načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecná část -- třetí – aktualizované vydání - Ing. Michal Kříž; Jiří Hemerka; dpt.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecná část -- třetí – aktualizované vydání
-11%
sleva

Elektronická kniha: Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecná část -- třetí – aktualizované vydání
Autor: ; ;

Kniha navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“. Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  170 Kč 151
+
-
5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 135
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-862-3085-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“. Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly a revize elektrických zařízení atd.

Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.

V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže obchodního zákoníku týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.

V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména pak s elektrickými přípojkami.

Otázky ekologie a ochrany životního prostředí související s elektrickými zařízeními pojednává další část příručky. Je vysvětleno, co je „elektrotechnický odpad“, jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd.

Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky měření byly objektivní. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.

Příručka pojednává i o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

E-knihy firmy IN-EL, spol. s r. o. s novými funkcemi

 

Firma IN-EL, spol. s r. o. vydává odborné příručky pro elektrotechniky již od roku 1992. Od září 2011 vydáváme odborné příručky i v elektronické podobě a postupně všechny aktuální odborné příručky převedeme do klasického formátu pdf.

Jako první v České republice nejenže vydáváme e-knihy v oboru elektro, ale nyní mají naše e-knihy řadu standardních, ale i úplně novou funkci.

Ke standardním funkcím ve všech e-knihách patří:

- interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu),

- přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, literaturu apod.,

- přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

K úplně nové funkci patří odkazy na texty v příručkách zmiňovaných Českých technických norem (ČSN), a to prostřednictvím služby „iiSEL® – přístup k normám online“ našeho webu (www.in-el.cz). Přístup k textům ČSN zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) svojí službou „ČSN online“ na webu www.unmz.cz. Oba weby jsou vzájemně propojeny, a tak lze z našeho webu vstoupit přímo do textu kterékoliv ČSN.

Obě služby jsou však zpoplatněny.

Přístup k textům ČSN v současné době není možný na tabletech, čtečkách a mobilních telefonech. Bezpečnostní prvek, který pro přístup k textům ČSN využívá ÚNMZ, tzv. zásuvný modul plug-in firmy File Open, totiž pro zmíněná zařízení není doposud vyvinut. Dle sdělení ÚNMZ firma File Open tento zásuvný modul v současné době vyvíjí a jako první bude k dispozici pro iPady.

Jsem však přesvědčen o tom, že i když je tato úplně nová služba v současné době možná jen na stolních počítačích a noteboocích, podstatně zvyšuje hodnotu našich e-knih. Čtenář totiž může okamžitě konfrontovat text knihy se zněním příslušné ČSN a navíc může z příslušné ČSN získat řadu dalších informací, které se vážou k tématu knihy.

Standardní funkce pak usnadňují čtenáři orientaci v textu knihy a tím teprve vytvářejí plnohodnotnou funkčnost e-knihy.

Vážení čtenáři, elektrotechnici a příznivci e-knih: doufám, že tento příspěvek ke zvýšení atraktivity e-knih zvýší nejen Váš zájem o ně, ale přispěje i k Vašemu dalšímu vzdělávání a zvýšení kvality Vaší práce.

To Vám ze srdce přeje

Jan Lojkásek,

jednatel firmy IN-EL, spol. s r. o.

 

Zařazeno v kategoriích
Ing. Michal Kříž; Jiří Hemerka; dpt. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

§

§

KNIŽNICE

SVAZEK 99

www.iisel.com

Internetov ̋ InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iiSEL

iiSEL

®

®

Příručka pro zkoušky vedoucích

elektrotechniků

(třetí – aktualizované vydání)

Příručka pro zkoušky vedoucích

elektrotechniků

(třetí – aktualizované vydání)

Ing. Michal Kříž

Jiří Hemerka, dpt.

Ing. Michal Kříž

Jiří Hemerka, dpt.Ing. Michal Kříž

Jiří Hemerka, dpt.

Příručka pro zkoušky

vedoucích elektrotechniků

(třetí – aktualizované vydání)

IN-EL, Pardubice, 2016

Celosvětově aktivní firma FINDER s více než 60tiletou tradicí výroby

elektrotechnických a elektronických přístrojů:

pro spínání: pro instalace budov:

– relé do plošných spojů – impulzně ovládané spínače

– průmyslová relé – soumrakové spínače

– reléové vazební členy – pohybová čidla

– polovodičová relé – schodišt

,

ové automaty

– spínací hodiny

pro ovládání a kontrolu: – stmívače

– relé s nuceně vedenými kontakty – modulární stykače

– časová relé

– elektronické elektroměry pro drážní aplikace

– kontrolní a měřicí relé

– snímače hladiny pro fotovoltaické aplikace

– spínané napájecí zdroje

– přepět

,

ové ochrany

– termostaty a hydrostaty

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Radiová 1567/2b, 102 00 Praha 10

tel. 286 889 504, fax: 286 889 505

findernet.cz@findernet.com www.findernet.com

Text k inzerátu na první straně obálky

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


ISBN 978-80-87942-18-5

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Příručka pro zkoušky

vedoucích elektrotechniků

(třetí – aktualizované vydání)

3

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elek

trotechniků, se prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala

zachována. Během tří let, které uplynuly od jejího druhého vydání, však došlo ke změnám vlegi

slativě i v technických normách týkajících se náplně práce a výkonu funkce vedoucích elektro

techniků. Tyto změny jsou do příručky promítnuty, takže ta je zcela na úrovni současného stavu

příslušných pracovně právních a technických předpisů.

Navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornouzpů

sobilost“. Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru

potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7

a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v jižvyda

ných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti

vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,

problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly

a revize elektrických zařízení atd.

Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech

a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních,

zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.

V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při

montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení vsouvis

losti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže občanského zákoníku

týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitolapojedná

vající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu

a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.

V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména

pak s elektrickými přípojkami.

Otázky ekologie a ochrany životního prostředí související s elektrickými zařízeními pojednává

další část příručky. Je vysvětleno, co je „elektrotechnický odpad“, jak s ním nakládat, jakáopa

tření je třeba činit atd.

Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak

bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky

měření byly objektivní. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě

a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.

Příručka pojednává i o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence,

hlášení apod.).

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích

elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další

studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků

ke zkouškám odborné způsobilosti, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

© IN-EL, Pardubice, 2016

4

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Obsah

Slovo vydavatele 10

ÚVOD 11

1. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VEDOUCÍHO ELEKTROTECHNIKA 13

1.1 Zákoník práce a související právní předpisy 13

1.1.1 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo

pracovní poměr13

1.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnavatelů 14

1.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnanců 18

1.2 Údržba elektrických zařízení a hromosvodů 21

1.3 Prozatímní elektrická zařízení 25

1.4 Ochranná opatření 31

1.5 Revize elektrických zařízení a hromosvodů 33

Právní předpisy ke kapitole 1 35

Technické normy ke kapitole 1 35

Kontrolní otázky ke kapitole 1 36

2. STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR 39

2.1 Orgány státního odborného dozoru 39

2.2 Oprávnění a osvědčení podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění 40 2.2.1 Platnost oprávnění a osvědčení 40

2.3 Oblast dozoru vykonávaného Státní báňskou správou, Ministerstvem

dopravy, Drážním úřadem a Drážní inspekcí 42

2.4 Práva a povinnosti pracovníků orgánů státního odborného dozoru 43

2.5 Organizace státního odborného dozoru 44

2.6 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 45 2.7 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických

zařízeních 47

Právní předpisy ke kapitole 2 49

Kontrolní otázky ke kapitole 2 50

3. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 53

3.1 Současný právní stav 53

3.2 Odborná způsobilost pracovníků bez odborného elektrotechnického

vzdělání 54

5

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


3.3 Odborná způsobilost pracovníků s odborným elektrotechnickým

vzděláním 55

3.4 Nejčastější nedostatky vyskytující se při školeních, zkouškách

a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků 57

3.5 Právní předpis, který je předpokladem pro náhradu či úpravu

vyhlášky číslo 50/1978 Sb.58

Literatura ke kapitole 3 59

Právní předpisy ke kapitole 3 59

Technické normy ke kapitole 3 59

Kontrolní otázky ke kapitole 3 60

4. SMLOUVA O DÍLO 63

4.1 Předmět a obsah smlouvy o dílo 63

4.2 Provedení díla 63

4.3 Věci určené k provedení díla 65

4.4 Cena za dílo 65

4.5 Způsob provádění díla 66

Právní předpis ke kapitole 4 67

Kontrolní otázky ke kapitole 4 67

5. DOKUMENTACE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 69

5.1 Požadavky na dokumentaci 69

5.2 Dokumentace provozovaného zařízení 72

Právní předpisy ke kapitole 5 73

Technické normy ke kapitole 5 73

Kontrolní otázky ke kapitole 5 73

6. ENERGETICKÝ ZÁKON A ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY 75

6.1 Právní předpisy a technické normy 75

6.2 Termíny a definice pro elektrické přípojky 76

6.3 Charakteristika a účel elektrické přípojky 76

6.3.1 Začátek a konec elektrické přípojky 76

6.3.2 Podmínky pro zřízení nebo rekonstrukci elektrické přípojky 77

6.4 Zřizování elektrických přípojek 77

6.4.1 Úhrada za zřízení přípojky 77

6.4.2 Příklad postupu vyřizování žádosti o zřízení přípojky 78

6.5 Projektová dokumentace elektrické přípojky 78

6.6 Přípojková skříň 80

6.7 Měření 81

6

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika, Tel.: +420 465 672 222, E-mail: technicka.podpora.cz@oez.com

Propojení jističů s chráničem

lištou nahoře

Až 4 vodiče do jedné svorky

Vodič před propojovací lištou

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


8

Literatura ke kapitole 6 82

Právní předpisy ke kapitole 6 82

Technické normy ke kapitole 6 82

Kontrolní otázky ke kapitole 6 84

7. REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 85

7.1 Revize z pohledu technických norem a legislativních předpisů 85

7.2 Účel revizí 86

7.3 Podklady a pomůcky potřebné k provedení výchozí revize 87

7.4 Obsah výchozí revize 87

7.5 Pravidelné revize 88

7.6 Mimořádné revize 91

7.7 Revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů 91

Právní předpisy ke kapitole 7 91

Technické normy ke kapitole 7 92

Kontrolní otázky ke kapitole 7 92

8. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 95

8.1 Odpadové hospodářství 95

8.1.1 Povinnosti při nakládání s odpady 96

8.2 Ochrana ovzduší 99

8.2.1 Spalování 99

8.2.2 Nanášení nátěrových hmot 100

8.2.3 Ochrana ozónové vrstvy Země 100

Právní předpisy ke kapitole 8 101

Kontrolní otázky ke kapitole 8 101

9. METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ 103

9.1 Právní předpisy v oblasti metrologie 103

9.2 Měřicí přístroje používané v elektrotechnické praxi

z hlediska metrologie 104

9.3 Kalibrace měřidel 104

9.4 Zkoušky dielektrických pracovních pomůcek 106

9.4.1 Návod na používání 107

9.4.2 Značení dielektrické pracovní pomůcky 107

9.4.3 Doporučené nebo určené periodické zkoušky 109

9.4.4 Kontroly pomůcek v provozu 110

Literatura ke kapitole 9 110

Právní předpisy ke kapitole 9 110

Technické normy ke kapitole 9 110

Kontrolní otázky ke kapitole 9 111

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


9

10. MĚŘENÍ PŘI ÚDRŽBĚ A REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH

ZAŘÍZENÍ 113

10.1 Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího

pospojování 114

10.2 Izolační odpor elektrické instalace 114

10.3 Elektrické oddělení, SELV a PELV 115

10.4 Odpor podlah a stěn 115

10.5 Ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje 115

10.5.1 Měření impedance smyčky v sítích TN 115

10.5.2 Ověření ochranného přístroje v sítích TN 116

10.5.3 Měření odporu RA v sítích TT 116

10.5.4 Výpočet nebo měření první poruchy v sítích IT 116

10.5.5 Měření odporu zemniče116

10.6 Měření úbytku napětí 117

10.7 Měření proudu 117

10.8 Měření osvětlení 118

10.9 Další měření 118

10.10 Měření při údržbě 118

10.11 Měření elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí 118

10.11.1 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem 119

10.11.2 Měření dotykového proudu 119

10.11.3 Měření náhradního unikajícího proudu 119

10.11.4 Měření izolačního odporu u elektrických spotřebičů (včetně elektrického

ručního nářadí) 119

10.11.5 Odpor ochranného vodiče u elektrických spotřebičů (včetně elektrického

ručního nářadí) 120

Technické normy ke kapitole 10 120

Kontrolní otázky ke kapitole 10 120

11. PRACOVNÍ ÚRAZY 123

11.1 Hlášení pracovních úrazů 123

11.2 Hlášení smrtelných pracovních úrazů 123

11.3 Evidence pracovních úrazů 124

Právní předpisy ke kapitole 11 124

Technická norma a normativní dokument ke kapitole 11 125

Kontrolní otázky ke kapitole 11 125

Příloha 127

Vzor záznamu o úrazu 127

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


10

Slovo vydavatele

Proč tato publikace? Kromě jejího hlavního účelu, totiž napomáhat vedoucímelektrotech

nikům (samostatně pracujícím elektrotechnikům, vedoucím pracovních skupin, vedoucím

elektroúdržby atd.) k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti i k jejich celoživotnímuvzdě

lávání a tím k dosažení potřebné odborné úrovně, přepokládáme, že přispěje i ke zvýšenícelko

vého právního vědomí elektrotechnické veřejnosti. K tomu, aby si elektrotechnici bylivědo

mi svého postavení ve výrobní nebo montážní organizaci i ve vztahu k partnerům a zákaz

níkům. Proto okruh čtenářů této publikace není omezen jen na vedoucí elektrotechniky. Nic

nebrání tomu, aby si ji přečetli a aby ji také dále používali jako pomůcku při řešení svýchpra

covních problémů i elektrotechnici, kteří vedoucí místo nezastávají. Konec konců pro svůj

poctivý přístup k práci a řemeslu mohou být na místo vedoucího také vybráni.

Pro výkon funkce vedoucího elektrotechnika je třeba si uvědomit celou řadu vztahů mezi

pracovníky v rámci organizace i mimo ni. Každý má svá práva, ale i povinnosti, a to v rámci

organizace i navenek, mimo ni. Práva a povinnosti, stejně jako vztahy pracovní a občanské,

nejsou založeny pouze na dobré vůli partnerů, nadřízených a podřízených, ale jsou definovány

a určeny. K tomu slouží celá řada předpisů. Nejsou to jenom ty nejvyšší právní předpisy, jako

jsou zákony, vyhlášky a vládní nařízení, ale je to i celá řada předpisů organizací, jsou to ipřed

pisy místní – pracovní a provozní, jsou to dokumenty, jako je prohlášení o shodě nebo různé

smlouvy a dohody. Přitom i takové nižší předpisy a dokumenty musí vyhovovat vyšším

právním předpisům. Např. co musí splňovat smlouva o dílo, je dáno občanským zákoníkem,

povinnost revidovat elektrické zařízení vychází ze zákoníku práce atd.

Tato publikace zdaleka není encyklopedií práva pro vedoucí elektrotechniky. Uvádí

jenom ty nejpodstatnější právní předpisy a vztahy, které by měli pro svou činnost znát a se

kterými se téměř určitě při výkonu své funkce setkávají. Objasňují se zde pouze některé

nejmarkantnější příklady vztahů a povinností, na jejichž plnění je třeba trvat. Vedoucí

elektrotechnik však zřejmě bude řešit ještě celou řadu dalších problémů a otázek spo

jených s jeho funkcí, než které jsou zde uvedeny. Pro ně však bude muset potřebné právní

podklady hledat již mimo tuto příručku. Přesto však věříme, že v následujících kapitolách

najde dostatečný podklad, aby se v otázkách spojených s výkonem své funkce dobřeori

entoval.

Ing. Michal Kříž

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


11

ÚVOD

Publikace navazuje na pravidelně vydávanou Příručku pro zkoušky elektrotechniků –poža

davky na základní odbornou způsobilost. Záměr, který tato publikace sleduje, je poskytnout

jak stávajícím, tak i budoucím vedoucím elektrotechnikům informace o požadavcích v oblasti

technicko-organizačního i právního charakteru. Od této publikace však nelze očekávat návod

na řešení všech problémů, s nimiž se vedoucí elektrotechnici ve své praxi setkávají. Proto je na

závěr jednotlivých kapitol vždy uveden seznam důležitých právních předpisů i technickýchno

rem, jež by vedoucí elektrotechnik měl mít k dispozici a v nichž by měl hledat řešeníkonkrét

ních problémů.

Zpracování publikace v době, kdy se česká legislativa permanentně přizpůsobujelegi

slativě Evropské unie, není jednoduché. Mění se celá řada právních předpisů, zvažuje se

podstata revizní činnosti, odpovědnost revizních techniků i pohled na oblast technickou,

léta usměrňovanou technickými normami. Pro vedoucího elektrotechnika je tedy téměř

životně důležité sledovat nejen technickou normalizaci, ale i legislativu týkající se jeho

činnosti. Proto připomínky k obsahu této publikace a náměty na doplnění dalších vydání

autoři přivítají.

U problematiky podrobně zpracované ve vydaných nebo připravovaných publikacích bude

pouze stručná informace a konkrétní odkaz (např. na zákon o technických požadavcích na

výrobky, předpisy týkající se projektování, určování vnějších vlivů, stanovení rizik atd.).

Příručka vychází z toho, co musí vedoucí elektrotechnik kromě znalostí elektrotechniky

vědět, zajišt

,

ovat a za co musí odpovídat. Vedoucí elektrotechnik:

– se musí umět postarat o jemu svěřené pracovníky, a to nejen z hlediska organizace práce,

ale, a to především, o zajištění jejich bezpečnosti. Přitom musí zajistit plnění všechzásad

ních předpisů, které se k tomu vztahují a musí také, pokud je třeba, vycházet i s orgánydo

zoru (kapitoly 1 až 3);

– musí řešit pracovní vztahy také s pracovníky mimo vlastní organizaci nebo podnik(kapi

tola 4),

– odpovídá za předávané elektrické zařízení, i za to zařízení, jehož provoz řídí (kapitoly 5 a 6),

– odpovídá za to, že jím provozované zařízení, ani zařízení, které předal do užívání,

neohrožuje okolí (kapitola 7),

– odpovídá i za ekologická hlediska činnosti na elektrických zařízeních (kapitola 8),

– odpovídá za to, že měřicí přístroje používané k ověření stavu elektrického zařízení

odpovídají svému účelu z hlediska přesnosti, i za to, že k ověřování elektrických zařízení

je uplatněn nejvhodnější postup (kapitola 9),

– musí znát alespoň v hrubých rysech co a jakým způsobem se při údržbě a revizíchelek

trických zařízení měří (kapitola 10) a

– musí znát nejen zásady první pomoci, ale i příslušná administrativní opatření, která se vsou

vislosti s pracovním úrazem vyžadují (kapitola 11).

Z uvedeného vychází i obsah příručky.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist