž k y .............................................................................. 15

Jak se dělají z á h o n y .......................................................................................................................................16

C o a ja k vysévat a s á z e t................................................................................................................................17

Výsev le tn iče k a tr v a le k ................................................................................................................................19

Vysévání vodních ro s tlin ...............................................................................................................................21

Přesazování s a z e n ic...................................................................................................................................... 22

Pěstování je h ličn a tých a listn a tých s tro m ů ze s e m e n ..................................................................22

Stavby na z a h ra d ě ..........................................................................................................................................22

D oplňkové s ta v b y .......................................................................................................................................... 24

J e z ír k a .................................................................................................................................................................26

M o křin a a m o č á l..............................................................................................................................................27

Zeleninová z a h rá d k a ..................................................................28

Z aložení p a ře n iš tě ..........................................................................................................................................28

O sivo do z a h rá d k y ..........................................................................................................................................29

Kdy vysazujem e předpěstovanou s a d b u .............................................................................................29

Jak různé d ru h y zeleniny h n o jit................................................................................................................32

Jak budem e zeleninu z a lé v a t....................................................................................................................32

O kopávání a p l e t í ..........................................................................................................................................33

Jak b o jo va t p ro ti chorobám a škůdcům .................................................................................................33

S klizeň z e le n in y ..............................................................................................................................................34

Jak se zelenina s k la d u je ...............................................................................................................................35

Jak sestavit osevní p lá n y...............................................................................................................................36

Jak pěstovat zeleninu v k lim a b o x u ........................................................................................................36

K te rá zelenina se pěstuje v lé tě ................................................................................................................38

L ah ů d ko vá z e le n in a...........................................................................................................................................42

Z e le n é k o ř e n í......................................................................................................................................................44

Z e le n in a na b a lkó n e ch neb o za o k n e m .....................................................................................................53

C o pěstovat ta m , kde jsm e je d e n k rá t tý d n ě nebo jen o b č a s ...................................................53


Pro vaši za h r a d u m n o h o rad a nápadů

Měsíční přehled prací v zeleninové z a h rá d c e ............................................... 54

Ú n o r bílý pole s í l í ......................................................................................................................................... 54

V březnu v ítr, v dubnu d é šť - pak jistě úrodný ro k je s t..............................................................55

M o krý duben p řislib u je do b ro u s k liz e ň ................................................................................................55

S tudený m áj - v sto d o le r á j.......................................................................................................................55

C hladný květen, červen vlažný je p ro sýpky, sudy b la ž n ý ..........................................................55

Č ervenec nese parna, k ru p o b ití a m edovice, je sti hojný na b o u řky a v ic h řic e .................56

S rpen k zim ě hledí a rád vodu c e d í....................................................................................................... 56

D ivoké husy na o d le tu - konec i babím u lé tu .................................................................................... 57

Č ím déle vla što vky u nás v říjn u prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny p o trv a jí . . . 57

Když je ště v listopadu h řm ívá , úrodný ro k nato b ý v á ..................................................................57

M léčná drá h a v p rosinci jasná, bude v p říštím roce úro d a k r á s n á .......................................57

Ovocnářská zah rád ka .................................................................58

P říprava půdy p ro v ý s a d b u ......................................................................................................................58

V olba d ru h ů o d rů d a tv a rů ovocných s tro m k ů ................................................................................59

J á d r o v i n y.............................................................................................................................................................59

P e c k o v in y.............................................................................................................................................................60

D ro b n é o v o c e.....................................................................................................................................................6/

N ě k te ré p e rsp e ktivn í o d rů d y ..................................................................................................................62

N ě k te ré zajím avé ovocné d ře vin y...........................................................................................................63

M in ib ro skvo n ě a n e k ta rin k y p ro n á d o b y............................................................................................65

Č eho si p ři nákupu s tro m k ů m usím e v š ím a t....................................................................................65

Kdy a ja k vysazovat ovocné s tr o m k y ...................................................................................................66

D ro b n é o v o c e .................................................................................................................................................68

Řez ovocných s tro m ů a k e ř ů ...................................................................................................................74

B ro s k v o n ě .........................................................................................................................................................78

Je p o tře b a ovocné s tro m y z a lé v a t?....................................................................................................... 81

C o s poškozeným i km e n y ovocných s tr o m ů ....................................................................................82

Č ištění k m e n e .................................................................................................................................................83

H nojení v ovocné z a h rá d c e ...................................................................................................................... 83

O ch ra n a p ro ti ch o ro b á m a š k ů d c ů m ................................................................................................... 84

S klizeň o vo ce.....................................................................................................................................................85

S klizeň dro b n é h o o v o c e ..............................................................................................................................87

S klizeň m o d ré h o o v o c e ..............................................................................................................................88

O voce neprávem o p o m íje n é ...................................................................................................................88

V inná r é v a .........................................................................................................................................................95

Měsíční přehled prací v ovocnářské části z a h rá d k y ....................................97

Je-li te p lo v lednu, sahá bída ke d n u....................................................................................................... 97

Leží-li kočka v ún o ru na slunci, jis tě v březnu poleze za k a m n a ...........................................98

B řezen - za kam na v le z e m .......................................................................................................................99

M o krý duben - h o jn o st o v o c e ...................................................................................................................99

C hladno a večerní m lh y v m á ji h o jn o st ovoce a sena d a jí..........................................................99

V červnu deštivo a chladno způsobí ro k neúrodný s n a d n o .....................................................101

C o červenec neuvaří, srpen n e d o p e č e ..............................................................................................101


O bsah

Když fouká v srpnu severák, bude d louho pěkně p a k ................................................................ 102

Teplé zá ří - do b ře se ovoci a vínu d a ř í...............................................................................................102

Říjen když blýská, zim a p lís ká..................................................................................................................102

Když dlouho listí nepadá, tu h á zim a se p řik rá d á ............................................................................102

Po studeném prosinci bývá úrodný r o k ...............................................................................................102

Okrasná zahrádka ....................................................................... 103

Vždy něčím nové a k rá s n é......................................................................................................................... 103

L e tn ič k y ............................................................................................................................................................104

N enechávejte okna a balkóny bez u ž itk u ...........................................................................................106

D o čeho budem e s á z e t.............................................................................................................................106

Z á livka a o š e třo v á n í.....................................................................................................................................107

V hodné druhy z e m in.....................................................................................................................................108

Jak h n o jit........................................................................................................................................................... 109

Výsadba k v ě tin ................................................................................................................................................109

K om binace různých d ruhů k v ě tin ...........................................................................................................110

T ru h lík y na podzim a v z i m ě ..................................................................................................................110

K větiny vhodné p ro okna a b a lk ó n y.......................................................................................................I ll

O k ra s n é ro s tlin y v n á d o b á c h.......................................................................................................................125

T r v a lk y ............................................................................................................................................................... 131

C ib u ln a té , h liz n a té a o d d e n k o v ité r o s t l i n y ............................................................................................134

Všeobecné n ároky c ib u lo v in......................................................................................................................134

C ibulové ro s tlin y na oknech a b a lkó n e ch...........................................................................................136

C o je cibule - hlíza - o d d e n e k..................................................................................................................138

C ib u ln a té a h lizn a té k v ě tin y......................................................................................................................141

O r c h id e je............................................................................................................................................................148

R ů ž e.......................................................................................................................................................................155

Skalková k o ry ta a m í s y .............................................................................................................................159

S kalka...................................................................................................................................................................162

Voda na z a h rá d c e ........................................................................................................................................ 169

L e k n ín....................................................................................................................................................................172

K a p r a d in y............................................................................................................................................................ 175

D obře udržovaný trá v n ík je v iz itk o u každého p ě s tite le .............................................................179

P opínavé r o s t l i n y .............................................................................................................................................181

L is tn a té d ř e v in y.................................................................................................................................................183

Je h lič n a té s t r o m y .............................................................................................................................................191

Ž iv ý p l o t ............................................................................................................................................................199

R ašeliniště a v ř e s o v iš t ě.................................................................................................................................201

V ře s o v iš tě .......................................................................................................................................................202

O kra sn é t r a v in y................................................................................................................................................209
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist