načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Přítelkyně – Barbara Nesvadbová

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Přítelkyně
-15%
sleva

Kniha: Přítelkyně
Autor: Barbara Nesvadbová

Dvě novely, jejichž hrdinky řeší komplikovaný vztah k mužům. Bojují o lásku i o svobodu, leckdy také o rodinu a o děti. První příběh je o dvou kamarádkách z vysoké školy. Jedna žije v Londýně tradičním rodinným životem a snaží se osvobodit ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks
Ihned také k odběru: Ostrava; Brno
Vaše cena s DPH:  189 Kč 161
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 66.9%hodnoceni - 66.9%hodnoceni - 66.9%hodnoceni - 66.9%hodnoceni - 66.9% 70%   celkové hodnocení
8 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 128
Rozměr: 115 x 185 mm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Česká próza
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Novinka týdne: 2013-23
Datum vydání: 31. 5. 2013
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2013
ISBN: 9788072467402
EAN: 9788072467402
Ukázka: » zobrazit ukázku
Literární ceny
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller – 2013 – Hlavní kategorie – Český bestseller".
Více informací o prestižních literárních oceněních lze nalézt na stránce » literární ceny.
Popis / resumé

Dvě novely, jejichž hrdinky řeší komplikovaný vztah k mužům. Bojují o lásku i o svobodu, leckdy také o rodinu a o děti. První příběh je o dvou kamarádkách z vysoké školy. Jedna žije v Londýně tradičním rodinným životem a snaží se osvobodit ze vztahu s dominantním manželem. Druhá - Karla - v Praze udržuje poměr s mladším mužem, jehož nároky na vztah narážejí na její touhu po svobodě i mateřství. Druhá novela vypráví o sestrách. Starší z nich - ženě podnikatele se rozpadá manželství a ona musí těžce bojovat o děti. Mladší sestra, zamilovaná do ženatého muže, se jí snaží být oporou.

Popis nakladatele

Kniha Přítelkyně obsahuje dvě novely, jejichž hrdinky se snaží vyrovnat s jistou ztrátou nezávislosti, kterou s sebou každý vztah přináší. V první novele řeší rozvedená Karla svůj vztah s mužem, kterého miluje a který s ní chce založit novou rodinu. Karla jednu dceru však už má a není si jistá, zda chce být znovu matkou a pustit si Martina do života. Mimo to řeší i manželské problémy své kamarádky Jany v Anglii. V druhé novele pak Anna prožívá vztah se ženatým Frederikem a zároveň se snaží pomoci své sestře, které se rozpadá manželství. Obě hrdinky touží po lásce, milují své partnery, ale je pro ně těžké vytvořit s nimi fungující pár. A pokud jsou tu navíc děti, je rozhodování ještě mnohem složitější.

Další popis

Autorkou knihy Přítelkyně je úspěšná a oblíbená Barbara Nesvadbová. Tento titul obsahuje dvě novely o ženském přátelství.

První je příběhem dvou kamarádek z vysoké školy, z nichž jedna žije v Londýně a druhá v Praze. Jana nemůže dýchat ve svazku s dominantním mužem s tradičními představami o úloze ženy, Karla je rozvedená a udržuje vztah s mladším mužem, jehož nároky na vztah narážejí na její touhu po svobodě a samostatnosti.

Druhá novela vypráví o dvou sestrách, z nichž jedné, ženě podnikatele, se rozpadne manželství a ona bojuje o děti, druhá se zamiluje do ženatého muže.

Kniha Přítelkyně byla nominována na cenu Český bestseller za rok 2013.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Barbara Nesvadbová - další tituly autora:
Pralinky Pralinky
Garpíškoviny Garpíškoviny
Brusinky Brusinky
Borůvky -- Muži jsou skvělý doplněk Borůvky
Momentky Momentky
Iluze Iluze
 
Ke knize "Přítelkyně" doporučujeme také:
Švábi Švábi
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Národní třída Národní třída
Deník malého poseroutky 7 - Páté kolo u vozu Deník malého poseroutky 7
Toulavá kamera 16 Toulavá kamera 16
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

H O R E V A Š E K

„Co bud e s těmi dě tm i?“ Byl a moj e první myšl enka, když jsem če tla její par te. Oz ná men í, že pohřeb bud e v kruhurodi nném kdesi v lon - dýn ě.Vmailu nebylo pozvánína ob řad. Je nsuch á vě ta kurz ív ou.Jana Hawkins zemřela ve věku ne - dožitých osmatřiceti let . Vzp omínáme se zármut - ke m.pode psa ný tho mas. Manž el. pades át dva let. Fr ank. Syn . pět let . A Va nessa. Osm let.

Blo nďat á Van ess ka. Ne jlepší pří telkyněmé dce ry.

pozd ěj i od po le dn e js em se dozvěděla,že se obě sila . Obě sila? Nety pi ck é pro holku.Musela hodn ě ch tít umřít.prá šky by sed ěly ví c. Nebo sko k z okn a. řík á se, že žen sk ý provazneumí. pokud ne jso u napr osto zo ufa lé .

Va ne ssa byla jediná,kdo mámu krit izov al.

7


th oma szpo čátku nikd ynic neř ek l. Stá lza svojí ženo u, ať se děl o cok ol iv. když proda la rodi nné šperk y,aby měla nastilnox .když Frank spadl ze sc ho dů, pro tož ezr ovna spala .když se zt rati la na dovol ené , pro tože přestávala mít sm ys l pr o čas a pr os tor . Je n si povzd echl.

Zn ala jse m je ješ tě před dět mi . Ji ze školy. př ek lád al amu .Ahro zně mo cho ch tě la .Jedi nou ksobě pu stil blíž. Adokoncesi ji ivzal. poh ádk a. By t na Mal é Stran ě. Mladé man želství . těhotná kře hk á blon dý nka, zasypávaná kr ásnýmida ry a neu stá lou pozorností. Sna d js em jí ho i závi - děla. toho rozh odn ého mu že. Muže , který se o ni post ará. Až dnes mi doc há zí ty věč né kri - tické poznámky.Jak ji rovna l před li dm i, aby se ne hrb il a. Chy tal za boky azdůr azň oval špeky její út lé post avy. předh azov al, že neu peče ani ho - vězí. protožesi přec e vzal int elekt uá lku . Mír ně se jí vysmí val. Ale je nkdyž měl pu blik um .když js me byl i sami tř i, tak nikdy .

Jak á be zvýc hodn ost ji don ut ila k prov azu. Ja ký sm ute k?

Neb o sn ad stra ch ?

Čast o mi z lon dý na vola la , když se př estě - hov ali. By la jse m jej í kuch ařk a na telefonu.

8

BARBARA NESVAD BO VÁ


Vo lal a zav ře ná do skř íně . Je n ab y se thom as ne dozvě děl , že jídl a, kt erá mu vaří, nejs ou její vla stní rec epty .

Sc hová va la se.

„N emůž uspá t. “pl ak ala někd y. „Neustále se bo jím, že se mi zase něc o nepovede.Že se mu ně co ne bude líbit. Nejs em pr o něj dost dobrá. toli kby chse, ka rlo, cht ěl azmě nit. Aby mne ne - kritiz ova l. Aby nemě l už dů vod. Jen že vždycky ně co zvořu . Vždy cky.“

te nkrá t jse m ješ tě býva la ra cionál ní. Se be - vě dom á. Jistá. „Neblázni, pro sí m.“ konej šil a js em ji. „tak ovou, jaká js i, si tě vyb ral. Nec htěl ji no u. proč by tě měni l. Js i skvělá .“ Jen ticho bylo na druhé stran ě tele fonu .

„Vž dyc ky mu něco vadí. Žejsem moc sdě tmi.

pa kza sžemálo. Že se mu nevěnuji. Cháp eš, jak se mu má m vě novat, když má Frank čtyři cítky. Ne umí m se rozk ráj et. Včer a ode šel, když jsem ře kla , že mám práci v kultu rn ím centru . Na půl úva zku. Čty ři hodin y. Ni c. Dě ti jsou stejně ve šk ol e. Nic nezane dbám.Víš , co řek l? Že vlastním i am bicemi vra ždím jeh o lásk u. takový práz dný patos.“

Malič ko jsem se klepal a vzte ky. Nesná ším

9

HOREVAŠEK


omezov án í. A nut it něko ho, ab y se vzd al vl astní prá ce? to mi připo mnělodědečka. V rod in ě se tra dova lo, že kdy ž by lo mé mám ě a te tě šestná ct , bab ička si na šl a práci. A on? Živitel rodi ny se rozh odl cho dit do mů na ob ědy. Jen aby se ona nedos tala ven . kvůli teplé svíčkové?Jist ě ne. Jen aby si zac hov al roli jed iného pojít ka babič ky se společností. „Ale, Jani, prob er se, jsme v jednad vac átém stol etí . Je úž asné, že máš v lon dýn ě práci. Gratuluju. Vždyť kol ik míst - níc h je na pr ac ák u. A ty jsi holka po te tě z Morav y, kt erá sdvěm adět mi na krk una jde zaměstnán í na pr vní správnou. to je sk vělý.“

Jen si povz dechl a. „Jo , z Mora vy . Ví š, jak se upř íb uzn ých říká mužům,jako je th omas? Ho - re vašek .“

to slovo jse m ni kd y ne slyše la . Zn ělo vti pně. legr ač ně. Jak říkank a. „Co mu vla stně vadí na tvé prá ci?“

„Že nebud em spo lu. Že když jsou dě ti pr yč , moh li by chom mí tdo poledne.Moh li by chom se mil ova t. povídat si. Být spolu .“

Nem ěl a jse m argu me nt. By li sp olu takřka ka ždý več er . Už devě t let.

„p otřeb ova la by ch prá šky. Vůb ec nespím.

10

BARBARA NESVAD BO VÁ


přito m je to je din ý únik. Jedi ná moje vlas tní chv íle .Nik do na mně nevisí. Jsem jen já. Sama.“

Ješ tě jsem ji uklid ňovala.„N o tak si je den ve m a vyspi se, než př ijde dom ů. Odpo čineš si . A tř eba i od ně j. Je to sice nes my sl , ale k vzt ahů m obč asn é útěk y patří. Je to zdr avý. Stejně jako usm iřován í.“ Já blázenjí ty pr ášky ještě sc hv alova la. A př it om jsem z rod iny fa rmako - fá gů. Je n se mi zdála str ašně unavená.Na smrt unav ená .

„Víš, ka rl o, nezůs tane se mnou , když se ne - změní m. Odejde.A kd yž se změn ím, popřu sam u se be .“„J á je dn ou od ej du doo pr av dy . Jedno u tě po - sle ch nu . Ale bude se ti hro zně st ýskat. Hr ozně . tomivěř .“ Užse smál. Bylo pondě lí dopol edne. Ute kla jse m z práce. Mi lova li jse m se v hotelu. po tř eb ov ali jsme zapo men ou t hr ozný ví ke nd . Ví ken d, kdy jse m ho po prvé vyh odila.

klá ra měl a bý t u táty . Už ze školy si ji měl

brá t. Al eučitelkavola la, žemá horeč ky. panika. Vžd yc ky vyšiluju,když jenem ocná. Adržet tělo,

11

HOREVAŠEK


kt er ésekle pe zimnic í, je st rašidelný.Úpl ně jsem zapo mně la, že mámes Ma rti nem nap lán ov an ý víken d. Sl íbili jsme si dlou ho u procházku,vý- st av u, ve če ři s přátel i. Sice cht ěl jet na chalup u a být se mnou jen sám . Ja k rád zdů ra zňoval „jen sám“ . Al e udě lal ústupek.Sm íři l se s praž - sk ým progra mem. Užumne by dlel dva roky. Al e vžd y zdůr az ňoval potřebuvlas tní ho čas u mim o domov . Ran děn í. Romantické mi to zp očátku př iš lo .Zamilované. Hezké .postu pem čas umi to víc a víc nabourávalo práci . A ta ky žádné li di js em nevída la .Neb yl na něčas. Zt ratila jsem víc př áte l ne ž v době, kdy byla kl árka mimino. te nh le víke nd ale so uh las il, že se přeci je n s ně - ký m pot ká me . těšil a js em se. Moc .

„C opak mne k vám ani nepu stí š. “ Obořilse, když jsem se skl árou zavře la vlož nici. „Ne vidíš, že jí je špatn ě. potře buj u s ní být sam a.“

„Že je jí špatn ě, to znam ená , že sv ět př estal exist ova t. Že je jen ona. Mn ě se ani ne zeptáš , jaký jse m mě l de n. Ani pu su mi nedá š. to jse m jak o nic? probe r se, karlo, vž dyť neum írá.“

Za le skl o se mi pře d oči ma . Ni kdy ne vidí m tmu. Vždyc ky je n takové malé hvěz di čk y. „Vy - pad ni.“ Zašep tala jse m.

12

BARBARA NESVAD BO VÁ
Bára Nesvadbová

BÁRA NESVADBOVÁ


14. 1. 1975

Bára Nesvadbová, česká spisovatelka a novinářka, vlastním jménem Barbara Nesvadbová. Narodila se 14. 1. 1975 v Praze do rodiny dvou lékařů, psychiatrů. Matka Libuše Nesvadbová se stará o emigranty a etnické menšiny, otec Josef Nesvadba ( ? 2005) byl znám spíše jako spisovatel vědeckofantastické literatury.

Nesvadbová – Barbara Nesvadbová – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.